Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dávid, Izrael királyának életéből

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dávid, Izrael királyának életéből"— Előadás másolata:

1 Dávid, Izrael királyának életéből
Dedikált zsoltárok Dávid, Izrael királyának életéből

2 Bevezetés 14 zsoltár hordoz feliratában utalást Dávid élettörténetének valamelyik időszakára, ebből 9 Saul előli bujkálása idejére, 5 pedig arra az időre datálódik, amikor Júda és az egész Izrael királya lett. Ezeket a zsoltárokat hívjuk „dedikált” zsoltároknak, mivel hozzá lehet a keletkezésüket rendelni Dávid életének egy-egy eseményéhez

3 Dávid életének rövid összefoglalása (Sámuel 1-2.könyve)
Dávid felkenetése és felemelkedése (14-16 éves) Saul üldözni kezdi Dávidot (20 éves) 5 zsoltár Dávid bujdosásának ideje (9 év) 3 zsoltár Dávid száműzetésben (másfél évig) Dávid Júda királya Hebronban (30 éves, 7 évig) Dávid egész Izrael királya (33 évig) 2 zsoltár Dávid megpróbáltatásai királyként 4 zsoltár

4 Dávid felemelkedése Született Betlehemben, Isaj 7. fiaként
Sámuel királlyá keni titokban Betlehemben a családja előtt Saul démonikus rohamai „kezelésére” a király szolgálatába hívják hárfázni, Saul fegyverhordozója lesz, Legyőzi Góliátot Jonatán és Dávid barátságot és szövetséget kötnek A király egyik hadvezére lesz Kitűnik a hadjáratokban sikerességével Saul testőrparancsnoka lesz Saul féltékeny lesz Dávidra Hozzá adja a lányát, Mikált, aki megszereti Dávidot

5 Saul Dávid életére tör Saul összeesküvést sző Dávid ellen
Jonathán megengeszteli apját, de Saul újra Dávid életére tör, őrizteti a házát – 59. Zsoltár Mikál megszökteti Dávidot, aki Sámuelhez menekül Jonathán újra megpróbál közbenjárni, de sikertelenül Dávid magához veszi a szent kenyereket Dávid Gát városába menekül, Ákis királyhoz – 56. és 34. Elfogják ezért őrültnek tetteti magát Az Adullám barlangjában bujdosik, ahol „elkeseredett” emberek gyűlnek köré zsoltár Dávid Moáb földjére menekül, és odaviszi a családját Gád próféta szavának engedve, visszatér Júdeába – 63. Zsoltár

6 Dávid bújkál Saul elől Doég feljelenti Dávidot és felkoncolja a nóbi papokat – 52. Zsoltár Dávid felszabadítja Kehila városát Jonathán felkeresi Dávidot A zifeusok feljelentik a királynál – 54. Zsoltár Saul majdnem elkapja Dávidot a kősziklánál Dávid En Gedi-nél egy barlangba rejtőzik és megkíméli Saul életét – 57. Zsoltár Dávid továbbra is a déli határon bújkál Dávid majdnem megöli Nábált, majd feleségül veszi az özvegyét A zifeusok újra feljelentik Dávidot Saul – udvaroncai tanácsára – újra Dávid üldözésére indul Dávid Saul táborába megy és újra megkíméli az életét

7 Dávid a száműzetésben Dávid a filiszteusokhoz menekül, akik letelepítik Siklágban Dávid az amálekitákat fosztogatja, de urának azt mondja, hogy Júdába tört be. A Saul elleni döntő háborúba a filiszteus király oldalán vonul, de visszaküldik Városát, Siklágot, kifosztva találja, az emberei ellene fordulnak Dávid az amálekiták üldözésére indul és mindent visszaszerez A zsákmányból Júda véneinek ajándékokat küld.

8 Dávid király Hebronban
Saul halála után Dávidot Júda törzse királyává teszi Saul fiának hadvezére átállna Dávidhoz, de Joáv megöli Mikál visszatér Dávidhoz, akinek 6 fia születik

9 Dávid egész Izrael királya
Dávidot királlyá teszik a 12 törzs fölött Elfoglalja és fővárosává teszi Jeruzsálemet Kétszer legyőzi a filiszteusokat a Refáim völgyében A frigyládát Baalából Jeruzsálembe viteti - 30. Zsoltár Békés időszak következik, palotát épít és szentélyt tervez Hódító hadjáratokban legyőzi a moabitákat, Damaszkuszt és Edomot - 60. Zsoltár Az ammon-szír hadjárat (Dávid követeinek megalázása), Amman ostroma

10 Dávid megpróbáltatásai királyként
Dávid házasságtörést követ el jó barátja feleségével Megöleti a hettita Uriást Amman ostroma során Náthán próféta leleplezi a király bűnét, Dávid megtér Zsoltár Dávid Betshabé 4. fiát, Salamont, nevezi ki utódjául Amnon megerőszakolja féltestvérét, Támárt, Absolon hugát Amnont megöli Absolon, és száműzetésbe menekül Joáb közbenjárására Absalom visszatér az udvarba Absalom és Akhitófel összeesküvést szőnek Dávid elmenekül a fia elől, Sémei szidalmazza őt és 7. Zsoltár A döntő ütközetben Absalom meghal, Dávid visszatér Jeruzsálembe

11 Dávid életének vége Csatározások a filiszteusokkal, Dávid „nyugállományba” vonul zsoltár Dávid felfuvalkodottságában népszámlálást rendel el A csapás során kijelöli az állandó szentély helyét Az idős Dávidot Abiság gondozza Adónia a fővezér és a főpap segítségével királynak kiáltja ki magát Dávid átadja a királyságot Salamonnak és meghal életének 70. évében

12 Dedikált zsoltárok időrendben
59 – Saul őriztette a házát 56 – elfogják Gátban 34 – megszabadult Gátban 142 – imádság a barlangban (Adullam) 63 – Júda pusztájában 52 – Doég 54 – Zifeusok feljelentik 57 – Saul elől a barlangba menekül 30 – ház szentelési ének 60 – az arámi és edomita háború 51 – bűnbánati zsoltár 3 – Absolon előli futásakor 7 – Kús szidalmai miatt 18 – Mikor „nyugállományba” vonult

13 A különbség Dávid és Saul között
Saul az emberek szíve szerint, Dávid Isten szíve szerinti király Saulnak hősi külseje, Dávidnak hősies szíve volt Saul kicsinyhitűsége miatt elbukott, Dávid a hite miatt győzedelmeskedett Saul a hatalom megszállottjává vált, Dávid is követett el hatalmi visszaéléseket, de mindig vissza tudott térni az Úrhoz. A hatalom szava és Isten szava között kellett választani az embereknek

14 Dedikált zsoltárok időrendben
59 – Saul őriztette a házát a gyilkos zsoldosok olyanok, mint a kóbor kutyák – messiási áthallásokkal 56 – elfogják Gátban Mit árthat ember Isten igéretével szemben? A hit bizonyossága! 34 – megszabadult Gátban Nem csak a bajban, a győzelemben is dicsérem az Urat, tudja meg mindenki és bátorodjon fel! A boldog élet titka és az igazak 142 – imádság a barlangban (Adullam) A reménytelenségben Isten látja a kiutat 63 – Júda pusztájában Vágyakozás, és a királyság bizonyossága 52 – Doég Gúnyének a vagyonában bízó „hősről”, szemben az igazak sorsával 54 – Zifeusok feljelentik Az „idegen” rokonok ,és az igazi barátok

15 Dedikált zsoltárok időrendben
57 – Saul elől a barlangba menekül Isten oltalmaz és teljesíti ígéretét, a hit bizonyossága 30 – ház szentelési ének Nagy ijedtség, sok hasonlóság Ezékiás imájával, ígéret a folytonos dicséretre 60 – az arámi és edomita háború Különös vészhelyzet, a király imája meghallgatásra talált, a szentélyben elhangzott szózat 51 – bűnbánati zsoltár Bűnbánat,megtisztulás, szabadulás, Sion felépítése 3 – Absolon előli futásakor Sokan jövendölik bukását, a hit bizonyossága 7 – Kús szidalmai miatt Ártatlanságára hivatkozik, messiási áthallás a népekkel, ítéletet követel a tiszta szívüeknek 18 – Mikor „nyugállományba” vonult Isten a biztos menedék, a bosszúálló, szabadító Isten: messiási látomás

16 59. Zsoltár - 1Sámuel 19,9 A zenészek vezetőjének. A „Ne pusztíts el” kezdetű ének dallamára. Dávid tanítása abból az időből, amikor Saul embereket küldött, hogy figyeljék Dávid házát, és öljék meg őt. 1Istenem, ments meg ellenségeimtől, védj meg támadóimtól! 2Szabadíts meg a gonosztevőktől, ments meg a gyilkosoktól! 3Nézd, lesben állnak, hogy megöljenek! Erős harcosok gyűltek össze ellenem, pedig ártatlan vagyok, nem követtem el semmi rosszat, Örökkévaló! 4Nem adtam rá okot, mégis készülődnek, hogy megtámadjanak! Örökkévaló, kérlek, lásd meg ezt, kelj fel, és siess segítségemre! 5Örökkévaló, Seregek Ura és Istene,te vagy Izráel^ Istene! Kelj fel hát, és büntesd meg az istenteleneket!) Ne kegyelmezz az árulóknak, akik gonosz terveket szőnek! Szela 6 Esténként bújnak elő, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban, 7 szájuk folyton kérkedik, szavaik olyanok, mint az éles kard, mert azt mondják: úgy sem hallja senki! 8 De te, Örökkévaló, kineveted őket, kigúnyolod mind az istenteleneket

17 59. Zsoltár/2 9Énekelek neked, Istenem, mert olyan vagy nekem,
mint magas kővár a hegytetőn! 10Isten szeret engem, és elém jön, győzelemre segít a harcban! Megsegít, hogy ellenségeimet legyőzzem. 11De ne öld meg őket, nehogy népem elfelejtse, szórd szét és verd meg őket hatalmaddal, Uram! Te vagy Védelmezőm! 12Essenek csapdába büszke szavaik és rágalmaik miatt, hiszen csupa átok^ és hazugság minden szavuk! 13Pusztítsd el őket haragodban, végezz velük örökre, hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákób^ népén! Szela 14Olyanok, mint a kutyák, amelyek esténként morogva körülszimatolják a várost. 15Csatangolnak, ennivalót keresnek, ha nem találnak eleget, vonyítanak. 16 De én minden reggel énekkel dicsérlek hűségedért és szeretetedért, Uram! Bizony, te vagy erős kőváram a magas hegytetőn! Hozzád menekülök a veszedelem idején! 17 Énekemmel dicsérlek, mert erős kőváram vagy magasan fenn, a hegytetőn! Isten, én hűségesen szerető Istenem!

18 56. Zsoltár – 21,10 A zenészek vezetőjének. A „A távolban elnémúlt galamb” kezdetű ének dallamára. Dávidé, abból az időből, amikor elfogták a filiszteusok^ Gát városában. 1Istenem, könyörülj rajtam, mert ellenségeim szüntelen üldöznek, folyton szorongatnak! 2Mindig lesben állnak, hogy megfogjanak, egész nap zaklatnak. Milyen sokan harcolnak ellenem, ó Felséges Isten! 3Mikor rám tör a félelem, én mégis benned bízom, Istenem! 4Igen, én Istenben bízom, mit árthatnak nekem az emberek?! Dicsérem Istent szaváért és ígéretéért! 5Ellenségeim szüntelen kiforgatják szavaimat, folyton csak terveket szőnek ellenem. 6Összefognak ellenem, lesben állnak, minden lépésem figyelik, hogy megöljenek. 7Istenem, gonoszságukért űzd el őket messzire, küldd el őket idegenek közé, hogy az ő haragjukat szenvedjék! 8Istenem, te láttad bujdosásaimat, tudod, mennyit sírtam, s megszámoltad könnyeimet!

19 56. Zsoltár/b 9Mikor Istenhez kiáltok segítségért, ellenségeim sarkon fordulnak, és elfutnak! Ebből tudom meg, hogy velem vagy, Istenem! 10Dicsérem Istent szaváért és ígéretéért! Dicsérem az Örökkévalót szaváért és ígéretéért! 11Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? 12Megadom Istennek, amit ígértem, hálával áldozok neki! 13Mert megmentette lelkemet a haláltól, és lábamat az eleséstől, hogy élhessek Isten jelenlétében, járhassak világosságában, mely az élőkre ragyog!

20 34. Zsoltár – 21,10 Dávidé, (abc-s zsoltár) abból az időből, amikor Abimeleknél volt, és bolondnak mutatta (tettette) magát. Abimelek pedig elkergette Dávidot, aki el is ment. 1Áldom az Örökkévalót jó időben, rossz időben, én mindig őt dicsérem! 2Az Örökkévalóval dicsekszem, hallják meg ezt az alázatosak, és örüljenek! 3Jöjjetek, dicsérjétek velem az Örökkévalót, jöjjetek, dicsérjük együtt őt! 4Nézzétek! Az Örökkévalóhoz futottam, s ő meghallgatott engem, minden félelmemtől megmentett. 5Csak nézz az Örökkévalóra, és tőle várj segítséget, akkor arcod felderül, soha nem kell félned! 6Látjátok, ez a szegény is az Örökkévalóhoz kiáltott, ő pedig kimentette minden bajból! 7Mert az Örökkévaló angyala táborával körülveszi azokat, akik tisztelik és félik az Örökkévalót, és megvédi őket. 8Ízleljétek és lássátok meg, hogy jó az Örökkévaló! Bizony, boldog és áldott, aki benne bízik! 9Imádjátok az Örökkévalót, ti szentjei! Mert akik őt félik és tisztelik, nem szenvednek hiányt semmiben! 10Még a fiatal oroszlánok is koplalnak és éheznek, de semmi jót nem nélkülöznek, akik az Örökkévalótól kérnek segítséget!

21 34. Zsoltár/b 11Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám,
megtanítlak benneteket tisztelni az Örökkévalót: 12Szereted az életet, sokáig akarsz boldogan élni? 13Akkor őrizd meg nyelved a gonosztól, és szádat a hazugságtól! 14Messzire kerüld el, ami gonosz, és tedd meg, ami jó! Törekedj a békességre, ne nyugodj, míg el nem éred! 15Az Örökkévaló megvédi az igazakat, meghallgatja kiáltásukat. 16De ellene fordul a gonoszoknak, még emléküket is kiirtja a földről. 17Aki az Örökkévalóhoz imádkozik, azt ő meghallgatja, és kimenti minden bajából. 18Bizony, az Örökkévaló közel van az alázatosakhoz, és megmenti a töredelmes szelleműt. (szelíd és alázatos) 19Sok baj éri az igazakat, de az Örökkévaló valamennyiből kimenti őket! 20Megőrzi még a csontjaikat is, egy se törik el közülük. 21De a gonoszokat saját gonoszságuk öli meg, az igazak ellenségeinek mind megbűnhődniük kell. 22Az Örökkévaló viszont megváltja szolgái életét. Aki benne bízik, annak nem kell bűnhődnie. Nem bűnös, aki benne talál magának menedéket!

22 142. Zsoltár – 22,1 Dávid tanítása. Imádság abból az időből, amikor Dávid a barlangban volt. 1Az Örökkévalóhoz kiáltok segítségért, az Örökkévalóhoz imádkozom. 2Kiöntöm elé panaszomat, elmondom bajaimat! 3Mikor szellemem kifárad és reményét veszti, Uram, te akkor is jól látod a kiutat! Ellenségeim csapdát állítottak utamon. 4Körülnézek, de nem látom barátaimat, nincs hová meneküljek, senki nem törődik velem! 5Hozzád kiáltok segítségért, Örökkévaló! Te vagy menedékváram! Te vagy mindenem az élők földjén! 6Halld meg kiáltásomat, mert nagy bajban vagyok! Védj meg üldözőimtől, mert erősebbek nálam! 7Mentsd ki lelkem szorult helyzetéből, hadd dicsérjem neved! Hadd örüljenek körém gyűlve az igazak, hogy megmentettél engem!

23 63. Zsoltár - 22,5 Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. 1Ó Isten, én Istenem! Sóvárogva kívánkozom hozzád, hogy nálad lehessek! Ahogy a kiszikkadt, kopár föld az esőre, testem-lelkem úgy szomjazik Rád! 2Felnézek Rád szentélyedben, hogy dicsőségedet és erődet lássam! 3Mert hűséges szereteted jobb, mint az élet! Teljes szívvel dicsérlek! 4Kezeimet hozzád emelem, (csak rád esküszöm), teljes szívvel-lélekkel áldalak, amíg csak élek! 5 Mint bőséges lakomától, úgy lakik jól lelkem, amikor dicsérlek téged! 6Ha ágyamban rád gondolok, még éjjel is veled beszélgetek, 7mert megsegítettél engem, szárnyaid árnyékában örvendezek. 8Lelkem ragaszkodik hozzád, mert jobboddal fogod a kezem. 9De akik vesztemre törnek, maguk fognak a föld mélyébe kerülni! 10Kard élére jutnak, sakálok falják fel őket, 11de a király örül Istennek! Dicsérik Istent mind, akik rá esküsznek, mert bezárja a hazugok száját!

24 52. Zsoltár – 22,9 A zenészek vezetőjének. Dávid éneke (maskil), abból az időből, amikor az edomi Dóég Saulhoz ment, és elárulta neki, hogy Dávid Ahimelek házában van. 1Miért dicsekszel gonosz tetteiddel, te nagy hős, hiszen nap mint nap szégyent hozol Istenre! 2Folyton gonosz terveket szövögetsz, hazug nyelved veszedelmes, mint az éles borotva. 3Jobban szereted a rosszat, mint a jót, a hazugságot, inkább, mint az igazságot. Szela 4Szereted az ártalmas és sértő beszédet, hazug nyelved akárkit örömmel megsebez, 5Le is ront téged Isten örökre, megragad, és kiránt sátorodból! Bizony, gyökeredet is kitépi az élők földjéről Szela 6Látják ezt az igazak, és félve tisztelik Istent, a gonoszokat pedig kinevetik: 7„Nézzétek ezt a nagy hőst, aki nem Istenben bízott, hanem a saját vagyonában! Azt hitte, hogy ostobasága és büszkesége megmentheti!” 8Én pedig olyan vagyok, mint a zöldellő olajfa Isten házában. Mindörökké bízom Isten hűséges szeretetében! 9Istenem, örökké dicsérlek, mindazért, amit tettél! Hirdetem neved szentjeidnek, mert ez olyan jó!

25 54. Zsoltár – 23,19; 26,1 A zenészek vezetőjének. Húros hangszerre. Dávid tanítása abból az időből, amikor a Zifben lakók elárulták Saulnak, hogy Dávid náluk rejtőzik. 1Istenem, ments meg neved erejével! Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal! 2Hallgasd meg imádságomat, ó Istenem, figyelj szavamra! 3Rám támadtak az idegenek, akik nem ismerik Istent. Erőszakos emberek üldöznek, és meg akarnak ölni. Szela 4Nézzétek, Isten a segítőm, az én Uram azokkal van, akik védenek és segítenek engem! 5Megbünteti ellenségeimet! Kérlek, Istenem mutasd meg hűségedet, és pusztítsd el őket! 6Örömmel viszek majd neked hálaáldozatot, Örökkévaló! Dicsérem nevedet, mert jó vagy! 7Kimentettél engem minden bajból, és láttam ellenségeim vereségét!

26 57. Zsoltár - 24,1 A zenészek vezetőjének. A „Ne pusztíts el” kezdetű ének dallamára. Dávidé, abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. 1Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam! Lelkem oltalmat keresve hozzád menekül! Szárnyaid árnyékába futok, míg elvonul a veszedelem. 2A Felséges Istenhez kiáltok. Istenhez, aki vigyáz rám, és véghez viszi, amit felőlem gondolt! 3Segítséget küld a Mennyből, és megment engem! Bizony, megveri üldözőimet, akik elevenen megennének! Szela Elküldi hozzám hűséges szeretetét! 4 Emberevő oroszlánok közt fekszem, akiknek fogaik lándzsák és nyilak, nyelvük éles kard.

27 57. Zsoltár/b 5Magasztaljanak téged a Mennyben, Dicsőséged borítsa be a földet! 6Ellenségeim hálót készítettek, hogy megfogjanak, vermet ástak nekem, de maguk estek bele! Szela 7Kész a szívem, Istenem, felkészült a szívem, hogy énekemmel és hangszeremmel dicsérjelek! 8Ébredj lelkem! Ébredj fel lant és hárfa^, ébresszük fel a hajnalt! 9Uram, dicsérlek téged a nemzetek előtt! Dicséreted éneklem a népek között! 10Mert kegyelmed és jóságod magasabb az égnél, hűséged a felhőkig ér! 11Magasztaljanak téged a Mennyben, Dicsőséged borítsa be a földet!

28 30. Zsoltár – 2 Sámuel 5,11 Dávid zsoltára, templomszentelési^ ének.
1Dicsérlek, Örökkévaló, mert felemeltél, nem engedted, hogy ellenségeim legyőzzenek! 2Örökkévaló, Istenem, segítségért kiáltottam hozzád, és meggyógyítottál. 3 Megmentettél a haláltól, a sír széléről hoztál vissza 4Ti, akik az Örökkévalót hűséggel követitek, énekeljetek zsoltárokat neki, dicsérjétek szent nevét! 5Mert haragja csak pillanatig tart, de jósága egész életemben kísér! Este sírva fekszem le, de reggel már örömre ébredek. 6Amíg jól ment sorom, azt gondoltam, semmi baj nem érhet.

29 30. Zsoltár/b 7Amíg kegyelmed körülvett, az élet csúcsán éreztem magam. De mikor elfordítottad arcodat tőlem, halálra rémültem. 8Hozzád kiáltottam, Örökkévaló, kegyelemért könyörögtem: 9„Mi haszna, ha meghalok, ha sírba szállok? Ha porrá leszek, dicsér-e téged az a por? Hirdeti-e hűségedet az embereknek?” 10Hallgass meg, Örökkévaló, könyörülj meg rajtam! Ó Örökkévaló, segíts! 11Gyászomat örömre fordítottad! Levetted rólam a szomorúság gyászruháját, és víg örömbe öltöztettél, 12hogy dicsérjelek és soha ne hallgassak el! Örökkévaló, Istenem, örökké dicsérlek!

30 60. Zsoltár – 8,13 A zenészek vezetőjének. A „Liliomok” kezdetű ének dallamára. Dávid tanítása, abból az időből, amikor a naharaimi és a cóbai arámok ellen harcolt, Jóáb pedig visszatért és legyőzte az edomiták tizenkétezer fős seregét a Sós völgyben. 1Ó Isten, mennyire megharagudtál ránk! Elfordultál tőlünk, szétszórtál bennünket! Állíts helyre minket, és fordulj vissza hozzánk! 2Mintha földrengés pusztította volna el az országot, állítsd helyre, hogy meg ne semmisüljön egészen! 3Istenünk, sok csapással sújtottad népedet, a szenvedés bódító borával itattál bennünket. 4De most magasra emelted zászlódat azoknak, akik félnek és tisztelnek téged, hogy köré gyűljenek, és megmeneküljenek az ellenség fegyverétől. Szela 5Istenünk, szabadíts meg minket hatalmaddal! Hallgass meg, hogy megmeneküljenek, akiket szeretsz! (jeddidja!)

31 60. Zsoltár/b 6Így szólt Isten szentélyében: „Örömmel adom örökségül
Sikem városát és Szukkót völgyét! 7Gileád és Manassé az enyém, Efraim a sisakom, Júda királyi jogarom! 8Moáb mosdótálam, amelyben lábamat mosom, Edom szolgám lesz, aki sarumat hordozza, a filiszteusokat legyőzöm, és diadal-kiáltás hangzik fölöttük”. 9-10De most elhagytál bennünket, Istenem! Nem jöttél seregünkkel a csatába. Ki vezet be engem az erős városba, hogy elfoglaljam? Ki vezet el egészen Edomig? 11Istenem, segíts meg bennünket ellenségeinkkel szemben! Hiszen semmit sem ér az emberek segítsége! 12Isten segítségével hatalmas győzelmet aratunk, mert ő veri le ellenségeinket!

32 51. Zsoltár – 12,1 A zenészek vezetőjének. Dávid zsoltára^, abból az időből, amikor Nátán próféta^ nála járt, miután Dávid vétkezett Betsabéval. 1Istenem, kérlek, könyörülj rajtam hűséges szereteted szerint! Töröld el bűneimet nagy irgalmad szerint! 2Mosd le rólam összes bűnömet, tisztíts meg minden vétkemtől! 3Tudom, hogy vétkeztem, és állandóan a bűnömre gondolok. 4Ellened vétkeztem, Örökkévaló, csak ellened vétkeztem! Azt tettem, amit gonosznak tartasz, igazad van, ha elítélsz. Igen, jogosan elítélhetsz engem. 5Bizony, bűnnel borított világba születtem, körülvett a bűn, mikor anyám megfogant velem. 6Istenem, azt kívánod, hogy lelkem legbelső része is igaz legyen, taníts engem szívem mélyén bölcsességre! 7Tisztíts meg bűneimtől izsóppal, hogy tiszta legyek! Moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál! 8Hadd halljak ismét örömöt és boldogságot! Hadd örüljenek újra csontjaim, amelyeket összetörtél! 9Ne nézz bűneimre! Töröld el minden vétkemet!

33 51. Zsoltár/b 9Ne nézz bűneimre! Töröld el minden vétkemet!
10Teremts bennem tiszta szívet, Istenem! Újítsd meg, erősítsd meg szellememet! 11Ne taszíts el magadtól, kérlek, ne vedd el tőlem Szent Szellemed! 12Add vissza szabadításod örömét, és tégy újra készségessé 13Hadd tanítsam a vétkeseket útjaidra, Örökkévaló, hogy a bűnösök visszatérjenek hozzád! 14Istenem, szabadító Istenem, ments meg a haláltól, bár megérdemlem, hiszen gyilkosság bűne terhel! Hadd énekeljek jóságodról megint! 15Örökkévaló, nyisd meg ajkamat, hadd dicsérjelek! 16Hiszen vinnék neked áldozatokat, de nem gyönyörködsz bennük! Nem kívánod az égőáldozatot sem! 17Amit Isten szívesen fogad, az alázatos szellem, ez az igazi áldozat! Istenem, te nem utasítod el, aki alázatos és engedelmes szívvel jön hozzád! 18Áldd meg Siont, építsd fel újra Jeruzsálem falait! 19Akkor újra gyönyörködhetsz az igazságban bemutatott áldozatokban, és égőáldozatokban. Akkor majd ismét bikákat áldoznak oltárodon!

34 3. Zsoltár – 15,12 Dávid zsoltára^. Amikor fia, Absolon elől menekült.
1Örökkévaló! Mennyien jönnek ellenem! Milyen sokan támadnak engem! 2Mind azt mondják rólam: „Isten sem menti meg a kezünkből!” Szela 3Te mégis megvédesz engem, Örökkévaló, te vagy dicsőségem, te emeled föl a fejem. 4Teljes erővel segítségért kiáltottam az Örökkévalóhoz. Bizony,meghallotta és válaszolt nekem szent hegyéről! Szela 5Nyugodtan lefekszem, el is alszom, és tudom, felébredek, mert az Örökkévaló őriz, és betakar engem. 6Nem félek ellenségeimtől, bár (tíz)ezerszámra gyűlnek körém. 7Kelj fel, Örökkévaló! Ments meg, Istenem! Kiütötted mind az ellenségeimet, a gonoszok fogait kiverted. 8Az Örökkévaló megszabadít! Örökkévaló, áldd meg népedet! Szela

35 7. Zsoltár – 16,5 Dávid éneke^, amelyet az Örökkévalónak énekelt, a Benjámin törzsébe tartozó Kús miatt. 1Örökkévaló, Istenem, hozzád menekülök! Szabadíts meg minden üldözőmtől, kérlek, ments meg tőlük! 2Ne engedd, hogy széjjeltépjék lelkemet, mint zsákmányát az oroszlán! Bizony, ha meg nem mentesz, elhurcolnak, szétmarcangolnak engemet. 3Örökkévaló, Istenem, ha valami gonoszságot követtem el, ha bármi rosszat tettem, 4ha gonoszul bántam barátaimmal, vagy ok nélkül bántottam ellenségemet, 5akkor üldözzön, és érjen utol halálos ellenségem, taposson a földre, dobjon sírgödörbe. Szela 6Kelj fel, haragodban! Állj fel, mint bíró, dühös ellenségeimmel szemben! Hirdesd ki ítéleted, szolgáltass igazságot nekem,ítéleted szerint! 7Nemzetek gyűljenek köréd, foglald el trónodat fölöttük! 8Örökkévaló, ítéld meg a népeket! Ítélj a javamra, igazságom és ártatlanságom szerint! 9Vess véget a bűnösök gonoszságának, és erősítsd meg az igazat, hiszen igazságos Isten vagy, aki a szíveket és veséket vizsgálja!

36 7. Zsoltár/b 10Isten az én védelmezőm, aki megszabadítja az igazszívűeket. 11Isten igazságos bíró: szüntelen ítél. 12Ha a gonosz meg nem változik, Isten kihúzza kardját, kifeszíti íját, és már céloz is vele. 13Halálos fegyvereket készít, tüzes nyilakat a gonosz ellen. 14Nézd, a gonosz hogyan készül a szüléshez! Gonosz terv fogan meg benne, és hazugságot szül. 15Csapdát készít, gödröt ás, de maga esik bele. 16Gonosz terve magának okoz bajt, erőszakossága visszahull fejére. 17Én pedig áldom az Örökkévalót, aki igazságos, énekkel dicsérem a Felséges Örökkévaló nevét!

37 18. Zsoltár – 21,17 A zenészek vezetőjének. Dávidnak, az Örökkévaló szolgájának éneke, amelyet azon a napon szerzett, amikor az Örökkévaló megszabadította őt minden ellenségétől, még Saultól is. Ezt énekelte Dávid: 1Szeretlek, Örökkévaló, te vagy minden erőm 2Az Örökkévaló az én Kősziklám és erős kőváram! Istenem a kősziklám, hozzá menekülök! Ő véd meg engem! Benne van minden erőm, ő vezet a győzelemre! Ő a fellegváram 3Az Örökkévalóhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. 4A halál kötelei gúzsba kötöttek, megrémített a pusztító áradat. 5Testemre fonódtak a Seol kötelei, megfogtak a halál csapdái. 6De nagy bajomban az Örökkévalóhoz kiáltottam, Istenemet hívtam segítségül. Templomában meghallotta hangomat, kiáltásom feljutott hozzá, meghallgatott!

38 18. Zsoltár/b 7Remegett a föld, és reszketett, még a hegyek alapjai is meginogtak, mert az Örökkévaló haragra lobbant! 8Füst szállt fel orrából, szájából emésztő tűz lövellt, tüzes szikrák repültek szerteszét. 9Meghasította az eget, és leszállt, sötét viharfelhők zúgtak lába alatt. 10Kérubokon ülve repült, szelek szárnyain suhant. 11Sűrű sötét felhőkbe rejtőzött, körülvették vastag viharfellegek. 12Dicsőségének ragyogó fénye egyszerre áttört a felhőkön, jégesőt hullatott és cikázó villámokat. 13Mennydörgő szavával szólt az Örökkévaló, a Felséges zengett az egekből, jégesőt hullatott és cikázó villámokat. 14Kilőtte nyilait, és szétszórta őket, villámait szórta, és azok szétfutottak. 15Örökkévaló, amikor megfenyítetted a vizeket, haragod szélviharától még a tenger feneke is meglátszott, feltárultak a föld alapjai. 16Akkor lenyújtottad kezed a magasból, és felemeltél, kihúztál a rohanó, örvénylő vizekből! 17Az Örökkévaló megszabadított hatalmas ellenségeimtől! Bizony, megmentett gyűlölőimtől, akik erősebbek nálam! 18Rám rohantak a veszedelem napján, az Örökkévaló mégis megmentett engem! 19Szorongattak minden oldalról, de az Örökkévaló kiszabadított! Tágas mezőre vitt ki engem, megmentett, mert kedvét leli bennem!

39 18. Zsoltár/c 20 Megjutalmazott az Örökkévaló ártatlanságom szerint, jóval fizetett kezeim tisztaságáért, 21mert az Örökkévaló útjain jártam, és nem vétkeztem Isten ellen. 22Törvényeit mindig szem előtt tartottam, parancsaitól el nem tértem. 23Becsületesen és igazán éltem előtte, a bűnöktől távol maradtam. 24Meg is jutalmazott az Örökkévaló ártatlanságom szerint, jóval fizetett kezeim tisztaságáért. 25Istenem, aki hűséges, ahhoz te is hűséges vagy! Aki igaz, ahhoz te is igaz vagy! 26A megtisztulthoz te is jó vagy és tisztaszívű! De túljársz az eszén, és ellene állsz annak, aki ravaszkodik! 27Megszabadítod az alázatosakat, de megalázod a büszkéket. 28Örökkévaló, te gyújtod meg lámpámat, te világítasz nekem a sötétben! 29Veled rohanok a seregre, Veled ostromlom a (vár)falat 30Isten útja tökéletes! Az Örökkévaló szava megbízható! Pajzsa ő azoknak, akik benne bíznak! 31Kicsoda Isten, az Örökkévalón kívül? Kicsoda Kőszikla, Istenünkön kívül? 32Istenem, te megerősítesz engem! Tökéletessé teszed utamat! 33Olyan biztossá teszed lépteimet, mint a szarvasoké! Felvezetsz a magas sziklák csúcsaira is. 34Megtanítod kezemet a harcra, és karomat, hogy az erős íjat megfeszítse. 35Szabadításod (üdvösséged) védelmez engem, jobb karod támogat! Újra meg újra megsegítesz, Istenem! Jóindulatod felemel 36Megerősítetted lábamat és bokámat, hogy gyorsabban haladjak, és ne botladozzam.

40 18. Zsoltár/d 37Üldözöm ellenségeimet, utolérem őket, vissza se térek, míg nem végzek velük! 38Összetöröm őket, fel sem kelnek többé, lábam alatt elterülnek. 39Mert megerősítettél a harcban, Istenem, térdre kényszerítetted, akik ellenem támadtak. 40 Megfutamítottad ellenségeimet, elpusztíthattam gyűlölőimet 41Segítségért kiáltoztak, de nem menekülhettek. Kiáltottak még az Örökkévalóhoz is, de ő nem felelt nekik. 42Ízzé-porrá zúztam őket, a szél hordja el mindet, széttapostam ellenségeimet, mint a sarat. 43Istenem, megszabadítottál sok ezer ellenségemtől! Nemzetek fejévé tettél. Olyan népek szolgálnak nekem, akiket nem is ismertem. 44Egy szóra engedelmeskednek nekem, külföldiek hízelegnek 45Minden bátorságuk elszállt, váraikból remegve jönnek elő. 46Él az Örökkévaló! Áldott az én Kősziklám, Istenem, aki győzelemre vezet! 47Isten megbünteti ellenségeimet, és népeket rendel uralmam alá! 48Megment ellenségeim kezéből, az ellenem támadók fölé emeli fejemet, megszabadít a kegyetlentől. 49Ezért, Örökkévaló, dicsérlek téged, a nemzetek előtt, dicséretet énekelek neked! 50Mert te vagy az Isten, aki nagy győzelmet adsz királyodnak, megmutatod kegyelmed és hűséged felkentednek, Dávidnak, és utódainak mindörökké!

41 Dedikált zsoltárok időrendben
59 – Saul őriztette a házát a gyilkos zsoldosok olyanok, mint a kóbor kutyák – messiási áthallásokkal 56 – elfogják Gátban Mit árthat ember Isten igéretével szemben? A hit bizonyossága! 34 – megszabadult Gátban Nem csak a bajban, a győzelemben is dicsérem az Urat, tudja meg mindenki és bátorodjon fel! A boldog élet titka és az igazak 142 – imádság a barlangban (Adullam) A reménytelenségben Isten látja a kiutat 63 – Júda pusztájában Vágyakozás, és a királyság bizonyossága 52 – Doég Gúnyének a vagyonában bízó „hősről”, szemben az igazak sorsával 54 – Zifeusok feljelentik Az „idegen” rokonok ,és az igazi barátok

42 Dedikált zsoltárok időrendben
57 – Saul elől a barlangba menekül Isten oltalmaz és teljesíti ígéretét, a hit bizonyossága 30 – ház szentelési ének Nagy ijedtség, sok hasonlóság Ezékiás imájával, ígéret a folytonos dicséretre 60 – az arámi és edomita háború Különös vészhelyzet, a király imája meghallgatásra talált, a szentélyben elhangzott szózat 51 – bűnbánati zsoltár Bűnbánat,megtisztulás, szabadulás, Sion felépítése 3 – Absolon előli futásakor Sokan jövendölik bukását, a hit bizonyossága 7 – Kús szidalmai miatt Ártatlanságára hivatkozik, messiási áthallás a népekkel, ítéletet követel a tiszta szívüeknek 18 – Mikor „nyugállományba” vonult Isten a biztos menedék, a bosszúálló, szabadító Isten: messiási látomás


Letölteni ppt "Dávid, Izrael királyának életéből"

Hasonló előadás


Google Hirdetések