Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Őrség Határok Nélkül
Megújulás, esély, fenntarthatóság Budapest, 2008 Október 22. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 Őrség Határok Nélkül – Összefoglaló a térségről
A(z) Őrség Határok Nélkül területe 49 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség lakossága 22,627 fő, a városokban élő lakosok száma 10,172 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 1 A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 19 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 26 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 23%-a, 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 24 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 6 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 Őrség Határok Nélkül – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Őrség Határok Nélkül – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 22,627 Szentgotthárd 8,939 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Települé-sek száma 49 Őriszentpéter 1,233 fő Városok száma 2 Rédics 1,007 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 17 Csörötnek 933 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 15 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 19 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat 18 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 26 ...nincs helyközi autóbusz-megálló 1 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 24 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 Őrség Határok Nélkül – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 1,116,768 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve Őrség Határok Nélkül – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 3 481,931 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 5 567,000 Falumegújítás és -fejlesztés 4 1,116,768 A kulturális örökség megőrzése 1 150,000 Leader közösségi fejlesztés 9 539,864 Leader vállalkozás fejlesztés 1 70,000 Leader képzés 3 90,000 Leader rendezvény 3 125,602 Leader térségen belüli szakmai együttműködések 1 10,000 Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések Leader komplex projekt 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 Őrség Határok Nélkül - Legfontosabb probléma és lehetőség
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Őrség Határok Nélkül - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség A térségben nincs elegendő munkahely, a meglévő munkahelyek jelentős része olyan nagyobb vállalatokhoz kötődnek, amelyeknek térségi gazdaságfejlesztő hatásuk (pl. alvállalkozók, szolgáltatók, egyéb partnerek) nem jelentős, elsősorban a munkahelyek biztosítása miatt fontosak. Így összességében a fiatalok elvándorlása figyelhető meg. A térség egészére a lakosság fogyása és fokozatos elöregedése jellemző. A foglalkoztató vállalkozások fejlesztése. Az Őrség Határok Nélkül térség kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik, amelyek kihasználatlanok. Léteznek helyi termékek, de piaci megjelenésük nem megfelelő. A szlovén és az osztrák határmenti gazdasági kapcsolatok fejlesztésében is további lehetőségek rejlenek. Néhány településen az iparfejlesztés, a régió ipari centrumaihoz történő szorosabb kapcsolódás reális esélyeket és lehetőségeket kínál. Kiegészítve a közösségi színterek korszerű kialakításával, a természeti és kulturális értékek megőrzésével és a lakosság képzésével együttesen eredményezik az életminőség javulását. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 Őrség Határok Nélkül – A stratégia alapvető célja
Az Őrség Határok Nélkül térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának célja, hogy a megfogalmazott proiritásokhoz tartozó, a térség adottságaihoz illeszkedő intézkedések megvalósításával, az itt élők számára egyenlő esélyeket teremtsen a kor követelményeihez igazodó életminőség biztosításához. A program fontos eleme a térség kivételes adottságú természeti erőforrásaival való fenntartható gazdálkodás, amelyhez a kulturális értékek megőrzése és az évszázados munkakultúra fejlesztése szorosan kapcsolódik. A stratégia célkitűzése, hogy a térség értékeiből kialakított programok bemutathatóvá és megismerhetővé váljanak minden érdeklődő számára, különösen a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek részére. Olyan imázs megteremtése a cél, amely az Őrség Határok Nélkül térséget, mint az ember és a természet harmónikus együttélésének egyik utolsóként fennmaradt mintatérségét jeleníti meg a globalizálódó magyar és európai környezetben. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
Az Őrség Határok Nélkül térség Zala és Vas megye magyar-szlovén határ mentén elhelyezkedő területe. Történelmi öröksége, hogy évtizedekig el volt zárva határon-átnyúló kulturális és gazdasági környezetétől. A térségben szlovén és német nemzetiségű lakosság is él őrizve sajátos kultúráját, identitását. Az egész térség értékes természeti területen található,jelentős része nemzeti park (Őrségi Nemzeti Park), helyi és Natura 2000-es védelem alatt álló területek találhatók. A térségben nagy kiterjedésű erdőterületek, kisebb jelentőségű mezőgazdasági területek között jellemzően aprófalvak alakultak ki. Legnagyobb települése Szentgotthárd,mikrotérségi központjai Őriszentpéter,Csesztreg,Rédics és Zalabaksa. A felsorolt települések jól kiépített infrastruktúrával,és a térségi átlagnál fejlettebb intézményhálózattal,valamint működő vállalkozásokkal rendelkeznek. Ugyanakkor a térség aprófalvainak jelentős részében hiányos az infrastruktúra, erőteljes az elvándorlás és a népesség elöregedése.Ezeken a településeken alig található aktív vállalkozás. A térség aprófalvainak lakossága a fent említett mikrokörzeti központokban talál munkalehetőséget, ezen kívül Lentiben valamint a térséggel közvetlenül határos szlovén és osztrák területen van lehetőség az elhelyezkedésre. A térség szinte valamennyi településén prioritásként kezelik a turizmus fejlesztését.Az ökoturizmus tekintetében szinte egyedülálló lehetőségek kínálkoznak, amelynek alapja a rendkívül értékes, nemzeti parki védettség alatt álló természeti környezet. Az Őrség 2007-ben Kiváló Európai Desztináció elismerést kapott, második legjobbnak pedig a Lenti térséget tartotta a bíráló bizottság ban az őrségi tájat megválasztották "Magyarország 7 csodája" egyikének. További turisztikai erősség a térségben található szentgotthárdi termálpark, és a térséggel közvetlen határos lenti gyógyfürdő. A térség és a két turisztikai centrum kapcsolata egymás szolgáltatásainak közös kínálata és fejlesztése még számos lehetőséget rejt magában. A térségben több regionálisan és nemzetközileg is jegyzett fesztivál kerül megszervezésre, amelyek a történelemre és a helyi adottságokra építenek. Legfontosabbak a Hétrét ország, amely gyakorlatilag az egész térségre kiterjeszthető, valamint a Szentgotthárdi Történelmi Napok. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
A térségben megtalálhatóak a népi mesterségeket végző vállalkozások, civil szervezetek (fazekasság,kópickötés,fafaragás), élő néphagyományok (rönkhúzás, farsang, májusfa állítás), és gasztronómiai sajátosságok (tökmagolaj, kecskesajt, mézes pálinka,szőlő -és bor, erdei gombás és hajdinás ételek). Az Őrség Határok Nélkül térségbe látogatók szelíd dombok között változatos tájat, erdőt, kaszálót, gyümölcsösöket, réteket, folyókat és patakokat, a tájba simuló szeres és szórvány településeket találhatnak, amelyek haranglábaikkal, árpádkori templomaikkal, népi építészetükkel őrzik az ember és táj harmóniáját. Az itt élők és az ide látogatók együttes feladata és lehetősége egyben, hogy megőrizzék az élhető világnak ezt a szigetét,ahol egymásra talált az ember és a természet. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

10 A térség környezeti állapota 1/2
A térségben található az Őrségi Nemzeti Park jelentős része. A nemzeti park védett környezetében csak korlátozott gazdasági tevékenység végezhető, ugyanakkor a természet állapotának megőrzéséről az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság gondoskodik. A területen kiemelkedő jelentőségű Natura 2000 területek,védett növény és állatfajok, gyepek és vizes élőhelyek találhatóak. Táji sajátosság a számos védett természeti értéket hordozó kaszáló gyümölcsösök, és az országban egyedülálló tőzegmoha lápok jelenléte. A térség Magyarország lepkefajokban leggazdagabb területe.A Rába és a Kerka vízgyűjtő területéhez tartozik, mindkettő védett, Natura 2000 terület. A vízfolyások közül a Rába szennyezése jelentős, amely azonban elsősorban osztrák területről érkezik. Az Őrségi Nemzeti Park és a Kerka-völgy hazánk különleges, folyó és patakok által formált dombvidéke, ahol a vizenyős, nehezen járható völgytalpakat dimbes-dombos kavicshátak vonulata övezi. Éghajlata nedves szubalpin jellegű, az éves csapadékmennyiség mm között van, emiatt forrásokban, vízfolyásokban gazdag. A patakok felduzzasztásával turisztikai szempontból is jelentős mesterséges tavakat hoztak létre. Legjelentősebb folyója a Rába, mely nagy folyóink közül egyedül őrizte meg szabályozatlan medrét. Másik jelentős vízfolyás a Zala (Szala), ami Szalafőtől északra ered és középen szeli át az Őrséget. A harmadik jelentős folyója pedig a Kerka, mely sok ritka szitakötőnek és kérészeknek ad otthont. A terület legjellemzőbb erdőtársulásai a mészkerülő erdeifenyvesek, melynek jellemző növényei a boróka, a szőrös nyír, a korpafüvek, csaknem valamennyi körtike fajunk, a fekete- és vörös áfonya. A gyertyános-tölgyesek, bükkösök jellemző virága a helyenként tömeges kakasmandikó és a ciklámen. A patakokat égerligetek kísérik, a ritka struccharaszttal. Fellelhetők még a nyíres, csarabos fenyérek is. Az erdei utak mentén gyakran találkozhatunk a rózsaszín virágú henyeboroszlánnal. A jégkorszak utáni hűvös klíma maradványai, a tőzegmohás lápok, láprétek, melyek jellegzetes rovaremésztő növényeknek nyújtanak élőhelyet. A Kerka-völgy jellegzetes növénye a kockás- és sárgaliliom, tőzike. A térségre a mozaikos tájszerkezet jellemző, amelyben a nagyobb kiterjedésű erdőterületek és kisebb mezőgazdasági területek váltogatják egymást. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

11 A térség környezeti állapota 2/2
Jellemző az aprófalvas településszerkezet, az Őrség sajátossága a "szeres", a Vend vidék sajátossága a "szórvány" településszerkezet. Talajtani szempontból leginkább a kötött, erdőtalajok a jellemzőek. A levegő tiszta, a környezet alapvetően zajmentes, rekreációs célokra kitűnően alkalmas. Jelentős része erdővel borított, a faanyagot elsődleges, másodlagos faipari vállalkozások hasznosítják. A szántóföldi gazdálkodás mellett a legeltetéses gyepgazdálkodás, a szőlő és a gyümölcstermesztés is megtalálható. A lakossági hulladékkezelés tekintetében részben megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, amely a térségen kívüli területre kerül elszállításra. A települések egy része szennyvízcsatornával ellátott, de a legtöbb kistelepülésen ez a probléma még megoldatlan. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
Az Őrség Határok Nélkül térségében 17 hátrányos helyzetű település található, amelyek a 240/2006 Kormányrendelet hatálya alá tartoznak. A 17 településből 13 a lenti, egy az őriszentpéteri míg a fennmaradó 3 a szentgotthárdi kistérségbe tartozik. Közös jellemzőjük az infrastrukturális elmaradottság, egy vagy több alapvető infrastruktúra teljes, vagy részleges hiánya. A települések lakói között az átlagosnál nagyobb számban találhatóak hátrányos helyzetű csoportok képviselői: romák, idősek, tartós munkanélküliek. Ezeken a településeken erőteljesebben jelennek meg a funkció nélküli ingatlanok, hiányoznak a foglalkoztató vállalkozások. Kedvezőtlen képet mutat a népesség iskolai végzettsége, az általános iskolát az itt élő lakosság 26,4%-a nem fejezte be. Diplomával 3,3%-uk rendelkezik, érettségizett 9,5%. Viszonylag magas a szakmunkás végzettségűek aránya (21,7%). A hátrányos helyzetű településeken a népesség főbb korcsoportonkénti megoszlásában 14 év alatti 14,5%, év közötti 59,8%, míg a 60 évesnél idősebb lakosság 25,6%. Mind a 14 év alatti lakosság, mind a nyugdíjaskorú lakosság aránya magasabb a hátrányos helyzetű településeken a három kistérség átlagához viszonyítva (Szentgotthárdi, Őriszentpéteri és a Lenti kistérségek). Kilenc településen egyáltalán nincs civil élet, míg a többieken összesen 16 bejegyzett szervezet van, melyek sport és a közbiztonság javítását célzó feladatokat - tűzoltó és polgárőr egyesületek - látnak el. A szociális szolgáltatások iránt nagy igény jelentkezik, ugyanakkor ezek csak korlátozottan állnak rendelkezésre a hátrányos helyzetű településeken. A vállalkozások száma elmarad a többi településétől, ugyanakkor megfigyelhető, hogy gyakran a hátrányos helyzetű településen telephellyel rendelkező vállalkozás is más településen lakó munkavállalókat alkalmaz. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a hátrányos településeken nagy számban élő tartós munkanélküli lakói, egyéb hátrányos (etnikai, képzettség, életkor, egészségügyi, szociális stb.) csoportokhoz is tartoznak. A munkaerőpiacról régóta kiszorultak nem állnak mentálisan, és képességeik alapján sem készen az azonnali munkavállalásra. Számukra komplex munkaerőpiaci integrációs-reintegrációs programok megvalósítása jelenthet megoldást a munka világába való bekerüléshez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

13 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
A hátrányos helyzetű településekre is jellemző ugyanakkor, hogy szép természeti környezetben találhatóak, sajátos néprajzi, kézműves és kulturális hagyományokkal rendelkeznek. Többségüket szívesen látogatják jelenleg is a turisták, azonban jellemzően kevés az olyan szolgáltatás, amely a turistákat költésre és huzamosabb tartózkodásra ösztönözné, ezért gyakran csak rövid kirándulásokat tesznek ezeken a településeken és környékükön. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 22%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 11% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 12% 11% Építőipar 22% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 8% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 4% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 15% Egyéb szolgáltatás 13% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 41%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 6% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 41% 4% Építőipar 10% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 5% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 6% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 3% Egyéb szolgáltatás 2% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 22% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

18 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 9.7%, ami 1.9 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 9.7% Változás 2003-hoz képest 1.9 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
A térség jellegzetessége, hogy megyeszékhelyektől, nagyvárosoktól távol található, alapvetően aprófalvas településekből áll, amelyekről a munkavállalók nehezen tudnak a közösségi közlekedés eszközeivel eljutni a Vas és Zala megyei foglalkoztatási központokba. Ezért a munkanélküliségi ráta meghaladja a regionális átlagot. Ugyanakkor további jellegzetesség, hogy a térségen belül komoly eltérések tapasztalhatóak a munkanélküliség tekintetében. Szentgotthárd és Csesztreg a két legnagyobb térségi foglalkoztató település. A két foglalkoztatási központhoz közelebbi településeken általában kisebb a munkanélküliseg, mint a minden tekintetben távoli kistelepüléseken. A munkanélküliek egy jelentős része a tartós munkanélküliek kategóriájába tartozik. Ennek egyik fő oka, hogy a legnagyobb foglalkoztatási szektorok (feldolgozóipar nagyvállalatai, közigazgatás), amelyekben a foglalkoztatottak 63%-a dolgozik, viszonylag speciális és magas képzettséget, gyakorlatot igényel amelynek ez a réteg nem tud megfelelni. A viszonylag magas munkanélküliség mellett azonban folyamatosan fennáll, főként a megfelelően képzett szakmunkások tekintetében a hiány, amely már gátolhatja további cégek letelepedését a térségbe. Ezért a hatékony szakképzés és az élethosszig tartó tanulás lehetőségét biztosító felnőttképzés szerepe meghatározó a térség munkavállalóinak versenyképessége szempontjából. A tartós munkanélküliek jelentős része egy, vagy több szempont alapján valamelyik hátrányos helyzetű csoporthoz is tartozik egyben. Ezek az emberek olyan komplex mentális-szociális- és készség problémákkal küzd, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi azonnali munkavállalásukat a munkaerőpiacon. Számukra egyrészt komplex reintegrációs programok szervezésével lehet esélyt teremteni a jelenlegi vállalkozói struktúra szereplőinél való munkavállalásra. Másrészt a vidékfejlesztési program súlypontját képező helyi termékek és szolgáltatások támogatása révén megerősödő helyi mikrovállalkozások új munkahelyeremtő hatása révén kerülhetnek vissza a munka világába. A térség szinte minden települése a turizmust jelölte meg a fejlődés egyik fő irányának. A szállásadás és vendéglátás, tehát a turizmushoz közvetlenül kapcsolódó szektor mindössze a 5%-os foglalkoztatási súlya jelzi az itt rejlő tartalékokat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

20 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ennek az 5%-nak a jelentős része is vélhetően a vendéglátáshoz kötődik, így a szállásadásban foglalkoztatottak száma alig kimutatható. A térségben az erősen domináló falusi turizmus mellett nagyon elmarad a kereskedelmi szálláshelyek, szállodák jelenléte. Fontos jelezni, hogy a határmentiségből adódóan jelen van a szlovén és osztrák területen történő rendszeres és alkalmi munkavállalás. Ennek mértéke nehezen megállapítható, de számos településen a lakosság körében érzékelhető és a jövőben várhatóan tovább erősödő tendenciát jelent. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

21 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 7 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 23%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Szentgotthárd székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 6 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 2,047 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 23% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 7 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 GM Motors Powertrain Kft. Szentgotthárd 3430 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 755 2 Hoffmann Carbon Kft. Csesztreg 2875 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 438 3 Arcelor Hungária Kft. Szentgotthárd 2710 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 220 4 Fermat Hungária kft. Csesztreg 2811 Fémszerkezet gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 167 5 Vossen Hungária Kft. Szentgotthárd 1740 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 110 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 7 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 FOCUS-On Kft. Szentgotthárd 6340 Szállítmányozás Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok 110 7 Gotthárd Therm Kft. Szentgotthárd 5530 Étkezőhelyi vendéglátás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 72 8 VIBEBA Kft. Rönök 2010 Fűrészárugyártás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 70 9 Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárd 0201 Erdőgazdálkodási termék-előállítás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 60 10 Asso Kft. Őriszentpéter 1930 Lábbeligyártás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 45 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
Az Őrség határok Nélkül térségben eltérő adottságok és lehetőségek között tevékenykednek a térség nagyvállalatai, amelyek jellemzően a feldolgozóipar területén működő multinacionális cégek, vagy beszállítóik és a térség többi egyéni, mikro- és kisvállalkozása, akik a 49 település többségében a helyi termékek és szolgáltatások nyújtását végzik. A két vállalkozói csoport között szinte nincs semmiféle üzleti kapcsolat. Vidékfejlesztési szempontból a mikro- és kisvállalkozások szerepe a meghatározó, foglalkoztatási szempontból a térségi közepes és nagyvállalatok dominálnak. Az Őrség Határok Nélkül térség vállalkozásai közül foglalkoztatási tekintetben meghatározóak tehát a külföldi tulajdonban lévő, közepes és nagyvállalatok. Ez néhány vállalkozást jelent ugyan, de összesen mintegy 2000 munkahelyet biztosítanak. Ezek a térségi nagyvállalatok két településen Szentgotthárdon és Csesztregen találhatóak. Profiljuk a feldolgozó ipar területén jelentkezik, az autóalkatrész gyártás, a fémmegmunkálás, a textilipar, a GM-hez kapcsolódó logisztikai szolgáltatás területén tevékenykednek. A vállalkozások foglalkoztatási szempontból kialakított következő csoportját a fő közötti munkáltatók jelentik, amelyek további feldolgozó ipari cégek mellett, az építőipar, a kereskedelem, a vendéglátás, turisztika és a szállásadás területén jelennek meg. A térségben Szentgotthárd, Csesztreg mellett Őriszentpéteren, és Rönökön találhatók ezek. Mintegy tucatnyi vállalkozásról van szó, amelyek jellemzőn magyar tulajdonban vannak, helyi vállalkozók működtetik őket. A zalai területeken jellemző, hogy a vállalkozás székhelye Lenti, de tevékenységét valamely kistelepülésen végzi, jó példa erre Gosztola. A rekreációs és wellness célú turizmus egyik központja, ugyanakkor gosztolai székhellyel nincs bejegyzett vállalkozás szállodai szolgáltatások nyújtására. A foglalkoztató vállalkozások legnagyobb csoportját a 20 fő alatti vállalkozások adják. Ezekben a gazdasági, pénzügyi szolgáltatók mellett, a települési szolgáltatásokat végző vállalkozások, valamint a mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari cégek is képviselve vannak. Ugyanakkor a vendéglátás, kereskedelem, szállásadás és más turisztikai szolgáltatások is itt jelennek meg. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

25 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
A térségben a vidékfejlesztési szempontból leginkább érintett célcsoport, tehát a falvakban tevékenykedő turisztikai, élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozások szinte teljes egészében ide tartoznak. A vidékfejlesztési stratégiában kialakítandó turisztikai és helyi termék fejlesztési intézkedések elsősorban őket érinti. A mikrotérségi központokban emellett jelentős foglalkoztatók az önkormányzatok, körjegyzőségek. A térség három foglalkoztatási központján (Szentgotthárd, Őriszentpéter, Csesztreg) kívül Lenti, Körmend biztosít munkalehetőségeket a térség lakóinak Magyarországon. Ugyanakkor a határmenti elhelyezkedésnek köszönhetően lényeges a szlovén, osztrák munkavállalás szerepe. A külföldi határmenti munkavállalás mértéke csak részben ismert, sokan ideiglenesen vállalnak alkalmi munkákat a szomszédos országokban. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

26 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 16 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 5 Vallással kapcsolatos tevékenység 8 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 16 Sporttal kapcsolatos tevékenység 26 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 5 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 24 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 2 Oktatással kapcsolatos tevékenység 17 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 7 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Nemzetközi kapcsolatok 1 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 3 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 10 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 17 Politikai tevékenység 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
A térségben jelentős számú non-profit szervezet működik. Többségük egy-egy település tekintetében fejti ki tevékenységét, számos szervezet mikrotérségi vagy kistérségi hatással is bír. Az Őrségben a non-profit szervezetek száma a térség lakosságához viszonyítva a régióban a legmagasabb. Vannak olyan települések, ahol a non-profit szervezetek a helyi foglalkoztatásban is jelentős szerepet töltenek be. A szentgotthárdi térségben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a kulturális programok szervezése mellett turisztikai termékfejlesztést, információnyújtást és marketing tevékenységet végez. A Szlovén Vidék Kht. a Rába menti szlovének lakta települések gazdaságfejlesztésével foglalkozik. Szlovének Magyarországi Szövetsége a szlovén lakosság legfontosabb identitás megőrzést támogató szervezete. A Szentgotthárdi Civil Fórum fogja összes a város civil szervezeteit. Az Őrségben az Őri Alapítvány teleházat, rádiót működtet, és térségi turisztikai programok, fesztiválok szervezője. Az Őrvidéki Civil Szövetség a térségi örökség megőrzésében és szervezetek koordinálásában aktív. A Népi Mesterségek Műhelye Egyesület az őrségi kézműves hagyományok megőrzése, oktatása, fejlesztése és bemutatása területén tevékenykedik. A Natúrpark Egyesület a határmenti együttműködések, kulturális gazdasági kapcsolatok fejlesztésében vállal szerepet. Az Őrségi Vendéglátók és Szállásadók Szövetsége a térség turisztikai szereplőit fogja össze. A Natúrpark Térségfejlesztési Kht. az őrségi mellett a szentgotthárdi és a lenti kistérségekben, tehát a közösség teljes területén térségfejlesztéssel, helyi termékek fejlesztését, foglalkoztatás növelését segítő programok bonyolításával foglalkozik. A zala megyei települések között szintén több aktív non-profit szervezet található, melyek jobbára a mikrotérségi központokban vannak jelen - Rédics(6), Csesztreg (10), Zalabaksa(8), Szentgyörgyvölgy(4). Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

28 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
Ezek közül térségi hatású szervezetek: Cseszt Regélő Térségfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht., térségfejlesztéssel, foglalkoztatás bővítését segítő programok generálásával, megvalósításával és képzéssel foglalkozik. Góna Szabadidőközpont és Kézilabda Egyesület fő profilja a sporttevékenységek. Zalabaksai Kulturális és Ifjúsági Egyesület ifjúsági szervezet, akik tréségükben a fiatalok elvándorlását szeretnék megállítani Szilvágyért Egyesület: Nemcsak Szilvágyért tevékenykednek, kiemelkedő közösségi programokat szerveznek,több természetvédelemmel foglakozó programban voltak partnerek. Kerka Kulturális Egyesület hagyományőrzés területén végez jelentős munkát. Csesztregi Falubarát Egyesület a település kulturális örökségének őrzésével,közösségi programok szervezésével foglalkozik. "Rédics és Vonzáskörzete Fejlődéséért" Közalapítvány az Őrség-Göcsej-Hetés Akciócsoport gesztorszervezete. "Barangolók" a Természetért Egyesület a környezetudatos magatartás, egészséges életmód terjesztését tűzte ki céljául Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület közösségfejlesztéssel, civil szervezetek fejlesztésével, képzések szervezésével foglalkozó nonprofit szervezet Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

29 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 591 fővel csökkent, ami arányosítva 3%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 23,218 23,049 22,909 22,827 22,627 Éves változás -169 -140 -82 -200 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 591 fővel csökkent A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 3%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 2% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 9% 13% 15-59 év 63% 60% 59 év felett 24% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

31 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 1% 2% 0 általános 7% 9% 1-5 általános 13% 9% 6-7 általános 31% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 3% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 21% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 8% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 9% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 1% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 6% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

32 A térség demográfiai helyzete 1/2
A térségben az elmúlt 5 évben mintegy 3%-kal csökkent a lakosság száma, összesen 591 fővel lett kevesebb a térség lakóinak száma a közötti időszakban. Az itt élők negyedrésze 59 év feletti, ez magasabb az országos átlagnál és térség fokozott elöregedésére mutató adat. A 15 év alttiak kategóriájiban is az országos átlag alatti népesség arányokat találhatunk, ez szintén az elöregedés várható fokozódó ütemét vetéti előre a következő évtizedekre. Amennyiben az aktív korú (15-59 év közöttiek)lakosság arányát vizsgáljuk, úgy viszont a fenti rendkívül negatív adtokkkal szemben az országos átlagnál némileg kedvezőbb, 63%-os arányt tapasztalunk. Ennek oka abban keresendő, hogy a térség településeinek egy részében a bevándorlások aránya nagyobb az elvándorlásnál. A bevándorlók pedig általában középkorú, vagy idősebb párok esetleg a már nagyobb gyermekekkel. A térségbe történő betelepülésnek két fő oka van. Egyrészt a határon túli, vagy térségi munkavállalási lehetőség. Másrészt az Őrség egyfajta vonzerővel bír, a nagyvárosi rohanás elől menekülni vágyó emberek számára, akik ezért először csak látogatják, aztán hétvégi tartózkodósi helyükké teszik, végül sokan állandó lakóhelyükké választják a térség egy-egy kistelepülését. A helyenkén jelentkező pozitív bevándorlási különbözet azonban egyáltalán nem tudja ellensúlyozni a népesség természetes fogyását. A térségben ugyanakkor a munkahelyek hiánya a fiatalok elvándorlását is eredményezi a vidéki nagyvárosok és a főváros felé. A térség távol esik ezektől a foglalkoztató központoktól, ezért aki döntést hoz a térségen kívüli tartós munkavállalásról, az előbb-utóbb az elköltözést is vállalja. Lakóhely szerint Szentgotthárd és Őriszentpéter két város, amelyben a lakosság 44%-a él. A két városhoz közelebb eső településekről az elmúlt évtizedekben folyamatos térségen belüli elvándorlás volt tapasztalható a két térségi központ irányába. Az utóbbi években ez kiegyenlítetté vált számos esetben a kisebb településekre való visszaköltözés is tapasztalható, elsősorban azokra a településekre, amelyeken az infrastukturális fejlesztések utolérték a központi településeket. Szentgotthárd, Őriszentpéter és Rédics kivételével a térség többi 36 településének mindegyike 1000 fő alatti ,az átlagos település nagysága fő közötti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

33 A térség demográfiai helyzete 2/2
Azonban, ha megnézzük, hogy a két város közül Őriszentpéter mindössze 1300 lakosú, és Szentgotthárd falusias városrészein (Farkasfa, Máriáújfalu, Rábatótfalu, Jakabháza, Zsida és Rábafüzes) mintegy 1700 ember él, úgy kijelenthetjük, hogy a térség lakóinak 70%-a kifejezetten falusias környezetben él. A térségben 17 hátrányos helyzetű település található, amelyekben fokozottan figyelhető meg a hátrányos helyzetű csoportok jelenléte. A hátrányos helyzetű településeken a népesség főbb korcsoportonkénti megoszlásában 14 év alatti 14,5%, év közötti 59,8%, míg a 60 évesnél idősebb lakosság 25,6%. Mind a 14 év alatti lakosság, mind a nyugdíjaskorú lakosság aránya magasabb a hátrányos helyzetű településeken a három kistérség átlagához viszonyítva. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

34 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 15 31% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 37% 18 Helyközi autóbusz-megállóhely 1 2% Közművesített, közúton elérhető ipari park 47 96% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

35 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Kikötő Közmű ellátottság Hulladéklerakó Állati hulladék tároló Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

36 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Ipari kamara Rotary típusú klub Egészségügyi ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
Az Örség Határok Nélkül térség települései az alapinfrastruktúra tekintetében megosztottak. A települések egy része teljes alapinfrastruktúrával ellátott, itt jellemzően az egyéb (oktatás, egészségügy, szabadidő) infrastrukturális elemek is jobban jelen vannak. A települések másik csoportjában az alapinfrastruktúra sem teljes. Jellemző a szennyvízcsatorna hálózat hiánya, de van olyan településrész, ahol nincs vezetékes ivóvízhálózat sem. Általában ezeken a településeken az egyéb települési infrastruktúra is csak részben van jelen, a meglévő épületek állapota rendkívül leromlott. A kisebb településekre jellemző, hogy sok üres ingatlan, telek található rajtuk, amelyek hasznosítása megoldásra vár. Ezek az ingatlanok akár lakóhelyként, akár vállalkozási célból, akár a közösségi szolgáltatások biztosítása érdekében kitűnően kihasználhatóak lehetnek. A településszerkezetből fakadóan sokszor a kisebb településekhez is több kilométeres úthálózat és mezőgazdasági utak tartoznak. A térségben vannak olyan települések, amelyeknek településszerkezete védett, ezek elsősorban az Őrségi Nemzeti Parkban található szeres és szórványtelepülések. A védett épületek, a népi építészet emlékei, a haranglábak és településszerkezeti egységek a térség épített örökségének fontos elemei. A térség oktatási, egészségügyi infrastruktúrája kialakult, de rossz állapotú, felújításra szoruló ingatlanokban és elavult eszközrendszerrel működnek. A térségben pénzügyi gazdaségi szolgáltatásokat, tanácsadásokat végző szervezetek még a városokban sincsenek maradéktalanul jelen. A kisebb településeken pedig gyakorlatilag teljesen hiányoznak. Ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtására kialakított infrastruktúra sem sok helyen áll rendelkezésre. A nagyvárosoktól távoli kis települések lakói gyakorlatilag nem tudnak igénybe venni számos közösségi szolgáltatást. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

38 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
Néhány településen teleházak működnek, amelyek részben ellátják ezeket a feladatokat. Fontos lenne a mikrotérségi, körjegyzőségi központokban legaláb a közösségi szolgáltatások ellátására alkalmas ingtalanok kialakítása, elsősorban meglévő, funkció nélküli épületek megfelelő átalakításával. A szabadidős infrastruktúra fejlesztése rendkívül fontos lenne. Számos településen vannak ilyan elemek, de elavultak és nem képeznek térségi hálózatot.A településk népességmegtartó ereje nem fokozhazó és a turizmus fejlesztése sem valósulhat meg megfelelő szabadidős infrastruktúra hálózat nélkül. A térség játszóterei, parkjai, sportlétesítményei általában mindenhol felújításra szorulnak. A turisztikai kisebb infrastruktúrák fejlesztése, korszerűsítése szükséges, amelyek révén a meglévő kezdeményezésekre építve tematikus túraútvonal hálózat, témaparkok pihenő és kilátóhelyek, információs táblarendszer alakulhat ki. Fontos az informatiakai infrastruktúra hálózatainak és eszközeinek kialakítása. A térségen belüli kommunikációt és kapcsolatrendszert erősítheti, a meglévő civil kezdeményezésekre épülő többnyire lokális média(rádió,Tv,újságok)ösztönzése térségi jellegű projektek elindítására. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.03 0.05 0.97 1.17 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 157% 113% 53% 172% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

40 Települések főbb jellemzői 1/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Alsószenterzsébet Község 82 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.70% 359,756 0.000 0.000 Alsószölnök Község 401 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 11.92% 498,342 0.000 0.000 Apátistvánfalva Község 408 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 1.21% 560,584 0.000 0.000 Baglad Község 64 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.09% 211,084 0.000 1.813 Bajánsenye Község 595 Közszféra 7.53% 468,121 1.183 0.000 Belsősárd Község 117 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.00% 440,771 0.000 0.000 Bödeháza Község 69 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 8.33% 146,600 0.000 0.116 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

41 Települések főbb jellemzői 2/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Csesztreg Község 892 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.64% 558,447 0.000 2.435 Csörötnek Község 933 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.73% 416,789 0.000 0.000 Felsőszenterzsébet Község 16 11.11% 219,447 0.000 5.813 Felsőszölnök Község 633 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.37% 456,350 0.000 1.166 Gáborjánháza Község 90 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.57% 271,137 0.000 0.000 Gasztony Község 464 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.00% 556,760 0.000 0.000 Gosztola Község 45 5.88% 921,113 12.533 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

42 Települések főbb jellemzői 3/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 3/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Ispánk Község 112 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.46% 544,260 0.000 1.938 Kálócfa Község 195 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 13.51% 329,664 0.000 0.000 Kercaszomor Község 263 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.69% 402,135 0.000 0.894 Kerkabarabás Község 303 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 15.05% 297,548 0.000 0.000 Kerkafalva Község 120 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 4.05% 421,339 0.000 5.608 Kerkakutas Község 151 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.23% 375,256 0.000 0.000 Kétvölgy Község 133 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.85% 369,552 0.000 10.872 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

43 Települések főbb jellemzői 4/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 4/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Kozmadombja Község 55 23.81% 253,247 0.000 0.000 Külsősárd Község 91 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.68% 497,187 0.000 0.000 Lendvadedes Község 36 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 13.04% 304,553 0.000 0.250 Lendvajakabfa Község 30 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 0.00% 208,865 0.000 0.000 Magyarföld Község 34 Szállítási, raktározási, postai és távközl... 12.50% 528,075 0.000 0.000 Magyarlak Község 767 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.92% 647,144 0.000 0.000 Magyarszombatfa Község 284 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.52% 333,242 3.250 0.849 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

44 Települések főbb jellemzői 5/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 5/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Márokföld Község 46 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 1.03% 551,614 0.304 Nemesmedves Község 26 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.00% 276,684 0.000 0.000 Nemesnép Község 136 10.00% 341,856 0.000 0.522 Orfalu Község 63 Szállítási, raktározási, postai és távközl... 2.00% 404,179 0.000 0.365 Őriszentpéter Város 1,233 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.80% 617,984 0.387 6.015 Pórszombat Község 348 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.33% 449,799 0.000 0.477 Pusztaapáti Község 37 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 22.73% 198,198 0.000 9.297 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

45 Települések főbb jellemzői 6/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 6/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Ramocsa Község 42 26.09% 200,138 0.000 0.000 Rédics Község 1,007 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.47% 460,994 0.000 0.020 Resznek Község 341 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.76% 472,019 0.000 0.000 Rönök Község 451 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 13.38% 366,553 0.000 0.164 Szakonyfalu Község 405 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 11.92% 410,435 0.000 0.000 Szalafő Község 235 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 11.36% 401,089 0.000 15.685 Szentgotthárd Város 8,939 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.65% 668,151 1.426 0.420 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

46 Települések főbb jellemzői 7/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 7/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Szentgyörgyvölgy Község 471 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 1.04% 323,234 0.000 8.796 Szijártóháza Község 38 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 35.71% 199,172 0.000 0.000 Szilvágy Község 221 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.20% 392,417 0.000 0.000 Vasszentmihály Község 382 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 1.00% 618,534 1.024 0.000 Velemér Község 88 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.33% 358,460 0.000 4.170 Zalabaksa Község 681 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.56% 423,667 0.000 0.715 Zalaszombatfa Község 54 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 11.11% 318,892 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

47 Települések egy mondatos jellemzése 1/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Alsószenterzsébet „A lakosság elöregedése, helyi munkalehetőség mininális. Az önkormányzat kötelező feladatai ellátására is kevés forrással rendelkezik, fejlesztésre kevés a lehetősége. A település távol helyezkedik el a fő útvonaltól, közösségi élet minimális, nincs aktív civil közösség, a település előnyei kihasználatlanok (turistaút,helyi védett épületek,Natura 2000-es területek stb.).” „A helyi vállalkozások fejlesztése (faipari, gyümölcsültetvény, hűtőház, száraztészta készítő, állattartó mg.-i vállalkozások), munkahelyteremtés, közösségfejlesztés, térségi turisztikai programokhoz történő kapcsolódás, turisztikai lehetőségek kihasználása (turistaút, vadaspark fejlesztése, védett területek), helyi védett épületek, harangláb felújítása, árvíztározó hasznosítása.” Alsószölnök „A helyi fiatalok kötődnek a településhez, de problémát okoz, hogy helyben nem vagy csak nagyon nehezen, irreális áron tudnak telekhez jutni. Az önkormányzat rendelkezik településrendezési tervvel. A terv szerint lehetőség nyílhat építésre alkalmas ingatlanok kialakítására, ám az ehhez szükséges forrást önkormányzatunk nem tudja előteremteni. A fiatalok megtartása a legfontosabb.” „A község Ausztriához és Szlovéniához is közel található. A Rába folyó Alsószölnöknél lép Magyarország területére. Horgászokon és a kenusokon kívül a természetkedvelők is kedvelik ezt a folyószakaszt. A települést kettészeli a Szölnök-patak, melyet duzzasztás után alkalmassá lehetne tenni vadvízi horgászatra. 3 kijelölt turistaútvonal található Alsószölnök területén.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

48 Települések egy mondatos jellemzése 2/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Apátistvánfalva „A település infrastrukturális ellátottsága nem megfelelő, szennyvítisztítás megoldatlan, utak állapota rossz.” „A kiváló természeti adottságokra építve a turizmus fejlesztése, szálláskapacitás és kapcsolódó szolgáltatások elsősorban a bakancsos, a lovas és a kerékpásos turizmusra alapozva. Helyi termékfejlesztés a pálinkafőzde korszrűsítése révén, valamint a faipar fejlesztése. Mindezekhez hátteréül alapvetően szükséges a szennyvíztisztítás megoldása.” Baglad „Öregedő korösszetétel, népesség folyamatos csökkenése, vállalkozások hiánya, önkormányzat működési hiánya, fejlesztésekhez forrásokkal nem rendelkezik így pályázatokon nehezen tud részt venni.” „A sok üres lakás, és a viszonylag érintetlen természeti környezet adottságait kiahsználva a turizmus és a település, mint lakóövezet fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

49 Települések egy mondatos jellemzése 3/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bajánsenye „Elöregedő népesség, lakosságszám fogyása, szűkülő foglalkoztatási lehetőségek” „Táji és természeti értékek megléte, növekvő turista forgalom jobb kihasználása a helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek fejlesztés révén (vendéglátás, szálláskapacitás, tó fürdési és horgászati kihasználása, programszervezés támogatása)” Belsősárd „A település lakosságának öregedő korösszetétele,a népesség folyamatos csökkenése, vállalkozások hiánya egymással összeföggő problémakört jelenít meg.” „Turisztika fejlesztése, amely munkahelyeket teremt, ehhez a Lenti gyógyfürdőhöz és a 86-os úthoz vezető út közelsége, valmint Kavicsbánya turisztikai hasznosítása lehet lehetőség. A horgásztó környékének továbbfejlesztése szintén fontos lehetőségek jelent.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

50 Települések egy mondatos jellemzése 4/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bödeháza „Csökkenő és elöregedő népesség, a munkahelyek hiánya, lakatlan és funkciótlan ingatlanok.” „Ingatlanok új funkcóval történú hasznosítása, amelyeken lakások, vagy közösségi,és turisztikai szolgáltatások fejleszthetőek. Viszonylag érintetlen természeti környezet. Szlovéniával közvetlen határos a település így határon-átnyóló gazdasági-kulturális kapcsolatokerősítése révén a településen élők helyzete javítható lehetne.” Csesztreg „Népesség csökkenése. Önkormányzati források szűkülése. Épített környezet lepusztultsága. Középületek elavultsága. Felújításra szoruló úthálózat. A kerékpár utak hiánya. A tömegközlekedés hiányosságai. Természeti, ökoturisztikai lehetőségek kihasználatlansága.” „Aktívkorú lakosság számát meghaladó munkahelyek száma. Rendezett település és természeti környezet. Teljeskörű infrastruktúra. Civilek aktivitása, amelyet az integrált közösségi szolgáltatások nyújtására alkalmas infrastruktúra kialakításával lehet tovább támogatni. Turisztikai fejlesztések (túraútvonal fejlesztés, szolgáltatások fejlesztése, ökoturisztikai fejlesztések stb.).” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

51 Települések egy mondatos jellemzése 5/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Csörötnek „Magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság, kevés munkahely. A hátrányos helyzetű roma lakosság szociális problémái. Turizmus kezdetlegessége, spontán szerveződő léte. A lakosság kiszolgálását, ellátását biztosító intézményhálózat épületeinek leromlott állapota.” „Az önkormányzat által a rendezési tervben kijelölt vállalkozói övezetbe a szociálisan hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett lakosság számára megélhetést biztosító munkahelyek betelepítése, az általános foglalkoztatottság javítása.A turizmus, mit megélhetési lehetőség meghonosítása, elfogadtatása.A turisztikai infrastruktúra kiépítése.Lakossági szolgáltatások feltételeinek javítása” Felsőszenterzsébet „A település alacsony lélekszáma, zsákfalu jellege, ahol a lakosság elöregedése és a munkahely hiánya okoz problémát, valamint az önkormányzat szorult anyagi helyzete, amely nehezen tesz lehetővé kisebb fejlesztéseket is. Alapszolgáltatások elérése csak a mikrotérségi központban lehetséges, nincs kihasználva a védettség alatt lévő épületállomány, az értékes Natura 2000 területek.” „A turizmus fejlesztése a turisztikai infrastruktúra kiépítésével (túraútvonalak, tározó tó hasznosítása, szálláskapacitás fejlesztése), alternatív turizmus (vadászat, ökoturizmus) fejlesztése (szolgáltatás, infrastruktúra), a helyi termékek fejlesztése (kecske-, tehénsajt, fűszernövények, aszalványok, állatsimogató).” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

52 Települések egy mondatos jellemzése 6/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Felsőszölnök „A település infrastrukturája kiépítetlen. A Művelődési Ház felújítása nem kezdődött el. A szennyvízberuházáshoz szükséges pénzforrás nem áll rendelkezésre. A templom környékének rendezése nem került sor. A községben nincs kiépített járda. A falut Kétvölgyel összekötő közút építése szükséges. A helyi általános iskola fenntartásának finanszírozása nagy terhet jelent.” „A települési infrastruktúra teljes kiépítése. A hármashatár és a környezet turisztikai lehetőségeinek (túraútvonalak, témapark kialakítása, szálláskapacitás fejlesztése) kihasználása. Szlovén gazdasági kapcsolatok megerősítése.” Gáborjánháza „Vállalkozások és azok által fenntartott munkahelyek hiány, amely az elvándorláshoz és a település elöregedéséhez vezet.” „Vállalkozásfejlesztés , elsősorban a mezőgazdasági vállalkozások tekintetében. Szlovénia közelségét kihasználva a határmentigazdasági kapcsolatok fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

53 Települések egy mondatos jellemzése 7/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 7/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Gasztony „Önkormányzati tulajdonú kül,-és belterületi utak rossz állapota, helyi munkalehetőségek hiánya.” „A meglévő adottságokra építve a község turisztikai, idegenforgalmi fejlesztése, elsősorban a kerékpáros és a bakancsos turizmus területén.” Gosztola „Elöregedő helyi lakosság amely a hagyományos falusi életforma megtartását nem tudja megvalósítani a településen.” „Üdülőfaluvá való átalakulás további turisztikai fejlesztések révén. A településen szálloda működik a wellness turizmusra alapozva. Ennek továbbfejlesztése jelenthet a településen a lehetőséget.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

54 Települések egy mondatos jellemzése 8/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 8/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Ispánk „Foglalkoztató hiánya, amely miatt a településn nincs elegendő munkahely, közösségi közlekedés hiánya amely nehezíti a különféle szolgáltatások(oktatás, egészségügy stb.)és a munkahelyek elérhetőségét.” „Turizmus, mezőgazdasági területek hasznosítása, speciális helyi termékek előállítása (bioplazma, gyümölcskészítmények)” Kálócfa „a 86-os főközlekedési út kamionforgalma, ez elkerülő út hiánya, elöregedett lakosság, magas munkanélküliség, közösségi élet hiánya, munkahelyek hiánya, elvándorlás” „turisztikai vonzerő az ótelepülés részen, határ közelsége, főközlekedési út helyben, teljes infrastuktúra kiépítettsége” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

55 Települések egy mondatos jellemzése 9/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 9/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kercaszomor „Öregedő lakosság,kevés munkalehetőség. A Szlovénia felé vezető utek, elsősorban kerékpárút hiánya, amely segíthetné a határmenti gazdasági turisztikai kapcsolatok fejlődését.” „Turizmus, ezen belül az ökoturizmus fejlesztése határmanti túraútvonal hálózat kialakítása, a településen több szolgáltatás és vállalkozás fejlesztése (pl. szállásadás, vendéglátás, kerámiagyártás, látványpékség)” Kerkabarabás „Alacsony a civil aktivitás,kvázi termékek jelen vannak, de nem meghatározóak.” „Kis- és mikrovállalkozások indítása, fejlesztése, melyek a helyi termékek előállítására alapoznak illetve a lakosság szükségleteit elégítik ki helyben. illetve a falusi turizmus fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

56 Települések egy mondatos jellemzése 10/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 10/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kerkafalva „A lakosság elöregedése, munkahely hiánya, az önkormányzat szorult anyagi helyzete, amely akadályozza a fejlesztést. A megkezdett idősek otthona beruházás félbemaradása, ezzel a további fejlesztési elképzelések megtorpanása. A falusi szálláshelyekhez kapcsolódóan kiegészítő turisztikai kínálat minimális, a lehetőségek kihasználatlanok, hasznosítatlan tározó tó.” „A településen található védett fás legelő (200 éves tölgyes), védett épületek és szép temészeti környezet kihasználása, a falut érintő kijelölt turistautak fejlesztése, kiegészítő turisztikai szolgáltatások elindítása, a kapcsolódó és szociális infrastruktúra fejlesztése (pihenőhelyek, kilátó, témapark, bemutató műhelyek és idősek otthona).” Kerkakutas „A lakosság elöregedése és a munkahely hiánya. Az önkormányzat szorult anyagi helyzete, a közösségi épületek rossz állapota, a roma lakosság szociális, lakhatási problémái. A maga számú kisgyermek, gyermek számára a szabadidejük eltöltésére a jelenlegi játszótér nem alkalmas. A Kozmadombja felé vezető út olyan rossz állapotú, így a települést szinte zsáktelepülésnek lehet tekinteni.” „A közösségi és középületek megújítása, közösségfejlesztés a településen, civil aktivítás növelése. A roma lakosság számára munkalehetőség teremtése, szociális helyzetük javítása. Mezőgazdasági, erdőgazdasági vállalkozások indításának segítése. Turisztikai adottságok kihasználása - kéktúra útvonal fejlesztése, helyi védett terület (mészkerülő fenyves) bemutathatóságának javítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

57 Települések egy mondatos jellemzése 11/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 11/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kétvölgy „Nem megfelelő infrastruktúrális ellátottság: úthálózat korszerűsítése (7454. jelű Kétvölgy - Szentgotthárd összekötő út, illetve Kétvölgyi bekötőút), összekötő út kiépítése (Kétvölgy - Felsőszölnök között), a települési szennyvízkezelés megoldása, szélessávú hálózat elérhetőségének bővítése.” „A kiváló természeti adottságok kiemelt lehetőséget kínálnak a turizmus, a turisztikai infrastruktúra további fejlesztésére (kilátó és túraútvonalak építése, szállások és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.” Kozmadombja „Elöregedő település, a fiatalabb korosztály sem látja a fejlesztés, fejlődés lehetséges irányait. Nagyon rossz a tömegközlekedés, nincs falugondnoki szolgálat a településen. Lenti kivételével a munkábajárás a környékbeli városokba, illetve a megyeszékhelyrea tömegközlekedéssel nem megoldható. A 86-os út keresztülszeli a települést.” „Népfőiskolai jellegű képzésekkel, közösségfejlesztéssel, a helyi termékek előállításának ösztönzése, értékesítésének elősegítése. Közösségi szolgáltató tér kialakítása; Az üresen álló házakba lakók költöztetése; falusi turizmus fejlesztése. Kisvállalkozások indításának elősegítése -erdei termékek. Alternatív energia.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

58 Települések egy mondatos jellemzése 12/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 12/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Külsősárd „A település elöregedő és fogyó lakossága,amely elsősorban a munkahelyek hiánya miatti elvándorlásból adódik.” „Megüresedett szikvíz üzem csarnok hasznosítása, Lenti Gyógyfürdőhöz és 86-os főközlekedési útvonalhoz való közelség, amelyek révén vállalkozásfejlesztés, turisztikai beruházások teremthetnek munkahelyeket.” Lendvadedes „A munkahelyek hiánya, amely miatt elvándorlás tapasztalható, ennek következtében öregedő és fogyó lakónépesség.” „Lendvadedesi Tó turisztikai fejlesztése, zártkerti területek hasznosítása a turizmus és a helyi termékfejlesztések területén.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

59 Települések egy mondatos jellemzése 13/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 13/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Lendvajakabfa „Munkahelyek hiánya miatti elvándorlás, ennek következtében öregedő és fogyó lakosság. Fiatalok hiánya.” „Sok üres telek és ingatlan, amely lakóhellyé vagy turisztikai szálláshelyekké alakítható. A természeti adottságok kihasználása. A nyugalom, az érintetlen természeti környezet hangsúlyozása, családok letelepítése.” Magyarföld „A lakosság elöregedése és a munkahely, vállalkozási kezdeményezések hiánya. Alacsony költségvetésű önkormányzat, amely a közösségi, infrastrukturális fejlesztési tervek megvalósításához kismértékben tud csak hozzájárulni. Megye határterületi elhelyezkedése miatt az átlagosnál is rosszabb közlekedési helyzet, szolgáltatásokat nyújtó településekettől való távolság.” „Turisztikai vállalkozások, programok fejlesztése az Őrség és az Őrségi Nemzeti Park területeinek közelségére alapozva. A környezeti adottságok kihasználása, meglévő turistautak fejlesztése. Az Őriszentpéteri rendezvényekhez való kapcsolódás, kulturális turizmus erősítése, helyi védett épületek felújítása, Felsőszenterzsébet irányába az egykori út felújítása turisztikai célból.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

60 Települések egy mondatos jellemzése 14/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 14/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Magyarlak „Munkanélküliség növekedése, lakosságszám csökkenése.A település fogyásának megállítása.” „Turisztikai lehetőségek kihasználása (Rába viziturizmusra és a szőlőhegyre építve), iskola, óvoda bővítése, fejlesztése amely a népességmegtartásának fntos feltétele.” Magyarszombatfa „Elöregedő és fogyó népesség, a munkahelyek hiánya, amely a fő oka az elvándorlásnak.” „A turizmus,amelyben a térségi sajátosságokat megjelenítő ökoturizmus mellett, a településen egyedülálló fazekas hagyományokra és vállalkozásokra alapozó turisztikai attrakció és termékcsomag kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

61 Települések egy mondatos jellemzése 15/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 15/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Márokföld „Teljesen elöregedett a falu, nincs a fiatalok számára lehetőség.” „Turizmus fejlesztése, túraútvonalak kijelölése, melyek keresztülvezetnek a településen, falura telepedni szándékozók vonzása.” Nemesmedves „Alacsony lakosságszám. Zsák település, melyre nehéz megközelíthetősége miatt a legtöbb szolgáltatás nem jut el.” „Idegenforgalom fejlesztése, amelyhez a térségi túraátvonal hálózatkialakítása és a hozzá történő kapcsolódás jelenti az alapot. Április 4 kultuszának felelevenítése- a II. Világháború fegyveres harcai ekkor értek véget Nmesmedvesen és egyben Magyarországon.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

62 Települések egy mondatos jellemzése 16/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 16/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nemesnép „Elöregedett lakosság, kevés a pénz fejlesztésekhez, szennyvízhálózat hiánya. A közösségi közlekedés egyre csökkenő lehetőségei, amelyek miatt egyre nehezebbé válik a munkába járás és térségi szolgáltatások igénybe vétele. Turisztikai lehetőségek, helyi épített- és természeti adottságok kihasználatlansága.” „A turizmus fejlesztése, amelyet az országos védelem alatt álló harangláb és helyi védettségű lakóházak bemutatására alapozott falusi turizmusra, a lovasturizmus fejlesztésére és a térségi túraútvonalhálózatokhoz és programokhoz történő bekapcsolódásra lehet alapozni, amely hozzjárulna a munkahelyek számának növeléséhez is.” Orfalu „Az út hálózat rossz minősége (Szentgotthárd - Orfalu összekötő út, illetve Orfalu - Büdfalva összekötő út nem szilárd burkolatú /engedélyes építési terv már megszületett/). Korlátozott a szélessávú hálózat elérhetősége. Megoldatlan a szennyvízkezelés (egyedi megoldás szükséges a település szerkezete és a domborzati adottságok miatt).” „A kiváló természeti adottságok kiemelt lehetőséget kínálnak a turizmus, a turisztikai infrastruktúra további fejlesztésére (szálláskapacitás fejlesztés, szolgáltatások a bakancsos, a kerékpáros és az ökoturizmushoz kapcsolódóan, helyi termék alakíthatóki a gomba valamint gyógy és fűszernövények termesztése és forgalmazása révén.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

63 Települések egy mondatos jellemzése 17/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 17/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Őriszentpéter „Munkahelyek hiánya. A fiatalok elvándorlása és ennek követleztében a település elöregedése.” „Őriszentpéter térségközponti szerepének megerősítése a szolgáltatások (egészségügyi, oktatási, kereskedelmi és kulturális) és a vállalkozások fejlesztése révén (Termálvízkincs hasznosítása, Ökogazdálkodás, A település és a térség épített, természti és kulturális örökségét bemutató ökocentrum kialakítása.” Pórszombat „Alacsony a településen a helyben dolgozók aránya, közösségi élet hiánya.” „Energianövények előállítása, közösségfejlesztéssel a lakosság megtartása, mikorvállalkozások erősítése, helyi termékek előállítása, erdei termékek gyűjtése, feldolgozása” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

64 Települések egy mondatos jellemzése 18/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 18/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Pusztaapáti „Magas a munkanélküliség. Várostól, nagyobb településektől távol helyezkedik el és közlekedési problémák miatt is nehéz a munkavállalás a település lakóinak.” „Vadász illetve rekreációs célú turizmusra alkalmas település, helyi termékek előállítása, értékesítése, biotermékek előállítására alkalmas területek. Erdő öleli körül, így falusi turizmus, illetve az erdő élővilágát bemutató erdei iskola kialakítására vagy gyerekek táboroztatására is alkalmas a település.” Ramocsa „A településen nincs munkalehetőség, távol van a foglalkoztató helyektől, problémás a tömegközlekedés a megyehatáron való elhelyezkedés miatt. A fiatalok elvándorolnak, a település öregedő, elnéptelenedik. A közösségi terek felújításra szorulnak, közterületek nem alkalmasak közösségi életre, melyek a településen élők életminőségét javíthatná. Turisztikai lehetőségek kihasználatlanok” „A településen halad keresztül az európai Szt. Márton út,melyhez kapcsolódva a vallási turizmus fejlesztése valósulhat meg,illeszthető a térség turisztikai programjaihoz,kiegészítve kapcsolódó helyi termékek előállításával. Erdészeti,mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésére megfelelő a település adottsága. A meglévő turistautak felújításával Felsőszenterzsébet,Szatta felé nyithatna” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

65 Települések egy mondatos jellemzése 19/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 19/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Rédics „Munkahelyek hiánya amely településre és a mikrotérségre is kihat. A fiatalok elvándorolnak a településről,így csökkenő népességszám, elöregedő lakosság jellemzi a települést.” „Munkahelyteremtés. Vállalkozások telepítése az ipari parkba. Helyi termékfejlesztés, termékek piacra juttatásának támogatása.A lakossági igényekekre válaszoló mikrovállalkozások (kereskedelem, szolgáltatások) indításának elősegítése. A integrált közösségi szolgáltatások nyújtására alkalmas infrastruktúra kialakítása.” Resznek „A település lakosságának fogyása és elöregedése, amely az elvándorlás következménye a megfelelő munkahellyel rendelkező régiókba.” „A reszneki kastély turisztikai hasznosítása és a viszonylag érintetlen természeti környezetre alapozó turisztikai szolgáltatások fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

66 Települések egy mondatos jellemzése 20/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 20/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Rönök „A település csökkenő lakossága, sok hátrányos helyzetű család jelenléte.” „Foglalkoztatás, szociális foglalkoztatási programok beindításával, vallási turizmus szolgáltatásainak fejlesztésével(Szent Imre templom és környezete kapcsolódó ajándéktárgyak stb.). Település ingatlanjainak felújítása, hasznosítása, integrált közösségi szolgáltatási központ kialakítása.” Szakonyfalu „A művelődési ház tetőterének beépítésére nincs anyagi erőforrás, pedig ott lehetne elhelyezni a szlovén és a cigány kisebbségi önkormányzat helyiségét, az eMagyorország Pontot és a Községi Könyvtárat, valamint a civil szervezetek helyiségeit. Az önkormányzati konyha felszerelésének cseréjére nincs anyagi lehetősége az önkormányzatnak.” „A település infrastrukturális és turisztikai fejlesztése (ökoturizmus, kerékpáros trizmus) a térségi turisztikai hálózatok kialakítása és a település bekapcsolása. A problémák és lehetőségek megoldásához a helyiségek adottak amelyekben integrált szolgáltatásokat lehetne nyújtani.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

67 Települések egy mondatos jellemzése 21/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 21/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szalafő „A munkalehetőségek hiánya,amely miatt a fiatalok elköltözése tapasztalható ez pedig a település elöregedéséhez vezet.” „Szalafő a térség falusi turizmusának elsődleges célpontja ezért fontos a kiváló turisztikai lehetőségek fokozott kihasználása (szálláskapacitás és szolgálatás fejlesztés, szabadtéri mázeum és környezetének fejlesztése), ehhez szorosan kapcsolódik a tájtemékek előállítása: sajt, pálinka,tökmagolaj, gomba.” Szentgotthárd „Munkahelyek száma csökken, városi- térségi szolgáltatások alulfinanszírozottak, Ausztria felől több környezetvédelmi probléma nehezíti a város fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását.” „Szentgotthárd gazdasági(innovatív vállalkozások, ipari park),kulturális (nemzetiségek, történelmi hagyományok, határmanti kapcsolatok) szerepének megerősítése, az idegenforgalmi ágazat (termálturirizmius a kapcsolódó rekreációs szolgáltatásokkal, a városzrészeken ökoturizmus) komplex fejlesztése, ezzel a város és egyben a térség gazdaságának több lábra állítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

68 Települések egy mondatos jellemzése 22/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 22/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szentgyörgyvölgy „Nincs munkahely, a fiatalok itthagyják a települést. A településszerkezet miatt a házak szétszórtan helyezkednek el.” „Falusi turizmus fejlesztése, a természeti adottságok kihasználása, ökogazdálkodás népszerűsítése, fazekasok szövetkezetbe tömörülése, termékeik továbbfejlesztése.” Szijártóháza „Munkahelyek hiánya az ebbők következő elvándorlás, amely település fogyásához és elüregedéséhez vezet.” „Szlovénia közelségét kihasználva a határmenti gazdasági kapcsolatok erősítése, érintetlen természeti környezetre alapozó turisztikai fejlesztések” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

69 Települések egy mondatos jellemzése 23/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 23/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szilvágy „Lakosság elöregedettsége, munkahelyek hiánya, várostól távol esik a település, szolgáltatások hiánya” „Turisztikai vonzerő növelése a kulturális turizmus (pajtaszínház, fafaragók) és a gasztronómiai turizmusra alapozva (szilva fesztivál). Életminőség javítása, település megtartóerő erősítése, jól működő civil szervezetek felkarolása, amelyet integrált közösségi szolgáltatásokat nyújtani képes infrastrukturális feltételek kialakításával segíthetünk elő.” Vasszentmihály „Kerékpárút hiánya, a 8-as számú nemzetközi nagy forgalmat bonyolító főút zavaró hatása.” „A település bekapcsolása térségi turisztikai programokba, hálózatokba, ehhez a települési turisztikai szolgáltatások fejlesztése (vendéglátás,lovas turizmus, kerékpáros turizmus)” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

70 Települések egy mondatos jellemzése 24/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 24/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Velemér „Elöregedő és fogyó népesség. Munkahelyek hiánya, amely a fiatalok elköltözéséséhez vezet.” „Turizmus fejlesztése, amelyben kiemelt szerepet játszik a veleméri Árpád-kori fénytemplom és környezetének komplex fejlesztése, valamint a tradicionális fazekasságra építő termékfejlesztés. Mindez a térségi ökoturisztikai útvonalhálózatba és programokba történő intenzív bekapcsolódás révén hasznosítható.” Zalabaksa „A 86.sz.fkl.út nagymértékű forgalomnövekedése.A civil önszerveződések és egyesületek működésének problémái, kezdetleges voltuk. A fiatalok nagymértékű elvándorlása. A foglalkoztatottság alacsony mértéke.” „Turisztikai vonzerő növelésének lehetősége. A mikrovállalkozások foglalkoztatásának elősegítése. Helyi termékek előállítása és forgalmazása. A helyilakosság számára integrált közösségi szolgáltatások nyújtására alkalmas ifrastruktúra kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

71 Települések egy mondatos jellemzése 25/25
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 25/25 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Zalaszombatfa „A településen kevés a munkahely, ami a fiatalok elvándorását eredményezi, ennek következtéban fogy és öregszik a lakosság.” „Turistaház, Halastó turisztikai fejlesztése, külterültbe újabb tó kialakítása, ezzel munkahelyek és jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása a településen élők részére.” {TelepulesJell.1.Nev} „{TelepulesJell.1.Ny248}” „{TelepulesJell.1.Ny249}” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

72 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

73 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 19 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Helyi életminőség fejlesztése” 2 db 7,516,768 „Helyi turizmus ágazat fejlesztése” 4 db 3,827,466 „Helyi vállalkozások fejlesztése” 3 db 1,716,931 „Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése” 3 db 1,685,000 „Humán erőforrás fejlesztése” 2 db 575,000 „Helyi mezőgazdasági ágazat(szőlő, gyümölcs, hús és tej)és feldolgozásuk fejlesztése” 5 db 180,000 „{FejlPrioritasok.6.Ny396}” {FejlPrioritasok.6.Sz331} db {FejlPrioritasok.6.Sz332} „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

74 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Helyi szőlő és gyümölcstermelés minőségi fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Alapszolgáltatások fejlesztése 6,225,000 Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése 1,291,768 {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

75 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Helyi szőlő és gyümölcstermelés minőségi fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése 27,000 Kulturális turizmus fejlesztése 230,466 Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése 2,370,000 Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése 1,200,000 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

76 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Helyi szőlő és gyümölcstermelés minőségi fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Innováció támogatása a helyi vállalkozások körében 420,000 Helyi termékek és szolgáltatások promóciója 30,000 Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása 1,266,931 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

77 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Helyi szőlő és gyümölcstermelés minőségi fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Kulturális értékek megőrzése 35,000 Épített örökségek védelme, fejlesztése 150,000 Természeti örökségek megőrzése 1,500,000 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

78 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Helyi szőlő és gyümölcstermelés minőségi fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 Fő fejlesztési prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Általános tudás fejlesztése 60,000 Szakmai tudás fejlesztése 515,000 {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

79 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Helyi szőlő és gyümölcstermelés minőségi fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi mezőgazdasági ágazat(szőlő, gyümölcs, hús és tej)és feldolgozásuk fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi szőlő és gyümölcstermelés minőségi fejlesztése 80,000 A helyi hús és tejtermelés fejlesztése 60,000 Helyi mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piacra jutásának támogatása 40,000 Erdei termékek feldolgozása, vadgazdálkodás, faipar A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatása {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

80 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

81 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 11% 8% 10% 12% 0% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 12% 52% 70% 12% 27% 11% 5% 0% 4% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 22% 13% 0% 4% 9% 8% 6% 10% 19% 18% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 4% 7% 10% 4% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 1% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 15% 4% 0% 4% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 13% 3% 0% 19% 18% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 23% 27% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

82 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „"Hagyományok Útja" komplex projekt kialakítása. Fontos eleme a térségben tematikus túraútvonalak, kilátók és információs pontok rendszerének kialakítása (5526 sz. projekt: turizmusfejlesztés, amely fizikailag a térségi örökségek összekötését teszi lehetővé. További eleme a térségi értékeket bemutató gyűjtemények helyszíneinek fejlesztése(5678 sz. projekt: LEADER fejlesztés), amelyek koncentrál bemutatói a helyi örökségnek, és a kézműves látványműhelyek kialakítása a civil szféra bevonása mellett (5705.sz projekt: népi mesterségek bemutatása), amely az aktív megismerést teszi lehetővé.” „A térség egész területét érintő komplex turisztikai és gazdaságfejlesztési termék megjelnése: "Hagyományok Útja". A térségben három hagyományos kulturális, természti értékeket bemutató kiállítás megjelenése. A térségben legalább 4 kézműves látványműhely kialakítása. A térségben legalább 4 túraútvonal, három kilátó táblarandszer és információs kiadványok létrejötte, amelyek összekötik a helyi értékek bemutatását lehetővé tevő helyszíneket.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 82

83 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „A térségben található kézműves vállalkozások környezetének látványműhelyekké történő fejlesztése, ahol a tevékenység bemutatására és kipróbálására is van lehetőség, az ehhez szükséges infrastrukturális és eszközfejlesztés támogatása. A mesterségekhez kapcsolódó tudás átadása, az értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása új, élményszerű műhelyfoglalkozások keretében. A projekt kapcsolódik a Hagyományok útja komplex LEADER programhoz. Kapcsolódó HPME-k:5527-rendezvények, 5520-témautak” „A térség hagyományaihoz illeszkedő népi mesterségek tevékenységének erősödésödése civil szervezetek által. A kézműves termékek és technikák ismertségének növekedése, illetve a termékek iránti kereslet növekedése (10%-os növekedés az ismertségben és értékesítésben). A munkahelyek és szaktudás fennmaradása, illetve átadása (min. 5 látványműhely kialakítása). A komplex projektben a látványműhelyekhez a vállalkozói szféra kapcsolódása a "Hagyományok útja" programban, komplex kínálati csomag kialakítása a látványműhelyekből.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 83

84 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „A mikro-, kis-, és középvállalkozások fejlesztése infrastrukturális, technológiai és minőségbiztosítási területeken.” „A helyi vállalkozások versenyképesebbekké válnak, munkahelymegtartó képességük javul (min. 5%-os növekedés, dolgozók körében a fluktuáció csökken.) Min. 20 vállalkozás javítja termékeit, szolgáltatásait fejlesztés segítségével.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 84

85 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „A térségben található kézműves látványműhelyek fejlesztése, ahol a tevékenység bemutatására és kipróbálására is van lehetőség, az ehhez szükséges infrastrukturális és eszközfejlesztés támogatása. A mesterségekhez kapcsolódó tudás átadása, az értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása új, élményszerű műhelyfoglalkozások keretében. A projekt kapcsolódik a Hagyományok útja komplex LEADER programhoz. Kapcsolódó HPME-k:5527-rendezvények, 5520-témautak.” „A térség hagyományaihoz illeszkedő népi mesterségek tevékenységének erősödése, a civil szervezetk által A kézműves termékek és technikák ismertségének növekedése, illetve a termékek iránti kereslet növekedése (10%-os növekedés az ismertségben és értékesítésben). A munkahelyek és szaktudás fennmaradása, illetve átadása (min. 5 látványműhely kialakítása). A komplex projektben a látványműhelyekhez a vállalkozói szféra kapcsolódása a "Hagyományok útja" programban, komplex kínálati csomag kialakítása a látványműhelyekből.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

86 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „Helyi szállásadók, és térségi turisztikai szereplők támogatása az ökoturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésében, minőségi, megfizethető szálláshelyek létrehozásában, falusi turizmushoz, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szállás és a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés az adottságok és a különböz célcsoportok (családok, ifjúság, gyerekek stb.) igényeinek megfelelően. A szolgáltatások bővítése a turisztikai szereplők együttműködésével.” „A térségben a táj arculatához illeszkedő szálláshelyek bővülnek (alacsonyabb kategóriájú, minőségi új, bővített szálláshelyek száma min. 15). A szállásadók,szolgáltatók által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások bővülnek (min. 10 új szolgáltatás),jobb minőségűek lesznek. Megerősödnek az egyes célcsoportok számára speciálisan nyújtott szolgáltatások (min. 5 új speciális szolgáltatás). A turizmusból származó bevételek nőnek (min. 5%-kal), ezzel lehetővé válik új munkahelyek teremtése,meglévők megtartása. Turisztikai szereplők között együttműködés.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 86

87 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „Helyi szállásadók, és térségi turisztikai szereplők támogatása a hátrányos helyzetű településeken az ökoturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésében, minőségi, megfizethető szálláshelyek létrehozásában, falusi turizmushoz, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szállás és a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés az adottságok és a különböz célcsoportok (családok, ifjúság, gyerekek stb.) igényeinek megfelelően. A szolgáltatások bővítése a turisztikai szereplők együttműködésével.” „A hátrányos helyzetű településeken a turisztikai vállalkozások fejlődése, munkahelymegtartás, a táj arculatához illeszkedő szálláshelyek bővülnek (alacsonyabb kategóriájú, minőségi új, bővített szálláshelyek száma min. 7 db). A szállásadók,szolgáltatók által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások bővülnek (min. 5 új szolgáltatás),jobb minőségűek lesznek a hátrányos helyzetű településeken. Megerősödnek az egyes célcsoportok számára speciálisan nyújtott szolgáltatások (min. 2 új speciális szolgáltatás). A térség turisztikai kínálatának bővülése. (1.,2., 3. célterület)” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

88 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „A horgász, a lovas, a vadász, a kerékpáros, a bor- és természeti turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra, szolgáltatások fejlesztése, a kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatásokkal.” „Új turisztikai szolgáltatások megjelenése (min. 4 szolgáltatónál új szolgáltatás kialakítása), min. 12 vállalkozásnál fejlesztés megvalósítása, a meglévő adottságok jobb kihasználása révén a turisztikai bevételek növekedése, munkahelyek megtartása és teremtése (min. 10 új munkahely) a térségben.(3. célterület)” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 88

89 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „A települések ellátását és a foglalkoztatást biztosító meglévő vállalkozások technológiai és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, illetve új vállalkozások létrehozásának ösztönzése.” „A helyi vállalkozások versenyképességének növekedése, munkahelyteremtés. Min. 15 vállalkozás technológiai és/vagy infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása. A településeken elérhető szolgáltatások számának (min. 5 településen 1-1 új szolgáltatás elindítása) és minőségének növekedése.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

90 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „A hátrányos helyzetű települések vállalkozóinak támogatása, a települések ellátását és a foglalkoztatást biztosító meglévő vállalkozások technológiai és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, illetve új vállalkozások létrehozásának ösztönzése.” „A hátrányos helyzetű településeken a szolgáltatások színvonalának javulása, illetve az itt található helyi vállalkozások versenyképességének növekedése, munkahelyteremtés, munkahelyek megőrzése. Min. 5 vállalkozás technológiai és/vagy infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása hátrányos helyzetű településen. A településeken elérhető szolgáltatások számának (min. 3 településen 1-1 új szolgáltatás elindítása) és minőségének növekedése.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 90

91 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „A turistákat a szükséges információhoz juttató turisztikai információs táblarendszer, élményt jelentő téma útvonalak,témaparkok, kilátók, pihenőhelyek és más a turisták kirándulásainak színvonalas bonyolításához szükséges kis léptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. A projektelem lehetővé teszi a komplex LEADER projekt más elemei mentén történő turisztikai vonalvezetés megvalósítását, így része a Hagyományok Útja programnak, amelynek további elemei: 5705 látványműhelyek és 5527 rendezvények.” „A térségben új témautak (min. 10 db.) és témaparkok (min. 3 db), kilátók ( 5 db) és egységes turisztikai táblarendszer épül. Ezzel a turisták felé bővülnek a szolgáltatások, és egyben a természetvédelmi célokkal is egyező útvonalak felé tereljük őket. További közvetett haszon, hogy az útvonalak egyéb szolgáltatásokat is érintenek amelyeket így nagyobb számban vesznek igénybe a turisták.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 91

92 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

93 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „Temészetközeli szennyvíztisztítás, egyedi szennyvízkezelési rendszerek kiépítése, egyes esetekben már meglévő rendszerekhez való csatlakozás megoldása, figyelembe véve, hogy egy-egy kistelepülésen az adottságok milyen rendszer kiépítését tennék lehetővé,illetve költséghatékonyság szempontjából melyik rendszer kiépítése és fenntartása lenne a legmegfelelőbb. .” „A kistelepülések legalább 15%-án megoldódik a szennyvízgyűjtés és kezelés.” „Közmű ellátottság” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 93

94 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „A védett épületek és közvetlen környezetük felújítása, a turisták számára a bemutathatóság feltételeinek megteremtése (bemutatóhelyek kialakítása). A helyi lakosság számára biztosítani kell a saját építészeti hagyományaikhoz való kötődés megerősítését, a látogatók számára lehetővé tenni ezen értékek felkeresését, hosszútávon biztosítani a sok esetben országosan is egyedi értékek megőrzését.” „A települések épített öröksége fennmarad. Az értékek megőrzése a helyi lakosság identitását megerősíti. A turisták számára látnivalót, programot jelent a megújult építészti örökség megtekintése (min. 5 új bemutatóható érték, hely kialakítása). A térségben legalább 10 védett építészeti érték felújítása történik meg. (1., 2., 3. célterület)” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 94

95 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „A térség néprajzi, történelmi és kézműves hagyományainak tárgyi emlékeit is bemutató gyűjtemények, kiállítások infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve kialakítása (bemutatóműhelyek, kiállítóhelyek kialakítása, felújítása stb.), amely a turisták és a helyi lakosság számára egyaránt a helyi kultuális örökség megismerését teszik lehetővé.” „A térségben kialakul a "Hagyományok Útja" projekt, amely elősegíti a kulturális örökség megőrzését és bemutatását, erősíti a helyi lakosság identitását. Turisztikai attrakcióként szolgálva a turisták számára programlehetőséget biztosít, amely hozzájárul a térségi turizmus fejlődéséhez. A térségi értékeket, hagyományokat bemutató három új kiállítás jön létre, amely komplex mikrortérségi projekt keretében biztosítja az örökségmegőrzést és -bemutatást.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 95

96 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „Falugondnoki hálózat továbbfejlesztése (technikai, eszköz igényeik és erőforrásaik fejlesztése), a szolgáltatások bővítése és minél több rászoruló részére elérhetővé kell tenni.” „A szolgáltatáshiányos településeken javul az életminőség.” „Szociális ellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 96

97 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „A szociális intézmények korszerűsítése, akadálymentesítése, ezáltal a meglévő kapacitások kihasználtságának növelése, szolgáltatások minőségének javítása.” „Az idősek számára nyújtott szociális szolgáltatások színvonala nő.” „Szociális ellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 97

98 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „A körzetközpontokban egészségházak, orvosi rendelők építése, felújítása (infrastrukturális és eszközfejlesztésének megvalósítása).” „Az egészségügyi ellátás színvonala nő, a térségben 5 db egészségügyi ellátást biztosító intézet fejlesztése, felújítsa valósul meg.” „Egészségügyi ellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 98

99 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „Környezeti örökségünk megőrzése céljából közösségi terek fejlesztése, épületek felújítása, zöldterületek fejlesztése, amelyek helyszínt biztosíthatnak a lakosság, térségbe érkezők számára szolgáltatásoknak (pl. információs pont, pihenőhely stb.), illetve helyt adhatnak közösségi programok megvalósításához.” „Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró, gazdasági és közösségi célokat szolgáló épületek külső felújítása történik meg.A térségben 30 közösségi épület,közösségi tér, zöldterület újul meg. A települési arculat javulása, a helyi lakosság identitásának megerősödése. Turisztikai vonzerő megteremtése, a rekreációs családi turizmus fejlődése. A térség adottságainak vonzerővé fejlesztése. (1. célterület)” „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 99

100 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „Települési parkok és zöld felületek környezetbe illeszkedő módon történő felújítása, játszó és pihenőterek kialakítása. A hiányzó pihenő és külső közösségi terek kialakítása, játszóterek építése. A fejlesztések ösztönözni a közösségi élet intenzívebbé válását, a települési arculat javítását.” „Javul a települések arculata. A közösségi élet intenzívebbé válik. A turisták számára is kedvezőbb élményt nyújt a településeken történő tartózkodás. Legalább 10 térségi park, vagy egyéb zöld terület megújítása. (2. és 4. célterület)” „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 100

101 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „A hátrányos településeken található funkció nélküli, vagy kihasználatlan ingatlanok és a környezetükben található zöld felületek felújítása, ezzel ösztönözve az aktívabb közösségi életet, amely pozitívan hat a települések életére.” „A települések képének javulása a nem védett épületek, pihenőhelyek, kültéri játszóterek rendbetételével. Formális és informális közösségek, civil szervezetek tevékenységének megerősödése (min. 5 civil szervezet esetén), és legalább 10 közösségi, civil tér megújulása vagy létrehozása. A település népesség megtartó erejének növekedése. LEADER komplex program része kapcsolódik az 5860, 5927 HPME-hez ( célterület)” „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 101

102 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „A térség miktokörzeteinek központi településein integrált közösségi terek létrehozása, a szükséges infrastruktúrális és eszközfeltételek kialakítása, beszerzése. A közösségi terek infrastrukturális feltételredszerében lehetővé válik a szociális, foglalkoztatási, falugazdász, vidék- és gazdaságfejlesztési szolgáltatások jobb elérhetősége.” „A kistelepüléseken javul a közösségi szolgáltatások minősége, a kialakításra kerülő 10 integrált közösségi szolgáltató térben folytatott tevékenységek révén.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 102

103 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

104 Megoldási javaslatok 1/50 Kód: NyD-104-SzF-B-10 Sorszám: 5674
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/50 Kód: NyD-104-SzF-B-10 Sorszám: 5674 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság Helyzet/ adottság Több településen nincs kiépítve szennyvízhálózat (Lenti Kistérség települései közül 20 településen nincs szennyvízhálózat), a gyűjtésre jelenleg rendelkezésre álló derítőrendszer nem alkalmas a keletkező szennyvíz megfelelő gyűjtésére. A szennyvízhálózat hiánya miatt jelentős terhelés éri a talajt, hatással lehet az ivóvízkészletekre a sérülékeny területeken. A hálózat hiánya sok helyen akadályozza a vállakozók letelepedését, hiszen működésükhöz a jogszabályok előírják a kötelező szennyvízkezelést. Probléma/ lehetőség A lakosság életminőségét, a település vonzerejét meghatározza az egészséges, tiszta környezet biztosítása, amely a szennyvízhálózat hiánya miatt nem teljesíthető a megfelelő, elvárható színvonalon. A környezetterhelés az érzékeny vízbázisokon és turisták által gyakran látogatott területeken jelentős. Igazán jó hatékonysággal működő szennyvízkezelési módszert kistelepülésekre még nem nincs, amely költséghatékony is. Megoldási javaslat Temészetközeli szennyvíztisztítás, egyedi szennyvízkezelési rendszerek kiépítése, egyes esetekben már meglévő rendszerekhez való csatlakozás megoldása, figyelembe véve, hogy egy-egy kistelepülésen az adottságok milyen rendszer kiépítését tennék lehetővé,illetve költséghatékonyság szempontjából melyik rendszer kiépítése és fenntartása lenne a legmegfelelőbb. . Várható eredmény A kistelepülések legalább 15%-án megoldódik a szennyvízgyűjtés és kezelés. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 104

105 Megoldási javaslatok 1/50 Kód: NyD-104-SzF-B-10 Sorszám: 5674
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/50 Kód: NyD-104-SzF-B-10 Sorszám: 5674 Leírás Támoga-tási forrás NYDOP - 4. prioritás - Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Apátistvánfalva, Baglad, Bödeháza, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gosztola, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Márokföld, Nemesnép, Orfalu, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 75% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 0%

106 Megoldási javaslatok 2/50 Kód: NyD-104-SzF-A-13 Sorszám: 5663
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/50 Kód: NyD-104-SzF-A-13 Sorszám: 5663 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás Helyzet/ adottság A térség aprófalvaiban a népesség elöregedő (a lakosság ~20%-a 60 év feletti). Az aprófalvakban a legtöbb, mindennapi élethez szükséges alapszolgáltatás (pl. bolt, orvos, gyógyszertár, hivatalok stb.) nem elérhető, ezek igénybevételéhez min. a mikrotérségi központokba, de sok esetben a statisztikai térség központjába, vagy a megyeszékhelyre kell utazni. A szociális ellátás biztosítása is sok esetben a mikrotérségi központokból történik. Probléma/ lehetőség A nagyszámű idős, vagy mozgásában korlátozott ember nem tud a térségközpontokba önállóan közlekedni, bevásárolni, ügyet intézni. A falugondnoki szolgálatok a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásaikkal nem minden igényt tudnak kielégíteni, ill. nincs lehetőségük valamennyi felmerülő problémára megoldást találni. Eszköz, emberi erőforrásukat is fejleszteni kell a falgondnoki hálózatban, új szolgáltatásokat bevezetni. Megoldási javaslat Falugondnoki hálózat továbbfejlesztése (technikai, eszköz igényeik és erőforrásaik fejlesztése), a szolgáltatások bővítése és minél több rászoruló részére elérhetővé kell tenni. Várható eredmény A szolgáltatáshiányos településeken javul az életminőség. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 106

107 Megoldási javaslatok 2/50 Kód: NyD-104-SzF-A-13 Sorszám: 5663
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/50 Kód: NyD-104-SzF-A-13 Sorszám: 5663 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 30 db Természetes személyek 0%

108 Megoldási javaslatok 3/50 Kód: NyD-104-SzF-A-17 Sorszám: 5514
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/50 Kód: NyD-104-SzF-A-17 Sorszám: 5514 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség aprófalvas településeiről nehezen közelíthetőek meg a különféle gazdasági, vidékfejlesztési, közművelődési és szociális szolgáltatásokat biztosító intézmények (a tömegközlekedési lehetőségek közül szinte kizárólag csak autóbusszal, illetve saját gépkocsival). A térség településeinek lakói nehezen érik el ezeket a szolgáltatásokat, a különböző életterületeken ezért hátrányba kerülnek a nagyobb településeken élőkkel szemben. Probléma/ lehetőség A térségben számos funkció nélküli vagy funkciót vesztett, felújításra szoruló ingatlan van, amelyek általakítások után hasznosíthatók lehetnek a hiányzó, vagy nem megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtásához, mint háttérinfrastruktúra. Ezek az épületek a jelenlegi állapotukban (esetleg több éve nem használt, nem megfelelő az infrastruktúrája, beosztása) nem alkalmasak a szolgáltatások befogadására. Megoldási javaslat A térség miktokörzeteinek központi településein integrált közösségi terek létrehozása, a szükséges infrastruktúrális és eszközfeltételek kialakítása, beszerzése. A közösségi terek infrastrukturális feltételredszerében lehetővé válik a szociális, foglalkoztatási, falugazdász, vidék- és gazdaságfejlesztési szolgáltatások jobb elérhetősége. Várható eredmény A kistelepüléseken javul a közösségi szolgáltatások minősége, a kialakításra kerülő 10 integrált közösségi szolgáltató térben folytatott tevékenységek révén. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 108

109 Megoldási javaslatok 3/50 Kód: NyD-104-SzF-A-17 Sorszám: 5514
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/50 Kód: NyD-104-SzF-A-17 Sorszám: 5514 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószölnök, Apátistvánfalva, Bajánsenye, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszölnök, Magyarlak, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szilvágy, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 100% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 30000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 0%

110 Megoldási javaslatok 4/50 Kód: NyD-104-SzF-B-13 Sorszám: 5825
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/50 Kód: NyD-104-SzF-B-13 Sorszám: 5825 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás Helyzet/ adottság A körzetközpontokban található orvosi rendelőket, egészségházakat a térség valamennyi lakója igénybe veszi. Ezek az intézmények a legtöbb esetben alap orvosi ellátást biztosítanak, de sok esetben szakorvosi ellátást is igénybe lehet venni. Az egészségügyi szolgáltatásokat végző ingatlanok elavultak, korszerűtlenül feleszereltek, így a házi- és szakorvosok szakmai feladataikat lehetőségeikhez képest csak alacsonyabb színvonalon tudják ellátni. Probléma/ lehetőség A térségi egészségügyi intézmények jobb, gyorsabb, a mai kor követelményeinek jobban megfelelő, magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújthatnának infrastrukturális és eszközfejlesztés megvalósításával. Felújításukkal fenntartásuk is gazdaságosabbá válhat. Hatékonyabbá válhatna az egészségügyi szolgáltatás,ha az ellátás alacsonyabb szintjén több egyszerű szolgáltatás (pl. különböző állapotfelmérések) elérhetők lenne. Megoldási javaslat A körzetközpontokban egészségházak, orvosi rendelők építése, felújítása (infrastrukturális és eszközfejlesztésének megvalósítása). Várható eredmény Az egészségügyi ellátás színvonala nő, a térségben 5 db egészségügyi ellátást biztosító intézet fejlesztése, felújítsa valósul meg. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 110

111 Megoldási javaslatok 4/50 Kód: NyD-104-SzF-B-13 Sorszám: 5825
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/50 Kód: NyD-104-SzF-B-13 Sorszám: 5825 Leírás Támoga-tási forrás NYDOP - 5. prioritás - Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Csesztreg, Csörötnek, Őriszentpéter, Rédics, Szentgotthárd, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 90% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 0%

112 Megoldási javaslatok 5/50 Kód: NyD-104-SzF-B-12 Sorszám: 5826
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/50 Kód: NyD-104-SzF-B-12 Sorszám: 5826 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás Helyzet/ adottság A térség elöregedő népessége számára (a lakosság ~20%-a 60 év feltti) különböző szociális szolgáltatások (otthon ápolás, házi gondozás, napközbeni ellátást biztosító és bentlakásos öregek otthona által nyújtott szolgáltatások stb.) nyújtása szükséges. A jelenleg rendelkezésre álló kapacitás a szociális intézményekben nem mindig elegendő, illetve az infrastruktúrális feltételek sok esetben nem megfelelőek (több intézmény ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik csak), fejlesztés lenne indokolt. Probléma/ lehetőség A szociális intézmények infrastruktúrája elavult,fenntartásuk nem gazdaságos,így ez nagy terhet jelent az önkormányzatok számára. Néhány intézet csak ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik,mivel nem felelnek meg 100%-ig a jogszabályok által előírt feltételeknek, fejlesztésük mindenképpen szükséges. A szocális ellátásra szorulók igényeinek kielégítéséhez a rendelkezésre álló kapacitás nem mindig elegendő. Megoldási javaslat A szociális intézmények korszerűsítése, akadálymentesítése, ezáltal a meglévő kapacitások kihasználtságának növelése, szolgáltatások minőségének javítása. Várható eredmény Az idősek számára nyújtott szociális szolgáltatások színvonala nő. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 112

113 Megoldási javaslatok 5/50 Kód: NyD-104-SzF-B-12 Sorszám: 5826
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/50 Kód: NyD-104-SzF-B-12 Sorszám: 5826 Leírás Támoga-tási forrás NYDOP - 5. prioritás - Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Csesztreg, Őriszentpéter, Rédics, Szentgotthárd, Szilvágy, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

114 Megoldási javaslatok 6/50 Kód: NyD-104-SzF-B-08 Sorszám: 5820
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/50 Kód: NyD-104-SzF-B-08 Sorszám: 5820 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A térség kistelepülésein hiányosak a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások (pl. bolt, orvos stb.) vagy nem is elérhetők helyben, valamint minimális helyben a munkalehetőség, ezért a munkába járáshoz, szolgáltatások igénybevételéhez, illetve oktatási intézményekbe való eljutáshoz a közösségi közlekedést kell a lakosság nagy részének igénybe venni, amelynek térségünkben szinte egyetlen lehetősége az autóbusszal történő utazás. Probléma/ lehetőség A kistelepülések lakói, diákok, munkavállalók és nyugíjasok napi rendszereséggel használják az autóbuszjáratokat. A buszmegállók Megoldási javaslat A térség építési karakteréhez illeszkedő buszvárók kialakítása a kistelepülésken egységes arculati elemek alkalmazásával. Alternatív közösségi közlekedési lehetőségek kidolgozása és alkalmazása. Várható eredmény A közösségi közlekedés színvonala nő, hatékonyabb és kedvezőbb lesz a szolgáltatások, munkalehetőség elérése. A települési arculat javul (min. 15 településen megújulnak a közösségi közlekedési megállóhelyei, váróépületei, váróépítményei. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 114

115 Megoldási javaslatok 6/50 Kód: NyD-104-SzF-B-08 Sorszám: 5820
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/50 Kód: NyD-104-SzF-B-08 Sorszám: 5820 Leírás Támoga-tási forrás NYDOP - 5. prioritás - Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 90% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

116 Megoldási javaslatok 7/50 Kód: NyD-104-SzF-A-18 Sorszám: 5916
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/50 Kód: NyD-104-SzF-A-18 Sorszám: 5916 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térségben a helyi termékek iránt fokozódó kereslet jelentkezik, mint a lakosság, mint a térségben látogató turisták körében. A térségre jellemző kézműves, és egyedi termékeit, helyi élelmiszereket sok esetben csak a termelőnél, vagy az egy évben 1-2-szer megtartott vásárokon lehet megvásárolni. A szállásadók, lakosság, turisztikában érdekeltek nem rendelkeznek elegendő információval a termelőkről, lehetséges termékekről. Probléma/ lehetőség A termékek nehezen jutnak el a fogyasztókhoz, nem tudnak kapcsolatot teremteni a termelők és fogyasztók, mert nincsenek megfelelően kiépített piacok, amelyek alkalmasak lennének a rendszeres kapcsolatteremtésre. A helyi termékek vásárlási lehetőségének megteremtése segíti a helyi termelők piacának és bevételeik növelését. Megoldási javaslat Helyi termékek értékesítését lehetővé tevő piacok kiépítése a megfelelő infrastruktúrával. Várható eredmény A helyi termékek iránt tovább nő a kereslet. Legalább 1, a helyi termékeket rendszeresen értékesítő piac létrehozása a térségben. A települési szolgáltatások köre bővül. (3.célterület) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 116

117 Megoldási javaslatok 7/50 Kód: NyD-104-SzF-A-18 Sorszám: 5916
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/50 Kód: NyD-104-SzF-A-18 Sorszám: 5916 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 40000 EUR Non-profit szervezetek 40% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 40000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek 0%

118 Megoldási javaslatok 8/50 Kód: NyD-104-SzF-1-09 Sorszám: 5858
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/50 Kód: NyD-104-SzF-1-09 Sorszám: 5858 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat Helyzet/ adottság A térségben több önkéntes polgárőr és tűzoltó egyesület is működik. A civil szervezetek aktívan részt vesznek a településk közbiztonságának megőrzésében, a rendezvények lebonyolításában. A kistelepüléseken, amelyek messzebb vannak a körzeti megbízottal, illetve a térségi központban rendőrséggel rendelkező településektől a polgárőrség jelenléte jelenti a biztonságérzetet, illetve az értékek védelmét, a bűncselekmények számának alacsony értéken való tartását. Probléma/ lehetőség A civil polgárőrség és a tűzoltóság felkészültségét és felszereltségét folyamatosan fejleszteni kell, hogy a közösség számára fontos önkéntesen vállalt feladataiknak eleget tudjanak tenni, hatékonyan tudjék segíteni a rendőrség, és hivatásos tűzoltóság munkáját Megoldási javaslat A helyi önkéntes tűzoltó, és polgárőr egyesületek számára a térségi gyakorlatok és képzések szervezése, eszközfejlesztési lehetőségek biztosítása. Várható eredmény A helyi közbisztonság javul. A térség szereplői közötti kommunikáció és kapcsolatrendszer megerősödik. A helyi rendezvények lebonyolítása zökkenőmentesebbé válik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 118

119 Megoldási javaslatok 8/50 Kód: NyD-104-SzF-1-09 Sorszám: 5858
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/50 Kód: NyD-104-SzF-1-09 Sorszám: 5858 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Őriszentpéter, Rédics, Rönök, Szentgotthárd, Szilvágy, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 25000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 25000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

120 Megoldási javaslatok 9/50 Kód: NyD-104-SzF-5-01 Sorszám: 5713
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/50 Kód: NyD-104-SzF-5-01 Sorszám: 5713 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás Helyzet/ adottság Az elöregedő településeken egyre több az egyszemélyes háztartás, vagy azoknak a házaspároknak a száma, akik elmúltak 70 évesek és gyermekeik távol élnek (a térségben élők ~20%-a 60 év feletti). A kisebb településeken az időseknek a meglévő rendszerek (házi gondozó, falugondnok) nem minden számukra szükséges feladat ellátásában (pl. bevásárlás, favágás stb.) tud segítséget nyújtani, bizonyos alapszolgáltatások elérése (távolság, egyéb okok miatt) számukra szinte elérhetetlen, nincs pontos adat a rászorulókról. Probléma/ lehetőség Nem minden településen van házigondozó v. falugondnoki szolgálat, ugyanakkor vannak szociális vállalkozások,szociális szolgáltatásokat kínáló non-profit szervezetek a térségben, amelyek az alapszolgáltatók által fel nem vállalt szolgáltatásokat biztosítani tudják. A falugondnoki, házigondozók szolgáltatásit jól ki tudják egészíteni a nagyobb erőforrás kapacitással rendelkező non-profit szervezetek, vállalkozások. Megoldási javaslat Átfogó, az egész térségre kiterjedő felmérés készítése, az állami gondoskodásból kimaradó, de rászorulók felkutatására és igényeik feltérképezésére, a szociális gazdaság, szociális szövetkezetek részére potenciális ügyfelek felkutatása, akiknél igény merül fel szociális problémáik megtalálására. A tényleges igény és szükséges, ellátandó feladatok és szolgáltatók közötti kapcsolat megtalálása. Várható eredmény Szociális felmérés. A szociális gondoskodásra rászorulók teljes köre felmérésre kerül, folyamatosan frissíthető adatbázis kerül kialakításra (1 adatbázis kialakítása). A szociális gondoskodásra rászorulók és az igényt kielégítő szolgáltatók között megteremtődik a kapcsolat. Az eddig látótérbe nem került, szociális gondoskodásra szorulók számára a térségben alakuló szociális szövetkezetek ellátást tudnak nyújtani. A szociális, egészségügyi vállalkozások megerősödnek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 120

121 Megoldási javaslatok 9/50 Kód: NyD-104-SzF-5-01 Sorszám: 5713
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/50 Kód: NyD-104-SzF-5-01 Sorszám: 5713 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 10000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 10000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 6000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek 0%

122 Megoldási javaslatok 10/50 Kód: NyD-104-SzF-A-14 Sorszám: 5636
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/50 Kód: NyD-104-SzF-A-14 Sorszám: 5636 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség 30 érintett nem hátrányos településének jelentős részén funkciójukat vesztett, vagy eredeit funkciójuk betöltésére kevésbé alkalmas leromlott állapotú épületek és hozzájuk kapcsolódó zöldterületek találhatóak, amelyek rombolják a faluképet. Ezek jellemzően önkormányzati tulajdonú középületek, amelyek a települések központjában találhatóak. Közösségi tevékenységre alkalmas épületek, terek száma alacsony, a szükséges szolgáltatóterek (pl. internet elérhetőség, klubhelyiségek stb.) hiányoznak. Probléma/ lehetőség A leromlott települési infrastruktúra nem alkalmas megfelelő szolgáltatások nyújtására a lakosság és turisták számára (kevés a pihenőhely, hiányoznak a közösségi programokhoz a helyiségek). A térségben szükséges lenne a szolgáltatások fejlesztésére, életminőség javítására, a térség vonzerejére alapozott szolgáltatás fejlesztésre. Megoldási javaslat Környezeti örökségünk megőrzése céljából közösségi terek fejlesztése, épületek felújítása, zöldterületek fejlesztése, amelyek helyszínt biztosíthatnak a lakosság, térségbe érkezők számára szolgáltatásoknak (pl. információs pont, pihenőhely stb.), illetve helyt adhatnak közösségi programok megvalósításához. Várható eredmény Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró, gazdasági és közösségi célokat szolgáló épületek külső felújítása történik meg.A térségben 30 közösségi épület,közösségi tér, zöldterület újul meg. A települési arculat javulása, a helyi lakosság identitásának megerősödése. Turisztikai vonzerő megteremtése, a rekreációs családi turizmus fejlődése. A térség adottságainak vonzerővé fejlesztése. (1. célterület) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 122

123 Megoldási javaslatok 10/50 Kód: NyD-104-SzF-A-14 Sorszám: 5636
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/50 Kód: NyD-104-SzF-A-14 Sorszám: 5636 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 30 db Természetes személyek 50%

124 Megoldási javaslatok 11/50 Kód: NyD-104-SzF-A-16 Sorszám: 5865
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/50 Kód: NyD-104-SzF-A-16 Sorszám: 5865 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség 17 hátrányos helyzetű településén a közösségi élet, a civil szervezetek aktivitása sok esetben azért is kisebb az átlagnál, mert a tevékenységük végzéshez, ill. folytatásához nem rendelkeznek megfelelően kialakított infrastruktúrával. A legtöbb településen a meglévő közösségi terek kihasználatlanok, illetve találhatók olyan önkormányzati épületek, amelyek alkalmasak lehetnek közösségi tevékenységek végzésére. Ezek jelenlegi állapotukban nem tölthetnek be ilyen funkciót. Probléma/ lehetőség A hátrányos helyzetű településeken sok funkció nélküli, vagy funkciójára alkalmatlan, ezért kihasználatlan ingatlan található. A kisebb civil közösségek számára kevés lehetőség van arra, hogy tevékenységük hatékonyabb végzéséhez közösségi tereket alakítsanak ki (kevés a pályázati lehetőség, a támogatási lehetőségek feltételei speciálisak.) Megoldási javaslat A hátrányos településeken található funkció nélküli, vagy kihasználatlan ingatlanok és a környezetükben található zöld felületek felújítása, ezzel ösztönözve az aktívabb közösségi életet, amely pozitívan hat a települések életére. Várható eredmény A települések képének javulása a nem védett épületek, pihenőhelyek, kültéri játszóterek rendbetételével. Formális és informális közösségek, civil szervezetek tevékenységének megerősödése (min. 5 civil szervezet esetén), és legalább 10 közösségi, civil tér megújulása vagy létrehozása. A település népesség megtartó erejének növekedése. LEADER komplex program része kapcsolódik az 5860, 5927 HPME-hez ( célterület) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 124

125 Megoldási javaslatok 11/50 Kód: NyD-104-SzF-A-16 Sorszám: 5865
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/50 Kód: NyD-104-SzF-A-16 Sorszám: 5865 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Baglad, Bödeháza, Felsőszölnök, Kerkabarabás, Kerkakutas, Kozmadombja, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarszombatfa, Pusztaapáti, Ramocsa, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szijártóháza, Szilvágy, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 17 db Természetes személyek 0%

126 Megoldási javaslatok 12/50 Kód: NyD-104-SzF-B-11 Sorszám: 5684
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/50 Kód: NyD-104-SzF-B-11 Sorszám: 5684 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség leghátrányosabb helyzetű települései jobbára aprófalvak (összesen 17 település). A lakosság többnyire passzív, ismeretek hiánya és a begyökeresedett tapasztalatok miatt nem él demokratikus jogával, nem lesznek aktív résztvevői a tervezési, fejlesztési folyamatoknak, így esetleges települései igényeiket nem tudják érvényesíteni, lehetőségeiket nem tudják kihasználni és ezáltal hátrányukat leküzdeni. Probléma/ lehetőség A lakosság aktivizálásával, a tervezési, megvalósítási folyamatokba való bevonásával, részvételével újjáértékelődik a településeken a lakókörnyezet, a felelősségük és új erőforrásokat ismernek fel az önkormányzatok, amelyek segíthetik az állandósult problémák megoldását (pl. elhanyagolt környezet, közösségi élet hiánya, településeken élők közötti együttműködés hiánya stb. problémákra megoldás). Megoldási javaslat Kisléptékű, de komplex fejlesztési tervek járulhatnak hozzá a lakosság életminőségének javításához. Közösségfejlesztéssel, a lakosság igényei szerinti előadások szervezésével, a lakosság véleményére, igényeire alapozott külső és belső közösségi terek kialakításával, épületek felújításával és szolgáltatások bevezetésével a fejlődés útjára léphetnek a hátrányos települések. Várható eredmény A hátrányos helyzetű településeken (17 db) aktivizálódik a lakosság, megfogalmazzák, milyen szolgáltatásokra van szükségük, milyen arculatot szeretnének a településüknek, milyen természeti és épített örökség megújítását szeretnék közös erővel megvalósítani, kialakításra kerülnek azok a szolgáltató terek, kültéri és beltéri közösségi helyek, melyek alapjai a közösségnek, megvalósítanak közösségi rendezvényeket. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 126

127 Megoldási javaslatok 12/50 Kód: NyD-104-SzF-B-11 Sorszám: 5684
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/50 Kód: NyD-104-SzF-B-11 Sorszám: 5684 Leírás Támoga-tási forrás TAMOP - 5. prioritás - A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Baglad, Bödeháza, Felsőszölnök, Kerkabarabás, Kerkakutas, Kozmadombja, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarszombatfa, Pusztaapáti, Ramocsa, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szijártóháza, Szilvágy, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 17 db Természetes személyek 50%

128 Megoldási javaslatok 13/50 Kód: NyD-104-SzF-A-15 Sorszám: 5681
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/50 Kód: NyD-104-SzF-A-15 Sorszám: 5681 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség számos településen található fejlesztésre szoruló park és zöld felület. Ezek az ingatlanokon sok a korszerűtlen játszótér (több helyen hiányzik is), számos felújításra váró park, pihenőhely található, illetve újak kialakítása szükséges. Vannak olyan települések, amelyeken az elmúlt évtized fejlődése, átalakulása miatt van szükség újabb rekreációs területek kialakítására. Ezeknek a területeknek a fejlesztése szükséges a lakosság életminőségének javítása, és a turisztikai vonzerő növelése érdekében is. Probléma/ lehetőség Az elhanyagolt parkok, települési zöld felületek rontják a faluképet, funkcionálisan sem kihasználtak. Számos esetben ez is akadályozza közösségi élet intenzívebb kibontakozását,nincs megfelelő hely,ahol a mai kor elvárásinak megfelelő módon tudnak a kisfalvak lakói helyben pihenni,közösen kikapcsolódni. A pihenőhelyek,közösségi terek hiánya csökkenti a turisták szemében a település vonzerejét, pihenésre sem csábít. Megoldási javaslat Települési parkok és zöld felületek környezetbe illeszkedő módon történő felújítása, játszó és pihenőterek kialakítása. A hiányzó pihenő és külső közösségi terek kialakítása, játszóterek építése. A fejlesztések ösztönözni a közösségi élet intenzívebbé válását, a települési arculat javítását. Várható eredmény Javul a települések arculata. A közösségi élet intenzívebbé válik. A turisták számára is kedvezőbb élményt nyújt a településeken történő tartózkodás. Legalább 10 térségi park, vagy egyéb zöld terület megújítása. (2. és 4. célterület) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 128

129 Megoldási javaslatok 13/50 Kód: NyD-104-SzF-A-15 Sorszám: 5681
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/50 Kód: NyD-104-SzF-A-15 Sorszám: 5681 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 100% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 50%

130 Megoldási javaslatok 14/50 Kód: NyD-104-SzF-1-07 Sorszám: 5862
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/50 Kód: NyD-104-SzF-1-07 Sorszám: 5862 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az Őrség Határok Nélkül térség két megyében és három statisztikai kistérségben található, amelyben több helyi média: rádió, televízió és újság működik. Szentgotthárdon, Őriszentpéteren több média is működik, amelyk kistérségi megjelenéssel bírnak, jelentős szerepe van a hírek, információk közvetítésében a határ túloldalán lévő Muravidéki Magyar Rádiónak is, amely a térség valamennyi településén hallgatható. Probléma/ lehetőség A térség média szereplőinek támogatása a térség fontosabb kulturális, gazdasági társadalmi esményeiről való tájékoztatáshoz, valamint az UMVP sikeres megvalósításáról és nemzetközi határmenti tapasztalatokról. A meglévő médiák feltételeinek javítása, hiányzó médiaelemek fejlesztése, kialakítása, az információval ellátott térség kibővítése Megoldási javaslat A térség média szereplőinek támogatása a térség fontosabb kulturális, gazdasági társadalmi esményeiről való tájékoztatáshoz, valamint az UMVP sikeres megvalósításáról és nemzetközi határmenti tapasztalatokról. A meglévő médiák feltételeinek javítása, hiányzó médiaelemek fejlesztése, kialakítása, az információval ellátott térség kibővítése Várható eredmény A térség szereplői között jobb kommunikáció és információáramlás alakul ki. Más térségek és külföldi példák kerülnek bemutatásra. Erősödik a térségi identitás. Legalább egy helyi TV, egy helyi rádió, és egy helyi folyóiratban legalább alkalommal megjelenés a fenti témákban. További gazdasági, kulturális kapcsolatok alakulnak ki. Helyi lapok, rádiók alakulnak Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 130

131 Megoldási javaslatok 14/50 Kód: NyD-104-SzF-1-07 Sorszám: 5862
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/50 Kód: NyD-104-SzF-1-07 Sorszám: 5862 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 15000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 15000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

132 Megoldási javaslatok 15/50 Kód: NyD-104-GF-B-05 Sorszám: 5520
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/50 Kód: NyD-104-GF-B-05 Sorszám: 5520 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség megőrizte természeti értékeit (Őrségi Nemzeti Park,helyi- ill. a Natura 2000 védelem alatt álló területek). Kijelölt kerékpározható (kb. 150 km) útvonalak, bakancsos túra útvonalak (kijelölt kék,piros túraútvonal,kb. 30 km), különböző ökoturisztikai lehetőségek (horgászat,vadászat,lovaglás,természetjárás).öbb helyen épültek pihenőhelyek,létesítettek tanösvényeket,lehetőség van bemutatóhelyek megtekintésére. A fenti lehetőségekről azonban sok esetben hiányos,vagy nem egységes az információs rendszer (tájékoztató kiadványok és táblák stb.),amely elősegítené az érdeklődő turisták célterületekre való eljutását. Probléma/ lehetőség A turisták tájékozódását, programszervezését számos helyen nem segíti megfelelő infrastruktúra (tájékoztató táblák rendszere a különböző turisztikai célok eléréséhez, szolgáltatásokról tájékoztató rendszer - kiadvány, információs táblák stb.), ezért sok területre nem jut el a célközönség, a természeti értékek, a bemutatható hagyományok, értékek látogatottsága a lehetőségekhez képest kihasználatlan. Megoldási javaslat A turistákat a szükséges információhoz juttató turisztikai információs táblarendszer, élményt jelentő téma útvonalak,témaparkok, kilátók, pihenőhelyek és más a turisták kirándulásainak színvonalas bonyolításához szükséges kis léptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. A projektelem lehetővé teszi a komplex LEADER projekt más elemei mentén történő turisztikai vonalvezetés megvalósítását, így része a Hagyományok Útja programnak, amelynek további elemei: 5705 látványműhelyek és 5527 rendezvények. Várható eredmény A térségben új témautak (min. 10 db.) és témaparkok (min. 3 db), kilátók ( 5 db) és egységes turisztikai táblarendszer épül. Ezzel a turisták felé bővülnek a szolgáltatások, és egyben a természetvédelmi célokkal is egyező útvonalak felé tereljük őket. További közvetett haszon, hogy az útvonalak egyéb szolgáltatásokat is érintenek amelyeket így nagyobb számban vesznek igénybe a turisták. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 132

133 Megoldási javaslatok 15/50 Kód: NyD-104-GF-B-05 Sorszám: 5520
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/50 Kód: NyD-104-GF-B-05 Sorszám: 5520 Leírás Támoga-tási forrás NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószölnök, Apátistvánfalva, Bajánsenye, Bödeháza, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Ramocsa, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Vasszentmihály, Velemér, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 90% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 90% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

134 Megoldási javaslatok 16/50 Kód: NyD-104-GF-A-08 Sorszám: 5518
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/50 Kód: NyD-104-GF-A-08 Sorszám: 5518 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség teljes területe szép és értékes természeti környezetben található (Őrségi Nemzeti Park, Natura 2000 területek, helyi védelem alatt álló területek, Kerka-völgy, Rába és Szala vízfolyások térsége), kijelölt turista utak (kék,piros), kerékpározható utak, erdei túra útvonalak, amelyet a turisták szívesen látogatnak. Több patak, mesterséges tó alkalmas horgászatra, lovardák működnek, értékes a vadállomány (szarvas,őz, vaddisznó), kisebb szőlőhegyeken minőségi tájborokat állítanak elő. Probléma/ lehetőség A térségben kevés a speciális igényeket kielégítő, célzott közönség (bakancsos, kerékpáros turista, horgász, vadász-, lovas-, természeti turizmus iránt érdeklődők) számára kialakított turisztikai szolgáltatás, az infrastruktúra kiépítettsége nem elégséges, így gyakran csak olyan kirándulók érkeznek, akik viszonylag rövid ideig tartózkodnak a területen, és kevés szolgáltatást vesznek igénybe. Megoldási javaslat A horgász, a lovas, a vadász, a kerékpáros, a bor- és természeti turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra, szolgáltatások fejlesztése, a kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatásokkal. Várható eredmény Új turisztikai szolgáltatások megjelenése (min. 4 szolgáltatónál új szolgáltatás kialakítása), min. 12 vállalkozásnál fejlesztés megvalósítása, a meglévő adottságok jobb kihasználása révén a turisztikai bevételek növekedése, munkahelyek megtartása és teremtése (min. 10 új munkahely) a térségben.(3. célterület) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 134

135 Megoldási javaslatok 16/50 Kód: NyD-104-GF-A-08 Sorszám: 5518
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/50 Kód: NyD-104-GF-A-08 Sorszám: 5518 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek 0%

136 Megoldási javaslatok 17/50 Kód: NyD-104-GF-A-04 Sorszám: 5475
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/50 Kód: NyD-104-GF-A-04 Sorszám: 5475 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség -határmentisége miatt- megőrizte természeti értékeit (Őrségi Nemzeti Park, helyi védettség, ill. a Natura 2000 rendszer jelent védelmet). A terület adottságai alkalmasak kerékpáros (kb. 150 km kerékpár és kerékpározható út),lovas (5 szolgáltató), bakancsos (kijelölt kék, piros túraútvonal) turizmusra, horgászatra, vadászatra. A fenti terültekhez kapcsolódó szolgáltatások (pihenők, túravezetés sb.) jelenléte, kiépítettsége kicsi, nem elégíti ki a jelentkező igényeket. Probléma/ lehetőség Az ökoturizmushoz kapcsolható szálláskapacitás (alacsonyabb kategórájú, de minőségi szálláshelyek -turistaház, kemping) kevés, a szálláshoz kapcsolódó komplex szolgáltatások (túravezetés,információs kiadványok,túraeszközök stb.) hiányosak, különösen a speciális célcsoportok (pl. fiatalok,gyermekek,horgászok,lovasok,családok) számára kínált szolgáltatások száma marad el a kereslettől, az adottságok kihasználatlanok. Megoldási javaslat Helyi szállásadók, és térségi turisztikai szereplők támogatása az ökoturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésében, minőségi, megfizethető szálláshelyek létrehozásában, falusi turizmushoz, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szállás és a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés az adottságok és a különböz célcsoportok (családok, ifjúság, gyerekek stb.) igényeinek megfelelően. A szolgáltatások bővítése a turisztikai szereplők együttműködésével. Várható eredmény A térségben a táj arculatához illeszkedő szálláshelyek bővülnek (alacsonyabb kategóriájú, minőségi új, bővített szálláshelyek száma min. 15). A szállásadók,szolgáltatók által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások bővülnek (min. 10 új szolgáltatás),jobb minőségűek lesznek. Megerősödnek az egyes célcsoportok számára speciálisan nyújtott szolgáltatások (min. 5 új speciális szolgáltatás). A turizmusból származó bevételek nőnek (min. 5%-kal), ezzel lehetővé válik új munkahelyek teremtése,meglévők megtartása. Turisztikai szereplők között együttműködés. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 136

137 Megoldási javaslatok 17/50 Kód: NyD-104-GF-A-04 Sorszám: 5475
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/50 Kód: NyD-104-GF-A-04 Sorszám: 5475 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 45%

138 Megoldási javaslatok 18/50 Kód: NyD-104-GF-A-06 Sorszám: 5703
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/50 Kód: NyD-104-GF-A-06 Sorszám: 5703 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség hátrányos helyzetű települései is megőrizték természeti értékeiket (Őrségi Nemzeti Park, helyi védettség, ill. a Natura 2000 rendszer jelent védelmet). A területek adottságai alkalmasak kerékpáros (kb. 150 km kerékpár és kerékpározható út),lovas (5 szolgáltató), bakancsos (kijelölt kék, piros túraútvonal) turizmusra, horgászatra, vadászatra. A fenti területekhez kapcsolódó szolgáltatások (pihenők, túravezetés sb.) jelenléte, kiépítettsége kicsi, nem elégíti ki a jelentkező igényeket. Probléma/ lehetőség Az ökoturizmushoz kapcsolható szálláskapacitás (alacsonyabb kategóriájú, de minőségi szálláshelyek -turistaház, kemping) kevés, a szálláshoz kapcsolódó komplex szolgáltatások (túravezetés,információs kiadványok,túraeszközök stb.) hiányosak, különösen a speciális célcsoportok részére. A hátrányos helyzetű településeken a szállások és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésre szorulnak. Megoldási javaslat Helyi szállásadók, és térségi turisztikai szereplők támogatása a hátrányos helyzetű településeken az ökoturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésében, minőségi, megfizethető szálláshelyek létrehozásában, falusi turizmushoz, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szállás és a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés az adottságok és a különböz célcsoportok (családok, ifjúság, gyerekek stb.) igényeinek megfelelően. A szolgáltatások bővítése a turisztikai szereplők együttműködésével. Várható eredmény A hátrányos helyzetű településeken a turisztikai vállalkozások fejlődése, munkahelymegtartás, a táj arculatához illeszkedő szálláshelyek bővülnek (alacsonyabb kategóriájú, minőségi új, bővített szálláshelyek száma min. 7 db). A szállásadók,szolgáltatók által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások bővülnek (min. 5 új szolgáltatás),jobb minőségűek lesznek a hátrányos helyzetű településeken. Megerősödnek az egyes célcsoportok számára speciálisan nyújtott szolgáltatások (min. 2 új speciális szolgáltatás). A térség turisztikai kínálatának bővülése. (1.,2., 3. célterület) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 138

139 Megoldási javaslatok 18/50 Kód: NyD-104-GF-A-06 Sorszám: 5703
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/50 Kód: NyD-104-GF-A-06 Sorszám: 5703 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Baglad, Bödeháza, Felsőszölnök, Kerkabarabás, Kerkakutas, Kozmadombja, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarszombatfa, Pusztaapáti, Ramocsa, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szijártóháza, Szilvágy, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 50% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 db Természetes személyek 50%

140 Megoldási javaslatok 19/50 Kód: NyD-104-GF-A-07 Sorszám: 5750
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/50 Kód: NyD-104-GF-A-07 Sorszám: 5750 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség természeti környezete, néprajzi, építészeti értékei alkalmasak arra, hogy környezet- és természetvédelem tématerületben a diákok korosztálya elmélyedjen, túrák, foglalkozások keretében megismerjék a térséget. A térség adottságai alkalmasak erdei iskola programok megvalósítására, természeti értékek bemutatására épülő programok bonyolítására. A térségben az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezik erdei iskola programmal, kisebb csoport fogadásához rendelkeznek elegendő szálláshellyel, a programjuk több helyszínen is megvalósítható. Probléma/ lehetőség Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szállás és szolgáltatás minősége nem megfelelő. Nem elegendő az igények kielégítésére a jelenlegi szálláskapacitás, illetve az erdei iskola program, egyéb környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó program megvalósítása esetén a kiegészítő szolgáltatások (bemutatóhelyek, tanösvények, túravezetés, kiállítások, kézműves foglalkozás stb.) kínálata kicsi. Megoldási javaslat Önkormányzatok,non-profit szervezetek ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése (szálláshely kialakítás, fejlesztés, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése). Együttműködés a szolgáltatók között, kínálat összekapcsolása. Várható eredmény A szemléletformálás erősítése a természeti értékek és erőforrások megismertetése a diákokkal. A térség néprajzi, kulturális értékeinek megismertetése. A térség hagyományainak, történelmének bemutatása új szolgáltatások kialakításával (min. 3 helyszínen új szolgáltatás kialakítása). Az ifjúsági turizmus erősödése (min. 3 új szálláshely létrehozása, vagy meglévő fejlesztése). (2. célterület) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 140

141 Megoldási javaslatok 19/50 Kód: NyD-104-GF-A-07 Sorszám: 5750
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/50 Kód: NyD-104-GF-A-07 Sorszám: 5750 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

142 Megoldási javaslatok 20/50 Kód: NyD-104-SzF-3-03 Sorszám: 5979
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/50 Kód: NyD-104-SzF-3-03 Sorszám: 5979 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A térség kitörési pontjának a települések többsége a turizmust tekinti. Több vállalkozás alapult szállásadásra,turisztikai szolgáltatásokra. A térségbe a turisztikai szezon az adottságok ellenére rövid időszakra korlátozódik (max. 5 hónap),az ide érkező turisták átlagosan max. 3 vendégéjszakát töltenek a térségben,az itt tartózkodás meghosszabbítására kevés az alternatív szolgáltatás,a legnagyobb probléma,hogy a meglévő lehetőségekről nem tudnak,nem tájékoztatják a szolgáltatók egymást, nem alakult ki az összefogás,együttműködés térségen belül Probléma/ lehetőség Térségen belül kevés/nincs olyan szervezet, amely a meglévő kínálatot összehangolná, jelenleg sokan csak a saját hasznukat tekintik, konkurens a másik fél, nem látják az összefogás előnyeit. Az együttműködés, a vendégváró szemlélet kialakítása a turizmusban érdekelt vállalkozók, szolgáltatók között növelné az itt tartózkodási időt, a meglévő szolgáltatások, lehetőségek jobb kihasználását, ösztönözné új szolgáltatások elindítását. Megoldási javaslat A vendégváró szemlélet kialakítása a turizmusban érdekelt vállalkozók, szolgáltatók között képzések (törölve, helyette:) workshopok, előadások megvalósításával (vállalkozói, vendéglátói ismeretek, marketing képzés stb.-törölve),és hálózatépítés a turisztikai szolgáltatók és vállalkozók számára. Együttműködési szándék növelése a turisztikában érdekeltek között. Várható eredmény A turisztikai workshopok, előadások valósulnak meg 5 helyszínen, összesen 50 fő részvételével. A résztvevők ismereteket kapnak a térség turisztikai szolgáltatóiról, megismerik egymást, együttműködés alakul ki. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 142

143 Megoldási javaslatok 20/50 Kód: NyD-104-SzF-3-03 Sorszám: 5979
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/50 Kód: NyD-104-SzF-3-03 Sorszám: 5979 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Képzés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 30000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 30000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 25000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek %

144 Megoldási javaslatok 21/50 Kód: NyD-104-GF-B-03 Sorszám: 5516
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/50 Kód: NyD-104-GF-B-03 Sorszám: 5516 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A régió termálvizekben gazdag, a térségben két fürdő működik a termálvízre alapozva szolgáltatásait. A szentgotthárdi fürdő animációs termálpark, spa, wellness- és gyógyfürdő (1500 m2 vízfelület), míg a lenti gyógyfürdőben az élmény- és gyógymedencék,gyógyászati részleg, Szent György Energiapark (8 ha zöld terület,2600 m2 vízfelület) nyújt kikapcsolódást. A wellness és rekreációs szolgáltatásokra egyre több az igény a térségbe látogató turisták körében. Probléma/ lehetőség A termálfürdők rendelkezésre álló kapacitásának kihasználása függ a kapcsolódó minőségi szálláshelyek számától is, amelyből a térségben nem található elegendő. A szálláshelyek hiánya jelenti a fürdőkhöz kapcsolódó turizmus fejlődésének egyik kulcs problémáját, mivel a turisták emiatt nagyobb mértékben csak egynapos kirándulásra érkeznek. Megoldási javaslat A termálfürdők és kapcsolódó szolgáltatásaik jobb kihasználása érdekében a minőségi kereskedelmi szálláskapacitás fejlesztése Lenti környezetében, Szentgotthárd és Őriszentpéter településeken és környezetükben. Várható eredmény A minőségi szálláshelyekre érkező turisták hosszabb ideig maradnak a térségben (vendégéjszakák számának 5%-os emelkedése). A tartózkodásuk ideje alatt igénybe veszik a térség más turisztikai szolgáltatásait is, amely a bevételek növekedését és munkahelyek teremtését eredményezi (turisztikai szolgáltatások igénybevétele 5%-kal nő). Nő a helyi termékek és szolgáltatások iránti kereslet. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 144

145 Megoldási javaslatok 21/50 Kód: NyD-104-GF-B-03 Sorszám: 5516
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/50 Kód: NyD-104-GF-B-03 Sorszám: 5516 Leírás Támoga-tási forrás NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Gosztola, Őriszentpéter, Szentgotthárd Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 30% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

146 Megoldási javaslatok 22/50 Kód: NyD-104-SzF-1-05 Sorszám: 5678
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/50 Kód: NyD-104-SzF-1-05 Sorszám: 5678 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Kulturális turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség színes és értékes néprajzi (pl. itt található az ország legkisebb néprajzi egysége, Hetés), történelmi és kézműves hagyományokkal (fazekasok földje Magyarszombatfa, kosárfonók, szőttes készítők, faragók, csuhé tárgy stb. készítők élnek és dolgoznak itt), az itt élők régi hagyományokat őriznek (disznóvágás, kézi aratás, maskurázás stb.) természeti értékekkel rendelkezik (pl.Őrségi Nemzeti Parkban található a legtöbb lepkefaj az országban stb.). Probléma/ lehetőség A kulturális,természeti örökség tárgyi emlékei kisebb gyűjteményekben találhatóak,amelyek csak részben,gyakran mostoha körülmények között láthatók (nem megfelelő az infrastrukturális,technikai háttér stb.),pedig a helyi lakosság, turisták számára egyaránt fontos lenne megfelelő körülmények kialakítása az értékek megtekintéséhez. Néhány gyűjtemény jelenleg olyan helyszínen található,amely nem alkalmas a bemutatásra. Megoldási javaslat A térség néprajzi, történelmi és kézműves hagyományainak tárgyi emlékeit is bemutató gyűjtemények, kiállítások infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve kialakítása (bemutatóműhelyek, kiállítóhelyek kialakítása, felújítása stb.), amely a turisták és a helyi lakosság számára egyaránt a helyi kultuális örökség megismerését teszik lehetővé. Várható eredmény A térségben kialakul a "Hagyományok Útja" projekt, amely elősegíti a kulturális örökség megőrzését és bemutatását, erősíti a helyi lakosság identitását. Turisztikai attrakcióként szolgálva a turisták számára programlehetőséget biztosít, amely hozzájárul a térségi turizmus fejlődéséhez. A térségi értékeket, hagyományokat bemutató három új kiállítás jön létre, amely komplex mikrortérségi projekt keretében biztosítja az örökségmegőrzést és -bemutatást. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 146

147 Megoldási javaslatok 22/50 Kód: NyD-104-SzF-1-05 Sorszám: 5678
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/50 Kód: NyD-104-SzF-1-05 Sorszám: 5678 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószölnök, Apátistvánfalva, Bajánsenye, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Ispánk, Kercaszomor, Kétvölgy, Magyarlak, Magyarszombatfa, Nemesmedves, Orfalu, Őriszentpéter, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Vasszentmihály, Velemér Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 70000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

148 Megoldási javaslatok 23/50 Kód: NyD-104-GF-1-04 Sorszám: 5752
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/50 Kód: NyD-104-GF-1-04 Sorszám: 5752 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Kulturális turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térségben több helyi adottságokra, hagyományokra, örökségre épülő fesztivál és kulturális rendezvény (Őrségi Napok, Őrségi Tökfesztivál, Hétrétország, Virágzás Napjai, Fazekasnapok, Természetesen Őrség, Hetés Vendégül lát! - gasztronómiai vásár, Szilvafesztivál, Rozscséplő- és zsuppkötő, munkalovak versenye) kerül megszervezésre. Ötleteink, terveink vannak további kulturális programok elindítására, növelve a kínálatot azon turisták részére, akik szívesen, nagy számban látogatják most is a térségi rendezvényeket, szükséges ehhez a hiányzó infrastrukturális elemek beszerzése, fejlesztése. Probléma/ lehetőség A térségi minőségi kulturális rendezvények háttér infrastruktúrájához kapcsolódó elemek hiányosak, nehezen beszerezhetőek térségen belül, kölcsönzésüket gyakran csak térségen kívüli szolgáltatóktól lehet megoldani, ami nem költséghatékony. Lehetőség lenne az időben koordinált rendezvények eszköz, infrastrukturális igényét térségi szinten, szervezetten kielégíteni. Megoldási javaslat A térségben egy koordinált rendezvényinfrastruktúra fejlesztése: térségi igények alapján a szükséges mennyiségű sátrak, pavilonok, színpadtechnikai, kiszolgáló berendezések beszerzése. Várható eredmény 1 komplex a térség igényeit kielégítő rendezvényinfrastruktúra beszerzése (sátrak, pavilonok, színpadtechnikai, kiszolgáló berendezések). A térségi kulturális és turisztikai rendezvények színvonala nő. A rendezvényeket látogatók száma nő (min. 5%-kal). Új munkahelyek keletkeznek (min. 2 fő). Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 148

149 Megoldási javaslatok 23/50 Kód: NyD-104-GF-1-04 Sorszám: 5752
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/50 Kód: NyD-104-GF-1-04 Sorszám: 5752 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Bajánsenye, Belsősárd, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkafalva, Kétvölgy, Külsősárd, Lendvadedes, Magyarlak, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Rédics, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Vasszentmihály, Velemér, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 59864 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 59864 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 59864 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 25000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek 0%

150 Megoldási javaslatok 24/50 Kód: NyD-104-GF-4-02 Sorszám: 5927
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/50 Kód: NyD-104-GF-4-02 Sorszám: 5927 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Kulturális turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség tájegységei (Őrség-Göcsej-Hetés) sajátos kulturális, néprajzi hagyományokat őriznek (lucázás, maskurázás, állítás, népdal- és tánc kincs stb.) és hagyományosan is végeznek tevékenységeket(tökmagolaj ütés, gasztronómia), ilyen örökségeket, hagyományokat őriznek a 17 hátrányos helyzetű településen is, ahol azonban a közösségi aktivitás csekély. A hagyományok, kulturális örökség megőrzése, bemutatása turisztikai szempontból is vonzerőt jelent, egyre nagyobb az igény erre a térségbe látogató turisták körében, a hátrányos helyzetű, hagyományokat őrző települések közül kevés kapcsolódott be Probléma/ lehetőség A hátrányos településeken élők őrzik a régi hagyományokat,számos kézműves mesterség, illetve szokás alapjának, néprajzi szempontból értékes tudás ismerői az idősebb emberek. A szellemi, tárgyi örökség pár éven belül eltűnhet, amennyiben ezek megőrzésére valamilyen formában nem teremtenek a közzüsségek alkalmat. A térségbe látogatók, fiatalok számára élményszerűen bemutathatóak lehetnek ezek az örökségek. Megoldási javaslat A hátrányos helyzetű településeken a közösségi tevékenység ösztönzése az értékeik megőrzésért. E cél elérése érdekében non-profit szervezetek, önkormányzatok, egyházi szervezetek részére a hagyományok megőrzését és bemutatását lehetővé tevő rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása. Várható eredmény A településeken a turisztikai tevékenységek fejlődése. A hagyományok felelevenítése, és ezzel a tárgyi és szellemi örökség megőrzéshez való hozzájárulás. A lakosság identitásának megerősödése. Legalább 10 rendezvény szervezése, amelyből legalább 5 térségi jelentőségű. LEADER komplex program; kapcsolódik az 5860, 5865 HPME-hez Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 150

151 Megoldási javaslatok 24/50 Kód: NyD-104-GF-4-02 Sorszám: 5927
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/50 Kód: NyD-104-GF-4-02 Sorszám: 5927 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Baglad, Bödeháza, Felsőszölnök, Kerkabarabás, Kerkakutas, Kozmadombja, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarszombatfa, Pusztaapáti, Ramocsa, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szijártóháza, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50602 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50602 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 5000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 17 db Természetes személyek 0%

152 Megoldási javaslatok 25/50 Kód: NyD-104-GF-4-01 Sorszám: 5527
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/50 Kód: NyD-104-GF-4-01 Sorszám: 5527 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Kulturális turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség tájegységei (Őrség-Göcsej-Hetés) sajátos kulturális, néprajzi hagyományokat őriznek (lucázás, maskurázás, betlehemezés, májusfa állítás, népdal- és tánc kincs stb.) és mindennapi életükhöz kapcsolódó paraszti tevékenységeket (aratás, cséplés, tökmagolaj ütés, gasztronómia) hagyományos módon mutatnak be turisztikai célból. A hagyományok, kulturális örökség megőrzése, bemutatása turisztikai szempontból is vonzerőt jelent, egyre nagyobb az igény erre a térségbe látogató turisták körében Probléma/ lehetőség A kulturális értékek, történelmi, néprajzi hagyományok megismertetése, bemutatása az érdeklődő turisták számára csak néhány településen, és néhány, elsősorban tavaszi nyári időszakban szervezett rendezvényen válik lehetővé. A hagyományokat őrző egyesületek, települési közösségek és csoportok között kicsi az együttműködés, a programok szervezése térségi szinten nem koordinált, a turisztikai szezon kibővíthető lenne. Megoldási javaslat A térség történelmi hagyományaihoz, kulturális értékeihez, kézművességéhez illeszkedő, több település és több térségi szereplő összefogásával megvalósított turisztikai rendezvények, fesztiválok szervezése. A rendezvények térségen belüli időben és térben való koordinációja. A térségi hagyományok bemutatása révén a Hagyományok Útja komplex projekthez kapcsolódik, amelynek további elemei: 5705 látványműhelyek, 5520 témautak. Várható eredmény A térség kulturális értékeinek bemutatása, térségi programok fejlesztése (legalább 7 komplex program megvalósítása), a szomszédos területekkel közös megvalósítása. Ennek eredményeként a térség határain túl is jól ismert programkínálat létrehozása (min. 10 új programelem, amely hagyományt, kulturális örökséget mutat be) , amely turizmus megerősödéséhez vezet. Turisztikai szezon kibővülése, min. 1 hónappal növelni a turisztikai szempontból érdekes időtartamot. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 152

153 Megoldási javaslatok 25/50 Kód: NyD-104-GF-4-01 Sorszám: 5527
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/50 Kód: NyD-104-GF-4-01 Sorszám: 5527 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Bajánsenye, Belsősárd, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkafalva, Kétvölgy, Külsősárd, Lendvadedes, Magyarlak, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Ramocsa, Rédics, Resznek, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Vasszentmihály, Velemér, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 15000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 db Természetes személyek 0%

154 Megoldási javaslatok 26/50 Kód: NyD-104-GF-A-05 Sorszám: 5521
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/50 Kód: NyD-104-GF-A-05 Sorszám: 5521 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térségben jellegzetes gasztronómia elemként az Őrség-Göcsej-Hetés tájegységekre jellemző ételeket, italokat ma is sokan készítik, pl. megtalálhatóak a hajdinás ételek, tökmagolaj, mézes pálinka, dödölle, erdei gombás és vad ételek, prósza, fumu, pörkölt torta, tökös-mákos rétes, tejtermékek stb., több kisebb szőlőhegyen jó minőségű, a térségre jellemző szőlőfajtákból jó minőségű tájborokat állítanak elő, egyre több helyen palackozott formában is elérhetők ezek. A gasztronómia elemei a vendéglátóhelyek kínálatában viszont kevésbé jelennek meg. Probléma/ lehetőség A helyi alapanyagokból is készíthető változatos és egészséges ételek, illetve italok a térség vendéglátó helyein, turisztikai rendezvényein minimális mértékben vannak jelen, kevés az ezekre a sajátosságokra épülő rendezvények száma. Az alapanyagok beszerzése - a termelő és szolgáltató közötti kapcsolatok hiánya miatt- is gyakran térségen kívüli helyszínről történik. Megoldási javaslat A térség sajátos, értékes gasztronómiai hagyományaira és adottságaira építő programok, és szolgáltatások támogatása, a helyi gasztronómiai elemek vendéglátóhelyeken, szálláshelyeken való jelenlétének az ösztönzése, kínálatba való beépítése. A hagyományos módon készült ételek készítési módjának megismertetése többféle módon, szükséges alapanyagok elérhetőségének növelése az érdeklődők részére. Várható eredmény A térségi karakter megerősödése, a sajátos helyi mezőgazdasági alapanyagok termelésének fellendülése (5%-kal nő a helyi alapanyagok termelése a kistermelők körében). A turisták számára egyedi gasztronómiai kínálat biztosítása (min. 3 speciális gasztronómiai rendezvény fejlesztése). A gasztronómiai kínálat bemutatása, promóciója (min. 2 promóciós anyag elkészítése az Őrség-Göcsej-Hetés. (3.célterület) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 154

155 Megoldási javaslatok 26/50 Kód: NyD-104-GF-A-05 Sorszám: 5521
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/50 Kód: NyD-104-GF-A-05 Sorszám: 5521 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 27000 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 0%

156 Megoldási javaslatok 27/50 Kód: NyD-104-GF-B-04 Sorszám: 5565
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/50 Kód: NyD-104-GF-B-04 Sorszám: 5565 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása Szektor/fejlesztési téma: Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok Helyzet/ adottság A térség néhány települése a hármas határ (Ausztria, Szlovénia, Horvátország) közelsége, valamint a közlekedési folyosók (86-os, 75-ös út) miatt alkalmas logisztikai tevékenységek folytatására. Probléma/ lehetőség A határmentiség sokáig nem tette lehetővé a zökkenőmentes határátlépést, a schengeni határok lebomlását követően lehetőség nyílik a határ menti logisztikai tevékenység fejlesztésére, mivel meggyorsult a határátlépés, közel vannak a környező, export-importban érdekelt országok. Megoldási javaslat Rédicsen és Szentgotthárdon logisztikai központok kialakítása. Várható eredmény Feldolgozó ipari tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások megerősödése, új munkahelyek létrejötte (min. 2 db logisztikai központ). Vonzóbb befektetési környezet kialakulása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 156

157 Megoldási javaslatok 27/50 Kód: NyD-104-GF-B-04 Sorszám: 5565
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/50 Kód: NyD-104-GF-B-04 Sorszám: 5565 Leírás Támoga-tási forrás GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Rédics, Szentgotthárd Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 30% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 0%

158 Megoldási javaslatok 28/50 Kód: NyD-104-GF-A-11 Sorszám: 5762
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/50 Kód: NyD-104-GF-A-11 Sorszám: 5762 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A hátrányos helyzetű településeken a vállalkozások által biztosított szolgáltatások elérhetősége, száma és színvonala elmarad az elvárttól, a térség sok településén hiányosak a szolgáltatások (pl. fodrász, bolt), csak távolabbi központi településen érhetők el, amelyek nehezen megközelíthetők, és nincs elegendő foglalkoztató vállalkozás. Számos hátrányos településen találhatók akár vállalkozási tevékenységre is alkalmas ingatlanok, több területen hiányoznak az alapanyag feldolgozók (pl. helyi termék előállítás). Probléma/ lehetőség A hátrányos helyzetű településeken a helyi mikrovállalkozások nem rendelkeznek elég tőkével a korszerűsítéshez, bővítéshez, a még nyitott piaci területekre (pl. helyi termék értékesítés) való belépéshez a fejleszteni kívánók, vagy új vállalkozók nem rendelkeznek elegendő kezdő tőkével. A szolgáltatások mobilizálása jó lehetőséget jelent a piacbővítésre, illetve a helyi erőforrások lehetnek ösztönzők. Megoldási javaslat A hátrányos helyzetű települések vállalkozóinak támogatása, a települések ellátását és a foglalkoztatást biztosító meglévő vállalkozások technológiai és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, illetve új vállalkozások létrehozásának ösztönzése. Várható eredmény A hátrányos helyzetű településeken a szolgáltatások színvonalának javulása, illetve az itt található helyi vállalkozások versenyképességének növekedése, munkahelyteremtés, munkahelyek megőrzése. Min. 5 vállalkozás technológiai és/vagy infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása hátrányos helyzetű településen. A településeken elérhető szolgáltatások számának (min. 3 településen 1-1 új szolgáltatás elindítása) és minőségének növekedése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 158

159 Megoldási javaslatok 28/50 Kód: NyD-104-GF-A-11 Sorszám: 5762
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/50 Kód: NyD-104-GF-A-11 Sorszám: 5762 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Baglad, Bödeháza, Felsőszölnök, Kerkabarabás, Kerkakutas, Kozmadombja, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarszombatfa, Pusztaapáti, Ramocsa, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szijártóháza, Szilvágy, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 0%

160 Megoldási javaslatok 29/50 Kód: NyD-104-GF-B-01 Sorszám: 5560
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/50 Kód: NyD-104-GF-B-01 Sorszám: 5560 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térség gazdasági ágazatában a mikro- és kisvállalkozások (összes vállalkozás kb. 95%-a) biztosít munkalehetőséget az itt élőknek. Középvállalkozás Lenti térségben Csesztregen (2 vállalkozás), az Őrség-Szentgotthárd térségben csak Szentgotthárdon található. Fő vállalkozási területek:mezőgazdaság, gépgyártás, faipar. A mikro- és kisvállalkozások fejlesztését, versenyképességük növelését tőkehiány akadályozza meg. A szolgáltató szektor bővítése szükséges lenne az egyik fő bevételi forrást jelentő turizmusban,és az általános szolgáltatásoknál. Probléma/ lehetőség A fejlesztések elmaradása a termékek-szolgáltatások minőségének növelését nem teszik lehetővé,a piaci igények kielégítetlenek maradnak, illetve a szükséges szolgáltatásokat a vásárlók térségen kívülről veszik igénybe. Ez befolyásolja a térség népességmegtartó képességét, a vállalkozások versenyképességét csökkenti, a tőke a térségen kívüli mikro-, kis- és nagyvállalkozásokhoz kerül. Megoldási javaslat A mikro-, kis-, és középvállalkozások fejlesztése infrastrukturális, technológiai és minőségbiztosítási területeken. Várható eredmény A helyi vállalkozások versenyképesebbekké válnak, munkahelymegtartó képességük javul (min. 5%-os növekedés, dolgozók körében a fluktuáció csökken.) Min. 20 vállalkozás javítja termékeit, szolgáltatásait fejlesztés segítségével. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 160

161 Megoldási javaslatok 29/50 Kód: NyD-104-GF-B-01 Sorszám: 5560
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/50 Kód: NyD-104-GF-B-01 Sorszám: 5560 Leírás Támoga-tási forrás GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószölnök, Apátistvánfalva, Bajánsenye, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Gosztola, Lendvadedes, Magyarszombatfa, Őriszentpéter, Pusztaapáti, Rédics, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd, Szilvágy, Vasszentmihály, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 0%

162 Megoldási javaslatok 30/50 Kód: NyD-104-GF-A-10 Sorszám: 5665
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/50 Kód: NyD-104-GF-A-10 Sorszám: 5665 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség sok településén hiányosak a települési szolgáltatások (pl. fodrász, bolt (kistelepülések alig 10%-án található), csak távolabbi központi településen érhetők el, amelyek nehezen megközelíthetők, és nincs elegendő foglalkoztató vállalkozás. Számos településen találhatók akár vállalkozási tevékenységre is alkalmas ingatlanok, több területen hiányoznak az alapanyag feldolgozók (pl. helyi termék előállítás), illetve magasabb szintű lehetne a feldolgozás (pl. faipar). Probléma/ lehetőség A helyi mikrovállalkozások nem rendelkeznek elég tőkével a korszerűsítéshez, bővítéshez, a még nyitott piaci területekre (pl. helyi termék értékesítés) való belépéshez a fejleszteni kívánók, vagy új vállalkozás indításában gondolkozók nem rendelkeznek elegendő kezdő tőkével. A szolgáltatások mobilizálása jó lehetőséget jelent a piacbővítésre, illetve a helyi erőforrások (alapanyag, ingatlan stb.) lehetnek ösztönzők Megoldási javaslat A települések ellátását és a foglalkoztatást biztosító meglévő vállalkozások technológiai és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, illetve új vállalkozások létrehozásának ösztönzése. Várható eredmény A helyi vállalkozások versenyképességének növekedése, munkahelyteremtés. Min. 15 vállalkozás technológiai és/vagy infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása. A településeken elérhető szolgáltatások számának (min. 5 településen 1-1 új szolgáltatás elindítása) és minőségének növekedése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 162

163 Megoldási javaslatok 30/50 Kód: NyD-104-GF-A-10 Sorszám: 5665
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/50 Kód: NyD-104-GF-A-10 Sorszám: 5665 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 19 db Természetes személyek 0%

164 Megoldási javaslatok 31/50 Kód: NyD-104-GF-A-03 Sorszám: 5532
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/50 Kód: NyD-104-GF-A-03 Sorszám: 5532 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság A térségben számos kézműves (fazekas, faragó, kosárfonó, kópickötő, szőtteskészítő, csuhétárgy készítő stb., min. 25 fő) valmint más hely terméket előállító vállalkozó dolgozik, a hagyományos alapanyagokat és motívumokat használva termékeinél. Emellett egyre több helyi mezőgazdasági, élelmiszeripari terméket készítenek (kecskesajt, aszalványok, tönkölybúza termékek stb.). A helyi termékeket jelenleg őstermelőtől, kézművestől legtöbbször csak otthonukban vásárolhatjuk meg, a termékek csak kis számban jelennek meg a kereskedelmi forgalomban, turisztikai szolgáltatóknál és központokban. Probléma/ lehetőség A helyi termékek nehezen jutnak el a potenciális vásárlókhoz, akik a lakosság és turisták köréből kerülnek ki, legtöbb esetben csak közvetlenül a termelőnél vásárolhatók meg, illetve a térség néhány kézműves vásárán. A helyi termék előállítókról nem rendelkezünk egységes adatbázissal (termékeik, elérhetőségük), illetve értékesítésük gyakran szezonális, nem érhetők el állandóan a termékek. Megoldási javaslat A térségben a kézművesek, vállalkozók és a potenciális vásárlókat fogadó szolgáltatók közötti kapcsolat megteremtése, a vállalkozások felkészítése a helyi termékek forgalmazására, külön kialakított helyi termék sarkok létrehozása. Értékesítési hálózat kialakítása, a szükséges technológiai fejlesztések, egységes arculati elemek kialakításával. Várható eredmény A térségben megjelennek a helyi termékeket árusító vállalkozások, amelyek egységes és a térség karakteréhez illeszkedő módon árusítják a tájtermékeket (legalább 8 db helyi termék sarok kialakítása). A termékek iránt a kereslet nő (értékesítés 10%-kal nő), ezzel a helyi gazdaság munkahelymegtartó képessége erősödik (min. 4 fő számára munkalehetőség teremtése). A turisták több és jobb lehetőséget találnak a helyi termékek megvásárlásához (értékesítési rendszer kialakítása, min. 15 tagot összefogó értékesítési hálózat). Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 164

165 Megoldási javaslatok 31/50 Kód: NyD-104-GF-A-03 Sorszám: 5532
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/50 Kód: NyD-104-GF-A-03 Sorszám: 5532 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószölnök, Apátistvánfalva, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Gosztola, Kercaszomor, Kerkakutas, Kozmadombja, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Őriszentpéter, Rédics, Rönök, Szalafő, Szentgyörgyvölgy, Vasszentmihály, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek 0%

166 Megoldási javaslatok 32/50 Kód: NyD-104-GF-B-02 Sorszám: 5563
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/50 Kód: NyD-104-GF-B-02 Sorszám: 5563 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása Szektor/fejlesztési téma: Építőipar Helyzet/ adottság A térségben ipari vállalkozásai között jelentős számban találhatók meg az építőipari vállalkozások. Tevékenységük azonban sok esetben szezonális, illetve komplex kivitelezés megvalósítására nincs kapacitásuk, nem alkalmasak eszközeik, nem végeznek olyan tevékenységet, amellyel egész évre ki tudnák használni humánerőforrás kapacitásukat. Sok esetben a bővítés akadálya, hogy hiányoznak a megfelelő szakmunkások. Probléma/ lehetőség A szolgáltatások bővítéséhez, a szezonalitás csökkentéséhez számos építőipari vállalkozás nem rendelkezik megfelelő technológiával és a fejlesztéshez nem elégséges a meglévő infrastruktúrájuk. Az építőipari szakfeladatok ellátására az oktatási rendszer átalakítása miatt egyre nehezebb megfelelő képzettségű szakembert találni, amely gátolja a fejlesztést, a vállalkozások hosszútávú fennmaradását. Megoldási javaslat Az építőipari vállalkozások infrastrukturális, technológiai fejlesztése a szolgáltatásaik bővítése és a szezonalitás csökkentése érdekében. Építőipari szakemberek képzésének ösztönzése, együttműködés a szakképesítést adó oktatási intézményekkel, együttműködés kialakítása (gyakorlati hely biztosítása, mesterképzés növelése stb.) az érdekeltek között. Várható eredmény A szolgáltatások minőségének javulása, a kisebb településeken elérhetővé váljanak a szolgáltatások. Az ágazatban tevékenykedő vállalkozások versenyképességének erősödése. Legalább 3 építőipari vállakozás technológiai, infrastruktúrális fejlesztése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 166

167 Megoldási javaslatok 32/50 Kód: NyD-104-GF-B-02 Sorszám: 5563
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/50 Kód: NyD-104-GF-B-02 Sorszám: 5563 Leírás Támoga-tási forrás GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Csesztreg, Őriszentpéter, Rédics, Szilvágy, Zalabaksa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 80000 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

168 Megoldási javaslatok 33/50 Kód: NyD-104-GF-2-01 Sorszám: 5705
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/50 Kód: NyD-104-GF-2-01 Sorszám: 5705 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek és szolgáltatások minőségének javítása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térségben minden tájegységében találhatóak hagyományos népi mesterségekkel foglalkozó vállalkozások, mesterek (kosárfonók, hetési szőttes készítő, fazekasok, kópickötők, faragók, fumu készítő, csontfaragó stb.), akik a helyi adottságoknak megfelelően választanak alapanyagokat, és a térségre jellemző motívumvilággal dolgoznak. A térséget jelképező mesterségek megismerése és a termékek iránt egyre nő a kereslet a helyiek, és az idelátogatók körében, jelenleg azonban alig van olyan műhely, ami alkalmas lenne bemutatók tartására, tudásátadásra. Probléma/ lehetőség A népi kismesterségek fennmaradás egyre kritikusabb,mert a fiatal generáció egyre kevesebb tagja tanul szakmát. A hagyományos termékeket előállító kézműves vállalkozások tevékenységének turisztikai szempontból is érdekes bemutatása (látvány műhelyek kialakítása), a mesterség megtanulására való ösztönző tevékenységek helyiek és látogatók részére.A létrejött bemutatóhelyek bekapcsolhatók a "Hagyományok Útja" programba. Megoldási javaslat A térségben található kézműves látványműhelyek fejlesztése, ahol a tevékenység bemutatására és kipróbálására is van lehetőség, az ehhez szükséges infrastrukturális és eszközfejlesztés támogatása. A mesterségekhez kapcsolódó tudás átadása, az értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása új, élményszerű műhelyfoglalkozások keretében. A projekt kapcsolódik a Hagyományok útja komplex LEADER programhoz. Kapcsolódó HPME-k:5527-rendezvények, 5520-témautak. Várható eredmény A térség hagyományaihoz illeszkedő népi mesterségek tevékenységének erősödése, a civil szervezetk által A kézműves termékek és technikák ismertségének növekedése, illetve a termékek iránti kereslet növekedése (10%-os növekedés az ismertségben és értékesítésben). A munkahelyek és szaktudás fennmaradása, illetve átadása (min. 5 látványműhely kialakítása). A komplex projektben a látványműhelyekhez a vállalkozói szféra kapcsolódása a "Hagyományok útja" programban, komplex kínálati csomag kialakítása a látványműhelyekből. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 168

169 Megoldási javaslatok 33/50 Kód: NyD-104-GF-2-01 Sorszám: 5705
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/50 Kód: NyD-104-GF-2-01 Sorszám: 5705 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsószenterzsébet, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Baglad, Bajánsenye, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csörötnek, Felsőszenterzsébet, Felsőszölnök, Gáborjánháza, Gasztony, Gosztola, Ispánk, Kálócfa, Kercaszomor, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kétvölgy, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Magyarföld, Magyarlak, Magyarszombatfa, Márokföld, Nemesmedves, Nemesnép, Orfalu, Őriszentpéter, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Rönök, Szakonyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Vasszentmihály, Velemér, Zalabaksa, Zalaszombatfa Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 70000 EUR Non-profit szervezetek 75% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 0%