Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hőszivattyúk jelene és jövője Magyarország energiaellátásában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hőszivattyúk jelene és jövője Magyarország energiaellátásában"— Előadás másolata:

1 A hőszivattyúk jelene és jövője Magyarország energiaellátásában
ENERGOexpo IV. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia Debrecen, szeptember :20 – 17:20 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS VITAINDÍTÓ ELŐADÁSSAL TÉMA: A hőszivattyúk jelene és jövője Magyarország energiaellátásában VITAVEZETŐ: Komlós Ferenc ny. vezető-főtanácsos MEGHÍVOTT VENDÉGEK: Buga Péter, ügyvezető igazgató, Ökotherm Hungária Kft. Hajdú György, ETE Hőszivattyú MB. vezető Ádám Béla, igazgató, Hidro-Geodrilling Kft. Kurunczi Mihály, elnök, Magyar Termálenergia Társaság Fodor Zoltán, ügyvezető, Geowatt Kft.

2 HŐSZIVATTYÚ-PROGRAM NÉLKÜL?
ENERGOexpo IV. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia Debrecen, szeptember Vitaindító előadás: ENERGIATAKARÉKOSSÁG HŐSZIVATTYÚ-PROGRAM NÉLKÜL? Komlós Ferenc Épületgépészeti vezető tervező ny. vezető-főtanácsos

3 ENERGOexpo IV. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia Debrecen, szeptember Komlós Ferenc: ENERGIATAKARÉKOSSÁG HŐSZIVATTYÚ-PROGRAM NÉLKÜL? Mottó: „Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el, hogy visszafordítható-e még az a rombolás, amit az emberiség ejtett a természeten, a válaszom az, hogy nem késtünk el. Amíg él az akarat, addig sosincs késő. Ha pedig az emberek közösen akarnak valamit, akkor azt meg is teszik, ezáltal érvén el céljukat, bármi is legyen az.” Teller Ede

4 Komlós Ferenc: ENERGIATAKARÉKOSSÁG HŐSZIVATTYÚ-PROGRAM NÉLKÜL?
-- Épületeink, településeink, iparunk, mezőgazdaságunk és szolgáltatásaink köztudottan nehéz helyzetben vannak. -- Az állampolgárok, de elsősorban a döntéshozók részére nem áll megfelelő információ rendelkezésre a tárgyi témában. -- Ismereteik a téma „agyonhallgatása” miatt rendkívül hiányosak az energiatakarékos és egyben környezetbarát hőszivattyús technikával és technológiával kapcsolatban. A jelentősége pedig még nem ismert. Néhány illetékes „szakember” szakmai véleménye helytelen és teljesen torz állapotokat rögzít. -- Mit kell tenniük? Mondjuk el jó hangosan, hogy meghallják és megértsék, abból a célból, hogy energiapolitikánkban a hőszivattyús téma végre a jelentőségének megfelelő helyre kerülhessen!

5 HŐSZIVATTYÚS HŐTERMELÉS
AZ ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁNAK TÖBB LEHETŐSÉGE VAN: - végenergia-csökkentés, - hatásfokjavítás, - kapcsolt energiatermelés, - hőszivattyús hőtermelés és a - megújuló energiák hasznosítása. Az erőművek kapcsolt energiaterme-léséhez hasonlóan a hőszivattyúk is a hő megtakarításával „termelik” hatékonyan a hőt. Forrás Dr. Büki Gergely: Energiamegtakarítás – az energiahatékonyság eszköze Magyar Energetika XIII. évf. 2005/6. szám Dr. Büki Gergely: ENERGIATERMELÉS, ATOMTECHNIKA Műegyetemi Kiadó, 1994 HŐSZIVATTYÚS HŐTERMELÉS A termodinamika I. főtétele szerint energiát sem előállítani, sem megsemmisíteni nem lehet, csupán egyik formájából a másikba átalakítani. Az „energiatermelés” (fűtés-hűtés stb.) kifejezés ennek ellenére elterjedt a szóhasználatunkban. Az energia átalakítását tehát a lehető legjobb hatásfokkal, a legkisebb veszteséggel szükséges megoldani.

6 Hőszivattyús rendszeren a bevezetett energiát, a kompresszor energiaellátását és a hőforráshoz kapcsolódó berendezéseket (elpárologtatóoldal), valamint a hasznos energiához illetve a hő hasznosításához kapcsolódó berendezéseket (kondenzátoroldal) együttesen értjük. Forrás: EVN Energie Versorgung, Niederösterich Aktierngesellschaft p4.

7 A hőszivattyús technológia elterjesztéséről szóló Heller-program [1]
[1] Háttéranyagát itt, a évi ENERGOexpo rendezvényen A HŐSZIVATTYÚ ALKALMA-ZÁSA „ÚJ" MEGKÖZELÍTÉSBEN címmel ismertettem. Azóta szakmai  körökben konferenciákon és publikációkon keresztül "Heller László terv, egy munkahelyteremtő kezdeményezés" röviden "Heller-program" címmel széles körben ismertté vált.

8 Magyarországon a lakásonkénti energiafelhasználás átlagosan
ADATOK Az EU-15-ben és Magyarországon is a végső energiafelhasználásnak mintegy 40%-a helyiségfűtés. A helyiségfűtés átlagos fogyasztása Magyarországon: 0,90 GJ/m2,év; az EU-15-ben: 0,53 GJ/m2,év; az érvényes magyar szabványnak megfelelő épületben: 0,24 GJ/m2,év. A villamos energia előállításának hatásfoka Magyarországon: 34%, az EU-ban: 40%. Forrás: Dr. Molnár László: Energiatakarékossági REVŰ 2004. Magyarországon a lakásonkénti energiafelhasználás átlagosan 60 GJ/év, és ennek 70%-át a lakás fűtésére, 11%-át pedig vízmelegítésre használjuk. Energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontból a nagyobb egységet ellátó központi fűtés az előnyösebb megoldás. Ilyen megoldás a többszintes épületeket ellátó épületfűtés, az épülettömbfűtés és épületcsoport-fűtés (-hűtés). (Az egyedi fűtés jelentős hőveszteségei és a lakáskomfort növelése indokolja az áttérést a csoportos fűtésre, ami 20–25%-os energiamegtakarítást jelent annak ellenére, hogy a fűtött helyiségek bővülésével jár.) Az adatok forrása: Dr. Vajda György: Energiahasznosítás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004., 49. és 87. oldal.

9 Cselekvési terv javaslat
Figyelemmel a megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételére, az energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére, az EU energiapolitikájában és energiastratégiájában foglaltakra, a klimatizálás (légkondicionálás, hűtés) elháríthatatlan igényére, a munkahelyteremtésre, az adottságainkra, az energiaimportunk csökkentésére, az exportképességünk fokozására és a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásra, kormányunk részére a következőkben felsorolt intézkedések végrehajtását javaslom. 1. Készítse el a geotermikus energiáról szóló törvény tervezetét, kiemelt hangsúlyt helyezve a hőszivattyús hőtermelésre (fűtés, hűtés), valamint figyelemmel a természeti adottságainkra, a hőfogyasztás dominanciájára, energiaimport-függőségünk csökkentésére, a környezetvédelem és a munkanélküliség gondjaira;

10 Cselekvési terv javaslat (folytatás)
Készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a geotermikus energia hasznosítása mely költségvetési forrásokból finanszírozható; Készítse el a földgázzal párhuzamosan versenyző, majd a földgáz-tüzelésű kazánokat és az energiapazarló klimatizáló gépeket fokozatosan felváltó hőszivattyús rendszerek nemzeti célprogramját, és a „Heller László terv, egy munkahelyteremtő kezdeményezés” című javaslatot építse be az ÚMFT-be. Ezzel egyidőben vizsgálja meg, hogy Magyarország mely feltételekkel lehet a hőszivattyús (fűtő, hűtő) rendszerek elterjesztésének egyik központja, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások mely feltételekkel kapcsolhatók be a programba, enyhítve ezzel a munkanélküliség nagyságát;

11 Cselekvési terv javaslat (folytatás)
4. Készítsen megvalósíthatósági tervet a közintézmények (különösen a minisztériumok és országos hatáskörű szervek részére) környezetbarát és energiatakarékos hőszivattyús (fűtő, hűtő) rendszerrel összekapcsolt hő- és villamosenergia-ellátásáról; 5. Dolgozza ki az önkormányzatok, a kistérségek, a régiók geotermikus energiahasznosításával kapcsolatos feladatait (beleértve a hőszivattyú-telepítéssel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladatokat); 6. Vizsgálja meg annak feltételeit, hogy a távfűtéses övezetekben hogyan valósítható meg a hőszivattyús (fűtő, hűtő) rendszerrel összekapcsolt hatékonyabb hő- és villamos-energiatermelés, és hogyan csökkenthető a környezetszennyező egyedi lakásfűtések száma országos viszonylatban;

12 Cselekvési terv javaslat (folytatás)
7. Vizsgálja meg annak feltételeit, hogy a bevásárlóközpontokhoz, nagy irodaházakhoz, nagy állattartó épületekhez hogyan lehet ösztönözni a hőszivattyús (fűtő, hűtő) rendszerrel összekapcsolt hő- és villamosenergia-ellátás létesítését; 8. Készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy legalább a középiskolai színtű oktatástól kezdődően kötelező tantárgyként oktassák az energiatakarékosságot és az energia­hatékonyságot a környezet védelme érdekében; 9. Készítsen megvalósíthatósági tervet annak érdekében, hogy a közcélú rádió- és televíziócsatornákon, főműsoridőben az energiatakarékosságot és az energiahatékonyság növelését rendszeresen hirdessék a jó példák bemutatásával.

13 HELLER LÁSZLÓ TERV, EGY MUNKAHELYTEREMTŐ KEZDEMÉNYEZÉS
A javaslat időszerűségét és döntési állapotba való hozását az EU épületenergetikai direktívájának közelmúltban történt bevezetése is indokolja. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg Magyarországon 50–60% között van a hőtechnikai célú energiafelhasználás aránya. Sajnálatos, hogy hosszú idő óta még az illetékes személyek is „agyonhallgatják" a hőenergia-fogyasztás (nevezetesen: fűtés + hűtés = 50–60%) fontosságát, ami a másik két energiafogyasztásunk összegét (villamos energia + közlekedés) is meghaladja, pedig ez minden EU-s vonatkozó anyagban kiemelten szerepel: pl. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, amely a fentiekben említett EU-direktíva bevezetésének első jogszabálya. Jelzem, hogy a lakossági energiafogyasztásnak kb. 70%-a fűtés és használati meleg víz fogyasztás (ebből a hmv. kb. 11%).

14 OLAJKAZÁNHOZ VISZONYÍTOTT GLOBÁLIS SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS (a villamos hőszivattyúknak nincs lokális CO2-kibocsátása) Egy 1997-es felmérés szerint a hőszivattyúk globálisan 6% CO2-csökkenést eredményeztek. A felmérést végző hőszivattyús nemzetközi szervezet a programjában 2010-re 16%-os várható értéket közöl Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)

15 NÖVÉNYHÁZ MELEGVIZES TALAJFŰTÉSE Forrás: Mary H
NÖVÉNYHÁZ MELEGVIZES TALAJFŰTÉSE Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy?

16 TÖBBSZINTES ÉPÜLET HŐSZIVATTYÚS RENDSZERŰ FŰTÉSE ÉS HŰTÉSE Forrás: Ladislaus Rybach (magyar származású, nemzetközi tekintélyű professzor)

17 TÁVHŐELLÁTÁS (CSOPORTOS, TÖMB- ÉS TÁVFŰTÉS) KAPCSOLÁSI VÁZLATA Termelő- és visszasajtoló kúttal, hőszivattyúval, valamint csúcskazánnal Forrás: Dr Kontra Jenő, PhD egyetemi docens, tanszékvezető, 2005

18 ÉPÜLETFAJTÁK FAJLAGOS ENERGIAIGÉNYEI [kWh/m2év] Forrás: HOVAL cég

19 A HŐSZIVATTYÚ JÖVŐJE MAGYARORSZÁG ENERGIAELLÁTÁSÁBAN
Kitörést hozhat országunk fejlődésében megújuló energiahordozóink ésszerű felhasználásának eszköze a hőszivattyú, a hőszivattyús technológia elterjesztése. A jelentős mértékű energiamegtakarításhoz olyan energiahordozót használ fel, ami nem okoz szén-dioxid (CO2)-növekedést, sőt globálisan jelentős CO2- és légszennyezés-csökkenést jelent a használata. A hőszivattyús technika és technológia hazánkban a földgázprogramhoz hasonlóan sikeres lehet, azzal versenyben lehet, és végül átveheti a vezető szerepet az energetikailag is kedvezőbb megoldás. Így a környezet terhelésének mérsékelésével javulhat a lakosság egészsége, életminősége.

20 „Kerekasztal beszélgetésünk” mottója Hérodotosztól
ENERGOexpo IV. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia Debrecen, szeptember A hőszivattyúk jelene és jövője Magyarország energiaellátásában „Kerekasztal beszélgetésünk” mottója Hérodotosztól (i. e ) származzon: „Ha az egymással ellenkező nézeteket nem adják elő, nem lehet a jobbikat kiválasztani; az ember akkor azt kénytelen követni, amelyet kifejtettek; míg ha a másikat is előadják, lehetséges a választás.”


Letölteni ppt "A hőszivattyúk jelene és jövője Magyarország energiaellátásában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések