Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Dolgozói részvétel Egészséges munkahelyek kampány 2012–2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Dolgozói részvétel Egészséges munkahelyek kampány 2012–2013."— Előadás másolata:

1 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Dolgozói részvétel Egészséges munkahelyek kampány 2012–2013 Részvétel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén Dátum | Esemény neve

2 2 www.healthy-workplaces.eu Általános célkitűzés: valamely jelentős üzleti kockázat kezelése magas szintű egészségvédelmi és biztonsági teljesítmény révén A magas egészségvédelmi és biztonsági teljesítmény eléréséhez szükséges alapvető elvek: •Kockázatértékelésen alapuló irányítási rendszer •Végrehajtás, amely magában foglalja a tervezést, a megvalósítást, a nyomon követést és a felülvizsgálatot •Erőteljes és aktív felülről történő vezetés •Dolgozói részvétel

3 3 www.healthy-workplaces.eu A vezetésen és részvételen alapuló egészségvédelem és biztonság egy olyan munkahelyi kultúra, amelyben: mindenki elfogadja az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos saját jogait, szerepét és felelősségét, együttműködve a betegségek és sérülések megelőzése érdekében A vezetés szorosan összekapcsolódik a részvétellel. A felülről lefelé történő vezetésnek: •bizonyságot kell tennie az egészségvédelem és biztonság iránti elkötelezettségéről •felelősséget kell vállalnia a partnerség és részvétel feltételeinek biztosításáért. Megfelelő vezetés nélkül a részvétel nem lehet sikeres.

4 4 www.healthy-workplaces.eu Mit jelent a dolgozói részvétel? (1) A dolgozói részvétel alapvetően magában foglalja: •a tájékoztatást •a képzés és oktatás biztosítását •a dolgozókkal és képviselőikkel történő konzultációt. E követelményeket valamennyi tagállamban jogszabályok rögzítik.

5 5 www.healthy-workplaces.eu Mit jelent a dolgozói részvétel? (2) A dolgozók és képviselőik egészségvédelmi és biztonsági irányításban való tényleges és hiteles részvétele nem merül ki a tájékoztatásban, képzésben és konzultációban. •A dolgozók és képviselőik részvétele a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos döntéshozatalban megengedett, sőt kívánatos. •A hatékony, felfelé irányuló kommunikáció kulcsfontosságú: ennek során a dolgozókat meghallgatják, és az általuk elmondottakra intézkedésekkel reagálnak. •A munkáltatók és a dolgozók közötti kapcsolat együttműködésen, bizalmon, tiszteleten és a közös erővel történő problémamegoldáson alapul. Mindez nagyban hozzájárulhat az egészségvédelem és biztonság javításához.

6 6 www.healthy-workplaces.eu Kétirányú folyamat Az egészségvédelem és biztonság területén a dolgozói részvétel kétirányú folyamat, amelynek során Ön és dolgozói / dolgozóinak képviselői: •beszélgetnek egymással •meghallgatják egymás aggályait •kifejezésre juttatják kétségeiket és a problémákat együtt oldják meg •kikérik egymás véleményét, megosztják nézeteiket és kölcsönösen tájékoztatják egymást •kellő időben megvitatják a problémákat •odafigyelnek egymás mondanivalójára •együtt hoznak döntéseket

7 7 www.healthy-workplaces.eu Előnyök a biztonsági és egészségvédelmi irányítás szempontjából A dolgozókkal való együttműködés jelentős segítséget nyújt a munkáltatóknak az egészségvédelem és biztonság gyakorlati irányításában azáltal, hogy: •növeli a rendelkezésükre álló erőforrásokat •segít a munkahelyi kockázatok azonosításában •biztosítja, hogy az egészségvédelmi és biztonsági ellenőrzések célszerűek legyenek •növeli ezen ellenőrzések és a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtése iránti elkötelezettség szintjét.

8 8 www.healthy-workplaces.eu Jogszabályok A kockázatok megelőzésében és a hatékony megoldások keresésében játszott jelentős szerepe miatt az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jogszabályok kitérnek a dolgozókkal folytatott konzultációra. Európában az egészségvédelem és biztonság irányításának részét képezik bizonyos minimális jogszabályi követelmények, amelyek a munkáltatók számára a következőket írják elő: •a dolgozók tájékoztatásának biztosítása •a dolgozók képzésének és oktatásának biztosítása •a dolgozókkal és képviselőikkel történő konzultáció A konkrét követelményeket a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok határozzák meg.

9 9 www.healthy-workplaces.eu Az EU munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 89/391/EGK keretirányelve a dolgozókkal folytatott konzultációra vonatkozóan minimumkövetelményeket állapít meg (1) A munkáltatóknak konzultálniuk kell a dolgozókkal és/vagy azok képviselőivel, és lehetőséget kell biztosítaniuk számukra a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos valamennyi kérdésben folytatott vitában való részvételre. A munkáltató köteles •tiszteletben tartani a dolgozók javaslattételi jogát •biztosítani a dolgozók kiegyensúlyozott részvételét

10 10 www.healthy-workplaces.eu Az EU munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 89/391/EGK keretirányelve a dolgozókkal folytatott konzultációra vonatkozóan minimumkövetelményeket állapít meg (2) A dolgozókkal konzultálni kell a következőkről: •minden olyan intézkedésről, amely alapvetően érintheti a biztonságot és az egészséget •a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységekért felelős dolgozók kijelöléséről, valamint az illetékes külső szolgálatok igénybevételéről •a kockázatértékelésre, valamint a kockázatoknak kitett dolgozói csoportokra vonatkozó információkról, beleértve a következőket: •megelőző intézkedések •a hatóságok felé jelentendő súlyos balesetek és események listája •a dolgozók munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos képzéséről

11 11 www.healthy-workplaces.eu Az EU munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 89/391/EGK keretirányelve a dolgozókkal folytatott konzultációra vonatkozóan minimumkövetelményeket állapít meg (3) A dolgozók képviselőinek jogukban áll felkérni a munkáltatót megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések meghozatalára. A munkáltatók kötelesek a dolgozók képviselői számára •fizetésük fenntartásával felmentést adni a munkavégzés alól, és rendelkezésükre bocsátani a jogaik gyakorlásához szükséges eszközöket •lehetőséget adni arra, hogy az illetékes hatóságok által végzett munkahelyi ellenőrzés során benyújtsák észrevételeiket A tájékoztatásra és a konzultációra, továbbá a dolgozók képviselőire és a biztonsági bizottságokra vonatkozó különleges követelményeket a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok szabják meg.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Részvételi rendszer (1) A részvételnek módszeresnek, következetesnek és megtervezettnek kell lennie. A kockázatértékelés folyamán alapvető fontosságú a tényleges és hatékony részvétel biztosítása. A részvételnek nem kell bonyolultnak lennie. A részvétel megvalósulhat: •a dolgozók képviselőin és biztonsági bizottságokon keresztül •adott problémákkal foglalkozó munkacsoportok segítségével •képzések alatt, amelyek során a dolgozók megosztják a megvitatott problémákhoz kapcsolódó nézeteiket.

13 13 www.healthy-workplaces.eu Részvételi rendszer (2) A szemtől szemben történő kommunikáció és visszajelzés történhet: •a sérülésekkel, baleset közeli helyzetekkel stb. kapcsolatos jelentési eljárások kialakítása révén, valamint az egészségvédelem és biztonság javítását szolgáló ötletekhez kapcsolódó visszajelzések formájában •a közös eszköztárak kialakításáról szóló megbeszélések, tájékoztatók, osztály-/csapatmegbeszélések munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kérdésekre való kiterjesztésén, továbbá a szervezet intranetén és ötletgyűjtő programjain stb. keresztül •felmérések és egyéb tanulmányok készítése révén

14 14 www.healthy-workplaces.eu Részvételi rendszer (3) A dolgozók képviselőkön keresztül történő, illetve közvetlen részvételének összehasonlítása: •A közvetlen dolgozói részvételre és a dolgozói képviselőkre nem egymás alternatíváiként, hanem két különböző, egymással a lehető legeredményesebben kombinálandó megoldásként kell tekinteni. •A dolgozók képviselője hatékony módon tudja képviselni munkatársai nézeteit, ezáltal a teljes munkaerő-állomány bevonható a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ügyekbe A dolgozók képviselőire és a formális szervezetekre, például a biztonsági bizottságokra vonatkozó követelményeket a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok határozzák meg.

15 15 www.healthy-workplaces.eu Sikertényezők (1) A párbeszéd és a dolgozói részvétel iránt elkötelezett vezetés jellemzői: •nyitott hozzáállás •folyamatos visszajelzés •elegendő idő biztosítása •a dolgozók, köztük a dolgozók képviselői részvételének ösztönzése A formális és informális módszerek kombinációjának alkalmazása Részvétel lehetősége bárki − a több műszakban dolgozók, a részmunkaidőben dolgozók, a távmunkát végzők stb. − számára.

16 16 www.healthy-workplaces.eu Sikertényezők (2) Módszeres részvétel valamennyi munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítási folyamatban A felső- és középvezetők, illetve a dolgozók képviselőinek képzése Olyan munkahelyi kultúra kialakítása, ahol az egészségvédelem és a biztonság kérdése minden szereplő feladatkörébe beépül

17 17 www.healthy-workplaces.eu Következtetés (1) A teljes mértékű dolgozói részvétel feltételei: •Hatékony kommunikáció és konzultáció, kölcsönös bizalom és tisztelet, összefogás és partnerség, beszélgetés, egymás meghallgatása és együttműködés

18 18 www.healthy-workplaces.eu Következtetés (2) A megfelelő dolgozói részvétel előnyei: •Az egyes dolgozók szakértelmének legoptimálisabb kiaknázása •A kevesebb sérülésből származó üzleti előnyök •Gyakran termelékenység-, minőség- és hatékonyságjavulást eredményez •Erőteljesebb dolgozói elkötelezettség •Aktívabb együttműködés •Közös problémamegoldás

19 www.healthy-workplaces.eu Fő erősség: nemzeti fókuszpontok és háromoldalú hálózatok De… további érintettek/partnerek bevonása is szükséges •a kampány hivatalos partnerei (páneurópai és nemzetközi szervezetek), beleértve a szociális partnereket, a nem kormányzati szerveket, az ágazati szövetségeket és hálózatokat, valamint a magánvállalatokat •uniós intézmények, például az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az uniós képviseletek uniós ügynökségek, Európai Vállalkozói Hálózat (EEN) 19 Hálózatalapú kampánytevékenység

20 www.healthy-workplaces.eu A kampányhoz bármely magánszemély vagy szervezet csatlakozhat. Ön a következő módon vehet részt a kampányban: •a kampánnyal kapcsolatos információk vagy tájékoztató anyagok terjesztése révén •a kampány során megrendezett számos eseményen, konferencián, versenyen vagy reklámkampányban való részvétel révén •saját tevékenység szervezése révén 20 Hogyan kapcsolódhat be?

21 www.healthy-workplaces.eu Páneurópai szervezetek is pályázhatnak kampánypartnerségre. Számukra az Ügynökség a következőket kínálja: •Partneri státusz igazolása •Bevezető csomag •Uniós szintű és a médián keresztül történő támogatás •Online kommunikációs felület •Partnereknek szánt felület a webhelyen 21 Kampánypartneri felhívás

22 www.healthy-workplaces.eu •Kiemelkedő és innovatív teljesítmények felismerése •Vezetők és dolgozók közös munkára való ösztönzése •A munkahelyi biztonság és egészségvédelem megerősítése •Uniós tagállamok, EGT, nyugat-balkáni országok és Törökország •Két kategória:  száznál kevesebb dolgozót foglalkoztató munkahelyek  legalább száz dolgozót foglalkoztató munkahelyek •Győztesek kiválasztása a nemzeti fókuszpontok által beküldött jelentkezők közül http://osha.europa.eu/hu/campaigns/competitions 22 Európai Helyes Gyakorlat–díjak

23 www.healthy-workplaces.eu •Kampányútmutató •A dolgozóknak és a vezetőknek szánt gyakorlati útmutatók •Példák a helyes gyakorlatra •Hírek a kampányeseményekről •Prezentációk és animációs videoklipek •Valamennyi anyag elérhető 24 nyelven www.healthy-workplaces.eu 23 Források

24 www.healthy-workplaces.eu •Kampány indulása 2012. április 18. •A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete 2012 és 2013 októberében •A Helyes Gyakorlat-díj díjkiosztó rendezvénye 2013. április •Az Egészséges munkahelyek kampány csúcstalálkozója 2013. november 24 Fontos dátumok

25 www.healthy-workplaces.eu •Látogasson el a kampány weboldalára www.healthy-workplaces.euwww.healthy-workplaces.eu •Az országában zajló eseményekkel és tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatásért lépjen kapcsolatba nemzeti fókuszpontjával www.healthy-workplaces.eu/fops 25 További információk


Letölteni ppt "A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Dolgozói részvétel Egészséges munkahelyek kampány 2012–2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések