Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisebbségpolitikai modellek, érvrendszerek a romániai magyar elit generációs csoportjainál Bárdi Nándor Somorja 2005. június 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisebbségpolitikai modellek, érvrendszerek a romániai magyar elit generációs csoportjainál Bárdi Nándor Somorja 2005. június 9."— Előadás másolata:

1 Kisebbségpolitikai modellek, érvrendszerek a romániai magyar elit generációs csoportjainál Bárdi Nándor Somorja 2005. június 9

2 A kisebbségi elitek viszonyrendszerei: 1. A saját társadalom szervezésének módja, társadalomképek 2. Az államországhoz (a többségi társadalomhoz) való viszony 3. A nyelvországhoz (az anyaországhoz, a bp-i kormányzatokhoz) való viszony 4. A nemzetközi, ideológiai folyamatok adaptációja

3 Generációs csoportok 1. Elszakadt magyarság – 1918 előtti elit 2. Kisebbségi ember/társadalom 3. Népszolgálat hivatás – illegalisták 1944 után 4. Nemzetiségpolitikai intézményépitők és –védők 5. Diszidensek – a magyarságpolitikából kilépők

4 Elszakadt magyarság kulturális/politikai elitek önszerveződő regionalizáció/történelmi osztályok aktivitás/passzivitás Kós Károly, Paál Árpád, Krenner Miklós, Bernády György Grandpierre Emil,Gyárfás Elemér, Bethlen György, Jakabffy Elemér A kisebbségi ember új nemzetfogalom új szociális érzékenység lokális és egyetemes ideológiák hatása Erdélyi Fiatalok, Hitel, Vásárhelyi Találkozó 1937/Korunk, MADOSZ, Mikó Imre,Venczel József, Márton Áron, Albrecht Dezső

5 •Népszolgálat hivatás -lenini nemzetiségpolitika alapján az etnikai törésvonal átlépése -társadalmi emancipációs mozgalom -kisebbségpolitikából – magyarságpolitikába való átmenet MNSZ,Bolyai Egyetem, MAT pártszervezetek, Kurkó Gyárfás, Balogh Edgár, Bányai László, Méliusz József, Csőgör Lajos, Demeter János, Jordáky Lajos Nemzetiségpolitikai intézményépitők és védelmezők -1945 után szocializálódott baloldali elit -pragmatikus, döntően kulturális elit, -a „sajátosság méltóságának” ideológiája – Gál Ernő -„a fű lehajlik a szélben, és megmarad” – Sütő András

6 Diszidensek - identifikáció a romániai magyarságpolitikától - önálló problémamegjelnités - önálló, demokratikus intézményrendszer igénye - rendszerkritika -közép-európai ellenzéki kapcsolatrendszer Molnár Gusztáv, Ágoston Vilmos, TGM, Szilágyi N. Sándor Aradi József: KAM, Tudományelméleti kör, Korunk társadalomtudományi kör Ellenpontok 1982Tóth Károly, Szőcs Géza, Ara-Kovács Attila Limes 1984-1986 Molnár Gusztáv, Cs.Gyimesi Éva, Fábián Ernő, Salat Levente, Biró Gáspár, Lőrincz Csaba, Visky András Kiáltó Szó 1987-1989Balázs Sándor, Cseke Péter

7 I.1. Elszakadt magyarság… egység/teljesség (zsidóság, munkásság integrálása) Paál: Otthon haza: zárt társadalom létrehozása, pozicióőrzés I.2. Kisebbségi ember… - önszerveződő, etnikailag összezáruló, értelmiség vezette és szervezte társadalom - prófétikus nemzetszemlélet: önvizsgálat és hivatás uralkodás helyett/szolgálat önzés helyett/önfeláldozás egyéni érdekek helyett/ közösségi érdek ember valóság helyett / emberi rendeltetés megvalósitása: nemzetnevelésen keresztül

8 I.3. Népszolgálat… - szociális és kulturális emancipáció, amely felülirja az etnikai törésvonalakat - a társadalomalakitás mint állami feladat - az elit hivatása a feladatok tudatositása - magáénak érzett országpolitikai/ a szocialista társadalom épitése I.4. Nemzetiségpolitikusok… - anyanyelvi, saját (nemzeti) hagyományokhoz kapcsolódó intézményesség kialakitása - az identitásőrzés állami intézményeken keresztül - regionális tudatok és folklorizmus kifejlesztése - a népnevelés, felvilágositás fontossága I.5. Diszidensek… - jogállamiság eszménye - a társadalomalakitó értelmiségi beavatkozás tagadása

9 II.Többségi viszonyrendszer II.1. Integráció, lojalitás/autonómia paktumpolitika: NPP/LP/Néppárt II.2. Etnikai összezárkózás, korporativ alapon: Magyar Népközösség II.3. A hatalom részese állapot/érzés: 1944-1946 1952-1956/59 1968-1972 Társadalomátalakitás: kollektivizálás/iparositás,városfejlesztés Töréspontok: 1948/1952/1956/1971-72/1984 Hivatkozás: szovjet példa, szocialista nemzetiségpolitika

10 II.4. nemzetiségpolitikai alkuk érvelés: nem ideológikus, hanem rendszerkomform a MNDT nyilvánossága 1968- a pártvezetés tájékoztatása 1972, 1977 a külföldi nyilvánosság tájékoztatása 1978 a toleráns román nemzetiségpolitikai hagyomány közvetitése: Kögalniceanu, Titulescu, Radulescu Motru, Titu Maiorescu, Dimitrie Gusti, Ion Slavic II.5. nincs román ellenzéki mozgalom, mint együttműködő partner rendszerkritika nem csak a magyarságpolitikára szükül a román nemzettudat kutatás: kizárólagosságra törekvés/megkésettség

11 III. A Magyarországhoz való viszony III/ 1-2. A Szent István-i állameszme fennmaradása Mo kritikák: - Felelősség Trianonért – Bp - kurzuskritika/ zsidókérdés - regionalizmus fontossága 1941-1944: Erdélyi Párt és az erdélyi intézményrendszer III/3-4. Az internacionalista modell - 1956: kommunikációs kapcsolat hatása - 1968: irószövetségi különállás - hetvenes évek második felétől –1984…bp-i pártvezetés III.5. Európai jogállamiság hagyományai, emberi- és közösségi jogok - összmagyarságban való gondolkodás - csak Magyarország segitségével lehetséges a kisebbségi társadalom fennmaradása/revitalizációja

12 IV. Nemzetközi folyamatok, eszmeáramlatok hatása IV.1. Wilsonizmus, polgári radikalizmus, szociáldemokrácia IV.2. Marxizmus : Korunk, MADOSZ, SZDP Nemzeti szocializmus: Erdélyi Lapok Liberális totalitarizmus kritika: Független Újság Keresztényszocializmus: Ref. Teol., Erdélyi Iskola, IV.3. - szovjet példa - Gaál Gábor hatása – 1956 –ig IV. 4. - pragmatikus érdekérvényesités - Gál Ernő, Bretter György: fogalom újraértelmezések IV.5.- liberalizmus óhajtása - a korlátolt forradalom elméletének adaptálása (Molnár Gusztáv)


Letölteni ppt "Kisebbségpolitikai modellek, érvrendszerek a romániai magyar elit generációs csoportjainál Bárdi Nándor Somorja 2005. június 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések