Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi legjobb gyakorlatok – Kulcs a megújuláshoz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi legjobb gyakorlatok – Kulcs a megújuláshoz"— Előadás másolata:

1 Nemzetközi legjobb gyakorlatok – Kulcs a megújuláshoz

2 A prezentáció felépítése
1. REFORMKÍSÉRLETEK Teljesítménymenedzsment a közigazgatásban (finn modell) Átfogó közszolgálati reform (brit modell) A közigazgatás modernizációja (német reform) 2. STRUKTÚRÁK ÉS GYAKORLATOK - Szervezet és működés Bel- és igazságügy Franciaország Németország Finnország Egyesült Királyság Környezetvédelemmel foglalkozó minisztériumok Luxemburg Miniszterelnöki Hivatalok Németország – Szövetségi Kancellária Anglia - Kormány Iroda (Cabinet Office) Szlovén kormány-struktúra

3 A nemzetközi legjobb gyakorlat megismerése
Mire jó? Segít döntési alternatívákat megfogalmazni. Kiindulópontként szolgálhat hazai reformokhoz. Miért jó? Gyors: az anyag rendelkezésre áll, csak gyűjtést igényel, nem kell kutatni Költséghatékony: a külföldön már bevált megoldások itthon is felhasználhatóak, minimális költséggel jelentős megtakarítást eredményező megoldások születhetnek Biztonságos: nem kell saját magunkon kísérletezni

4

5 REFORMKÍSÉRLETEK Teljesítménymenedzsment a közigazgatásban
Nemzetközi legjobb gyakorlatok REFORMKÍSÉRLETEK Teljesítménymenedzsment a közigazgatásban REFORMKÍSÉRLETEK Teljesítménymenedzsment a közigazgatásban

6 Intézményi teljesítményszerződések Teljesítményalapú költségvetés
Nemzetközi legjobb gyakorlatok A finn modell elemei Intézményi teljesítményszerződések A költségvetési teljesítménycélok megjelenítése. A teljesítménycélok – melyek logikusan egymásra épülnek - lehetnek: Társadalmi célok Működési célok Teljesítményalapú költségvetés A költségvetési tételeket a hozzájuk rendelt teljesítménycélok indokolják Elszámoltathatóság és ellenőrzés

7 A finn teljesítménymenedzsment – rendszer működése I.
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Társadalmi célok Társadalmi hatásosság Társadalmi hatásosság Működési célok A működés és a finanszírozás kihat a társadalmi hatásosságra Működési hatékonyság gazdaságosság produktivitás jövedelmezőség költséghatékonyság Teljesítmény és minőségmenedzsment javak és szolgáltatások szolgáltatások mennyisége és minősége Elszámoltathatóság Teljesítménymenedzsment Működési eredmények (a menedzsmenten keresztül befolyásolhatók) Menedzsment és humánerőforrás fejlesztés

8 A finn teljesítménymenedzsment – rendszer működése II.
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Társadalmi hatásosság Közvetlen hatások A szerv által előállított javak és szolgáltatások, szolgáltatás kapacitás Elszámoltathatóság Teljesítménymenedzsment Működés folyamatai és minősége Erőforrások (költségvetési, személyi, szellemi)

9 REFORMKÍSÉRLETEK Átfogó közszolgálati reform
Nemzetközi legjobb gyakorlatok REFORMKÍSÉRLETEK Átfogó közszolgálati reform REFORMKÍSÉRLETEK Átfogó közszolgálati reform

10 Brit modell Közszolgálati reform – egy önfejlesztő rendszer
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Brit modell Közszolgálati reform – egy önfejlesztő rendszer 3. Teljesítménymérés és vizsgálat 2. Szabályozás és Standardok előírása 1.Eredménycélkitűzések elérése késztetés Felülről lefelé irányuló Teljesítmény management 4. Közvetlen beavatkozás Piaci ösztönzők, melyek a szolgáltatás hatékonyságát és minőségét növelik Képességek és teljesítmény 10. Vezetés Jobb közszolgáltatások mindenki számára 5. Verseny és piacralépési lehetőség 11. Munkaerő-fejlesztés, képzettségek és reform 6. Szolgáltatás megrendelés: az eladó és a vevő elválása A fogyasztók alulról felfelé formálják a szolgáltatást 12. Szervezésfejlesztés és együttműködés 7. Választási lehetőség biztosítása a fogyasztók számára/egyediesítés 9. A fogyasztók megnyerése a visszajelzéseken és az együttműködésen keresztül 8. A fogyasztók választásának támogatása

11 Brit modell Lefelé irányuló teljesítmény-menedzsment
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Brit modell Lefelé irányuló teljesítmény-menedzsment Nemzetközi legjobb gyakorlatok Brit modell Felülről lefelé irányuló teljesítmény management 2. Szabályozás és Standardok előírása 3. Teljesítménymérés és vizsgálat 1. Eredmény-célkitűzések elérése késztetés 4. Közvetlen beavatkozás Az eredménycélok használata: az elérendő társadalmi hatást kell célként meghatározni, nem az ehhez szükséges erőforrásokat Szabályozás és standardok felállítása: a kötelező minimális szolgáltatási szint előírása, amit a fogyasztók elvárhatnak Teljesítményértékelés: a szervezetek vizsgálata és teljesítményük értékelése, a hiányosságok azonosításával és a legjobb gyakorlatok támogatásával a teljesítményszint növelése Közvetlen beavatkozás: beavatkozás a gyengén teljesítő vagy egyébként segítségre szoruló szervezetek működésébe

12 Brit modell A szolgáltatás hatékonyságának és minőségének javítására szolgáló horizontális piaci ösztönzők Nemzetközi legjobb gyakorlatok Nemzetközi legjobb gyakorlatok Brit modell Piaci ösztönzők, melyek a szolgáltatás hatékonyságát és minőségét növelik Verseny és piacra lépési lehetőség: az esetleges új piacra lépők elősegítése érdekében új ösztönzőket kell teremteni, illetve el kell távolítani a piacra lépési akadályokat Szolgáltatás megrendelés, az eladó és a vevő elválása: a szolgáltatás vevőjének és eladójának elválasztása lehetővé teszi a vevő számára, hogy a fogyasztó számára a legjobb minőségű „árú” beszerzésére fókuszáljon, továbbá versenyt támaszt az „eladók” (vagyis a szolgáltatók) közt. 5. Verseny és piacralépési lehetőség 6. Szolgáltatás megrendelés: az eladó és a vevő elválása

13 felfelé formálják a szolgáltatást
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Brit modell A fogyasztók befolyása a szolgáltatásra - alulról jövő ösztönzés Választási lehetőség biztosítása a fogyasztók számára/egyediesítés: a fogyasztók maguk dönthetnek arról, hol, mikor, kitől és hogyan akarnak közszolgáltatásokat igénybe venni. Az egyediesítés ennél tovább megy egy lépéssel, a szolgáltatás itt egyéni igény k szerint alakítható A fogyasztók választásának támogatása: a szolgáltatók finanszírozásának a fogyasztók vagy műveletek száma alapján kell történnie, ezáltal versenyhelyzet jön létre a szolgáltatók közt a fogyasztókért A fogyasztók megnyerése a visszajelzéseken és az együttműködésen keresztül: A fogyasztóknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy megfogalmazzák véleményüket a szolgáltatással kapcsolatban. A fogyasztók alulról felfelé formálják a szolgáltatást 7. Választási lehetőség biztosítása a fogyasztók számára/egyediesítés 9. A fogyasztók megnyerése a visszajelzéseken és az együttműködésen keresztül 8. A fogyasztók választásának támogatása

14 Brit modell Képességek és teljesítmény
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Brit modell Képességek és teljesítmény Vezetés: a közszolgálatban dolgozók munkájának elősegítése és motiválása ösztönző vezetéssel Munkaerő-fejlesztés, képzettségek és reform: hatékony munkaerő- és fizetési stratégiák, beruházás a munkaerő fejlesztésbe és a képzettségekbe, új pozíciók létrehozása a közszolgálati szakemberek munkájának támogatására Szervezetfejlesztés és együttműködés: IT használatával elérhető jobb teljesítményszint, új képzettségek elsajátítása a beszerzés, a stratégiai gondolkodás, rendszertervezés és megbízások terén, a fogyasztók és a dolgozók bevonása a változási folyamatokba, és olyan hálózatok alkalmazása, melyeken keresztül az egyes szervezetek együttműködhetnek egymással és tanulhatnak egymástól Képességek és teljesítmény 10. Vezetés 11. Munkaerő-fejlesztés, képzettségek és reform 12. Szervezésfejlesztés és együttműködés

15 Brit közszolgálati szerződések
Nemzetközi legjobb gyakorlatok A fő közszolgálati területek (tárcánként) nemzeti teljesítmény célkitűzéseit a tartalmazzák: Világosan megfogalmazzák, hogy a Kormány mit szeretne elérni Meghatározzák a cselekvési irányokat Fokozzák az elszámoltathatóságot Eredménycentrikusak Monitoring alapot jelentenek. A közszolgálati szerződések tartalmaznak egy átfogó célt , és ehhez rendelten specifikus célokat . Minden specifikus célhoz eredménycentrikus teljesítménymérési módszer és meghatározott célkitűzés (target) tartozik. Ezek számszerűsített elvárások, amin keresztül a specifikus cél megvalósítása mérhető. az országos célokat lebontják helyi szintre is Az egyes szerződésekhez tartoznak technikai jegyzetek, amik a végrehajtás részletei tartalmazzák, továbbá hatékonysági technikai jegyzetek, melyek a hatékonyságnövekedés mérésére szolgálnak

16 REFORMKÍSÉRLETEK A közigazgatás modernizációja
Nemzetközi legjobb gyakorlatok REFORMKÍSÉRLETEK A közigazgatás modernizációja REFORMKÍSÉRLETEK A közigazgatás modernizációja

17 Német reform Korszerű állam – korszerű közigazgatás
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Német reform Korszerű állam – korszerű közigazgatás A jó kormányzás (good governance) szellemében megosztott felelősségre épül az 1998-ban indult reformfolyamat, melynek célja a közigazgatás modernizációja. A közigazgatás modernizációja Modern igazgatásszervezés erőforrások – hatékonyabb erőforrás-felhasználás a munkaerő képességei – extenzív személyügyi fejlesztés szakfeladatok – hatékonyabb teljesítmény ügyfélközpontúság – erősebb ügyfél-orientáció. A bürokrácia csökkentése A program célja, hogy megszüntesse a gazdaságot és az egyéneket sújtó szükségtelen szabályozásokat és bürokratikus akadályokat az innováció és a beruházások ösztönzése érdekében. Pl. dereguláció, a bírósági iratok elektronikus vezetése, a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás, a kötelező bejelentési ügyek egyszerűsítése Elektronikus kormányzás BundOnline 2005

18 STRUKTÚRÁK ÉS GYAKORLATOK Szervezet és működés
Nemzetközi legjobb gyakorlatok STRUKTÚRÁK ÉS GYAKORLATOK Szervezet és működés STRUKTÚRÁK ÉS GYAKORLATOK Szervezet és működés

19 FRANCIAORSZÁG Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok FRANCIAORSZÁG Igazságügyi Minisztérium Fő tevékenységi kör egyesíti és irányítja az igazságszolgáltatás szerveit, jogszabály-előkészítés egyes területeken (pl. családjog, állampolgárság, büntető igazságszolgáltatás), az igazságszolgáltatási szempontból meghatározza egyes területeken a főbb orientációkat (pl. áldozatvédelem, büntetőpolitika, szervezett bűnözés elleni küzdelem), és őrködik azok végrehajtása felett. Jelenleg Az igazságügyi reform (2006. dec.) fő elemei: a bíróképzés reformja büntetőeljárási reform a mediáció. miniszter főtitkár kabinet IGAZGATÓSÁGOK ÉS SZOLGÁLATOK jogi szolgáltatások polgári ügyek büntetőügyek igazságszolgáltatáshoz való jog büntetés-végrehajtás ifjúság jogvédelme információ és kommunikáció általános igazgatás európai és nemzetközi ügyek INFORMATIKAI, HÁLÓZATI ÉS E-KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK bíróképzés törvényszéki képzés az ifjúság jogvédelme, büntetés-végrehajtási ig. Korrupció-megelőzési Központi Szolgálat

20 FRANCIAORSZÁG Belügy- és Területfejlesztési Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok FRANCIAORSZÁG Belügy- és Területfejlesztési Minisztérium A tevékenyésg 2 pólusa: területi igazgatás * az állami jelenlét biztosítása *a közintézmények kohéziójának megteremtése *a decentralizáció keretében a helyi szabadságok és a közösségi kompetenciák feletti őrködés az állampolgárok és a javak biztonságának garantálása *a lakosság védelme a természeti kockázatokkal és egy esetleges konfliktus következményeivel szemben *a jogszabályok tiszteletben tart(at)ása helyi közösségekért felelős miniszter-helyettes belügy- és területfejlesztési miniszter Csendőrség területfejlesztési miniszter-helyettes A minisztérium pénzügyi és számviteli ellenőrzése kabinetek Területi Igazgatási Legfőbb Tanács főtitkárság Nemzeti Rendőrség Főigazgatósága Tárcaközi bizottságok (terület- és versenyképesség-fejlesztési, bevándorlási, bűnmegelőzési adminisztratív igazgatóságok: - területi modernizáció - HR - teljesítményértékelés, pénzügyek, ingatlanügy - IT és kommunikáció információs és kommunikációs bizottság nemzetközi és Európa-ügyi misszió központi igazgatóságok pl. közbiztonsági, területfigyelési, határrendőrségi, általános tájékoztatási szolgálatok pl. magasrangú személyek védelme, nemzetközi rendőri együttműködés speciális egységek pl. antiterrorista koordináció, kábítószer elleni küzdelem, áldozatvédelmi bizottság

21 Németország Szövetségi Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Németország Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (+ tartományi igazságügyi minisztériumok) Reformok: A Korszerű állam – korszerű közigazgatás c. átfogó reformprogram bürokráciacsökkentés pillére keretében: - Az igazságszolgáltatás igazgatásának modernizációja. (pl. a Szövetségi Igazságügyi Hivatal létrehozása) - Elektronikus kommunikációs formák bevezetése az igazságszolgáltatásban. (pl. bírósági iratok elektronikus vezetése, a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás) - A jogszabályok felülvizsgálata, dereguláció (Az Igazságügyi Minisztérium a deregulációra vonatkozóan koncepcionális ajánlásokat és segédanyagot készített a tárcák számára.) igazságügy-miniszter államtitkár parlamenti titkár főigazgatóságok törvénykezés igazgatási polgári jog büntetőjog kereskedelmi és gazdasági jog alkotmányjog, nemzetközi és európai jog

22 Németország Szövetségi Belügyminisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Németország Szövetségi Belügyminisztérium (+ tartományi belügyminisztériumok) Reformok: Korszerű állam – korszerű közigazgatás c. átfogó reformprogram fő felelőse a Szövetségi Belügyminisztérium. szövetségi igazságügy-miniszter parlamenti államtitkár tematikus főosztályok sport közszolgálat európai és nemzetközi kapcsolatok közigazgatás korszerűsítése általános igazgatás alkotmányjog, közgazgatási jog, európai jog államtitkár kabinet rendőrségi ügyek, terrorizmus elleni küzdelem Szövetségi Rendőrség kérdései belbiztonság migráció, integráció, menekültügy Válságkezelési Hivatal

23 Finnország Belügyminisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Belügyminiszter Regionális ügyekért felelős miniszter Tevékenységi kör: Belügyminiszter rendőrség Határőrség migrációs igazgatás mentési szolgálatok általános igazgatás (személyügy, pénzügyi tervezés, nemzetközi kapcsolatok) Regionális ügyekért felelős miniszter regionális fejlesztés Önkormányzatok Közigazgatás Közszolgálat lakásügy (a Környezetvédelmi Minisztériummal közösen) Főtitkár Államtitkár Államtitkár menedzsment támogatási belső audit sajtó és kommunikáció Védelmi főosztály Igazgatási osztály Régió és közigazgatás-fejlesztési főosztály Rendőri főosztály Pénzügyi osztály Önkormányzati főosztály Határőrségi főosztály Belső ellenőrzési osztály Bevándorlási főosztály Menedzsment csoportok Minden szervezeti egységen belül működik. Tervezi, koordinálja a szervezet feladatait Elnök (szervezeti egység vezetője) + alegységek vezetői munkatárs Nemzetközi ügyek osztálya Kiemelt projektek megvizsgálja a minisztérium tevékenységi körébe tartozó társadalmi-politikai irányvonalakat és hatásokat, meghatározza és elfogadja a teljesítményterveket, majd értékeli azokat. Hosszú távú stratégiai feladatokat lát el. Elnöke a belügyminiszter, tagjai a két miniszter, a főtitkár, a nagyobb szervezeti egységek vezetői, speciális miniszteri tanácsadók valamint egy beosztott munkatárs. Minisztériumi Menedzsment Csoport Belső Biztonsági Menedzsment Csoport Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Menedzsment Csoport

24 Finnország - Minisztériumi projektek
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Szakértői központ program Biometriai projekt Nemzetközi szakértői erőforrások optimális felhasználása Helyi, regionális, nemzeti erőforrások összegyűjtése Régió képességeinek növelése Multidiszciplináris irányító testület, minisztériumi és az üzleti életből jött szakemberek Koordinálja a biometrikus azonosítók használatát a közszférában Elősegíti a rendészeti célú felhasználást; Irányító bizottság (tisztviselő elnök, projektvezető)< munkacsoportok < minisztériumi és más kormányzati szervek tagjai Regionális centrumok programja végéig, 34 régióban Évi 16,5 millió euro támogatás Elősegíteni: szub-regionalizmust, hálózatépítést, a hozzájárulás- és a részvétel elvének alkalmazását, szociálisan fenntartható fejlődést Helyi demokrácia-fejlesztési projekt Az önkormányzatok és közszolgáltatások újraszabályozásának projektje Civil részvételt elősegítő alprojekt Projektmenedzser < szakértői munkacsoport ~ partner önkormányzatok; régiók Átalakítani a közszolgáltatások és önkormányzatok szervezési elveit (következő évtizedben várható demográfiai és gazdasági változások figyelembe vételével) tervezési időszak: május – 2006 május 31. végrehajtási szakasz: 2011-ig hónapokra bontott ütemterv Miniszteri munkacsoport > önkormányzatok és közszolgáltatások munkacsoportja > előkészítő munkacsoportok: szociális és egészségügyi; oktatási; műszaki és egyéb; regionális implementációért felelős. Online közszolgáltatási projekt 2004. Január – december Információs társadalom programja Új eljárások, elektronikus hozzáférhetőség biztosítása Irányító bizottság + projektmenedzser (BM-ből)

25 Finnország Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Szervezet: miniszter főtitkár (a miniszter munkáját segíti az igazgatás és a stratégiai tervezés területén) 3 főigazgatóság (jogszabály-előkészítési, büntetőpolitikai, igazságügyi igazgatási) 5 osztály (igazgatási, gazdasági, média és kommunikációs, statisztikai, nemzetközi) Tevékenységi kör: jogszabály-előkészítés (alkotmány, alapvető közigazgatási jogszabályok, választások, népszavazások, a pártok pénzügyi felügyelete, családjog, öröklési jog, szerződések joga, fogyasztóvédelmi és társasági jog, csődtörvény, büntető törvénykönyv stb.) az igazságszolgáltatási rendszer munkájának támogatása (Bűnügyi Szankciók Ügynöksége, börtönök, büntetés-végrehajtási intézetek, próbaidő szolgálat, Országos Bűnmegelőzési Tanács) nemzetközi együttműködés Öntudatos Polgárság Program – a kormányzati program végrehajtásának fő felelőse az igazságügy- miniszter, 4 más miniszter is részt vesz benne.

26 Egyesült Királyság Belügyminisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Belügyminiszter (átfogó felelősség a tárca munkájáért) Igazságügy-miniszter Igazságügyi államtitkár Tevékenységi kör rendvédelem belbiztonság igazságügyi rendszer Bevándorlás Kiemelt célok: a közbiztonság és az emberek biztonságérzetének növekedése Több elkövető elfogása, megbüntetése, a visszaesés megakadályozása, az áldozatok megsegítése. A drog- és alkoholfogyasztás visszaszorítása. A migrációból előnyeinek kihasználása, a bevándorlási törvényekkel és a menedékjoggal való visszaélések megelőzése. Az állampolgárok, a közösségek és az önkéntes szektor szorosabb bevonása a szociális kérdések kezelésébe. Az esélyegyenlőség és egymás tiszteletben tartásának erősítése. Bevándorlásügyiminiszter Bevándorlásügyi államtitkár Állandó titkár Rendőrségi és biztonsági miniszter Rendőrségi és biztonsági államtitkár A tárca felügyelete alá tartozó ügynökségek, hivatalok felügyeletét a főigazgatóságok látják el. Főigazgatóság 1 Főigazgatóság 2 Főigazgatóság 3 Főigazgatóság 4 Főigazgatóság 5 Főigazgatóság 6

27 LUXEMBURG Környezetvédelmi Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Irányítása alatt működik a Környezetvédelmi Hivatal és a Vízügyi és Erdészeti Hivatal Feladata: a kormány környezetvédelmi programjának végrehajtása a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Programjával kapcsolatos feladatok koordinálása a természeti és emberi környezet védelmével kapcsolatos egyéb intézkedések meghozatala Tevékenységi területek: levegő zaj megújítható energia hulladék erdők természetvédelem vadászat fenntartható fejlődés

28 LUXEMBURG Környezetvédelmi Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok LUXEMBURG Környezetvédelmi Minisztérium A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAI Társadalmi mutatók A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem S_01- bizonytalansági index S_02 - munkanélküliségi ráta A legszegényebb országok fenntartható módon való segélyezése S_03 - fejlesztési segély (APD) A generációk közti szolidaritás biztosítása S_04 - függőségi index Demográfiai növekedés S_05 - a népesség növekedési üteme Esély az egyéni képességek fejlesztésére S_06 - az alap iskolázottsági szint Az egészséges élettartam meghosszabbítása S_07 - a halálozási okok megoszlása A munkahelyi balesetek megelőzése S_08 - munkahelyi balesetek A megfelelő lakáshoz való hozzájutás javítása S_09 - népsűrűség Gazdasági mutatók A tartósan nagy teljesítményű gazdaság előmozdítása E_01 - GDP (reálértékben) E_02- a beruházások súlya Szilárd és diverzifikált gazdasági struktúrák előmozdítása E_03 - gazdasági szerkezet A jövő generációi eladósodásának elkerülése E_04 - államadósság Az árak növekedésének megfékezése és a vásárlóerő fenntartása E_05 - inflációs ráta Az energiahatékonyság javítása és a megújítható erőforrások használatának előmozdítása E_06 – energiaintenzitás E_07 - a nemzeti termelés részesedése a végső villamosenergia-fogyasztásban Egy másfajta mobilitás ösztönzése E_08 - szárazföldi közlekedés Az agrárszektor gazdaságosságának javítása E_09 - az agrárjövedelmek növekedése Környezetvédelmi mutatók A vízminőség javítása N_01 - vízszennyezettségi fok Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése N_02 - a hat alapvető üvegházhatású gáz kibocsátása A levegőminőség javítása N_03 - a légkör alsó rétegeiben az ózontermelésért felelős két alapvető anyag kibocsátása Luxemburg területének fenntartható módon való rendezése N_04 - talajhasznosítás Fenntartható mezőgazdaság, a természet tisztelete és magas minőségű élelmiszerek előállítása N_05 - a biogazdálkodás területe N_06 - mezőgazdasági területek és a flóra és fauna természetes élőlényeinek védelme N_07 - az erdők fitoszaniter állapota Fenntartható erdőgazdálkodás N_08 - a védett területek kiterjedése A biodiverzitás és a természetes élettér védelme N_09 - hulladékgazdálkodás

29 Nemzetközi legjobb gyakorlatok
Franciaország – Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődésügyi Minisztérium Nemzeti Stratégia a Fenntartható Fejlődésért ( ) a három pilléres (gazdaság, társadalom, környezet) nyugvó stratégia 45 indikátort határozott meg. A stratégia végrehajtását évente értékelik. szervezeti háttér: Fenntartható Fejlődésügyi Tárcaközi Bizottság (CIDD) Tevékenységek: Tudományos kutatások Kockázatok, ártalmak Természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok vízügy GMO Ipari kockázatok Fenntartható fejlődés Természeti veszélyek Környezeti állapotfelmérés szennyezés Természet- és tájvédelem Biodiverzitás éghajlatváltozás

30 Németország – Környezet-, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Miniszter Sajtó referatúra Miniszteri iroda Kabinet és Parlament referatúra Rendészeti államtitkár Államtitkár Parlamenti államtitkár Személyi referens Részleg 1 Részleg 2 Részleg 3 Részleg 4 Részleg 5 Részleg 6 Tevékenységi kör: éghajlat és energia éghajlatváltozás megújítható energia nukleáris biztonság emisszió radiológiai védelem hulladék, talaj, víz hulladékgazdálkodás talajvédelem szennyezett területek vízgazdálkodás vegyi biztonság és légszennyezettség-ellenőrzés alapvető környezetvédelem-politikai kérdések környezettudatos nevelés Biodiverzitás Kiemelt területek Nemzeti kibocsátási terv Nemzeti Klímavédelmi program 2005 Széndioxid-kezelési program

31 Finnország – Környezetvédelmi Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Finnország – Környezetvédelmi Minisztérium Tevékenységi kör: környezetvédelem - éghajlatváltozás - ózonréteg védelme - légszennyezettség-ellenőrzés - zajcsökkentés - vízvédelem - hulladékgazdálkodás - talajvédelem - vegyi és környezeti kockázatok - géntechnológia - környezeti katasztrófák, balesetek - környezeti hatásvizsgálatok - fenntartható fogyasztás és gyártás - természetvédelem védett területek védett fajok természetes élőhelyek védelme tájvédelem rekreáció, természetturizmus - lakásügy - a területek hasznosítása és beépítése - a víz mint energia hasznosítása Környezetvédelmi miniszter Államtitkár Állandó titkár Földhasználati főosztály Lakásügyi miniszter Lakás és építésügyi Környezet- védelmi Stratégiai tervezés Belső ellenőrzés Kutatás Adminisztrációs részleg Nemzetközi részleg Kommunikációs részleg Kiemelt területek Fenntartható fejlődési program Vízvédelem A Balti-tenger megőrzési programja

32 Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztérium
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Környezeti és klímaváltozásért felelős miniszter Fenntartható gazdálkodásért és élelmiszerekért felelős miniszter 5 fő stratégiai prioritás: - éghajlatváltozás és energia - fenntartható fogyasztás és gyártás - a vidék és a természeti erőforrások védelme - fenntartható rurális közösségek - fenntartható mezőgazdaság és élelmiszerszektor, ide értve az állategészségügyet és –jólétet is A minisztérium munkáját, és a stratégiai prioritások megvalósítását számos szervezet segíti: a minisztérium végrehajtó szervei (pl. Országos Állategészségügyi Szolgálat) a nem-minisztériumi köztestületek (pl. Környezetvédelmi Ügynökség) az állami vállalatok (pl. brit vízművek) és egyéb szervezetek (pl. nemzeti parkok hatóságai). Helyi környezetért, tengerekért, és állategészségügyért felelős miniszter Államtitkár Állandó titkár Parlamenti titkár A tárca felügyelete alá tartozó ügynökségek, hivatalok felügyeletét a főigazgatóságok látják el. Főigazgatóság 1 Főigazgatóság 2 Főigazgatóság 3 Főigazgatóság 4 Főigazgatóság 5 Főigazgatóság 6

33 Franciaország – Miniszterelnöki Hivatal
Nemzetközi legjobb gyakorlatok Franciaország – Miniszterelnöki Hivatal MINISZTERELNÖK Miniszterek által irányított és a miniszterelnök által felügyelt szervek Miniszterelnökség fejezetéhez tartozó, de önálló közigazgatási szervek Közintézmények ENA A miniszterelnök által közvetlenül irányított szervek Miniszterek által irányított szervek 1. Kabinet 2. Tárcaközi koordináció Kormányzati Főtitkárság Európai Ügyek Főtitkársága Nemzetvédelmi Főtitkárság Kormányzati Információs Szolgálat Tengerészeti Főtitkárság Terminológiai és Nyelvújítási Bizottság Francia Nyelv Legfelső Tanácsa 3. Általános információ Hivatalos Lapok Igazgatósága Francia Dokumentációs Igazgatóság Közigazgatási Információs Tárcaközi Központok 4. Támogató Egység Miniszterelnöki Pénzügyi és Igazgatási Szolgálatainak Igazgatósága 5. Ágazati koordináció Szakképzési Akkreditációs Nemzeti Bizottság Média-fejlesztési Igazgatóság Közigazgatási Főtanács Állami Ingatlanvagyon Tárcaközi Bizottsága 6. Kutatás, tanácsadás és képzés Gazdasági Elemzések Tanácsa Társadalmi Elemzések Tanácsa Nyugdíjrendszer Tanácsa Információs Technológiai Stratégiai Tanács Tervezési Főbiztosság (Közpolitikák értékelésének Nemzeti Tanácsa, Nemzetközi Információs és Újszerű Tanulmányok Központja, Társadalmi Kohéziós, Bér-és Foglalkoztatási Tanács) Egészségügyi és Élettani Etikai Nemzeti Konzultációs Bizottság - Közszolgálati miniszter Kabinetje - Parlamenti Kapcsolatokért Felelős Államtitkár Kabinetje - Régiók és Területfejlesztés Képviselete - Államszervezet és Közigazgatási Modernizációjának Képviselete - Közigazgatás Egyszerűsítési és Ügyfélszolgálati Képviselet - Elektronikus Közigazgatás Fejlesztési Ügynökség Pl. - Azbeszt kockázatok elleni, illetve megelőzéssel foglalkozó Tárcaközi Bizottság - Nemzeti Vízügyi Bizottság Gazdasági és Felzárkóztatási Nemzeti Tanács - Társadalmi Kirekesztés és Szegénység Elleni Küzdelem Nemzeti Tanácsa tsága Közigazgatási okiratok hozzáférésének Bizottsága Emberi Jogok Nemzeti Bizottsága Katonai Titokvédelmi Bizottság Sajtóügynökségek és Sajtó-egyenlőség Bizottsága Köztársasági Ombudsman Egyéb, felügyelt szervek Francia-brit Tanács Francia Tagozata Életkörülményeket Kutató Tudományos Központ Gazdasági fejlődés francia Megfigyelő Központja Minisztériumi egységhez tartozó, de a miniszterelnök mellé rendelt szervek Pénzügyi ellenőr Nemzeti levéltár

34 Németország – Szövetségi Kancellária
Nemzetközi legjobb gyakorlatok

35 Anglia - Kormány Iroda (Cabinet Office)
Nemzetközi legjobb gyakorlatok

36 Szlovén kormány-struktúra
Nemzetközi legjobb gyakorlatok


Letölteni ppt "Nemzetközi legjobb gyakorlatok – Kulcs a megújuláshoz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések