Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete"— Előadás másolata:

1 Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete
Ridegné Cseke Irén Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

2 „Az egészség a korona az ember fején, de csak beteg láthatja azt meg
„Az egészség a korona az ember fején, de csak beteg láthatja azt meg.” (Egyiptomi közmondás) Ridegné Cseke Irén

3 Forrás: www. rakellen. hu „A rák ellen, az emberért, a holnapért
Forrás: „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány

4 Califano megfogalmazása szerint:
„az egyén többet tehet saját egészségéért, mint bármely orvos, kórház, gyógyszer vagy egzotikus gyógyászati eljárás”. Joseph Califano, korábbi amerikai egészségügyi miniszter; Columbia Egyetem függőségeket és kábítószerhasználatot vizsgáló központjának is dolgozott Ridegné Cseke Irén

5 Egészség-magatartás:
azoknak a viselkedéselemeknek, attitűdöknek az összessége, amelyek az egyén egészségének megóvásában, megromlásában vagy visszaállításában szerepet játszanak, függetlenül attól, hogy ezek a viselkedéselemek tudatosan az egészségre irányulnak-e. Ridegné Cseke Irén

6 Az egészség-magatartás öt fő tényezőben nyilvánul meg: (orvosi szociológia szerint)
Csoport, egyén attitűdje, életstílusa a rizikófaktorokkal szemben. Betegségekre utaló tünetek észlelése és értékelése. Orvoshoz fordulás, betegszerep felvétele betegség esetén. Együttműködés az orvossal a gyógyítás, rehabilitáció folyamán. Egészségügyi ismeretszint (egészségre, kockázati tényezőkre, betegségekre vonatkozó ismeretek). Ridegné Cseke Irén

7 Egészségi ismeret: az egyén egészségével kapcsolatos tájékozottsági szintjét jelzi Ridegné Cseke Irén

8 Egészségi készségek: az egészségi követelményeket biztosító tevékenységek, amelyek magas fokú begyakorlottságot tesznek lehetővé anélkül, hogy tudatosan ellenőriznénk Ridegné Cseke Irén

9 Egészségi szokás: begyakorlott cselekvéssor, amit automatikusan, a figyelem ráirányítása nélkül végzünk; az ismeret, készség talaján alakul ki Ridegné Cseke Irén

10 A szokások kialakítása:
döntő szerep a családé ►viselkedési minta, utánzás következetesség, meggyőzés egészséget elősegítő szokások káros szokások megelőzése Ridegné Cseke Irén

11 Egészségi szükséglet:
az emberi élet folyamatosságát és fejlődését biztosító feltételek rendszere Ridegné Cseke Irén

12 EGÉSZSÉG: a teljes testi (szomatikus), lelki (pszichés) és szociális jólét állapota, s nem pusztán a betegség, nyomorékság hiánya (az Egészségügyi Világszervezet - WHO meghatározása szerint) Ridegné Cseke Irén

13 Az egészség nem állandó, hanem dinamikusan változó állapot; magába foglalja:
az egészségi állapot változásait (a fejlődés folyamata nem egyenletes, hanem életszakaszonként alakul), az egészség átmeneti romlását, az egészség javíthatóságát, fejleszthetőségét. Ridegné Cseke Irén

14 Holisztikus egészségszemlélet:
a mai egészségmodell az embert egészében szemléli, mindhárom összetevő (szomatikus, pszichés, szociális tényező) egyszerre, egymással összefüggésben, kölcsönhatásban történő értelmezése holosz: teljes, egész holisztika: egészség, teljesség Ridegné Cseke Irén

15 Egészségmegőrzés: az egészséges egyének számára a megfelelő lehetőségeket hozza létre az „egészségi jólét” állapotának megtartására Ridegné Cseke Irén

16 Egészségmegőrzés céljai:
egyenlő lehetőséget biztosítani mindenkinek a jó egészségi állapotra meghosszabbítani az átlagos élettartamot minőséget adni azokhoz az évekhez, amit az átlagos élettartam meghosszabbodásával nyertünk Ridegné Cseke Irén

17 E három célkitűzés összefoglalva:
Életet adni az évekhez és egészséget adni az élethez. Ridegné Cseke Irén

18 Az egészségmegőrzés érdekében:
csökkenteni kell a környezet káros hatásait növelni kell a szervezet alkalmazkodóképességét minél magasabb szintű egészségkulturáltsággal rendelkezünk, annál hatékonyabban valósul meg az egészségmegőrzés Ridegné Cseke Irén

19 A társadalom hatása az egyén életére, egészségére:
1. Spontán módon: mikro- és makroközösségein keresztül > az egyén elsajátítja az ott tapasztalt életmódot, gondolkodásmódot, az azokban rejlő értékrendet, cselekvési formákat Ridegné Cseke Irén

20 2. Célzottan: intézményrendszerein keresztül >>főként oktatási, jogi, egészségügyi rendszerén
Ridegné Cseke Irén

21 3. Rejtetten: a társadalmi javak elosztási rendszerén keresztül >> ez dönti el alapvetően, mihez, mely javakhoz fog tudni hozzáférni, szükségleteit milyen szinten, milyen minőségben elégítheti ki Ridegné Cseke Irén

22 Egészségkulturáltság:
a szocializáció során alakul ki Ridegné Cseke Irén

23 A szocializáció tartalma:
a kultúra >> a felhalmozott anyagi és szellemi javak Ridegné Cseke Irén

24 A kultúra átadása: a szociális közvetítés révén történik
a közvetítéssel átadott kultúrát a befogadó elsajátítja (interiorizálja) az interiorizált kultúra = kulturáltság, műveltség Ridegné Cseke Irén

25 A nevelés célja: a kulturáltság, műveltség kialakítása
Ridegné Cseke Irén

26 Az egészségkulturáltság:
a kulturáltság része az egészségnevelés célja az egészségkulturáltság kialakítása Összetevői: --- egészségi állapot --- életmód Ridegné Cseke Irén

27 Egészségi állapot: azoknak a külső és belső viszonyoknak az összessége, amelyek között a személy létezik, s amelyek hosszabb, rövidebb ideig jellemzik Ridegné Cseke Irén

28 Egészségi állapotot meghatározó tényezők:
Életmód (43 %) Belső tényezők (27 %) örökletes adottságok/genetika Külső tényezők/környezeti hatások (19 %) természeti környezet (éghajlat, ivóvíz stb.) társadalmi környezet életkörülmények (kereset, lakás, táplálkozás) egészséges és biztonságos munkakörülmények Egészségügyi ellátás minősége (11 %) Ridegné Cseke Irén

29 A népesség (lakosság) egészségi állapotát kifejezi:
a születéskor várható élettartam az általános halálozási arányszám a különböző betegségek előfordulása és gyakorisága életmód Ridegné Cseke Irén

30 Vezető halálokok: szív- és érrendszeri betegségek
daganatos megbetegedések erőszakos halállal végződő események (baleset, gyilkosság, öngyilkosság) Ridegné Cseke Irén

31 Életmód: körülményeink, szokásaink, amelyek közt és ahogyan élünk, amelyek jellemzők ránk és meghatározzák egyéniségünket Ridegné Cseke Irén

32 Az életmód belső szerkezete: 1)feltételek, lehetőségek 2)szükségletek, indítékok 3)életvitel
Ridegné Cseke Irén

33 1)Feltételek, lehetőségek
életkor nem egészségi állapot iskolázottság foglalkozás fogyasztás tárgyi felszereltség urbanizáltság lakóhely munkahely időkeret közlekedés családnagyság erkölcsi normák jogi szabályok társas szerepek szokások, hagyományok Ridegné Cseke Irén

34 2) Szükségletek, indítékok
létszükségletek „birtoklási” szükségletek önmegvalósítási szükségletek a szellemi feltételeknek az egyén és csoport által ismert, elfogadott elemei érdekek életelvek célok tervek Ridegné Cseke Irén

35 3) Életvitel munka pihenés szórakozás művelődés napirend táplálkozás
gyermeknevelés egészségvédelem öngyógyítás Ridegné Cseke Irén

36 Gondolatok az egészséges életmódról

37 „A jövő orvosa nem orvosságot fog felírni betegeinek, hanem érdekeltté fogja tenni őket abban, hogy étrendjük segítségével jól karbantartsák magukat, hogy megelőzzék a betegségeket.” (Thomas A. Edison) A szervezet igényeinek megfelelő táplálkozás; (1847. február 11. – október 18.) amerikai elektrotechnikus, feltaláló és üzletember; távíró tökéletesítése, fonográf, 1882-ben üzembe állította a világ első villanytelepét New York-ban. Ridegné Cseke Irén

38 A sok étel sok betegséghez vezet.” (Ben Franklin)
„Azért egyél, hogy élj, és ne azért élj, hogy egyél! A sok étel sok betegséghez vezet.” (Ben Franklin) A szervezet igényeinek megfelelő táplálkozás; 18. sz-ban nyomdász, kiadó, író, filozófus, feltaláló, tudós és diplomata (1706-ban született Bostonban); 1732-ben kezdte publikálni a roppantul népszerűvé vált és évenként közzétett Poor Richard’s Almanach (A gazdagodás útja, amint azt a szegény Richard világosan megmutatja) című kalendáriumsorozatot, amely velős és tömör bölcsességeinek, aforizmáinak gyűjteménye lett. Ridegné Cseke Irén

39 (Kölcsey Ferenc) „Ismerni a jót könnyebb, mint követni”.
Ridegné Cseke Irén

40 (Iuvenalis, római költő)
„Ép testben ép lélek.” (Iuvenalis, római költő) A szervezet állapotának megfelelő testkultúra; Decimus Iunius Iuvenalis (Kr. u. 105) író Ridegné Cseke Irén

41 „A tiszta földet könnyebb megmunkálni, mint azt, amelyet bedudvásítottak.”
(Bartók Béla) Az egészséget szolgáló személyi higiéné Ridegné Cseke Irén

42 (Hippokratész) „A Természet minden túlzásnak ellensége.”
Az egészség megőrzését szolgáló életvitel Ridegné Cseke Irén

43 (Ben Franklin) „…mert ki az erős? Az, aki legyőzi rossz szokásait.”
A káros szokások elutasítása (kábítószer, alkohol, dohányzás) Ridegné Cseke Irén

44 „Az egészségvédelem nemcsak orvosi, de pedagógiai feladat is: ha többet nevelünk, kevesebbet kell gyógyítanunk.” (Fodor József) , orvos, egyetemi tanár, nemzetközileg elismert higiénikus; Kezdeményezte az iskolaorvosi hálózat megteremtését, az egészségügyi ismeretek terjesztését. Ridegné Cseke Irén

45 (Ottawai Egészségügyi Karta, 1986)
„…mert tudás és ismeret kell ahhoz a joghoz is, hogy ki-ki saját élete feletti beleszólással ellenőrizhesse mindazokat a dolgokat, amelyektől élete, egészsége függ.” (Ottawai Egészségügyi Karta, 1986) Ridegné Cseke Irén

46 hogy ne csak időt, verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk rá,
„Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak időt, verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk rá, de még az életünket is kockára tegyük a nyomában: hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány…” (Montaigne: Bölcsességek könyve) Az egészség értékjellege; ,francia reneszánsz író, esszéi híresek Ridegné Cseke Irén

47 „Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.”
(Schopenhauer) , német metafizikus Ridegné Cseke Irén

48 Az egészség érték az egyén és a társadalom számára egyaránt.
Ridegné Cseke Irén

49 A pozitív egészség jegyei:
jó közérzet kiegyensúlyozottság megelégedettség munkakedv kreativitás életöröm pozitív társas kapcsolatok empátia problémaviselés célszerű alkalmazkodás terhelhetőség Ridegné Cseke Irén

50 Az egészséges életmód 12 pontja
1. Személyi higiéné 2. Egészséges táplálkozás 3. Több mozgás 4. Stressz-tűrés, stressz-kezelés 5. Baleset-megelőzés 6. Kiegyensúlyozott szexualitás 7. Nem dohányzás Ridegné Cseke Irén

51 8. Kevesebb alkoholos ital fogyasztás 9. Drogtagadás
10. Időben orvoshoz fordulás 11. Együttműködés az egészségügyi ellátórendszerrel 12. Egyéni környezet tisztelete Ridegné Cseke Irén

52 Prevenció = megelőzés Ridegné Cseke Irén

53 1. Elsődleges/primer prevenció = egészségmegőrzés
a betegségek keletkezésének, kialakulásának megakadályozása>> a betegségek keletkezésében szerepet játszó biológiai, környezeti és társadalmi tényezők kiiktatásával (védőoltás; túlzott zsírfogyasztás, dohányzás, alkohol kerülése stb.) ez a legelőnyösebb Ridegné Cseke Irén

54 2. Másodlagos/szekunder megelőzés = szűrés-gondozás
a betegségek korai szakaszban való diagnosztizálása megfelelő beavatkozás (orvosi, környezetvédelmi, társadalmi) a betegség tovaterjedésének, súlyosbodásának megakadályozására idült betegek szűrése, gondozása Ridegné Cseke Irén

55 3. Harmadlagos/tercier prevenció = terápia, rehabilitáció
cél: a súlyosbodás/progresszió megakadályozása, az elvesztett funkciók helyreállítása, pótlása Ridegné Cseke Irén

56 SZŰRŐVIZSGÁLATOK

57 SZŰRŐVIZSGÁLAT= Szekunder prevenció
az a népegészségügyi tevékenység, amely a lakosság meghatározott korcsoportjaira terjed ki és a személyes meghívás gyakorlatát alkalmazva szakmailag indokolt gyakorisággal történik. Szekunder prevenció Ridegné Cseke Irén

58 A szűrővizsgálatok: 6-18 év között kötelezőek
21 éves kortól ajánlottak, önkéntesen vehetők igénybe (egyéni kockázati tényezőn alapul) Jogszabályi forrás: 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet Ridegné Cseke Irén

59 Kötelező szűrővizsgálatok

60 év között

61 teljes fizikai vizsgálat
öröklődő malignus betegségek vagy hajlamosító állapotok irányába, szükség esetén szakorvosi vizsgálat golyvaszűrés 11 éves kortól szív és érrendszeri betegségek kiszűrése - családi anamnézis, tápláltsági állapot, életmódbeli tényezők alapján Ridegné Cseke Irén

62 anyagcsere betegségek, cukorbetegség szempontjából veszélyeztetettek kiszűrése, szakellátásra irányítása testmagasság, testtömeg, mellkaskörfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot, a nemi állapot értékelése Ridegné Cseke Irén

63 érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás)
hangulati, magatartászavarok, tanulási nehézségek feltárása, szükség esetén szakellátásra irányítás érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre Ridegné Cseke Irén

64 Önkéntes szűrővizsgálatok

65 21 éves korban

66 a családi anamnézis adatainak frissítése, különös tekintettel a szülők és a testvérek között a korai életkorban (férfiaknál 55 évnél, nőknél 65 évnél fiatalabbaknál) jelentkező szívkoszorúér-betegségre, érelmeszesedéssel kapcsolatos szélütésre, verőérszűkületre Ridegné Cseke Irén

67 életmódbeli tényezők (táplálkozási szokások, fizikai aktivitás, dohányzás, alkoholfogyasztás) feltárása részletes fizikális vizsgálat, testsúly, haskörfogat, testmagasság, testtömegindex meghatározása, vérnyomásmérés abdominális obesitas (haskörfogat nőknél ≥ 80 cm, férfiaknál ≥ 94 cm) esetén koleszterin-szint, vércukorszint Ridegné Cseke Irén

68 cukorbetegség kockázatánál vércukorszint meghatározása
teljes szív- és érrendszeri kockázat felmérése vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél vér- és vizeletvizsgálat Ridegné Cseke Irén

69 sztomato-onkológiai vizsgálat (ajak- és szájüregi rákra)
a családi kórelőzmény elemzése, ha 40 éves kor alatt előfordult daganatos megbetegedés sztomato-onkológiai vizsgálat (ajak- és szájüregi rákra) látásvizsgálat Ridegné Cseke Irén

70 21-40 év között

71 kétévente: a vesebetegség, és sztomato-onkológiai szűrővizsgálat
szív- és érrendszeri vizsgálat (kis kockázatnál: ötévente; közepes és nagy kockázatnál kétévente) kétévente: a vesebetegség, és sztomato-onkológiai szűrővizsgálat Ridegné Cseke Irén

72 40-64 év között

73 kétévente: a vesebetegség, és sztomato-onkológiai szűrővizsgálat
szív- és érrendszeri vizsgálat (kis kockázatnál: ötévente; közepes és nagy kockázatnál kétévente, kiegészítve az érelmeszesedés tüneteinek vizsgálatával) kétévente: a vesebetegség, és sztomato-onkológiai szűrővizsgálat Ridegné Cseke Irén

74 65 év felett

75 évente: érzékszervek vizsgálata
kétévente: szív- és érrendszeri vizsgálat, vesebetegség, sztomato-onkológiai szűrővizsgálat, érelmeszesedés tüneteinek vizsgálata évente: érzékszervek vizsgálata Ridegné Cseke Irén

76 Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok
a Nemzeti Népegészségügyi Program alapján

77 Klinikai emlővizsgálat nőgyógyá-szati vizsgálat részeként
Daganat típusa Kor-csoport Teszt vagy eljárás Gyakoriság Emlő 20 év feletti nők Emlő önvizsgálat havonta Klinikai emlővizsgálat nőgyógyá-szati vizsgálat részeként Mammographia 45-65 év között kétévente Ridegné Cseke Irén

78 18 év feletti nők, ill. a nemi élet kezdetétől Citológiai vizsgálat
Daganat típusa Korcsoport Teszt vagy eljárás Gyakoriság Méhnyak 18 év feletti nők, ill. a nemi élet kezdetétől Citológiai vizsgálat évente Colo-rectális 45 év felettiek Széklet occult vérzés (labor) Endoscopos vizsg. évente székletteszt; néhány évente endoscopos Ridegné Cseke Irén

79 Nemzeti Rákellenes Program alapján:
Prosztataszűrés: 50 és 70 év között évente Hereszűrés: éves kor felett önvizsgálat havonta Szájüreg szűrése: 45 éves kortól évente, ill. fogászati beavatkozások alkalmával; önvizsgálat Bőr szűrése: 20 éves kortól évente; nagyszámú anyajegy esetén félévente; önvizsgálat havonta Tüdőszűrés évente Ridegné Cseke Irén

80 Az emlő önvizsgálata

81 Ridegné Cseke Irén

82 A here önvizsgálata

83 Ridegné Cseke Irén

84 A bőr önvizsgálata

85 Ridegné Cseke Irén

86 Néhány rizikófaktorról
Dohányzás Stressz Elhízás Ridegné Cseke Irén

87 Dohányzás Ridegné Cseke Irén

88 Történet A dohány nagyüzemi termesztése 1612-ben kezdődött
1619-ben 10 tonna dohányt exportáltak Európába Húsz évvel később már 750 tonnára emelkedett a forgalom A füstölés a kor divatos szokása lett (XVII. sz.) Ridegné Cseke Irén

89 I. János, Anglia királya 1603: ˝A dohányzás ellenében˝ rendelete
1960- nyilvánvalóvá vált a dohányzás egészség károsító hatása  leszoktató programok kidolgozása Ridegné Cseke Irén

90 Általában a cigarettáról…
1 szál cigaretta 1 gramm őrölt, szárított dohány levelet tartalmaz Egyetlen szál cigaretta elégésekor kb. 2 liternyi füst keletkezik A füstben > 4000 vegyület található, (amelyekből több mint 200 rákkeltő hatású) Aceton Ammónia Formalin Kátrány Kénsav Ridegné Cseke Irén

91 Ridegné Cseke Irén

92 Ridegné Cseke Irén

93 Megelőzés Primer prevenció
-rászokás megelőzése (iskolai védőnő, háziorvos szerepe) -óvodai, iskolai programok Szekunder prevenció -dohányzásról való leszoktatás Tercier prevenció -a már beteg egyén leszoktatása a dohányzásról Ridegné Cseke Irén

94 Dohányzásról leszoktatás
A dohányzás számos tevékenységgel összefügg: Kávé fogyasztás Alkohol Étkezések Unaloműzés Bánat Feszültség Fáradtság oldása Autóvezetés Ridegné Cseke Irén

95 Nikotintartalmú tapasz, gyógyszer, rágógumi
Dohányzásról leszoktató módszerek: Nikotintartalmú tapasz, gyógyszer, rágógumi Akupunktúra Pszichológus Önálló erővel Ridegné Cseke Irén

96 Fülakupunktúra + Pszichológiai tréning Kezelés menete:
A fül egyes meghatározott pontjait stimulálják steril tűvel vagy elektromos energiával és kombináltan is Elbeszélgetés a klienssel a dohányzás ˝előnyeiről˝ és hátrányairól Ridegné Cseke Irén

97 A leszokás pozitív hatásai
20 perc múlva: vérnyomás és a pulzus normalizálódik 8 óra múlva: szénmonoxid szint a vérben csökken 48 óra múlva teljesen eltűnik a vérből 2-3 nap múlva csökkenek a légzési panaszok 5-7 nap múlva az ízlelés és szaglás javul 4 hét múlva köhögés és légzési problémák rendeződnek 5-10 év múlva a keringési betegségek kockázata megegyezik a nemdohányzókéval 15-20 év múlva a tüdő-, garat rák kockázata megegyezik a nemdohányzókéval. Ridegné Cseke Irén

98 Teszt a kockázatvállalásról

99 Szeretem az új tapasztalatokat. 2.
A következő állítások mellé írjon 1-est, ha szinte soha 2-est, ha néha 3-ast, ha majdnem mindig válasz igaz Önre. 1. Szeretem az új tapasztalatokat.     2. Képes vagyok magam és mások előtt is elismerni, ha nem tudok valamit. 3. Élvezem a válaszkeresést a magam kérdéseire. 4. Különböző nézőpontokból is meg szoktam vizsgálni a kérdéseket. 5. A változások nem zökkentenek ki különösebben, tudok alkalmazkodni. 6. Minden szituáció megoldására több lehetőséget találok ki. 7. Képes vagyok kezelni a helyzetet még akkor is, ha nem tudom, mi várható. 8. Félelmeim ellenére képes vagyok cselekedni, haladni. 9. Tudok beszélni másokkal félelmeimről, aggodalmaimról. 10. Keresem a lehetőségét, hogy új dolgokat tanulhassak. Összpontszám:

100 ÉRTÉKELÉS: A kockázatvállalás: 25-30 pont > magas
16-24 pont > átlagos 10-15 pont > alacsony Ridegné Cseke Irén

101 Stressz

102 A stressz okozói Urbanizálódott, elvárosiasodott a legtöbbünk élete.
A lényeg mostanában az élet minden területén a gyorsaság. Gyorsvonat, gyorsétterem, gyors autók, amelyekkel több száz kilométer tehető meg egy nap alatt, repülőgépek, amelyekkel földrészeket szelhetünk át néhány óra alatt. Az Interneten felbecsülhetetlen információ mennyiség áll a rendelkezésünkre, s ezek az információk bárki számára elérhetők. Ha otthon vagyunk, szinte folyamatosan szól a TV. Ha úton vagyunk, rádiót hallgatunk. Ridegné Cseke Irén

103 Napjainkban a stressz szóval fejezzük ki a külső agresszív ingerek (zaj, fenyegetettség), valamint a kényelmetlen lelkiállapot kiváltotta többé-kevésbé rendszeres feszültséget, szorongást, kedvetlenséget is. A stressz az alkalmazkodás általános tünetegyüttese. Tágabb értelemben véve az agresszió és a feszültség forrásait is stressznek vagy stresszokozó tényezőknek nevezi a hétköznapi nyelv. Stressz Ez a szó eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott válaszát jelölő orvosi szakkifejezés volt. Ridegné Cseke Irén

104 A stressz folyamata Amikor a szervezet kilendült nyugalmi állapotából, fokozottan reagál az ingerekre, aktiválódnak az egyensúlyt újra megteremtő szabályozó rendszerek, stresszes állapot alakul ki. Tünetei: állandó idegeskedés, türelmetlenség, ingerültség, az immunsejtek számbeli és minőségi romlása miatt fogékonyság a betegségekre, gyakori felsőlégúti panaszok, bőrfertőzések, vagy hajhullás. Ridegné Cseke Irén

105 A stresszel való megbirkózással kapcsolatos legfontosabb tényezők:
 célravezető (adaptív) megbirkózási, konfliktusmegoldási (ún. coping) stratégiák  célravezető, adaptív attitűdök, beállítottság  a társas támogatás, szociális háló, kohézió, társadalmi tőke A megbirkózási módokat egyrészt az adaptív, nem adaptív dimenzió mentén osztályozhatjuk, másrészt a megbirkózási készségeknek három fő formája van: - a problémamegoldó, - az érzelmi - és a támogatást kereső formák. Ridegné Cseke Irén

106 Problémamegoldó: Próbáltam elemezni a problémát, hogy jobban megértsem
A helyzet valamilyen kreatív, alkotó tevékenységre ösztönzött Érzelmi: Evéssel, ivással, dohányzással vezettem le a feszültséget, Másokon vezettem le a feszültséget Támogatáskeresés: Egy általam nagyra tartott rokontól vagy baráttól kértem tanácsot Ridegné Cseke Irén

107 A stressz miatt kialakulható egészségproblémák
Allergia Anorexia Nervosa Bőrproblémák Hajhullás Gyomor és bélbetegségek Anyagcserezavarok Vérnyomás és szívproblémák Fejfájás Alvásproblémák Légzés nehézségek Stb… Ridegné Cseke Irén

108 Váratlan stressz leküzdésére javasolt
• Ujjpulzus-visszajelzés: ha nyomás alatt érzi magát, vonuljon el három percre oda, ahol nem zavarják! Illessze úgy össze két kezét, hogy szemben lévő ujjhegyei érintsék egymást! Nyomja össze ujjait annyira, hogy a pulzust az ujjhegyekben érezze! Csukott szemmel nyugodtan lélegezzen. • A figyelem elterelése: ahhoz, hogy szükség esetén megőrizze hidegvérét, tartson tudatosan 5 perc szünetet! Nézzen ki az ablakon, hagyja gondolatait csapongani, járjon egyet, vagy élvezettel fogyasszon el valamilyen gyümölcsöt! Ridegné Cseke Irén

109 Hosszú távú stresszlevezetés
• Masszázs: jót tesz stressz, bezártságérzés, fejfájás, nyak-, hát- és válltájon jelentkező izommerevség esetén, felpezsdíti a nyirokkeringést. Nem szükséges mindig szakértőt hívni, magunk is eltanulhatunk bizonyos mozdulatokat. • Meditáció: balzsam a testnek és léleknek, javítja a jó közérzetet, pozitív gondolkodásra serkent, fokozza az önbizalmat, a toleranciát. Célszerű hetente legalább háromszor végezni! Ridegné Cseke Irén

110 6 gyors tipp 1. Megnyugvásul: helyezze kezeit a hasára, lélegezzen mélyet! Tartsa bent rövid ideig a levegőt, majd fújja ki! Ismételje meg többször! 2. Fejfájás esetén: cseppentsen hideg, nedves zsebkendőre rozmaringolajt, és helyezze a homlokára! 3. A víz kikapcsol: engedje tele otthon a fürdőkádat, esetleg cseppentsen a vízbe néhány csepp Relax illóolajat! 4. Frissítő lábfürdő: vegyen 10 perces lábfürdőt úgy, hogy hideg vízbe borsmentaolajt cseppent! 5. Nyújtózkodás: álljon nyugodtan, vállszélességben, terpeszben, karjait nyújtsa olyan magasra, amennyire csak tudja, majd lassan annyira hajoljon le, míg el nem éri a földet! 6. Lazító feszesség: feküdjön a földre, lélegezzen lassan! Lábfejétől kezdve felfelé haladva feszítse meg minden egyes izmát egy-egy másodpercre, majd lazítson!

111 Az elhízás Gfk Hungária Piackutató Intézet januári felmérése szerint (1000 ember) 88%ot nem érdekli a wellness-, bio-, fitnesz-őrület. 12% igyekszik egészséges élelmiszert fogyasztani. Az egészséges élelmiszereket fogyasztók a fiatalabbak és a magasabb iskolai végzettségűek közül kerülnek ki. Ridegné Cseke Irén

112 Az elhízás a szervezet zsírtartalékainak komoly mértékű felszaporodása, mely nemcsak esztétikai probléma, hanem súlyos betegségek forrása és élettartam-rövidítő tényező. Ridegné Cseke Irén

113 Testömegindex Body Mass Index =BMI
Kiszámítása: a méterben kifejezett testmagasság négyzetével kell osztani a testtömeget BMI értékek Meghatározás -18 Túl sovány 18-20 Sovány 20-25 Normál 25-30 Túlsúlyos 30-35 Elhízás 35- Kóros elhízás Broca súly=testhossz(cm)-100 Ridegné Cseke Irén

114 kétféle elhízás ismert :
Akinek testtömeg indexe 30 feletti, nagyobb veszélynek vannak kitéve számos betegség kialakulását illetően. kétféle elhízás ismert : gynoid : nőies vagy körte típusú elhízás android: férfias elhízás, melyben a zsírszövet főleg a hasra terjed ki Ridegné Cseke Irén

115 Elhízás folyamata Ridegné Cseke Irén

116 Ridegné Cseke Irén

117 Elhízás Elsődleges: 85-90%-ban
Másodlagos: %-ban (hypothyreosis, Cushing-kór) Az elsődleges elhízásban nem találtak szomatikus megbetegedést, „csak” pszichés zavart a háttérben. Ridegné Cseke Irén

118 Az elhízáshoz vezető tényezők:
Genetikai hajlam: zsírsejtek száma, anyagcsere gyorsasága Kalóriafelvétellel kapcsolatos tényezők: anyagcsere, táplálkozási, pszichológiai, szociológiai, környezeti Genetikai: zsírsejtek száma, anyagcsere gyorsasága Ridegné Cseke Irén

119 A bevitt energia több, mint a felhasznált
1 óra bevásárlás = kb 50 kcal energiát használunk fel, közben kcal energiát pakolunk a bevásárlókocsiba A vadászó életmódot folytató őseink futottak, birkóztak, hegyet másztak az élelemért (futás: 700 kcal/h, birkózás: 1000 kcal/h) Ridegné Cseke Irén

120 Túlzott evés és kövérség
Tudatos önmérséklet szerepe Stresszkezelés Külső jelzésekre való érzékenység (látvány, illat, íz) Belső jelzésekre való érzékenység csökkenése (telítődés érzékelése) A modern fogyasztói társadalom egyszerre stimulálja és elnyomja a vágyakat a fogyasztás növelés érdekében. (reklám: zsírszegény, kalóriaszegény ételek, utána 25%-kal nagyobb jégkrém, XXL-es hamburger, stb) Ridegné Cseke Irén

121 Édességek Íz – evolúciós jelentősége van.
Édes íz – preferálása velünk született. CH-ban gazdag élelmiszer. Ridegné Cseke Irén

122 Mi vezethet elhízáshoz?
Pszichés tényezők: szeretet adása és elfogadása, stressz levezetése Kulturális tényezők: mozgásszegénység, CH-gazdag táplálkozás, rendszertelen életmód, rossz szokások, „Vásárolj! Fogyassz!” Tudatosság. Az okok ismerete. Külső jelzésekre való érzékenység csökkentése, a belső jelzések fontosságának hangsúlyozása. Belső jelzések: telítettség észlelése, a szükségletek felismerése, pontosítása. (A szorongás nem éhség!) Stressz levezetése másképp. Ezek felismerése, és alkalmazása nagyfokú egészségtudatosságot, egészségkultúráltságot igényel. Ridegné Cseke Irén

123 A táplálék Minőségi elvárások Mennyiségi elvárások Ridegné Cseke Irén

124 Minőségi elvárások Fehérjék, aminosavak Szénhidrátok Zsírok Vitaminok
Ásványi anyagok Ridegné Cseke Irén

125 Mennyiségi elvárások Az energiaszükséglet egyénenként változó
12 %-át fehérjékből 30 %-át zsírokból 58 %-át szénhidrátokból Ridegné Cseke Irén

126 Táplálékpiramis Gabonafélék, rizs, burgonya Zöldség, gyümölcs
Hús, hal, tojás Tej, tejtermék Zsiradékok, édességek Ridegné Cseke Irén

127 Táplálékpiramis Ridegné Cseke Irén

128 A fogyás az agyban dől el!
Ridegné Cseke Irén

129 Zárógondolat „Ha nem vagyok elragadtatva attól, hogy csak egy alacsony beosztású postai alkalmazott vagyok, nem számít. Attól még lehetek az én szoftball-csapatom kapitánya vagy a helybéli templomi gyülekezet tiszteletreméltó, oszlopos tagja vagy valami hasonló... Jól érezhetjük magunkat attól is, hogy felfedezzük: valahol a Földön van valaki, aki hasonlóképpen érez és gondolkodik, mint mi, és nem vagyunk egyedül.”Dr. Robert Sapolsky Dr. Robert Sapolsky: a Stanfordi Egyetem ideggyógyász professzora, a stresszel foglalkozott; szoftball (softball): a baseball női változata (nagyobb és puhább labdával játsszák) Ridegné Cseke Irén

130 Köszönöm a figyelmet! Ridegné Cseke Irén


Letölteni ppt "Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések