Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nincs egyetem könyvtár nélkül Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár MSZ EN 9001:2009 tanúsítvány átadás 2011. szeptember 29. Bazsa György,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nincs egyetem könyvtár nélkül Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár MSZ EN 9001:2009 tanúsítvány átadás 2011. szeptember 29. Bazsa György,"— Előadás másolata:

1 Nincs egyetem könyvtár nélkül Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár MSZ EN 9001:2009 tanúsítvány átadás 2011. szeptember 29. Bazsa György, a MAB elnöke

2 A könyvtárról – 1995-ben: Két-három évtizeden át: „csak” profilbővülés (bibliotéka, majd fono-, video-, médiatéka) A század végén: funkcióváltás  korszakváltás •klasszikus könyvtári funkciók élnek, •információrobbanás: követhetetlen, kezelhetetlen? •a megoldás esélye: a számítógép, CD-k, adatbázisok, multimédia •a megoldás módja: könyvtári-informatikai hálózatok (helyi, országos, nemzetközi)

3 Az eredmény és következmény: •library and information science •épül/kiépül az „informatéka” •új „olvasói” kultúra alakul •bővül a hozzáférhető könyvtár mérete: tanszéki → egyetemi → világhálózat •bővül a hozzáférés „topológiája”: munkaasztali, otthoni hálózati komputer •bővül: a könyvtárosi funkció: informatikus könyvtáros – szakmai szemléletváltás •„bővülnek” a költségek, de nem a források •bővül a jövőbeli funkció – de merre?

4 Tudás [=? a tudomány]: igen tág fogalom egyéni tudás – kollektív tudás (az emberiségé) •egyéni: kevesebb, de több is (képességek + készségek + gének) •kollektív (könyvtári): hatalmas mennyiségű – megfogalmazott és rögzített (írás, kép, hang) Tudomány: felkészült szakemberek szervezett csoportjai által felismert, szabatosan meg- fogalmazott, ellenőrzött, elfogadott, rendsze- rezett, rögzített – és előbb-utóbb a társada- lomban is megjelenő és ott alkalmazott – ismeretek egyre bővülő, megújuló összessége.

5 Egyetem: •a kutatásnak (az új ismeretek létrehozásának, a tudomány bővítésének és fejlődésének), •az oktatásnak (a tudomány terjesztésének és az értelmiségi szakemberek képzésének), •a doktor-képzésnek (a tudósutánpótlás, a szellemi elit megalapozásának) és •mindezek társadalmi hasznosulásának (ez jól megy az USA-ban, kevésbé jól Európában, nálunk) intézménye. Az (európai) egyetem közel ezer éve van, működik, megmaradva változik, alkalmazkodik – de a fenti funkció-együttesben belátható ideig mással nem helyettesíthető!

6 Könyvtár (olykor levéltárral együtt) :  „tár”: hagyományosan az írásban (és képben) rögzített tudás (információ) nyilvános tárháza, azaz a tudás megőrzésének és hozzáférésének intézménye – egyre újabb adathordozókkal és funkciókkal (közösségi adatbázis, repozitórium); dokumentálja a tudás/tudomány bővülésének, fejlődésének folyamatát és aktuális állapotát is.  „hely”: •olvasó és oktatóhely a hallgatóknak, •kutatóhely az oktatóknak, (külső) kutatóknak, doktoranduszoknak – és a könyvtárosoknak, •munkahely a könyvtárosoknak, web-hely – mindenkinek

7  szolgáltató – széles skálán : •helyben olvasás, kutatás, •(könyvtárközi) kölcsönzés, •forrásfelkutatás, •fordítás, •tanácsadás, •tájékoztatás [információ-menedzser]; •(saját) kiadvány-szerkesztés, kiadás, terjesztés, •kiállítás-rendezés, •reprográfia, •kötészet;  + hálózati (konzorciumi) résztvevő, partner;  + közösségformáló (rendezvény)fórum – lehet;  + köznevelő, példaadó: ahogyan mindezt teszi.

8 Tudás – egyetem – könyvtár kölcsönhatásai (átfedés): a partnerség tudás könyvtáregyetem K KK E E E

9 Kölcsönhatások, partnerség - 1 egyetem  könyvtár: nincs egyetem könyvtár nélkül •az egyetemi (főiskolai) oktatás és kutatás egyik nélkülözhetetlen eleme és bázisa; •az egyetem minőségének fontos mércéje; •könyvtáros képzés – könyvtári tanszékek; •önálló honlap – szolgáltatások sokaságával;

10 Kölcsönhatások, partnerség – 2 könyvtár  könyvtár: már régóta nincs könyvtár könyvtári kapcsolatok nélkül – a könyvtárak egymás partnerei (néha riválisai) Kölcsönhatások, partnerség – 3 egyetem  egyetem: bonyolult partneri és rivalizáló verseny-kapcsolatok (mi tudjuk)

11 Kölcsönhatások, partnerség - 4 •egyetem  könyvtár  informatika Kölcsönhatások, partnerség – 5 •magyar könyvtárak  külföldi könyvtárak •világhálós kapcsolatok: új dimenziók Kölcsönhatások, partnerség – 6 •könyvtár  pénzforrások (szponzorok) •könyvtár  kiadók, könyvterjesztők •könyvtár  egyetem  társadalom (gazdaság, kultúra, közoktatás stb., stb.)

12 Könyvtárkultúra funkciók: a) Idehozni, elérni (mind)azt, amit mások közöltek. •állomány: nyomtatott, digitalizált (multimédiás) •katalógus – keresési technikák •hozzáférés: ­a könyvtárban, az intézményben, városban ­könyvtárközi úton ­online – térben és időben szinte korlátlanul

13 b) Megmutatni mindazt, amit mi közöltünk!  egyén(en)ként: publikációs és hivatkozási listák, egyéni honlapok (korábban bibliográfiák) – kérik!  intézményként: honlap, adatbázis, archívum, repozitórium – számuk növekszik – közpénz!  nagyobb tudományos közösségenként: - MTA: Köztestületi Publikációs Adatbázis (KPA), Tudományos Publikációs Adattár (TPA); - Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT); - HUNOR (HUNgarian Open Repositories); - MATARKA, MANCI, MOKKA stb. stb. stb.! ???

14 c) Megtanítani, terjeszteni, hogyan kell mindezt használni és művelni!  a szakirodalom követésében  az adatbázisok kezelésben és  feltöltésében (MTMT, HUNOR stb.)  a személyes honlapok készítésében stb. Ezt a nyílt könyvtárkultúrát kell segíteni, kiépíteni  a hallgatókban,  az oktatókban, kutatókban  és az informatikus könyvtárosokban is! Ezzel is segítik a könyvtárak az oktatást és kutatást!

15 Quo vadis [tudás – egyetem – könyvtár] ? → a tudás társadalma, az informatikai társadalom felé •a tudás: az ismeretanyag mennyisége exponen- ciálisan nő – már nem a teljes lexikális tudás, hanem a tudás, az ismeret megtalálásának, szelektálásának, majd megszerzésének útját- módját-helyét fontos tudni; •az egyetem: funkciója lassan tágul, képzési rendszere átalakul, társadalmi kapcsolatai bővülnek; a tömeg- és elitképzés, a menedzsment, a finanszírozás megoldásra vár; •a könyvtár: a legdinamikusabban változó, változni kényszerülő sokszínű intézménytípus – bonyolult kontextus, sokféle igény, kevés pénz.

16 Kívánok ezen az úton szép eredményeket, sok sikert! Az elismerő minősítéshez gratulálok!


Letölteni ppt "Nincs egyetem könyvtár nélkül Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár MSZ EN 9001:2009 tanúsítvány átadás 2011. szeptember 29. Bazsa György,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések