Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gazdaságról való tudás térbelisége, avagy hogyan vizsgálhatjuk a magyar gazdaságfejlesztés térszemléletét? Czirfusz Márton MTA KRTK Regionális Kutatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gazdaságról való tudás térbelisége, avagy hogyan vizsgálhatjuk a magyar gazdaságfejlesztés térszemléletét? Czirfusz Márton MTA KRTK Regionális Kutatások."— Előadás másolata:

1 A gazdaságról való tudás térbelisége, avagy hogyan vizsgálhatjuk a magyar gazdaságfejlesztés térszemléletét? Czirfusz Márton MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, november 23.

2 Bevezetés: A gazdaságfejlesztés térszemlélete és annak kritikája
NGM: Új Széchenyi Terv vitairata, 2010. „Elhibázottnak tartjuk a részletesen bemutatott Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programot (135–139. oldal). Nem állíthatjuk ugyanis azt, hogy a »magyar gazdaság szervezésének természetes földrajzi kiterjedése a Kárpát-medence«. Ez a két világháború közötti földrajztudomány revizionista lózungoktól sem mentes, földrajzi determinista álláspontjának újjáélesztése.” (MTA RKK KÉTI Újraiparosodás és újraiparosítás: Az ipar területi folyamatainak alakulása (és alakítása) a válság idején. Zárótanulmány.)

3 Alapállítás és az előadás tartalma
A gazdaságfejlesztési dokumentumok térfelfogása a gazdasági folyamatokat illetően jórészt naiv módon a fizikai térre korlátozódik. Hogyan és miért kutassuk a kérdéskört? a gazdasági tér fejlesztési elképzeléseinek társadalmi közegbe ágyazása saját kutatói gyakorlataink szofisztikáltabb térfelfogása

4 A tudomány térszemléleteinek áramlása
A tudomány térszemléletei hogyan áramlottak át személyeken, tárgyakon, dokumentumokon és egyéb (emberi és nem emberi) aktorokon keresztül a gazdasági tér tervezésébe és fejlesztésébe? tudománytanulmányok (science studies): a tudás térbelisége fontos a tudás áramlásában policy mobilities-kutatások

5 Milyen térszemléletek áramlanak a magyar közegben / a tudományon belül?
a térszemléletekről való tudományos viták (Lengyel 2010, Faragó 2012) leegyszerűsítik a földrajz térszemléletét fizikai (descartes-i, euklideszi) tér = földrajzi tér (ez a krugmani új földrajzi közgazdaságtan táplálta tévképzet) tér mint vetület: a marxisták szerint „a térstruktúra akár a termelési és osztályviszonyoktól elválasztva is vizsgálható” (Faragó 2012, 12) vs. társadalmi-térbeli munkamegosztás (Massey 1995, Swyngedouw 2000) a leíró földrajzi és az ismeretelméletileg kilúgozott marxista(–leninista) hagyomány továbbélése a térszemléleteket illetően is (lásd: Czirfusz M A térszemlélet szerepe a regionális tudomány, a gazdaságföldrajz és a közgazdaságtan viszonyában. In: Rechnitzer J., Rácz Sz. (szerk.) Dialógus a regionális tudományról. Győr: SZIE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola ; Magyar Regionális Tudományi Társaság, pp )

6 A gazdaságfejlesztés térszemlélete Magyarországon: fizikaitér-fetisizmus
a fizikai elérhetőség narratívája „A hazai vállalkozások számára elsődlegesen elérhető terület a Kárpát-medence.” (Wekerle Terv, 9) „a válság utáni világban a gazdasági növekedés Európán belüli súlypontja nyugatról Közép-Európára helyeződik át. A térség történelmi esélyt kaphat arra, hogy egyszerre legyen a munkaalapon dinamikusan fejlődő ázsiai térség és az innováció-vezérelt észak-nyugat-európai fejlődési térség találkozási pontja.” (Wekerle Terv, 2)

7 Fizikaitér-fetisizmus
Magyar Növekedési Terv: Mi hol van a fizikai térben? – leíró jellegű térképek „A magyar gazdaság Kárpát-medencei szerepe abban áll, hogy kihasználva centrális elhelyezkedését, és építve Budapest, valamint néhány vidéki nagyváros növekedési csomópont (hub) szerepére, a Baltikumtól az Adriáig terjedő új európai növekedési övezetbe a Kárpát-medencét szervesen bekapcsolja.” (Magyar Növekedési Terv, 152) Magyar Növekedési Terv, 95

8 Tartalmilag üres fizikaitér-fetisizmus
Mi áramlik a tengelyek mentén? Mit sugároz ki Budapest és a járműipar? Semmit nem tudunk meg a gazdasági kapcsolatokról! Magyar Növekedési Terv, 127, 138

9 A glokalizáció folyamata és a térfelfogás
a globalizáció nem egy egyszerű integrációs / homogenizációs folyamat a helyek (a lokális szint) közvetítik és megváltoztatják a globális folyamatokat, de maguk is újrateremtődnek és átskálázódnak ezen keresztül (Swyngedouw 2004) MNT: helyi gazdaság = térségek belső erőforrásainak mozgósítása „a helyi gazdaságfejlesztésnek van egy földrajzi kerete, egy térbeli határa (…) a 40 km-es körzetben történő termelési és fogyasztási rendszerek működnek leghatékonyabban” (Magyar Növekedési Terv, 146) a duális gazdaság narratívájának megerősítése logikai hiba: Mi a helyzet, ha belső erőforrások mozgósításával globális piacokat célzunk meg?

10 „Alternatív” térszemléletek – tudománytanulmányok
a térszemléletek tarthatatlanságára „alternatív” térszemléletekkel rámutatni „Tobler 1. törvényének megfogalmazásával az a probléma, hogy azt a látszatot kelti, mintha sehonnan sem nézné a világot, szemben az én álláspontommal, amely szerint sok szempontból valahonnan nézi azt.” (Barnes 2004a, 283) Bruno Latour (cselekvőhálózat-elmélet) sehonnan és valahonnan: Donna Haraway (a tudós isteni trükkje; szituációba ágyazott tudás) Thomas Gieryn: az igazság helyszínei (truth spot): az autentikus tudás születési helyei „És az IGU konferenciája jobban összefügg Woodstockkal (…) mint a Vietnám Központi-fennsíkján való harcokkal (…)? (Barnes 2004a, 282) Barnes 2004b, 567

11 fizikai távolság ortodoxiája
Térszemléletek a gazdaságföldrajz, a regionális tudomány és a közgazdaságtan viszonyában klasszikus, isardi regionális tudomány és a krugmani új földrajzi közgazdaságtan: fizikai távolság ortodoxiája az univerzális gazdasági (piaci) folyamatoknak földrajzilag különböző kimenetele van (fokozatok, nem minőségi különbségek) a helyi és regionális gazdaságok tartályok (abszolút térfelfogás), az általános egyensúlyelmélet és a piac nagy narratívájának elem(zés)i egységei (Peck 2012) Peck 2012 szövege alapján saját szerkesztés

12 Egy kutatási program felé…
más, radikális térfelfogások közvetítése a „politika” számára és annak hatásai: Doreen Massey és a hatalomgeometria hatalomgeometria: a tér társadalmi termék és szükségszerűen hatalmi viszonyokkal teli (relációs szemlélet) „Ez az elképzelés (amely az „enyém”) vándorolt, Chávez alkalmazza. Egy bizonyos módon kerül felhasználásra. Mi ilyen esetben az ember felelőssége? Kinek az elképzelése ez ma?” (Massey 2008, 496)

13 Egy kutatási program felé…
a tudomány felelőssége – a magyar és a nemzetközi kontextus marxista–leninista földrajz leíró és fizikai térre korlátozódó szemlélete továbbél Magyarországon regional science, főáramú közgazdaságtudomány, krugmani „új gazdaságföldrajz”: egysíkú térszemléletet közvetítetnek heterodox közgazdaságtan, angol-amerikai gazdaságföldrajz pluralizmusa; Magyarország: regional studies értelemben vett regionális tudomány lehetőségei ezen belül a kritikai gazdaságföldrajz szükségessége interdiszciplináris policy mobilities-kutatások: különböző léptékek és különböző aktorok hogyan kapcsolódnak össze neoliberalizmus-kritika (de ennek félreérthetősége) pl. térszemléletek eredete; munkaalapú társadalom újból felbukkanó narratívája Magyarországon


Letölteni ppt "A gazdaságról való tudás térbelisége, avagy hogyan vizsgálhatjuk a magyar gazdaságfejlesztés térszemléletét? Czirfusz Márton MTA KRTK Regionális Kutatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések