Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NK-09-C-0443 Foglalkoztatási helyzet javításáért a civilek segítségével határok nélkül  NK-09-C-0443 Foglalkoztatási helyzet javításáért a civilek segítségével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NK-09-C-0443 Foglalkoztatási helyzet javításáért a civilek segítségével határok nélkül  NK-09-C-0443 Foglalkoztatási helyzet javításáért a civilek segítségével."— Előadás másolata:

1 NK-09-C-0443 Foglalkoztatási helyzet javításáért a civilek segítségével határok nélkül  NK-09-C-0443 Foglalkoztatási helyzet javításáért a civilek segítségével határok nélkül

2 A program célja: A két ország közös, foglalkoztatás területén jelentkező, problémáinak orvoslásában való részvétel, a rendelkezésre álló lehetőségek közös feltárása és kiaknázása a foglalkoztatási problémák kezelésében a civil szféra részvételével. Spoločná účasť dvoch krajín v náprave zlepšenia stavu nezamestnanosti, využitie dispozičných možností v rámci spoločného prieskumu problémov zamestnanosti aj pomocou civilnej sféry obyvateľstva.

3 A célok eléréséhez felhasznált eszközök :  Kérdőíves felmérés keretében a problémák és lehetőségek feltárása a határ mindkét oldalán.  A reprezentatív felmérések eredményeinek, tapasztalatainak ismertetése, konferencia formájában való megvitatása, lehetséges megoldási alternatívák felkutatása, két alkalommal magyar és szlovák területen.  Stratégiai dokumentum összeállítása. Využité prostriedky k dosiahnutiu cieľov  Odkrytie problémov a možností v rámci dotazníkového prieskumu na oboch stranách hranice.  Odovzdanie reprezentatívnych výsledkov a skúseností prieskumu, diskusia v rámci konanej konferencie, štúdium alternatívnych možností na riešenie problematiky nezamestnanosti, na maďarskom a na slovenskom území.  Zostavenie strategického dokumentu.

4 Kérdőíves felmérés –A felmérésben résztvevők száma:  Magyarország: 3 fő  Szlovákia: 3 fő –Vállakozások által kitöltött kérdőív:  Magyarországon: 80 db  Szlovákiában: 34 db –Álláskeresők által kitöltött kérdőív:  Magyarország: 135 db  Szlovákia: 29 db

5 A felmérésben részt vett települések Magyarországon (.....)‏ V Maďarsku Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Imola, Izsófalva, Kánó, Kurityán, Nagybarca, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóecseg, Felsőtelekes, Imola, Izsófalva, Kánó, Kurityán, Nagybarca, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóecseg, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhakálló, Trizs, Vadna, Zádorfalva, Zubogy Szlovákiában (.....)‏ Na Slovensku Plešivec, Slavec, Ardovo, Kečovo, Dlhá Ves, Bohúňovo, Pašková, Meliata, Hrhov

6 Gazdasági adatok

7 Foglalkoztatottak létszáma

8 Munkaerő-állomány képzettsége

9 A társaság működési hatóköre

10 Elégedettség a dolgozók szaktudásával

11 Szakmai továbbképzés fontossága a munkáltatók szemében

12 Munkavégzés szempontjából fontosnak tartott tulajdonságok

13 Munkaerőhiány jelentkezése a cégeknél

14 Fejlesztési szándék a következő 5 évben

15 Új tevékenység bevezetésének terve

16 Vélemény az álláskeresők esélyeiről

17 Egységes foglalkoztatási stratégia szükségessége

18 Kapcsolat helyi munkaügyi kirendeltségekkel

19 Leendő munkatársak kiválasztásának módjai

20 Kérdőív a munkavállalókról Dotazník pre nezamestnaných

21 Megkérdezettek nem szerint megosztása

22 Iskolai végzettség szerinti megoszlás

23 Mióta álláskereső?

24 Miért lett álláskereső?

25 Alkalmas-e jelenlegi szakmájában való elhelyezkedésre?

26 Részt venne-e továbbképzésen, átképzésen, tudásfejlesztésen?

27 Elhelyezkedés korlátai

28 Ismeri a térségében a munkalehetőségeket?

29 Ismeri a szakképzettségéhez kapcsolódó munkaadókat?

30 Szokott-e tájékozódni aktuális álláslehetőségekről?

31 Szokott-e álláspályázatokon indulni?

32 Kapcsolatban van-e a Munkaügyi Központtal, vagy munkaközvetítő irodával?

33 Milyen képzésekre lenne szükség?

34 Mely fő ágazat fejlesztése segítené Ön szerint a kistérség fejlődését és a foglalkoztatottság növelését?

35 Indítana-e önálló vállalkozást? Nem, mert nincs....

36 Rendelkezik nyelvtudással?

37 Vállalna-e munkát külföldön?

38 Milyen segítségre lenne szükséges az álláskeresés terén? Magyarországi felmérés eredménye:  Információ, tájékoztatás  Mezőgazdasági cégek alapítása  Pénzbeli támogatás  Több munkahely létesítése  Alacsony képzettségűek számára is munkahelyek biztosítása  Új képzési lehetőségek a Munkaügyi Központban  Oktatási reform  Munkáltatók korrektebb hozzáállása  Jobb közlekedési lehetőségek Szlovákiai felmérés eredménye: Azonos a magyarországi felmérés eredményével

39 Köszönöm a programban részt vevők eddigi munkáját, számítunk rájuk a projekt folyamán a továbbiakban is. Ďakujem za spoluprácu osobám podieľajúcim sa na programe, počítame s Vami aj pri ďalšom pokračovaní v projekte. A szlovák partnerek által kitöltött kérdőívek kiértékelése megtörtént. A két eredmény összevetésével, a megfelelő konklúziók levonása megtörtént, a lehetséges fejlődési irányok és igények meghatározásra kerülnek, közös stratégiai célokat határozunk meg. A stratégiai dokumentum elkészítéséhez továbbra is várom segítségüket. Vyhodnotenie dotazníkov slovenskými partnermi sa vykonalo. Spracovaním výsledkov obidvoch dotazníkových prieskumov a uskutočnenými adekvátnymi závermi sa vypracuje spoločná stratégia. K vypracovaniu stratégie aj naďalej očakávam Vašu pomoc.

40 Közös stratégiai célok  A fent vizsgált adatokat összevetve olyan közös célokat határoztunk meg, melyek a civil szervezetek segítségével elérhetőek, ill. a két ország foglalkoztatási helyzete javulhat ezek segítségével. Ezek a következők voltak: Spoločné strategické ciele  S vyššie uvedenými údjami sme určili také spoločné ciele, ktoré s pomocou civilných organizácií sú dostupné, resp. Situácia v zamestnanosti sa môže zlepšit’ na území dvoch krajín pomocou týchto opatrení. Tie boli nasledovné:

41 Információ és tájékoztatás  Foglalkoztatási információs pontok kialakítása mind a magyar, mind a szlovák oldalon, ahol nyilvántartanák a potenciális állás lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban olyan nyilvántartásokat vezetnének, melyek tartalmaznák az álláslehetőségekhez szükséges szakmai végzettséget, képzettséget és szakmai tapasztalatot.  Az információs pontok kialakításához a MASLOW Program nyújtotta információs lehetőségeket is kiaknáznák. Poskytovanie informácií  Vytvorenie informatívnych bodov k problematike zamestnanosti, ako na mad’arskej tak aj na slovenskej strane, kde sa vedie evidencia potenciálnych pracovných príležitostí. Vedené evidencie by obsahovali informácie o potrebných odboných vzdelaniach, ukončenom vzdelaní a praxi na jednotlivé ponúkané pracovné príležitosti.  Využitím Programu MASLOW sa vytýčia informatívne body na poskytovanie informácií.

42 Vállalkozásalapítás, fejlesztés  Vállalkozás alapításhoz szükséges információk biztosítása. Vállalkozásfejlesztési tevékenység végzése: tanácsadás, információ, üzleti tervezés, forrásteremtés, pályázati lehetőségek kiaknázása. Vytvorenie podnikatel’skej sféry, rozvoj  K vytvoreniu podnikatel’ského potenciálu je potrebné poskytovanie dostatočných informácií. Pri rozvoji podnikania sa zamerat’ na: poskytovanie, podnikatel’ské zámery, získavanie finančných zdrojov, vyhl’adávanie vhodných výziev.

43 Képzési szükségletek felmérése  Olyan képzések szervezéséhez való hozzájárulás, melyek a jelenlegi igényekhez igazodnak, szakmailag ütőképes, piacképes képzettséget biztosítanak. A képzések iránti igények felmérését a munkaadók igényéhez igazítanák, ill. a jövendőbeli munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit is megteremtenék ezáltal. Potreba prieskum vzdelanostnej úrovne  Prispievat’ k vytváraniu takých vzdelávacích programov, ktoré vyhovujú požiadavkám súčasnosti, uplatnitel’né odbory, konkurencieschopnú kvalifikáciu aj na trhu práce. Vzdelanostné nároky by mali spĺňat’ požiadavky budúcich zamestnávatel’ov, resp. by sa vytvoril priestor pre budúcich zamestnancov.

44 Adatbázisok kialakítása  A fentiekhez kapcsolódó szükséges adatbázisok megteremtése. Jelenleg ismert szükségletek alapján az alábbi adatbázisok kialakítását látnák szükségesnek:  A két országban lévő – nem hatékonyan kihasznált, akár időszaki – álláslehetőségek nyilvántartása, egymás „üres” állásainak betöltése a határ másik oldaláról. Vytvorenie databázy  Databáza by súvisela s vyššie uvedenými bodmi. Na základe poznaných potrieb vidíme potrebu vo vytvorení nižšie uvedených databáz:  Existujúce databázy v oboch krajinách- neúčinne využitých, ktoré by obsahovali aj sezónne pracovné príležitosti z druhej strany hranice.

45  Képzési szükségletfelmérések végzése, potenciális képzőintézmények felkutatása, jövendőbeli hallgatók kiválasztásának segítése.  Üzleti partnerkeresés lehetővé tétele.  Kereslet – kínálat az üzleti élet területén. Felmérni, hogy mely területeken segíthetnék egymást a határ két oldalán működő termelő tevékenységek végző vállalkozások.  Potreba prieskumu vzdelanostnej úrovni, prieskum potenciálnych vzdelanostných inštitúcií, pomoc budúcim poslucháčom.  Možnost’ hl’adania podnikatel’ských partnerov.  Zárobok- ponuka v oblasti podnikania. Preskúmat’ možnosti pomoci na území obocs štátov.

46  A fenti célok megvalósításához iroda biztosítása mindkét oldalon lehetséges. A szükséges közreműködő szakemberek esetleg önkéntes alapon végeznék kezdetben a tevékenységet. Az irodák megerősödését pályázati úton elnyerendő források és adományok segítségével érnék el.  K hore uvedeným ciel’om sa môže zabezpečit’ kancelária na oboch stranách. Potrebná odborná pracovná sila by eventuálne mohla vykonávat’ dobrovol’ne činnost’ zo za”ciatku.

47 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nagy Tibor +36 30 635 665 8 szbtsz@freemail.hu


Letölteni ppt "NK-09-C-0443 Foglalkoztatási helyzet javításáért a civilek segítségével határok nélkül  NK-09-C-0443 Foglalkoztatási helyzet javításáért a civilek segítségével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések