Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Start Ezek a jegyzetek útmutatást tartalmaznak az előadó számára az előadásban szereplő főbb témakörökkel kapcsolatban. Az útmutatás távolról sem teljes,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Start Ezek a jegyzetek útmutatást tartalmaznak az előadó számára az előadásban szereplő főbb témakörökkel kapcsolatban. Az útmutatás távolról sem teljes,"— Előadás másolata:

1 Start Ezek a jegyzetek útmutatást tartalmaznak az előadó számára az előadásban szereplő főbb témakörökkel kapcsolatban. Az útmutatás távolról sem teljes, ezért jelentős kiegészítésre szorul. Továbbá a mindenkori hallgatóság egyéni igényeihez, szükségleteihez és érettségi szintjéhez kell őket igazítani. Maga a prezentáció a dublini Pure in Heart ( mozgalom iskolai előadásának egyik anyaga. A szerző, Robert McNamara engedélyével adjuk közre.

2 Istennek terve van az életeddel
Szeretet Élet Amikor Isten édesanyád méhében megteremtett téged, már terve is volt veled. A terve az volt és az is maradt, hogy megtapasztald az élet teljes egészét. Két szóban lehetne tömören összefoglalni ezt a tervet: “szeretet” és “élet”.

3 „A szeretet Istentől van... „Isten a szeretet” (1Jn 4,8)
Mi a szeretet? „A szeretet Istentől van... „Isten a szeretet” (1Jn 4,8) A szeretet AD. Azt mindnyájan tudjuk, hogy a szeretet fontos dolog, de bizony sokan vagyunk, akik még soha nem gondoltuk végig, mi is a szeretet valójában. A szeretet eredete Isten. Isten a szeretet. Isten szeretetből van. Ez a lényege. A szeretetnek két dimenziója, úgy is mondhatjuk, hogy két aspektusa, két oldala, két nézőpontja, két megmutatkozása, két értelme, két arca van. Mindig egyesít… mindig. Mindig teremt… mindig. A szeretet mindig egyesítő. A szeretet mindig teremtő. Mindig! Két dimenziója van: Mindig egyesít. Mindig alkot.

4 A Szeretet képére „Megteremtette tehát
Isten az embert a maga képére” (Ter 1,27) Az embernek van értelme és szabad akarata, így tehát képes rá, hogy szeressen. „Szeressétek egymást: ahogy én szerettelek titeket” (Jn 13,34) Minden teremtmény hordoz valamicskét magában Teremtőjéből, de egyedül az ember Isten képmása: “Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére” Nem arról van szó, hogy az ember testiségében hasonlítana Istenhez (mert Isten tisztán lélek), hanem hogy az ember értelme és szíve olyan, mint Istené. Isten megadta az embernek az értelem képességét és a szabad akarat ajándékát. Ez teszi az embert képessé a szeretetre, mivel az értelmével felfoghat dolgokat, szabad akaratából fakadóan pedig lehetnek vágyai és választási lehetősége. Éppen ezért megismerhet és megszerethet dolgokat, legfőképpen pedig megismerheti és megszeretheti Istent és a többi embert. Lényegében azt is mondhatjuk, hogy miként mi ismerünk és szeretünk, úgy ismer és szeret Isten is. Így tervezett meg bennünket Isten, és kéri, hogy mi is így cselekedjünk. Arra kér, hogy mi is szeressünk és minket is szeressenek. Isten emberré lett Jézus Krisztusban; az életét adta értünk megmutatva ezzel, hogy mi is a szeretet. Arra kér, hogy mi is így cselekedjünk, hogy mi is szeressünk. “Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket”

5 Mit jelent szeretni? Ha szeretsz, jót cselekszel.
Szeretni, azt jelenti: kedvelni. Szeretni, azt jelenti: vágyni. Szeretni, azt jelenti: megerősíteni. Ha szeretsz, jót cselekszel. A szeretet döntés. A szeretet szót számtalan értelemben használhatjuk, de igazán jól csak akkor, amikor az emberek egymáshoz való viszonyát írjuk le vele. A szeretet gyakran fakadhat abból, hogy megkedvelünk valakit. Vonzónak találunk egy másik embert - a személyiségét, a tulajdonságait, a külsejét, a cselekedeteit vagy ahogy másokkal bánik. A szeretet az, amikor együtt akarunk lenni valakivel, hogy közös tapasztalatokra, közös élményekre tehessünk szert. A szereteted azt tudatja a másik emberrel, hogy ő jó - hogy úgy szép, ahogy van, hogy számodra a léte ajándék, hogy az élet nélküle sohasem lehetne ugyanaz. A szeretet az, amikor jót teszel valakivel - időt és energiát nem kímélve akarsz segíteni neki. A szeretet a másik ember elismerése; amikor képes vagy őt magad elé helyezni. A szeretet döntés kérdése. A másik ember ismeretén alapul. Őt választod, mert ismered a szívét, a gondolatait, és mindezt gyönyörűnek találod.

6 Szeretet és kapcsolatok
A szeretet hív, hogy kapcsolatokban éljünk. Barátkozunk egymással. A barátok megosztják az életüket. A barátságban megtanulunk adni önmagunkból. A szeretet önmagunk elajándékozása. A szeretet legfőképpen a barátságról szól. A barátság a szeretet központi eleme. Ez a kulcs a szeretethez. A barátság a szeretet csúcsa. A barátság az, amikor az ember megtanul a barátja rendelkezésére állni, törődik vele, jót akar neki. A barátság az, amikor képessé válunk a barátunkat magunk elé helyezni, és azt tenni, ami tényleg és igazán jó neki. Amikor a legjobbat adjuk neki. A barátságban megtanulja az ember önmaga legjavát adni a barátjának. A barátáság önmagam odaadása, mert a szeretet is önmagam odaadása. A szeretet önátadó. Te jó vagy, és amikor átadod magad másoknak - az idődet és a képességeidet - szép ajándékot adsz nekik. És azzal, hogy szép ajándékot adsz nekik, szereted is őket. Az emberre vonatkozó legmélyebb igazság az, hogy ajándék. Isten ajándéknak teremtett bennünket a többi ember számára, és mi is akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor ajándék lehetünk mások számára.

7 “Nem élhetünk szeretet nélkül.
Ha nem találkozunk a szeretettel, ha nem tapasztaljuk meg és nem éljük, és nem lesz lényünk részévé, akkor az életünk hiábavaló." (II. János Pál pápa) A szeretet a világon a legfontosabb dolog. Hogy a szeretetben növekedjünk - ez a legfontosabb feladatunk. Az élet értelme az, hogy a szeretetben növekedjünk. Amikor meghalsz, Isten mindössze ennyit fog tőled kérdezni: “Szerettél?” Nem egyszerű feladat, de nem is lehetetlen.

8 S a szeretet nem szűnik meg soha.”
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.  S a szeretet nem szűnik meg soha.” (1 Kor 13,4-8a) Tedd próbára a szeretetedet: Elég türelmes vagy-e, kedves vagy-e…? Tedd próbára a kapcsolatodat: Tényleg jók vagytok egymásnak, azaz igazán jók, minden értelemben? A barátságotok életet visz-e a szívetekbe, mind a kettőtök szívébe?

9

10 A Szeretet képére „Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27) A szeretetre való képesség emberi természetünkbe van írva. Bele van írva férfiúi és női mivoltunkba is! A szeretet egyesít! Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. És mivel Isten a szeretet, az ember szeretetben és a szeretetért lett teremtve. A szeretetre való képességünk bele van írva emberi természetünkbe. Egész emberi természetünkbe bele van írva - az értelmünkbe, a szívünkbe és a testünkbe. Az emberi test úgy lett megalkotva, hogy az értelem és a szív kifejeződése lehessen. A test az értelem és a szív szimbóluma, és arra készült, hogy részese legyen a szeretetnek. Az, hogy Isten képmására lettek teremtve, ugyanúgy igaz a nőkre és a férfiakra is. Férfinak és nőnek azonos a természete, és méltóság tekintetében teljesen egyenlők. Mégis különböznek egymástól. Ezek a különbségek kiegészítik egymást és kölcsönösen hasznosak. Férfiak és nők különböznek testükben, szívükben és gondolkodásukban - azaz fiziológiailag, érzelmileg és pszichésen. A férfi test a nőével illik össze; a férfi és női szívek vonzzák egymást; a férfias gondolkodás és a nőies gondolkodás kiegészítik, kiegyensúlyozzák és vonzzák egymást. A nemi különbségek az emberi test olyan tulajdonságai, amelyek kizárólag azért lettek így megalkotva, hogy szerepük legyen a szeretetben. Ez az az alap, ahol két ember, egy férfi és egy nő teljesen átadhatják önmagukat egymásnak, és így egyedülállóan és mélyen egyesüljenek.

11 A férfi és a nő kiegészítik egymást.
Egyesít A szeretet, ami a nemi különbségeken alapul, nagyon különleges vonzódást és barátságot alakíthat ki férfiak és nők között. A férfi és a nő kiegészítik egymást. Férfi és nő kiegészíti és tökéletesíti egymást. Kompenzálják egymás gyengeségeit és rávilágítanak egymás erényeire. Arra teremtettek, hogy társak legyenek, hogy növekedjenek egymás megértő szeretetében, és hogy egyetértésben és boldogságban éljenek egymással. A nemi különbözőségen alapuló szerelem különleges formája a szeretetnek. A nemi különbségek teremtik meg azt az alapot, amelyből kiindulva két ember között bensőséges és rendkívül mély barátság bontakozhat ki.

12 Egyesít „…feleségül megyek hozzád” „…feleségül veszlek Téged”
Ez a szeretet vezethet el egy férfit és egy nőt addig az elhatározásig, hogy együtt akarják leélni az életüket, törődjenek egymással, támogassák és szeressék egymást életük végéig. A házasság eszménye mind a férfinak mind a nőnek a szívéből fakad. Az emberi szív keresi az útját, hogy szeretetben átadhassa önmagát, és a nemi különbözőségben rá is talál egy ösvényre. A szeretet kiárad mindkettőjük szívéből, és mély barátságban egyesíti őket. Mindkettőjük önmagát ígéri ajándéknak és mindketten elfogadják a másik önátadását. A házasság akkor kezdődik, amikor a férfi és a nő hűséget esküszik egymásnak a családjuk, barátaik, a társadalom, az állam és Isten előtt. Ez az ígéret beteljesíti egymás iránti elkötelezettségüket, és egész életre szóló köteléket teremt közöttük. A Biblia ezt úgy fogalmazza meg, hogy “a kettő egy test lesz”. Egységükben olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy bizonyos értelemben közös szívük és közös értelmük lesz. A szentségi házasságban pedig erre az egyedülálló baráti kapcsolatra az Isten pecsétje kerül, aki életadó kegyelmének ajándéka által megerősíti őket egységükben. A házasság gazdagítja a szerelmet azzal, hogy csökkenti a pár kiszolgáltatottságát és védelmezi kettejük kapcsolatának egységét és intimitását. Megígérik, hogy életük végéig egymás barátai lesznek - hogy tisztelni, segíteni fogják egymást és törődnek egymással. A házaspárok ezt mondják egymásnak: “Én teérted vagyok. Veled leszek egész életemben.” A házasság a férfi és nő szerelmének a csúcsa. Ez a barátság csúcsa. „ …a mai naptól veled éljek jó vagy balsorsban, egészségben és betegségben, jólétben és szegénységben, és halálom órájáig mindenkor tisztelni és szeretni foglak” „ s a kettő egy test lesz…”

13 Testi egyesülés A szexuális együttlét a szeretet egyik kifejeződése.
„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz „ (Ter 2,24) A szexuális együttlét a szeretet egyik kifejeződése. Így, mint a szeretet is A szexuális együttlét Egyesít. És úgyszintén Alkot. A házastársi önátadás legteljesebb kifejeződése és élménye a szexuális egyesülés. A házastársi szexuális egyesülésben férfi és nő a testükön keresztül adják át magukat teljesen a másiknak és fogadják el ugyanakkor a másik ajándékát. A testi egyesülés szívük legmélyebb szeretetének kifejeződése, és jele, valamint bizonyítéka életre szóló elköteleződésüknek. A testi egyesülésben a szeretet szólal meg. Csakúgy, mint a szavainknak, a testünknek is van jelentése. És hogy mit is jelent, az a testi együttlétben válik nyilvánvalóvá az egymást szeretők számára. Szeretetet közvetítenek egymásnak azáltal, hogy nagyon személyes módon a testükben, illetve azon keresztül adják oda önmagukat. Ugyanazt fejezik ki, mint amit esküvőjük napján mondtak: „ én hozzád megyek/elveszlek, …hogy a mai naptól veled éljek jó vagy balsorsban, egészségben és betegségben, jólétben és szegénységben, és halálom órájáig mindenkor tisztelni és szeretni foglak”. A testük a szeretet nyelvét beszéli. A testük által és azon keresztül a következőket mondják: „Szeretlek. Teljesen neked adom magam. Teljesen és feltétel nélkül elfogadlak téged.” A szeretetnek ez a megtapasztalása az ember legmélyebb rétegeit érinti meg. A szerelmesek felismerik a legalapvetőbb igazságot - hogy az élet értelme a teljes és hűséges szeretet.

14 Teremtés „Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. ” (Ter 1,28) A szexuális egyesülésben megvan az a fantasztikus lehetőség, hogy egy új személy életét indíthatja el. Lehetőség, hogy apa vagy anya legyünk. A gyermek élete egy pár mély szerelméből születik. A legelső dolog, amit Isten az embernek mondott (ahogy ez a Biblia legelső oldalán le van írva) az, hogy “Legyetek termékenyek, szaporodjatok”. Úgy is mondhatjuk, hogy ez volt Isten első parancsolata. Hogyan lesz az ember termékeny? Férfi és nő a testi egyesülésben lesznek termékenyek. Isten megáld minket, és azt parancsolja, hogy legyünk termékenyek. Azt akarja, hogy szeressünk és szeretetünkben adjunk életet egy másik embernek. A termékenység Isten csodálatos áldása az emberen. Ezzel váltunk képessé arra, hogy együttműködhessünk Istennel egy új ember megteremtésében. Minden ember félig van birtokában annak a képességnek, hogy új életet hozzon a világra. Két ember, egy férfi és egy nő testi egyesülésében ez a fantasztikus lehetőség megvalósulhat. Nincs csodálatosabb és nagyszerűbb dolog, mint egy új életet létrehozni: valakit, aki eddig nem létezett, de a fogantatás pillanatától kezdve örökké létezni fog; valakit, akinek az a sorsa, hogy boldog legyen és egyesüljön Istennel. A testi egyesülésben benne van az édesanyává vagy édesapává válás lehetősége. A gyermek fogantatásának pillanatától kezdve a házaspár teljesen eggyé olvad a gyermek létében. A gyermek pedig, azáltal hogy mindkét szülője genetikai információját hordozza, része az anyának és része az apának. A gyermeket Isten bízza rá a szülőkre. A gyermek Isten ajándéka. Az első pillanattól kezdve mindkettőjüket egyesíti a szeretet és a kötelesség, hogy szeretetüket ennek az új életnek a szolgálatába állítsák: gondoskodjanak róla, védjék és neveljék e rendkívül értékes új emberi életet. A gyermek élete a házaspár kölcsönös szeretetének mélyéről fakad. Amikor a szerelmesek egymásnak ajándékozzák magukat, egyúttal életet is adnak a gyermeknek. Ez Isten terve. A gyermek kapcsolatuk beteljesítője és szerelmük megkoronázása. Akkor szeretünk igazán valakit, ha azt akarjuk hogy “sok kicsi példány szaladgáljon belőle szerteszét a nagyvilágban”.

15 Alkot 8. hét 10. hét 22. hét Mosolyog Szopja az ujját Ásít
Egy gyermek már létének legelső pillanatától kezdve emberi lény. Egy személy, akiben benne van a szeretet és a boldogság lehetősége. Mosolyog Szopja az ujját Ásít

16 Womb Kick Anya és gyermek között van a legszorosabb kapcsolat.

17 Life is a Miracle Az élet ajándéka…
Minden új ember egyedi és megismételhetetlen képmása Istennek. Ajándékok ők a család és az egész emberiség számára.

18 A család Minden házassággal és a gyermekek születésével új család is születik. A család küldetése, hogy benne megélhessük a Szeretetet és az Életet. Mindennek az alapja a szülők egymás iránti szeretete. A szeretet fölszabadít: azzá válhatsz, aki vagy. Törődés, megbocsátás, odafigyelés és a szolgálat teszi a családot a szeretet szentélyévé. A házasság és a testi szerelem egy új gyermek életének kezdetekor teljesedik ki. Így kezdődik és ezáltal fejlődik a család. A család Isten szándéka szerint az élet és a szeretet helyszíne. Sokunk számára azonban ez nem így van. De van lehetőségünk, hogy magunk alakítsuk a saját jövőnket. Van lehetőségünk, hogy családjaink mindegyikéből igazi otthont varázsoljunk, ahol az élet és a szeretet az úr. Hogy a család miért a szeretet helyszíne? Elsősorban azért, mert a szülők szerelmén alapul. Az ő szeretetük teremt egységet közöttük. És amikor szeretetük testi együttlétben nyer kifejezést, új élet foganhat. Amire a gyermeknek a legjobban szüksége van amikor megszületik, az a szeretet. A szeretet szabadítja fel a gyermeket, hogy testileg, lelkileg, érzelmileg és erkölcseiben növekedhessen, fejlődhessen. A szeretet teszi képessé arra, hogy ő is szeressen, és így beteljesítse élete értelmét. A szeretet a családon belül törődéssel, megbocsátással, türelemmel, önzetlenséggel, megértéssel és egymás segítésével fejeződik ki. Ezek a cselekedetek minden családot szeretetteli és boldog közösséggé tesznek.

19 A Szeretet képére „Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.”
(Ter 1,31) A tested nagyon jó! A nemek: férfiasság – nőisség: Nagyon jó! A szexuális egyesülés nagyon jó! Férfi és nő, testük és nemiségük, ahogyan Isten megteremtette, úgy nagyon jó. A testi egyesülés nagyon jó. Ez így szerepel Isten tervében. Ő teremtette testünket és nemiségünket, és arra hív, hogy éljünk is vele. A testi együttlét Isten szándéka szerint való, és Ő az ura és irányítója is egyben. [De ne felejtsük el, hogy ennek van egy nagyon fontos feltétele. Ez a feltétel az elkötelezett, hűséges és odaadó szeretet. Ez a feltétel a házasság. Az egyetlen igazi közeg a szexualitás szeretetteljes megélésére a házasság. A teljes testi önátadás a szexuális egyesülésben hazugság lenne, ha nem a házasság teljes személyes önátadásának lenne a jele, amiben férfi és nő tökéletesen egymásnak ajándékozzák magukat életük végéig.]

20 Szerzetesi élet Egyesülés közvetlenül Istennel
Isten és az emberek iránti szeretetből. Isten és a mennyország létezésének tanúivá lenni. Noha legtöbbünk személyes kiteljesedését a házasságban találja meg, sokan rátalálnak az önátadás más útjainak örömére is. Vannak, akik arra éreznek hivatást, hogy Istennek szenteljék magukat a papi és szerzetesi életben. Életük értelmét abban a radikális lépésben váltják valóra, amelyben képességeiket, energiájukat és nemiségüket Isten országának építésére ajánlják fel. Ezek Isten számára megőrzött életek, melyek tulajdonosai szorosan Krisztus nyomában járnak és teljesen elkötelezettek Országa eljövetelének. Ők állandó önmegtartóztatásban élnek (más néven cölibátusban). A házasság mély intimitásának a megtapasztalása helyébe az Istennel való mélyebb közösség lép. Az emberiség szeretetteli szolgálata által Isten létének és jóságának valamint minden egyes ember Istenben beteljesülő sorsának a tanúiként állnak a világ előtt.

21

22 Tisztaság Az ember szeretetre teremtetett.
A szexualitás az élet és a szeretet ereje bennünk. Szexuális vágyainkat meg kell tanulnunk kormányozni. Így irányíthatjuk őket a szeretet és az életfakasztás felé. Ezt nevezzük tiszta életnek. Az emberi személy szeretetből és a szeretetért született, hogy szeressen és őt is szeressék. A nemiség olyan erő, ami két embert a szeretetben egyesít, és új életet teremt. Amikor valaki felismeri ezeket a nagyszerű értékeket, amelyek a szexualitás alapját jelentik, mindjárt sokkal fontosabb lesz számára, hogy felelősségteljesebben közelítsen a szexualitáshoz. Fontos lesz számára, hogy uralni tudja szexuális késztetéseit és vágyait. És minél tökétesebbé válik ebben, annál könnyebben tudja szabad akarata szerint irányítani ezeket a vágyakat és késztetéseket a szeretet és az élet teremtése felé. Csak amikor ura önmagának, akkor tudja odaadni önmagát az ember. Önuralomra pedig úgy tehetünk szert, hogy gyakoroljuk a tisztaság erényét.

23 Chastity is for Lovers A tiszta élet azok számára van, akik szeretni akarnak. Akik tisztán élnek, felismerik nemiségükben az emberi szeretet beteljesülésének isteni tervét. A tiszta élet óvja a szerelmet, és segíti gyakorlóit felismerni, hogy mi Isten terve az életükkel.

24 A tisztaság erőt ad az igazi szeretetre!
Mi az a tisztaság? A tisztaság erény. Az erény készség arra, hogy helyesen gondolkodjunk és helyesen cselekedjünk. A tisztaság erénye azért is fontos, mert ez óvja meg a valódi szeretetre való képességünket. Tisztaság = ész, szív és test tisztasága és annak az elhatározása, hogy a szexuális cselekvéssel várunk a házasságig A tisztaság erőt ad az igazi szeretetre! A tisztaság keresztény erény. Az erény készség arra, hogy helyesen gondolkodjunk és helyesen cselekedjünk. A tisztaság olyan erény, amelynek középpontjában a személy szexualitása áll, hogy minden, ami szexuális eredetű, az igazi jó forrása és az igazi jóhoz vezető út lehessen. Éppen ezért a tisztaság megóvja a személy képességét arra, hogy testiségében illetve azon keresztül szeretni tudjon. “A tisztaság erényén keresztül lehet a szexualitás a személy részévé, hiszen így megvalósul az ember testi és lelki énjének belső egysége.” A szexualitásból származik az élet és a szeretet ereje. A tisztaság erényének gyakorlása egyesíti és megtisztítja ezeket az erőket, amelyek így eggyé válva a szeretet és az élet továbbadásának örömében részesítik az embert. Az első lépés, hogy a szexualitást személyiségünk integráns részévé tegyük az, hogy elfogadjuk nemi identitásunkat mint férfiak vagy nők. Köszönetet mondunk Istennek ezért az ajándékért, mert ez a szeretet egyik útja és eszköze, amiben benne rejlik az élet teremtésének lehetősége. A következő lépés az, hogy összhangba hozzuk szexuális fantáziánkat, vágyainkat és késztetéseinket az emberi személlyel kapcsolatos igazsággal. Az emberrel kapcsolatos legmélyebb igazság az, hogy szeretetre lett teremtve. Így bármilyen körülmények között az egyetlen megfelelő viselkedés a másik emberrel szemben az, ha szeretjük őt. És biztosra vehetjük, hogy jól fogunk tudni szeretni, ha vágyunk a tisztaságra. A tisztaság az út valódi önmagunkhoz, ahhoz, akik és amilyenek igazából vagyunk. Mivel a szexualitás nem csak a testre korlátozódik, hanem az egész személy részt vesz benne, a tisztaság is érinti az egész személyt, az eszét, a szívét és a testét. A tisztaság azt az elhatározást is jelenti, hogy szexualitásunk megélésével várunk a házasságig. Az egyetlen igazi szereteten alapuló közeg a szexualitás megélésére a házasság. A szexuális aktusban történő teljes testi önátadás hazugság, ha nem annak a jele, hogy a személy teljes egészében oda akarja ajándékozni önmagát a házasságban, melyben a férfi és a nő életük végéig eggyé lesznek.

25 Csak szüzeknek? Nem. A tisztaság mindenkinek szól!
A szexualitás erős késztetés, és van, hogy rossz döntést hozunk életünk során. De mindig vissza lehet fordulni, föl tudunk gyógyulni múltbéli sebeinkből, lehet újra kezdeni a szeretet útján. Isten meg tud és meg is fog bocsátani Ő meggyógyít Téged. Van újrakezdés: elindulhatsz az igazi szeretet ösvényén. A szexualitás hatalmas hajtóerő, és előfordul, hogy tudatlanság vagy gyengeség miatt az emberek összezavarodnak azzal kapcsolatban, hogy mi is az igazi szeretet, és rossz döntést hoznak. Ezek a hibák rengeteg fájdalmat okozhatnak, és gyakorta járnak együtt a szégyen és a bűntudat érzésével. Isten kegyelme végtelen. Bármit is követtünk el, ha megbánjuk, Isten megbocsátja. És akkor lehetőség nyílik az újrakezdésre. A tisztaság nem a múltról szól, hanem a jövőről. Függetlenül attól, hogy mi történt valaki múltjában, ő attól még felmérhetetlenül fontos és értékes marad, és továbbra is az a sorsa, hogy ajándék legyen valaki más számára.

26 Tisztaság Az értelem tisztasága
A szív tisztasága A test tisztasága Fejünkben helyes, jó és igaz dolgok járnak. Őrködünk gondolataink és képzeletünk fölött. Figyelünk szívünk vágyaira, hogy csak jó és életadó dolgok felé vonzódjunk. Úgy tudunk igazán szeretni, ha vágyunk a tisztaságra. A tisztaság az út valódi önmagunkhoz, ahhoz, akik és amilyenek igazából vagyunk. Mivel a szexualitás nemcsak a testre korlátozódik, hanem az egész személy részt vesz benne, a tisztaság is érinti az egész személyt, az értelmét, a szívét és a testét. Az értelem tisztasága a gondolatok és a fantázia tisztaságát jelenti. Azzal kezdődik, hogy ráismerünk másokra mint egyedi és értékes személyekre, és csak olyasmit akarunk, ami a javukra válik. Tudatosan kell törekednünk arra, hogy a gondolatainkat tiszta és nemes dolgokkal töltsük meg. A szív tisztasága azt jelenti, hogy szeretetteli kedvességgel fordulunk másokhoz és az a vágy vezérel, hogy a javukat szolgálhassuk. Ezt pedig úgy érhetjük el, hogy figyeljük szívünk vágyait, és megerősítjük azokat, amelyek a másik ember elfogadására késztetnek, és kirostáljuk azokat, amelyek arra ösztönöznének, hogy használjunk másokat. A test tisztasága pedig azt jelenti, hogy a megfelelő módon szeretünk a testünkkel. Az emberi test a sajátunk illetve mások teste iránti tisztelet felébresztésével kezdődik. Továbbá része az is, hogy ajándékként megőrizzük magunkat a házasságra azzal, hogy tartózkodunk a szexuális cselekvésektől a házasság előtt illetve azon kívül. Ez útmutatóul szolgál olyan praktikus dolgokban is, hogy miként öltözködjünk, beszéljünk vagy cselekedjünk. Az élet ilyen tisztasága és egyszerűsége mély lelki békét és belső örömet hoz mindazoknak, akik vágyva vágyják. Elfogadjuk nemi önazonosságunkat mint férfi és nő. Tiszteletben tartjuk saját és mások testét. A testi cselekedeteket megőrizzük a házasságra.

27 “Isten alkotása vagyunk.” (Ef 2,10)
Tisztelet A tisztaság fölnyitja a szemünket a másik ember valódi és teljes szépségére. “Isten alkotása vagyunk.” (Ef 2,10) Ha másokra is Isten gyermekeiként tekintünk, ez erőt fog adni arra, hogy soha senkit se használjunk csupán saját élvezetünk céljából. Ez segíteni fog abban, hogy tiszteljük saját testünket és nemiségünket, valamint mások testét és nemiségét is. Minden ember Isten képmására lett teremtve. Minden ember Isten gyermeke. A tisztaság erénye megerősít bennünket abban, hogy minden egyes embert saját méltóságában láthassunk. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy felfedezzük belső szépségüket, személyiségüket és karakterüket. Ha valódi és teljes szépségében tudjuk nézni a másik embert, akkor ahhoz is lesz erőnk, hogy tisztelettel bánjunk vele. Elég erőnk lesz ahhoz, hogy ne használjuk őt szexuális kéjszerzésre. Tekintetünk a szeretet tekintete lesz, és ez lehetővé teszi, hogy tiszteljük saját testünket és nemiségünket, és más emberek testét és nemiségét is.

28 A szemérmesség irányítja a viselkedést és a beszédet is.
Szemérem A szemérmesség nem más, mint helyes viszonyulás az emberi test nagyszerűségéhez. A szemérmesség annak a jele, hogy tiszteletben tartod saját testedet és nemiségedet. A szemérmesség segít az öltözködésben. Egy szemérmes öltözék nem mutatja meg tested rejtett szépségeit és csodáját bárkinek. A szemérmesség irányítja a viselkedést és a beszédet is. Nincs tisztaság szemérmesség nélkül. A szemérmesség a legjobb viszonyulás az emberi test nagyszerűségéhez, mert így tiszteletben tartjuk saját testünket és nemiségünket, és mások testét és nemiségét is. A szemérmesség megmutatja, hogyan öltözködjünk, és helyes irányba tereli szavainkat és cselekedeteinket. A szemérmes öltözet megóvja testünk és nemiségüknek titkát, és csökkenti a kiszolgáltatottságát olyanokkal szemben, akikkel nem vagyunk együtt a szeretet egységében. A szemérmesség irányítja a viselkedést és a beszédet is. Ez a kifejeződése annak, hogy megértjük és tiszteljük a többi embert, különösképpen a másik nemet.

29 Szabadság A tisztaság segít, hogy valóban szabad lehess.
Ha ura tudsz lenni testi vágyaidnak, szabad leszel a választásban, hogy kit szeress. Csak ha valóban kézben tartod önmagad, akkor tudod magad szeretetből másnak ajándékozni. A tisztaság megóv a következőktől: - Kihasználás Összetört szív, keserűség Nem várt terhesség - Bűntudat, szégyenérzet Nemi úton terjedő betegségek, fertőzések Törés az Istennel való kapcsolatodban A tiszta élet arra hív, hogy megéljük a szív szabadságát. Ez a vágyunk a tiszta szeretet ideáljából táplálkozik. A tiszta élet a legjobb gyakorlat az emberi szabadság megélésére. A szexuális vágyak és késztetések, ha szabadjára engedjük őket, olyan utakra terelhetik a gondolatainkat és cselekedeteinket, melyek nem a szeretetből fakadnak. A tiszta élet gyakorlata segít, hogy egyre jobban uralni tudjuk szexuális vágyainkat és késztetéseinket. Azzal, hogy uralni tudjuk nemiségünket, azonnal meg is találjuk a helyét az életünkben: Nem csak szexuális lényként látjuk a többi embert, hanem az emberi személyre jellemző minden más aspektusával együtt. Szabadságunkban áll mindenkit tiszta szeretettel szeretni. Szabadságunkban áll megválasztani, hogy kit szeressünk házastársunkként. Szabadságunkban áll szeretetben odaajándékozni önmagunkat, mert csak ha valóban uraljuk önmagunkat, akkor tudjuk magunkat szeretetből másnak ajándékozni. A nemiség igaz értelme és szépsége bennünk lakozik; meg kell értenünk és élnünk. A tisztaságért folytatott harcot érdemes megharcolni, mert minden ember érdemes a tiszta szeretetre.

30 Szabadság “Dicsőítsétek meg Istent testetekben.” (1 Kor 6,20)
A tisztaság szabadság arra, hogy az légy, akinek Isten teremtett. Hogy úgy szeress, ahogy Ő szeret: Teljes és hűséges szeretettel. A tisztaság felszabadít, hogy boldogan és békében éljünk.

31 Tanúságtétel a tisztaságról
“Vannak dolgok, amikre érdemes várni... A tisztaság az, hogy nem adod magad kevesebbért, mint amennyit érsz, és az, hogy a feltétel nélküli szeretet mindenki számára elérhető.” Suzanne, 24 éves “Arra törekedni, és azért küzdeni, hogy megéljem a tisztaság erényét, az egyik legnagyobb és legizgalmasabb kihívás, ami egy férfit érhet. Számomra a tisztaság szépség.” Kevin, 25 “Mióta hallottam a tisztaságról, és próbálom megélni a gyakorlatban, úgy érzem, mély változáson megyek keresztül. Valamiféle belső nyugalmat és szabadságot élek meg Joanna, 28

32 Szeretet <-> Kéjvágy
Harc a szeretetért Ahogy az emberi létezés egészét, az eredendő bűn a szexualitást is sérülékennyé tette. Az eredendő bűn az, amikor az ember hátat fordított Isten szeretetének és elvesztette eredendő integritását. Az emberi személy egysége és a nemek közötti harmónia, ahogy ezt Isten megteremtette, akkor borult fel, amikor az ember elfordult Isten szeretetétől. És ennek az lett az eredménye, hogy a szexuális vágyak sokszor nincsenek összhangban az emberi személy igazi javával. Nagy a kísértés, hogy a szeretetről leválasztva csak a szexuális kielégülést keressük röpke kalandokban, alkalmi partnerekkel vagy magányos aktusokban. Ezt úgy hívják, hogy kéjvágy, és erősen befolyásolja a személy szeretetre való képességét, ami problémás, hiszen továbbra is arra vagyunk meghívva, hogy szeressünk. Nagy harc dúl a szívekben a szeretet és a kéjvágy között. Amikor a kéjvágy kerekedik fölül, még kéjvágyóbbak leszünk, amikor azonban a szeretet kerekedik fölül, megerősödünk szeretetünkben. Számos jó döntés és leküzdött kísértés megerősít minket önmagunkban, és a szeretetben is növekedni fogunk. Persze ez nem egyszerű. Türelmet és időt igényel, bátorságot és kitartást, de ezt a küzdelmet megéri megharcolni. A győzelem reményével az ember csak úgy szállhat bele ebbe a harcba - a szív harcába -, ha gyakorolja a tiszta életet. Szeretet <-> Kéjvágy

33 Mi indít a testiség felé
Hogy úgy érezd, valaki szeret Hogy úgy érezd, valaki elfogad Hogy kapcsolatot teremts Hogy tapasztalatot szerezz Hogy gyönyörben legyen részed A média nyomása Alkohol vagy kábítószer hatása Nagyon nagy nyomás nehezedik ránk mindenfelől, hogy szexuálisan aktívak legyünk. [Beszéljünk ezek fajtáiról] Ha engedünk ennek a nyomásnak, attól még egy cseppet sem leszünk boldogabbak. A alábbi következményekre számíthatunk…

34

35 Szex, ahogy azt Isten nem tervezte
Szeretet és elköteleződés nélkül! Az élet és a felelősség vállalása nélkül! Az élvezet kedvéért Ebben a részben a szeretetre és nemiségre vonatkozó isteni tervben nem szereplő szexuális cselekedetek következményeivel foglalkozunk. Az Isten tervében nem szereplő szexualitásból hiányzik a szeretet és a házasságban történő életre szóló elköteleződés. Nem törődnek a szexuális aktus életet teremtő lehetőségével, és felelősséget sem vállalnak. Csak a gyönyör utáni vágy a mozgatórugója.

36 Istennek nem az a szándéka, hogy a szívünk összetörjön.
Összetört szív Az első és legrosszabb következménye a házasságon kívüli a szexnek a csalódás. Amikor egy férfi és egy nő testileg egyesül, kötődés alakul ki közöttük. A testi egység csak időleges, de hosszan tartó érzelmi és pszichés kötődést eredményez. És ez akkor is bekövetkezik, ha a szexuális partnerek ezt egyáltalán nem akarják. Amikor egy kapcsolat véget ér, a kötelékek elszakítása fájdalmas folyamat. Ha a kapcsolat szexuális természetű is volt, akkor ezek a kötelékek még mélyebbre beágyazottak, és így az elszakításuk is sokkal nehezebb. Egy ilyen fájdalmas csalódásnak hosszan tartó kihatása lehet arra nézve, hogy mennyire leszünk majd képesek új kapcsolatokat, újabb kötődéseket kialakítani. Aki egyszer már nagyot csalódott és összetörték a szívét, az sokkal kevésbé lesz majd képes elhinni, hogy létezik az igaz szerelem, sőt neki is lenne esélye rá. A tiszta életnek van egy “szívvédő faktora”, ami óvja a mi szívünket és másokét is. Sőt, ez a jövőnk záloga is. Házasságon belül viszont teljesen más a helyzet. Az embernek nem kell óvnia magát a házastársától. Nem kell attól félnünk, hogy összetörik a szívünk. A házaspárok teljesen megnyílhatnak egymás számára, tökéletes intimitás alakulhat ki közöttük anélkül, hogy csalódástól kellene tartaniuk. A házasságon belüli szex az egyetlen szex, ami megóv a csalódástól, ugyanis tudjuk, hogy a házastársunk teljesen nekünk szánta a szívét. A házaspárok számára nyitott a lehetőség, hogy gyermekeket fogadjanak be közös életükbe, ezért minden testi együttlétük áldás lehet számukra és nem rettegés. Istennek nem az a szándéka, hogy a szívünk összetörjön.

37 Szakítás & Válás A válási mutatók magasabbak:
Azoknál, akik tizenévesen szexuális életet éltek Olyan pároknál, akik együtt éltek házasság előtt Hűtlen pároknál Fogamzásgátlót használó pároknál [Érdemes a legfrissebb statisztikai adatokkal alátámasztani ezt a slide-ot.]

38 „Krízisterhesség” „Nem kívánt terhesség”
Nem várt élet „Krízisterhesség” „Nem kívánt terhesség” Minden egyes szexuális együttlét alkalmával megvan az esélye a teherbe esésnek. És ez még fogamzásgátló szerek alkalmazása mellett is igaz, tekintve hogy milyen magas a hibaszázalékuk. [erről még később lesz szó…] Házasságon belül viszont teljesen más a helyzet. Nem kell az ún. “krízisterhességtől” rettegni. A házaspárok számára nyitott a lehetőség, hogy gyermekeket fogadjanak be közös életükbe, ezért testi együttléteikben nyitottak lehetnek a gyermekáldásra.

39 Megbántad? A szüzességet manapság gyakran úgy kezeljük, mint valamit amit „el kellene már veszítenünk”. A szüzességet manapság nevetséges dolognak szokták tartani, olyasminek, amit minél hamarabb el kellene veszítenünk. Sok fiatal enged korosztálya nyomásának, de később megbánja döntését. A statisztikák egyértelműen mutatják, hogy a legtöbb ember bánja első szexuális kalandját. Szűzen élni csodálatos dolog. Azt jelenti, hogy tisztán és épségben tartod meg magad, hogy majd teljesen átadhasd magad szerelmednek, legyen az a férjed, a feleséged vagy maga Isten.

40 Önkielégítés Önkielégítés az, amikor szexualitásod saját magadra irányul. Szexuális életed központjába az „én” kerül. A szexualitás a kapcsolódás energiája, az élet és a szeretet ereje. Az önkielégítés akadályozza a kapcsolódásra való képességedet, és sem szeretetet, sem életet nem szül. Küzdj azért, hogy a szeretet erejével önuralomra tehess szert. A maszturbáció a nemi szervek szándékolt ingerlése gyönyörszerzés céljából. Célja az ön-kielégítés. Üzenete az, hogy az embernek szükséglete, sőt joga szexuális kielégülésben részesülni, amikor csak felhorgad benne a vágy. Ahelyett, hogy nemiségünk egy kapcsolatba vonzana minket, sokkal inkább önmagunk irányába, befelé fordul. Egyre inkább azt keressük, hogy miként tudjuk minél jobban kielégíteni szexuális vágyainkat. Ez pedig erősen hátráltatja azt a képességünket, hogy kapcsolatba kerüljünk másokkal és végül szerelmet találjunk. Ám ha mégis sikerülne szerelmi kapcsolatot kialakítani, az önző gyönyör keresésének rossz szokása akkor is megmarad, ami végül oda vezethet, hogy tárgyként használjuk a másik embert ahelyett, hogy a szerelemben egyenlő partnernek tekintenénk. A szexualitás nem a feszültség levezetésére lett kitalálva. Ez az emberben lakozó élet és szeretet bámulatos ereje. Ez az az erő, ami kirángat minket önmagunkból, hogy olyan kapcsolatra lépjünk, amelynek a szeretet és az élet teremtése az alapja. Ez az az erő, ami édesapává és édesanyává tesz bennünket. A maszturbációból sem élet, sem szeretet nem születik. Sokszor szokták mondogatni, hogy a fiatalok képtelenek lemondani a maszturbálásról. Ez nem igaz - nem vagyunk állatok; szabadságunkban áll irányítani a cselekedeteinket. Lehetséges kontroll alá vonni szexuális vágyainkat és késztetéseinket. Ha az önkielégítés már szokássá vált, akkor nagy türelemre és kitartásra lesz szükség, de a lehetőség továbbra is fennáll. Az önkielégítés kísértése ellen az a legjobb, ha a szívünk tiszta szerelem utáni vágyakozásával vesszük fel a harcot. Ha elbukunk, akkor sem szabad feladni, fel kell állni és újra nekifutni. De fantáziálgatni szabad? Nem egyszerű dolog fiatalnak lenni, telve szexuális energiákkal és szerelemvággyal, amit nem lehet azonnal megélni. Nagyon könnyű elábrándozni egy kapcsolatról, a meghittségről és a meztelen emberi test szépségéről. És noha ez esetenként rendkívül csábító kísértés lehet, mégis biztosan beteljesületlenség lesz a vége. A szexualitásnak az a lényege, hogy valódi kapcsolatot alakítunk ki egy valódi emberrel. És nem az, hogy az ember belefeledkezik egy elképzelt világba. Ha az ember arra trenírozza magát, hogy szexuális fantáziálgatással vagy önkielégítéssel szerezzen gyönyört magának, akkor elveszítheti a szeretetre való képességét. Kordában kell tartanunk a fantáziánkat, nehogy a másik ember testére önző szexuális vágyaink tárgyaként gondoljunk. Ők nem adták oda nekünk a testüket, így az nem is szolgálhat a mi élvezetünkre. Ha az ember a valóságos világ talaján marad, akkor végül úgyis talál magának társat és igazi szerelmet. Addig is használjuk arra társ- és szeretetéhségünket, hogy barátokat szerezzünk. Ha képesek vagyunk a saját életünkre koncentrálni és arra, hogy mi a dolgunk itt és most, sokkal könnyebb megteremtenünk a belső békét, és képesek leszünk tovább fejleszteni erényeinket és személyiségünket.

41 Pornográfia A mezítelen emberi test kétségtelenül gyönyörű.
“Isten alkotása vagyunk” (Ef 2,10) A pornográfia a személy testére és nemiségére irányítja figyelmünket. Az emberi személyt egy testre redukálja: nem személyként, hanem tárgyként kezeli. Szeretettel légy úrrá a pornográfián! A pornográfiával nem az a probléma, hogy túl sokat mutat, hanem hogy túl keveset! Az emberek gyakran azt gondolják, hogy a pornográfia azért rossz, mert túl sok meztelenséget mutat be túlzottan erotikusan, pedig sem a meztelenséggel, sem az erotikával nincs baj. Amikor embereket látunk pornográf képeken, éppen hogy túl keveset látunk belőlük, mert csak a testüket látjuk, külön hangsúlyozva szexualitásukat. Amit nem látunk és amire nem is tudunk reagálni, az a személyiségük, a belső életük, a vágyaik, álmaik, szerelmeik. Amikor pornográf aktust látunk, nagyon keveset kapunk, mert nem tapasztalhatjuk meg a szeretetet, az elköteleződést és az érzelmeket, melyeknek össze kellene kapcsolniuk a résztvevő embereket. A mezítelen emberi test kétségkívül csodálatos. Amikor egy emberi testet látunk, egy emberi személyt látunk. És az emberi személynek ez a látható megmutatkozása az egész teremtés legnagyszerűbb látványa. És éppen a szépség miatt a meztelen emberi testet gyakran választja témájául a művészet. A legnagyszerűbb műalkotások közül rengeteg foglalkozott a ruhátlan emberi test megjelenítésével. Az igazi művészetet áthatja az emberi test méltóságának tisztelete. Ezzel szemben a pornográfia az ember szexuális mivoltát hangsúlyozza. A beállítások, fények, fotós trükkök, a smink és a ruhák mind csak egyetlen célt szolgálnak, a szexuális tartalomét. Az emberben rejlő szexuális indíttatás rendkívül erős, és amikor a pornográfia professzionálisan kidolgozott tartalmaival találkozik, a szexuális aktusban részt vevő férfiak és nők pusztán a testükre redukálódnak: méretekre, formákra, testrészek harmóniájára. Már nem arra vagyunk kíváncsiak teljes mélységében, hogy “kik is ők valójában”, hanem érdeklődésünk megmarad a felszínen. A test szexuális mivolta eltakarja előlünk az embert magát, aminek eredménye az, hogy már nem is keressük az emberi személy mélységét és teljességét. És ennek nagyon komoly pszichés hatásai vannak. Nem velünk egyenlőként viszonyulunk a másik emberhez, hanem egyszerű tárggyá válik a szemünkben, amit gyönyörszerzés céljára használunk. Átalakítja a nemiségről (férfiasság és nőiesség) alkotott elképzeléseinket és a szexuális szokásainkat is. Mást gondolunk arról, hogy mit jelent a nőnek a férfi, a férfinak a nő. Ezt nevezik eltárgyiasításnak. Az ellenkező nemre lenézően kezdünk tekinteni, és eluralkodik az a nézet, hogy másik nem tagjai nem is valók semmi másra, csak szexre. A pornográfia fogyasztóinak idővel még a gyönyör érzéséről is le kell mondaniuk, amikor szexuális étvágyuk kezd olyan nagyra nőni, amit már nem tudnak kielégíteni. Minél több pornót nézünk, annál inkább olyannak tűnik az egész, mint “egy rossz hobbi”. A függés hatványozottan nő és arra kényszerít, hogy egyre keményebb képeket és videókat nézzünk. Nagyon gyorsan megszokássá válik, és kialakul a függőség. Méltóságunk abban rejlik, hogy megéljük a szeretetet, és megtapasztaljuk, hogy milyen fantasztikus egységet alkothatunk egy másik emberi lénnyel. Arra vagyunk meghívva, hogy egy életre teljesen átadjuk magunkat egy másik személynek, és létrehozzuk azt, amit csak a nemiség képes létrehozni: a családot - hogy édesanyák és édesapák lehessünk. Az önkifejezésnek ebben a csodálatos egységében a pár megtapasztalja az emberi öröm és boldogság teljes spektrumát olyan mértékben, amiről a pornográfia rabjának elképzelése sincs. A pornográfia felett a szeretet által tudunk győzelmet aratni. Van lehetőség megváltozni, meggyógyulni, és visszanyerni szexuális szabadságunkat. Lehetséges újra meglátni az emberi személy igazi szépségét, és a megfelelő körülmények között újra rátalálni a szexualitás izgalmára és örömére.

42 Vonzódás azonos neműekhez
Pszichológiai eredete sok szempontból nem tisztázott. Minden ember meg van hívva a tiszta életre. Mindig tartsuk szem előtt: a szeretkezés az élet-adáshoz kapcsolódik. Ők is meg vannak híva arra, hogy szeretetben odaajándékozzák magukat, de más módon!!! Segít tájékozódni: A pontos százalékos arány, hogy hány ember vonzódik elsősorban és valóban mélyről jövően azonos nemű társaihoz még felnőtté válása után is, nem ismert. A pszichológiai okok is jobbára feltáratlanok. A “homoszexuális” kifejezést szoktuk használni azokra a férfiakra és nőkre, akik szexuálisan a saját nemükhöz vonzódnak. Szexuális orientációjától függetlenül minden ember meghívást kapott a tiszta életre. Ebbe beletartoznak azok is, akik saját nemükhöz vonzódnak. A tiszta életre történő meghívás abból ered, hogy az egyetlen szexuális kapcsolat, ami boldogsághoz és az ember beteljesüléséhez vezet, egy férfi és egy nő között lehetséges, akik a házasságban egyesülnek, és áldásként fogadják a kapcsolatukból születő gyermekeket. Ez az ember alapvető természete miatt van: mert férfiként és nőként létezünk. A nemi különbözőség, valamint a férfi és a nő egymást kiegészítő természete miatt a szexuális együttlét értelme az élet továbbadása és az egység megélése. Ez persze nem ok arra, hogy lemondjuk a beteljesülés reményéről. Az emberi személy középpontja a szíve. Minden szív barátságra és társaságra vágyik. Arra a kölcsönös törődésre és belső összetartozásra, amit a mély barátságok jelentenek. Ezek a személyes vágyak állnak minden emberi kapcsolat hátterében, legyenek azok szexuális vagy nem szexuális jellegűek. Hogy ezeket a vágyaikat megélhessék, tanácsos, hogy azok, akik saját nemükhöz vonzódnak, mély, tiszta és nemes baráti kapcsolatokat alakítsanak ki mind a két nem képviselőivel. Azzal, hogy így tesznek, beteljesítik az emberi szív legmélyebb vágyait és ugyanakkor a baráti kapcsolatok méltóságáról is tanúságot tesznek az egész világ előtt. Sok homoszexuális tendenciákkal küszködő ember nagy megpróbáltatásként éli meg ezt. Nem szabad megnehezíteni az életüket azzal, hogy kirekesztjük vagy bántjuk őket. Minden személy felé mindenkor tisztelettel, együttérzéssel és megértéssel kell fordulnunk. Ez segítségükre lesz megérteni Isten végtelen szeretetét és rájuk vonatkozó tervét. Hogy teljesíthessék Isten akaratát, legjobb, ha a homoszexuális orientációjú személyek egyesítik szenvedésüket a kereszten megfeszített Krisztus szenvedésével. És Ő nem hagyja őket magukra, segítségükre lesz, hogy korábban soha nem tapasztalt mértékben legyenek urai szexuális késztetéseiknek. A megnövekedett önfegyelem és önkontroll segítségével rátalálnak életük értelmére és örömére, hogy a szeretetben felebarátaiknak ajándékozhassák magukat, és az egész emberiség javát szolgálhassák cselekedeteikkel.

43 Nemi úton terjedő betegségek és fertőzések
Melyek ezek? Ki kaphatja el a fertőzést? Mítoszok a fertőzéssel kapcsolatban… Mik a tünetek? Alkohol és más drogok szerepe!!! Ha volt már szexuális kapcsolatod… Csinálj tesztet! (Vérvizsgálat stb.) Melyek a nemi úton terjedő betegségek és fertőzések? A nemi úton terjedő betegségek és fertőzések szexuális kapcsolat során adódnak át egyik emberről a másikra. Átadódhatnak közösülés során, a nemi szervek érintkezése során, a nemi szervek orális ingerlése során, valamint bizonyos esetekben a nemi szervek kézzel történő ingerlése során is. Olyan baktériumok, vírusok és más mikroorganizmusok okozzák, amelyek jelen vannak a vérben, ondóban és más testnedvekben, valamint a fertőzött személy lágyéka környékén. Ha valaki megfertőződik, nagyon fontos, hogy minél hamarabb orvosi kezelésben részesüljön, mert a nemi betegségek súlyos és visszafordíthatatlan károsodásokat okozhatnak. Krónikus vesemedence-gyulladás, rosszindulatú daganatok, meddőség, méhen kívüli terhesség és az újszülött különböző fertőzései származhatnak kezeletlen nemi betegségekből. Melyek a nemi úton terjedő betegségek és fertőzések tünetei? Sok szexuális úton terjedő betegség és fertőzés tünetmentes (nincs nyoma gyulladásnak). A fertőzött személyek teljesen egészségesnek tűnhetnek. De ha valaki a következő tüneteket észleli magán, legjobb, ha azonnal kezelőorvosához fordul vagy elmegy egy nemibeteg-gondozóba: Szokatlan folyás a vaginából vagy a péniszből Fájdalomérzet vizelés közben Szokatlan sebek és kiütések a nemi szervek tájékán A nemi szervek állandó viszketése és irritációja Fájdalomérzet közösülés közben Ne feledjük: minél hamarabb felismernek és kezelnek egy nemi betegséget, annál nagyobb az esélye a komplikációmentes, teljes gyógyulásnak! Ki fertőződhet? Bárki, aki szexuálisan aktív, és nem monogám (hűségre alapozott) partnerkapcsolatban él ki van téve a szexuális úton történő megfertőződés veszélyének. Bizonyos fertőzések hónapokig csak “alszanak” a testben mindenféle látható tünet nélkül. Nincs természetes védettség a nemi betegségek ellen. Úgyhogy bárki megfertőződhet egyetlen szexuális együttlét során is. Hogyan kerülhetjük el a nemi betegségeket? A nemi betegségeket szexuális úton lehet elkapni fertőzött személytől. Úgyhogy bárki megfertőződhet egy beteg személlyel történő egyetlen szexuális együttlét során is. Így hát a szexuális önmegtartóztatás biztos módszer a fertőzések elkerülésére. Alkohol és más drogok!!! Az alkohol és más drogok eltorzítják az ember ítélőképességét és csökkentik a képességét, hogy “biztonságos” döntéseket hozzon. Mivel egyes nemi betegségek, mint például a HIV/AIDS, gyógyíthatatlanok, egy befolyásoltság során elkövetett szexuális aktusnak egész életre szóló romboló következményei lehetnek. Számoljunk le a fertőzésekkel kapcsolatos mítoszokkal… Egyetlen szexuális együttlét bőven elég a megfertőződéshez. A gumióvszer nem véd meg minden fertőzéssel szemben, és nem 100 százalékosan hatékony. Ha úgy gondolod, hogy megfertőződtél… A legtöbb nemi betegség (de nem mind) kezelhető, és sok (de nem mind) gyógyítható. Fontos, hogy minél hamarabb orvosi ellátásban részesüljünk. A körzeti orvosnál vagy a nemibeteg-gondozóban tett látogatás szigorúan bizalmas ügy. Különböző vizsgálatok során fog majd eldőlni, hogy a kór valóban jelen van-e, és hogy milyen gyógymódra lesz szükség. A kezelés állhat injekció- és tablettakúrából, illetve krémek és olajok használatából, az állapottól és a diagnosztizált betegségtől függően. A szexuális kapcsolatteremtést a kezelés során kerülni kell. Honnan jöhet a segítség? Elmehetünk a körzeti orvosunkhoz, és kérhetjük az ő tanácsát. De elmehetünk egy nemibeteg-gondozóba is, melyekből több is van országszerte. A nagyobb kórházakban biztosan megtalálhatóak. De vannak az interneten vagy a telefonkönyvben is felsorolva ilyen klinikák. És vannak anonim hívható számok is.

44 Melyek ezek a betegségek?
“Az élet olyan, mint egy doboz bonbon - soha nem tudhatod, mit tartogat számodra.” HIV/AIDS Gonorrhea (kankó) Szifilisz Genitális szemölcsök Húgycsőgyulladás Chlamydia Herpesz Több mint 35 nemi úton terjedő betegséget és fertőzést ismerünk. A lista a hét leggyakoribbat tartalmazza. [Fontos, hogy az előadó ismerje mindegyik betegséget - a tüneteit, gyógymódját, megfertőződések arányát, stb…]

45 HIV/AIDS Forrás: www.hpsc.ie
1994 óta 500%-os emelkedést láthatunk az újabban diagnosztizált fertőzéseknél. Máig összesen 4000 HIV-fertőzés ismert. . .

46 Gonorrhoea & Szifilisz
Forrás: 2000%-os emelkedés a szifilisznél 1999-től 2002-ig…

47 Húgycsőgyulladás & Chlamydia
Source: Chlamydia: 1700% -os emelkedés től 2004-ig Húgycsőgyulladás: 330%-os emelkedés 1994-től 2004-ig

48 800%-os emelkedés 1989-től 2001-ig
Source: Genitális szemölcsök 800%-os emelkedés 1989-től 2001-ig

49 500%-os emelkedés 1989 és 2004 között…
Nemi szervi herpeszek Source: 500%-os emelkedés 1989 és 2004 között…

50 Nemi úton terjedő betegségek és fertőzések
Az Egészségvédelmi Felügyeleti Központ éves összegző jelentése (2005 november) A fertőzések száma Írországban 1994 óta évről évre emelkedik, 2004-ben 12.1%-kal emelkedett. Ez jól mutatja, hogy a fiatalok szexuális magatartása továbbra is veszélybe sodorja őket. A fertőzések több mint 50%-a éves kor között jelentkezik. Erre a korcsoportra jellemzőbb, hogy több szexuális partnerük van, és gyakrabban is váltogatják őket. Egyes betegségeknek maradandó és élethosszig tartó következményei lehetnek (lásd a fenti grafikonokat). Harmincöt nemi úton terjedő betegséget és fertőzést ismerünk. Van, amelyik következtében soha nem lehet gyerekünk. Van, amelyikbe bele lehet halni. Egyértelmű összefüggés állítható fel a fogamzásgátló szerek elterjedése és a nemi betegségek rohamos terjedése között. A tisztaság védi a saját és mások testi egészségét, épségét is. A jövőnket védi. Ha házasságban élünk, a helyzet gyökeresen más. Az embernek nem kell félnie a nemi úton terjedő betegségektől. A házasfelek teljes nyíltsággal és a legmélyebb intimitással fordulhatnak egymás felé anélkül, hogy valamilyen nemi betegségtől kellene tartaniuk. A házas szex az igazán biztonságos szex.

51 Mi van a biztonságos szexszel?
A gumióvszer – ahogy általában használják - 15%-os hibaszázalékkal működik. A fogamzásgátló tabletták 8%-os hibaszázalékkal. Ez így már nem „biztonságos szex” hanem nagyon is kockázatos ! A szex szent. Szeretetkifejező és életadó. A biztonságos szex kifejezést arra a szexuális aktusra szokás használni, amelyiknél valamilyen fogamzásgátló szert is alkalmaznak. A fogamzásgátló szerek olyan eszközök vagy vegyszerek, amelyek megakadályozzák a fogantatást, illetve a nemi úton terjedő betegségek továbbadását. Amit a fogamzásgátlókat reklámozó kampányokban rendre elfelejtenek elmondani, az az, hogy noha a ezek a szerek valóban csökkentik a teherbeesés és a megfertőződés esélyét, de teljesen megbízhatónak egyáltalán nem mondhatóak. A továbbiakban álljon itt néhány tény a két legelterjedtebb fogamzásgátló szerrel, a tablettával és a gumióvszerrel kapcsolatban: A fogamzásgátló tabletta tipikus használat mellett az esetek 8 százalékában bizonyul hatástalannak (Trussell J. Contraceptive efficacy. In Hatcher RA, Trussell J, Nelson AL, Cates W, Stewart FH, Kowal D. Contraceptive Technology: Nineteenth Revised Edition. New York NY: Ardent Media, 2007.). Ez azt jelenti, hogy 100 nőből, akik egy éven keresztül szedik a tablettát, az év végéig nyolcan mégis teherbe esnek. És a tabletta egyáltalán semmilyen védelmet nem nyújt a nemi úton terjedő betegségek ellen, sőt éppen hogy növelheti a megfertőződés esélyét, mert gyengíti alkalmazójának az immunrendszerét. A tabletta kapcsolaba hozható a mellrák megnövekedett veszélyével, és spontán abortusz kiváltó oka is lehet. • A férfi gumióvszer tipikus használat mellett 15 százalékban mutatkozik hatástalannak (Trussell J. Contraceptive efficacy. In Hatcher RA, Trussell J, Nelson AL, Cates W, Stewart FH, Kowal D. Contraceptive Technology: Nineteenth Revised Edition. New York NY: Ardent Media, 2007.). Ez azt jelenti, hogy 100 nőből, akik egy éven keresztül gumióvszerrel védekeznek, az év végéig 15 mégis teherbe esik. A hatástalansági mutató még ennél is magasabb a nemi úton terjedő betegségek esetében. Még ha tökéletesen előírásszerűen használják is a gumióvszert, akkor is komoly esély van a megfertőződésre. Ez azért van, mert bizonyos nemi betegségek ellen a gumióvszer csekély védelmet nyújt (ilyen például a HPV vírus, aminek több mint 100 válfaja ismert, melyek közül egyesek a nemi szervek és a végbéltájék elszemölcsösödését okozzák, míg mások méhnyakrákot eredményeznek.) Ez aztán nem biztonságos szex - nagyon is veszélyes. A biztonságos szex nem fogamzásgátló használatából áll. Sokkal inkább azt jelenti, hogy szeretjük a partnerünket és elköteleződünk mellette a házasságban. A biztonságos szex az, amikor elfogadjuk Isten tervét a szexualitással és az életünkkel kapcsolatban. És ne feledjük, a szex szent, mert: A szeretet szent, és a szexuális együttlét a szeretet egyik kifejeződése. Az élet szent, és ez az élet szexuális együttlét során keletkezik. A szexualitás igazi értelme az egység megélése és az élet továbbadása.

52 Szülői felelősség A testi kapcsolatnak két jelentése van: az egyesülés és az életadás. Nem lehet szétválasztani ezt a kettőt anélkül, hogy sérülést ne okoznánk a párnak. Ha a következő gyermekkel várni szeretnénk, egy ideig tartózkodnunk kell a szexuális együttléttől. Ezeket a szakaszokat jól megismerhetjük a TCST módszereivel. A házasságban létrejövő szexuális egység eredendően úgy lett tervezve, hogy elmélyítse a házaspár egymás iránti szeretetét, amiből aztán gyermekek születhetnek a világra. A szexuális egyesülésnek két értelme van: az egyesülés és az életadás. Ezek pedig onnan származnak, hogy az ember szeretetre lett teremtve, és a szeretet mindig egyesítő és teremtő. Ha egy pár a szexualitás mindkét értelmére nyitott tud maradni, akkor be is tudják azt teljesíteni az életükben. Nyitottnak maradni pedig azt jelenti, hogy a szexualitás egyik értelmét sem zárják ki tudatosan az életükből (sem az egyesülést, sem az életadást). Nem szabad anélkül szexuális aktusra lépni, hogy ne akarnánk eggyé válni a másikkal, és nem szabad fogamzásgátló szereket használni. Ha mégis, akkor azt a párkapcsolat és a szeretet fogja megsínyleni.  Isten az élet továbbadását a férfira és a nőre bízta. Ahogy magunk is kaptuk az életet szüleink szexuális együttléte által, ugyanúgy nekünk is megvan a lehetőségünk ennek az életnek a továbbadására. Ha belegondolunk, mekkora öröm és ajándék minden új ember a családjának, akkor megértjük, hogy nekünk is jó szívvel kell fogadnunk minden új életet a házasságunkba és a családunkba. Isten arra hív meg minket, hogy legyünk nagylelkűek és nyitottak minden új élet felé. Az emberi élet nagy ajándék. Ez az a legmagasabb rendű érték, amelyből minden más érték fakad. Minden ember nagy kincs. Isten minden embert szeret. Minden ember meg van hívva, hogy Isten gyermekeként éljen és részesüljön az Ő isteni létéből. Azzal együtt, hogy az ember nagylelkű, érdemes megfontoltnak is lennie, amikor új életet hoz a világra. A házaspároknak fel kell tenniük maguknak a kérdést, hogy “bölcs dolog-e éppen most egy új gyermeket hozni a házasságunkba, a családunkba, a világra?” Végtelen bölcsességében Isten úgy alakította ki az emberi termékenységet, hogy az természetes úton szabályozza a születéseket. Amíg a férfi mindig nemzőképes, a nő minden hónapnak csak bizonyos szakaszában képes foganni. Egy nő termékenységi ciklusát könnyen és pontosan nyomon lehet követni. Így, ha a házaspár bizonyos jól megalapozott okok miatt éppen nincs készen egy új gyermek fogadására, akkor nem élnek szexuális életet, amíg a nő ciklusának termékeny periódusában van (ez általában nyolc nap a 28 napos ciklusból). A nő ciklusának terméketlen szakaszában pedig szabadon egyesülhetnek, hogy kifejezzék egymás iránti szeretetüket és összetartozásukat.  Ezt hívjuk úgy, hogy Természetes CsaládTervezés (TCsT). Ezzel tiszteletben tartjuk a szexuális egyesülés mindkét értelmét, és így az ember eredendő természetét is. A TCsT annyira hatékonyan előzi meg egy gyermek megfoganását, mint a legjobb fogamzásgátló szerek (helyes alkalmazás estén 99% feletti a hatékonysága*). A TCsT hatékonyságához arra van szükség, hogy uralni tudjuk szexuális vágyainkat és késztetéseinket. A szexuális vágy feletti uralom pedig gazdagabbá teszi a pár kapcsolatát. Bebiztosítja, hogy nemi aktivitásunk mindig a szeretet értelmes kifejeződése lehessen. A TCsT gyakorlata által a pár tagjai figyelmesebbé válnak egymás érzelmi és lelki szükségletei iránt. Az önmegtartóztatás időszaka teret nyit az érzelmek más típusú megnyilvánulásai előtt is. Ezen felül pedig a pár a szexuális örömszerzés magasabb szintjeit éli meg azzal, hogy a testi együttlét intenzitását lelkileg is felfokozzák. Megjegyzés: TCsT módszer ugyancsak segítséget jelent a fogantatásban azoknál a pároknál, akiknek ez egyébként nehézséget okoz. * A termékenységi periódust figyelő módszer hatékonysága a terhesség megelőzésében a párok termékeny időszakban tanúsított szexuális viselkedésének tükrében - utánkövetéses kutatás. Human Reproduction. doi: /humrep/dem003 ( A TCsT módszert a további kutatások is 99% feletti értékben találták hatékonynak: The Los Angeles Study; The Fairfield Study; The Roetzer Studies; The Doring Temperature-Only Study; The Vincent Study.

53 Szexuális visszaélés és erőszak Ez semmiképpen sem az áldozat bűne.
Szexualitásunk Isten ajándéka, amit mi szabadon megoszthatunk valaki mással. Amikor szexualitásunkat durván megsértik, vagy akaratunkon „használják”, az visszaélés. Ez semmiképpen sem az áldozat bűne. Ha ilyen helyzetben találod magad, mindenképp beszélj valakivel, akiben megbízol.

54

55 A tisztaság előnyei A tisztaság a szeretet őre
Tisztelet önmagad és mások felé A tisztaság a szeretet őre Esély arra, hogy igazán szerethess Valós lehetőség a tartós házasságra, a teljes és boldog szexuális életre Lehetőség a meghitt családi életre A tiszta életnek nagyon sok előnye van. A tiszta élet az igaz szerelem védőpajzsa. Ezáltal van a legnagyobb esélyünk arra, hogy valódi szerelmet találjunk, és élethosszig tartó házasságot kössünk. A tiszta életben nincs mit megbánni. Ez a saját magunk és mások életének tiszteletére szentelt élet.

56 Mit szeretnél az életben?
Szex Isten tervén kívül Ezt szeretnéd?: Összetört szív Alacsony önértékelés Bizalmatlanság Félelem a terhességtől Félelem a betegségektől Kihasználnak Fölbomlott család Fölbomlott kapcsolat Istennel Szex Isten terve szerint Vagy ezt: Szeretet Önbecsülés Szerelem megbánás nélkül Az áldott állapot öröme A betegség esélyének kizárása Nem használnak téged Szép és meghitt kapcsolat Istennel

57 Mi segít a tiszta élethez
Imádkozz Legyenek egészséges, jó kapcsolataid Legyen valamilyen hobbid Küzdj azért, hogy tisztán élj Tarts ki! Kerüld azokat a helyzeteket, amelyeket később megbánhatsz Járj szentmisére és gyónj! “Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem.” Zsolt 51:10  Tiszta életet élni Jézus Krisztus segítségével és az ő szeretetén keresztül lehet. Személyes imáinkban kérjük Istent, hogy adjon nekünk tiszta szívet, és Ő meg fog minket hallgatni, mert Ő is éppen ezt akarja adni nekünk. Az akarja, hogy mindnyájan megismerjük és megtapasztaljuk a tiszta szerelmet az életünkben. Persze kitartónak kell lennünk az imádságban, bizonyítanunk kell elkötelezettségüket, hogy igazán teljes szívből akarunk szeretni. Amikor nehézségekbe ütközünk, kiáltsunk Isten segítségéért. Ha ellenállunk a kísértésnek, közelebb kerülünk Istenhez, az Ő dicsőségét zengjük, és magunkban is megerősödünk. A kísértés sosem lebírhatatlan: Isten segítsége minden kísértésnél nagyobb. Néhány praktikus tanács: Ne feledjük, hogy szexuális aktus nélkül is teremthető intimitás. Az emberi szív emberi közelség utáni vágyát egy jó barátság is beteljesítheti, nincs feltétlen szükség szexuális kapcsolatra. Az igaz barátok a legjobbat akarják egymás számára. A másik személy számára pedig az a legjobb, ha nem kihasználjuk, hanem a legnagyobb tisztelettel és a legtisztább szándékkal közeledünk hozzá. A szexuális energiák nem párolognak el azon nyomban, hogy elhatároztuk, tisztán akarunk élni. Hogy sikeresek is lehessünk elhatározásunkban, kezdenünk kell valamit ezekkel az energiákkal, át kell irányítani őket más tevékenységekbe, mint például a tudományba, sportba, kreativitásba vagy más területekre. Jobb, ha az ember kerüli a kísértést, és a tisztátalan helyzetekhez vezető szituációkat. Ehhez persze bölcsességre van szükség, gyakorlatra és jó emlékezőtehetségre. Minden legyőzött kísértés közelebb viszi az embert Istenhez. Próbáljuk meg elkerülni, hogy epekedve bámuljunk másokat, csak bizonyos testrészeikre koncentráljunk vagy meztelenül fantáziálgassunk róluk. Ez néha azzal járhat, hogy el kell fordítania az embernek a fejét, de ahogy egyre tisztábbá válik a szívünk, egyre nagyobb biztonsággal nézhetünk fel és szemlélhetjük az embereket valódi méltóságukban, és nézhetünk a szemükbe. Ez azt jelenti, hogy feláldozzuk az éppen aktuális kívánságainkat egy sokkal nagyobb jó, az önuralom kedvéért. De ehhez önfegyelemre van szükség, amire böjtöléssel - ahogy az egyház is tanácsolja - gyorsabban szert tehetünk. Sokak számára a tiszta élet gyakorlatának elsajátítása szakaszos folyamat, ami kisebb-nagyobb nekilendülésekből és megtorpanásokból áll. Ez alatt az idő alatt könnyű elbukni. De ha el is bukunk, ne keseredjünk neki, hanem kezdjünk mindent elölről. Nem az a nagyobb baj, hogy az ember elbukik, hanem az, ha a földön is marad. Azután a következő alkalommal már legyünk elővigyázatosabbak, és próbáljuk meg elkerülni azt a szituációt, ami a bukást okozta. Ha elég türelmesek és kitartóak tudunk lenni, megnyerjük a harcot.

58 Elkötelezettség a tiszta életre Megéri várni rád!
Az első lépés, hogy elhatározzuk, tiszta életet szeretnénk élni. Ez igenis lehetséges. A szeretet lehetséges. Megéri várni rád!

59 “Ti vagytok a családi élet jövője.
Ti vagytok a szeretet örömének jövője. Tibennetek ott van a jövő, amikor az életetekből valami gyönyörűt alkottok Istenért... megélitek a hamisítatlan szeretetet. Az, hogy Te, fiú, szeretsz egy lányt vagy Te, lány, egy fiút, az csodálatos dolog, de ne tedd tönkre, ne rontsd el! Tartsd meg tisztán ezt a szeretetet! Tartsd szűzi tisztán a szívedet. Tartsd szűzi tisztán a szeretetet, így házasságotok napján majd valami gyönyörűt tudtok adni egymásnak... a tiszta szerelem örömét.” Teréz anya

60 “Isten szeretet” (1 Jn 4,8) Szeress bátran...

61 End

62 ‘Pure In Heart’ Elérhetőség:


Letölteni ppt "Start Ezek a jegyzetek útmutatást tartalmaznak az előadó számára az előadásban szereplő főbb témakörökkel kapcsolatban. Az útmutatás távolról sem teljes,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések