Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós pályázat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós pályázat"— Előadás másolata:

1 Európai Uniós pályázat
BOILEFF Energiahatékonyság javítása a kazánok beépítési körülményeinek optimalizálásán keresztül Európai Uniós pályázat 2. Tájékoztató Budapest,

2 A pályázat célja A fűtőkazánok a jelenlegi technológiai szintnek megfelelő maximumot tudják nyújtani. A beépítési körülmények sok esetben ezt nagymértékben korlátozzák. Az éves hatásfok ezáltal sokkal alacsonyabbra adódik, mint ami az adott kazánnal elérhető lenne. A “BOILEFF - Energiahatékonyság javítása a kazánok beépítési körülményeinek optimalizálásán keresztül” című pályázat célja a kazánok beépítési körülményeinek javítása úgy, hogy az elérje a kazánok műszaki színvonalát.

3 2002/91/EK direktíva - EPBD Szabályozás kidolgozása új épületek tervezéséhez (felújításokra is kiterjedő számítási módszer és követelményrendszer) Megújuló energia felhasználás, kapcsolt energiatermelés favorizálása Épületek energetikai minőségtanúsítása (új épületek használatbavétele, meglévők tulajdonos/bérlő változása esetén) Tanúsítói jogosítványok feltételeinek szabályozása Minőségtanúsítás közzététele középületekben Kazánok rendszeres energetikai felülvizsgálata (20 kW felett, 2-4 éves gyakorisággal) Klímaberendezések rendszeres energetikai felülvizsgálata (12 kW felett, 2-4 éves gyakorisággal) 15 évnél régebbi hőtermelővel üzemelő fűtési rendszerek egyszeri felülvizsgálata

4 Néhány tipikus hiba A fűtési hálózat nem megfelelően méretezett
A beépített kazán túl nagy A fűtésszabályozás csak ki-/bekapcsolásos Indokolatlanul magas fűtővíz-hőmérséklettel történő üzemelés Nyitott égésterű készülékek esetén szabályozatlan füstgáz ki- és levegő beáramlás Hőszigetelés hiánya Rendszeres karbantartás hiánya (elpiszkolódás, elállítódás)

5 Módszerek MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK módszere, amely a kazán beépítések megfelelően magas minőséget biztosító feltételrendszer gyűjteménye, amely a fogyasztóval kötendő szerződés része lesz. TELJESÍTMÉNY GARANCIA módszer, amelyben a beépítést végző garanciát vállal a berendezés által biztosított éves hatásfok értékre, amelyet természetesen a MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK alkalmazásán keresztül ér el.

6 A pályázati munka leírása
Az első munkacsomag a jelenlegi kazáninstallációkról gyűjt be és rendszerez információkat, fókuszban a jelenlegi beépítési minőséggel, ami az általánosan tapasztalható hibák és hiányosságok összegyűjtését jelenti, amelyek az éves hatásfok csökkenéshez vezetnek. A 3. és 4. munkacsomagban történik a MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK módszer kifejlesztése és a TELJESÍTMÉNY GARANCIA módszer részleteinek kidolgozása. Üzemi tesztektörténnek a következő munkacsomagban A MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK kb. 100 tényleges kazánbeépítés esetén lesznek tesztelve. Továbbá a munka magában foglal legalább 50 új készülék beépítés ellenőrzését egy teljes évre vonatkozó hatásfok méréssel. A 6. munkacsomag hivatott a kazán-tesztek elemzésére és értékelésére. Az értékelés egyrészről műszaki oldalról történik. Másrészről értékeli a piaci szereplők reakcióit is felméri, amely a piaci résztvevők, vagyis a gyártók, installálók és felhasználók részvételével tartott megbeszéléseken tapasztalható reakciók alapján alakul ki. Legvégül hálózatépítési és eredmény hasznosítási munka következik.

7 Várható eredmények Ösztönzés a kazánok modernizálására (cseréjére), amely fellendülést adhat a piacnak Az újonnan beépítésre kerülő kazánok igényekhez jobban igazodó kiválasztása A korszerű és hatékony technológiák (kondenzációs kazánok, modern keringető szivattyúk) használatának elterjedése Minőségellenőrzési szabvány bevezetése a kazán installációs szakterületre A piaci szereplők informálása és meggyőzése arról, hogy a minőségi megoldást válasszák a legolcsóbb installációs ajánlattal szemben, amely hosszú távon üzemeltetve összességében drágább lesz

8 Installáció előkészítésének tipikus lépései
Megbeszélés a tulajdonossal fűtési és melegvíz igények pontosítása Hőszükséglet számítás Hőleadók méretezése, kiválasztása Elosztórendszer kialakításának kiválasztása és méretezése Kazánméret meghatározása Működés és szabályozási mód kiválasztása Rendszerelemek kiválasztása Költségszámítás Ajánlat elkészítése

9 Magas minőségű installáció nyilatkozat
1- Hőtermelés igen nem A kazán teljesítménye a “A kazánok méretezési alapelvei” szerint van meghatározva?”. A vízmelegítőnek van napi, heti és vakációs programja? A vezérlőrendszer paraméterei az épülethez vannak beállítva és a vezérlőn keresztül állíthatóak. Lehetséges a felhasználó számára a különböző paraméterek külön-külön bealítása?(szobánként). A fűtési görbe egyedileg állítható? A nagyobb átláthatóság érdekében, minden fűtési ág fel van címkézve és a hőmérsékletadatok szerepelnek mindkét irányban a csöveken? Az energiafogyasztás leellenőrzéséhez fel vannak szerelve mérők a működési óraszám mérésére. A tüzeléshez szükséges levegőellátás egy megfelelő nagyságú ventilátor által van biztosítva, nem pl. egy nyitott ablak által

10 Magas minőségű installáció nyilatkozat
2- Hőleadás igen Nem Mindegyik csővezeték, szerelvény, tároló és melegvíztartály az megfelelően le van szigetelve? Minden szükséges szerelvény és szabályozó bekötése olyan, hogy a megfelelő hidraulikus egyensúlyt biztosítsa az épületben? 3- Hőleadás igen Nem Minden helyiség fel van szerelve egyéni szabályozóval (előre beállítható termosztatikus szelep). A szelepek a helyiségeknek megfelelően vannak bealítva. Lassú felületi fűtések (pl. a padlófűtés), amelyek legtöbbször 30°C-on működnek, vannak beszerelve. Az egyéni helységszabályozás emiatt elhanyagolható.

11 Magas minőségű installáció nyilatkozat
4- Cirkulációs szivattyúk igen Nem A cirkulációs szivattyúk a “Leírás a cirkulációs szivattyúk méretezéséhez”-ben ismertetettek szerint lettek kiválasztva? A cirkulációs szivattyú az optimális szintre van beállítva? 5- HMV előállítás igen Nem A fűtési idők szakértő által, és megtervezett töltési stratégia szerint lettek beállítva. A tárlóvíz hőmérséklete látható a vízmelegítőn (hőmérő) és állítható a felhasználó által

12 Magas minőségű installáció nyilatkozat
6- Üzembehelyezés és beszabályozás igen Nem Az energia optimizálás terén következők megfigyelhetőek: Minden teljesítményi adat ellenőrizhető. Minden beállítás (időzítés, hőmérsékletek, szintek) az épületre vonatkozó hőszükséglet számítás szerint van beállítva. A helységek hőmérséklete a termosztatikus szelepeken keresztül van szabályozva. A hőleadás-és továbbítás hidraulikus egyensúlya be van szabályozva, és a kazán helyiségben ventilátor működik. Minden beállítás fel van jegyezve az üzembehelyezési naplóban. A felhasználó felvilágosítást kapott a következőkről: A fűtőanyag ellátásról, a kazán, a szellőző, a szivattyú, vezérlőrendszer, vízmelegítő és hőszállító rendszer működéséről. A biztonsági berendezésekről (biztonsági szelep, töltési lehetőség/nyomásmérő) Működés optimizálása, üzemeltetési idők, hőmérsékletfokok, energiakönyv vezetés Teendők nem megfelelő működésnél

13 Hatásfokmérés A teljesítmény garancia igazolásához szükséges mérési koncepció kidolgozása Idényhatásfok mérés szükséges, amely a járulékos, pld. készenléti és üresjárási veszteségeket is tartalmazza

14 Kazánhatásfok alakulása

15 Az “EN 15378 kazánok és fűtési rendszerek vizsgálata” szabvány
Az alkalmazott módszer az indirekt kazánhatásfok meghatározás elvén működik Minden lehetséges veszteséget mérni, vagy számítani kell A legfőbb veszteségek a következők: Füstgáz veszteség Éghető maradványok (CO, HC, korom) Kazán felületi vesztesége Készenléti veszteség

16 Szükséges mérések • Tfl füstgáz kilépő hőmérséklet (°C)
• O2 fl,dry száraz füstgáz oxigéntartalma (%) • a füstgáz CO tartalma (ppm) • Koromszám, Bacharach teszt • Tair levegő hőmérséklet (°C). • A levegő relatív nedvességtartalma • A füstgáz relatív nedvességtartalma • A kazánfelület hőmérséklete (°C)

17 A szabvány használatának előnyei és hátrányai
Előnyök: A módszer információt ad a veszteségek formáiról és nagyságukról Ötletet adhat a veszteségek csökkentésére Hátrányok: A módszer kevéssé érzékeny a beépítési és működtetési körülményekre Számos telepítési és szabályozási feltétel jelentős hatással van a kazán éves hatásfokára, míg a névleges hatásfok értéket nem, vagy alig módosítja

18 Az alkalmazott mérési módszer
Az alkalmazott mérési módszer a direkt, közvetlen kazánhatásfok meghatározási módszeren alapul A következő mennyiségek mérése szükséges: Tüzelőanyag fogyasztás Villamos segédenergia fogyasztás Hasznos hőmennyiség mérése fűtési és HMV oldalon Az idényhatásfok ezek alapján:

19 Ujjlenyomat módszer

20 Ez független a tüzelési módtól

21 Tüzelőanyag fogyasztás mérése
Földgáz – a beépített fogyasztásmérővel (A gáztűzhely fogyasztását le kell vonni) PB-gáz – mérő beépítése szükséges Tüzelőolaj – mérő beépítése szükséges Szilárd tüzelőanyag – mérő beépítése szükséges (pontos mérés végzése nehézségekbe ütközik!)

22 Hőmennyiségmérő beépítése

23 Hőmennyiségmérő beépítése
Abban az esetben, ha a HMV tároló a berendezéssel össze van építve két hőmennyiségmérő szükséges egy a fűtési hálózatba egy pedig a HMV rendszerbe

24 Hőmennyiségmérő beépítése

25 Hőmennyiségmérő beépítése

26 Hőmennyiségmérő paraméterei
Fűtésre: Maximális teljesítmény: 28 kW kW t Vízáram 10C m3/h 6.3 m3/h 15C m3/h 4.0 m3/h 20C m3/h 3.1 m3/h HMV oldal: Maximális vízáram: m3/h Maximális működési hőmérséklet: 90C Nyomásveszteség: relatív alacsony

27 Egyéb mérők Tüzelőanyag mennyiség mérő:
Földgáz: Meglévő beépített mérő használata PB-gáz: Gázmérő a kisnyomású oldalra Működési nyomás: 25 mbar Névleges gázáram: max. 3 m3/h Tüzelőolaj: Maximális mennyiség: 3 l/h kisteljesítmény 7 l/h nagyteljesítmény Hőmérséklet tartomány: 5 – 30 C Villamosenergia mérő: Feszültség: 220 – 240 V / AC Áram: min. 6 A or higher

28 Magyarországi kapcsolat
Innoterm Energetikai és Környezetvédelmi Fejlesztő Kft Budapest, Városligeti fasor Tel.: Fax: Web:

29 Partnerek a pályázatban
Koordinátor: Ausztria AUSTRIAN ENERGY AGENCY Georg BENKE, További résztvevők: Magyarország: INNOTERM Kft.. Lezsovits Ferenc Németország: WUPPERTAL INSTITUTE Barthel Claus Görögország REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY Contact person: Katerina Sardi Spanyolország: UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI – CREVER Cécile Bonnet


Letölteni ppt "Európai Uniós pályázat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések