Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A biblikus önismeret valósága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A biblikus önismeret valósága"— Előadás másolata:

1 A biblikus önismeret valósága
Dr. Veres Sándor 1

2 „Aki kősziklára építette a házát.” Mt. 7.24

3 Bevezetés Delphoi jósda: „Ismerd meg önmagadat!” Miért önismeret? Önismereti kerék Ön-kép vagy én-kép és önismeret Mire alapozott mindez? Mire jut az ember önmagában? (14 Zsolt 1; Préd 3:18)

4 Én-kép Ön-értékelés Ön-ismeret Önmagunk megbecsülése
Ki vagyok valójában? Rt Ön-ismeret Mennyire vagyok képes kifejezni és előre jelezni viselkedésemet? Társas énkép A szerepem, mint diák, családtag, és barát; csoport identitás

5 Amikor két ember találkozik valójában hatan vannak jelen
Amikor két ember találkozik valójában hatan vannak jelen. Kettő ahogyan látják önmagukat, kettő ahogyan látják egymást és kettő amilyenek valójában. William James

6 Milyennek látja önmagát?
Anna Elkána egyik felesége Meddő Bánatos lelkű asszony Férje nagyon szereti Vetélytársa ingerli Sokat sir, elkeseredett Vigasztalhatatlan Az Úr szolgálóleánya Eli Az Úr papja Silóban Hofni és Fineás apa Nagy tiszteletben áll

7 1Sám1:9-20 Anna és Éli Anna magában beszélt Részeg Elutasitás Feddés
Megbot-ránkozás

8 Milyennek látják egymást?
Anna Akiben bizhat Aki jóindulatú Kiöntheti előtte a bánatát Akitől segitséget, vigasztalást kaphat Eli Részeges, tisztátalan életű asszony Megbotránkoztatóan viselkedik Beszennyezi Isten szent templomát A mámorban érzi csak jól magát

9 Felfuvalkodott (tapasztalat, tudás)
Milyenek valójában? Eli Felfuvalkodott (tapasztalat, tudás) Isten elvetette gyávasága miatt (fiai) Vak vezető, elhagyta az Urat Rejtőzködő Anna Istenben bizik, alázatos Fogadalmat tesz és felajánlja gyermekét Bátor, ragaszkodik az igazsághoz Fogamzásra képes Vigasztalható

10 Péter fogadkozása Lk 22:33: „Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!” Mi az alapja Péter ön-képének? Az a feltevése, hogy tisztában van képességeivel és jellemével. Valójában milyen ember Péter? Kicsoda ő, amikor kijelenti, hogy Jézus Krisztus a Messiás? Milyen, amikor a hullámokra néz? És ki ő, mikor Jézus feltámadása után nem sokkal a Genezáret tavára megy halat fogni? Vagy amikor azt mondja: „Tudod, hogy szeretlek téged.”

11 Emberi fogadkozás Fogadkozás: elköteleződés önmagunkhoz való hűségre – az istenképűségből fakad, de önteltségre vezet – annak szándéka és abban való hit, hogy önmagunkhoz és önmagunkban hűek tudunk maradni. „Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná meg-mondani, hogy mit hoz a jövő?” „Préd Eredmény: Péter háromszor megtagadja Jézust „Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek.” „Lk

12

13 A Te történeted Gondolj most egy olyan esetre, amikor nagyon elkeseredett, letört és szomorú voltál. Ird le! Hogyan éreztél és mit gondoltál abban a helyzetben magadról?

14 Meg tudnád-e osztani élményedet?
A csoport előtt? (távol) A szomszédoddal? (közel) Önismeret és a félelmektől való szabadság kapcsolata Ki előtt tárod fel magad?

15 Mi van Anna történetének a mélyén?
Érzelmek (fájdalom, szomorúság stb.) Gondolatok („nyomorult alak vagyok”) Cselekvés (menekülés, mint konfliktus megoldási stratégia) Képzelet (az anyja megfog halni) Fizikai állapot (heves szívdobogás) Istenkép (Rossz az Isten, ha ezt megengedi, vagy ha ezt nem adja meg)

16 Értéktelen Akit nem ismernek el Aki büntetést és nem szeretetet érdemel Akinek semmi sem változik az életében

17 Elkána feleségének története
1 Sámuel 1:13: „Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból!”

18 Mit élt át Anna? Érzelmek (szomorúság, megalázottság, elkeseredettség stb.) Gondolatok (nyomorult asszony vagyok, az Úr nem tekint rám) Cselekvés (az Úrhoz menekülés, mint konfliktus megoldási stratégia) Képzelet (fogadalom) Fizikai állapot (elkeseredett sírás) Istenkép (jó az Isten, könyörülő)

19 Mire épül az ember alkotta önkép?
Mások minősítésére (szubjektív) pl. Simon farizeus, „ha tudná, hogy kicsoda ez az asszony” (Lk 7:39), Éli: „ bizonyára részeg ez a nő” – „Te egy zseni vagy!” Mások visszajelzéseire (objektív): „Mózes így felelt: Jól mondod. Nem látsz engem többé!”:2Móz „Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál’” Jn 4:17-18 – „Ez az ötleted nagyon hasznos volt!” Önminősítésre (szubjektív): „De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Zsolt 22, 7 – „Nyomorult alak vagyok”. Önmagunk felé történő visszajelzésre (objektív): „Most megrendült az én lelkem.”Jn – „Sikerült megfogalmaznom azt, amit akartam.”

20 Énkép Önmaga Mások Minősítés Visszajelzés Hamis énkép (bálvány)
Konfliktusos énkép (harc) Disszonáns énkép (kisebbrendűségi komplexus) Reális énkép

21 Mi a különbség a minősítés és a visszajelzés között?
JOHARI ABLAK Önmaga Mások Ismeri Nem ismeri Nyílt Vak Rejtett Ismeretlen

22 Mi a különbség a minősítés és a visszajelzés között?
Bármiféle ítélkezés: pl. te egy hazug ember vagy; olyan ember vagy, aki elkeserít másokat; fura ember vagy; negatív, inkább utasítás, Visszajelzés Tényekre, érzésekre, hatásokra irányul, konkrét, leíró, a viselkedésre és nem a személyre irányul, pozitív, inkább javaslat,

23 Négy csapda: mi mindenre épül az önértékelés?
Teljesítmény - 1Móz „Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén.” Másoktól való függőség - Csoportkonszenzus („adott a vele levő férjének is, és ő is evett 1Móz 3:6, Anániás és Zafira, illetve csoportdöntés: Apcsel 27) Bűnbak („Az asszony, akit mellém adtál” 1Móz 3: 12 Szégyen – „te vagy én vagyok a bűnös, változtat-e ez bármit is?” (Trust Hall Hartley) (Zsolt , Péld. 11.2)

24

25 A kudarc dinamikája 1. Folyamat ábra: Helyzet és az értelmezést adó Isten nélküli gondolatok Pl. Ádám, fél Isten nélkül, gondolat: azért van mert meztelen vagyok, cselekvési beállítottság: fügefa levélből ágyékkötő, Istenkép: nem jó az Isten, mert nem adott meg valamit, amit megadhatott volna, ergo: nem szeret

26 Értéktelen Akit nem ismernek el Aki büntetést és nem szeretetet érdemel Akinek semmi sem változik az életében

27 Érzelmek (szomorúság, megalázottság, elkeseredettség stb.)
Mit élt át Anna? Érzelmek (szomorúság, megalázottság, elkeseredettség stb.) Gondolatok (nyomorult vagyok) Cselekvés (az Úrhoz menekülés, mint konfliktus megoldási stratégia) Képzelet (fogadalom) Fizikai állapot (elkeseredett sírás) Istenkép (jó az Isten, könyörülő)

28 Anna útja: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Róm

29 Megigazulás Rom 5:1 Megbékélés Kol 1:21-22 Kiengesztelés 1Jn 4:9-11 Újjáteremtés Jn 3:3-6

30

31 Mt 14,22-33: Jézus a tengeren jár
Homályos alak Kísértet evezés menekülés félelem

32 Kinek mondanak engem az emberek? Hát ti kinek mondotok? Mk. 8.27-29
Jézus kérdése Kinek mondanak engem az emberek? Hát ti kinek mondotok? Mk „Te vagy a Krisztus.”

33 Miért kérdezi ezt Jézus?
Fontosnak tartja, hogy az ember miképpen gondolkodik Őróla, mert csak akkor fog tudni helyesen gondolkodni önmagáról, ha tudja hogy kicsoda Jézus. Mert a tanítványok sem voltak biztosak benne, hogy ő kicsoda. Péter kijelentésének forrása Isten lelke volt. Ha mi kérdezzük Istent, hogy kik vagyunk és milyenek valójában, ő meg fogja mutatni. A biblikus önismeret célja: megismerni Jézust, hogy megismerhessük önmagunkat

34 Én-kép Ön-értékelés Ön-ismeret
Úgy szeretette Isten a világot (benne Téged is) hogy a fiát adta érted (Jn3:16) Én-kép Szeretett gyermek vagy, akiben gyönyörködik az Atya (Mk. 1,11) Társas énkép Tanitható tanitvány Mt 28:18-20; Ön-ismeret Vizsgálj meg Istenem, ismered meg szivemet 139 Zsolt :1-24

35 Jak. 1.25 „De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.”

36


Letölteni ppt "A biblikus önismeret valósága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések