Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NÖVÉNYFÖLDRAJZ ÉS TÁRSULÁSTAN 12. előadás Dr. Bartha Dénes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NÖVÉNYFÖLDRAJZ ÉS TÁRSULÁSTAN 12. előadás Dr. Bartha Dénes"— Előadás másolata:

1 NÖVÉNYFÖLDRAJZ ÉS TÁRSULÁSTAN 12. előadás Dr. Bartha Dénes

2 A VEGETÁCIÓ ÁLLAPOTA

3 Vegetációállapotok az antropogén terhelés és az idő függvényében
A VEGETÁCIÓ ÁLLAPOTA A természetesség változása 1 – leromlás (degradálódás) 2 – nincs változás (stagnálás) 3 – javulás (regenerálódás) max. (100%) min. (0%) 3 2 AV 1 ETV PTV RTV korábbi biotóp- állapot jelenlegi jövőbeli időskála antropogén terhelés Vegetációállapot-típusok ETV = eredeti természetes vegetáció RTV = rekonstruált természetes vegetáció PTV = potenciális természetes vegetáció AV = aktuális vegetáció Vegetációállapotok az antropogén terhelés és az idő függvényében

4 A különböző vegetációállapotok összevetése
A VEGETÁCIÓ ÁLLAPOTA A különböző vegetációállapotok összevetése Jelmagyarázat: T = természetes változások a biotópban I = antropogén termőhelyi változások R = antropogén biotikus változások

5 VEGETÁCIÓ- FELVÉTELEZÉS

6 VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
= egy adott terület vegetációjáról vagy egy adott vegetációtípusról terepi információk gyűjtése, hogy azok jellemezhetők, elemezhetők lehessenek Típusai: A. Felvételezés mintaterületek nélkül B. Felvételezés mintaterületek segítségével

7 VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
Felvételezés mintaterületek segítségével A mintaterületek (kvadrátok) nagysága (minimiareál): gyepek esetében 1 × 1 m, 2 × 2 m cserjések esetében 5 × 5 m, 10 × 10 m erdők esetében × 20 m vagy újabban 40 × 40 m A mintaterületek száma:

8 VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
a. Kvadrát módszer A borítás–gyakoriság (A–D-érték) hagyományos BRAUN–BLANQUET skálája: b. Dauerkvadrát módszer c. Transzekt módszer  d. Dauertranszekt módszer e. Mikrokvadrát módszer

9 VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
A terepi jegyzőkönyv fontosabb információi - felvételi sorszám hidrológia - vegetációtípus alapkőzet - földrajzi hely (lokalitás) talajtípus - földrajzi koordináták az egyes növényzeti szintek magassága - tszf. magasság felvételező neve - kitettség felvételezés időpontja - lejtfok szintenkénti fajlista az analitikus jellemzőkkel - klíma megjegyzés

10 VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
Analitikus jellemzők (a terepen felvételezendők) a. gyakoriság (abundancia – A): valamely faj egyedszámának aránya a többi faj egyedszámához képest b. borítás (dominancia – D): valamely faj által elfoglalt tér a mintaterületen belül (és/vagy összevont értékük – A–D) c. társulásképesség (szociabilitás – S): a faj megjelenésének módja d. életképesség (vitalitás – V): valamely faj életrevalóságának mértéke az adott mintaterületen

11 VEGETÁCIÓFELVÉTELEZÉS
Szintetikus jellemzők (a feldolgozás során származtatandók) a. állandóság (konstancia – K): az egyes fajok gyakorisága a több állományból vett minták alapján b. gyakoriság (frekvencia – Fr): az egyes fajok gyakorisága az egy állományból vett minták alapján c. hűség (fidelitás – F): az egyes fajok mely hierarchikus cönotaxonómiai egységre jellemzőek

12 VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS

13 VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS Vegetációtérkép = a vegetáció jellemzésének, vizsgálatának, rögzítésé-nek egyik eszköze, valójában a vegetáció horizontális tagozódásának kétdimenziós ábrázolása Típusai: - klasszikus vegetációtérképek - származtatott / tematikus térképek Vegetációtérképezés = a térképezési munka során az egymástól éles vagy elmosódott határral egymástól elkülönülő vegetációfoltok térképen való feltüntetése

14 A vegetációtérképezés céljai
1. a kiválasztott terület jellemzése 2. a vegetációtípusok jellemzése 3. területek (vegetációjának) összehasonlítása 4. egy adott terület különböző időpontbeli állapotainak összehasonlítása (monitorozás)

15 A vegetációtérkép sajátosságai
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS A vegetációtérkép sajátosságai a. térképi lépték (méretarány) b. vegetációtípusok kategóriarendszere c. készítése botanikai és térképészeti kettős feladat.

16 A vegetációtérképen rögzíthető vegetációállapotok
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS A vegetációtérképen rögzíthető vegetációállapotok 1. eredeti természetes vegetáció 2. rekonstruált természetes vegetáció 3. potenciális természetes vegetáció 4. aktuális vegetáció

17 A vegetációtérkép léptéke
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS A vegetációtérkép léptéke a. kis méretarányú térképek (1: – 1: –) b. közepes méretarányú térképek (1:5.000 – 1:25.000) c. nagy méretarányú térképek (1:5.000 – 1:2.000 –)

18 A vegetációtérkép kategóriarendszere
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS A vegetációtérkép kategóriarendszere Durva kategóriarendszer: a formációk (biomok), asszociáció-osztályok, -sorozatok, asszociációkomplexek, Corine Land Cover kategóriák és a művelési ágak Finom kategóriarendszer: az élőhelytípusok, asszociációk, konszociációk, szubasszociációk, faciesek, erdőtípusok

19 A vegetációtérképezési módszer megválasztásának szempontjai
a. a térképezés célja; b. a rendelkezésre álló idő, pénz; c. a szükséges lépték; d. a szükséges kategóriarendszer; e. a domborzat jellege (síkvidék – dombvidék – hegyvidék); f. a vegetációmozaikok jellege (vizes élőhely – gyep – cserjés – erdő)

20 A vegetációtérképezés technikai szükséglete
a. térképek (katonai és polgári topográfiai térképek, földnyilvántartási térképek, erdészeti üzemtervi térképek); b. fényképek (légifotók, műholdfelvételek); c. történeti és háttéranyagok (történeti térképek, korábbi vegetáció-térképek, történeti légifotók, történeti botanikai adatok, erdészeti üzemtervek, geológiai, vízrajzi, talajtani térképek, természetföldrajzi leírások, földrajzi nevek, helytörténeti és tájhasználati adatok, szóbeli információk); d. eszközök (megfelelő alaptérkép, tájoló, íróeszköz, stb.)

21 VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS A terepi bejárással és felvételezéssel végzett vegetációtérképezési munka fázisai 1. előkészítés (a feladat, cél megfogalmazása; térképek, fényképek, irodalmi adatok beszerzése; térképi lépték, kategóriarendszer és térképezési módszer megválasztása); 2. előzetes terepbejárás, tájékozódás; 3. terepi munka (térképezés, adatgyűjtés); 4. a térkép kidolgozása, adatfeldolgozás, kísérő anyagok összeállítása; 5. utólagos terepbejárás (pótlás és ellenőrzés); 6. térinformatikai feldolgozás; 7. felhasználás

22 A vegetációtérképek tartalma
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS A vegetációtérképek tartalma 1. térkép címe (földrajzi hely, objektum megnevezése, a térkép tartalmának megjelölése); 2. lépték (méretaránnyal és/vagy grafikus skálával); 3. tájolás (általában északra tájolva); 4. térképi rész; 5. jelmagyarázat (vegetációtípusok jele, neve); 6. készítő neve, készítés ideje

23 A vegetációtérképek felhasználási lehetőségei
VEGETÁCIÓTÉRKÉPEZÉS A vegetációtérképek felhasználási lehetőségei - segít a vegetáció jellemzésében, a vegetáció kutatásában (biológiai–ökológiai törvényszerűségek feltárása) - alkalmazható az erdőgazdálkodásban (erdőtipológia), a rét- és legelő-gazdálkodásban (rét- és legelőtipológia), a természetvédelemben (állapotleírás, kezelési tervek, élőhely-rekonstrukció háttéranyaga), a településfejlesztésben és településrendezésben, az oktatásban, bemutatásban, ismeretterjesztésben

24 A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA

25 A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
A vegetációátalakulás kiváltó okai 1. természetes okok 2. antropogén okok (pl. erdőirtások, erdőhasználatok, gyepfeltörések, gyephasználatok, vizes élőhelyek lecsapolása, folyószabályozások, környezetszennyezés) Az átalakulás iránya egy korábbi állapottal való összevetés alapján 1. leromlás (degradáció) 2. nincs változás (stagnálás) 3. javulás (regeneráció)

26 A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
A termőhely és/vagy az állomány átalakítottsága és a vegetáció keletkezési módja szerint elkülöníthető típusok

27 A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
Példák a primer, szekunder és tercier vegetációtípusokra

28 A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
Megjegyzés: + – nagyon kis területen fordul(t) elő * – nagyobbrészt másodlagosan létrejött Élőhely-csoportok megoszlása a természetes vegetációban, mai maradványaik (az ország területéhez viszonyítva)

29 A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
A természetes erdők elterjedése az USA területén 1620-ban és 1920-ban

30 A VEGETÁCIÓ ÁTALAKULÁSA
Közép-Európa erdeinek kiterjedése Kr. u. 900-ban és 1900-ban

31 VEGETÁCIÓÉRTÉKELÉS

32 VEGETÁCIÓÉRTÉKELÉS Vegetációértékelés = ennek során egy adott terület vegetációjának pillanatnyi állapotáról, vagy egy időszak változásairól kapunk információt a. egy adott időpont állapotjellemzőit, ill. b. egy adott időszak állapotjellemzői változását regisztrálhatjuk a. Természetesség – leromlottság értékelése 1. Értékelés a fajok viselkedése alapján 2. Hemeróbia-vizsgálatok 3. Természetesség vizsgálatok b. Ökológiai jellemzők értékelése

33 A vegetációértékelés folyamatábrája (léptékfüggő)


Letölteni ppt "NÖVÉNYFÖLDRAJZ ÉS TÁRSULÁSTAN 12. előadás Dr. Bartha Dénes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések