Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fehér Rózsa Zborovján Ferencné

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fehér Rózsa Zborovján Ferencné"— Előadás másolata:

1 Fehér Rózsa Zborovján Ferencné
Az egészségügyi és egészségtudományi szakképzés és továbbképzés evolúciója a Széchenyi István Egyetemen és az Észak-nyugat magyarországi térségben Fehér Rózsa Zborovján Ferencné

2 A kezdet…. A diplomás ápoló szak „győri születése”
a Széchenyi István Főiskola és a Petz Aladár Megyei Kórház közös akarata egészségtudományi képzések létesítése „orvosegyetemi háttér” nélkül, a győri Kórház klinikai minőségére alapozva a Széchenyi István Főiskola képzési struktúrájának bővítése az intézmény multidiszciplináris erősítése az egészségügyi képzési szerkezet átalakulása növekvő munkaerő piaci igény a felsőfokú végzettségű egészségügyi szakemberek iránt

3 A „hőskor” – 2000 1995 a tervezés időszaka – a diplomás ápoló képzés programjának adaptálása a helyi lehetőségekhez a klinikai – kórházi oktatók és gyakorlatvezetők kiválasztása vezetők, szakvezető, egészségügyi és szociális oktatási szakemberek felkérése vegyes, „bérelt infrastruktúra”, „többlaki életforma” közös használatú tantermek, a még szakközépiskolaként működő intézményben tanszéki iroda a Kórház „Zöldházában” „kihelyezett” klinikai órák az Orvosi Kamara belvárosi irodájában illetve a Kórház konferencia termében…

4 Megalakul az Egészségtudományi Tanszék
1996. Az Egészségügyi és Szociális Intézet keretében Egészségtudományi Tanszék alakul a diplomás ápolók nappali és levelező képzésére, 3 fő főállású vezetői és oktatói funkciót is betöltő munkatárssal „külső” – főként kórházi – munkatársaink, oktatóink száma a képzési idő alatt elérte a 60 főt

5 A tanszék „evolúciója” I.
2000. nyarán átadtuk az első diplomákat jelentős infrastrukturális és személyi fejlesztés történt - további főállású munkatársak alkalmazása - korszerű tanári munkahelyek kialakítása - közvetlen informatikai kapcsolat kialakítása a Főiskola központjával integráció az európai és magyar egészségtudományi képzések rendszerébe együttműködési kapcsolatok kiépítése a társ- főiskolákkal TDK fejlesztés tanszéki szabályzatok, együttműködési szerződések struktúra- váltása sikeres felnőttképzési akkreditáció

6 A tanszék „evolúciója” II.
A képzési struktúra bővítése 2002. Szülésznő felsőfokú szakképzés megalapítása és indítása 2003-ban és 2004-ben két főiskolai szak, szakindítási dokumentumát készítettük el: gyógytornász és egészségbiztosítási szak A bevezetés akadályai : a felsőoktatási szerkezet átalakítása és a szakmai lobbyk érdeke 2004-ben Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens felsőfokú szakképzés indítása 2002. január 1-től a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM tanszéke lettünk !

7 „Bolognai rendszer” megújulás
BSc alapszakok indítása nappali és levelező tagozaton Ápolás és betegellátás – ápoló és szülésznő szakirány Egészségügyi szervező - egészségbiztosítás és egészségturizmus-szervező szakirány A felsőfokú szakképzések átalakítása és újabb képzés indítása tagozódás a bolognai struktúrához a moduláris rendszer kialakítása Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó FSZ képzés indítása (kihelyezett képzési formában)

8 Ápolás és betegellátás alapszak
A képzés célja: olyan ápoló és betegellátó szakemberek akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmét, az egészség helyreállítását végzik, képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához

9 Kompetenciák az ápoló szakirányon
ismerik az egészségügyi és szociális intézményrendszert, az egészséges szervezet működését, az egészségkárosodások tényezőit, megelőzésük lehetőségeit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzőit, lefolyását, a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszereket, a betegségek kezelési módozatait, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségét, a betegellátás (gondozás) során előforduló kórházi ártalmakat, a megelőzés és az elhárítás módjait, valamint a higiéné szabályait

10 A szakirányon végzettek alkalmasak
a beteg sajátos szükségleteinek a feltárására az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra, együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában, az ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására, ápolási folyamathoz szükséges információk, erőforrások feltárására, felhasználására

11 Elhelyezkedési lehetőségek
ápolásvezetés: fekvő és járó-beteg intézmények,háziorvosi körzet, szociális ellátórendszer) oktatás egészségnevelés ápolási vállalkozás

12 Kompetenciák a szülésznő szakirányon
ismerik a legfontosabb kóros és élettani folyamatokat, nőgyógyászati és szülészeti betegségeket a normális női életciklusokat, a női reproduktív rendszerek problémáinak okait és kezelésük módját

13 A szakirányon végzettek alkalmasak
a szülés vezetésére, az újszülött ellátására, az anya-újszülött korai közvetlen kapcsolatának biztosítására; gyermekágyas megfigyelésre, gondozásra, a szoptatás segítésére, a hazabocsátással kapcsolatos feladatok ellátására terhes gondozási feladatok végzésére nőbetegek gondozására, ápolására, speciális kezelésére, műtéti előkészítésre

14 Elhelyezkedési lehetőségek
ápolásvezetés (szülészeti-nőgyógyászati osztályok, szakrendelések, szülőotthonok, reprodukciós intézetek) oktatás egészségnevelés

15 Egészségügyi szervező alapszak
A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az egészségügyben, a humán biztosításban és az egészségturizmus területén zajló folyamatok törvényszerűségei alapján, ellátják ezen területek szervezési, informatikai, gazdasági tevékenységeit

16 Kompetenciák az egészségbiztosítási szakirányon
az egészségügy, az egészségbiztosítás és az üzleti biztosítás területén magas szintű informatikai, gazdasági, biztosításelméleti döntéseket hoznak szervezik és irányítják a biztosítási dokumentációs és informatikai folyamatokat hatósági és nem hatósági tevékenység körében ellenőrzési feladatokat végeznek

17 A szakirányon végzettek alkalmasak
az egészségbiztosító intézményei dokumentációs és informatikai rendszerének szervezésére és irányítására egészségbiztosítási tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi, államháztartási és üzleti szférában

18 Elhelyezkedési lehetőségek
Munkaköri ágazatok: egészségügy, egészségügyi igazgatás, banki-, pénzügyi szféra, gazdálkodó szervezetek, egyéb (oktatás, alapítványok, kutatás stb.) Munkaköri lehetőségek: informatikus, rendszerszervező, TB ügyintéző, controller, minőségbiztosítási referens, banki ügyintéző, gazdasági ügyintéző, egészségügyi menedzser

19 Kompetenciák az egészségturizmus-szervező szakirányon
mint turisztikai szakemberek egészségközpontok, rekreációs centrumok széleskörű ismeretekkel rendelkező integrátorai képesek feltárni adott térségekben rejlő potenciális turisztikai fejlesztési lehetőségeket, térségi szolgáltatási rendszerek szervezésére és a nemzetközi idegenforgalmi piacon való hatékony működésre

20 A szakirányon végzettek alkalmasak
egészségturisztikai programok készítésére és vezetésére egészségmegőrzést szolgáló, prevenciós programok szervezésére speciális turisztikai menedzsmentek irányítására, projektek készítésére turizmusfejlesztési programok megvalósítására

21 Elhelyezkedési lehetőségek
szállodaipar (wellness hotelek, gyógyfürdő komplexumok) turizmus (gyógy-, falusi-, sport-, kulturális) rendezvényszervezés (fesztiválok, gasztronómia) oktatás

22 Orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés
A képzés célja: az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, kompetenciaszintjüknek megfelelően munkájukat hivatásszerűen gyakorolják, és az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi, valamint minőségellenőrzési szabályokat betartva mintavételi, előkészítési, analitikai, dokumentálási archiválási feladatok ellátására képesek

23 Választható szakirányok – problémák…..
képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens orvos-diagnosztikai laboratóriumi asszisztens mindkét szakirányra jelentős munkaerő piaci igény feltétel: befogadó szak indítása! BSc

24 Középfokú szakképzések – egészségügyi asszisztens
érettségire épülő, moduláris időtartam: 2000 óra /2 év választható képzési formák: iskolarendszerű felnőttképzés szakirányok: általános asszisztens fogászati asszisztens gyógyszertári asszisztens

25 Fogászati asszisztens képzés moduljai
Interakció az egészségügyi ellátásban Aszepszis, anti-szepszis, munkavédelem, környezetvédelem Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés Első ellátás-elsősegélynyújtás Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások Fogászati beavatkozások, kezelések

26 Gyógyszertári asszisztens képzés moduljai
Interakció az egészségügyi ellátásban Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés Első ellátás-elsősegélynyújtás Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai

27 Középfokú szakképzések – gyakorló ápoló
érettségire épülő rész-szakképzés időtartam: 2000 óra /2 év (maximum) választható képzési forma: felnőttképzés választható szakirány: - kompetencia hátrány: szak-ápolástani és klinikai ismeretek hiánya!

28 Gyakorló ápoló képzési moduljai
Interakció az egészségügyi ellátásban Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás-elsősegélynyújtás Egészséges ember gondozása Alapápolás Diagnosztika-terápia Betegmegfigyelés/Monitorozás

29 Jövőkép…… felsőoktatás (állami finanszírozás?, kompetenciák?, külföldi munkavállalás) középfokú szakképzés (szakképző iskolák?, iskolarendszeren kívüli képzés anomáliái) munkaerő-piaci igények társadalmi presztízs……

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fehér Rózsa Zborovján Ferencné"

Hasonló előadás


Google Hirdetések