Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CÉL a lakosok tájékoztatása az apparátus munkájáról, a döntésekről, határozatokról, az ellátott feladatokról, tevékenységekről, ezek eredményeiről; vélemények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CÉL a lakosok tájékoztatása az apparátus munkájáról, a döntésekről, határozatokról, az ellátott feladatokról, tevékenységekről, ezek eredményeiről; vélemények."— Előadás másolata:

1 Jenei Ágnes Önkormányzati – lakossági -kommunikáció Jó nemzetközi gyakorlatok nke-ktk 2012.

2 CÉL a lakosok tájékoztatása az apparátus munkájáról, a döntésekről, határozatokról, az ellátott feladatokról, tevékenységekről, ezek eredményeiről; vélemények begyűjtése és feldolgozása a lakosok igényeivel kapcsolatban, a helyi társadalmi párbeszéd kereteinek strukturálása

3 Célcsoportja (stake-holderek, érintettek)
a helyi lakosok (mint makro kategória): intézmények, helyi média, vállalkozók, nonprofit szervezetek, egyesületek (egymást részben átfedő csoportok).

4 Eszközök: sok csatorna
személyközi fórumok: a fogadóóra, lakossági fórumok, a nyilvános testületi ülések, különféle események, rendezvények. mediatizált fórumok, eszközök: önkormányzati lapok, rádió és különféle, kisebb-nagyobb képernyőn (pc, laptop, táblagép, smart phon, smart tv) különféle műsorok, digitális tartalmak (helyi tévé műsorai, digitális tévé közérdekű portáljai, elektronikus hírlevelek, az önkormányzat hivatalos portálja, közösségi oldalak, blogok, …).

5 Tájékoztatás és bevonás > bizalomépítés
FONTOS! Tájékoztatás és bevonás > bizalomépítés Elégtelen kommunikáció > bizonytalanság, rossz hangulat, információgenerálás, feltételezgetések, szándéktulajdonítások.

6 MIT LEHET TENNI? Tudatos, proaktív kommunikáció, részvételre ösztönző kommunikáció, kölcsönös bizalom kiépítésére, fenntartására.

7 Participáció szintjei
A lakosok bevonásának szintjei tájékoztatás > konzultáció > együttműködés > (felelősség delegálása).

8 Nemzetközi jó példák feltérképezése
Önkormányzati kommunikáció külföldön (Magyary Program: kívánatos ismeret) Tájékoztatás és bevonás > bizalomépítés proaktív módon

9 Tájékoztatás proaktív és közérthető tájékoztatás, közérthető megfogalmazás (N) ennek érdekében: párbeszéd űrlapok, dokumentumok megfogalmazása (N) kríziskommunikációhoz adatbank, teleülési lev. lista létesítése ( cím, sms) (I) nyitottság, átláthatóság (N) közérdekű adatok, hivatalok levelezése, panaszlevelek, képviselői határidőnaplók az internetes portálon (N) jobb hozzáférhetőség (accessibily) és egyszerűbb kezelhetőség, használhatóság (M) ingyenes minisztériumi portálok adaptálási lehetősége (N) táblagépre, iphonra optimalizált web portál (N) ingyenes wifi használat a köztereken és közintézményekben (I) web usability és accessability tesztelt portálok (I) kommunikációs stratégia blogban közzétéve (N)

10 Bevonás „E-kezdeményezés”/ előterjesztés
A lakosok a képviselőtestület számára online megvitatásra javasolhatnak témákat + aláírásukkal csatlakozhatnak a mások által előterjesztett ügyekhez. Felület: a képviselőtestület website-ja (Jogi alap: ügyek nyilvános előterjesztésének joga).(N) A fiatalok közügyekbe történő bevonása: 2011-es önkormányzati választásokon 7 településen – köztük Lørenskogban: 16 éves kortól szavazás az önkormányzati választásokon

11 Bevonás Chat, FB, Twitter, Youtube
Közösségi média innovatív használata önkormányzat és pgmester FB-on önkormányzat Youtube-on 5 perc UGC engedélyezett Ingyen wifi a belvárosban, közterületeken, közintézményekben Őszi vásár után (pilot) geolokációs alkalmazás okostelefonra (Velence mintájára) Chat, FB, Twitter, Youtube Kommunikációs stratégia kialakítása: blogon keresztül Viselkedési kódex a közösségi médián (társadalmi nyilvánosság része, kettős szerep) , fogadóórák, lakossági fórumok

12 „Politikai piac” minden csütörtök este ig a városházán nyilvános testületi ülés és döntés döntési mechanizmus nyilvános, átlátható ügy tárgyalásához: 50 aláírás ügyben döntéshez: 150 aláírás (szabályozott, egy ciklusban hányszor lehet egy ügyet tárgyalni) 1. plenáris, bewebkamerázott, üvegfalú teremben: ügy előterjesztése 2. „Körforgó” (Carousel): képviselőtestületi tagok két óra alatt, minden rendelkezésre álló adatot, véleményt összegyűjtenek a korábban előkészített kisebb termekben (kérdőíves felmérések, szakértői anyagok, fókuszcsoportok eredményei, lakosok megkérdezése, fókusz, work-shop stb.) 3. Nyilvános vita (üvegfalú teremben): fél óra 4. Döntés fél óra alatt, addig a lakosok kiállításon vannak 5. Döntés eredményének kihirdetése

13 Internetes panel működtetése
képviselőknek támpontot ad: lekérdezés és feldolgozás – minden nyilvános ügyek (pl.) boltok nyitva tartása vasárnap, anyakönyvvezető visszautasíthatja-e, hogy meleg párt adjon össze?, önkormányzat támogasson-e profi sportklubot?...

14 Nyilvános képviselőtestületi ülések, hozzászólás lehetősége
Nyilvános ülések Nyilvános képviselőtestületi ülések, hozzászólás lehetősége Nyilvános bizottsági ülések, hozzászólás lehetősége, előterjesztés megvitatása pontos forgatókönyv szerint Önkormányzati testületi ülések nyilvánosak, napirend előtti lakossági interpelláció lehetséges részletes gyakorlati kézikönyv szabályozza a részvétel formáját az ülés előtt max. 10 perccel témát benyújtani, téma vezetőjének adatait megadni...

15 Konzultációs testületek működtetése
Konzultációs testület intézményének létrehozása, működtetése a részvétel elősegítése érdekében részletesen szabályozott, milyen témákkal foglalkozhatnak, mi a rendje a kapcsolattartásnak az önkormányzattal (külön alkalmazott tartja velük a kapcsolatot) részvételt feltételező projektek: városfejlesztés területén kihívás: az előzetes elvárások kezelése kihívás: egy projekt alatt, menet közben is folyamatos visszajelzést adni leggyakoribb szint: konzultáció (együttműködés, delegálás ritkán)

16 Közösségi tervezés módszertanára épülő városfejlesztés
Konzultáció: van egy terv, hogyan tovább Együttműködés: már a terv is közösen kialakított!!! Lakosság új szerepben (D): társadalmi / önkéntes munka megváltozott motivációi: öröm, szórakozás, önmegvalósítás lehetősége projektmunkában, nem hosszú távú elkötelezettséggel járó civil szervezetben Képviselőtestület új szerepe: koordináló, ötletgazda vagy épp támogató Okos települési humán-erőforrással gazdálkodó szervezet Részvételi iroda: lakosok, civil szervezetek, vállalkozók megkeresése és részvételre ösztönzése, a részvétel előkészítése, megszervezése a szakhivatallal egyeztetve, a részvétel különféle akciókon keresztül történő támogatása és a kölcsönös elismerés kultúrájának fejlesztése. Olyan materiális és nem materiális, de innovatív eszközöknek a kidolgozása, amellyel a város vezetése az önkéntes munkát honorálja Köztisztségviselők és önkormányzat képzése az új szerepre

17 Van, ahol szükséges… Törvény: politikai és a közigazgatási kommunikáció szétválasztása Olaszország 2000/150. sz. törvény szabályozza ki (feltételek) végezhet közigazgatási kommunikációs tevékenységet Meghatározza a munkakörökhöz rendelt feladatokat is. Korábban a sajtóiroda politikai propagandát végzett Minden önkormányzatnál legyen: kommunikációs iroda és sajtóiroda URP (ügyfélkapcsolat) – úrlapok kitöltéséhez történő segítség, űrlapok beszerzése, panaszok kezelése) sajtóiroda tájékoztat, sajtóközleményket ad ki – igazolt újságírónak kell lenni sok kis önkormányzat együtt tart fenn ilyen irodákat (5 önkormányzat együtt)

18 Filderstadt lakos A lakosság 40% rendszeresen végez önkéntes munkát (Németország: 34%). ből rendszeresen mozgósítható önkéntes dolgozik a városértférfiak 38%, nők 30%. szülői munkaközösségben, sportegyesületekben szervezőasszisztens, önkéntes tűzoltó tevékenység, iskolában tanulói mentorság, idősek látogatása, segítség forgalmas helyeken, iskoláknál, éjszakai angyal ??? Van-e ebben szerepe az önkormányzatnak? IGEN, nagyon jelentős.

19 Filderstadt: a kezdet Közösségi részvételre alapozó városfejlesztési tervek 1995 STEP 2020 városfejlesztési koncepció 1999 Küldetésnyilatkozat megvitatása 2000 Erőszak ellen kerekasztal 2001 Városmarketing koncepció

20 2000 új trend felismerés (kutatási adatokkal alátámasztva)
hagyományos civil szervezetek: fogy a tagsága, de nem csökkenő részvételi kedv önfeláldozás helyett a cél öröm, szórakozás, együttlét, önmegvalósítás nem hosszú távú kötelezettségeket, fontos tisztségeket, felelősségeket, hanem rövid távú, átlátható projektmunkában végezhető feladatokat végeznének az emberek (a végén ki lehet lépni) ennek megfelelően kell támogatni a részvételi kedvet: MAGAMÉRT, MÁSOKKAL, MÁSOKÉRT minden civil szerveződést egyenlő elbánásban kell részesíteni mindenféle korú, nemű, vallású, etnikumú, iskolázottságú, pénzügyi helyzetben lévő, életstílust képviselő, egészségi állapotban lévő polgárral együtt kell működni nemek közötti egyensúly döntési helyzetben fontos el kell fogadni, hogy szakértő polgárok lehetnek szakértői egyes projekteknek az igazgatásszervezési kompetenciát és a polgárok hétköznapi tapasztalatait kell összefogni

21 PARADIGMAVÁLTÁS társadalom, közigazgatás szerepeinek újraértelmezése -
közigazgatás és társadalom: kooperációs folyamat szereplői közigazgatás szerepe: irányítás > szolgáltatás-koordináció 2000-es évek elején belső önkormányzati továbbképzés a társadalmi részvétel ösztönzéséről ez önkormányzati feladat!!! – de hogyan kell csinálni?

22 HOGYAN? Kell minta jó gyakorlatok feltérképzése, Baden-Würtenberg „minta” önkormányzatainak felkutatása Kell egy stáb a társadalom – a képviselőtestület – hivatal közötti szolgáltatáskoordinációhoz Kell egy stáb a képviselőtestület szerepváltásával járó bizonytalanság, félelem, illetékesség féltése kezelésére Társadalmi részvétel és városfejlesztés iroda (referátus) - közvetlen a polgármester mellé rendelve (Részvételi iroda) Kell egy koncepció és kell egy gyakorlati kézikönyv, útmutató Gyakorlati kézikönyv a társadalmi részvételhez a politikában és az ügyintézésben

23 Részvétel keretfeltételeinek kidolgozása
Részvételi iroda az önkormányzaton (polgármester mellé rendelve) 5-6 ülés / év (kapcsolat a lakosokkal Hivatalon belül működő hálózat félévente monitorozza a projekteket Civil iroda berendezve Elismerés kultúrájának (rendszerének) kidolgozása (legitimálja az örömöt mint motívumot); folytonosság, megbízhatóság elismerése: nem materiális és materiális formák

24 Elismerés rendszere, kultúrája
Nem materiális, klasszikus: kitüntetés, plakett, díjak, tiszteletbeli tagság média figyelme (mire vágynak az önkéntesek? nagyobb publicitásra; 2009) Nem materiális, innovatív: 2010 egész tartomány: bizonyítvány önkéntes munkáról, felvételinél, továbbképzésnél előny Filderstadt: minden 2. évben rendezvény 800 delegált főnek rendezvények: „Köszönjük!” kirándulások, rendezvények, „kék órák”, vendéglátással: információcsere, „jó, hogy együtt dolgozhatunk”, közösségfejlesztés Materiális: kulturális rendezvényekre szóló bónuszok, ingyenes vagy kedvezményes közlekedési bérletek, belépőjegyek szabadidőközpontokba csekkfüzet (szponzor vállalkozóktól) óvodafelvétel, lakásbérlés igénylésnél előny (ULM) önkéntes kártya – kedvezményre jogosít (ULM)

25 Önkormányzat feladata:
köztisztviselők továbbképzése a szerepváltással kapcsolatban gyakorlati kézikönyv futó projektekről lista készítése, közzététel az átláthatóság kedvéért felelősségek, döntéshozatali mechanizmusok leírása, közzététele belső hálózat létrehozása: információcsere projektekről projekt alapú gondolkodásra tanítás az egyes területeken, civilekkel való kapcsolat kifejezett keresése közvéleménykutatás (igények, szükségletek, kedv, szándék, kompetencia) nyílt napok a közigazgatásban rendszeres infó- és tapasztalatcsere más hasonló irodákkal civil csoportok közti hálózat létrehozása közös nyilvánosság-stratégia (PR) lap finanszírozása társadalmi munkáról rendeletek, infók nyilvánossá tétele – internetpoint képzési ajánlatok kidolgozása civilszervezetek számára főiskolával együtt

26 Részvétel iroda (pufferszervezet szakhivatalok, polgárok, testület között) feladata
invitálni és motiválni a részvételt különböző témákban és projektekben előkészíteni, megszervezni a részvételt a szakhivatallal egyeztetve támogatni a részvételt akciókon keresztül Előnyök új ötletek tárháza, sok szem többet lát tervezés, intézkedés ismertebb lesz, elfogadottabb okos települési humán-erőforrás gazdálkodás (kompetenciák, képességek kihasználása) azonosulás, növekvő felelősségérzet kölcsönös elismerés kultúrájának fejlesztése

27 Filderstadt (D) Korábban tematikus városi projektek
játékterek lakókörnyezet minőségének javítása integráció tolerancián keresztül (felmérések, rendezvények egymás vallásának, kultúrájának, ételeinek megismerésére) célcsoportspecifikus projektek jövőműhely aktív időskor aktív ifjúság Most: hosszú távú városfejlesztési koncepció kidolgozása közösségi részvétellel 3 éve: 17 rendezvény – a hírt átadni üzenet: városfejlesztés közösségi részvétellel 2 nap programalkotás (prioritások meghatározása) work-shopok külső moderátorokkal önkormányzat: hatástanulmányok készítése, következetes visszajelzés, tájékoztatás

28 Alapelvek a működéshez:
önkormányzat: őszinte, nyílt, átlátható civilek kezelése: partnerség – de leginkább a testület dönt külső moderátorok használata eredmény visszajelzése, kétirányú kommunikáció

29 Részvételi folyamat szakaszai
1. Információs rendezvények konkrét tervekről, intézkedési javaslatokról informálás kiadványok, szakértői ajánlások, tervek, rendezvények, média, internet 2. Párbeszéd tervezés és részvétel infók, érvek, álláspontok cseréje a lakosok és az önkormányzat között véleménygyűjtés, konstruktív megoldások keresése 3. Záró rendezvény 4. Dokumentálás, visszajelzés Folyamat koordinátor és/ vagy moderátor alkalmazása: külső, kompetens, neutrális

30 Előkészítés projektek kiválasztása részvételre szakhivatal és Részvételi Iroda moderátor választás moderátori listából (szakterület, kompetenciák) részvételi koncepció kidolgozása lépésről lépésre moderátorral résztvevők kiválasztása: osztályok, részvételi iroda közösen illetékes hivatalok köztisztviselői önkormányzati szakértők befektetők frakciók intézmények, egyesületek érintettek érdeklődők meghívás (felülről irányított) személyes megkeresés faliújság plakátozás sajtóközlemény internet

31 Informálás: 3 óra félórás szünettel büfével
A vendéglátó (Hivatal politikai képviselője) üdvözli a résztvevőket, hangsúlyozza a rendezvény fontosságát. rendezvény célja Moderátor: nyitó rendezvény lényege infó a tervezett fázisokról, lépésekről együttműködés szabályainak lefektetése konkrét példák, esetek ismertetése Kérdések, vita Kérdések és problémák gyűjtése – nyitott A résztvevők megnyerése a párbeszéd fázisában történő részvételre résztvevői lista worshop időpontok célok és a folyamat megfogalmazása kontaktember a hivatalban - megnevezése

32 Párbeszéd strukturálása
munkacsoport(ok) (max. 25 fős) megalakítása résztvevők megkapnak minden szükséges infót a csoportok munkájának eredményeit összegyűjtik konferenciát szerveznek (érvek összeütköztetése)

33 Munkacsoportok Dokumentálni kell moderátor feladatát
egyeztetni kell a dokumentumot a résztvevőkkel > további tervezési projektek munkaanyaga lesz eredmények: disszeminációhoz Visszajelzés a Testületet írásban értesítik az eredményről a Hivatal gondoskodik a zárórendezvényről, ahol méltatják, elismerik a civilek aktivitását a további eseményekről informálják a munkacsoport résztvevőit – később is!!!

34 Szabályok Rendezvények megtartása
péntek-szombat du. (nem ünnepekkor, rendezvényekkor) terem, vendéglátás, no alkohol, jól megvilágított, szellőzés, projektor, flipchirt, papír, post it gyermekmegőrzés meghívó sokcsatornás kommunikációja Tárgyalási stílus szabályozása párbeszéd legyen meghallgatni egymást szakmai érvek gyűjtése türelem gyakorlása Belső, osztályokon átívelő hálózat: 2x ülésezik évente, a részvételi iroda hívja össze listát vezetnek a projektekről minden új, a hivatalban dolgozó munkatársat kiképeznek e témában

35 KÖZÖS szolgáltató, befogadó-centrikus, ügyfélbarát, mindenütt jelenlévő, demokratikusan működő közigazgatás a párbeszédre, a társadalmi részvételre lehetőséget nyújtó kommunikáció sokcsatornás, lehetőség szerint interaktív

36 TRENDEK intelligens, ügyfélbarát közigazgatás - e-gov szolgáltatások
mindenhol jelenlévő / elérhető közigazgatás koncepciója sokcsatornás kommunikáció (nyomtatott és online sajtó, digitális tévé, rádió, portálok, közösségi média, lakossági fórumok, rendezvények, stb.) folytatása részvétel ösztönzése

37 TREND HÁTTERE Versenyszféra: termék- > piac- > fogyasztócentrikus megközelítés > Marketingkommunikáció új trendje: interaktív, participatív kommunikáció Fehér könyv: 2001-ben politikai intézményrendszerbe vetett bizalom csökkenésére > új típusú kormányzás, governance modell ajánlása > új, interaktív kommunikációs technikák alkalmazása kétirányú, strukturált párbeszéd létrehozásához (nagyobb politikai legitimáció) Technológiai forradalom, digitalizáció, interaktivitás > interaktív digitális komm. eszközök (pc, laptop, tablet, smartphon, smart tv, .. „screens”) > digitális kultúra (Torontói technológiai determinista iskola: kommunikációs eszközök formálják a civilizációt, a gondolkodást, online életet élő, „behálózott individuum”-nak más a gondolkodás mintázata)

38 Fehér könyv, new governance-modell Európa Tanács Benchmark rendszere
ÚJ SZEMLÉLET Lakosok az önkormányzatért > önkormányzat a lakosokért > most: együtt Új szerepek: helyi közigazgatás és a lakosok egyaránt egy kooperációs folyamat szereplői, partnerek Fehér könyv, new governance-modell Európa Tanács Benchmark rendszere Magyary Program

39 Kérdések?


Letölteni ppt "CÉL a lakosok tájékoztatása az apparátus munkájáról, a döntésekről, határozatokról, az ellátott feladatokról, tevékenységekről, ezek eredményeiről; vélemények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések