Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Project Citizen POLGÁRI/Civil Kezdeményezések Programja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Project Citizen POLGÁRI/Civil Kezdeményezések Programja."— Előadás másolata:

1 1 Project Citizen POLGÁRI/Civil Kezdeményezések Programja

2 2 Mi is az a Project Citizen? • Demokratikus állampolgárságra nevelés • Megtanítja a diákokat arra, hogy nyomon kövessék és befolyásolják a közérdeket • Interdiszciplináris oktatási program serdülőknek •Az állami és helyi kormányzatokra összpontosít •A tanulást a világon felmerülő valós problémákra alkalmazza •Kooperatív tanulási módszereket alkalmaz •Teljesítményértékelési modellként szolgál

3 3 Melyek a Project Citizen céljai? A Project Citizen elsődleges célja az, hogy elkötelezettséget fejlesszen ki a tanulókban az aktív állampolgárság és kormányzás iránt azáltal, hogy – Biztosítja a hatékony állampolgársághoz szükséges tudást és készségeket – Gyakorlati tapasztalatokkal szolgál a hatékonyság és a kompetencia elősegítése érdekében – Fejleszti az állampolgári részvétel fontosságának megértését

4 4 Melyek a Project Citizen oktatási kimenetei? • (Állam)polgári ismeretek • (Állam)polgári készségek •Intellektuális •Részvételi • Polgári intézkedések •Demokratikus értékek és elvek •Ésszerű elkötelezettség

5 5 Mit ért el a program? Az oktatási program segít a tanulóknak abban, hogy • megtanulják hogyan kövessék nyomon és hogyan befolyásolják a közérdeket • tanuljanak a döntéshozó folyamatokról • Konkrét készségeket és az alapokat fejlesszék, melyek szükségesek felelős, a közügyekben résztvevő állampolgári lét kialakításáért • Fejlesszék a hatékony, kreatív kommunikációs készségeket • Pozitívabb önképet és magabiztosságot fejlesszenek ki jogaik és kötelezettségeik gyakorlásában

6 6 Milyen kritériumokat használunk a probléma kiválasztásához? 1)Az általad kiválasztott probléma fontos-e neked és a közösségedben élő embereknek? 2)Van-e a kormánynak felelőssége a probléma kezelésében? 3)Van-e elegendő információ ahhoz, hogy egy jó projektet készíthessünk? 4)Van-e reális esély arra, hogy megoldjuk a kiválasztott problémát?

7 7 Milyen lépésekből áll a Project Citizen? • A tanulók csoport tagjai együtt dolgoznak a közösségükben lévő probléma kiválasztásában és tanulmányozásában. • INFORMÁCIÓKAT gyűjtenek a problémával kapcsolatban • Megoldásokat javasolnak egy közérdekű ajánlás formájában. • Kifejlesztenek egy akciótervet, hogy a közérdekű javaslatukat elfogadják és végrehajtsák/megvalósítsák. • A tanulók power pointos prezentáció formájában mutatják be munkájukat.

8 8 1. lépés: Probléma kiválasztása Közérdekű problémák azonosítása a közösségekben A tanulók bemutatják az általuk megjelölt problémákat és utána kiválasztanak egyet, amit a csoport projektként kidolgoz majd.

9 9 2. lépés: INFORMÁCIÓ GYŰJTÉS A diákok információkat gyűjtenek a problémával kapcsolatban – megvitatják ezeket egymással – interjút készítenek a problémában érintettekkel elolvassák a napilapokat és más, nyomtatott forrásokat,jogi háttéranyagot,stb igyekeznek minden kapcsolódó információt beszerezni – meghallgatják a híreket a rádióban és a TV-ben • Interjúk és felmérések ◊ Nyomtatott források ◊ Rádió és televízió ◊ Könyvtárak ◊ Internet • Tudósok és professzorok ◊ Jogászok és bírák ◊ • Közösségi szervezetek és érdekcsoportok ◊ • Törvényhozó testületek ◊ Közigazgatási hivatalok

10 10 Project Citizen - 3. lépés Megoldási lehetőségek számbavétele -A résztvevőknek ki kell dolgozniuk olyan lehetséges megoldási javaslatokat, amelyek szerintük az adott helyzetben hatékonyan oldanák meg a településen felmerülő problémát. (Alkalmazott készségfejlesztés, interaktív módszerek: alternatívák felállítása, változásmenedzsment, SWOT mátrix.)

11 11 Project Citizen –4. lépés Saját akcióterv kidolgozása a probléma megoldására A projekt résztvevőinek akciótervet kell készíteniük, melyben bemutatják, hogy milyen lépéseken keresztül és stratégiát követve próbálnák a kiválasztott problémát a megoldásig eljuttatni. (Alkalmazott készségfejlesztés, interaktív módszerek: stratégiai terv készítése, lobbi-tevékenység)

12 12 A power point bemutatása • A diákok bemutatják a portfóliójukat a zsűri tagjainak • A projekt végeztével kerül sor arra a bemutatóra, ahol a programban résztvevők az általuk készített portfoliókat vagy power point bemutatókat megszabott keretek között ismertetik a zsűri előtt.

13 13 A tanulási tapasztalatok összegzése • Az állampolgári jogok gyakorlása • Az állampolgári kötelezettségek teljesítése • Az intézkedéseket végrehajtók felelősségeinek megtanulása • A demokratikus kormányzás céljainak megtanulása • A kormányzat szerveződésének és folyamatainak megtanulása • A civil társadalom szerepének megtanulása Az (állam)polgári ismeretek elsajátítása

14 14 Összegzés (Állam)polgári készségek fejlesztése • Részvételi készségek •Annak a képessége, hogy a döntéseket és irányelvek befolyásolják azáltal, hogy együtt dolgoznak másokkal •Az érdekek egyértelmű módon való megfogalmazása és ezek megismertetése a kulcsfontosságú döntéshozókkal •Koalíció kiépítése, tárgyalás, kompromisszum és konszenzuskeresés •Konfliktuskezelés

15 15 A program hatása: összegzés • Egyéni felelősség • Önfegyelem/Önirányítás • Udvariasság • Bátorság • Mások jogainak tiszteletben tartása • A törvény tisztelete • Becsületesség A személyes jellemvonások elősegítése

16 16 Összegzés • Nyitott gondolkodás • Kritikai gondolkodás • Tárgyalás és kompromisszum • Kitartás/állhatatosság • Polgári beállítottság • Együttérzés • Patriotizmus A személyes jellemvonások elősegítése

17 17 Melyek a Project Citizen előnyei? • A tanulók kapcsolatba kerülnek a világ valós problémáival és eseményeivel • A tanulók számos, ide kapcsolódó koncepciót és ötletet alkalmaznak • A tanulók különböző diszciplínákból eredő tudást és készséget is felhasználhatnak • A tanulók egyértelmű, megvalósítható célokkal dolgoznak

18 18 Melyek a Project Citizen előnyei? • A tanulók megtanulnak kooperálni társaikkal csoportmunka keretein belül • A tanulók önértékelésen keresztül értékelik saját fejlődésüket • A tanulók összekapcsolják az értékelési tevékenységeket az oktatási tevékenységekkel • A tanulók előnyére válik a közösség bizonyos tagjainak és szüleiknek közreműködése

19 19 A legfontosabb megállapítások • A diákok hiszik azt, hogy a közösségeikben meg tudnak dolgokat változtatni • A diákok ténylegesen változást eredményeznek a közösségeikben • A diákok bővebb tudást szereznek a közérdekről • A diákok jobban megértik azokat a kihívásokat, melyekkel a döntéshozók szembesülnek • A diákok megtanulják, hogyan működik kormányuk

20 20 A legfontosabb megállapítások • Fejlődik a diákok elkötelezettsége az aktív állampolgárság iránt • A diákok belefolynak a közösség életébe • A diákok tudomást szereznek a közösségükben létező speciális problémákról A diákok megtanulnak csoportokban dolgozni • A diákok fontos, kutatással és kommunikációval összefüggő készségei fejlődnek

21 21 További információk Civitas Egyesület Telefon: 06-20-9718-453 Fax: 06-1-411-0570 http://www.civitas.hu


Letölteni ppt "1 Project Citizen POLGÁRI/Civil Kezdeményezések Programja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések