Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása"— Előadás másolata:

1 Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása
Értelmezési keretek 2013. Szeptember 18. Solymosy József Bonifácz

2 Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása
Értelmezési keretek Egészségfejlesztés Szakmai ajánlás Szakai vélemény kialakításához szükséges információk - Adatlap Indikátorok

3 Kell-e mindent „egészségfejlesztésnek” hívni?
Értelmezési keretek

4 pl.:kormány pl.:autó pl.: autópark
Az egészségfejlesztési program olyan, meghatározott időbeli, térbeli kiterjedéssel és körülhatárolt céllal, célcsoporttal, mérhető hatással szervezett komplex tevékenység (vagyis több összehangolt tevékenység összessége), amelynek során az egyes emberek és/vagy közösségek az egészség társadalmi, gazdasági, környezeti és életmódbeli meghatározóit az egészségük számára kedvező irányban alakítják, és ezen keresztül megelőzik a lehetséges megbetegedéseket és javítják egészségi állapotukat. program elem program komplex program pl.:kormány pl.:autó pl.: autópark

5 program elem program kerék, kormány, stb. autó
Az egészségfejlesztési program, a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogainak érvényesülését szolgálja. Egy egészségfejlesztési programtól elvárás, hogy a célcsoportnál olyan viselkedés/attitűd mintákat adjon és erősítsen, melyek az egészségesebb választást megkönnyítik, pl.: az energia egyensúly (táplálkozás-testmozgás); a viselkedés/szer függőségek elkerülését elősegítik; a bántalmazást és iskolai erőszakot megelőzik; a személyi higiénét fenntartják; a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás területén korosztálynak megfelelő ismeretekkel látnak el. program elem program kerék, kormány, stb. autó

6 Mérhető (egészség)hatás A célcsoport aktívan alakítja életét
Az egészségfejlesztési program olyan, meghatározott időbeli, térbeli kiterjedéssel és körülhatárolt céllal, célcsoporttal, mérhető hatással szervezett komplex tevékenység (vagyis több összehangolt tevékenység összessége), amelynek során az egyes emberek és/vagy közösségek az egészség társadalmi, gazdasági, környezeti és életmódbeli meghatározóit az egészségük számára kedvező irányban alakítják, és ezen keresztül megelőzik a lehetséges megbetegedéseket és javítják egészségi állapotukat. Mérhető (egészség)hatás A célcsoport aktívan alakítja életét Tehát csak az a pl.: személyi higiénét fenntartó program egészségfejlesztési, amely attitűdöt formál, a célcsoport aktivitását előmozdítja és mérhető a hatása Az egészségfejlesztési program, a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogainak érvényesülését szolgálja. Egy egészségfejlesztési programtól elvárás, hogy a célcsoportnál olyan viselkedés/attitűd mintákat adjon és erősítsen, melyek az egészségesebb választást megkönnyítik, pl.: az energia egyensúly (táplálkozás-testmozgás); a viselkedés/szer függőségek elkerülését elősegítik; a bántalmazást és iskolai erőszakot megelőzik; a személyi higiénét fenntartják; a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás területén korosztálynak megfelelő ismeretekkel látnak el.

7 Kell-e mindent „egészségfejlesztésnek” hívni?
Nem

8 Kell-e mindent „egészségfejlesztésnek” hívni?
Vasúthálózat 1918-ban Vasúthálózat Hollandia Kell-e mindent „egészségfejlesztésnek” hívni?

9 Szakmai ajánlás? Értelmezési keretek 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 128. §

10 Szakmai ajánlás? Értelmezési keretek 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 128. § Értelmezési keretek (7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. egészségfejlesztési, prevenciós programokat ajánló intézmény: OEFI /2012 NÜF Egyeztetett, jóváhagyott eljárásrend, formai és tartalmi követelmények, dokumentumok (pl.: Adatlap).

11 A szakmai ajánlás – „műszaki vizsga” (ha az egészségfejlesztési program egy autó lenne)
Kérelem, mely az Adatlap-ban leírt program Kijelölt intézmény: OEFI kérelmező  visszajelzés

12  A szakmai ajánlás  Nem akkreditáció Nem pályázat visszajelzés
Kérelem, mely az Adatlap-ban leírt program Nem pályázat Kijelölt intézmény: OEFI kérelmező  Egyirányú visszajelzés

13 A szakmai ajánlás – áttekintés
Kérelem, mely az Adatlap-ban leírt program + mellékletek kérelmező Formai és szakmai megfelelőség  Egyirányú visszajelzés

14 A szakmai ajánlás sematikus menete
Befogadás, formai ellenőrzés Szakmai véleményezések Postai és e-alapon benyújtva Bíráló bizottsági döntés  

15 A szakmai ajánlás „eredménye” - 1
Befogadás, formai ellenőrzés Szakmai véleményezések Postai és e-alapon benyújtva Bíráló bizottsági döntés   Szakmai megfelelőség Ellenőrzési felszín a megvalósítás során

16 Ellenőrzési felszín a megvalósítás során
Ellenőrizhetőség A honlapra kikerül – nyilvános, hogy a programot használók (laikusok) el tudják dönteni, hogy tényleg azt valósítják meg, amire az ajánlás vonatkozik Tanúsítvány száma, érvényessége Kérelmező neve (2.1.1.) Rövid leírás (1.2.5) Indikátorok (4.4) Humán háttér (4.9.) Kérelem, mely az Adatlap-ban leírt program + mellékletek Bíráló bizottsági döntés  Szakmai megfelelőség Ellenőrzési felszín a megvalósítás során

17 Program adatlap (6 fejezet)
A honlapra kikerül – nyilvános, hogy a programot használók (laikusok) el tudják dönteni, hogy tényleg azt valósítják meg, amire az ajánlás vonatkozik Program adatlap (6 fejezet) Tanúsítvány száma, érvényessége Kérelmező neve (2.1.1.) Rövid leírás (1.2.5) Indikátorok (4.4) Humán háttér (4.9.) mellékletek 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI 2. A KÉRELMEZŐ 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA

18 A szakmai ajánlás „eredménye” - 2
Befogadás, formai ellenőrzés Szakmai véleményezések Postai és e-alapon benyújtva Bíráló bizottsági döntés   Egyirányú Szakmai meg nem felelőség Kifejtés, indoklás

19 A szakmai ajánlás „eredménye” - 3
Befogadás, formai ellenőrzés Szakmai véleményezések Postai és e-alapon benyújtva Bíráló bizottsági döntés   Nem tartozik a kompetenciánkba (pl.: nem egészségfejlesztési és/vagy „csak” eszköz, stb.)

20 Szakmai ajánlás? Szakmapolitikai eszköz a minőség fejlesztése érdekében Az OEFI eljárásrendjében szabályozott ingyenes szolgáltatás Nem akkreditáció és csak annak kötelező, aki külsősként oktatási-nevelési intézményben egészségfejlesztő tevékenységet kíván folytatni

21 Hogyan születik a szakmai ajánlás?
Értelmezési keretek

22 A szakmai vélemény kialakításához szükséges információ
 Pozicionálás Ki? Hogyan készíti elő? Hogyan valósítja meg? Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg?

23 A szakmai vélemény kialakításához szükséges ismeretek
Program adatlap (6 fejezet) Kérjük, törekedjen arra, hogy az értékelők számára kiderüljön: A program tervezése megfelelően igényes, tényeken alapuló egészségfejlesztési szempontból lényeges célokat tűz ki, melyek eléréséhez bizonyítékokon (tapasztalatokon) alapuló módszertant mutat be. Az előkészítés/helyzetelemzés tartalmazza az adott színteret jellemző egészségi állapot és befolyásoló tényezőinek leírását, a célcsoport és problémáinak bemutatását, amelyek indokolják az adott projekt/program szakmai megvalósítását. A program céljaiból kiderül, hogy a célcsoportnál egészségfejlesztési szempontból lényeges tényezőket kíván befolyásolni, melyek összhangban vannak a problémák és az azt befolyásoló tényezők elemzésével. 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? Hogyan valósítja meg? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS 1-5 alátámasztása 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA

24 A szakmai vélemény kialakításához szükséges ismeretek
Kérjük, ügyeljen arra, hogy kiderüljön az értékelők számára, hogy a MEGVALÓSÍTÁS (megvalósítási terv) átfogó, kiterjed a lényegi elemekre, megfelel a program menedzsment elveinek. A módszertan szakmailag megalapozott, átfogó bemutatásra került. A megvalósítás lényeges és reális elemekre tagolt. A mellékelt program dokumentáció világos, áttekinthető. A tervezett megvalósítás és a vezetők illetve a megvalósítók emberi erőforrásai arányosak és reálisak.. A kommunikáció módszertana kellően igazodik a célcsoporthoz. Program adatlap (6 fejezet) 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? Hogyan valósítja meg? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS 1-5 alátámasztása 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA

25 A szakmai ajánláshoz szükséges ismeretek
Ebből a részéből derüljön ki az értékelők számára az, hogy a program monitorozási és értékelési rendszere szakszerű módszertanon alapul és biztosítja a folyamat korrekcióját, valamint a visszacsatolás lehetőségét. A monitorozásnál bemutatja az eredmények mérésének szakszerű módszerét, a szükséges indikátorokkal. Az értékelés bemutatásából az derüljön ki, hogy van, a módszerek és eszközök hatékonyságát, az egészséghatásokat és a rövid -, közép -, és hosszú távú eredmények fenntarthatóságát magába foglaló értékelési terv. A visszacsatolás, korrekció bemutatásából egyértelműen lehessen következtetni arra, hogy a program korrekció lehetőségét biztosító elemeket is tartalmaz. Reálisak legyenek a fenntarthatósági érvek és kiterjesztési lehetőségek bemutatása. Derüljön ki, hogy modell értékű-e az elképzelés, reprodukálható-e azonos színtéren, más helyszínen. Program adatlap (6 fejezet) 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? Hogyan valósítja meg? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS 1-5 alátámasztása 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA

26 A szakmai vélemény kialakításához szükséges ismeretek
Ebből a részéből derüljön ki az értékelők számára az, hogy a program monitorozási és értékelési rendszere szakszerű módszertanon alapul és biztosítja a folyamat korrekcióját, valamint a visszacsatolás lehetőségét. A monitorozásnál bemutatja az eredmények mérésének szakszerű módszerét, a szükséges indikátorokkal. Az értékelés bemutatásából az derüljön ki, hogy van, a módszerek és eszközök hatékonyságát, az egészséghatásokat és a rövid -, közép -, és hosszú távú eredmények fenntarthatóságát magába foglaló értékelési terv. A visszacsatolás, korrekció bemutatásából egyértelműen lehessen következtetni arra, hogy a program korrekció lehetőségét biztosító elemeket is tartalmaz. Reálisak legyenek a fenntarthatósági érvek és kiterjesztési lehetőségek bemutatása. Derüljön ki, hogy modell értékű-e az elképzelés, reprodukálható-e azonos színtéren, más helyszínen. Program adatlap (6 fejezet) 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? Hogyan valósítja meg? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS 1-5 alátámasztása 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA

27 Kitérő: indikátorok Értelmezési keretek

28 Indikátor: mutató (mérőeszköz, jelző) igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során folyamat kezdet vég Tervezéskor mérjük becsüljük Értékeléskor hivatkozunk mérünk (a kezdeti mérésre)

29 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) folyamat kezdet vég Tervezéskor mérjük becsüljük Értékeléskor hivatkozunk mérünk (a kezdeti mérésre)

30 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Vannak „jó” céljaink? Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) folyamat kezdet vég Tervezéskor mérjük becsüljük Értékeléskor hivatkozunk mérünk (a kezdeti mérésre)

31 célok Fogyókúra Legyek egészségesebb Előfeltétel:
Akarok-e fogyókúrázni????? Jó közérzet 3 emeletet tudjak szaladni Csökkenjen a ruhaméretem Több zöldség/gyümölcs fogyasztás Napi 5 km gyaloglás

32 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Vannak „jó” céljaink? Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) Mértünk-e a beavatkozás előtt? folyamat vég kezdet Tervezéskor mérjük becsüljük Értékeléskor hivatkozunk mérünk (a kezdeti mérésre)

33 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Vannak „jó” céljaink? Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) Mértünk-e a beavatkozás előtt? folyamat Reális? vég kezdet Tervezéskor mérjük becsüljük Értékeléskor hivatkozunk mérünk (a kezdeti mérésre)

34 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Vannak „jó” céljaink? Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) Mértünk-e a beavatkozás előtt? folyamat Reális? vég kezdet Tervezéskor mérjük becsüljük Értékeléskor hivatkozunk mérünk (a kezdeti mérésre) Megfelelő eszközzel, azt mérjük?

35 Indikátorokkal szemben támasztott követelmények - SMART
· Specific specifikusak, mennyiség, minőség tekintetében · Measurable mérhetőek, objektív módon · Achievable teljesíthetőek, elérhetőek · Relevant relevánsak, szelektívek, függetlenek ·  Time-bounded időhöz kötöttek Szakértők és Bizottság szempontjai

36 Az indikátorok erőforrás vonzata és a komplexitás kapcsolata
* a projekt kezdete előtt kell tervezni, az indítás állapotát és a befejezési állapotot hasonlíthatja össze

37 Célok – indikátorok – realitás - idő
Fogyókúra Legyek egészségesebb Előfeltétel: Akarok-e fogyókúrázni????? Jó közérzet 3 emeletet tudjak szaladni Csökkenjen a ruhaméretem Több zöldség/gyümölcs fogyasztás Napi 5 km gyaloglás

38 A szakmai vélemény kialakításához szükséges ismeretek
Program adatlap (6 fejezet) Ellenőrzési felszín a megvalósítás során 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? Hogyan valósítja meg? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Kérjük, sorolja fel a program adatlappal együtt beküldésre kerülő CD-n szereplő fájlokat: program adatlap és összes mellékletei, valamint a szakmai megvalósításhoz szükséges anyagok - kérdőíveket, szakmai anyagokat, demonstrációs eszközöket, stb. -, amelyeket a 4.5 pontban már számba vett. Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS 1-5 alátámasztása 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA

39 Körültekintően Folyamatos korrekcióval Tanulás-tanítás folyamatában
Hogyan készül a szakmai ajánlás? Körültekintően Folyamatos korrekcióval Tanulás-tanítás folyamatában

40 Köszönöm a figyelmet …”A kocsikerék harminc küllője, mely egy kerékagyban találkozik, a középen levő űr által lesz használhatóvá.”… …”Tehát az anyag a dolgok hasznosságát, az anyagtalan a lényegét határozza meg.”… Lao-Ce (Li Er ) (i. e. 565 – i. e. 476) Tao-Te-King (11.) Ágner Lajos ford.


Letölteni ppt "Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések