Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hegesztett szerkezetek tervezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hegesztett szerkezetek tervezése"— Előadás másolata:

1 Hegesztett szerkezetek tervezése
EN 1090 Hegesztett szerkezetek tervezése forgalmazása biztonsága CE jelölése gyártása

2 Hegesztett szerkezetek
Az előállítása fázisai: JOGI és MŰSZAKI GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTÉS Tervezés, Forgalmazás, Biztonsági körülmények/CE GYÁRTÁS

3 az EN 1090-1 szerint kell elvégezni.
tervezés EUROCODE (EN 1990 – 1999 szabványsorozat): EU 3 (acél) EU 4 (alumínium) alkalmazásával készülő szerkezetek létrehozásához végzett tervezések, méretezések esetében a gyártást, a megfelelőség-értékelést és az igazolást az EN szerint kell elvégezni.

4 forgalmazás A 89/106/EGK irányelvet váltó
EU 305. RENDELET (2011. március. 9.) : az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról (hatályba lép: ) és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT: Európai Gazdasági Térség –vonatkozású szöveg)

5 és a szabványsorozat többi részei.
forgalmazás Az EU – n belül piaci forgalmazás esetében a terméknek meg kell felelni az EU 305. RENDELET – nek A megfelelőség igazolásához használhatók: a harmonizált EN és a szabványsorozat többi részei. (lásd később részletesen)

6 EU iránylevek és a rendeletek
Fajtái: - keretirányelv: általános magasabb szintű, átfogó jogi szabályozás - specifikus irányelv: speciálisan valamilyen termékre érvényes, ill. annak előállítási folyamatára érvényes jogi szabályozás RENDELET: a kihirdetésekor- „bevezetés nélkül”- érvényes jogi szabályozás.

7 Biztonsági elv és a hegesztett kötés minőségi szintje
Piaci forgalomba kerülő hegesztett termékek biztonsága és a hegesztett kötés minőségi szintjének kapcsolata: - a szerkezet igénybevételének ismerete: - a megengedett terhelésből származó feszültség értéke szerint: nagy, közepes és kicsi, - a szerkezet tönkremeneteli kockázatának becslése: emberélet veszélyeztetése, nagy anyagi kár, stb. előfordulási lehetősége, kockázata (kockázatelemzés) stb., az adott és igénybe vett hegesztett kötés minőségi szintje (EN-1090:kiviteli osztályok: EXC1; EXC 2; EXC 3; EXC 4.) meghatározása, - a gyártás során a minőségképesség fenntartása és igazolása - az EU 305/2011 RENDELET tételes betartása

8 EU 305/2011. Rendelet szerinti teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése - tanúsítási eljárás A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében kiadott teljesítménynyilatkozat: harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében…a gyártónak forgalomba hozatalkor kell kiállítania a termék teljesítményére vonatkozóan (lásd az űrlap formáját az EU 305 RENDELET mellékletében)

9 EU 305/2011. Rendelet szerinti termék tanúsítási eljárás: 2+
2+. – rendszer: a) a gyártó végzi: a terméktípus meghatározását, az üzemi gyártásellenőrzést, a gyárban vett minták további vizsgálatát meghatározott vizsgálati terv szerint;

10 EU 305/2011. Rendelet szerinti termék tanúsítási eljárás: 2+
2+. – rendszer: b) a bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata, - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete (pl.: varrat kiviteli osztályok függvényében 1-3 év között, az első ellenőrzéshez képest megváltozik a heg.koord. személye, technológia, gyártóeszközök stb.) vizsgálata és értékelése.

11 biztonság jelölése – CE
CE – Conformité Européenne ( európai megfelelőség – alatta „4444” a bejelentett testület EU azonosítója) CE- marking Directive 93/68/EEC ( ) gyártói megfelelőség-igazolás (kb. 10 évig megőrizni ill. szerződés jogszabály szerint), A termének az alapvető biztonsági követelmények*nek meg kell felelni, ezeket az új megközelítésű irányelvek és a harmonizált szabványok tartalmazzák, A CE jelölést a terméket az EU – n belül forgalomba hozó helyezi el, ez lehet a gyártó.

12 EU 305/2011 RENDELET szerinti alapvető biztonsági követelmények*
mechanikai szilárdság és állékonyság, tűzbiztonság, higiénia, egészség és környezetvédelem, biztonságos használat és akadálymentesség, zajvédelem, energiatakarékosság, és hővédelem, természeti erőforrások fenntartható használata

13 Az EN 1090 – 1harmonizált szabvány
A MODELLSZABVÁNY: MSZ EN :2009+A1:2012 Acél és alumínium szerkezetek kivitelezése. 1. rész: Szerkezeti elemek megfelelőség- értékelésének követelményei meghirdetve: – kb. 44 oldal

14 Az EN 1090 – szabványcsalád A MODELLSZABVÁNY: MSZ EN :2008+A1:2011 Acél és alumínium szerkezetek kivitelezése. 2. rész: Acélszerkezetek műszaki követelményei meghirdetve: – kb. 210 oldal (Fémszerkezetek: )

15 Az EN 1090 – szabványcsalád A MODELLSZABVÁNY: MSZ EN :2008 Acél és alumínium szerkezetek kivitelezése. 3. rész: Alumíniumszerkezetek műszaki követelményei meghirdetve: – kb. 114 oldal (Alumínium termékek: )

16 EN 1090 – 1 szabvány témaköre Tartalomjegyzék - kivonat
érvényességi tartomány, normatív hivatkozások definíciók követelmények: alkatrészek, méret és alak tűrések, hegeszthetőség, törési szilárdság, szerkezeti jellemzők, tűzállóság, veszélyes közegek, ütésállóság, tartósság.

17 EN 1090 – 1 szabvány témaköre Tartalomjegyzék – kivonat - folytatás
Értékelési módszerek Megfelelőség értékelés Osztályozás és jelölés Megjelölés MELLÉKLET: - Specifikáció készítés, Üzemi termelés ellenőrzés értékelése Jelen szabvány kapcsolódása az EU szabályozáshoz

18 EN 1090 – 1. részből 7. Hegesztési fejezet tartalomjegyzéke
7 Welding… 7.1 General .. 7.2 Welding plan 7.2.1 Requirements for a welding plan...... 7.2.2 Content of a welding plan...... 7.3 Welding processes 7.4 Qualification of welding procedures and welding personnel.... 7.4.1 Qualification of welding procedures 7.4.2 Welders and welding operators 7.4.3 Welding coordination

19 EN 1090 – 1. részből 7. Hegesztési fejezet tartalomjegyzéke
7.5 Preparation and execution of welding … 7.5.1 Joint preparation .. 7.5.2 Storage and handling of welding consumables...... 7.5.3 Weather protection..... 7.5.4 Assembly for welding ..... 7.5.5 Preheating 7.5.6 Temporary attachments.... 7.5.7 Tack welds 7.5.8 Fillet welds …

20 EN 1090 – 1. részből 7. Hegesztési fejezet tartalomjegyzéke
7.5.9 Butt welds ..... Welds on steels with improved atmospheric corrosion resistance Branch connections...... Stud welding Slot and plug welds… Spot welds for thin gauge components.. Other weld types.... Post-weld heat treatment .... Execution of welding

21 EN 1090 – 1. részből 7. Hegesztési fejezet tartalomjegyzéke
Welding of bridge decks .... 7.6 Acceptance criteria 7.7 Welding of stainless steels..... 7.7.1 Amendments to EN requirements .... 7.7.2 Amendments to EN requirements .... 7.7.3 Welding dissimilar steels......

22 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád
EN 1090 szabványcsalád részletesebb bemutatása: MSZ EN :2009+A1:2012 harmonizált szabvány: Alapvető jellemzője és követelménye: üzemi gyártásellenőrzés Factory Production Control (FPC): rendszerére, szervezeti egységére, a funkcióra írásos eljárást (minőségügyi dokumentumot,eljárási utasítást) célszerű készíteni és ez illeszkedjék a gyártó minőségirányítási rendszerébe és az érintettekkel meg kell ismertetni, így pl. az alvállalkozókkal is üzemi gazdája a kinevezett hegesztési koordinátor* (nominated welding coordinator*) teljesülésért a gyártást folyamatosan pártatlan, bejelentett testület ellenőrzi, igazolja - tanúsítja

23 EWEW/IWE; EWT/IWT;EWS/IWS diplomákat:
EN 1090 – 1. rész *A kinevezett hegesztési koordinátor (*nominated welding coordinator) a feladatainak szakmailag felkészült ellátásához az EWF különböző szintű képzési tematikát dolgozott ki. EWF-Guideline: Dedicated Knowledge for Personnel with Responsibility for welding Coordination to comply with EN 1090 – 2: EWF-652r1-11 – EWF Secretariat. Az acélra vonatkozó ismeretfrissítő tananyag figyelembe veszi az ISO –t és a korábbi EWEW/IWE; EWT/IWT;EWS/IWS diplomákat: .

24 Kinevezett hegesztési koordinátor*
Az acélra vonatkozó ismeretfrissítő tananyag figyelembe veszi az ISO –t és a korábbi EWEW/IWE; EWT/IWT;EWS/IWS diplomákat EWF képzési szintek: EN 1090: Basic/Alap: IWS/EWS, EN 1090: Special/Specialista: IWT/EWT, EN 1090: Comprehensive/Átfogó: IWE/EWE

25 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – 1. rész
Gyártó feladata: az ellenőrzés folyamatos fenntartása, valamint az előírt műszaki és minőségi előírások teljesítéséhez kapcsolódó folyamatos képesség meglétének igazolása, az üzemi gyártásellenőrzést célszerű, ha a legfelső vezetőhöz rendelt szervezet végzi

26 EN 10204-t kell a gyártónak alkalmaznia,
Hegesztő igazolást – következő tartalommal: - tevékenységi tartomány, megadva az alkalmazott szabványokat,a kiviteli osztályokat, - a kiinduló alapanyagokat, - a hegesztési koordinátort nevét, Megjegyzéseket,

27 Feladatokhoz kijelölt felelősöknek kell lenni
termelés ellenőrzése, hegesztési felügyelet, áruátvétel (CE jelölés alapanyagra és hegesztőanyagra) Anyagok kezelése, átvétel, raktározás, munkadarabok ellenőrzése, munkadarabok további műveletekre engedélyezése, eszközök megelőző és karbantartásra, előírások betartásának folyamatos ellenőrzésére stb.

28 Hegesztett kötések nyilvántartása - nyomon követés biztosítására
munkadarabok egyesítéséhez használt: - hegesztőanyagok, alapanyagok, hegesztési terv, hegesztési sorrendterv, WPS, ellenőrzési jegyzék (hatóság által, vevő által elfogadott), termálvágással készült munkadarabok alak, méret pontossága, felületminősége és keménysége, - hegesztési eljárás, varrattípus fajta, Varrathiba javítás módszer, technológia előírása, - hegesztett kötés helyzete és azonosítása - műveletet végző neve, - ellenőrző és engedélyező neve, stb.

29 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – 1. rész
A gyártónak az előírt műszaki és minőségi előírások teljesítéséhez kapcsolódó képességét támogatja a tanúsított az ISO 9001 vagy ISO 3834, stb. alkalmazása, A gyártó EU 305/2011 – ban előírt TELJESÍTMÉMY NYILATKOZATOT ad. Az eljárást a fenti szabvány részletesen tartalmazza

30 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – 2. rész - 2014.július.1.-től érvényes,
MSZ EN :2009 Acélszerkezetek műszaki követelményei szabvány szerint a megfelelőséget befolyásoló tényezők, jellemzők, indikátorok értelmezése: a/ indikátor: kiviteli osztály (execution class - EXC): valamennyi tevékenység, amely a munka fizikai befejezésére szolgál, pl. beszerzés, gyártás, hegesztés, mechanikai rögzítés, szállítás, létesítés (felszerelés helyszínen, helyszíni szerelés, és dokumentáció), a munka, a teljes tevékenység, egyes elemek (alkatrészek) - vagy egy elem részének kivitelezéséhez meghatározott követelmények osztályba sorolása, a kiviteli osztályok: EXC1; EXC 2; EXC 3; EXC 4.

31 CE jelöléshez szükséges alapvető biztonsági követelmények tényezői EN 1090-2 és -3 esetében
Méret és alak tűrések (EN , Függelék D) Hegeszthetőség (az EN alkalmazása) Töréssel szembeni ellenállás (J- en) (nem vonatkozik alumíniumra) Tűzállóság A1 ( az EN szerinti osztályozás) Kadmium és radioaktív sugárzás kiszabadulása Tartósság (korrózióelleni védelem) Terhelési jellemzők (tűzelleni ellenállás, fáradás)

32 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
A fenti kiviteli osztályok - EXC a CC –nek (consequence class – következményes károsztálynak, az SC – nek (service categorie) - alkalmazási kategóriának, és a PC – nek (production categorie) - gyártási kategóriának a függvényei. Megjegyzés: az Eurocode EC 3 –ba (EN ) helyezik át – tervezői kompetencia lesz – összevont jelzés: RC- (megbízhatósági tényező) SC+PC= RC és az értelmezés megváltozik.

33 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
b/ indikátor: alkalmazási kategória (SC: service category): alkalmazási üzemetetési körülmények – ez az a kategória, amely egy elem használatának körülményeit jellemzi: SC 1: - statikus: azok a szerkezetek, alkatrészek (elemek), amelyeket statikus üzemi terhelésre terveztek, pl. épül

34 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
SC2: - fárasztó: azok a szerkezetek, alkatrészek (elemek), amelyeket fárasztó üzemi terhelésre terveztek – az EN 1993 szerint – vasúti, közúti hidak, daruk (S1-től S9-ig), illetve szél, emberi tömeg és forgó gép keltette rezgésre (vibrációra) érzékeny szerkezetek,

35 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
c/ indikátor: gyártási kategóriák (PC: production category): - ez az a kategória, amely egy elem előállításának (gyártásának) módszerét jellemzi: PC 1: S235/S275 S 355 –től kisebb minőségi osztályba sorolt acélfajtából

36 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
PC 2: ≥ S355 vagy építési helyszín S 355, vagy ettől nagyobb minőségi osztályba sorolt acélfajtából hegesztéssel előállított alkatrészek

37 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
d/ indikátor: következményes károsztályok (CC: consequence classes): az EN 1990:2002 – B függelékében található információ arra, hogy megbízhatóság szempontjából a következményes károsztály milyen szempontok szerint vehető figyelembe. A kockázatelemzés és értékelés végrehajtása célszerű.

38 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
CC1 - kicsi/alacsony következményű káresemény: - emberéletre kis hatású, a környezeti, a gazdasági hatás kicsi, vagy elhanyagolható, - példa: mezőgazdasági épületek, ahol nincs vagy ritka a személyi tartózkodás,

39 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
CC2 - átlagos/standard következményű káresemény: emberéletre közepes hatású, a környezeti, a gazdasági hatás számottevő, - példa: lakó és irodaépületek közepes káresete

40 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
CC3 – nagy/magas következményű káresemény: - emberéletre drámai hatású, a környezeti, a gazdasági hatás igen nagy, - példa: lelátók törése, jelentős következményekkel, kórház, óvoda, iskolák, olyan

41 CE jelölés hegesztett szerkezeteken EN 1090 – szabványcsalád – 26
Az EXC (execution class – kiviteliosztály) meghatározásának útvonala (roadmap): CC SC PC 4. EXC1, EXC2; EXC3. és ECX 4*.- „az eredmény” – EXC 4*-t kivételes esetekben előírni.

42 MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS és IGAZOLÁSA Conformity assessment
Az eljárás: követelmények megismerése, követelmények teljesítésének értékelése:

43 MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS és IGAZOLÁSA Conformity assessment
Eljárás: Mintavétel – előírás szerint (pl. darabszám stb.) Vizsgálat – előírás szerint (pl. szabvány stb.) Ellenőrzés MIR és KIR ellenőrzés – ami kapcsolódik a termékhez Tanúsítási eljárás Tanúsítási eljárás dokumentálása (szabvány szerint - MSZENISO/IEC : Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata; -1. rész: Általános követelmények; 2.- rész:Támogató dokumentumok -2,) Tanúsítvány kiadása Akkreditálás:


Letölteni ppt "Hegesztett szerkezetek tervezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések