Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar sport versenyképessége kutatás pozícionálása Tóth Ferenc - BCE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar sport versenyképessége kutatás pozícionálása Tóth Ferenc - BCE"— Előadás másolata:

1

2 A magyar sport versenyképessége kutatás pozícionálása Tóth Ferenc - BCE

3 A kutatás fő célja A kutatás a magyar sportot érintő teljesítményi,
gazdasági, működési és menedzsment kihívásokra keresi a lehetséges válaszokat.

4 Potenciális felhasználók
A magyar sport különféle szinteken megjelenő döntéshozói, illetve koordinációs feladatokat ellátói. A mikroszintű egységek sportvezetési szakemberei. Más stratégiai kulcs érintettek (pl. finanszírozók). Képzés, tanácsadás.

5 A kutatás aktualitása A kutatás aktualitását az adja, hogy a növekvően gazdasági szemléletű és erőteljesen nemzetköziesedett világban a sport művelésének feltételeit jelentő környezet megváltozott és magában a sportban is mélyreható, gyakran globális szintű változások zajlanak, amelyek ezen, a társadalmi közegbe nagyon sokoldalúan beágyazódást igénylő területet olyan kihívás elé állítják, amelyekre nincs közvetlenül adódó válasz.

6 Tudományos pozícionálás
A stratégiai döntéshozatalhoz szükséges kontextus differenciált feltárása Általános és sportágspecifikus jellemzők Hivatásos és szabadidősport Sportszervezeti stratégiai alternatívák elemzése Teljesítménymérés és menedzsment fejlesztési lehetőségek az egyes szinteken Szemléleti keret: a magyar sport nemzetközi versenyképessége

7 Kutatási témák kialakítási lehetőségei
Kutatási probléma-megközelítés Normatív (etikai, kulturális) Intézményi és szabályozási szervezet, szervezeti egység/funkciók Magatartási és motivációs osztály, vagy csoport Tényfeltáró és diagnóziskészítő egyéni csoport/csapat sportág típus nemzeti sport Koncepcionális, modellező Vizsgálati szint lokális regionális nemzeti nemzetközi világ Versenyképességi terjedelem

8 A versenyképesség szubsztantív tényezői
Sport és társadalmi teljesítmény Versenyeredmény Magatartási minta reputáció Aktivizálás és figyelem Sportolói közösség Média Politika Erőforrásvonzás Tehetségek Finanszírozók Költséghatékonyság és jövedelemtermelési képesség Stratégia és menedzsment Belső Külső kapocs Érdekérvényesítési

9 Menedzsment előfeltevések dilemmái
Régi A sport sikere a sportolók teljesítményén múlik. Új A sportolók teljesítményének értékesnek kell lennie az érintettek, így pl. a nézők, a média, a finanszírozók, vagy a sport döntéshozók számára. A sportolóknak és sportirányítóknak a sportban kell járatosnak lenniük. A sportolóknak és az irányítóknak fejleszteniük kell egyéb releváns képességeiket is, pl. nyelv, kommunikáció, kooperációs készség, intellektuális kompetencia, tárgyalás és kapcsolatépítés, menedzsment. A sport teljesítmény megalapozza a finanszírozást és a gazdasági eredményességet. A kapcsolat összetett, többek között a kritikus erőforrások hozzájárulásán és költségén, valamint a sikerrel megszerzett érdeklődés és figyelem piacosíthatóságán és ebben való képességeken múlik. A hivatásos sport eredményességét az érmeken, szabadidősportnál a mozgósító képességen keresztül megmérhetjük. Az eredményesség mérése nem szűkülhet le egy-egy teljesítménymutatóra, hanem az adekvátan megfogalmazott stratégiai eredménycélok és az azokhoz vezető eszközcélok rendszerében mérni kell a célelérés hatékonyságát és az érintetti Kihatásokat és a releváns versenyképességi szint újratermelhetőségét.

10 Példa a stratégiai modellezésre
gazdasági siker preferált sport sztár modell A B gazdasági belépési korlát trade off modell sport siker képességi belépési korlát Szervezeti stratégiai dilemmák: A: gazdasági egyensúly vs. moral hazard B: erőltetett siker vs. resource hazard

11 A sport kulturális értékteremtése
Értékek Teljesítmény Elismerés Népszerűség Önbecsülés Rituálék Himnusz Olimpiai láng Hősök Bajnokok Sztárok Olimpikonok Szimbólumok Csapatzászlók Trikók Csapatindulók

12 Mit várunk a kutatásról?
Problémafeltárás Stratégiai kontextusok differenciált leírása Teljesítménymérés és menedzsment javaslatok Sportmenedzsment képzés fejlesztése Az egyetemi szféra együttműködésének növelése a sportszervezettel és intézményekkel Interdiszciplináris kutatói műhely

13 Érintetti értékelés Érintett Elvárása Hozzájárulása Kezelése Sportoló
Fejlődés Önmegvalósítás Jövedelem Elismerés Sportpiaci érték Sport teljesítmény Érdeklődés növelés Reputáció Értékesíthető erőforrás Monopolizálás Fejlesztés Piaci értékesítés Teljesítmény költségelemzés Politikai szféra Racionális: Alkalmasság a politikai tőke növelésére A szavazók ízlésének megfelelő sport támogatása A támogatás egységére jutó elérhető szavazók száma Általános reputáció növelés Irracionális: Kedvelem én ezt a sportot? Pénzügyi támogatás Sportág, illetve egyedi preferenciák Szabályozási kedvezmény Kapcsolati tőke mobilizálása Megjelenés rendezvényeken Kooperáció keresés Nyilvánosság biztosítása Visszacsatolási lehetőségek kihasználása Vállalat Vállalat image növelési alkalmasság Hirdetési érték Érték és attitűd összekapcsolás „Jó állampolgár” A marketing igény és érték szerinti támogatás Demonstrációs hatás Kapcsolati tőke Informálás bevonás Nyilvánosság biztosítás Aktív népszerűsítés

14 A versenyképesség mint szemléleti keret
Szükségletkielégítésben (fogyasztói értékteremtésben) versenyképes (értékdimenziók) Relatív hatékonyság (másokhoz képest költséghatékony, etc.) /teljesítményi mutatók/ Reprodukálhatóság (sport kultúra, teljesítményel-sőbbséget reprodukáló bázis, innovációs előny, adaptív hatékonyság) Jövőkép súlypontok és stratégiák (stratégiavezérelt, teljesítményelvű és hosszú távú)

15 A versenyképesség stratégiai menedzsment kerete
Vizionált versenyképesség: pozíció és jövőkép I. Kontextus és értékelés II. Stratégiai pozícionálás Menedzsment Megvalósító értékteremtő rendszer V. Teljesítmény értékelés és menedzsment Realizált versenyképesség


Letölteni ppt "A magyar sport versenyképessége kutatás pozícionálása Tóth Ferenc - BCE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések