Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar"— Előadás másolata:

1 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar
Kiadványszerkesztés © 2006, Abonyi-Tóth Zsolt Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Budapest

2 Irodalom FODOR GÁBOR ANTAL: Ismerkedés a kiadványszerkesztéssel, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999 ajánlott olvasmány VIRÁGVÖLGYI PÉTER: A tipográfia mestersége számítógéppel, Osiris Kiadó, Budapest, 2002

3 Programok Szövegszerkesztők Szövegformázók Kiadványszerkesztők

4 Tipográfia  (tüposz) vert vagy vésett ábra  (gráfó) írni
Nyomtatott szövegek megtervezése A szöveges közlés megformálása, kép és szedett szöveg együttes elrendezése Tipográfia: betűtervezés és betűvel tervezés

5 Tipográfiai pontrendszer
Inch alapú pikapont (pica) 0,352 mm Didot-Förster-féle pont 0,376 mm

6 Tipográfiai pontrendszer
Inch alapú pikapont (pica) 1 láb = 12 inch = 304,8 mm 1 inch = 6 pica = 25,4 mm 1 pica = 12 pont = 4,233 mm 1 pont = 0,352 mm

7 Tipográfiai pontrendszer
Didot-Förster-féle pont 1 pont = 0,376 mm = pont 4 pont = 1,504 mm = gyémánt 8 pont = 3,008 mm = petit 10 pont = 3,761 mm = garamond 12 pont = 4,513 mm = ciceró 14 pont = 5,265 mm = mittel 16 pont = 6,017 mm = tercia 20 pont = 7,521 mm = text

8 A kiadvány elemei Betű Szó Mondat Bekezdés Fejezet Kiadvány

9 A kiadvány elemei Betű Szó Mondat Bekezdés Fejezet Kiadvány

10 Budapest Betű Alapvonal vagy bázisvonal
Optikai, nem ér hozzá minden betű

11 Budapest Betű Szemvonal Optikai, nem ér hozzá minden betű
Ez vezeti a szemet!

12 Budapest Betű Nagybetű magasságvonal
Hogy melyik fellógó éri el, az típusfüggő

13 Betű Budapest Lelógó szárakat összekötő vonal Optikai

14 Budapest Betű Betűméret vagy betűfokozat A sorok közt még 10-20% hely
Annál sűrűbb szedés zavaró (sortévesztés), a ritkább a gondolatok folyamatossága ellen hat, és pazarol

15 Betű Betűfokozat váltásakor lineáris hatást kell elérni
Szemünk logaritmikusan érzékel! A szem skálája: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 36, 48, ...

16 Betű Hagyományos betűfokozatok: Újságban 8-10 Könyvben 10-12
(A/4-es papíron leginkább 12)

17 Betű Betűszélesség Írógépen minden betű ugyanolyan széles
Nyomdai betűknél minden betűnek saját szélessége van, amelyhez a grafikus hozzátervezi az üres helyet is Az esetek egy részében rosszul... Betűk összeérnek, egyenetlennek érezzük a távolságot, stb. Van, hogy korrigálnunk kell.

18 Betű Betűtípus: azonos grafikai elvek alapján tervezett jelkészlet
Elvárások: Legyen tökéletesen olvasható Legyen szép formájú Legyen határozott vonalvezetésű, önálló jellegű Ne legyen mesterkélt

19 Betű Az olvashatóság feltételei:
A betűk egységes összhatásuk mellett legyenek határozottan megkülönböztethetőek Alkossanak harmonikus szóképet A betűk képének optikai hatása biztosítsa a sorok ritmusát Ne írjunk csupa nagybetűvel!

20 Betű Más jellemzők Típus Adott grafikai elemekből felépülő betűsor Változat Az adott típust valahogyan transzformáljuk Fokozat Ez a három együtt csinál a betűből fontot vagy betűcsaládot pl. Times Bold 10

21 Betű Változatok I I O O A A i i o o a a Vonalvastagság
A nagy I betű magasságának és szélességének aránya I I O O A A i i o o a a

22 Betű Változatok Betűszélesség

23 QWERTYUIOPasdfghjkléá
Betű Változatok Döntés A betűk olvashatatlanná válhatnak Ha grafikus tervezi akkor kurzív QWERTYUIOPasdfghjkléá

24 QWERTYUIOPasdfghjkléá QWERTYUIOPasdfghjkléá
Betű Változatok Kiskapitális Nagybetű formájú kisbetűk Láthatóan rossz a vonalvastagság, ha a gép transzformálja! „A betű műalkotás, melyet a tervezője tudta nélkül megváltoztatni elítélendő cselekedet.” QWERTYUIOPasdfghjkléá QWERTYUIOPasdfghjkléá

25 Betű Speciális effektusok
A gondolatjel és a kötőjel nem ugyanaz! - – Magyarban n-dash kell, szóközzel Angolban lehet m-dash is, szóköz nélkül

26 Betű TAVASZ PESTEN TAVASZ PESTEN Kerning
Időnként a betűket közelebb húzzuk, mint kellene, hogy egységes legyen a folthatás . TAVASZ PESTEN TAVASZ PESTEN

27 Betű Ligatúra Időnként a betűket annyira közelebb húzzuk, hogy összeérnek . ffi

28 mm Betű Talpas betűtípus Talp nélküli betűtípus
Kis méretű, folyó szöveg Talp nélküli betűtípus Címek, nagyméretű szöveg Azonos szélességű betűk Kiemelés, számoszlopok mm

29 Betű Reneszánsz típusok Változatos vonalvezetés
Követik a kézírás hagyományait (mintha ferdére vágott végű lúdtollal írnánk) A vonalak indításakor és befejezésekor talp alakul ki Kerek betűinek tengelye nem függőleges pl. Gaudy, Garamond

30

31 Betű Barokk típusok Nagyobb különbség a vonalvastagságok között
Kerek betűinek tengelye majdnem függőleges pl. Times, Plantin, Tótfalusi, Baskerville

32 Betű Klasszicista típusok Nem követik a kézírás hagyományait
Nagyon vékony talpuk van A vonalvastagságok erősen változóak Vékony vízszintes, vastag függőleges vonalak Kerek betűinek tengelye függőleges pl. Bodoni, Walbaum, Primous

33

34 Betű Betűtalpas lineáris (Egyptienne)
A vonalvastagságok majdnem mindenütt egyformák A betűk talpai, végződései szögletesek Kerek betűinek tengelye függőleges pl. Memphis, Figaro, Courier New

35

36 Betű Clarendon (újságbetű)
A vonalvastagságok majdnem mindenütt egyformák A betűk talpai, végződései szögletesek Kerek betűinek tengelye függőleges pl. Clarendon, Volta

37

38 Betű Groteszk (talp nélküli lineáris típusok)
A vonalvastagságok egyformák A betűk felépítése szabályos Nincs betűtalp pl. Helvetia, Futura, Reform, Univerz, Arial

39

40

41 Betű Írott betűtípusok Kézírásra hasonlító betűk
Lendületes vonalvezetés és vonalkapcsolás Csak díszítésre alkalmas! Hosszú, összefüggő szövegnél nem használható! pl. Ariston, Signal, Slogan

42

43 Betű Dekoratív betűtípusok (dísz és reklám)
Összefüggő szövegként nehezen olvasható Speciális, a szokásoktól eltérő formai kialakítású pl. Broadway, Stencil, Uncial

44

45

46

47

48 Betű Egyéb betűtípusok Ami az eddigiekbe nem illik
pl. gót betűk, cirill betűk, görög betűk

49

50

51 Betű A tartalom és forma összhangja Költészet: reneszánsz
Szépirodalom: barokk, reneszánsz Társadalomtudomány: klasszicista, barokk Műszaki: egyptienne, klasszicista Reklám: groteszk, egyptienne

52 Tipográfiai szabályok
Nem szabad sokféle betűtípust keverni, mert hullámzó hatást kelt Kis különbség nem különbség, csak a „drámai” keverés az elfogadható Nagy felületen kevés írás: bizalmat kelt, figyelemfelhívó

53 Tipográfiai szabályok
Szóköz: 1/3 négyzet* az optimális, egy soron belül mindig ugyanakkorának kell lenni Túl nagy szóközöktől szétesik a szöveg Ne keletkezzenek „csatornák” H a r i t k í t á s s a l e m e l e k k i valamit, akkor a szóközöket is ritkítani kell, illetve mindenütt ugyanúgy kell ritkítani A betűközök ne ritkuljanak! Optimális: betűköz < szóköz < sorköz < hasábköz < margó * Betűfokozat harmada

54 Tipográfiai szabályok
Elválasztás 4-nél több elválasztójel vagy írásjel ne legyen egymás alatt legalább 3 karakter maradjon együtt összetett szavakat az összetételnél Helyesírási szabályok szerint Algoritmizálható + kivételszótár

55 Tipográfiai szabályok
Elválasztás Ha túl sok az elválasztás, akkor rossz a hasábszélesség 10 pontos betű ciceró szélesség (9 cm) hasábszélesség 8 cicerónál kevesebb ne legyen (kb. 3,5 cm)

56 Kiemelések Egy Picike Kiemelés (kurzív)
Egy P i c i k e Kiemelés (ritkított) Egy PICIKE Kiemelés (kis kapitális) Egy PICIKE Kiemelés (kapitális) Egy Picike Kiemelés (félkövér) Egyebek: Picike, Picike, Picike A kapitálisnál fölül elfogy a hely, alul túl nagy lesz – „felragad” A ritkított esztétikailag káros (higít) és kiemelő értéke csekély A félkövér túlzottan feltűnő sötét foltokat képez.

57 Idézőjelek Idézet az idézetben:
Józsi mondta: „Peti mondta: »Kati mondta: ‘Én tudom, hogy te tudod hogy én tudom’«” Ne használjuk a hüvelyket (") idézőjel helyett

58 Iniciálék H A így akarom csinálni, akkor két oldalról kell illeszteni A pedig így, akkor négy oldalról kell illeszteni az iniciálét ahhoz, hogy az a szövegben értelmesen nézzen ki, és ne érezzük úgy, hogy az csak oda van szórva. H

59 Iniciálék Ha egy fejezet első betűjét ezzel csinálom, akkor a többit is így kell Ha az inicializálé egy sor első betűje, akkor a többit kiskapitálissal írhatom, de közelebb is húzhatom Figyeljünk az iniciálé és a szövegbetűk stílusára Az iniciálé és a szövegbetűk aránya legyen kellemes – se túl nagy, se túl kicsi

60 Iniciálék Ha az iniciálé magasabb két sornál, akkor beletördeljük a szövegbe Az iniciálé teteje ne süllyedjen az első sor felső határa alá – inkább legyen magasabb, ha nem lehet egy vonalba állítani Összetett betűket, számokat, írásjeleket ne használjunk iniciálénak Az iniciálé szélessége ne legyen nagyobb, mint a hasáb szélességének negyede

61 Tipográfiai tilalmak Írott betűből nem szedünk nagybetűs szöveget
Írott betűs kurzív szöveget ritkítani nem szabad Sötét folthatású típushoz nem teszünk vékony vonalú iniciálét

62 Tipográfiai tilalmak Címsorban, nagyfokozatú sorban, reklámszövegben nem használunk pontot a mondat végén Tónusba akkor teszünk pozitív szöveget, ha az maximum 30%-os Negatív szövegnél minimum 50% legyen a tónus Fehér papírra nem írunk világos színnel

63 A kiadvány elemei Betű Szó Mondat Bekezdés Fejezet Kiadvány

64 Szövegszerkesztési szabályok
Az írásjeleket, zárójelet, idézőjelet, stb. Mindig egybeírjuk az őket megelőző szóval! Kivéve a nyitó zárójelet vagy idézőjelet, mert azt az őt követő szóval írjuk egybe. Ha profik lennénk, ritkítanánk...

65 A kiadvány elemei Betű Szó Mondat Bekezdés Fejezet Kiadvány

66 Bekezdés Egy gondolati egység kifejezése, tartalmukban szorosan összetartozó mondatokat köt össze.

67 Bekezdés A bekezdéseket elválasztjuk egymástól, ezzel is jelezve az olvasónak, hogy azokban más-más gondolatsor található. Ezáltal a szegény olvasó pontosabb képet kap arról, hogy tulajdonképpen mi a csudát is akartunk neki mondani. Feltéve, ha érdekli egyáltalán.

68 Bekezdés A bekezdéseket elválasztjuk egymástól, ezzel is jelezve az olvasónak, hogy azokban más-más gondolatsor található. Ezáltal a szegény olvasó pontosabb képet kap arról, hogy tulajdonképpen mi a csudát is akartunk neki mondani. Feltéve, ha érdekli egyáltalán.

69 A behúzás mértéke 1-2 négyzet, a hasábszélességtől függően
Az utolsó sor szövege, illetve a kimenetsor (az utolsó sor végén álló üres hely) ne legyen kisebb a behúzásnál Minden bekezdést ugyanannyival (mérettől függetlenül) kell behúzni

70 Bekezdés Franciabekezdés 1 kg liszt 0,5 kg cukor 10 tojás
1 csomag sütőpor

71 Bekezdés Franciabekezdés 1. Kovács Kati 2. Prodigy 3. Modern Talking
4. Metallica Helyes alak: a)

72 Hosszabb szövegrész kiemelése
Középre rendezés Elöl-hátul 1 négyzettel beljebb kezdés („beljebbezés”) Elöl 1 négyzettel beljebb kezdés Összefoglaló nagyobb betűmérettel, félkövéren

73 Szövegszerkesztési szabályok
Az ENTER a bekezdés végének a jele, soha nem ütjük le a sorok végén! Tabulátorral, szóközzel sohasem csinálunk bekezdés behúzást!

74 A kiadvány elemei Betű Szó Mondat Bekezdés Fejezet Kiadvány

75 Fejezet A fejezetek téma szerint osztják fel a kiadványt. Fontos az, hogy a fejezetek kinézete a kiadványban végig ugyanolyan legyen!

76 Címek, címrendszerek Ha a dokumentum több tartalmi egységből áll, akkor címeket, alcímeket rendelünk a fejezetekhez, alfejezetekhez. Kiemelés leginkább betűfokozattal és igazítással Legyen kellő ellentét a normál és a címbetű között Középre igazított cím ne legyen dőlt betűs (mert látszólag az egész oldal elfordul tőle) Tudományos jellegű kiadványokban szokás a címek decimális sorszámozása

77 Címek, címrendszerek A címek mögött nem lehet nagyobb térköz, mint előttük A címhez tartozó szövegrész nem kerülhet a következő oldalra (legalábbis az első 3 sor). Kétsoros cím esetén a hosszúságkülönbség ne legyen se túl nagy, se túl kicsi Többsoros cím esetén bármely egymást követő három sorra a lipcsei soresési szabályt kell alkalmazni

78 Lipcsei soresési szabály
Alul van a súlypont! Felül van a súlypont!

79 Képaláírások Ne lehessen összeolvasni a folyó szöveggel
Mérete legyen ugyanakkora vagy kisebb Legyen közel a képhez Általában jó a szövegbetű dőlt vagy félkövér változata

80 Fattyúsorok Kimenetoldal legalább 4 sort tartalmazzon.
Lap alján ma már lehet kezdősor (???) Kép felett ne legyen bekezdő sor Ne legyen kimenetsor lap tetején, hasáb tetején vagy kép alatt Egy-két sornyi szöveg ne legyen elszigetelt

81 A kiadvány elemei Betű Szó Mondat Bekezdés Fejezet Kiadvány

82 Tördelés Szabadsoros szedés Kizárt szedés
A sorok egyik vége, vagy közepe zárt. Kizárt szedés A sorok mindkét vége zárt, azaz illeszkedik egy képzeletbeli függőleges egyeneshez.

83 Szimmetria Szimmetrikus elrendezés: nyugodt, kiegyensúlyozott hatás
Aszimmetrikus elrendezés: nagyobb a szabadság, de profibbnak kell lenni, mert nehéz a tengely helyét jól meghatározni. Élénk, mozgalmas hatás.

84 Folthatás A leglényegesebb részek legyenek a legfeltűnőbb foltok
Az összetartozó elemek legyenek egymás közelében, hogy képi egységet alkossanak. A fehér felületek is fontosak – a negatívnak is harmonikus összképet kell mutatnia

85 Kontraszt A kontraszt élénkíti a dokumentumot, és jót tesz a szemnek
Kis méretkülönbségeket kerüljünk Nagyméretű képen kiemelkednek a részletek. Egy mellé helyezett kisebb képpel még nagyobbnak lehet láttatni  a nagyság relatív Álló és fekvő képek szembeállítása  mozgalmas Kerek és szögletes ellentéte (pl. címsor betűtípusa) Sötét és világos ellentéte A szem a kontrasztok (változások, eltérések) kiszűrésére van programozva. Ha az eltérések kicsik, az fárasztó.

86 Egyensúly Erős folthatású, aszimmetrikusan elhelyezett elem felborítja az egyensúlyt  ellenpontot kell keresni Függőlegesen szerencsés az aranymetszés arányai szerint elhelyezni az elemet (kb. 5:8)

87 Mértani és optikai közép
Amit középre akarunk tenni, tegyük kicsit feljebb Az alsó margó legyen nagyobb, mint a felső

88 Kétoldalas dokumentumok
Szimmetria (tükörmargó) Az oldalpároknak kell harmóniában lenni Ha 1-1 kép van, akkor legyenek egymás közelében Több kép esetén az oldalak széleire tegyük Ha csak egy kép van, az a jobb oldalon legyen

89 Az olvasás rendje 1 3 5 2 4 6

90 Az olvasás rendje

91 Az olvasás rendje hibás terv helyes terv

92 Hasábtördelés Egy sor ne legyen több, mint 60-70 karakter
Választóvonalat akkor teszünk a hasábok közé, ha különböző témájú cikkeket választ el Ne csináljunk 5 sornál rövidebb hasábot Az utolsó oldalon az írás vége legyen vízszintes

93 Papírméret A0 - 1m2 oldalainak aránya 1:2 841x1189 mm
A1 - egyszer félbehajtva A2 - még egyszer félbehajtva A x297 mm

94 Papírméret B0 - Az A méretűt lehet bele csomagolni
oldalainak aránya 1:2 1000x1414 mm B1 - egyszer félbehajtva B2 - még egyszer félbehajtva B5 írólap

95 Papírméret C0 - Az A méretűhöz való boríték oldalainak aránya 1:2
917x1297 mm

96 Szedéstükör (egyes források szerint)
fejmargó 1,5 külső margó kötés- margó külső margó 1 2 2,5-3 lábmargó

97 Szedéstükör A szedéstükörnek a kiadványon belül állandónak kell lennie

98 Házi dolgozat Fejezetek (fejezet végén minimum 4 sor egy oldalon)
Élőfej Kiemelés Képek, képaláírások Címlap Irodalomjegyzék Tartalomjegyzék (ábrajegyzék) Mellékletek


Letölteni ppt "Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések