Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOMMUNIKATÍV VISELKEDÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOMMUNIKATÍV VISELKEDÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN"— Előadás másolata:

1 KOMMUNIKATÍV VISELKEDÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN
Fő nonverbális csatornák pedagógiai szempontú áttekintése Nonverbalitás a tanteremben

2 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Tekintet Arckifejezés (mimika), és fejtartás

3 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Tekintet A tekintetkapcsolat és a félrenézés mértéke és jellege elfogadást elutasítást érdeklődés közöny stb.érzelmi állapotot komm. Arckifejezés (mimika), és fejtartás

4 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Tekintet A tekintetkapcsolat és a félrenézés mértéke és jellege elfogadást elutasítást érdeklődés közöny stb.érzelmi állapotot komm. A néma kapcsolattartás és figyelemészlelés legfőbb eszköze. A pedagógus igyekszik minden tanulóval szemkont. létesíteni Arckifejezés (mimika), és fejtartás

5 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Tekintet A tekintetkapcsolat és a félrenézés mértéke és jellege elfogadást elutasítást érdeklődés közöny stb.érzelmi állapotot komm. A néma kapcsolattartás és figyelemészlelés legfőbb eszköze. A pedagógus igyekszik minden tanulóval szemkont. létesíteni Arckifejezés (mimika), és fejtartás A tanulók vis.-re, közléseire elsősorban mimikával reagálunk. Biz. Arckifejezések jelentése azonos kultúrán belül egyértelmű. (pl. elégedett/gúnyos mosoly, homlokráncolás).

6 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Tekintet A tekintetkapcsolat és a félrenézés mértéke és jellege elfogadást elutasítást érdeklődés közöny stb.érzelmi állapotot komm. A néma kapcsolattartás és figyelemészlelés legfőbb eszköze. A pedagógus igyekszik minden tanulóval szemkont. létesíteni Arckifejezés (mimika), és fejtartás A tanulók vis.-re, közléseire elsősorban mimikával reagálunk. Biz. Arckifejezések jelentése azonos kultúrán belül egyértelmű. (pl. elégedett/gúnyos mosoly, homlokráncolás). Jó hatás: élénk mimika Jórészt céltudatosan irányítható Konvencionális jelek – fontos visszacsatolás a tanulóknak (pl. bólintás, fejrázás).

7 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Paralingvisz- tikai jelek Gesztikuláció

8 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Paralingvisz- tikai jelek A verbális közléseket értelmezik, árnyalják. Karakterizálják az egyént. Kifejezik pillanatnyi lelkiállapotát. Gesztikuláció

9 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Paralingvisz- tikai jelek A verbális közléseket értelmezik, árnyalják. Karakterizálják az egyént. Kifejezik pillanatnyi lelkiállapotát. Az akusztikailag hajlékony beszéd Megkönnyíti a tanulók figyelmének fenntartását. Segítik a mondandó pontos megértését. Gesztikuláció

10 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Paralingvisz- tikai jelek A verbális közléseket értelmezik, árnyalják. Karakterizálják az egyént. Kifejezik pillanatnyi lelkiállapotát. Az akusztikailag hajlékony beszéd Megkönnyíti a tanulók figyelmének fenntartását. Segítik a mondandó pontos megértését. Gesztikuláció Funkciói: beszédértelmező, kiegészítő, hangsúlyokat teremtő. A beszédszünet jelentősége. Mennyisége, kiterjedése kultúrafüggő + individuális

11 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Paralingvisz- tikai jelek A verbális közléseket értelmezik, árnyalják. Karakterizálják az egyént. Kifejezik pillanatnyi lelkiállapotát. Az akusztikailag hajlékony beszéd Megkönnyíti a tanulók figyelmének fenntartását. Segítik a mondandó pontos megértését. Gesztikuláció Funkciói: beszédértelmező, kiegészítő, hangsúlyokat teremtő. A beszédszünet jelentősége. Mennyisége, kiterjedése kultúrafüggő + individuális Fontos a mértéktartó gesztikulálás. Ki kell használni a kézmozdulatok beszédstrukturáló és élénkítő lehetőségeit.

12 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Testtartás és testmozgás Térszabályo-zás, testtávolság

13 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Testtartás és testmozgás Nagy mértékben tudatos ellenőrzés alá vonhatók. Fontos: a komm. Hatása Elsősorban a beszélőt jellemzik. Beszéd nélkül is kifejező. Térszabályo-zás, testtávolság

14 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Testtartás és testmozgás Nagy mértékben tudatos ellenőrzés alá vonhatók. Fontos: a komm. Hatása Elsősorban a beszélőt jellemzik. Beszéd nélkül is kifejező. A tanár: áll, ül, vagy járkál. A végletek problémát jelentenek. A folytonos mozgás elvonhatja a figyelmet. Térszabályo-zás, testtávolság

15 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Testtartás és testmozgás Nagy mértékben tudatos ellenőrzés alá vonhatók. Fontos: a komm. Hatása Elsősorban a beszélőt jellemzik. Beszéd nélkül is kifejező. A tanár: áll, ül, vagy járkál. A végletek problémát jelentenek. A folytonos mozgás elvonhatja a figyelmet. Térszabályo-zás, testtávolság Többnyire önkéntelenül megy végbe. Komm. Partnerek közti viszonyt szabályoz. Zónák: intim, személyes, társasági, nyílt

16 Csatornák és jellemzőik
Csatorna Fő jellemzők Jelentősége A pedagógiai kommunikációban Testtartás és testmozgás Nagy mértékben tudatos ellenőrzés alá vonhatók. Fontos: a komm. Hatása Elsősorban a beszélőt jellemzik. Beszéd nélkül is kifejező. A tanár: áll, ül, vagy járkál. A végletek problémát jelentenek. A folytonos mozgás elvonhatja a figyelmet. Térszabályo-zás, testtávolság Többnyire önkéntelenül megy végbe. Komm. Partnerek közti viszonyt szabályoz. Zónák: intim, személyes, társasági, nyílt A trad. pedag jellemzője a távolságtartás. Gyermekközpontú irányzatok: előnyben részesítik a fizikai közelséget, és érintést. Határok fontossága!

17 Nonverbalitás a tanteremben
A jelzésekben jól megkülönböztethető az egyes pedagógusok általános viselkedési iránya. Viselkedési irány „nevelési stílus” szorosan összefügg Mehrabrian által megkülönböztetett kategóriák: a.) Közvetlenségi jelzések: rokon vagy ellenszenv; szemkontaktus, vagy annak elkerülése; odafordulás vagy elfordulás; előrehajlás vagy merev tartás; távolság csökkentés vagy növelés; érintés vagy annak elkerülése.

18 Nonverbalitás a tanteremben
A jelzésekben jól megkülönböztethető az egyes pedagógusok általános viselkedési iránya. Viselkedési irány „nevelési stílus” szorosan összefügg Mehrabrian által megkülönböztetett kategóriák: b.) Ellazulási jelzések, melyek a státuszviszonyok és a társadalmi kontroll függvényei: a test oldalra dől; a karok összefonódnak vagy nem; a felsőtest (kezek is) ellazul; a lábak keresztezése vagy nem.

19 Nonverbalitás a tanteremben
A jelzésekben jól megkülönböztethető az egyes pedagógusok általános viselkedési iránya. Viselkedési irány „nevelési stílus” szorosan összefügg Mehrabrian által megkülönböztetett kategóriák: c.) Aktivitásjelzések, nyitottságra utalnak: a gesztikuláció mértéke, láb és fej mozgásai, fejbólintás, kellemes arckifejezés, hangerő, beszédsebesség, intonáció sajátossága.

20 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintet mimika fejtartás gesztus Együttműködő (koopera-tív) Megértve együttműkö-dő, fejlesztő (a tanulók aktuális teljesítményé-ből kiinduló) Nem centrális helyzetű: leg-távolabbi tanuló Max. 1,7m. Tekintet tartás és váltás Élénk szem-mozg. Norm. pupilla Pozitív érzések tükrözése Kissé lefelé irányul, nyugodt Enyhén feszes gördülékeny pozíció váltások jegy

21 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Együttműködő (koopera-tív) Aktív, de nem erőszakos mozdulatok (pl. simogatás) „aha” „ühüm” stb; Közepes hangerő, normál hangmagasság és ritmus jegy

22 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintet mimika fejtartás gesztus Tehetet-len (inerciás) Passzív, nem követel: a hibákat helyteleníti, de a konfliktusokat nem tudja feloldani Marginális helyzet: legközelebbi tanuló 60-80cm Bizony-talan Lassú pupilla szűkü-lés és tágulás Laza legörbült száj, szomorú arc Lehor-gasztott: Lassú pozíció-váltás Gör-nyedt hát, lógó bizonyta-lan kar jegy

23 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Tehetet-len (inerciás) Érintés nincs, vagy bizonytalan Lassú: sóhajtás, suttogás, nyújtás, mélyebb hang, „…ö….” jegy

24 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintet mimika fejtartás gesztus Korlátozó (restriktív) Utasít, parancsol, tilt, büntet (összes többi stílussal kombinálód-hat) Majdnem centrális, Max. 1,5m Határozott: kissé szűk pupilla Határo-zott: kemény szájkörüli vonások Ritka bólintás; kissé merev egyenes fejtartás Egyenes testtar-tás; élesen irányító gesztu-sok jegy

25 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Korlátozó (restriktív) Kézben tartás; fogásos irányítás Gyors tempó, kapkodó, kissé magas hanghordozás „…öö…” jegy

26 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintet mimika fejtartás gesztus Közöm-bös (indifferens) Hideg, érdektelen, olykor gúnyos (tanulók passzivitása) Neutrális és marginális helyzet váltakozása; Marginális dominancia Saját szemmagasságába néz vagy feljebb; rövid tekintettartás, lassú váltás Merev, nincs, vagy minimális az érzelemtükröződés Hanyagul laza, lefelé irányuló fejtartás Laza testtar-tás, kényel-mes gesztu-sok, lassú lábpozí-ciók jegy

27 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Közöm-bös (indifferens) Érintés nincs, vagy minimális Monoton, nyújtás, laza artikuláció, ásítás „….aha…” jegy

28 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintet mimika fejtartás gesztus Erősza-kos (agresszív) Megaláz, büntet, rágalmaz, állandóan hangsúlyozza hatalmát Centrális, Max. 1-1,2m Gyors váltások; pupilla gyors tágul-ása, szűkü-lése; össze-húzott szem Ajkbigy-gyesztés; kemény arcvoná-sok; szájzugból való beszélés Lefelé irányuló, időnként felszegett fej, gyors pozícióváltásokkal Egyenes tartás; heves kézgesz-tikuláció jegy

29 Nevelési stílusok nonverbális jegyei
Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Erősza-kos (agresszív) durva Hangfelcsúszások, gyors intenzitás váltás; „ah” stb. jegy


Letölteni ppt "KOMMUNIKATÍV VISELKEDÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések