Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szépészeti modul.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szépészeti modul."— Előadás másolata:

1 Szépészeti modul

2 A társas vállalkozások csoportosítása, jellemzői
1. Vállalkozóvá kell válnia, hogy létrehozza szépségszalonját. A mellékelt nyomtatvány alapján a lehetséges gazdasági formák közül Ön melyiket választaná? Indokolja meg döntését! A társas vállalkozások csoportosítása, jellemzői

3 Az egyéni vállalkozás működése
2. Vállalkozását nem gazdasági társaság keretében kívánja működtetni. Határozza és indokolja meg − a mellékelt nyomtatvány alapján −, hogy miért és milyen lehetősége van mégis vállalkozóként folytatatni e tevékenységet Egyéni vállalkozás alapítása, különös tekintettel a kérelem benyújtásának módjára és annak feltételeire Az egyéni vállalkozás működése Az egyéni vállalkozás átalakulásának lehetősége egyéni céggé

4 Az egyéni vállalkozás alapítása, bejelentése AbevJava használata
3. Ön egyéni vállalkozó szeretne lenni, és ehhez kérelmét elektronikus úton juttatja el a hatósághoz. Részletezze, majd mutassa be számítógép segítségével az eljárás menetét és az ehhez felhasznált programokat, honlapokat! Az egyéni vállalkozás alapítása, bejelentése AbevJava használata Magyarország.hu használata, ismertetése

5 Az Abev Java használata
Megtalálható: honlapon Használatához szükséges feltételek A számítógép rendelkezzen internetes kapcsolattal A számítógépre legyen telepítve a Java program, amely letölthető a honlapról A telepítés főbb lépései

6 A telepítés főbb lépései
1. Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram letöltésre felkínált lehetőségei közül válassza az 'AbevJava Java WebStart –verziót Ha nincsenek speciális igényei, minden feltett kérdésre fogadja el a felkínált választ. 2. A kiválasztott nyomtatványkitöltő program esetén szintén válassza az első helyen felkínált WebStart lehetőséget, 3. Újabb nyomtatványkitöltők esetén csak a 2. lépést kell ismételni. A keretprogram ismételt telepítésére csak verzióváltás esetén lehet szükség – erre alkalmanként külön felhívjuk a figyelmet.

7 Saját tapasztalat alapján. (helyszín, árak, konkurencia stb.)
4. Válassza ki szépségszalonja számára a legoptimálisabb helyszínt! Határozza meg, hogy milyen szempontokat vesz figyelembe, és mutassa be őket gyakorlati példán keresztül! Piackutatás, elemzés Saját tapasztalat alapján. (helyszín, árak, konkurencia stb.) Marketingkoncepció

8 A 4P modell (product, price, place, promotion)
PRODUCT (termékpolitika) Product (prödákt) = termék A vállalat kínálatának összeállítása, amely minőségben és választékban is képes a vevő igényeinek kielégítésére. Tevékenységek: Terméktervezés, fejlesztés / PRICE (árpolitika) Price (prájsz)= ár Itt érvényesül a legjobban a marketingszemlélet: olyan árat kell megállapítani / képezni, amelyet a vevő képes és hajlandó megfizetni, de egyben profitot is termel, és versenyképes is. A 4P közül ez az egyetlen eszköz, amely hozza a profitot és nem viszi. Az ár azt a pénzösszeget jelenti, amit a vevő a termékért fize Tevékenységek: Költségvizsgálatok /Fogyasztói árelfogadás/ Árpolitika és ármeghatározás/ Költségtérítések, hitelek, engedmények/ Árérzékenység-vizsgálat PLACE (elosztáspolitika) place (pléjsz) = hely Az elosztáspolitika feladata a megtermelt és beárazott termékek eljuttatása oda, ahol a vevők keresik. A marketingben a termékek, szolgáltatások szétosztását értjük alatta. Ez a vállalatnak azon eszköze, amely a termékeket és szolgáltatásokat a kellő helyre és időre, a szükséges mennyiségben és kínálatban juttatja el. PROMOTION (ösztönzéspolitika), promotion (prömöusön) = reklámozás Az ösztönzéspolitika a vásárlókkal tudatja, hogy létezik a termék, felébreszti az igényt és a vágyat a termék iránt. Arra a tapasztalatra épül, hogy nem elég a maximális befektetési megtérüléshez (kevés ráfordíott pénz, sok profit), ha van kereslet a termékre, ha jó a termék, ha elérhető a megfelelő disztribúciós pontokon, és a bolt akár hétvégén is nyitva tart: kell az is, hogy a termék a potenciális vevők figyelmébe, tudatába kerüljön. Ez utóbbit szolgálja a vásárlásösztönzés (a reklám, a vásárlásösztönzés (sales promotion) a személyes eladás (personal selling), a közönségkapcsolatok ápolásának egy része (marketing public relations). Tevékenységek: Reklám, PR, eladásösztönzés/ Kommunikációs elvek és követelményeik/ Reklámpiac intézményi háttere (ügynökségek, reklámhordozók, auditálók stb.)/ Reklámhatás és elemzése A 7P modell A 7P modell a szolgáltatások esetében alkalmazandó marketingeszközöket foglalja össze. A szolgáltatásmarketingben a hagyományos - termékekre vonatkozó - marketing mix négy eleme (a 4P modell) újabb három marketingeszközzel bővült. A 7P kifejezés (a 4P-hez hasonlóan) a marketing mix elemek angol elnevezésének kezdőbetűire utal. Ezek az eszközök: 1. Termékpolitika (product) 2. Árpolitika (price) 3. [Értékesítési utak]? politikája (place) 4. Reklámozás (promotion) 5. Emberek (people)

9 Szigorú számadású bizonylatok és nyilvántartásuk
5. Foglalja össze, hogy üzletében milyen dokumentációknak, bizonylatoknak kell jelen lenniük a törvényes működés érdekében! Mutassa be a mellékelt nyomtatványok szerepét, tartalmukat! ÁNTSZ engedély Szigorú számadású bizonylatok és nyilvántartásuk Munkaügyi dokumentációk Nyugtaadási kötelezettség Árlista Munkavédelmi dokumentációk

10 ÁNTSZ engedély Az ANTSZ, a tevékenység kezdetének bejelentését követően, ellenőrzi az üzletet, a dolgozókat, a higiéniai feltételeket stb. a saját szabályrendszere által. Javasolt a tevékenység megkezdése előtt pontos tervrajzot és műszaki leírást készíteni az üzletről, melyet az átalakítások előtt pontosítani kell az ANTSZ munkatársaival. Nincs előzetes ANTSZ engedély! A hatóság bármikor ellenőrizhet és a hiányok ismeretében előírhat kötelezettségeket. (tisztító szerek, szellőzés, világítás, fertőtlenítés stb.)

11 Szigorú számadású bizonylatok és nyilvántartásuk
Számla Egyszerűsített számla Nyugta Külföldi és belföldi kiküldetési rendelvény Készpénzcsekkek, elszámolási utalványok, szállítólevelek, ajándékozási utalványok, étkezési utalványok Kiadási és bevételi pénztárbizonylat, raktári bevételi és kiadási bizonylat Készpénzfizetési számla és az értékpapírok minden fajtája Nyilvántartásuk: szigorú számadási nyomtatványok könyve, melyben a nyomtatvány Megnevezése Vásárlásának ideje Számozása (tól-ig) szerepel.

12 MÜNKAÜGYI Dokomentációk
Munkaügyi dokumentációk Munkaügyi kézikönyv: munkaügyi törvények és szabályzók a cégre vonatkozó és alkalmazandó részeinek érthető és egységes összefoglalása, amely a cég igényeire és egyedi jellegzetességeire van kialakítva. Munkaszerződés Kötelező tájékoztató (munkaszerződés melléklete) Leltárfelelősségi megállapodás Titoktartási és versenytilalmi nyilatkozat Munkaviszony megszüntetésére dokumentumok Munkaköri leírások Munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) Munkaidő beosztás Írásbeli felszólítás és figyelmeztetések Nyugtaadási kötelezettség Minden bevétel (vendég, termék eladás,képzés stb.) után a bevételt ellenőrizhető módon rögzíteni kell. Formái: készpénzfizetési számla Nyugta Pénztárgépbe beütés. Bármelyik szabályos, de legalább az egyiket ( a pénz visszaadása előtt) a vendégnek, vevőnek át kell adni. Árlista Szolgáltatások esetén az üzletben, minden szolgáltatás egységárát, kalkulált árak esetén (pl. a festék grammja, vagy az utókezelés részei) a kalkuláció egységárait egyértelműen és jól láthatóan ki kell helyezni.

13 EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS
(2010. augusztus 1-jétől) Munkáltató neve, megnevezése: székhelye, lakóhelye: Adószáma: Munkavállaló neve, születési családi és utóneve(i): születési helye, ideje: anyja születési családi és utóneve(i): lakóhelye: TAJ-száma: adóazonosító jele: Egyszerűsített munka jellege: Alkalmi munka: Mezőgazdasági idénymunka: Turisztikai idénymunka: Munkakör: ………………………………………… Munkaviszony kezdete: …….év ………………hó ….. nap Munkaviszony megszűnésének napja: …….év ………………hó ….. nap Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként): ….; ....; ….; ....; …. Rendes munkaidő: ….. óra/nap Személyi alapbér (bruttó): ……………… Ft/hó vagy ……………….Ft/nap, összesen: ………………. Ft a munkaviszony teljes idejére Munkavégzési hely: Kelt: …………………………., …………év ……………………hó …….nap ………………………………. munkáltató ……………………………. munkavállaló

14 Személyi jövedelemadó Egyéni járulékok Munkáltatói járulékok
9. Új dolgozóval bővül szalonja. Melyek a megállapított bruttó bérét terhelő levonások? Munkáltatóként milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak? Mutassa be a mellékletek segítségével, hogy mely esetekben és milyen járulékfizetési kedvezményekkel alkalmazhat dolgozót! Személyi jövedelemadó Egyéni járulékok Munkáltatói járulékok Járulékfizetési kedvezmények jellemző esetei

15 Start Kártya

16 Egyéni járulékok/ Munkáltatói járulékok
Fizetendő járulékok A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék korked-vezmény bizto- sítási járulék Nyugdíj- járulék % magán-nyugdíj-pénztári tagdíj egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék nyugdíj-biztosítási járulék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék nem mpt. tag mpt. tag természet- beni egbizt. járulék pénzbeli egbizt. járulék munka-erő-piaci járulék  természetbeni egbizt. járulék pénzbeli egbizt. járulék munkaerő- piaci járulék 24 % 1,5 % 0,5 % 1 % 13 %* % 4 % 2 % 1,5 %  

17 Az üzleti terv szerepe Az üzleti terv részei: A vállalkozás adatai
10. Sikeresen működő üzletét az igényeknek megfelelően bővíteni szeretné. Ehhez szüksége van egy üzleti terv elkészítésére. Foglalja össze, hogy milyen információkat kell tartalmaznia a terv egyes részeinek Az üzleti terv szerepe Az üzleti terv részei: A vállalkozás adatai Összefoglalás A vállalkozás leírása Marketingterv Működési terv Szervezeti terv Pénzügyi terv Kockázati-készenléti terv Vezetési koncepció

18 Kereslet, kínálat Beszerzési ár Költségek Haszon, profit Áfa
11. Szépségszalonjában kötelező jól látható helyen elhelyezni az árjegyzéket! Foglalja össze az Ön által ismert árképzési módokat! Mutassa be egy gyakorlati példán keresztül, hogy melyikkel készítené el árlistáját! / hogy Ön milyen módon készítené el árlistáját! Kereslet, kínálat Beszerzési ár Költségek Haszon, profit Áfa A versenytársak árai

19 Kereslet, kínálat A kereslet fogalmán a közgazdaságtan egy vagy több termék azon mennyiségét érti, amit az általunk vizsgált személy vagy személyek csoportja különböző árak mellett az adott termékből (szolgáltatásból) megvásárolni képes és hajlandó. A kínálat egy vagy több termék (szolgáltatás) azon mennyisége, amivel az általunk vizsgált személy, vállalat vagy személyek/vállalatok csoportja rendelkezik, és azt adott ár mellett eladni is hajlandó.

20 Beszerzési ár A beszerzési költségbe azok a ráfordítások tartoznak, amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembehelyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók. A beszerzési költség ( beszerzési ár) része: - a számla szerinti engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, - a szállítási, rakodási költség, - a közvetítői költség

21 Költségek A tevékenység, a termelés érdekében felhasznált eszközök pénzben kifejezett értéke. Egy adott teljesítmény érdekében felhasznált munka és egyéb termelési tényező pénzben kifejezett értéke. A bevételszerző tevékenységet folytató magánszemély által naptári évben ténylegesen kifizetett és szabályszerűen igazolt kiadásainak összege, melyek a tevékenységgel közvetlenül összefüggnek. Költségek csoportosítása - anyagköltség - bérköltség - személy jellegű egyéb kifizetések - bérjárulékok - értékcsökkenési leírás

22 A munkaviszony megszüntetése határozott idő esetén
12. Foglalja össze, hogy a munkaviszony megszüntetésének milyen módjait ismeri, különös tekintettel a speciális esetekre! Beszéljen a mellékelt nyomtatványok szerepéről, főbb tartalmi elemeiről! A munkaviszony megszüntetése határozott idő esetén határozatlan idő esetén próbaidő alatt A szükséges dokumentációk tartalma

23 A bizonylatokkal szembeni követelmények A bizonylatok kezelése
13. Egy vendége számlát kér Öntől. A mellékelt nyomtatványok kitöltésével mutassa be a bizonylatok jelentőségét, fajtáit, a használatukhoz szükséges információkat és ismereteket! Bizonylati elv A bizonylatokkal szembeni követelmények A bizonylatok kezelése A számla fajtái, kötelező tartalmi elemei Áfa számítása és feltüntetése a számlán

24 NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés
14. Szalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket! Foglalja össze, hogy milyen módon tájékozódik Ön a jogszabályi változásokról! NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés

25 Szakmai felkészültség Környezeti hatások Technikai felkészültség
15. Mint tudjuk, a legjobb reklám az elégedett vendég. Mutassa be, mit tesz Ön annak érdekében, hogy vendégei elégedettek legyenek az üzlet szolgáltatásaival! Személyes adottságok Szakmai felkészültség Környezeti hatások Technikai felkészültség

26 Belső PR Külső PR A PR eszközei A PR céljai
16. Munkájában fontos szerepet játszik a bizalom, a kommunikáció. Mutassa be vállalkozása PR területeit, céljait, eszközeit és ezek eredményességét! Belső PR Külső PR A PR eszközei A PR céljai

27 Verbális kommunikáció Nem verbális kommunikáció Kommunikációs eszközök
17. Tevékenységünk alapja a kommunikáció. Milyen kommunikációs eszközöket ismer, mikor használja azokat? Párbeszéden keresztül mutassa be a verbális és nem verbális kommunikáció fontosságát! Verbális kommunikáció Nem verbális kommunikáció Kommunikációs eszközök A kommunikáció fontossága Diszkréció

28 Tevékenységi kör tárgyi feltételei Biztonságos munkavégzés feltételei
18. Mutassa be, melyek a tevékenység folytatásához szükséges alapvető tárgyi feltételek! Milyen módon teremti meg a biztonságos munkavégzés feltételeit? Milyen fogyasztóvédelmi előírások vonatkoznak tevékenységére? Tevékenységi kör tárgyi feltételei Biztonságos munkavégzés feltételei Fogyasztóvédelmi szabályok


Letölteni ppt "Szépészeti modul."

Hasonló előadás


Google Hirdetések