Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hit és egészség Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hit és egészség Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád"— Előadás másolata:

1 Hit és egészség Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 2008. május 30. Bethesda Kórház

2 A mai helyzet: A hit, a vallás és az orvoslás évezredeken át igen szorosan összekapcsolódott. Részben ennek ellenhatásaként a mai orvoslásban a "világi dogma, világi hitvallás", a "secular credo" vált szinte kötelezővé, ami nem veszi figyelembe a spiritualitás és a kultúra alapvető szerepét az emberi "egész"-ség megőrzésében.

3 Victor Frankl ( ) alapvető emberi szükségletek – amelyekben az emberi lélek leginkább magára ismer – az élet értelmének keresése és a lelkiismeretben megnyilvánuló erkölcsi döntés. A pszichoanalízissel és a biológiai determinizmus híveivel szemben Frankl azt állítja, hogy a lélek szabadsága, önálló létezése elsősorban az erkölcsi döntésekben nyilvánul meg. A lélek szabadsága, erkölcsi önállósága éppen a szélsőséges léthelyzetekben, krízisekben, súlyos betegségben, haldoklásban mutatkozik meg leginkább.

4 Az emberi szükségletek szintjei:
Frankl a második világháború idején három évig volt különböző koncentrációs táborokban Freud és Maslow szükséglet elmélete szerint az alapvető szükségletek – például az éhség – elmossák az egyéni különbségeket, Frankl saját tapasztalatai alapján az állítja, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: „A koncentrációs táborokban éppen hogy különbözőek lettek az emberek. A disznók itt lelepleződtek. De a szentek is. Épp az éhség leplezte le őket.” (Frankl 1996)

5 Maslow szükséglethierarchiája
Az önmegvalósítás szükséglete Az elismerés iránti szükséglet (önbecsülés, elismerés, status) Szociális szükségletek (valahová tartozás, szeretet) A biztonság iránti szükséglet (biztonság, védelem) Fiziológiai szükségletek (éhség, szomjúság)

6 Hungarostudy felmérések
személy személy személy 2006 követéses vizsgálat kb 5000 személy célja: az egészségi állapot szociális, kulturális, pszichológiai, életmód hátterének elemzése

7 Vallásosság, spiritualitás a magyar népesség körében
31% mondta magát nem hivőnek, 19 % nem gyakorolja vallását, 18% a maga módján, 16% egyházában ritkán, 16% rendszeresen egyházában. 2002-ben 25% mondta magát nem hívőnek, 18 % nem gyakorolja vallását, 27 % a maga módján, 17 % ritkán egyházában, 13 % rendszeresen egyházában

8 Vallásosság, spiritualitás a magyar népesség körében

9 Mennyire fontos életükben a vallás (2002)
35 % - egyáltalán nem fontos 39 % - kissé fontos 20 % - nagyon fontos 6 % - minden cselekedetüket befolyásolja

10 Nem hívők aránya (2002)

11 Nemek közti megoszlás Nők Férfiak Nem hívő 21% 31%
Egyházban gyakorolja 35% 25%

12 Nemek közti megoszlás Nők Férfiak Nem fontos a vallás 27% 44%
Nagyon fontos a vallás 33% 17%

13 Vallásgyakorlás megyei aránya:

14

15

16 Dohányosok aránya a vallásgyakorlás szerint (34,7% ffi, 22,9% nő)
18-44 férfi 18-44 nő 45-64 férfi 45-64 nő Nem hívő 41% 33% 37% Nem gya-korolja 45% 36% 29% Maga módján 40% 27% Ritkán egyh.ban 24% 32% Rendszeresen 16% 15% 19% 11%

17 A napi cigarettaszám különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 37,662 Átlag: 10,0)

18 2001-ben betegség miatt kiesett napok különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 9,513 Átlag: 20,1)

19 A munkaképesség csökkenés különbségei a vallásgyakorlás módja szerint a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 6,200 Átlag: 0,9)

20 A WHO jólléti kérdőív különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 13,785 Átlag: 7,7)

21 A Beck Depresszió Skála különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 13,112 Átlag: 7,9)

22 Az ellenségesség különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 10,728 Átlag: 3,7)

23 A kooperativitás különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 13,513 Átlag: 14,4)

24 Evés, ivás nehéz helyzetben, mint megbirkózás különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 25,971 Átlag: 0,6)

25 Érzelemközpontú megbirkózás különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 8,972 Átlag: 3,3)

26 Nehéz helyzetben szülőre számíthat különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 5,454 Átlag: 1,7)

27 Nehéz helyzetben munkatársra számíthat különbségei a vallásgyakorlás módja szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 6,903 Átlag: 1,2)

28 Dohányosok aránya a vallás fontossága szerint (34,7% ffi, 22,9% nő)
18-44 férfi 18-44 nő 45-64 férfi 45-64 nő Nem fontos 44% 33% 40% 34% Kissé fontos 38% 30% 35% 25% Nagyon fontos 27% 22% Mindent befolyás 26% 10% 11% 14% Összesen 36%

29 A napi cigarettaszám különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 35,213 Átlag: 10,0)

30 A tömény alkoholfogyasztás különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem és életkor szerint (Sig 0,000 n: F: 6,077 Átlag: 0,4 dl)

31 A munkaképesség csökkenés különbségei a vallás fontossága szerint a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 13,057 Átlag: 0,9)

32 A Beck Depresszió Skála különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,001 n: F: 5,483 Átlag: 7,9)

33 A kooperativitás különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 19,362 Átlag: 14,4)

34 Evés, ivás nehéz helyzetben, mint megbirkózás különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 19,381 Átlag: 0,6)

35 Problémaközpontú megbirkózás különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem, életkor és végzettség szerint (Sig 0,000 n: F: 39,291 Átlag: 8,3)

36 A tolerancia különbségei a vallás fontossága szerint 2002-ben a Hungarostudy 2002 alapján korrigálva nem és életkor szerint (Sig 0,018 n: F: 3,364 Átlag: 2,33)

37 A Hungarostudy 2006 eredményei:

38 A vallásgyakorlással szignifikáns kapcsolatban álló változók 2006-ban korrigálva nem, életkor és végzettség szerint Életkor BDI Élet- célok Ciniz- mus Riva- lizálás Önkárosító magatartás Boldog- ság Elége- dettség Házas- társi stress 0-44 +/- + - 45-64 65 vagy több

39 A vallás fontosságával szignifikáns kapcsolatban álló változók 2006-ban korrigálva nem, életkor és végzettség szerint Életkor BDI Élet- célok Ciniz- mus Riva- lizálás Önkárosító magatartás Boldog- ság Elége- dettség Házas- társi stress 0-44 +/- + - 45-64 65 vagy több

40 A vallásgyakorlással szignifikáns kapcsolatban álló változók 2006-ban korrigálva nem, életkor és végzettség szerint Életkor Munkahelyi kontroll Sport Fizikai erő- kifejtés Dohány-zás Igen/nem Napi cigaretta-szám Sörfo- gyasztás 0-44 + - 45-64 65 vagy több

41 A vallás fontosságával szignifikáns kapcsolatban álló változók 2006-ban korrigálva nem, életkor és végzettség szerint Életkor Munkahelyi kontroll Sport Fizikai erő- kifejtés Dohány-zás Igen/nem Napi cigaretta-szám Sörfo- gyasztás 0-44 - + 45-64 65 vagy több

42 A vallásgyakorlás hatása (életkor, nem és iskolázottság szerinti korrekció után) :
Élet értelmébe vetett hit erősebb, Boldogabbak, elégedettebbek a fiatalok Magasabb kooperativitás, Adaptívabb megbirkózási módok, Alacsonyabb bizalmatlanág, Magasabb társas támogatás, Kevesebb dohányzás, Alacsonyabb depresszió, Jobb életminőség (WHO), Jobb munkaképesség, Kevesebb betegnap

43 A vallás fontosságának hatása (életkor, nem és iskolázottság szerinti korrekció után) :
Erősebb élet értelmébe vetett hit, Boldogabbak a fiatalok Magasabb tolerancia, Magasabb kooperativitás, Adaptívabb megbirkózási készségek, Kevesebb dohányzás és alkoholfogyasztás, Erősebb társas háló

44 A vallás fontosságával kapcsolatos paradox jelenség (kor,nem és iskolázottság szerinti korrekció után): Közöttük magasabb volt a depresszió és a munkaképtelenség aránya A krónikus betegek között fokozódik a vallás fontosságának érzete!


Letölteni ppt "Hit és egészség Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád"

Hasonló előadás


Google Hirdetések