Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Néhány gondolat a lelkészi hivatásról nem lelkész szemmel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Néhány gondolat a lelkészi hivatásról nem lelkész szemmel"— Előadás másolata:

1 Néhány gondolat a lelkészi hivatásról nem lelkész szemmel
Dr. Nagy Zoltán 2012. Március 1. Piliscsaba

2 Néhány indító gondolat:
Krízis helyzet A mentálhigiéné néhány alapkérdése A lelkész feladatai Lelkész két világ határán, magányosan Viselhető terhek ?!

3 Az ezredforduló szokványos jellemzése: egymást követő krízisek sora
Fogyasztói társadalom válsága Fenntartható fejlődés kétségei Fenntartahatóság kérdései Források elapadása Globalizáció 3. világ igényei Kultrúrpesszimizmus Spengler, Ortega, Sorokin, Fromm (Gyökérvesztett közösségek, magány) Elidegenedés, kiábrándultság

4 A krízisek következménye: romló mentálhigiénés helyzet
Családi kötelékek lazulása Válás Neurozis Öngyilkosság Morális „fékek” lazulása Durkheim anomia elmélete: társadalom helyzetéből adódó lelki egészségromlás állapota: kollektív kötelékrendszerből való kiszakadás Merton Social Structure and Anomie (SS&A elmélet):értékek, célok megfogalmazása széles rétegek számára, célok ugyanakkor elérhetetlenek, ezért deviancia

5 A mentálhigiénés krízis helyzet kezelésének kísérletei:
Pszichologizálás Probléma megoldása nem társadalmi, hanem orvosi (alkoholizmus, szenvedélybetegségek) Psichoanalitikus mélylélektani értelmezési kisérletek (Freud, Joung, Adler) Neuropszichológiai értelmezések (tanulás, kondicionálás, szociálpszichológiai, neurobiológiai válaszok)

6 Permanens krízis állapot következményei:
Társadalmi stressz Intrapszichés stressz Interperszonális krizis helyzetek

7 Mentálhigiéné I. Clifford Beers 1908 (elmeosztályon szerzett élmények)
Erkölcsi tisztaság: egészséges közösség (USA, XX század eleje paralysis progressiva gyakori!) Európában a mentálhigiénés gondolkodásban a pszichoanalízis, individuál pszichológia hatása Eugenika ?! (Náci Németországban elmebeteg likvidálása!) Magyarországon 60-as évek vége: társadalmi beileszkedési zavarok kutatása: Mentálhigiénés képzés, önismereti csoportok (különböző fogalmi rendszerekkel történő értelmezés) Mentálhigiénés támogatás, lelki egészségnyújtás Országos Mentálhigiénés Program

8 Mentálhigiéné II Deffinició:
.. A mentálhigiéne nem csupán a pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése, hanem a lelki egészségvédelem, mégpedig pozitív értelemben is… Területei: Pszichés betegségek megelőzése, kezelésének hatékonysága, másodlagos megelőzés

9 Mentálhigiéné III. Pozitív mentálhigiéné
Személyiségfejlesztés, coping technikák Önismeret, csoportdinamikai tudatosság Lelkileg fejlesztő iskola Vallásos hit Resziliens (resilient) személyiség kialakulása (kedvezőtlen körülmények között is helytáll) Önsegítő csoportok Önhatékonyság fokozása (self-efficacy, empowerment effektus)

10 Lelki egészségpromóció
Nem betegségmegelőzés, hanem egészségmegtartás (össztársadalmi feladat) Lelki egészségpromóció, multiplikatív stratégiája költséghatékony. Testi, lelki egészség, szociális jólét a cél.

11 Lelki egészség kritériumai
Uralom a környezet felett Megfelelő valóságérzékelés Integráltság Pozitív tisztelet és elfogadás mások iránt Folyamatos fejlődés növekedés az önmegvalósítás irányában Autonómia

12 Lelki egészség kritériumai II
Képességek Öncentrálás,önkontroll Jólét,lelki egyensúly Saját értékek tudata Expanzivitás Autonómia Késztetettség, késztetési erő (Becker) Megküzdési képesség Stressz-tűrés Megfelelő önkép, önazonosság érzése Önértékelés Önfejlesztés Autonómia Változási képesség Szociális érzékenység, társadalmi mozgalmakan való részvétel (Taylor)

13 Lelki egészségpromóció
Lelki egészség definíciója függ: Emberképtől antropológiai fogalmi rendszertől Pszichológiai irányzattól

14 Lelki egészség (MacDonald-O’Hara)
Pozitív és negatív faktorok hányadosa: Környezeti minőség/környezeti depriváció Önértékelés/érzelmi abúzus Érzelmi érettség/érzelmi elhanyagoltság Önszabályozási készség/stressz Társas támogatás/kizsákmányolás

15 Lelki egészség/cultural literacy (Doku 1997)
Képesség a szeretet adására és elfogadására A társadalmi státusz „adekvát” érzése Spontaneitás megfelelő mértéke az érzelmi reakciók megfelelő skálája (harag, szomorúság, öröm stb) Hatékony kapcsolat a valósággal Gazdag fantáziavilág, ami a kreativitást segíti Megfelelő önismeret és önítélés (saját és másik ember reparatív képessége) Tapasztalatból való tanulás képessége Saját és csoportja igényeinek megfelelő kielégítési képessége Önkifejezés szabadsága megfelelő visszacsatolási képességgel Saját és mások testi szükségleteinek kielégítési képessége

16 A lelkész feladatai (elvárások?!)
Hívek elvárása: szónok, tanító, lelki támasz, szociális munkás, barát, vezető, véleményformáló, közösségformáló, pszichoterapeuta Egyház elvárása (gyülekezeti élet szervezője, hitoktató, egyházi szolgálat mintaszerű kivitelezője, valamint teológiai képzettség) Az „Úr elvárása” legyen hű szolga megingathatatlan hittel!

17 Lelkész két ország határán
„Ha két egymással határos országot képzelnénk el, melyek közül az egyiket meglehetősen jól ismerem, míg a másik teljesen ismeretlen számomra, és nem is engednék meg, hogy bejussak abba az ismeretlen országba, bármennyire is szeretném, akkor is képes lennék elképzelést alkotni róla. Kimennék a számomra ismeretlen ország határára, s miközben állandóan ezt követném, mozgásommal ama ismeretlen ország körvonalát írnám le, és így szereznék róla általános elképzelést, bár soha nem tettem be lábam a földre.” Soren Kierkegaard

18 Caspar David Friedrich (1774 – 1840)

19

20 Mit jelent a határpozíció?
Szellemi izgalmat Állandó megújulási készenlétet Közvetítést az emberi és a transzcendentális lét között. A jó pásztor az égre veti tekintetét, de érzékeli a környező világot, abban két lábon áll.

21 A lelkészi hivatás gyakorlásához különösen fontos
A lelki egészség Empátiás készség Önismeret, belső, lelki „karbantartás” Elmélyülés, magány A hit örömének átélése és képesség annak átadására A lelkész nem szociális munkás, pszichotherapeuta,

22

23 A lelkész nem kívülálló a két világ határán, hanem állandó határátlépő, annak minden nehézségével.


Letölteni ppt "Néhány gondolat a lelkészi hivatásról nem lelkész szemmel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések