Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Várható agrárpályázatok idén és 2013-ban Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Várható agrárpályázatok idén és 2013-ban Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár."— Előadás másolata:

1 Várható agrárpályázatok idén és 2013-ban Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár

2 2 2010-től elkötelezett jogalkotói szándék a fiatal gazdálkodók támogatása vonatkozásában, azonban nagyfokú ARÁNYTALANSÁG a források elosztásában Kitartó erőfeszítések a helyzet rendezése érdekében Újabb források bevonására vonatkozó kezdeményezés forrásátcsoportosítással

3 3 Fiatal gazdák induló támogatása 2008 Mezőgazdasági termékek értéknövelése 36 764 706 euró 2010 Gazdaságátadási támogatás14 791 805 euró Félig önellátó gazdaságok támogatása 7 395 903 euró Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztés 3 697 951 euró 25 885 659 euró Állattartó telepek korszerűsítése 11 512 862 euró Jelenlegi forrás a folyamatban lévő átcsoportosítással együtt: 107 055 885 euró Forrás a Program elfogadásakor:32 892 658 euró 2012 4 317 323 euró Félig önellátó gazdaságok támogatása 7 195 539 euró

4 4 Korszerkezet-váltást elősegítő intézkedések • Fiatal gazdák induló támogatása • Gazdaságátadási támogatás Az ifjú gazdálkodók további, közvetett támogatása 2010-től: Magasabb támogatási mérték, illetve az értékelés során előny a következő jogcímek esetében: • Kertészet korszerűsítése (10%-kal magasabb támogatási mérték), • Mezőgazdasági termékek értéknövelése (10%-kal magasabb támogatási mérték), • Állattartó telepek korszerűsítése (10%-kal magasabb támogatási mérték, többletpont), • Agrár-erdészeti rendszerek kialakítása (többletpont)

5 5 Korszerkezet-váltást elősegítő intézkedések Fiatal mezőgazdasági termelői minőség A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget megszerző ügyfél egyes jogcímek esetén magasabb támogatási intenzitásra, vagy minőségével többletpontokra jogosult az értékelés során. Feltételek: • A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. §-a szerinti kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be, • Mezőgazdasági termelői tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó, • Megfelelő szakképesítéssel, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezik, • Az üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér. Kérelembenyújtás: folyamatos

6 6 Darányi Ignác Terv Várható további támogatási lehetőségek I. tengely • Gazdaságátadás A támogatás célja a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének – a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt – javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése. Támogatási kérelmet nyújthatnak be: Azok az 55 év feletti, de még nem nyugdíjas gazdák, akik az elmúlt 10 évben mezőgazdasági tevékenységet folytattak, és legalább három hektáron gazdálkodnak. Jelentkezhetnek a termelő munkavállalói is. Rendelkezésre álló keretösszeg: mintegy 2,5 milliárd Ft Mekkora a támogatás összege és mértéke? A pályázók legfeljebb 7 éven keresztül kaphatnak jövedelempótló jellegű támogatást, melynek kötelező legkisebb munkabérhez viszonyított összege az átadandó gazdaság méretétől függ. Mikortól lehet támogatási kérelmet benyújtani? Várhatóan 2012. december 1. és 2013. január 15. között

7 7 Darányi Ignác Terv I. Tengely Folyamatban van az alábbi jogcímek kapcsán beérkezett támogatási kérelmek feldolgozása: • Fiatal erdők állománynevelése • Mezőgazdasági termékek értéknövelése • Fiatal gazdák induló támogatása • Állattartó telepek korszerűsítése • GAZDANet Folyamatos forrásfigyelés Kertészeti géptámogatás megnyitása - visszafolyó források függvényében

8 8 Darányi Ignác Terv II. tengely - 2012 • Erdő-környezetvédelmi kifizetések A támogatás önkéntes alapú, kötelező előírásokon túlmutató erdő-környezetvédelmi kötelezettségeket vállalók részére adható 9 különböző célprogramon (+ 3 alcélprogramon) keresztül. Támogatási időszak célprogramtól függően 1-5-7-10 év Támogatási kérelmet nyújthatnak be: Erdőgazdálkodók: magánszemélyek, önkormányzatok, valamint ezek társulásai, többségi állami tulajdonú szervezetek nem támogathatók Rendelkezésre álló keretösszeg: a teljes – 2007–2013-as – tervciklusra 87,3 millió euró (az ÚMVP 8. sz. módosításának jóváhagyásával 53,9 millió euróra a csökkent) Mekkora a támogatás összege és mértéke? Célprogram előírásaitól függően min. 50 maximum 280 euró/ha. Természetkímélő anyagmozgatás célprogram esetén a kiközelített faanyag után 17,45 euró/m 3, de legfeljebb 50 m 3 -nek megfelelő euró/ha (A támogatási egységárak a Vidékfejlesztési Program folyamatban lévő 9. sz. módosítása szerint nemzeti kockázatra megemelésre kerültek!) Mikortól lehet támogatási kérelmet benyújtani? 2012. október 1. és november 30. között

9 9 Darányi Ignác Terv II. tengely – 2012 • Erdészeti potenciál helyreállítása Az intézkedés célja: Természeti katasztrófák (hó, jég, szél, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz által okozott erdőkárok) által károsított erdők erdészeti potenciáljának helyreállításának támogatása. Támogatható tevékenységek: az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési; első kiviteli; pótlási; tőrevágási vagy sarjaztatási tevékenységek, illetve ezekhez kapcsolódó kiegészítő intézkedésekre padka; bakhát; rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése. Támogatási kérelmet nyújthatnak be: erdőgazdálkodók Rendelkezésre álló keretösszeg: a teljes – 2007–2013-as – tervciklusra 10,7 millió euró (Az Erdészeti potenciál helyreállítása, valamint a bevezetni kívánt megelőző intézkedések alintézkedésekre összesen.) Mekkora a támogatás összege és mértéke? Támogatási kérelmenként minimum 400, maximum 2.365 euró/ha támogatási összeg adható. (ÚMVP folyamatban lévő 9.sz. módosításának megfelelően) Mikortól lehet támogatási kérelmet benyújtani? 2012. október 1. és november 30. között

10 10 Darányi Ignác Terv II. tengely - 2012 • Nem termelő beruházások erdőterületen - Szerkezetátalakítás alintézkedés Az intézkedés nagyban hozzájárul a leromlott szerkezetű, illetve idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokból álló erdőtársulásokká történő átalakításához. Az intézkedés célja a megfelelő szintű elegyesség, több szintes állományszerkezet kialakítása az erdőkben, az erdők természetességének javítása, biológiai sokféleségének megőrzése és növelése, valamint egészségi állapotának javítása. Támogatási kérelmet nyújthatnak be: erdőgazdálkodó. Rendelkezésre álló keretösszeg: a teljes – 2007–2013-as – tervciklusra 45.000.000 euró (az ÚMVP 9. sz. módosításának jóváhagyásával 32,6 M euróra csökken) Mekkora a támogatás összege és mértéke? • a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1.400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként; • b) tarvágást követő szerkezetátalakításnál • ba) fafajcsere esetén 1.019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként, • bb) fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1.670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként, • bc) fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2.090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként; • c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként. Mikortól lehet támogatási kérelmet benyújtani? 2012. október 1. és november 30. között

11 11 Darányi Ignác Terv II. Tengely - 2013 • Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére • Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás • Őshonos és veszélyeztettet mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése • Nem termelő mezőgazdasági beruházásoknak nyújtott támogatás • Mezőgazdasági területek első erdősítése • Agrár-erdészeti rendszerek kialakítása • Erdő-környezetvédelmi intézkedések • Kompenzációs támogatás Natura 2000 erdőterületen • Erdészeti potenciál helyreállítása • Nem termelő beruházások erdőterületen — Szerkezetátalakítás

12 12 Darányi Ignác Terv III. tengely • Falumegújítás és –fejlesztés Az intézkedés célja: Az intézkedés a LEADER Helyi Akciócsoportokon (LEADER HACS) keresztül valósulhat meg. Az intézkedéssel a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javulása, a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása, valamint a vidéki életminőség javulása várható. Kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy hozzájárul a vidéki településeken a munkahelyek megtartásához és megteremtéséhez. Támogatási kérelmet nyújthatnak be: települési önkormányzatok, települési kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, a LEADER HACS illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek, valamint az egyházi jogi személyek. amennyiben 5000 fő alatti lakosságszámú vagy 100 fő/km 2 népsűrűség alatti településen (kivétel: városi rangú települések, Budapesti agglomeráció és kistérségi központokat) vagy kizárólag külterületen, tanyás térségben működnek, ahol a település lakosságának több mint 2 %- a él. Rendelkezésre álló keretösszeg: 8 milliárd forint Támogatás összege és mértéke: 1-3. célterület esetében legfeljebb 50 millió Ft, a 4. célterület esetében legfeljebb 5 millió Ft, valamint az 5. célterület esetében legfeljebb 25 millió Ft. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. október 15. és november 15. között

13 13 Darányi Ignác Terv III. Tengely • Vidéki örökség megőrzése Az intézkedés célja: a térség és a környezet állapotának javítását, az épített, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzését, megújítását, illetve a település turisztikai vonzerejének növelését segíti. A forrást helyi vagy országos védelem alatt álló épületek felmérésére, helyreállítására, természeti és történelmi látnivalók felújítására lehet felhasználni. Támogatási kérelmet nyújthatnak be: lsd. Falu ügyfelek Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 milliárd forint Támogatás összege és mértéke:1-2. célterület esetében legfeljebb 50 millió forint, 3. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint, 4. célterület esetében 25 millió forint Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. október 15. és november 15. között

14 14 Darányi Ignác Terv III. tengely • A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások jogcím (előkészítés alatt) Az intézkedés célja: A támogatás célja a mezőgazdaságból élők keresőképességének javítása egyéb jövedelemtermelő, gazdálkodói és szolgáltató tevékenységeinek ösztönzése, a helyben előállított termékek piacra kerülésének elősegítése. Támogatás vehető igénybe: Nem mezőgazdasági tevékenység megvalósítására. Támogatási kérelmet nyújthatnak be: Mezőgazdasági termelő (ha a benyújtást megelőző évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50 %-át meghaladta) Rendelkezésre álló keretösszeg: 7,8 milliárd forint Támogatás összege és mértéke: a., a hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65 %-a, de legfeljebb 35 millió Ft. b., egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60 %-a, de legfeljebb 35 millió Ft. Támogatási kérelem benyújtási időszak: várhatóan 2012. novemberétől a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2013. június 30-áig.

15 15 Darányi Ignác Terv IV. tengely - LEADER • LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés Támogatás célja: Többek között az alulról felfelé építkező megközelítés, a helyi köz- és magánszférabeli szereplők projektjei közötti kölcsönhatás érvényesítésével - a nemzetközi együttműködés elősegítése és megvalósítása, a tapasztalatok, a know-how, legjobb gyakorlatok megosztásának, közös akciók, projektek kidolgozásának, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a helyi fejlesztési folyamatok erősítése. Pályázatot nyújthatnak be: Magyarországi székhellyel rendelkező LEADER HACS-ok, amelyek a rendelet keretében nemzetközi együttműködési projekteket valósítanak meg. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3,5 milliárd forint. Mekkora a támogatás összege és mértéke? Egy ügyfél számára a 2012-2013. időszakban megítélhető támogatás összege az ügyfél által benyújtott összes kérelem vonatkozásában együttesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. Mikortól lehet pályázni? 2012. október 30. és 2013. augusztus 31. között

16 16 Darányi Ignác Terv IV. tengely - LEADER • LEADER térségek közötti együttműködés A jogcím célja: Az együttműködés keretein belül lehetőség adódik jelentősebb beruházások megvalósítására az ország határain belül, amely legalább két különböző magyarországi LEADER térségben működő HACS, szervezet vagy magánszemély között. Támogatás vehető igénybe: Közös beruházásokra, tevékenységekre, közös szervezetek alapítására, publikációk kiadására vagy képzési, oktatási rendezvények- például szemináriumok, konferenciák- előkészítésére és megvalósítására. Pályázatot nyújthat be: Az a LEADER HACS, működő és induló mikro- kis- és középvállalkozás, működő települési önkormányzat, működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi vagy belső egyházi jogi személy, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, összefogó szervezet, koordináló összefogó szervezet, amely fejlesztést valósít meg, vagy bonyolít le valamely LEADER HACS illetékességi területén. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3,5 milliárd forint. Mekkora a támogatás összege és mértéke? Projektenként legfeljebb 50 millió forint Mikortól lehet pályázni? 2012. novemberétől várható folyamatos benyújtással forráskimerülésig vagy legfeljebb 2013. augusztus 31-éig.

17 17 Darányi Ignác Terv IV. Tengely - 2013. • LEADER III. kör (várhatóan tavasszal)

18 18 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Várható agrárpályázatok idén és 2013-ban Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések