Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bük Golf u. 6. & Golf 8. Társasházak (Blocks) Közös képviseleti költség összehasonlítás és elemzés Comparison & Analysis of Common Costs Big Hause.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bük Golf u. 6. & Golf 8. Társasházak (Blocks) Közös képviseleti költség összehasonlítás és elemzés Comparison & Analysis of Common Costs Big Hause."— Előadás másolata:

1 Bük Golf u. 6. & Golf 8. Társasházak (Blocks) Közös képviseleti költség összehasonlítás és elemzés Comparison & Analysis of Common Costs Big Hause Kft. / ügyv.(man. dir.): Kiss Zoltán vs Dr. Bársony Farkas / tulajdonostárs/co-owner Bük-fürdő, 2009 szeptember 20.

2 Tartalom/Content Golf u. 6. (96 lakás/apartments) 1. Tények (Facts) 2
Tartalom/Content Golf u. 6. (96 lakás/apartments) 1. Tények (Facts) 2. Adatok (Data) 3. Közös képviselet díjazása (Fees analysis) 4. Következtetés (Conclusions) Golf u. 8. (70 lakás/apartments) 1. Tények (Facts) 2. Adatok (Data) 3. Közös képviselet díjazása (Fees analysis) 4. Következtetés (Conclusions) Appendix 1. Adózás és járulékok- Taxation 2. Társasházi management kialakításának szempontjai- Principles of establishing Block Management 3. Közös képviselet díjának nagyságrende – Reasons of current fees

3 GOLF STR. 6.

4 Bük, Golf u. 6. Társasház - Tények
Big Hause/Kiss Zoltán ( ) Nem a Társasház tulajdonosai választották (hanem BVP Kft./építtető) - „Külsős” (értsd nem tulajdonos), saját vagyona nem érintett probléma esetén Összeférhetetlenség (BVP Kft-vel, BVP tartozásait nem tudta behajtani) Nem volt átlátható a könyvelés (tartozások nyilvántartásának hiánya) Nem volt megfelelő behajtási eljárás (BVP és más tulajdonosok felé sem) Számvevő Bizottság valós ellenőrző funkció nélkül „működött” Pénzügyi „csődhelyzet” Nem költséghatékony működés Műszaki problémák lépések nélkül Nem megfelelő kapcsolattartás a tulajdonosokkal (külföldiekkel semmi) Dr. Bársony Farkas (2008- ) Társasház tulajdonosainak közössége és közgyűlése választotta, megkeresésre Maga is tulajdonos a Társasházakban Nincs összeférhetetlenség (független) Szakértő csapat, benne szakképzett társasházkezelővel Számvevő Bizottság közös képviseleti ellenőrző funkciójának bővítése és erősítése Pénzügyek sikeres rendbetétele Költséghatékonyabb működés Tartozások sikeres behajtása (egyeztetések, megállapodások, jelzálogjog) Garanciális bejárás, egyeztetés, jogi igényérvényesítés Műszaki problémák feltárása és megoldása Állandó elérhetőség és kapcsolat a tulajdonosokkal (külföldiek is!)

5 Golf str. 6 – Main Facts Big Hause/Kiss Zoltán Dr. Bársony Farkas
( ) Dr. Bársony Farkas (2008- ) Not elected by the owners but builder - Outsider, personally not interested Incompatible (could not collect debts of builder company /BVP/) No transparent bookkeeping (complete lack of records of debts etc.) No debt collection process in place - Audit Committee was only formal Close to bankruptcy situation No cost effective operation Technical issues with no steps towards possible resolution No appropriate contact with owners and very minimum with foreign owners Elected by owners on their requests He is an owner himself in the Blocks Independent from builder co. Professional team, certified staff Real audit functions of Audit Committee Consolidate financials More cost effective operation Successful collcetion of debts Started on complex guarantee process Resolution of number of technical issues Constant availability, timely answers to owners, including foreign owners

6 Bük, Golf u. 6. Társasház - Adatok
Dr. Bársony Farkas - Felújítási alap: ,865,000 Ft - Tartozások peresítve és normál behajtás alatt - Nincs szállítói tartozás - ‘Közös képviseleti’ díj (havi): ,000 Ft (lásd tételek, részlet köv. oldal) Költséghatékonyságot szolgáló intézkedések: Könyvelés, pénzügyek helyretétele Tóról való öntözés (ivóvíz helyett)..évi 1millió Ft A VIII. sz. épület (3 éve) elmaradt bejelentése az áramszolgáltatóhoz (büntetés/kamat elkerülése) Szemétszállítás ütemezésének javítása Egyéb fontos intézkedések: Új, egységes SzMSZ/Házirend Tulajdonosi javaslatok komoly megfontolása, figyelembevétele (pl. OTP lakáselőtakarékosság) Öntözőrendszer, szivattyú javítás Víz és gáz szerződés a Szállodával Társasház saját honlapjának elkészíttetése Sövény a golf pálya határán, kertrendezés Új fűnyírás és takarítás szerződések Big Hause/Kiss Zoltán Felújítási alap: Ft - Behajtatlan tartozások (intézkedés hiányával): ,323,000 Ft - Kifizetetlen szállítói számlák: 3,169,000 Ft ‘Közös képviseleti’ díj (havi): ,000 Ft (lásd tételek, részlet köv. oldal) + Nem költséghatékony működés: Ivóvízzel öntözés! (1 millió Ft plussz kiadás évente) Közüzemek felé rendezetlen elszámolás (kockázat a közüzemi ellátásban) Tartozás behajtási eljárás nem működött (összefonódás az építtetővel) Többletkifizetések (2 villanyóra nem lakossági árszabáson lett bejelentve..évi plussz Ft) Rendezetlen, hiányzó szerződések az alapvető közműellátásokra (víz, gáz)..

7 Golf str. 6. - Data Dr. Bársony Farkas Big Hause/Kiss Zoltán
- Restoration fund balance: ,865,000 HUF - All debts are under normal collection process - No 3rd party dues - Fee for the team (monthly): ,000 HUF (see details next page) Cost effectiveness measures introduced: Stabilized financials, correct bookkeeping Irrigation from the lake (instead of drinking water)..annual HUF 1MM saving Proper reporting to electricity co (building VIII.) to avoid penalties and interests Improve refuse collection (reasonable time-table) Other important actions: New, unified House Rules & RoOO Action owners’ proposal (eg. saving accounts) Service irrigation system and pump Conclude water and gas agreement w the Resort Create our own website to improve communication Planted hedge w the Golf Club, beautify park New lawn moving and cleaning service contracts Big Hause/Kiss Zoltán Restoration fund balance: 0 HUF - Outstanding debts (w no collection process): 15,323,000 HUF - 3rd party dues: ,169,000 HUF Fee (monthly): ,000 HUF (see details next page) + Not cost effective operation: Irrigation with drinking water! (HUF 1MM additional cost annually) Debts to public utility companies (risk in service) Debt collection process did not work (interwine with the builder co.) Unnecessary extra payments based on bad reporting to the public utility companies..HUF annually..) No agreements/contracts made on basic utilities (water, gas) w the Resort

8 Bük, Golf u. 6. Társasház (96 lakás) Közös képviselet havi költsége
Dr. Bársony Farkas Big Hause/Kiss Zoltán Közös képviselő díja Ft Társasház-kezelési díj Ft Könyvelési díj Ft Fűnyírás, kertészet Ft Műszaki ügyintézés, gondnokság Ft Takarítás Ft Közös képviselő díja Adminisztrációs díj Könyvelési díj Fűnyírás, kertészet Műszaki ügyintézés, gondnokság Takarítás (részleteiben nem ismert összegek) Összesen: Ft Összesen: Ft Ügyvédi díj (átlag): Ft* Ügyvédi díj* : Ft *Állandó ügyvédi megbízásra ma pont azért van szükség mert nagyon sok rendezetlen ügyet hagyott hátra az előző közös képviselet, amely sok esetben ügyvédi eljárást igényel Más az új közös képviselet koncepciója a Társasház működtetését illetően, de a költségek jól összehasonlíthatóak és összességében alacsonyabbak a korábbinál (és a feltárástól a rendbetételig teljesen ingyen végezte a munkát a jelenlegi csapat)

9 Bük, Golf Str. 6. (96 apartments) Monthly cost of Block Management
Dr. Bársony Farkas Big Hause/Kiss Zoltán Fee of CR HUF Block Mgment HUF Bookkeeping HUF Gardening HUF Technical support HUF Cleaning HUF Fee of CR Administration fee Bookeeping fee Gardening Technical support Cleaning (details not known, just total, see below) Total: HUF Total: HUF Attorney’s fee (average): HUF* Attorney’s fee* : HUF Attorney is required today mainly because of the deficiencies of the previous management in respect of earlier cases and for ensuring the efficient and succesful debt collections today.. Concept/approach of current management differ from the previous mgment, however, costs can be easily compared and current costs are lower in total (plus current mgment worked for free for a period, until stabilizing financials etc.)

10 Bük, Golf u. 6. Társasház Következtetés - Összefoglalás
Az új közös képviselő a hatékony működésben mint tulajdonos érdekelt (és más társasházat felkérés ellenére sem vállalt) Nincs összeférhetetlensége az építtető/kivitelező/lebonyolító cégekkel Közös képviselet működését, működő és jogait gyakorló, hatékony és emelt létszámú Számvevő Bizottsági eljárás ellenőrzi (+ véleményez, javasol) Szakértő közös képviselet az átvett ‘csődhelyzetből’ kivezette a Társasházat Közgyűlési Határozatok végrehajtása folyamatos és hatékony Nem volt közös költség emelés a ‘csődhelyzet’ és áremelések (gazdasági krízis stb.) ellenére sem, a pénzügyi stabilitást az eredményes behajtás és a költséghatékonyabb működés eredményezi (pl. az ivóvízzel való öntözés megszüntetése) Jó kapcsolat a mindenkori ‘Resort’ tulajdonosokkal, különösen a Golf Klubban, ahol a közös képviselő elnökségi tag 2008-tól (és a Magyar Golf Szövetség Ellenőrző Testületének Elnöke 2009-től), így hatékonyabban tudja a Villapark tulajdonosok megalapozott érdekeit, igényeit képviselni a Resort egészében is (lásd pl. Resort kedvezmények)

11 Bük, Golf str. 6. Summary & Conclusions
The new CR is interested in the cost effective operation as an owner, furthermore, did not take on other Blocks to manage (ie. full focus on Villapark apartments/owners) New CR has no conflict of interest with the builder companies etc. Increased the number of Audit Committee (AC) members to further strenghten the audit and control function…AC is truly operating vs formality New Block mgment drove the Block out of a serious ‘bankruptcy’ situation Execution of GA Decisions are continuous, timely and effective There has been no increase of common costs under the new management despite increase of prices, economic crizis etc., the financial stability is ensured via cost effective operation and succesful debt collection procedure Good relationship with most of the owners, also with the Resort management, including the Golf Club, where CR is a Board Member (so in the Hungarian Golf Association) which helps him to better represent the interests of the Villapark owners in the Resort. See separate slides on arguments, principles and concepts around current Block Management fees (Appendix III.)

12 GOLF STR. 8.

13 Bük, Golf u. 8. Társasház - Tények
Big Hause/Kiss Zoltán ( ) Nem a Társasház tulajdonosai választották (hanem BVP Kft./építtető) - „Külsős” (értsd nem tulajdonos), saját vagyona nem érintett probléma esetén Összeférhetetlenség (BVP Kft-vel, BVP tartozásait nem tudta behajtani) Nem volt átlátható a könyvelés (tartozások nyilvántartásának hiánya) Nem volt megfelelő behajtási eljárás (BVP és más tulajdonosok felé sem) Számvevő Bizottság valós ellenőrző funkció nélkül „működött” Pénzügyi „csődhelyzet” Nem költséghatékony működés Műszaki problémák lépések nélkül Nem megfelelő kapcsolattartás a tulajdonosokkal (külföldiekkel semmi) Dr. Bársony Farkas (2007- ) Társasház tulajdonosainak közössége és közgyűlése választotta, megkeresésre Maga is tulajdonos a Társasházban Nincs összeférhetetlenség (független) Szakértő csapat, benne szakképzett társasházkezelővel Számvevő Bizottság közös képviseleti ellenőrző funkciójának bővítése és erősítése Pénzügyek sikeres rendbetétele Költséghatékonyabb működés Tartozások sikeres behajtása (egyeztetések, megállapodások, jelzálogjog) Garanciális bejárás, egyeztetés, jogi igényérvényesítés Műszaki problémák feltárása és megoldása Állandó elérhetőség és kapcsolat a tulajdonosokkal (külföldiek is!)

14 Golf str. 8 – Main Facts Big Hause/Kiss Zoltán Dr. Bársony Farkas
( ) Dr. Bársony Farkas (2008- ) Not elected by the owners but builder - Outsider, personally not impacted Incompatible (could not collect debts of builder company /BVP/) No transparent bookkeeping (complete lack of records of debts etc.) No debt collection process in place - Audit Committee was only formal Close to bankruptcy situation No cost effective operation Technical issues with no steps towards possible resolution No appropriate contact with owners and very minimum with foreign owners Elected by owners on their requests He is an owner himself in the Blocks Independent from builder co. Professional team, certified staff Real audit functions of Audit Committee Consolidate financials More cost effective operation Successful collcetion of debts Started on complex guarantee process Resolution of number of technical issues Constant availability, timely answers to owners, including foreign owners

15 Bük, Golf u. 8. Társasház - Adatok
Dr. Bársony Farkas Felújítási alap: ,234,000 Ft Tartozások peresítve ill. normál behajtás alatt Szállítói tartozás: Ft ‘Közös képviseleti’ díj (havi): Ft Költséghatékonyságot szolgáló intézkedések: Könyvelés, pénzügyek helyretétele Szemétszállítás ütemezésének javítása E-on vita megnyerése, közel 8MM Ft a Társasháznak Egyéb fontos intézkedések: Új, egységes SzMSZ/Házirend Öntözőrendszer, szivattyú javítás Víz és gáz szerződés a Szállodával Társasház saját honlapjának elkészíttetése Sövény a golf pálya határán, kertrendezés (szegélyek, virágládák, ‘nyúldomb’ rendbehozatala a Golf Klubbal /XII. ép. mögötti rész/) Új fűnyírás és takarítás szerződések VRV csere a hálószobákban Termosztát elhelyezése a VRV rendszeren Big Hause/Kiss Zoltán Felújítási alap: Ft - Behajtatlan tartozások (intézkedés hiányával): ,426,000 Ft - Kifizetetlen szállítók ,063,000 Ft ‘Közös képviseleti’ díj (havi): Ft + Nem költséghatékony működés: Közüzemek felé rendezetlen elszámolás (kockázat a közüzemi ellátásban) Tartozás behajtási eljárás nem működött (összefonódás az építtetővel..) Rendezetlen, hiányzó szerződések az alapvető közműellátásokra (víz, gáz)

16 Bük, Golf str.. 8. - Data Dr. Bársony Farkas Big Hause/Kiss Zoltán
Restoration fund balance: ,234,000 HUF - All debts are under normal collection process - 3rd party dues HUF - Fee for the team (monthly): ,000 HUF (see details next page) Cost effectiveness measures introduced: Stabilized financials, correct bookkeeping - Improved (more effective) timing of refuse collection - Won debate against E-on, 8MM HUF gain to our Block Other important actions: New, unified House Rules & RoOO Service irrigation system and pump Conclude water and gas agreement w the Resort Create our own website to improve communication Planted hedge w the Golf Club, beautify park New lawn moving and cleaning service contracts VRV change in the bedrooms Added thermostat to the VRV system Big Hause/Kiss Zoltán Restoration fund balance: HUF - Oustanding dues (with no actions in place): 13,426,000 HUF - Unpaid Suppliers ,063,000 HUF Monthly Block Mgment fee: HUF + Not cost effective operation: Unsettled liabilities towards public utility co. (significant risks in utility services) Debt collection process did not work (interwine with the builder co.) No agreements/contracts made on basic utilities (water, gas) w the Resort

17 Bük, Golf u. 8. Társasház (70 lakás) Közös képviseleti költség
Dr. Bársony Farkas Big Hause/Kiss Zoltán Közös képviselő díja Ft Társasház-kezelési díj Ft Könyvelési díj Ft Fűnyírás, kertészet Ft Műszaki ügyintézés, gondnokság Ft Takarítás Ft Közös képviselő díja Adminisztrációs díj Könyvelési díj Fűnyírás, kertészet Műszaki ügyintézés, gondnokság Takarítás (részleteiben nem ismert összegek) Összesen: Ft Összesen: Ft Ügyvédi díj: 19,700 Ft Ügyvédi díj: 60,000 Ft *Állandó ügyvédi megbízásra ma pont azért van szükség mert nagyon sok rendezetlen ügyet hagyott hátra az előző közsö képviselet, amely sok esetben ügyvédi eljárást igényel Más az új közös képviselet koncepciója a Társasház működtetését illetően, de a költségek jól összehasonlíthatóak és nem nőttek (a feltárástól a rendbetételig pedig teljesen ingyen végezte a munkát a jelenlegi csapat)

18 Bük, Golf u. 8. (70 apartments) Monthly cost of Block’s management
Dr. Bársony Farkas Big Hause/Kiss Zoltán Fee of CR Administration fee Bookeeping fee Gardening Technical support Cleaning (details not known, just total, see below) CR’s fee HUF Block Management fee HUF Bookeeping HUF Gardening HUF Technical support HUF Cleaning HUF Total: Ft Total: Ft Lawyer’s fee*: 19,700 HUF Lawyer’s fee* : 60,000 Ft *Attorney is required today mainly because of the deficiencies of the previous management in respect of earlier cases and for ensuring the efficient and succesful debt collections today.. Concept/approach of current management differ from the previous mgment, however, costs can be easily compared and current costs are lower in total (plus current mgment worked for free for a period, until stabilizing financials etc.)

19 Bük, Golf u. 8. Társasház Következtetés - Összefoglalás
Az új közös képviselő a hatékony működésben mint tulajdonos érdekelt (és más társasházat felkérés ellenére sem vállal) Nincs összeférhetetlensége az építtető/kivitelező/lebonyolító cégekkel Közös képviselet működését, működő és jogait gyakorló, hatékony és emelt létszámú Számvevő Bizottsági eljárás ellenőrzi (+ véleményez, javasol) Szakértő közös képviselet az átvett csődhelyzetből kivezette a Társasházat Közgyűlési Határozatok végrehajtása folyamatos és hatékony Nem volt közös költség emelés a csődhelyzet és áremelések ellenére sem, a pénzügyi stabilitást az eredményes behajtás (BVP/RDS), eredményes vitás helyzetek megoldása (E-On) és a költséghatékonyabb működés eredményezi Jó kapcsolat a mindenkori ‘Resort’ tulajdonosokkal, különösen a Golf Klubban, ahol a közös képviselő elnökségi tag 2008-tól (és a Magyar Golf Szövetség Ellenőrző Testületének Elnöke 2009-től), így hatékonyabban tudja a Villapark tulajdonosok megalapozott érdekeit, igényeit képviselni a Resort egészében is (lásd pl. Resort kedvezmények)

20 Bük, Golf str. 8. Summary & Conclusions
The new CR is interested in the cost effective operation as an owner, furthermore, did not take on other Blocks to manage (ie. full focus on Villapark apartments/owners) New CR has no conflict of interest with the builder companies etc. Increased the number of Audit Committee (AC) members to further strenghten the audit and control function…AC is truly operating versus formality New Block mgment drove the Block out of a serious ‘bankruptcy’ situation Execution of GA Decisions are continuous, timely and effective There has been no increase of common costs under the new management despite increase of prices, economic crizis etc., the financial stability is ensured via cost effective operation and succesful debt collection procedure + E-on win Good relationship with most of the owners, also with the Resort management, including the Golf Club, where CR is a Board Member (so in the Hungarian Golf Association) which helps him to better represent the interests of the Villapark owners in the Resort. See separate slides on arguments, principles and concepts around current Block Management fees (Appendix III.)

21 Függelék I. adózás és járulékok
Munkabérre rakódó terhek / taxes on employment A pontos összehasonlítás érdekében (megbízási jogviszony – munkajogviszony), nem elég a a munkavállaló által kapott nettó munkabér összegét alapul venni, hanem a bruttó összeget kell nézni, amely tartalmazza a kifizető összes költségét. A megbízási jogviszonynál az áfa a kritikus (társasház által nem levonható, így költségként jelentkezik) To correctly compare employment and contractual relationship, it is not appropriate to see net salaries of employee, however, the gross amount d be taken into consideration as that reflects employee’s cost. On the other hand, VAT is critical at contractual arrangements as that is not deductible by Blocks by law.

22 Függelék II. A társasházi management kialakításának alapja és szempontjai
Közös képviselő felelőssége a Társasház működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, szerződések megkötése stb. (2003. évi CXXXIII tv. 43.§-50.§ & §) – SzVB ellenőríz (51.§). Erős közgyűlési jogosítványok. „Csapatban” gondolkodás (nem „olcsó” egyének összessége) – egymással szorosan összefüggő feladatok, magas szintű csapatmunkát igényelnek (műszaki-pénzügyi-adminisztráció-jogi..) Bizalmi (jog)viszony – pénzkezelés, könyvelés, közös képviselőt segítő adminisztráció (minőség/megbízhatóság/tapasztalat fontosabb szempontok mint a költség) Kultúrált, európai módon való kommunikációs és elszámolási képesség a külföldi tulajdonosokkal is (nem „magyar mutyi”)..nem csak társasházon belül, de kifelé is (partnerek, bíróságok, hatóságok előtt stb.)..erre megfelelő, hiteles személyek szükségesek, szemben az „olcsó” önjelöltekkel, koncepció nélkül..

23 Appendix II. Principles and basis of establishing the Blocks’ management in Golf street, Bük
It is the CR’s responsibility to ensure operation of Block incl. concluding the necessary contracts (2003. CXXXIII tv. 43.§-50.§ & §) – Audit committee controls/audits (51.§). Strong rights of General Assembly. Think in team work (versus group of cheap individuals) . The highly-interrelated tasks require quality team work (technical-financial-admin.-legal). Trust relationship – handling Block’s assets incl cash, bookkeeping, administration supporting CR (quality, reliability, experience are more important factors than cost under current environment (size of issues etc.)) Refinement, European standard communication with foreign owners too and not only towards the owners but to 3rd parties too (partners, courts, authorities). This requires authentic, certified expertise versus cheap volunteers without strategy etc..

24 Függelék III. Közös képviseleti díj nagyságrendje
Miért alakult így? A Társasház átvételénél az előző közös képviseleti díj összegéből indultunk ki, a lakók érdekében, mivel ez volt beépítve a családi költségvetésekbe stb., tehát racionális, egyúttal etikus megközelítést választott az új közös képviselet A közös képviseleti díj összességében mindkét társasházban csökkent az előző közös képviselet díjazásához képest (lásd fő oldalak), annak ellenére, hogy több feladatot és jobb minőségben látjuk el azt (nem beszélve az egyéb költségcsökkentésekekről az egyéb területeken (lásd fő oldalak). A közös képviseleti díj csökkentését pont azzal tudtuk elérni, hogy költséghatékonyabbá tettük a működést. Ez így racionális és etikus is. Az új közös képviselet a munkáját ingyen végezte több hónapig mindkét társasházban, amíg a pénzügyi problémákat meg nem oldotta, ez így volt tisztességes és etikus is. A közgyűlések mindkét társasházban nagy többséggel azonosultak a fenti megközelítéssel és értékítélettel, etikával, amit az elfogadott költségvetések is alátámasztanak. Lesz-e további közös képviseleti díj csökkenés a jövőben? A jelenlegi társasházi közös képviselet nem tartja kizártnak a további csökkenést, de annak mértékét a műszaki problémák nagyságrendje és a közösen alkotott szabályokat elfogadni nem hajlandó tulajdonosok és velük folytatott viták száma, mélysége fogja meghatározni. Ez így tisztességes és így etikus a részünkről. A Villaparki Társasházak egyébként nagyon sok olyan specialitással rendelkeznek, amelyek nem jellemeznek „normál” magyar társasházi felállásokat, amelyek mind rengeteg plussz munkát generálnak (külföldiek aránya, egy Resort-ba való beépülés/integrálódás (műszakilag is!, előny-hátrány), Magyarországon újnak számító műszaki megoldások, kevés támogató m.o-i szakértelem/tapasztalat stb.). A fentiek eleve nem teszik automatikusan összehasonlíthatóvá a Villaparki Társasházakat más m.o.-i társasházakkal.

25 Függelék III. Magnitude of Block’s management fee
How it is shaped? When took over Block’s management, we started from the previous management fee (Big Hause) for the benefit of the owners as that was embedded into their family budget etc., therefore, that was a reasonable, ethical approach take. The new Block’ mgement fee actually became lower in both Blocks (!) compare to Big Hause (see main pages) despite we undertook more tasks and in a much better quality (not mentioning the actions aimed cost effectiveness almost in all areas of operation, already in the first year of new management. The latter made actually possible to levy a lower management fee compare to what Big Hause did. This is reasonable, and ethical too. Note that the new management worked for FREE of charge in the first months until financials were completely resolved, and this what was really ethical, decent and fair to the owners The vast majority of owners in the General Assemblies in both Blocks agreed and appreciated the above actions and approach which has been confirmed by the budgets approved. Will there be further reduction of fees? The current management does not exclude this possibility, however, its’ magnitude is and will be depended on the size of the technical issues and the number and the depth of the debates including the legal ones with owners who can not follow the rules made by the vast majority. We believe this is also the fair, decent and ethical approach. The Blocks in Villapark having lots of special features which are not common in an average Hungarian Block anywhere in the country which all require lots of extra duties (number of foreign owners, Villapark’s integration into the Birdland Resort (incl technical dependence, advatages and disadvatages etc.). New technical solutions with a few technical service support available. These are all the facts which makes it difficult to compare our Block and the tasks required here with other Blocks in the country.


Letölteni ppt "Bük Golf u. 6. & Golf 8. Társasházak (Blocks) Közös képviseleti költség összehasonlítás és elemzés Comparison & Analysis of Common Costs Big Hause."

Hasonló előadás


Google Hirdetések