Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzat és igazságszolgáltatás a Summerhill-i demokratikus iskolában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzat és igazságszolgáltatás a Summerhill-i demokratikus iskolában."— Előadás másolata:

1

2 Önkormányzat és igazságszolgáltatás a Summerhill-i demokratikus iskolában

3

4 Önkormányzat és igazságszolgáltatás a Summerhill-i demokratikus iskolában Fóti Péter – 2013 február 15- OHA Szabadegyetem Semmit sem utál jobban a nép, mint az egyeduralmat Ott nem a legfontosabbak a közösen elfogadott törvények, ott egy ember irányít, mint a legfőbb törvényhozó minden korlát nélkül, így az egyenlőség nem létezik. Ha a törvényeket írásban rögzítik, akkor a szegény és gazdag ugyanazt a jogot kapja. a szabad beszéd ugyanúgy rendelkezésre áll a szegénynek, mint a szerencse fiának, ha megbántják. Ha pedig igaza van, akkor a kicsi legyőzi a nagyot. Így szól a szabadság hívása: Aki egy javaslatot tud, ami országunknak hasznos lehet vigye a gyűlés elé! Aki ezt teszi, dicsőséget arathat, aki nem csendben maradhat. Hol létezik nagyobb egyenlőség egy államban? Euripidesz - Hektiden (Oltalomkeresök) i.e. 424 (saját ferdítés németből)

5 3 pontos terv az iskolák átalakítására •életterek kialakítása az osztályokban és az iskolában; •a kötelező tananyag radikális redukciója, a gyermeki érdeklődés előtérbe helyezése a tananyag tervezése során; •közvetlen demokratikus struktúrák bevezetése (osztálygyűlések, iskolagyűlések, egy ember – egy szavazat).

6 Egy fejtörö A Jefferson-i demokrácia elve az, hogy a népet (a gyerekeket) úgy kell nevelni, hogy biztosítjuk számukra, hogy legyen alkalmuk közremüködni kezdeményezésekben és ügyekben, hogy megsokszorozzuk azt, amiben felelösök lehetnek, hogy biztatjuk öket arra, hogy legyen különvéleményük. Ennek az a nagyszerü erkölcsi következménye van, •hogy nagyszerüek lehetnek a maguk módján, anélkül, hogy különlegesnek, különbnek éreznék magukat, •hogy vezetni fognak tudni anélkül, hogy karrierre vágynának, •hogy követni fognak tudni másokat, kisebbrendüségi érzések nélkül. Intézményeinknek ez kellett volna, hogy legyen a feladata évtizedeken keresztül, változó technikai és társadalmi körülmények között. E helyett, mintha valami összeesküvés történne, intézményeink úgy müködnek, •hogy képtelenné teszik a népet, •hogy misztifikációt •és szolgai szellemet terjesztenek. Paul Goodman

7 „Nem úgy tanulunk olvasni és írni, lovagolni vagy úszni, hogy elmondják nekünk, hogyan tegyük ezeket, hanem úgy, hogy gyakoroljuk ezeket a készségeket. Ezért csak akkor tanuljuk meg a közös kormányzást a nagyobb emberi közösségekkel kapcsolatosan, ha azt kis egységekben már korábban gyakoroljuk.” John Stuart Mill „A tanár, aki osztályát a büntetésektől való félelemmel kormányozza, a gyereket ellentmondásos viszonyba taszítja a társadalommal. Taníthatja a gyerekeket pontosságra az aritmetikán keresztül, a gondolatok kifejezésére az olvasáson keresztül, de nem taníthat neki társadalmi felelősségtudatot a történelem tanításával, azt akarván bizonyítani, hogy a köztársaság jobb, mint az önkényuralom, ha az osztályteremben nem köztársaság van, hanem önkényuralom.“ Homer Lane (1875-1925)

8 g http://www.foti-peter.hu/Summerhill-Drama.html

9 „Nagyon fontos, hogy az iskolák irányítási rendszere lehetőséget biztosítson a diákoknak a részvételre, a diákvélemények megjelenítésére, az iskola működésével kapcsolatos viták kulturált keretek közötti lefolytatására. Az iskolák működését szabályozó dokumentumok, a helyi tanterv, a pedagógiai program és a házirend továbbfejlesztésében játszhassanak aktív szerepet a diákok. A szabályok kialakításában a diákrészvétel elősegítheti, hogy az intézmény működési szabályait egyfajta szerződéses viszony jegyében fogadják el és tartsák tiszteletben az érintett felek. A reformpedagógia különböző modelljei, jó gyakorlatai, például a Summerhill Szabad Iskola, vagy a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjai is, például a „KÖZÖD!”-program, a demokratikus részvétel szempontjából modellértékűek lehetnek.“ Honnan van?

10 http://lehetmas.hu/upload/9/9/201003/LMP_Program_2010_1.pdf A Lehet Más a Politika választási programja 2010 *Utópia *Nem alkalmas

11 Európai Demokratikus Oktatási Közösségnek (www.eudec.org - www.demokratikusneveles.hu) 28 európai országban 169 tagja, 31 tagiskolája van, 15 alapító csoport müködik Európa szerte, köztük egy magyar csoport is a Kavalkád - Egri Demokratikus Tanulóközösség. Az iskolákba 8000 tanuló jár

12 A Emberi jogok Választott parlament és önkormányzatok Egyenlő esélyek B Emberi jogok ? Egyenlő esélyek

13 ?=politikai demokrácia Minden döntést, amely irányítja egy közösség életét magának a közösségnek kell meghoznia, demokratikus úton. A politikai demokrácia elve azokkal a dolgokkal foglalkozik, amelyek több embert egyszerre érintenek, és amelyért a közösség közösen visel felelősséget. Azok döntsenek el egy kérdést, akiket ez a legközvetlenebbül érint. Ez alapján az elv alapján választhatjuk szét a hatalom lépcsői, helyi, megyei, országos szintekre. Egy iskolai osztály, egy iskola, egy munkahelyi közösség egy munkahely, egy város mindazokban a dolgokban, amelyek csak öt magát érintik, önállóan dönt. A megye azokban a kérdésekben, amelyek csak a megyét érintik önmaga dönt. Hogy melyik kérdések hova tartoznak nem mindig dönthető el könnyen. A döntések köre időben változik, és átalakul.

14 Következmények-A •Közélet elhal, apátia •A hatalom központosul •A fékek és egyensulyok nem müködnek •Önállótlan gyerekek és felnöttek •Omnipotens állam

15 Következmények-B •Virágzó közélet •Decentralizált hatalom •Fékek és egyensulyok müködnek •Önálló gyerekek és felnöttek •Szolgáló állam

16 http://www.summerhillschool.co.uk/pages/themeeting.html

17 Megosztott felelősség – Demokratikus önigazgatás Felnöttek •Biztonság •Élelem, fűtés •Tanórák •Kert •Tanárok •Közösségi gyűlés Gyerekek és felnöttek •Tanulás •A szabályok •Itéletek •Programok

18 Megosztott felelösség Hierachikus szervezödés Megosztott felelösség Önkormányzat

19 Elvek (9+1)  Kölcsönös tisztelet/udvariasság a felnőttek és a gyerekek között.  Az iskolai társadalmi életet közösen hozott, a gyerekek számára érthető szabályok irányítják, amit a közösség összes tagja ellenőriz.  Az iskola a gyerekekért van.  A tanulás öröm, az elismerés (dicséret) ösztönöz.  A gyerekeknek időre van szükségük.  Az igazság keresése, szemben a tudáshalmozással.  A tapasztalatokból és azok következményeiből tanulunk.  Dogmák masszává változtatják az embereket, a belátás felszabadít.  Értékékeinket követni és bemutatni, nem prédikálni, kényszeríteni őket.

20 www.demokratikusneveles.hu dem-isk@googlegroups.com - 260 tag


Letölteni ppt "Önkormányzat és igazságszolgáltatás a Summerhill-i demokratikus iskolában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések