Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó neve és beosztása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó neve és beosztása"— Előadás másolata:

1 Előadó neve és beosztása
Irányítás vezetés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén Egészséges Munkahelyek kampány 2012–2013 Előadó neve és beosztása Dátum | Esemény neve A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

2 A probléma súlyossága Miért fontos a munkahelyi biztonság és egészségvédelem? Jó a vállalkozásoknak, a dolgozóknak és a társadalom egészének Évente több mint 5500 ember veszíti életét munkahelyi balesetek következtében 159 000 ember hal meg munkával kapcsolatos megbetegedések miatt (az ILO becslése) A költségek 490 milliárd EUR-val terhelik az EU gazdaságát Évente több mint 5500 ember veszíti életét munkahelyi balesetek következtében (1) 159 000 ember hal meg munkával kapcsolatos megbetegedések miatt (2) A költségek 490 milliárd EUR-val terhelik az EU gazdaságát (3) Források 1 Health and safety at work in Europe (1999–2007) – A statistical portrait [Munkahelyi egészségvédelem és biztonság Európában (1999–2007) – Statisztikai portré], az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg, 2010, 97. o. 2 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2005: A számadat az EU-27-re vonatkozó becslés ( 3 A nem kielégítő munkakörülmények miatt 4%-os GDP-kiesést feltételezve (

3 A probléma súlyossága A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések többsége megelőzhető 1999 és 2007 között az EU 15 javította a munkahelyi biztonságot (a halálos balesetek száma 5275-ről 3782-re, míg a nem halálos kimenetelű balesetek száma 900 000-rel csökkent) 2007 és 2012 között a közösségi stratégia célkitűzése további 25%-os csökkenés E kampány erre a sikerre épít DE Folytatnunk kell az erőfeszítéseket a megelőzés terén, hiszen a kemény munka árán kivívott eredmények könnyen elveszhetnek, ha „lazítunk” 1999 és 2007 között az EU javította a munkahelyi biztonságot (a halálos balesetek száma 5275-ről 3782-re, míg a nem halálos kimenetelű balesetek száma 900 000-rel csökkent) Forrás Health and safety at work in Europe (1999–2007) – A statistical portrait [Munkahelyi egészségvédelem és biztonság Európában (1999–2007) – Statisztikai portré], az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg, 2010, 97. o.

4 A megfelelő biztonság és egészségvédelem előnyei
alacsonyabb kockázatok és költségek kevesebb betegszabadság és alacsonyabb munkavállalói fluktuáció kevesebb baleset alacsonyabb biztosítási költségek termelékenység növekedése a jogi eljárás veszélye alacsonyabb jobb hírnév az ügyfelek, a beszállítók és a befektetők körében

5 A megelőzés hatásosabb, mint a gyógyítás
A megelőzés az európai kockázatkezelési megközelítés sarokköve Alacsonyabb kockázatok Kockázatok kiértékelése A kockázatok kezelése a forrásnál A dolgozók megfelelő utasításokkal való ellátása A munkahely és a felszerelések kialakításának a dolgozókhoz való hozzáigazítása Alkalmazkodás a technikai fejlődéshez Koherens és átfogó megelőzési szabályrendszer alkalmazása A védintézkedések kialakításában a teljes munkavállalói állomány előnyben részesítése az egyénnel szemben

6 Az irányítás szerepe A biztonságot és egészségvédelmet mindenkor szem előtt tartó irányítás Hatékony és erőteljes vezetés A dolgozók aktív részvétele Folyamatos értékelés és felülvizsgálat A vezetés szorosan összekapcsolódik a részvétellel Megfelelő vezetés nélkül a részvétel nem lehet sikeres Az irányítás felelőssége a partnerség és részvétel előfeltételeinek biztosítása

7 Első irányítási elv: Vezetés és biztonság és egészségvédelem (1)
A hatékony és erőteljes vezetés elengedhetetlen a biztonság és egészségvédelem területén. Ez azt jelenti, hogy az irányítás: elkötelezi magát a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, mint a szervezet alapvető értéke mellett pontosan tisztában van a szervezet kockázati profiljával példát mutat és körültekintő magatartást tanúsít világosan meghatározza és nyomon követi a szerepeket és felelősségi köröket a vállalat fenntarthatósági stratégiájában és a teljes szállítói láncon belül prioritást biztosít a munkahelyi biztonságnak és egészségvédelemnek

8 Vezetés és biztonság és egészségvédelem (2)
Gyakorlati példák a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet szem előtt tartó vezetésre: Munkaállomások meglátogatása az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos aggályok dolgozókkal való megbeszélése érdekében (a problémák azonosításán túl a dolgozók megoldásokkal is szolgálhatnak) Személyes felelősségvállalás és érdeklődés tanúsítása Példamutatás A lehetőségekhez mérten pénz és idő ráfordítása

9 Példák a helyes gyakorlatra (1)
Olajfinomító, Belgium Az antwerpeni Total olajfinomító alvállalkozói szerződést kötött a SPIE Belgium nevű céggel Ennek nyomán kiderült, hogy a két vállalat üzleti és biztonsági kultúrája eltér egymástól, amit meg kell oldani A vállalatok felszámolták a fontosabb szervezeti különbségeket, majd figyelmüket a dolgozók műhelyszintű viselkedésére irányították A két különböző vállalati kultúrát intenzív, de nagyrészt informális megbeszélések révén sikerült összehangolni Példák helyes gyakorlatokra: olajfinomító, Belgium Az antwerpeni Total olajfinomító alvállalkozói szerződést kötött a SPIE Belgium nevű céggel. A balesetek és megbetegedések számának jelentős csökkentése érdekében szükség volt a két vállalat üzleti és biztonsági kultúrája közötti különbségek megszüntetésére. Komoly erőfeszítések árán a vállalatok felszámolták a főbb szervezeti különbségeket, majd figyelmüket a dolgozók műhelyszintű viselkedésére irányították. A dolgozókat önálló és felelősségteljes munkavégzésre ösztönözték például azzal, hogy a képzés során megtanították őket arra, hogy az új feladatok megkezdése előtt végezzenek kockázatértékelést. A kétféle vállalati kultúrát intenzív, de nagyrészt informális megbeszélések révén sikerült összehangolni. Miután a két vállalat kölcsönösen megállapodott a „helyes gyakorlatokról”, a javító intézkedések eredményeképpen a baleseteket sikerült teljes egészében kiküszöbölni.

10 Példák a helyes gyakorlatra (2)
Miután a Total és a SPIE kölcsönösen megállapodott a „helyes gyakorlatokról”, a javító intézkedések eredményeképpen a baleseteket sikerült teljes egészében kiküszöbölni Sikertényezők Felsővezetés részvétele és kompetenciája Nyitott kommunikáció A dolgozók aktív részvétele Példák helyes gyakorlatokra: olajfinomító, Belgium (folytatás) Sikertényezők A két vállalat biztonsági kultúrájának összehangolása nem lett volna lehetséges nyílt kommunikáció, helyes vezetés és a dolgozók aktív részvétele nélkül. A felsővezetők részvétele jelezte a dolgozók felé a biztonsági és egészségvédelmi kérdések vállalaton belüli fontosságát. A folyamaton belüli legfontosabb intézkedések a következők voltak: hírlevelek és információkezelés biztonsági bejárások eszköztár-megbeszélések (rövid előadások a dolgozóknak az egészségvédelem és biztonság különböző kérdéseiről); valamint átfogó képzések

11 Második irányítási elv: A dolgozók aktív részvétele (1)
Bár a munkahelyi kockázatok kezelése a munkáltató felelőssége, az uniós jogszabályok kimondják, hogy a munkáltatók kötelesek konzultálni dolgozóikkal az egészségvédelemről és a biztonságról E jogszabályi kötelezettségen túl egyes munkáltatók igazi kétirányú kommunikációs folyamatot alakítanak ki, amelynek során a dolgozók részt vesznek az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos döntéshozatalban

12 A dolgozók aktív részvétele (2)
E folyamat olyan munkahelyi kultúrát teremt, amelyben a munkáltatók és a dolgozók közötti kapcsolat együttműködésen, bizalmon és közös erővel történő problémamegoldáson alapul DE A közvetlen dolgozói részvételt nem szabad a dolgozói képviseleti rendszer alternatívájának tekinteni A nemzeti keretszabályokkal és az adott munkahely sajátos jellemzőivel összhangban a részvétel e két különböző módja egyaránt eredményesen alkalmazható

13 A dolgozók aktív részvétele (3)
A dolgozók részvétele különösen értékes a következők során: Kockázatelemzés Szabályzatok és beavatkozások kialakítása Helyénvaló megfigyelések megfogalmazása a képzések és a végrehajtás során

14 A dolgozók aktív részvétele (4)
A dolgozók aktív részvételének előnyei többek között: csökken a balesetek száma költséghatékony megoldások boldogabb és termelékenyebb munkaerő-állomány a munkahelyi kockázatok magasabb szintű ismerete és ellenőrzése

15 Harmadik irányítási elv: Folyamatos értékelés és felülvizsgálat (1)
Az ellenőrzés és a jelentéskészítés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javításának elengedhetetlen eszközei A rutin jellegű vagy valamely konkrétumra (például a balesetekre) fókuszáló jelentések révén a vállalat vezetése tájékozódhat a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi teljesítményről Ez hasznos lehet a kérdésfelvetéseknél és a problémák hangsúlyozásánál és végül fokozza a biztonságot és egészségvédelmet

16 Harmadik irányítási elv: Folyamatos értékelés és felülvizsgálat (2)
A megfelelő értékelési és felülvizsgálati rendszer elemei a következők: A főbb biztonsági és egészségvédelmi hiányosságokat a vállalatvezetés és a tulajdonosok felé a lehető legrövidebb időn belül jelző jelentési eljárások A balesetekre és megbetegedésekre vonatkozó adatok összegyűjtésére és jelentésére alkalmas rendszerek A dolgozók véleményének és tapasztalatainak figyelembevételére vonatkozó rendszer Segítünk mindenki javát szolgáló biztonságosabb és egészségesebb munkahelyeket teremteni, de ezt egyedül nem tudjuk megtenni

17 Hálózatalapú kampánytevékenység
Fő erősség: nemzeti fókuszpontok és háromoldalú hálózatok De… további érintettek/partnerek bevonása is szükséges A kampány hivatalos partnerei (páneurópai és nemzetközi szervezetek), beleértve a szociális partnereket, a nem kormányzati szerveket, az ágazati szövetségeket és hálózatokat, valamint a magánvállalatokat Uniós intézmények, például az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az uniós képviseletek, Uniós ügynökségek, Európai Vállalkozói Hálózat (EEN) 17

18 Hogyan kapcsolódhat be?
A kampányhoz bármely magánszemély vagy szervezet csatlakozhat. Ön a következő módon vehet részt a kampányban: a kampánnyal kapcsolatos információk és tájékoztató anyagok terjesztése révén a kampány során megrendezett számos eseményen, konferencián, versenyen vagy reklámkampányban való részvétel révén saját tevékenység szervezése révén 18

19 Kampánypartneri felhívás
Páneurópai szervezetek is pályázhatnak kampánypartnerségre. Számukra az Ügynökség a következőket kínálja: Partneri státusz igazolása Bevezető csomag Uniós szintű és a médián keresztül történő támogatás Online kommunikációs felület Partnereknek szánt felület a webhelyen 19

20 Európai Helyes Gyakorlat Díjak
Kiemelkedő és innovatív teljesítmények felismerése Vezetők és dolgozók közös munkára való ösztönzése A munkahelyi biztonság és egészségvédelem megerősítése Uniós tagállamok, EGT, nyugat-balkáni országok és Törökország Két kategória: száznál kevesebb dolgozót foglalkoztató munkahelyek legalább száz dolgozót foglalkoztató munkahelyek Győztesek kiválasztása a nemzeti fókuszpontok által beküldött jelentkezők közül 20

21 Források Kampányútmutató
A dolgozóknak és vezetőknek szánt gyakorlati útmutatók Példák a helyes gyakorlatra Hírek a kampányeseményekről Prezentációk és animációs videoklipek Valamennyi anyag elérhető 24 nyelven 21

22 Fontos dátumok Kampány indulása 2012. április 18.
A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete 2012 és 2013 októbere A Helyes Gyakorlat Díj díjkiosztó rendezvénye április Az Egészséges Munkahelyek kampány csúcstalálkozója november 22

23 További információk Látogasson el a kampány weboldalára Az országában zajló eseményekről és tevékenységekről szóló tájékoztatásért lépjen kapcsolatba nemzeti fókuszpontjával 23


Letölteni ppt "Előadó neve és beosztása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések