Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elbeszélő, elbeszélésmód

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elbeszélő, elbeszélésmód"— Előadás másolata:

1 Elbeszélő, elbeszélésmód

2 Az imitált elbeszélés funkciói
Konfliktus, összecsapás megjelenítése - Erőteljesebb hatású olvasni a vitázók elhangzó szavait Feszültségmentes hangulat megjelenítése - Épp a tét nélküli közlések képesek megjeleníteni a békés hangulatot Szereplők jellemzése a beszédmódjukkal - A stílus, szókincs azonosításával egyúttal a helyzetet, közeget, személyiséget is megjeleníti Feszültség megjelenítése aránytalansággal - Ha a két beszélő megszólalásai aránytalanok, tartalmuktól függetlenül is feszültséget keltenek

3 Végül Szeredy kezdett beszélni. - Baromi meleg van ott lent - mondta.
- Baromi - mondtam. - Nincs semmi levegő. - Semmi. Medve hirtelen rám nézett. A hangom csengése nem tetszett neki. Mire jó az imitáció? Tárgyilagos vagy mindentudó?

4 - Hát Teréza mama, van-e sok pénzed? - ezen kezdé a férfi.
- Tudod, hogy nincs. Tudod, hogy amit eladok, cserébe adom, pénzt nem fogadok el. - Azt ostobául teszed. Az nekem nem tetszik. Azt én nem is hiszem. - Mit csinálnék én a pénzzel? - Én tudnám, mit. Nekem adnád. - Halkan szólj, te szerencsétlen! - No ugye, kérsz már, hogy halkan beszéljek? No hát hallgattass el egészen. Légy jó hozzám, Teréza! Adj egy kis pénzt. - Nincs a háznál. Ne kínozz! Egy fillérem sincs. Mire jó az imitáció?

5 - No, no - kérdé a gróf csodálkozva -, és mit kér? - Az Apolkát.
- Az Apolkát és mi végre? - Hát feleségül - felelte egyszerűen. - Hát megbolondult maga? - rikácsolá. - Honnan veszi azt a vakmerőséget? Tarnóczy egy csöppet sem ijedt meg, egykedvűen játszott a kalapja pántlikájával. - Egyszerűen szeretem őt, ez az én bátorságom forrása, és azt hiszem, ő is szeret. - No, ebből ugyan semmi se lesz, ön kosárral megy haza. - De hiszen hallotta méltóságod, hogy szeret. - Az mindegy, én oda nem adom, punktum. Tárgyilagos vagy mindentudó?

6 - Jaj, Istenem - mondta az asszony -, úgy megijesztettél a leveleddel, drágám. Miért írtál nekem ilyeneket? - Vigyél haza. - Beszélj hát, édes fiam - nógatta az asszony egyre. - Mi bajod, mi bánt? Néma gyereknek az anyja sem érti szavát. - Ühüm Azt is megmagyarázta, hogy örülniük kell, hogy felvették ráadásul ingyenes, államköltséges helyre. Elég nagy fiú ő már ahhoz, hogy ezt megértse. - És ne igyál hideg vizet, ha ki vagy melegedve, drágám - tette hozzá. - Tüdőgyulladást kaphatsz. Imitált vagy közvetlen?

7 - Egy garast se többet harmincnál. - Becsületemre mondom, nem lehet.
Lengeffy színész örömest vállalta a feladatot, Beszterce város magisztrátusát eljátszani, de amint látta, hogy itt valami haszon is lehet, föltette cvikkerjét, összeráncolta a homlokát és így szólt: - Ötven forint. - Egy garast se többet harmincnál. - Becsületemre mondom, nem lehet. Pruzsinszky megfogta a kilincset: - Hát ördög vigye, legyen harmincöt. - Lesz negyven - szólt a direktor, a Pruzsinszky tenyerébe csapva. - Harmincötnél nem mehetek tovább Tárgyilagos vagy mindentudó?

8 - De uram - folytatá Timéa a női méltóság ellenállhatlan varázsával tiszta arcán -, ha mindannak ellenkezője állna is, amit Timárról tart a világ; ha ő bukott ember volna is, ha koldussá lenne, én el nem hagynám őt akkor sem. Akkor éppen nem. És ha gyalázat tetézné nevét, én el nem dobnám magamtól ezt a nevet, osztoznám a szennyében, mint osztoztam a ragyogásában. Ha rabló volna, az erdőn laknám vele. Ha meg akarna halni, vele együtt ölném meg magamat... Ha végül férjem hozzám hűtelen volt, hogy mást szeretett, azt mondanám: "az Isten áldja meg azt, aki őneki megadta azt a boldogságot, amitől én őt megfosztottam!", és nem válnék el tőle. Mire jó az imitáció?

9 - Miért akartál megszökni, te állat?
Medve szórakozottan ránézett, és határozott hangon azt felelte: - Csak. - Miért szöktél meg, felelj! Hangosan beszélt, mert Merényi és Szabó Gerzson éppen ott állt a katedrán. - Mi az? Berezeltél? - mondta Matej, még jobban felemelve a hangját. Tudta jól, hogy mit csinál. - És miért jöttél vissza? - folytatta Matej. - Ki hívott? Te ganéj. Medve végre ránézett. - Miért? Mi célból? Mi? - hajtogatta Matej otromba csökönyösséggel. Tárgyilagos vagy mindentudó?

10 »Óvári és Szentmiklósi gróf Pongrácz István, Nedecvár örökös ura, üdvözletét küldi Besztercebánya magisztrátusának! Báró Behenczy Károly nevű ifjú Estella nevű, tulajdonunkat képező leányzóval, megszökvén, tartózkodása Besztercebányán vagyon, ennek folytán tehát felszólítjuk a nemes várost, hogy a leányzót haladéktalanul letartóztatván, e levelet átadó megbízott híveinknek, névszerint Szurina Pál őrmesternek és Komár György káplárnak kezeibe szolgáltassák. Kikhez is hajlandók maradtunk.Gr. Pongrácz Istv.« Imitált vagy közvetlen?

11 Formes egyszer a tanterem ablakában felkiáltott:
- Nini! Jár a szökőkút! - Kuss! - förmedt rá Burger. Szinte döbbent felháborodással kezdték gyalázni mások is: - Ki kérdezett! - Fogd be a pofád! - Kinyílt a csipája! Elrugdosták az ablak mellől, és odaálltak nézni a szökőkutat Mire jó az imitáció?


Letölteni ppt "Elbeszélő, elbeszélésmód"

Hasonló előadás


Google Hirdetések