Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft."— Előadás másolata:

1 HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
A pályázatok készítésének elvei, általános szabályai, a leggyakoribb hibák Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1115 Budapest, Bartók Béla u ) HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a)

2 Az előadás felépítése A pályázatok típusai A pályázatok felépítése
A pályázati formanyomtatvány Általános HEFOP GVOP ROP Mit kell végiggondolni egy pályázat megkezdése előtt? Mire kell figyelni a pályázat összeállítása során? A pályázatok értékelése HBF Hungaricum Kft.

3 A pályázatok típusai 1. Kétféle típusú pályázatot hirdetnek meg:
Támogatás Beszerzés (tender). Ez is fontos, hiszen ez arról szól, hogy ki szállítja mindazt, amit Magyarországon támogatásból szereznek be. A magyar vállalkozók nemcsak úgy kapcsolódhatnak be EU programokba, hogy támogatást kapnak, hanem úgy is, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló beruházásokban szállítóként részt vesznek. Szolgáltatás beszerzés (tanácsadó cégek). Eszközbeszerzés (kereskedők, gyártók). Építés (építőipari vállalkozások). HBF Hungaricum Kft.

4 A pályázatok típusai 2. A támogatások csoportosítása:
Támogatott szerint: Non-profit Profit-orientált szerv (AVOP és GVOP több intézkedése, HEFOP és ROP néhány intézkedése) Tevékenység szerint: Programok (pl. képzési, felzárkóztatási programok, konferenciák, etc.) Beruházások HBF Hungaricum Kft.

5 A pályázatok típusai 3. A támogatások csoportosítása (folytatás):
Finanszírozás szerint: Csak magyar költségvetési forrásból meghirdetett programok (minisztériumok, regionális és megyei fejlesztési tanácsok). Az Európai Unió Strukturális Alapjainak társfinanszírozásával megvalósuló programok. Magyar és EU pénzek közösen finanszírozzák. 2004. január végétől folyamatosan nyílnak meg. Hosszabb időszakra szólnak (költségvetési időszak vége, jelenleg december 31.) Törekvés van egységes formátumra, az EU alapelveinek egységes hazai alkalmazására. A pályázatok magukon viselik a korábbi magyar pályázatok, valamint az előcsatlakozási alapokból kiírt pályázatok jellegzetességeit, ezek valamiféle keverékei. Ugyanazok az intézmények és ugyanazok az emberek kezelik, akik a korábbi pályázatokat is. Nem mindig pénzbeli támogatásra lehet pályázni (oktatás tanácsadás, soft programok). HBF Hungaricum Kft.

6 A pályázatok felépítése 1.
A pályázati csomag felépítése: Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati formanyomtatvány Egyéb útmutatók útmutató a formanyomtatvány kitöltéséhez, esélyegyenlőségi útmutató, útmutató a környezeti fenntarthatósághoz, közbeszerzési útmutató, útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, útmutató az elszámolható költségek meghatározásához, tájékoztató a települések besorolásáról, mutatók (indikátorok) kiszámításának javasolt módszerei HBF Hungaricum Kft.

7 A pályázatok felépítése 2.
A pályázati csomag felépítése (folytatás): A támogatási szerződés mintája Kitöltendő és aláírandó nyomtatványok, nyilatkozatok Adatlap a támogatási döntésről - az ún. kincstári adatlap, Különböző nyilatkozatok: Jelzálog nyilatkozat, Felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízásra, Készfizetői kezességi nyilatkozat Támogatás visszafizetési bankgarancia minta Tervező nyilatkozata Kötelezettségvállaló nyilatkozat (tulajdonjog nem csökken, fizetőképességet fenntartják) ÁFA-visszaigénylési nyilatkozat Nyilatkozat a saját hozzájárulás biztosításáról Generális nyilatkozat („Kijelentem…”, „Hozzájárulok…”, „Tudomásul veszem…”, stb.) Egyéb, pályázat-specifikus nyilatkozatok HBF Hungaricum Kft.

8 A pályázatok felépítése 3.
A pályázati csomag felépítése (folytatás): Minták, sablonok: konzorciumi megállapodás, önéletrajz, szakértők összefoglaló táblázata, költségvetési tábla pénzforgalmi terv. HBF Hungaricum Kft.

9 A pályázatok felépítése 4.
A benyújtott pályázat felépítése: Kitöltött pályázati formanyomtatvány, amely tartalmazza a projekt költségvetését is. Mellékletek „Formai” mellékletek - amik nem a pályázat tartalmával vannak összefüggésben, hanem jogi és/vagy a bonyolításhoz szükséges dokumentumok) jogi státuszt igazoló dokumentumok aláírási címpéldány nyilatkozatok (köztartozás-mentességről, rendezési tervhez való igazodásról, továbbfoglalkoztatási kötelezettségről, jelzálog felajánlásról, készfizetői kezesség vállalásról, azonnali beszedéshez való hozzájárulásról, üzemeltetésről, szolgáltatott adatok valóságosságáról, etc.) igazolások (pl. köztartozás mentességről) Adatlap a támogatási döntésről HBF Hungaricum Kft.

10 A pályázatok felépítése 5.
„Tartalmi mellékletek” Tervek,engedélyek beszerzendő gépek, berendezések listája, előzetes műszaki leírása konzorciumi megállapodás ütemterv alátámasztó tanulmányok (pályázattól függően pl. .megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, településfejlesztési akcióterv, képzési igények felmérése, képzési terv, foglalkoztatási terv, etc. önéletrajzok Egyszerre „tartalmi” és „formai” mellékletek beszámolók (szakmai és pénzügyi - mérleg, eredménykimutatás) önrész rendelkezésre állásának igazolása HBF Hungaricum Kft.

11 A pályázati formanyomtatvány – általános
A pályázati formanyomtatvány felépítése – általános Összegző adatok A pályázó bemutatása A projekt bemutatása A partnerek bemutatása Ellenőrző lista HBF Hungaricum Kft.

12 A pályázati formanyomtatvány – HEFOP 1.
Összegző adatok (cím, helyszín, idő, rövid összefoglalás) A pályázó adatai A pályázó bemutatása Jelenleg mivel foglalkozik Jövőbeli fejlődés irányai Múlt (tapasztalat, referencia) projektek pályázatok A projekt bemutatása Indoklás (a helyzet leírása, problémák beazonosítása) Célok Célcsoport A projekt tartalma, tevékenységek Kapcsolódás más programokhoz, fejlesztési dokumentumokhoz HBF Hungaricum Kft.

13 A pályázati formanyomtatvány – HEFOP 2.
Kapcsolódás más programokhoz, fejlesztési dokumentumokhoz Menedzsment a megvalósítás módszere erőforrások, kapacitások Ütemezés mérföldkövek kockázatok Költségvetés Költségek Források „érték a pénzért” elv bizonyítása Indikátorok Milyen mutatókkal mérhetők a projekt eredményei, és milyen értékek prognosztizálhatók az egyes mutatókra? Mi támasztja alá az indikátorok becsült értékét? A projekt tágabb eredményei és hatási a régióban, illetve az ágazatban. HBF Hungaricum Kft.

14 A pályázati formanyomtatvány – HEFOP 3.
Értékelés Önértékelés, azaz hogyan fogja a megvalósító szervezet értékelni a projektet Horizontális szempontok Esélyegyenlőség Fenntartható fejlődés Disszemináció, nyilvánosság (az eredményeket nyilvánosságra kell hozni és terjeszteni!) Fenntarthatóság Szakmai Intézményi (szervezeti) pénzügyi HBF Hungaricum Kft.

15 A pályázati formanyomtatvány – HEFOP 4.
Partnerek Azonosító és statisztikai adatok A partnerek szerepének bemutatása A partnerek közötti együttműködés és munkamegosztás bemutatása A partnerek bemutatása, úgy, ahogyan a pályázót is be kellett mutatni fentebb (tevékenység, múlt, jelen, jövő) Ellenőrző lista HBF Hungaricum Kft.

16 A pályázati formanyomtatvány – GVOP 1.
A projekt összegző adatai A pályázó adatai A pályázó bemutatása Fő tevékenység jelenleg Jövőbeli fejlődés lehetőségei (van olyan pályázat, ahol komplett SWOT analízist kérnek, a lehetőségek mellett a veszélyeket, az erősségeket és a gyengeségeket is számba kell venni és elemezni kell) Hasonló projektek a múltban Támogatások a múltban Mozgósítható humán erőforrás (Piaci helyzet bemutatása, legfontosabb vevők és szállítók tételes felsorolásával) A projekt részletes bemutatása Indokoltság A projekt célja és célcsoportja Tevékenységek Ütemezés (mérföldkövek) Költségek és források Költséghatékonyság indoklása HBF Hungaricum Kft.

17 A pályázati formanyomtatvány – GVOP 2.
Üzleti terv A megvalósulás várható eredményei (naturális adatok, valamint pénzügyi, gazdasági adatok, többlet bevételek és kiadások, megtérülés, jövedelmezőség, cash-flow) Alátámasztó számítások Tágabb eredmények és hatások a régióban, illetve az ágazatban Kapcsolódás más projektekhez Esélyegyenlőségi szempontok (nemek, csökkent munkaképességűek, hátrányos helyzetű csoportok, etc.) Környezetvédelem Iparjogvédelmi oltalom alatt álló, a fejlesztéshez kapcsolódó termék, szolgáltatás bemutatása Ipari park bemutatása, amennyiben a projekt ipari park területén valósul meg Kockázatok számbavétele Fenntarthatóság Partnerek bemutatása Az egyes partnerek szerepének bemutatása Az együttműködés mikéntjének bemutatása HBF Hungaricum Kft.

18 A pályázati formanyomtatvány – ROP 1.
Projekt összefoglaló A pályázó adatai A támogatásban részesülő partnerek adatai A pályázó és a partnerek bemutatása Projektek vezetésére és megvalósítására való képesség Pénzügyi erőforrások Humán erőforrások Projektek megvalósításában szerzett tapasztalatok A megvalósítandó projekt részletes bemutatása Célkitűzések Indoklás Célcsoport bemutatása Szükségletek és igények bemutatása A tevékenységek kiválasztásának indoklása HBF Hungaricum Kft.

19 A pályázati formanyomtatvány – ROP 2.
A tevékenységek részletes bemutatása és a projekt megvalósításának módja Cselekvési és ütemterv A megvalósítás módja Módszerek és indoklás Irányítás, végrehajtás, ellenőrzés Partnerek szerepe Egyéb (nem partner) szervezetek szerepe Hogyan épít a projekt korábbi tevékenységekre Megvalósításban résztvevő szakemberek szaktudásának és tapasztalatának bemutatása A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei A használt indikátorok és értékeik bemutatása Az indikátorok mérésének módja, a mutatók értékeit alátámasztó számítások, becslések Fenntarthatóság Pénzügyi Intézményi HBF Hungaricum Kft.

20 A pályázati formanyomtatvány – ROP 3.
A projekt összegző adatai Horizontális szempontok Esélyegyenlőség Környezeti fenntarthatóság Költségvetés Szinergia (más projektekkel együtt milyen eredmények jelentkeznek, amik önállóan nem jelentkeznének) Tájékoztatás, nyilvánosság Nyilatkozat HBF Hungaricum Kft.

21 Mit kell végiggondolni egy pályázat megkezdése előtt? 1.
Milyen tevékenységre van kiírva a pályázat, az általunk megvalósítani szándékozott tevékenység beleillik-e a pályázat által támogatni kívánt tevékenységek közé? Jogosultsági kritériumok (kik pályázhatnak, milyen formában) standard feltételek szervezeti forma tevékenység (TEÁOR szám) a szervezet életkora elmaradott kistérség egyéb feltételek (iskolás pályázat) Értékelési szempontok – tudjuk-e teljesíteni úgy, hogy megfelelő pontszámot kapjunk? HBF Hungaricum Kft.

22 Mit kell végiggondolni egy pályázat megkezdése előtt? 2.
Finanszírozás támogatási arány - önrész finanszírozás módja Van-e elég időnk? Prompt piaci igények kielégítésére nem alkalmas! Megfelelő készültségi szinten vagyunk-e, ha nem, akkor el tudunk-e jutni megfelelő készültségi szintre a pályázat beadási határidőig? Elsősorban az építési tevékenységnél, ahol műszaki tervek kellenek: elvi építési engedéllyel rendelkező tervek építési engedélyezési szintű, engedélyezésre beadott tervek jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek – egyre inkább ez a gyakorlat! Ha a beadáskor elég is ennél enyhébb, a szerződéskötésnek mindenképpen feltétele! Nem kezdtük-e meg már a tevékenységet? Különböző tevékenységek esetén más minősül megkezdésnek. Megkezdett beruházás nem támogatható. HBF Hungaricum Kft.

23 Mit kell végiggondolni egy pályázat megkezdése előtt? 3.
Nem kezdtük-e meg már a tevékenységet? Megkezdett beruházás nem támogatható. Különböző tevékenységek esetén más minősül megkezdésnek. Építés: építési naplóba történ első bejegyzés, ha építési napló vezetése nem kötelező, akkor a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan Gépbeszerzés: az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett dátum (pl. vámáru-nyilatkozaton, vagy szállító levélen lévő dátum) Közműfejlesztési hozzájárulás: annak a szolgáltató részére történő átutalása Több célterület esetén: az egyes célterületekre vonatkozó tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont Különböző pályázatok esetében más-más időpont az, ami előtt nem lehet megkezdeni a tevékenységet ROP: A megvalósítást csak a támogatási szerződés aláírását követően lehet megkezdeni, de a közbeszerzési eljárás megkezdhető a pályázat befogadását (tehát nem a benyújtását!) követően. GVOP: A pályázat benyújtása (a postai feladás igazolt dátuma) után megkezdhető a tevékenység HBF Hungaricum Kft.

24 Mit kell végiggondolni egy pályázat megkezdése előtt? 4.
Igazodik-e az elképzelésünk a vonatkozó fejlesztési dokumentumokban foglaltakhoz (NFT, OP-k, települési, kistérségi, megyei, regionális fejlesztési koncepciók, stratégiák, stb.)? Projektméret A maximális és a minimális összeghatárok között van-e? Elég nagy-e? Koncentráció alapelve. Beszerzési eljárás, összetettség, árfelhajtó tényezők. A pályázatkezelő szempontja. Képesek vagyunk-e betartani a szigorú előírásokat? HBF Hungaricum Kft.

25 Mire kell figyelni a pályázat összeállítása során? 1.
Formai szempontok Amit az útmutató előír (terjedelmi korlátok, beérkezési határidő, beadás módja, eredeti és másolati példányok, mellékletek, igazolások, aláírás, bélyegző, kötés, fűzés, hiánypótlás) Tartalomjegyzék Oldalszámozás Bármelyik hiánya általában azonnali érdemi bírálat nélküli elutasítással jár! Szellős áttekinthető elrendezés Jól strukturált, tagolt szöveg Ábrák, grafikonok, táblázatok használata Olvashatóság (betűstílus, méret, kiemelések használata) Terjedelem (rövid, lényegre törő, tömör megfogalmazások) Figyelemfelkeltő cím választása Világos érthető írásmód Logikus felépítés, világos gondolatmenet Speciális szakkifejezések minimális szinten Visszafogottság, konkrétság HBF Hungaricum Kft.

26 Mire kell figyelni a pályázat összeállítása során? 2.
Tartalom I. Megalapozottság Helyi (települési, kistérségi, megyei, regionális), valamint ágazati szükségletek, igények, problémák (NFT, HEFOP, statisztikák, regionális dokumentumok) - problémaelemzés, problémafa A célcsoport(ok) igényei (pl. ágazatok, szektorok, nők, munkanélküliek, fogyatékkal élők stb…) - célhierarchia felállítása A sikeresség feltételeinek végig gondolása, a kockázatok és kiküszöbölésük számbavétele Összhang a kiírással, innovativitás, esélyegyenlőség II. Módszertan (a projektterv) Hogyan visszük végig a projektet? Mennyire egységes, koherens, vagy széteső, nem összefüggő részekből „összetákolt” a projekt? Minőség a leírt folyamatban, és termékben Partnerség, a partnerek részvételének bemutatása Cselekvési és ütemterv - reális legyen (érdemes a bírálat idejét is számba venni az ütemterv során)! Mérhető eredmények, outputok - a célok elérést mérhető mutatókkal/indikátorokkal kell alátámasztani - számszerűsítés! HBF Hungaricum Kft.

27 Mire kell figyelni a pályázat összeállítása során? 3.
III. Fenntarthatóság Pénzügyi Intézményi Szakmai Multiplikátor hatás A célcsoportra való hosszú távú hatás IV. Költségvetés Tervezésének lépései 1: résztevékenységek meghatározása, ezek időigényének és logikai kapcsolatuknak meghatározása Tervezésének lépései 2: a résztevékenységek erőforrásainak , költségének meghatározása Tervezésének lépései 3: a résztevékenységek átfordítása a költségvetési táblában szereplő kategóriákká és elhelyezése a költségvetési tábla megfelelő soraiban Tervezésének lépései 4: a költségvetési sorok összesítése, ellenőrzések (maximális százalékok!) Tervezésének lépései 5:forrástábla kitöltése HBF Hungaricum Kft.

28 Mire kell figyelni a pályázat összeállítása során? 4.
IV. Költségvetés (folytatás) Fontos: a költségek legyenek lényegesek, vagyis a projekthez szükségesek, azok nem merülnének fel, a projekt nem valósulna meg a költségek legyenek reálisak költséghatékonyság inkább fölülárazzunk! kerekítések önrész-támogatás arány! Minden lehetségesen felmerülő költséget be kell venni mert utólag csak ezeket számolhatjuk el HBF Hungaricum Kft.

29 Mire kell figyelni a pályázat összeállítása során? 5.
V. Szaktudás (projektmenedzsment) Fontos az alkalmasság: korábbi sikeres projektek végrehajtása, önéletrajzok, humán erőforrás, technikai felszereltség, korábbi sikerek, referenciák, támogató nyilatkozatok A projekt menedzsere/pályázó demonstrálni tudja szakterületi felkészültségét A pályázó korábbi projektjei A pályázó partnereinek korábbi projektjei A bevont szakértők tapasztalatai (CV-k) A pályázó erőforrásai (beleértve pénzt, szakképzett munkatársakat, infrastruktúrát, tapasztalatot, módszert - általában erősségek, amik kellenek a projekt végrehajtásához, vagy legalábbis segítik azt) HBF Hungaricum Kft.

30 A pályázatok értékelése 1.
A pályázat érkeztetése, regisztráció Azonosító szám Néhány alapvető feltétel teljesülésének vizsgálata Határidő Példányszám Formátum Elektronikus adathordozó Ha bármelyik nem megfelelő azonnali elutasítás! Jogosultság értékelése aki nem felel meg a jogosultsági kritériumoknak, annak a pályázatát szintén elutasítják Formai értékelés / teljesség értékelése Hiánypótolható formai hiányosságok  hiánypótlás Nem hiánypótolható formai hiányosságok  elutasítás HBF Hungaricum Kft.

31 A pályázatok értékelése 2.
Értékelés megvalósíthatósági szempontból A projekt magalapozottsága és megvalósíthatósága A projekt tervezésének módszertana A projektszerkezet egységessége Partnerek bevonása és tevékenysége A célcsoport szükségleteinek való megfelelés Cselekvési és ütemterv részletezettsége és realitása A mutatók mérhetősége és objektív mérése Fenntarthatóság Pénzügyi szempontból Intézményi szempontból Költségvetés és költséghatékonyság A kiadások összhangja a célokkal és a tevékenységekkel A pályázó szervezet értékelése Menedzsment tapasztalat, kapacitás, szaktudás A pályázó szervezet tapasztalata A kijelölt projekt menedzser tapasztalata A pályázónál rendelkezésre álló egyéb szakértelem A szervezet irányítási struktúrája Pénzügyi értékelés A pályázó pénzügyi stabilitása HBF Hungaricum Kft.

32 A pályázatok értékelése 3.
Tartalmi követelményeknek való megfelelés – GVOP Az információk az elbíráláshoz szükséges részletezettséggel és tartalommal rendelkezésre álnak-e? VAGY: mélyebb vizsgálat, pl. A megvalósíthatósági tanulmány összhangban van-e az üzleti tervvel, a marketing tervvel? Az üzleti terv reális-e, az adatok nem konzisztensek-e? A marketing terv nem tartalmaz-e irreális feltételezéseket tartalmaz (pl. a tervezett árbevétellel kapcsolatban) A cash-flow nem negatív-e több éven át a beruházás befejezését követően? Az IRR és/vagy az NPV nem elfogadhatatlan-e? A beruházás környezetbarát-e, a kibocsátási mutatók nem elfogadhatatlanok-e? HBF Hungaricum Kft.

33 A pályázatok értékelése 4.
Értékelés szakmai szempontból (pontozás) Minden pályázat esetén értékelhető szempont Pályázat-specifikus szempont Értékelési táblázatok a segédanyagban mellékelve HBF Hungaricum Kft.

34 A leggyakoribb hibák 1. Határidők Számszaki hibák
Általában a beadás napja számít (tértivevény!) Hiánypótlás határideje (egy napot sem lehet késni) Számszaki hibák Támogatás összeg, vagy intenzitás pontos legyen! Az adatlap adatai megfeleljenek a kalkulációkkal, tervekkel! Jogosultsági feltételek Pályázók köre Kedvezményezett terület/régió/kistérség stb. Pályázat tárgya HBF Hungaricum Kft.

35 A leggyakoribb hibák 2. Szakmai szempontoknak nem felel meg
Nem a pályázati célt képviseli (erőltetett) A pályázó üzleti múltja, méretet alapján nem képes a projekt megvalósítására Eddigi tevékenységének megítélése (gyakran feltétel a pozitív mérleg) Projektcég esetén van-e biztosíték a megvalósításra? A projekt nem növeli a foglalkoztatottságot Túlkínálatot teremt Pénzügyi problémák Fedezethiány Előfinanszírozás problémás (tartósan negatív cash flow) Irreális üzleti terv HBF Hungaricum Kft.

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! HBF Hungaricum Kft.


Letölteni ppt "HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések