Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Mi a térinformatika és mi a jelentősége? Mire és hogyan használhatók a térinformatikai rendszerek?  A valós világ elemeinek, eseményeinek, jelenségeinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Mi a térinformatika és mi a jelentősége? Mire és hogyan használhatók a térinformatikai rendszerek?  A valós világ elemeinek, eseményeinek, jelenségeinek."— Előadás másolata:

1  Mi a térinformatika és mi a jelentősége? Mire és hogyan használhatók a térinformatikai rendszerek?  A valós világ elemeinek, eseményeinek, jelenségeinek modellezési folyamata.  A valós világ modellezési eljárásai: - térképkészítés, - raszteres modellezés és a raszteres rendszer funkciói, - vektoros modellezés és a vektoros rendszer funkciói.  A térinformatikai rendszerek vonatkozási rendszerei.  A térbeli adatok adatnyerési technológiái: - földi geodéziai eljárások, - mesterséges holdakon alapuló helymeghatározás (GPS) - digitális fotogrammetriai eljárások, - távérzékelés.  Digitális domborzati modell létrehozása és jelentősége.

2 Tegyünk fel néhány kérdést a mindennapi életünkből: Milyen útvonalon juthat el leggyorsabban a tűzoltó autó a tűzesethez a forgalom figyelembevételével? Hol van az a pince, ahol a legjobb bort mérik Villányban? Hogyan határolható le és hány iskolás gyerek él egy újonnan létesítendő általános iskola vonzás- körzetében, ha a vonzáskörzetet úgy határozzuk meg, hogy a gyerekek gyalog, sétálva, az utakon gyalogátkelőhelyen átkelve, 20 perc alatt elérjenek az iskolába?

3

4 Árvízkor egy árvédelmi töltés feltételezett helyen történő, vagy egy bekövetkezett átszakadásakor  mely területek és települések, mennyi idő múlva kerülnek víz alá?  milyen útvonalon lehet kimenekíteni a lakosságot, hány embert, állatot kell kimenekíteni?  az egyes helyeken mekkora lesz a vízmagasság?  milyen és mekkora az okozott kár épületekben, termőföldben stb.?

5 keresünk egy olyan információs rendszert, ami ezekre és az ezekhez hasonló kérdésekre tud választ adni. Az ilyen rendszereket térinformatikai rendszereknek, azok elméletével és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tudományágat pedig térinformatikának nevezzük. A kérdések utáni válaszokat keresve, feltűnhet, hogy – kimondva vagy kimondatlanul – mindegyik kérdésben szerepet játszik valaminek (útvonalnak, körzetnek, pincének, településnek) a helye, vagyis a kérdések megválaszolásához szükség van a helyhez kötött információkra is.

6

7 A TÉRINFORMATIKA A VALÓS VILÁG Elemeinek, Eseményeinek, Jelenségeinek, vagyis a környezeti-gazdasági-társadalmi elemeinek térbeli modellezésére szolgáló információrendszer.

8 A térinformatika a valós világ elemeinek Űrfelvétel New York-ról a Világkereskedelmi Központtal 2001 szeptember 11-e előtt.

9 eseményeinek És a 2001 szeptember 11-i váratlan eseménykor.

10 jelenségeinek

11

12 térbeli modellezésére szolgáló információrendszer

13 a definíciónk alapján nagyon sokféle modellezés értelmezhető térinformatikaként, így

14

15

16 Vagy a Sas-köd gigászi gázoszlopainak a modellezése

17 A továbbiakban a térinformatika keretében csak a földfelszín környezeti-gazdasági-társadalmi elemeinek a modellezésével foglalkozunk!

18 Térinformatika elnevezés mellett külföldön elterjedt a GIS – Geographical Information System elnevezés (főleg az angol nyelvterületen), a FIR – Földrajzi Információs Rendszer (a GIS magyar megfelelője), a Geoinformációs Rendszer, amely szintén a Föld, mint égitestünk görög nevéből kiindulva talán legjobban mutat rá arra, hogy az ilyen rendszerekben kezelt információk mire vonatkoznak. Ezek az elnevezések már tartalmazzák azt a szűkítést, amit a térinformatika definíciójába - az előbbiekben látottak szerint - beleerőltettünk.

19 Mi az oka annak, hogy a definíció vonatkozásában mindez ideig nem alakult ki egységes álláspont? Hiányzik az általános elnevezés és a konkrét megvalósítások közötti különbség elhatárolása. Vannak térinformatikai rendszerek, amelyek szakmai elnevezés alatt működnek: (Land Information System – földügyi információs rendszer, Urban Information System – városi információs rendszer). Először is ez a szakterület viszonylag rövid múlttal rendelkezik és nagyon gyorsan fejlődik.

20 A lényeg: A térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tudomány. A térinformatikai rendszereknél az információk elemzésében fontos szerepet játszik a térbeliség, a megjelenítésben pedig a képi jelleg. (A képi megjelenítéssel kapcsolatban gondoljunk csak egy topográfiai térképre, amely tartalma szövegesen leírva több kötetnyi - kezelhetetlen - anyagot eredményezne).

21 Ezért szükség van egy olyan információrendszerre, amely a helyre vonatkozó adatokat együtt tudja kezelni a tulajdonságra vonatkozó adatokkal. (A tulajdonságra vonatkozó adatokat a továbbiakban a térinformációs rendszereknél általánosan használt terminológia szerint attribútumoknak nevezzük.) Vizsgálatok szerint az információk 80%-a helyhez kötött. (Steven Talbot szerint a New York-i városi rendszerben használt adatok 85% földrajzi vonatkozású).

22

23

24 Hát ez meg milyen dinoszaurusz itt és mely települések közelében van? Vagyis a lokáció nem más, mint egy, vagy több objektum kiválasztása a tulajdonságai(k)nak lekérdezéséhez a térbeli helyzet(ük) alapján.

25 Tekintsük a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban DÉDUKÖVIZIG vízrajzi rendszerét, amely többek között tartalmazza: A vízrajzi állomások térbeli (térképi) adatait

26 és az attribútumokat tartalmazó relációs adatbázist.

27 A térbeli adatbázisban egérrel kijelölünk egy objektumot,

28 majd ezt követően megjelennek a kijelölt objektum (vízrajzi mérőállomás) táblázatos attribútum adatai a pontos térbeli hellyel és vízállás adatsorral.

29 Lokációnál a kijelölt objektumnak megjeleníthető: a pontos térbeli helye (EOV koordinátái), a törzsadatai, egyéb attribútum adatai ( pl. idősor adatok), - vagyis egy objektumhoz korlátlan számú attribútum tábla tartozhat, vagy akár az objektumhoz tartozó komplett dokumentáció is (helyszínrajzok, műszaki rajzok, fényképek, műszaki leírások, határozatok stb.) Megjegyzés: A vektoros térinformatikai rendszer funkcionalitásánál részletesebben tárgyalásra kerül a lokáció!

30 Pl. megjeleníthető a térbeli adatbázisban kijelölt tó teljes vizikönyvi tervdokumentációja is.

31 Hot Link kapcsolat ArcView 3.xx térinformatikai rendszerben egy Adobe Acrobat pdf állománnyal. (Fischer Krisztián, Kiss-Vincze Róbert, Orosz Balázs PTE PMMF műszaki informatikusok szakdolgozatából. 2003.)

32

33 Hol van az a nyár, hol a régi szerelem? (Ami egy logikai feltétel megfogalmazásával az illető személy tartózkodási helyének megtalálására ad lehetőséget). Vagyis a feltételadás nem más, mint egy, vagy több objektum kiválasztása, helyének meghatározása az attribútum adatokra adott ”szűrő” feltétellel.

34 Tekintsük megint a DÉDUKÖVIZIG vízrajzi rendszerét

35 Keressük pl. a Babócsai Rinya vízfolyáson létesített vízmércéket. Az ArcView 3.xx térinformatikai rendszerben a feltétel a Query Builder (logikai lekérdezés gyártó) ikonra történő kattintás után, a megjelenő ablakban állítható össze. A logikai kifejezés begépelhető zárójelek ( ) közé, vagy az ablak Fields (mezők) és Values (értékek) Query Builder ablakrész megfelelő sorain kettős egér kattintással, a relációs jelen ( stb.) egyszeri kattintással. Ezek hatására a sorban álló szöveg, illetve relációs jel lehozható a kifejezés területre. A kifejezés formája: ([mezőnév1] reláció1 érték1) logikai művelet ([mezőnév2] reláció2 érték2)…, ahol a logikai művelet and (és), or (vagy) vagy not (nem) lehet. Esetünkben a feltétel: ([Vízfolyás] = ‘Babócsai Rinya’)

36 Adatbázis mezők Relációjelek, logikai műveletek A kiválasztott mező értékei Kifejezés terület az összeállított szűrő feltétellel Query Builder lekérdezés gyártó ablak

37 Ezt követően csak a feltételnek megfelelő vízrajzi állomások jelennek meg a térképen, Megjegyzés: A vektoros térinformatikai rendszer funkcionalitásánál részletesebben tárgyalásra kerül a feltételadás!

38 Nyugalom! Egy térinformatikai rendszer nemcsak ennyi!

39 De ez ne olyan legyen, mint amikor a feleség odaszól a tv-n meccset néző férjének: öt percre átmegyek a szomszédba, keverd meg félóránként a levest...


Letölteni ppt " Mi a térinformatika és mi a jelentősége? Mire és hogyan használhatók a térinformatikai rendszerek?  A valós világ elemeinek, eseményeinek, jelenségeinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések