Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határokon átnyúló gyámhivatali eljárások Balatonvilágos, 2010. május 19. Előadó: dr. Purda Zsuzsánna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határokon átnyúló gyámhivatali eljárások Balatonvilágos, 2010. május 19. Előadó: dr. Purda Zsuzsánna."— Előadás másolata:

1 Határokon átnyúló gyámhivatali eljárások Balatonvilágos, 2010. május 19. Előadó: dr. Purda Zsuzsánna

2 Határon túli ügyek fogalma (kivéve örökbefogadás)‏ Külföldi állampolgár ügyfél Itthon Külföldön Külföldön Külföldön élő, vagy ott tartózkodó magyar ügyfél Gyerek Szülő, törvényes képviselő GondnokoltGondnok

3 Külföldi állampolgárságú ügyfél (Magyarországon)‏  Külföldi jog ismerete – kitől?  Tolmács kérdése  A külföldi ügyfél köteles kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik, és ha képviselőt nem nevezett meg, ha elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye az eljárásban.  A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni. Ket.40/A.§(3)‏  Ket. 27.§ (11) A hatóság külön kérelem nélkül is az ügyfél anyanyelvére lefordított végzésben értesíti az eljárás megindításáról azt a magyar nyelvet nem beszélő ügyfelet, akivel szemben az eljárást folytatja. Az tartalmazza a nyelvhasználati és az ezzel járó költségviselési szabályokról szóló tájékoztatást.

4 Külföldön élő, vagy ott tartózkodó magyar ügyfél Külföldön tartózkodó ügyfél – nem kivándorlással – gyakran van itthoni lakóhelye Családi kapcsolatban él Munkavállaló Joghatóság vizsgálata - gyermekvédelmi, szülői felügyeleti ügyekben a - gyermekvédelmi, szülői felügyeleti ügyekben a gyermek szokásos tartózkodási helye gyermek szokásos tartózkodási helye - gondnoksági ügyben a gondokolt tartózkodási helye helye

5 Általános problémák 1. Kapcsolattartás módja 2. Eljárási cselekmények megvalósítása 3. Minisztériumi kapcsolat 4. Jogszabályok hiánya, alkalmazhatósága 5. Gazdasági kérdések

6 Kapcsolattartás módja Gyvt. 127-128.§-ai szerint  a gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni szülőt, gyermeket, szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani  A kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, az örökbefogadással, a családi jogállással, a szülői ház elhagyásával, a családbafogadással és a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni  A gyámhatósági eljárásban a fenti esetekben kizárt elektronikus úton a kapcsolattartás.

7 Személyes meghallgatás Kizárt a képviselet de szóban, vagy írásban? Szóban –Nemzetközi jogsegély útján –Itthon tartózkodás idejére programozva határidőÍrásban Levél E-mail -időigényes -nem megbízható - térti - az e-mail nem elektronikus út

8 Eljárási cselekmények megvalósítása Csak nemzetközi jogsegély útján lehetséges Pl.: meghallgatás, értesítés, iratismertetés, környezettanulmány, hiánypótlás, számadás, jelentés ellenőrzése, döntés Pl.: meghallgatás, értesítés, iratismertetés, környezettanulmány, hiánypótlás, számadás, jelentés ellenőrzése, döntés A határidőbe nem számít bele, DE a gyámhivatali eljárásban érintettek sorsáról van szó! A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna.

9 A nemzetközi megkeresés formája - Végzésben - Levélben - Levélben Kísérő levél Hogyan találjuk meg a hatóságot, hajlandó- e eljárni – tapasztalatok egyes országok vonatkozásában Mi van a nem hatósági megkeresésekkel? Kt, jövedelemigazolás, iskolai, egészségügyi ellátók megkeresése

10 Minisztériumi kapcsolat  Jogról való tájékoztatás kérése  Megkeresések továbbítása –Ket. 27.§ (3) Ha a magyar hatóság előtt nem ismert, hogy a jogsegélykérelem teljesítése az érintett külföldi állam melyik hatóságának hatáskörébe tartozik, a kérelmet felügyeleti szervén keresztül a külpolitikáért felelős miniszterhez juttatja el. A külpolitikáért felelős miniszter a külföldi állam külügyekben illetékes minisztériuma útján továbbítja a jogsegélykérelmet a külföldi hatósághoz.  Állásfoglalás kérés Jellemző: Hallgatás – negyed évente levél Visszaküldik

11 Jogszabályok hiánya, alkalmazhatósága  Állásfoglalás kérés az egyetlen megoldás –Magyarországon kell alkalmazni más jogot –Magyar jogintézményt nem ismernek más országban Gazdasági kérdések  Fordítás –Egyre többe kerül –Miért fordíttatunk?

12 Családi jogállás rendezés  Külföldi iratok beszerzése szinte lehetetlen Nincs központi nyilvántartás Nagykövetségi, konzuli iratok nem találhatók (angol ügy)‏  Bevándorlási Hivatal Hazai Anyakönyvezési Osztálya megkeresései (mexikói ügy)‏ Ket. 52.§ (3) A nem magyar nyelven kiállított irat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el, de az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. Ilyen esetben az ügyfelet tájékoztatni kell a valótlan tartalmú nyilatkozattételének jogkövetkezményéről.

13 Gyámsági ügyek  Ha a gyermek a gyámmal együtt külföldre távozik Gyámhivatali jóváhagyás szükséges, e nélkül jogellenes külföldre vitel, vagy ott tartás (3 hónap után is!)‏ Eljárás: haladéktalanul az IRM, vagy SZMM megkeresése a visszahozatalra (PKKB előtt ők indítják meg a nemperes eljárást)‏

14 Állami gondoskodásban élő gyermek A TEGYESZ-ek felelőssége – iratok, stb. bekérése tőlük lehetséges, DE ők hogyan ellenőriznek? Dilemma – gyámváltás kérdése Gyámság egyéb formái A számadások és jelentések, a gyermek körülményeinek ellenőrzése gyakorlatilag lehetetlen A számadások és jelentések, a gyermek körülményeinek ellenőrzése gyakorlatilag lehetetlen Külföldi állampolgár gyám Külföldi állampolgár gyám Közös probléma: -hol keressük a gyermeket, ha a gyám nem jelenti be a külföldre távozást -ellenőrzés teljes hiánya – bujtatott gyermekkereskedelem?

15 Átmeneti/tartós nevelés Gyermek „egyedül” külföldre szökik Szökés jelzése, körözés határon belül, eljárás megszüntetése, mivel csak feltételezzük, hogy külföldön van Szökés jelzése, körözés határon belül, eljárás megszüntetése, mivel csak feltételezzük, hogy külföldön van Útlevél kérdés Nem vizsgálják, hogy a szülő törvényes képviselő-e Nem vizsgálják, hogy a szülő törvényes képviselő-e Szülő él külföldön Gondozási díj fizetés problémája (2005. óta válaszol az állásfoglalásra a minisztérium)‏ Kapcsolattartás

16 Gyermektartásdíj végrehajtása  Jegyző meghallgatja - nem teljesít önként  Gyámhivatal eseti gondnokot rendel a végrehajtásra  Eseti gondok megindítja a végrehajtási eljárást Ki fizeti az eljárás költségeit? Ügyfél külföldön, de hogyan? Ügyfél külföldön, de hogyan?

17 Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése 1. A jogintézmény külföldön nem ismert 2. Kötelezett lakóhelyének ismerete 3. Értesítés 4. A megelőlegezés feltétele A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti - a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább 6 havi – behajthatatlanságáról. Bírósági vhr. megindítása+ eredménytelenség Kérdés, mire vonatkozik a Gyer. 70.§ (5) Ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj behajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján lehetséges, a jogosultnak közokirattal kell igazolnia, hogy a gyermektartásdíj behajtását és igényének érvényesítését kezdeményezte.

18 Vagyoni ügyek A gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti hatóság jár el Ezt nem írja felül:  sem az állampolgárság,  sem az ingatlan fekvése

19 Gondnokság A gondnokolt tartózkodási helye, illetve a felmerülés szükségessége Hagyatéki ügy – külföldi öröklés Ausztria – a többi örököstárs megbízott egy magyar ügyvédi irodát Szerbia – kinti hagyatéki eljárás-egyezség

20 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "Határokon átnyúló gyámhivatali eljárások Balatonvilágos, 2010. május 19. Előadó: dr. Purda Zsuzsánna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések