Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala"— Előadás másolata:

1 Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
A járási hivatali rendszer kialakításának és működésének tapasztalatai Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető

2 Jogszabályi háttér 1299/2011. (IX. 1.) Kormányhatározat a járások kialakításáról 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 174/2012. (VII. 26.) kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 218/2012. (VIII. 13.) Korm. Rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

3 Orosházi Járás Területe: 717 km2 Települések száma: 8
Lakónépesség: fő Feladatellátás: Járásszékhely Kirendeltségek (Tótkomlós, Nagyszénás) Ügyfélszolgálati irodák (települési ügysegédek által)

4 A kezdetek Előzmény: Megállapodások megkötése
(Önkormányzat - Békés Megyei Kormányhivatal) Birtokbavétel Iratanyagok átadás – átvétele Üzemeltetési megállapodások Együttműködés, kapcsolattartás (önkormányzatok, munkáltatók, szakigazgatási szervek, kollégák)

5 Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Nagyszénási Törzshivatal Hatósági Osztály Tótkomlósi Okmányirodai Osztály Tótkomlósi Kirendeltség Működést Támogató Osztály Járási Gyámhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség Járási Földhivatal Járási Népegészségügyi Intézet Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Mezőkovácsházi Kirendeltség Mezőkovácsházi Kirendeltség

6 Orosházi Járási Hivatal
Személyi állomány I. Orosházi Járási Hivatal 27/2013. (VIII. 30.) KIM utasítás 8/2014. (II. 28.) KIM utasítás Törzshivatala 52 48 Járási Gyámhivatala 5 8 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 31 21 Járási Földhivatala 26 14 Járási Munkaügyi Kirendeltsége 10 11 Járási Népegészségügyi intézet 15 Összesen 139 117

7 Nemek szerinti megoszlás Vidéken és lakóhelyén dolgozók aránya
Személyi állomány II. Nemek szerinti megoszlás Nők 75 % Férfiak 25 % Nyelvvizsgával és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a teljes személyi állományhoz viszonyítva Rendelkezik nyelvvizsgával 32 % Felsőfokú végzettségű 70 % Vidéken és lakóhelyén dolgozók aránya Vidéken dolgozók 31 % Lakóhelyén dolgozók 69 %

8 Hatósági Osztály Feladat- és hatáskörök
Egyes szociális igazgatási ügyek Állampolgársági kérelmek átvétele Menedékjogi ügyek Szabálysértési hatósági feladatok Egyes kommunális típusú ügyek Egyes állatvédelmi feladatok Kialakítása Létszám: 12 fő (ügysegédi feladatot ellát 4 fő) Kirendeltség: Tótkomlós, Nagyszénás Települési ügysegédi szolgálat felállítása Egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása (iratminták, településenkénti eltérő gyakorlatok egységesítése) Járási Szociális Támogatások rendszere, iktató program elsajátítása Célunk: Szakmai fejlődés Települések korszerű informatikai ellátottsága

9 Lehúzott sorszámok száma
Okmányirodai Osztály I. KEKKH kategória: Orosháza/közepes Tótkomlós/kis Heti ügyfélfogadási idő: 28 óra Kialakítása: Létszám: 23 fő (Tótkomlósi Kirendeltség 4 fő) A gépjármű-ügyintézés területének a megerősítése Az érdemi helyettesítések biztosítása érdekében kollégák belső képzése Tevékenység Lehúzott sorszámok száma Fényképezés 8723 Személyi adat- és lakcím nyilvántartás 3149 Személyi igazolvány 4898 Vállalkozói igazolvány 782 Gépjármű ügyintézés 6932 Vezetői engedély 4136 Útlevél 1547 Mozgáskorlátozottak parkolási ig. 381 NEK adatlap 1538 Összesen 32086

10 Összes ügyfélhez viszonyított százalékos arány
Okmányirodai Osztály II. Az éves ügyfélszám napszakonkénti bontásban Átlagos éves várakozási idő: 9 perc Elvárás: Rugalmas munkaszervezés Kiemelt figyelem az időpontra érkezett ügyfelek fogadására Időszak Ügyfelek száma Összes ügyfélhez viszonyított százalékos arány 8:00 – 9:00 9433 52 % 9:00 – 10:00 7405 10:00 – 11:00 5389 28 % 11:00 – 12:00 3487 12:00 – 13:00 1166 10 % 13:00 – 14:00 1988 14:00 – 15:00 2113 15:00 – 16:00 1059

11 Okmányirodai Osztály ügyszámai
Hatósági és Okmányirodai Osztály ügyszámai 2012. év átvett ügyszám Hatósági ügy 2579 Okmányirodai ügyek 8164 Összesen 10743 2013. év ügyszám Hatósági ügy Szociális ügyek 3404 Szabálysértési ügyek 674 Egyéb hatósági ügyek 180 Összesen 4258 Okmányirodai Osztály Orosházi Okmányiroda 10595 Tótkomlósi Okmányiroda 1288 11883

12 Működést Támogató Osztály I.
Közreműködik: a járási hivatalvezető feladatainak ellátásban, a törzshivatal és a járási szakigazgatási szerv funkcionális feladatainak a végrehajtásában, a kormányhivatal humánpolitikai, pénzügyi és számviteli, gazdasági és informatikai feladatainak ellátásban. Gondoskodik: a titkársági és iratkezelési feladatok ellátásáról, a belső szabályzatok, módszertani útmutatók, utasítások előkészítéséről, a munkavédelemhez, tűzvédelemhez kapcsolódó feladatellátásról. Ellátja: a járási védelmi igazgatási feladatokat, a közneveléssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat,

13 Működést Támogató Osztály II.
Hatékonyság, költségtakarékosság érdekében: Folyamatos kapcsolattartás a járási szakigazgatási szervek, a kormányhivatal munkatársaival Értekezletek szervezése (járás hivatalvezetői, osztályvezetői), reggeli megbeszélések Hivatali és saját gépjármű hivatali célú használatának az összehangolása (a járási szakigazgatási szervek hetente jelentik a következő heti tervezett gépjárműhasználatot) Engedélyezett km keretek nyomon követése Postai költségek csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordít a rövid utas levelezés bővítésére

14 Járási Gyámhivatal I. Az eddig elkülönült jegyzői gyámhatósági és gyámhivatali feladatok egységesen a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe kerültek. Illetékességi területe: 8 település Létszám: 8 fő 3 fő hivatásos gondnok Ügyszámok Darab 2012. év (átvett) 273 2013. év 1862

15 Járási Gyámhivatal II. Feladat – és hatáskörök: Változások:
Gyermekvédelem Pénzbeli ellátások megállapítása Családi jogállás rendezése Örökbefogadás Perindítás Feljelentéstétel Szülői felügyeleti joggal és gyermektartásdíjjal kapcsolatos ügyek Gyámsági és gondnoksági ügyek Vagyonkezelés Változások: Vezető Engedélyezett létszám növelése Folyamatos jogszabályváltozások (pl.: Ptk., Gyvt., Gyer.) Új jogintézmények (pl.: nevelésbe vétel, gyermekvédelmi gyám, támogatott döntéshozatal)

16 Járási Népegészségügyi Intézet I.
Létszám: 15 fő Illetékessége: orosházi és mezőkovácsházi járás területe, 26 település MSZ EN ISO 9001: 2009 minőségirányítási rendszer Népességszám és születésszám összehasonlítása az Orosházi és Mezőkovácsházi Járás területén Járás megnevezése Népességszám (fő) Élve születések száma Csecsemő halálozás Orosházi 51.392 385 5 Mezőkovácsházi 40.608 319 Összesen 92.000 704

17 Járási Népegészségügyi Intézet II.
Közegészségügy: Környezet- és település-egészségügy Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy Gyermek- és ifjúság-egészségügy Kémiai biztonság Járványügy Egészségfejlesztés Egészségvédelmi Egészségnevelési Egészség-megőrzési tevékenység Egészségügyi igazgatás Védőnői szakfelügyelet Családvédelmi Szolgálat

18 Járási Munkaügyi Kirendeltség I.
Munkaerő-piaci adatok Nyilvántartott 2014. Március (fő) Változás előző év Arány (%) Álláskeresők 2323 -833 11,1* Pályakezdők 291 -128 12,5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 718 -261 30,9 Álláskeresési ellátás 321 -3 13,8 .* álláskeresők – becsült – gazdaságilag aktív népességszám figyelembevételével számított aránya (2014. február )

19 Munkahely teremtő pályázatok Vállalt többletlétszám
Járási Munkaügyi Kirendeltség II. Létszám: 11 fő + 8 fő TÁMOP ügyintéző/mentor Eredményeik: Foglalkoztatottá váltak száma: 3582 fő Képzésben lévők: 814 fő Álláshelyek száma: 4091 db Bér- és járulékalapú támogatással elhelyezett létszám: 2460 fő, 1,1 mrd Ft Sikeres munkahelyteremtő pályázatok: Munkahely teremtő pályázatok Beérkezett Nyertes Elnyert támogatás eFt Vállalt többletlétszám 2013. év 17 db 14 db 88 fő 2014. év 7 db 128 fő

20 Partnerközpontú minőségdíj
Járási Munkaügyi Kirendeltség III. Partnerközpontú minőségdíj Szakmai munkánk minőségi színvonalát a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal bizottsága vizsgálta felül 2013-ban. Kirendeltségünk továbbra is méltó a minőségdíj viselésére. Ügyfél-elégedettség: 86% Munkáltatói elégedettség: 89%

21 Járási Földhivatal I. A földhivatalok illetékességi területei októberében megváltoztak, a járások területéhez igazítva a földhivatalok területeit. A Mezőkovácsházi Járási Földhivatal önálló hivatallá alakult, a Mezőkovácsházi Járási Hivatalhoz tartozik. Létszám: 14 fő Ingatlan-nyilvántartási Osztály Földmérési és Földügyi Osztály

22 Érkezett ügyiratok száma
Járási Földhivatal II. Földrészletek területe: ha Földrészletek darabszáma: db Érkezett ügyiratok száma 2012. évben 2013. évben ingatlan-nyilvántartás 10931 9146 földmérés 1486 1234 földhasználat 2391 6276 földvédelem 133 420 Összesen: 14941 17076

23 Járási Földhivatal III.
Változások évtől Földmérési szakterület: ÉTDR rendszer bevezetése Földhasználati nyilvántartás: A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése A földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld használatát be kell jelenteniük Osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek új szabályai A földhasználati eljárási díj eltörlése Földműves nyilvántartás (2014. februártól) Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása (2014. májusától) Ingatlan-nyilvántartási ügyintézők közreműködése a földhasználati bejelentéseknél. A Járási Földhivatalnál évben ügyirathátralék nem keletkezett.

24 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal I.
– Járási mezőgazdasági szakigazgatási szerve állategészségügy és falugazdász hálózat – Járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerv Illetékessége: 26 település (orosházi és mezőkovácsházi járás) Létszám: 20 fő 6 fő kormánytisztviselő 14 fő munkavállaló (húsvizsgáló szaksegéd)

25 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal II.
Feladat- és hatáskör állategészségüggyel, állatvédelemmel, az élelmiszer-, állatgyógyászati készítmény-, valamint a takarmány-, jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatokat. Engedélyköteles élelmiszer-előállító létesítmények száma: 5 Soni Hús Kft. Pusztaföldvár Atalante Kft. Kaszaper Oscar-System Kft. Nagyszénás Pannon-lúd Kft. Mezőkovácsháza Licit 4000 Kft. Kunágota

26 Tapasztalatok Államigazgatási feladatok intézésének egységes gyakorlata Ügysegédi hálózat ügyfélközpontú megvalósítása Azonos irányelvek és elvárások szerinti működtetés Hatékonyság, költségtakarékosság A hivatalvezető és a megyei szakigazgatási szerv vezetői hatásköreinek elhatárolása Informatikai infrastruktúra nehézségei Létszámproblémák kezelése járási szinten Képzett szakemberek megőrzése Kormányablak ügyintézői képzés (új képzés, ösztönzés)

27 Szabadság tér 3. Épület területe: 1881 m2 Irodák száma: 33 db
Elhelyezkedése: Városközponti Tárgyalók száma: 4 db Felújított homlokzat: nyugati Irattárak száma: 4 db

28 Szabadság tér 3. Törzshivatal
Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálati irodája Járási Gyámhivatal Járási Állategészségügyi- és Élelmiszerellenőrző Hivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ügyfélszolgálati irodája Falugazdász iroda Járási Munkaügyi Kirendeltség Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyfélszolgálati irodája

29 Beruházásaink Irodák felújítása
Épület nyugati homlokzatának részleges felújítása (nyílászáró csere, homlokzat) Informatikai hálózatépítés Kormányablak kialakítása Létszám: 24 fő (22 fő törzshivatal, 2 fő járási szakigazgatási szerv) 12 ablak Ügyfélfogadás: 8.00 – minden munkanap Munkába illesztő képzés Megyei szakigazgatási szerveknél, társszerveknél megszervezett szakmai képzés

30 Céljaink Kormányablak megnyitása Az ideális járás kialakítása
Járási Hivatal épületi adottságainak maximális kihasználása Épület további felújítása, akadálymentesítés Kirendeltségen, településeken nyújtható szolgáltatások körének bővítése Ügyfeleink elégedettségének mérése Járási fórumok szervezése

31 Programjaink

32 Magyary Zoltán professzor szavai:
Zárszó Magyary Zoltán professzor szavai: „A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.”

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala"

Hasonló előadás


Google Hirdetések