Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tudás tarisznyája Bicskén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tudás tarisznyája Bicskén"— Előadás másolata:

1 A tudás tarisznyája Bicskén
Hagyomány és kreativitás

2 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” 3. ütem – A,
Közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában

3 A tudás tarisznyája Bicskén - hagyomány és kreativitás -
TÁMOP 3.2.3/ A – 11/ 1 – 2012 – 0019 Hagyomány: helytörténet, helyi értékek megőrzése és népszerűsítése Kreativitás: ötletgazdagság, alkotóképesség

4 A projekt összege: Forint A projekt szervezője és lebonyolítója a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár

5 A tudás tarisznyája Bicskén
Programunkban szereplő „tudás tarisznyája” már önmagában is jelentéssel bír. A magyar népmesékben gyakran szerepel, hogy a legény tarisznyával, vándorbottal útnak indul, hogy bejárja a világot és szerencsét próbáljon. A fiatalok a BEMKK Petőfi Művelődési Központjában próbálhatnak szerencsét, olyan tudást szerezhetnek meg, amely meghatározhatja pályaválasztásukat, jövőjüket. Célunk, hogy a fiatalok a helyi vagy környékbeli kreatív ipar területein találják meg lehetőségeiket.

6 A pályázat céljai A helyi hagyomány kreatív felhasználása, az ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák birtoklása, ami hosszabb távon hozzájárul a foglalkoztatás javításához. Helyi kötődésű kreatív iparterületekhez kapcsolódó ismeretanyag feltárása Helyi értékeket hordozó produktumok létrehozása/ előállítása

7 Célcsoport A megvalósuló projekt célcsoportja a 12 – 18 éves korosztály, akik közül a tervek szerint 80 gyermek és fiatal kapcsolódik majd be a programba a két év során.

8 Célunk, hogy olyan fiatalok számára is elérhetővé tegyük a kompetenciafejlesztő programokat, akik egyébként nem tudnák megfizetni a részvételt (pl.: nagycsaládosok, egyszülős gyermekek, romák…)

9 Kreatív ipar? A kreatív ipar 13 különböző ágazatot magába foglaló iparág, a világ egyik legfejlődőbb ágazata. Tartalmazza a művészetektől a szabadidősportig, az örökségvédelmen át például a webfejlesztést.

10 Kreatív területek Képzőművészet Fotográfia Film- és videóművészet
Elektronikus sajtó

11 2012 / 2013-as tanévben induló kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozatok (szakkörök)
„Mesélő kövek” (képzőművészeti csoport) „Az óceánrepüléstől a csillagokig” (fotográfiai csoport) „Láttatok” (film- és videóművészeti csoport) „Bicstext” (elektronikus sajtó / diák újságíró csoport)

12 2013 / 2014-es tanévben induló kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozatok (szakkörök)
„Lenyomatok” (képzőművészeti csoport) „Bicske mutogató” (fotográfiai csoport) „Bicske színe-java” (film- és videóművészeti csoport) „Bicskenyitogató” (elektronikus sajtó / diák újságíró csoport)

13 Produktumok Falinaptár Képeslapok Képzőművészeti leporelló Film
Kreatív honlap Bicske kincsei I – II. (helyi értéktár)

14 A projekt fenntartási időszaka
2014. augusztus 31 – augusztus 31. Évente egy, a választott kreatív területek valamelyikéhez kötődő kompetenciafejlesztő program (szakkör)

15 A projekt munkatársai Nagyné Szita Erzsébet Horváth Lászlóné
– projektmenedzser, szakmai vezető Horváth Lászlóné – pénzügyi asszisztens

16 Pötördi Éva Kiss Irén – kommunikációs munkatárs
- esélyegyenlőségi munkatárs

17 Mesélő kövek Németh Éva művésztanár

18 Mesélő kövek A képzőművészet szerepének bemutatása a helyi társadalom életében, a jellemző műfajaival kapcsolatos esztétikai ismeretek elsajátítása. A képző- és iparművészet társadalmi funkciójának, fejlesztési lehetőségeinek alternatíváit bemutató, a művészeti területek termékeinek befogadását és létrehozását elősegítő kreatív, kompetenciafejlesztő programok módszertani kidolgozása, megvalósítása.

19 Mesélő kövek A cím Bicske épített örökségére utal. A csoport a képzőművészet eszközeivel mutatja be a települést, azt, hogy miről mesélnek a kövek. Bicske épületeinek megismerése, stílusjegyeinek tanulmányozása, alkotásokban való megjelenítése fut végig a programban. Az épületeken keresztül megismertetjük lakóhelyünk múltját, jelenét.

20 Mesélő kövek Kezdés: október Várható befejezés: június Alkalmak száma: heti 1x3 óra (és kirándulások, nyári tábor) Maximális létszám: 14 fő

21 Képzőművészeti leporelló
Létrejövő produktum Képzőművészeti leporelló

22 Bicstext Jóna Dávid médiapedagógus, tanár

23 Bicstext A rádiós és televíziós munka, valamint az internet által kínált online felületek szerkesztésére és gyakorlati fogásaira irányuló ismeretek: az egyes műsorok és online felületek műfaji sajátosságainak, a tervezés, az elkészítés és a rögzítés szakmai fogásainak elsajátítása mellett a helyi, regionális, országos, kisebbségi, illetve kereskedelmi műsorszolgáltatás sajátosságainak feldolgozása, a helyi értékek, érdekességek leíró jellegű bemutatása, illetve a helyi események napi szintű feldolgozása és megismertetése.

24 Bicstext A cím egy játékos szófordulat, az internetes levelezés egyik formátumára, a Rich Text használatára utal, ami speciális lehetőségeket rejt magában. A kezdőbetű megváltoztatásával Bicskére asszociálunk, ami ettől máris egyedi és a sajátunk.

25 Bicstext Kezdés: november Várható befejezés: június / július Alkalmak száma: heti 1x3 óra (és kirándulások, nyári tábor) Maximális létszám: 12 fő

26 Létrejövő produktum Elektronikus újság

27 közművelődési szakember,
„Láttatok” Kun Zoltán közművelődési szakember, operatőr

28 Láttatok A fotográfiához hasonlóan a film hatása, dokumentáló szerepének lehetőségei a helyi társadalom életében, lehetőségei a fejlesztési programok megvalósulásában.

29 Láttatok „Látok” és „Láttatok”, avagy mutassunk utat a jövőbe, azaz olyan szakmai és személyes kompetenciákra tegyenek szert a fiatalok, melyeket a későbbiek során kamatoztathatnak, növelve ezzel beilleszkedési, elhelyezkedési esélyeiket a munkaerő piacon. A témaválasztásban az idén 60 éves Petőfi Művelődési Központ szakmai munkáját és az intézmény tevékenységén keresztül partnereit állítjuk a középpontba. A film eszközeivel szeretnénk láttatni Bicske értékeit, a Petőfi Művelődési Központ szerteágazó kapcsolatrendszerén keresztül.

30 Láttatok Kezdés: 2012. november
Várható befejezés: június / július Alkalmak száma: heti 1x3 óra (és kirándulások, nyári tábor) Maximális létszám: 12 fő

31 Kulturális életet bemutató film
Létrejövő produktum Kulturális életet bemutató film

32 Az óceánrepüléstől a csillagokig Kósa László fotós, médiareferens

33 Az óceánrepüléstől a csillagokig
A fényképek dokumentáló szerepének, jelentőségének tudatosítása, a bennük rejlő információk használata; a fotográfia elméleti és gyakorlati lehetőségei a civil közösségek, a település értékeinek, életének, történeti folyamatainak dokumentálásában, a helyi értékek megőrzésében és népszerűsítésében, az oktatásban, ismeretterjesztésben, tudományban, a hétköznapi munkában és a művészetekben.

34 Az óceánrepüléstől a csillagokig
Bicske leghíresebb eseménye az óceánrepülők kényszerleszállása Bicske határában. Igaz ugyan, hogy ők nem repültek a csillagokig, de a cím nem is erre utal, hanem az uniós csillagokra. Az európai zászló nem csupán az EU jelképe, hanem Európa népeinek egységét és identitását is szimbolizálja. A 12 csillag ősidők óta a tökéletességet szimbolizálja. A csoport célja Bicske helytörténeti jelentőségű fotóinak feltárása és dokumentálása, különös tekintettel a város kiemelkedően fontos vagy egyedi eseményeire az újkőkortól egészen a legújabb uniós beruházásokig.

35 Az óceánrepüléstől a csillagokig
Kezdés: október Várható befejezés: június Alkalmak száma: heti 1x3 óra (és kirándulások, nyári tábor) Maximális létszám: 12 fő

36 Helytörténeti falinaptár
Létrejött produktum Helytörténeti falinaptár

37 Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó egyéb programok
tapasztalatcserék (kirándulások) nyílt napok pályaválasztási börze, találkozó nyári tábor

38 A kompetenciafejlesztő programok (szakkörök) várható időpontjai:
- Film- és videóművészet: hétfő - Képzőművészet: péntek - Elektronikus sajtó: kedd - Fotográfia: szombat délelőtt A foglalkozások 3x45 percesek.

39 Csoport megbeszélés, csoportok felosztása
Kérjük a jelentkezőket, csatlakozzanak a kiválasztott program csoportvezetőjéhez.

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nagyné Szita Erzsébet
BEMKK igazgató, projektmenedzser


Letölteni ppt "A tudás tarisznyája Bicskén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések