Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEKE Mihály András International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEKE Mihály András International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný."— Előadás másolata:

1 BEKE Mihály András International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond

2 VISEGRÁD a TÖRTÉNELEMBEN 1335. november, Visegrád, királytalálkozó
I. Anjou Károly magyar király, Luxemburgi János cseh király, fia és örököse Károly morva őrgróf, III. (Nagy) Kázmér lengyel király, I. Rudolf szász és III. Boleszló sziléziai herceg, a német lovagrend képviselői. 1991. február 15. Václav Hável cseh elnök, Lech Walesa lengyel elnök, Antall József magyar miniszterelnök találkozója 2000. június 9. Štiřín, Csehország Létrehozták a Nemzetközi Visegrádi Alapot. 2004. május 1. A V4-ek csatlakoztak az EU-hoz. 2013. Közép-Európa Éve (V4+KEK : magyar elnökség)

3

4 A Nemzetközi Visegrádi Alap
a Külügyminiszterek Konferenciája Nagykövetek Tanácsa Titkárság: Pozsony, Szlovákia Munkanyelv: angol Éves ktsgv:7.M€ (4x1.75M/€ország)=„saját pénzünk!“=>kb.466M/2012/HU (kultúrális) diplomáciai eszköz CÉL: V4-együttműködés egymással/együtt másokkal . A Nemzetközi Visegrádi Alap alapító okiratát június 9-én írták alá a csehországi Štiřín-ben a Visegrádi Négyek (V4) országai, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia. A szervezet székhelye Pozsonyban található. Az 1991 óta működő visegrádi együttműködésnek ez az egyetlen intézményesült szervezete. Az Alap fő célja, hogy elősegítse elsősorban a V4 országok, de azon túl a közelebbi és távolabbi szomszéd országok – különösen, de nem kizárólagosan a kelet-európai, nyugat-balkáni és dél-kaukázusi nem EU-tagországok - közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló együttműködések, valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatásával. Ennek eszköze az Alap által kidolgozott pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amelyre az országok által befizetett pénzösszegeket fordítják és amely nyitva áll minden, a négy ország bármelyikének állampolgárságával rendelkező személy, vagy az ezen országok bármelyikében bejegyzett civil szervezet előtt.  ************* Az Alap elnökségét úgynevezett rotációs rendszerben félévente más-más alapító ország látja el, az angol elnevezések ABC-rendjében. Hivatalos nyelve az angol. Az Alap szervezetét a döntéshozó és végrehajtó szervek, valamint a Titkárság alkotják. A döntéshozás két szerv, a Külügyminiszterek Konferenciája és a Nagykövetek Tanácsa kezében összpontosul. Az Alap vezető szervei a Külügyminiszterek Konferenciája és a Nagykövetek Tanácsa. Végrehajtó testülete az ügyvezető igazgató és igazgatóhelyettes. Adminisztratív szerve a Titkárság. A Külügyminiszterek Konferenciája (Conference of Ministers of Foreign Affairs') az Alap legfőbb szerve. Tagjai a V4 országok mindenkori külügyminiszterei. A konferencia elsődleges feladata, hogy meghatározza és jóváhagyja a szervezet fő profilját, fejlődésének irányát, éves költségvetését, a Titkárság munkáját a rendjét. A Külügyminiszterek Konferenciája a tagjai közül választja meg az Elnököt. Az Alap elnökségét úgynevezett rotációs rendszerben félévente más-más alapító ország látja el, az angol elnevezések ABC-rendjében. A Külügyminiszterek Konferenciája egyhangú döntéseket hoz és évente legalább egyszer ülésezik, hogy értékelje a célok megvalósítását től a Külügyminiszterek Konferenciájának elnöki tisztét Csehország tölti be. A Nagykövetek Tanácsa (Council of Ambassadors) tagjai az éppen elnöklő ország vezetőjéhez akkreditált nagykövetek vagy tanácsosok (Chargé d’Affaires), és legalább hat havonta egyszer ülésezik. Feladata elsősorban a Külügyminiszterek Konferenciájának előkészítése, illetve a támogatási összegek odaítélése, az Alap céljaival összhangban, valamint az Alap tevékenységéről szóló beszámolók elkészítése. A Nagykövetek Tanácsának feladata jóváhagyni támogatás és megvalósítás céljából a kiválasztott projekteket. Az ügyvezető igazgató (executive director) felelős az Alap céljainak alkalmazásáért. Hároméves időtartamra választja meg a Külügyminiszterek Konferenciája augusztus 1-től Forrai Kristóf látta el ezt a feladatot, aki a lengyel Andrzej Jagodzińskit váltotta székében. Jelenleg a cseh Petr Vágner az ügyvezető igazgató. Az ügyvezető igazgató helyettese (deputy executive director) is hasonló feladatokat lát el. A Titkárság az adminisztrációs feladatokat végzi. Vezetője az ügyvezető igazgató. Ebben a feladatkörben a pályázatok regisztrációjáért és a nyilvánosság tájékoztatásáért felelős.

5 AZ ALAP TÁMOGATÁSI PROGRAMJAI
1.Mobilitási programok: Ösztöndíjak->V4/Ny-Balkán/E4aP/Tajvan Művészeti tanulmányutak ->V4/New York 2.Visegrádi Egyetemi Tanulmányi Program 3.Támogatási program: Kis/Általános/Stratégiai (Visegrád+,V4EaP) A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP TÁMOGATÁSI FORMÁI EGYÉNI PROGRAMOK ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAM   Visegrádi belső ösztöndíj-program ( Intra - Visegrad Scholarship) Külső ösztöndíj (Out - Going Scholarship) "Befogadó" ösztöndíj ( In - coming Scholarship) A "harmadik ország"-típusú ösztöndíj VISEGRÁDI ÖSZTÖNDÍJ A Nyílt társadalom ARCHÍVUMÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁRA MŰVÉSZEK REZIDENCIA-PROGRAMJA (Tanulmányutak) (VARP) MŰVÉSZEK REZIDENCIA-PROGRAMJA –New Yorkban (Tanulmányutak) (VARP-New York) TÁMOGATÁSI PROGRAMOK  Kis támogatások (Small Grants) (5.000 €-ig) Általános támogatásoki (Standard Grants) (5.001 €-nál magasabb összeg) Visegrádi stratégiai támogatások (az éves stratégiai prioritásokba illeszkedő projektek) VISEGRÁDI EGYETEMI TANULMÁNYOK-PROGRAM (a Közép-európával foglalkozó új egyetemi kurzusok támogatása) VISEGRÁD+ program - a Közép-európai Kezdeményezés (KEK) és a Nyugat-Balkán országainak állampolgárai részére NEMZETKÖZI VISEGRÁDI DÍJ ****************  Az Alap legfőbb tevékenysége és célja, hogy pályázatok kiírásával és támogatásával erősítse a V-4 országok közötti kohéziót. A befizetett pénzösszeg kb. 8%-át teszik ki az adminisztratív költségek (Titkárság), a többi pénz pedig a pályázati alap és az iskolai ösztöndíjak pénzlapja között oszlik meg. VÁLTOZÁSOK, ÚJDONSÁGOK 2011. március 1-jétől a Kis-, Standard és Stratégiai pályáza­tok néhány alapvető feltétele megváltozik. A pályázati folyamatban és szabályokban a fő változások a következők: az Alap a pályázatok összköltségének max. 70%-át fedezi (50% helyett) a Kispályázatokat két, a Standard és Stratégiai pályázatokat két ill. három rés­zlet­ben utalja át a pályázónak a beszámolók elfogadását követően minden pályázattípusnál az első részlet utalása előlegként történik a szerződés megkötését követően (mostanáig csak utófinanszírozás volt lehetséges) 5% egyéb költ­ség fedezhető az utolsó részlet fizetésekor eredeti pénzügyi dokumentumok (számlák) beküldése nem szükséges (egyszerű fénymásolatok vagy szkennelt változatok elegendők) a kinyomtatott pályázati űrlap a határidő napján postázandó, ill. személyesen leadható az Alapnál A nyertes pályázók új kötelezettségei a következők: -kizárólag a pályázat céljaira elkülönített (al)bankszámlát kell nyit­nia -a pályázatnak saját weboldallal kell rendelkeznie (pl. a pályázó már működő honlapjának egyik aloldalaként) -sajtóközleményt kell írnia a nyertes program minden egyes eseményéről -folyamatosan naprakészen kell tartania az eseménynaptárt

6 VISEGRÁDI ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAM
(Visegrad Scholarship Program,VSP) posztgraduális tanulmányok= MA (1-2-4)/PhD (1-2) 2.300€ €/szemeszter Feltétel: alapképzés (Bachelor)/3 év – másik országban ***** Belső ösztöndíj (Intra-Visegrad Scholarship) V V4 Külső ösztöndíj (Out-Going Scholarship) V Ny-Balkán:Albánia,Koszovó,Macedónia,Bosznia-Hercegovina,Montenegró,Szerbia … V4EaP: Azerbajdzsán, Belorusszia,Grúzia, Moldávia,Ukrajna ,Örményország „Befogadó" ösztöndíj (In-coming Scholarship) - magyar egyetemeknek lehetőség!!! Ny-Balkán/V4EaP: V4 VISEGRÁDI ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAM (Visegrad Scholarship Program - VSP) Az Alap egyik fő tevékenysége a posztgraduális tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók mobilitásának támogatása. Visegrádi belső ösztöndíj-program (Intra-Visegrad Scholarship) a) a négy ország valamelyikének állampolgárságával rendelkező hallgató valamelyik másik V4-tagországban – akreditált állami vagy magánegyetemen vagy akadémiai intézetben - végzett posztgraduális tanulmányait támogatja. Ez egy vagy két szemeszter hosszúságú lehet, szemeszterenként € támogatással a hallgató, és € támogatással a fogadó egyetem számára. b) ösztöndíjpályázat mesterfokú és postmaster-ösztöndíjakra egy vagy két félévre (mesterfokú esetén akár négy félévre). Az ösztöndíj magában foglalja a szemeszterenként € értékű juttatást az ösztöndíjat elnyert diák számára, illetve € értékű juttatást a befogadó intézmény számára szemeszterenként minden egyes diák után. Azok a pályázók, akiknek az egyeteme, illetve munkáltatója több, mint km-re van a kiválasztott fogadó egyetemtől, azok egyszeri utazási támogatásra jogosultak. Külső ösztöndíj (Out-Going Scholarship) A Visegrádi Négyek országaiból (CZ, HU, SK, PL) pályázható ösztöndíjak Albániába, Örményországba, Azerbajdzsánba, Fehéroroszországba, Bosznia-Hercegovinába, Horvátországba, Montenegróba, Grúziába, Macedóniába, Moldáviába, Szerbiába vagy Ukrajnába. "Befogadó" ösztöndíj (In-coming Scholarship) Az Albániából, Örményországból, Azerbajdzsánból, Grúziából, Macedoniából, Belorussziából, Horvátországból, Romániából, Oroszországból, Ukrajnából, Szerbiából, Montenegróból, Moldovából, Koszovóból érkező hallgatók pályázhatják meg a Visegrádi Négyek országainak egyikébe. 3a. Ez utóbbi program része a "harmadik ország"-típusú ösztöndíj, amelyet a 2005/2006-os tanévben vezettek be először kifejezetten a belorusz és ukrán hallgatóknak. Mindkét programban a tartózkodási idő két szemeszter, a hallgatói támogatás €, a fogadó egyetem pedig € kap szintén a két félévre.

7 MŰVÉSZETI TANULMÁNYUTAK Visegrad Artist Residency Program-VARP
Művészeti Tanulmányutak V4/New York ált. feltétel: V4-állampolgárság MŰVÉSZ REZIDENCIA-PROGRAM (Tanulmányutak) (Visegrad Artist Residency Program - VARP) A Művészek Rezidencia-Programját 2006-ban hozták létre azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a művészeknek a Visegrádi Csoport országain belüli mobilitását, hosszabb külföldi tartózkodását, tanulményutjait. Mindegyik rezidencia-projekt (tanulmányutak) időtartama: 3 hónap Mindegyik rezidencia-projekt költsége: € A kiválasztott művészek 750€ ösztöndíjat, a vendéglátó szervezetek pedig 750€ költségtérítést kapnak. A rezidencia-programban való részvétel feltétele, hogy a pályázó találjon magának a fogadó országban egy vendéglátó szervezetet, amelyik elfogadja rezidencia-projektjét. A pályázónak ki kell töltenie a pályázati űrlapot, amelyhez mellékelnie kell: személyazonosító iratának (pl. útlevél) másolatát a pályázó eddig munkásságát bemutató portfólióját (az on-line rendszerbe feltölthető formában) a vendéglátó szervezet eredeti meghívó levelét hivatalos fejléces levélpapíron, amelynek tartalmaznia kell: a művész nevét a projekt címét a projekt tervezett időpontját a dátumot és a törvényes képviselő aláírását a vendéglátó szervezet azonosító dokumentációjának 3 hónapnál nem régebbi másolatát, amelynek tartalmaznia kell: a törvényes képviselő nevét a szervezett bejegyzett székhelyét a szervezet azonosító számát (ID number) (pl. adószám) Minden kötelező mellékletnek angol nyelvűnek kell lennie (kivéve a regisztrációs dokumentumokat és/vagy az azonosítási iratok másolatát). A dokumentumokat a pályázattal egy csomagban kell eljuttatni az Alaphoz, a külön küldött dokumentumokat nem fogadják el. A kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot és a többi bekért anyagot postán (legkésőbb a határidő napján ellátott bélyegzővel) vagy személyesen a határidő napján 8,30-16,30 óra között kell eljuttatni az Alaphoz. Minden pályázót külön értékel egy bírálóbizottság, amely a különböző művészeti ágakat képviselő négy szakértőből áll. A pályázókat a Visegrádi Csoport országai közti arányossági alapon választják ki. A rezidencia-pályázatok határideje a 2012-es évre: szeptember 10. ********************  MŰVÉSZ REZIDENCIA-PROGRAM (TANULMÁNYÚT) NEW YORKBAN (VARP in New York) A program óta lehetővé teszi a V4-országok vizuális művészeinek New York-i tanulmányútját, tartózkodását és munkáját. A pályázókat korábbi munkásságuk, reménybeli eredményeik alapján választják ki, évente mindegyik V4-országból egyet. A pályázat feltételei: - kiváló angol nyelvtudás szóban és írásban -a korábbi (ösztöndíj vagy VARP) pályázatok befejezése (akinek korábbi VARP-pályázatát elutasították, az csak három év múlva pályázhat újból) -diákok nem pályázhatnak -a pályázó beleegyezik egyik általa kiválasztott művének adományozásába (hozzávetőlegesen az adott környékre jellemző elszállásolási költségek értékében) -előnyben részesülnek azok a pályázók, akik még nem részesültek New York-i művészeti ösztöndíjban A kint tartózkodás időtartama: 3 hónap - a cseh és a magyar állampolgárok: március 1- - május 31. -a lengyel és a szlovák állampolgárok: szeptember 1 – november 30. A helyszín: a Triangle Arts Association studiója, Brooklyn, NY. A támogatás összege: 4.000€/projekt (az összegnek fedeznie kell a megélhetési és utazási költségeket) Pályázati határidő: minden év szeptember 10.

8 VISEGRÁDI EGYETEMI TANULMÁNYI PROGRAM
(Visegrad University Studies Grant – VUSG) V4-profilú egyetemi tanulmányok 10.000€/kurzus, €/fokozati program bármilyen nyelven a világ bármelyik egyetemén/főiskoláján 2 xV4 vendégelőadó Határidő: november 10. VISEGRÁDI EGYETEMI TANULMÁNYI PROGRAM (Visegrad University Studies Grant - VUSG)  A Visegrádi Egyetemi Tanulmányok-Program célja, hogy népszerűsítse és támogassa olyan egyetemi kurzusok és fokozati tanulmányok (out­stand­ing uni­ver­sity courses or degree pro­grams) elindítását és fejlesztését, amelyek kimondottan a Visegrádi Csoport (V4) tagországainak sajátos jelenségeivel foglalkoznak. A világ bármelyik állami vagy magánegyeteme pályázhat erre a támogatásra. A kurzusok/tanulmányok nyelve bármelyik lehet. A támogatást több-részletű egyösszegű támogatásnak szánják olyan egyetemi tanszékek, iskolák vagy fakultások számára, amelyek képesek a kurzust/programot beiktatnia az alaptantervükbe és igazolni tudják hosszú-távú beiskolázási tervüket. The grant is intended as a lump-sum, multiple-installment grant awarded to uni­ver­sity depart­ments, schools or fac­ul­ties, which can present the course’s/program’s thor­ough syllabus/curriculum and con­firm its planned long-term enroll­ment. A támogatás összege: kurzusonként kb € és fokozati programonként € lehet. Elvárás, hogy a kurzus/program minden szemeszterben fogadjon legalább két megfelelő vendégelőadót (a pályázóétól különböző másik) két V4-tagországból. Határidő: november 10. (az eredmény a következő év januárjában teszik közzé). ******************** Éves költségvetés: 280,000 €. A pályázatot angol nyelven kell beadni és tartalmaznia kell a következő mellékleteket: A koordinátor(ok) szakmai életrajza(i). A kurzus tanterve A vendégelőadók egyetértő nyilatkozata Igazolás a kurzus beiktatásáról az adott programba A minisztériumi akkreditáció másolata (ha alkalmazható) A pályázó intézmény azonosítási dokumentumainak másolata A fokozati programhoz tartozó mindegyik kurzus leírása(i)

9 TÁMOGATÁSOK

10 1. KIK PÁLYÁZHATNAK? nem-kormányzati szervezetek
BÁRKI (V4 és nonV4/jogi/természetes személy) nem-kormányzati szervezetek non-profit szervezetek önkormányzatok egyetemek iskolák kulturális és tudományos intézetek más közintézmények egyének magáncégek NEM: állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott szervezetek FELTÉTEL: min. 3xV4-partner lehet: több/V4 . nemV4/eltérő státus DE: stratégiai prog.: 4xV4-partner határon átnyúló prog: 2xV4-partner KIK PÁLYÁZHATNAK? Az állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott szervezetek (pl. minisztériumok, külföldi kulturális intézetek) nem pályázhatnak. Rajtuk kívül gyakorlatilag bárki, bármilyen jogi vagy természetes személy pályázhat: nem-kormányzati szervezetek önkormányzatok egyetemek iskolák kulturális és tudományos intézetek más közintézmények egyének non-profit szervezetek, akár magáncégek is A közintézmények és a non-profit szervezetek elsőbbséget élveznek. Az Alap a támogatást elsősorban a V4-es országokból érkező és a V4–es országokon belüli pályázatok számára kívánja biztosítani. Egyébként a világ bármely szervezete vagy természetes személye (leszámítva az állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott intézményeket) támogatható, amennyiben a javasolt projekt a „Visegrád-arculatba” illeszkedik. Kívánatos: hogy mindegyik tagországból legyenek partnerek a projektben Kötelező: hogy általában legalább három V4-tagországbeli résztvevő szerepeljen a projektben (pl. egy V4 szervező és legalább két V4-partner), a Stratégiai Programban mindegyik V4-tagországból partner részvétele a Határon átnyúló együttműködésben (Cross-Border Cooperation) egy V4-tagországbeli résztvevő Az Alap azokat a pályázatokat részesíti előnyben, melyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz. Az Alap nem támogat olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló pályázatot. Másik V4-tagországbeli partnerek kereséséhez az Alap segítséget nyújt (ld. a honlapon Visegrad find) Az Alap emellett részt vehet olyan pályázatok támogatásában is, melyek a V4-országokon kívüli résztvevővel együttműködésben kerülnek megvalósításra, amennyiben az adott pályázatok az Alap célkitűzéseivel összhangban vannak. A V4 országain kívül élő pályázókra ugyanezek a feltételek érvényesek, ha tematikailag érintik a visegrádi együttműködést. Bárki, aki korábban már kapott támogatást az Alaptól, amennyiben elfogadták korábbi projektjének zárójelentését, újból támogatásért folyamodhat az Alaphoz. Kivételt képeznek a Stratégiai programok, amelyeket egy Kis vagy Általános támogatással egyidőben, azokkal párhuzamosan is meg lehet valósítani. *************** A V4-tagországbeli partnerek részvételére vonatkozó szabály alól csak indoklással lehet felmentést kapni (pl. Magyarországon nincsenek hegyi mentők…) A V4-es országok kulturális intézetei részt vehetnek ugyan a pályázatokban, az Alap azonban nem ismerheti el őket partnereknek (pl. a budapesti Lengyel Intézet nem adható meg lengyel partnerként egy magyar részről beadott pályázatban). A pályáza­tok finan­szírozásánál az Alap a pénzek arányos elosztásának elve alapján fog eljárni a Cseh Köztársaságból, Lengyel Köztársaságból, Magyar Köztársaságból és Szlovák Köztársaságból érkező szemé­lyek esetében. Az Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja. A támogatások elosztásának — különösen az Alaphoz támogatásért folyamodó, nem-kormányzati pályázók esetében – ezen elvet kell követnie. A V4-térségen kívül élők is pályázhatnak, ám pályázatuknak egyértelmű és világos „Visegrádi vonatkozása” kell, hogy legyen és legalább három, de szerencsésebb, ha négy V4-tagországbeli partnereket is bevon. A Határon átnyúló projektekben a köv. ország-párosítások lehetségesek: cseh-lengyel, cseh-szlovák, magyar-szlovák, lengyel-szlovák. Ugyanakkor a köv. három országra kiterjedő projektek lehetségesek: cseh-lengyel-német, cseh-szlovák-osztrák, lengyel-szlovák-ukrán, magyar-szlovák-osztrák és magyar-szlovák-ukrán. A Határon átnyúló együttműködésnek olyan formái képzelhetők el, amelyek határmenti partnereket vonnak be és helyi vagy regionális sajátosságai vannak (pl. lengyel-szlovák projekt a Tátra veszélyeztetett élővilágának a feltérképezése).

11 PARTNERKERESÉS VISEGRAD FIND

12

13

14 Balassi Intézet Pozsony, Prága, Varsó

15 Kulturális együttműködés:
2. Mivel lehet pályázni? Kulturális együttműködés: Kultúra Tudományos kutatás Oktatás Diákcsere Határon átnyúló együttműködés Turizmus – fejlesztés (Testvér-települési kapcsolatok) Mindegyik támogatásra MILYEN TÉMÁVAL LEHET PÁLYÁZNI? A Visegrádi Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók a jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint, az alábbi 6 kategóriában: kulturális együttműködés (pl. film- és színházi fesztiválok, kiállítások, kiadványok) tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás) oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák) diákcsere (pl. nyári táborok, sport, művelődési és kulturális rendezvények fiatalok számára) határokon átnyúló együttműködés (hely specifikus, regionálisan releváns, két V4 ország határ-térségében lezajló pályázatok, a határvonaltól max. 80 km-es távolságon belül) turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő anyagok, honlapok, előadások, vásárok) Műfaji és tematikus megkötötségek nélkül, bármilyen olyan témával, javaslattal lehet pályázni. Azonban minden projektnek kell. hogy legyen visegrádi vonatkozása, a Visegrádi Csoport vagy Közép-európa országaival és azok népeivel kell foglalkoznia. Elsőbbséget élveznek a hozzáadott értéket alkotó projektek, szemben azokkal, amelyeknek pusztán több országból vannak résztvevői. Nem elegendő, ha egy zenei fesztiválra meghívnak zenekarokat a többi V4-országból, akik sorra fellépnek. Kívánatos a hozzáadott érték: az együttzenelés (pl. egy jam session) vagy a közös „visegrádi” fellépés egy nagyobb fesztiválon. Kiemelt támogatást élvez a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése. Az Alap elsősorban a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja. A projektek elbírálásának általános kritériumai: -a projekt témája és tartalma, eredetisége és az Alap céljainak való megfelelése -a projekt-partnerek mínősége, relevanciája és hozzájárulása -a költségvetés átláthatósága és pontossága -a civil társadalom fejlődésének támogatása -a visegrádi együttműködés elvének promotálása -multiplikatív hatása -javasolt média-lefedettség és PR, hálózati hatás -a projekt folytonossága -a kérelmezőről szerzett korábbi tapasztalatok (ha vannak) A Visegrádi Stratégiai Programok esetében plusz kritérium: a projekt eredetisége és kapcsolódása a Visegrádi Stratágiai Program adott évre meghatározott prioritásaihoz.

16 Határon átnyúló együttműködés
(Cross-Border Cooperation) 2xV4 / 2xV4+1 partner 2 ország: cseh-lengyel, cseh-szlovák, magyar-szlovák, lengyel-szlovák 3 ország: cseh-lengyel-német, cseh-szlovák-osztrák, lengyel- szlovák-ukrán, magyar-szlovák-osztrák és magyar-szlovák-ukrán Határtól max. 80 km határmenti partnerek Cél: helyi/regionális sajátosságok, hagyományok ápolása

17 PÉLDÁK: kulturális együttműködés (film- és színházi fesztiválok, kiállítások, kiadványok) Tudomány, kutatás (konferenciák, kiadványok, kutatás) oktatás (szemináriumok, nyári iskolák) diákcsere (nyári táborok, sport, művelődési és kulturális rendezvények fiatalok számára) Turizmus támogatása (turisztikai ismeretterjesztő anyagok, honlapok, előadások, vásárok) határokon átnyúló együttműködés testvértelepülési kapcsolatok stb.!

18 3. MILYEN TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI?
KIS TÁMOGATÁSOK (Small Grants) max € max. 6 hónap min. 3 V4-partner Határidő: március 1., június 1., szeptember 1., december 1. Elbírálás: max. 40 munkanap KIS TÁMOGATÁSOK (Small Grants) A projektek bármilyen tevékenységi területre vonatkozhatnak (környezetvédelem, szociális ügyek, sport és szabadidőtevékenység, média stb.) Igényelhető max. összeg: € (nem lehet több, mint a teljes költség 70%-a) A projekt maximális időkerete: 6 hónap (még akkor is, ha a projekt megvalósítását hosszabb időre tervezik). A pályázatok beküldésének határideje: március 1., június 1., szeptember 1. és december 1. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtását köv. max. 40. munkanap. (Az Alap nem támogatja a jóváhagyásuk előtt megkezdett projekteket.) A támogatás folyosítása: két részletben történik. Az első részletet 15 munkanapon belül folyosítják azután, hogy az Alaphoz megérkezett az aláírt szerződés. A második részletet, a szerződésben szereplő összeg 20%-át a Végelszámolás elfogadását követően folyósítják. ******************* Az évi összes költségvetés a kispályázatok számára € A pályázónak lehetőleg banki (nem készpénzes) átutalásokkal kell kezelnie a támogatást. A készpénzes műveleteket a jóváhagyott összeg 20%-ára kell korlátozni.

19 ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK
(Standard Grants) 6.001€ -- ……… max. 12 hónap min. 3 V4-partner Határidő: március 15., szeptember 15. Elbírálás: max. 50 munkanap ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK (Standard Grants) Az általánostámogatás a köv. hat kategóriában adható: kulturális együttműködés K+F projektek oktatás diákcserére határon átnyúló és határ menti régiós együttműködés turizmusfejlesztés A projektek bármilyen tevékenységi területre vonatkozhatnak (környezetvédelem, szociális ügyek, sport és szabadidőtevékenység, média stb.) Igényelhető max. összeg: €-nál több (nem lehet több, mint a teljes költség 70%-a) A projekt maximális időkerete: 12 hónap (még akkor is, ha a projekt megvalósítását hosszabb időre tervezik). A pályázatok beküldésének határideje: március 15., szeptember 15. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtását köv. max. 50. munkanap. (Az Alap nem támogatja a jóváhagyásuk előtt megkezdett projekteket.) A támogatás folyósítása: két vagy három részletben történik. A részletek számát és összegét a szerződésben rögzítik. Az első részletet 15 munkanapon belül folyosítják azután, hogy az Alaphoz megérkezett az aláírt szerződés. A második részletet – ha az nem egyben az utolsó is – a Időközi beszámoló elfogadását követően, a harmadik részletet, a szerződésben szereplő összeg 20%-át a Zárójelentés elfogadását követően folyósítják. ******************* Az évi összes költségvetés a kis támogatások számára € A pályázónak lehetőleg banki (nem készpénzes) átutalásokkal kell kezelnie a támogatást. A készpénzes műveleteket a jóváhagyott összeg 10%-ára kell korlátozni.

20 VISEGRÁDI STRATÉGIAI PROGRAM
(Visegrad Strategic Program) átlag: € 4xV4-partner max hónap Határidő: március 30. Elbírálás: max. 50 munkanap VISEGRÁDI STRATÉGIAI PROGRAM (Visegrad Strategic Program) A Visegrádi Stratégiai Program (VSP - Visegrad Strategic Programme) elsősorban hosszú távú, két vagy több visegrádi országot érintő projekteket támogat. A pályázó akkor kérelmezhet stratágiai támogatást, ha projektjében mind a négy visegrádi országból vannak résztvevők (a pályázót beleértve). A Visegrádi Stratégiai Program célja olyan hosszú távú, stratégiai jellegű programok támogatása, amelyek a Visegrádi Csoport tagországainak intézményeit kapcsolják össze. A projektnek a Külügyminiszterek Konferenciájának az adott évre meghatározott prioritásai közül legalább egyhez kell kapcsolódnia. (A prioritások a Visegrádi Csoport adott elnökségének prioritásaihoz kapcsolódnak.) Határidő: május 15 (2011-ben) A stratégiai projekt megvalósításának maximális időkerete: hónap. A pályázat elbírálásának határideje: a határidőt köv. max. 50. munkanap. A Visegrádi Stratégiai Programok esetében az elbírálás plusz kritériuma: a projekt eredetisége és kapcsolódása a Visegrádi Stratágiai Program adott évre meghatározott prioritásaihoz Az Alap anyagi támogatása nem haladhatja meg a projekt teljes költségeinek 70%-át (beleértve a pályázó vagy más társ-finanszírozók természetbeni –in-kind- hozzájárulását). A projektek támogatási összege nincsen maximálva, átlagosan kb € jut egy-egy projektre. A támogatás folyósítása: két vagy három részletben történik. A részletek számát és összegét a szerződésben rögzítik. Az első részletet 15 munkanapon belül folyosítják azután, hogy az Alaphoz megérkezett az aláírt szerződés. A második részletet – ha az nem egyben az utolsó is – a Időközi beszámoló elfogadását követően, a harmadik részletet, a szerződésben szereplő összeg 20%-át a Zárójelentés elfogadását követően folyósítják. ********** Éves összköltségvetés: 400,000 € (2011-ben). A pályázónak lehetőleg banki (nem készpénzes) átutalásokkal kell kezelnie a támogatást. A készpénzes műveleteket a jóváhagyott összeg 10%-ára kell korlátozni.

21 2012. Magyarország Támogatások: kis támogatás: 153.446e€
ált. támogatás: ,879e€ VUSG-támogatás: e€ Mobilitási (egyéni) programok: tanulmányút: ,400e€ Ösztöndíj: ,000e€ 1.554,765e€

22

23 4. MILYEN FELTÉTELEKKEL? előfinanszírozás (első részlet=80%)
az összköltség max. 70% -a 30% önrész: nem tételes elszámolás 5% „egyéb” költség térítése (szla nélkül) MEKKORA TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI? Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összköltségének a 70%-át, beleértve a pályázó saját természetbeni (in-kind) hozzájárulását, (nem pénzbeli hozzájárulás, pl. saját autóbusz, saját személygépkocsi, saját szállás, saját helyiségek), vagy más, társfinanszírozó alanyok természetbeni hozzájárulását. A költségvetés 6 hónapra tervezhető. -a pályáza­tok összkölt­ségének max. 70%-át fedezi -a Kis támogatásokat két, a Standard és Stratégiai támogatásokat két ill. három rés­zlet­ben utalja át a pályázó­nak a beszá­molók elfo­gadását követően -min­den pályázat­tí­pus­nál az első rés­zlet utalása előlegként történik a szerződés megkötését követően -5% egyéb költ­ség fedezhető az utolsó rés­zlet fizetésekor (a projekthez köthető közvetett vagy műveleti költség)

24 MIRE FORDÍTHATÓ A TÁMOGATÁS?
Nyomdai munkálatok Terembérlet, technikai eszközök bérlése Művészek, szakértők tiszteletdíja Szállás és étkezés Utazás Fordítás, tolmácsolás Díjak, jutalmak Irodai szükségletek Reklám, promóció Honlap Egyéb (max.5%) Mire fordítható a támogatás? Az Alap csak akkor biztosítja a támogatást, ha az Alap és a pályázó fél között írott szerződés született, amely a pályázat finanszírozásának konkrét feltételeit szabályozza. Az Alap kizárólag olyan projektek támogatásában vesz részt, melyek tartalmilag és tematikailag is lehetővé teszik, hogy a Nemzetközi Visegrádi Alap teljes felelősséget és ellenőrzést vállaljon felettük. A pályázatok finanszírozásánál az Alap a támogatások arányos elosztásának elve alapján fog eljárni a Cseh Köztársaságból, Magyar Köztársaságból, Lengyel Köztársaságból és Szlovák Köztársaságból érkező pályázatok esetében. Az Alap anyagi forrásokat csak konkrét eseményekre biztosíthat és az alábbiakban felsorolt, előzetesen meghatározott tételekre: 1. nyomdai költségek (nyomtatás, kiadványok kiadása, terjesztése) 2. terembérlet és az ehhez szükséges technikai eszközök bérlésének költsége 3. művészek tiszteletdíja 4. szállás és étkezési költségek 5. utazási költségek 6. szakértők tiszteletdíja 7. fordítás és tolmácsolás 8. díjak, jutalmak 9. irodai szükségletek és propagációs anyagok 10. reklám (nyomda, rádió, TV, óriásplakát, stb.), promoció 11. honlap kialakítása és aktualizálása 12. egyéb költségek – a támogatás max. 5%

25 MIT NEM FORDÍTHATÓ AZ ALAP TÁMOGATÁSA?
Tőkebefektetések, beruházások (tárgyi eszközök, tartós fogyasztási cikkek) A projekttel össze nem függő ktsg Mire nem fordítható a támogatás? Az Alap által támogatott pályázatoknál a támogatás nem használható fel: 1. tőkebefektetésekre; 2. saját, közvetett költségek kifizetésére (pl. villany-, gáz- és telefonszámla, vízdíj, stb.); 3. saját költségek és számlák (saját helyiség bérlete, szállás, étkezési költségek, stb.); 4. rész- vagy teljes munkaidős alkalmazottak és munkakapcsolatból eredő (alkalmazott)segédmunkaerők fizetésének, anyagi díjazásának kifizetése a Munkajogi Törvénykönyv alapján (valamint egyéb részbeni kötelezettségek, diéták stb.) 5. saját munka kifizetésére (pl. projekt-koordináció) 6. ÁFA-befizetésre

26 Mit kér az Alap? projekt-(al)honlap sajtóanyag projekt-naptár
külön bank(al)számla-projekt (kp. 20/10%) projekt-(al)honlap sajtóanyag projekt-naptár VISEGRÁDI STRATÉGIAI PROGRAM (Visegrad Strategic Program) A Visegrádi Stratégiai Program (VSP - Visegrad Strategic Programme) elsősorban hosszú távú, két vagy több visegrádi országot érintő projekteket támogat. A pályázó akkor kérelmezhet stratágiai támogatást, ha projektjében mind a négy visegrádi országból vannak résztvevők (a pályázót beleértve). A Visegrádi Stratégiai Program célja olyan hosszú távú, stratégiai jellegű programok támogatása, amelyek a Visegrádi Csoport tagországainak intézményeit kapcsolják össze. A projektnek a Külügyminiszterek Konferenciájának az adott évre meghatározott prioritásai közül legalább egyhez kell kapcsolódnia. (A prioritások a Visegrádi Csoport adott elnökségének prioritásaihoz kapcsolódnak.) Határidő: május 15 (2011-ben) A stratégiai projekt megvalósításának maximális időkerete: hónap. A pályázat elbírálásának határideje: a határidőt köv. max. 50. munkanap. A Visegrádi Stratégiai Programok esetében az elbírálás plusz kritériuma: a projekt eredetisége és kapcsolódása a Visegrádi Stratágiai Program adott évre meghatározott prioritásaihoz Az Alap anyagi támogatása nem haladhatja meg a projekt teljes költségeinek 70%-át (beleértve a pályázó vagy más társ-finanszírozók természetbeni –in-kind- hozzájárulását). A projektek támogatási összege nincsen maximálva, átlagosan kb € jut egy-egy projektre. A támogatás folyósítása: két vagy három részletben történik. A részletek számát és összegét a szerződésben rögzítik. Az első részletet 15 munkanapon belül folyosítják azután, hogy az Alaphoz megérkezett az aláírt szerződés. A második részletet – ha az nem egyben az utolsó is – a Időközi beszámoló elfogadását követően, a harmadik részletet, a szerződésben szereplő összeg 20%-át a Zárójelentés elfogadását követően folyósítják. ********** Éves összköltségvetés: 400,000 € (2011-ben). A pályázónak lehetőleg banki (nem készpénzes) átutalásokkal kell kezelnie a támogatást. A készpénzes műveleteket a jóváhagyott összeg 10%-ára kell korlátozni.

27 A PÁLYÁZAT MENETE Regisztráció On-line+postai pályázat Többször is lehet pályázni Lehet módosítani a pályázatot

28 5. A pályázatok elbírálásának kritériumai: -a projekt-partnerek száma
-a költségvetés átláthatósága és pontossága -a projekt eredetisége -a visegrádi együttműködés promóciója -média-visszhang/PR-tevékenység -a projekt folytatódása -a civil társadalom fejlesztése -az Alap korábbi tapasztalatai a pályázóval (ha vannak) Hozzáadott kulturális érték? =az együttműködés közös kulturális terméke

29

30 70% támogatás előfinanszírozás (80%)
kiszámítható,tervezhető menetrend (határidők) könnyített elszámolás (szla-másolatok,5%) minimális adminisztráció angol nyelv partner-keresés JÓ 5LET! € VISEGRÁDI STRATÉGIAI PROGRAM (Visegrad Strategic Program) A Visegrádi Stratégiai Program (VSP - Visegrad Strategic Programme) elsősorban hosszú távú, két vagy több visegrádi országot érintő projekteket támogat. A pályázó akkor kérelmezhet stratágiai támogatást, ha projektjében mind a négy visegrádi országból vannak résztvevők (a pályázót beleértve). A Visegrádi Stratégiai Program célja olyan hosszú távú, stratégiai jellegű programok támogatása, amelyek a Visegrádi Csoport tagországainak intézményeit kapcsolják össze. A projektnek a Külügyminiszterek Konferenciájának az adott évre meghatározott prioritásai közül legalább egyhez kell kapcsolódnia. (A prioritások a Visegrádi Csoport adott elnökségének prioritásaihoz kapcsolódnak.) Határidő: május 15 (2011-ben) A stratégiai projekt megvalósításának maximális időkerete: hónap. A pályázat elbírálásának határideje: a határidőt köv. max. 50. munkanap. A Visegrádi Stratégiai Programok esetében az elbírálás plusz kritériuma: a projekt eredetisége és kapcsolódása a Visegrádi Stratágiai Program adott évre meghatározott prioritásaihoz Az Alap anyagi támogatása nem haladhatja meg a projekt teljes költségeinek 70%-át (beleértve a pályázó vagy más társ-finanszírozók természetbeni –in-kind- hozzájárulását). A projektek támogatási összege nincsen maximálva, átlagosan kb € jut egy-egy projektre. A támogatás folyósítása: két vagy három részletben történik. A részletek számát és összegét a szerződésben rögzítik. Az első részletet 15 munkanapon belül folyosítják azután, hogy az Alaphoz megérkezett az aláírt szerződés. A második részletet – ha az nem egyben az utolsó is – a Időközi beszámoló elfogadását követően, a harmadik részletet, a szerződésben szereplő összeg 20%-át a Zárójelentés elfogadását követően folyósítják. ********** Éves összköltségvetés: 400,000 € (2011-ben). A pályázónak lehetőleg banki (nem készpénzes) átutalásokkal kell kezelnie a támogatást. A készpénzes műveleteket a jóváhagyott összeg 10%-ára kell korlátozni.

31 Magyarok a Titkárságon

32 Köszönöm a figyelmüket! beke@visegradfund.org
köv. prezentáció?!


Letölteni ppt "BEKE Mihály András International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný."

Hasonló előadás


Google Hirdetések