Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Juhász Valéria SZTE JGYPK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Juhász Valéria SZTE JGYPK"— Előadás másolata:

1 Juhász Valéria SZTE JGYPK
IM az EMC-ben Juhász Valéria SZTE JGYPK

2 Mi micsoda? 14:36 [(JackHerer)] amit nem talál a google az nem létezik 14:36 [(JackHerer)] ami nincs fennt youtubeon az megse történt 14:36 [(JackHerer)] aki nincs fennt facen az nem ember Chat.hu Szeged szoba május 3. Nagy a nyomás

3 Az átlag magyar internetező közel 3,5 órát tölt naponta az internet előtt (Ipsos - Gemius SA: gemius/Ipsos Fusion Data, belföldi közönség).

4 A virtuális térben formálódó kommunikáció elnevezései
interactive written discourse, style, electronic language, electronic discourse, electronic orality, Netspeak, Netlish, Weblish, Internet language, Internet lingonak, cyberspeaknek, e-speak, CMC, EMC írott beszélt nyelv, írásos/írott dialógus, virtuális írásbeliség, digileketus, virtkom, virtírás Hangsúly az írott vagy szóbeli jellemzőkőn, kikerülve diskurzus vagy kommunikáció, a közvetítő közegen, számítógép vagy elektronikus, illtve a helyen, hogy virtuális, kiber…

5 CMC írott műfajai weblap nyilvános cset fórum
aszimmetrikus A S Z I N K R O S Z I N K R Ó szimmetrikus kommunikáció blog privát IM

6 EMC nyelv „HÁáááááááát mit írjak ide??? őőőőőőő....Gedóba járok, de már nem sokáig.(szerencsére). De sztem hiányozni fog a school . Főleg a bolond osztály és néhány tanár.( ha ezt meglátja valamiek tanár akkor egyből kérdi h ki ))) Pl.: Laci bá(nagy arc egy ember& jó fej), Peeti bá( ő is jó arc!!!! ), és az "öregebbek" közül tán Betti néni ő sztem az egyik (a nem sok közül, nem tom igazából ]) legjobb fej tanci!!! Kedvenc Sport: FOCI!!!!(4 ever) főleg az angol bajnokság!!!” (15 éves) Mozaikszók, szóösszevonások, szórövidítések, összetett szók kezdőbetűi, szórövidítés képzővel, Szó eleji betű(k) (+ szóvégződés), X a ksz, gsz, ssz, sz helyett, Tsz, gysz, dsz helyett cc, sz helyett c, „Ku” betűkapcsolat helyettesítése q-val, Betű és szám kombináció, Betű(k) kihagyása

7 Nyelvi innovációk és műfajok az EMC-ben
honlap blog + ímél +/+ fórum IM ++/+ cset +++ sms

8 Dichotómiák a = familiáris beszélgetés b = telefonbeszélgetés
c = magánlevél d = „prezentáció” szövege e = sajtóinterjú f = prédikáció g = tudományos előadás h = vezércikk i = jogszabályszöveg Kérdésfeltevések, kutatási irányok, tarthatatlan, új kérdések, önmagában vizsgált, önmagához mért Mediális, koncipiális (formális, informális) (Koch-Osterreicher 1994: 588) 1. ábra: Szövegváltozatok a mediálisan és koncipiálisan írásbeli és szóbeli dimenzióban elhelyezve. Forrás: Benczik 2004.

9 „Az írott nyelv egyre inkább beszélt jellegűvé válik napjainkban, és ez a folyamat tükröződik az iskolai fogalmazásokban is. Pedig nyilvánvalónak kellene lennie minden diák számára az írástanulás kezdeteitől, hogy az írott és a beszélt nyelv két külön regiszter, az írott nyelvre más nyelvhasználati szabályok vonatkoznak, mint a beszélt nyelvre, más a kommunikációs helyzet, hiányzik az interaktivitás. A létrehozott szöveg tehát önállóvá válik, ebből az következik, hogy egyértelműnek kellene lennie, hiszen azt jelenti már, amit az olvasó ért rajta, nem lehet utólag korrigálni…” „…fontos tudatosítani, hogy ügyeljenek arra, hogy írásuk, alkalmazkodjék az írott nyelvi normához, elvárásokhoz, különös tekintettel a stilisztikára és a nyelvhelyességre.” (Vallent Brigitta: Beszélt nyelvi hatások a középiskolások fogalmazásaiban Mnyr )

10 Az írás és írott nyelv viszonya

11 Dichotomikus gondolkodás az EMC műfajokról
? Ímél, blog, hozzászólások, honlapok stb. Ímél, formálisabb, hosszabb változat, és üdvözlő, és elköszönő forma nélküli gyorsa válasz, azonnali üzenet Szinkronitás foka, a résztvevők, a kontextus a hely Írott vagy beszélt Formális informális helyesírás Magánlevél. Iskolai levelezés, üzenetek

12 Külső normarendszer vs. saját normarendszer
metanyelvek, konvencionalizálódások preskriptivizmus vs. deskriptivizmus újraértelmezése A kialakult műfajok leírása a normarendszer konvencionalizálódását erősítik, és preskriptív jelleggel bírnak éppúgy, mint a sikeres kommunikációt tanító kurzusok, könyvek, amelyek az amerikai pragmatikai szabályok követésére tanítanak bennünket: légy barátságos, kooperatív, de egyben kellőképp asszertív is anélkül, hogy agresszív lennél. Az agresszivitás fogalma már önmagában is rendkívül képlékeny, mert norma és személyfüggő – az asszertív kommunikáció, azaz az énérvényesítés, az mások határait is súrolhatja. Helyesírás nem fér bele az EMC-be a helyesírás nem az E?C-ről szól, hanem az emberekről

13 EMC nyelv – EMC műfajok honlap blog cset fórum reklám IM ímél

14 Konstrukciók Műfaj a műfajban és fluiditás Egymásra ható műfajok
Honlapon blog, blogban fórum (hozzászólás), ímélküldés, ímélben IM

15 Azonnali üzenetküldő rendszerek

16

17 Az IM jellemzői Mediálisan lehet írásbeli és szóbeli is.
Kevésbé formális nyelvhasználat Kváziszinkron (nyelvi innovációk). Kevés EMC nyelvi jellemző. A résztvevők számát tekintve:

18 Szimultán tevékenységek
(22:03) Szabirnya: Mi van? (22:03) Szabirnya: Belefulladtál a tojáspöribe? (22:03) Padme: gladiátort nézek (22:04) Szabirnya: Még nemláttad? (22:04) Padme: de (22:04) Padme: de szereten

19 Az IM használati szférája, a kapcsolatra kifejtett hatása
magáncélú munkacélú Egybemosódik a kettő Arra jutottak, hogy az IM-met főleg rapid információszerzésre használják a munkahelyi kommunikációban, meglehetősen informális nyelvi formában: gyors kérdésekre vagy valaminek a tisztázására, együttműködési, tervezési feladatok elvégzésére, összehangolására, gyors megbeszélések összehívására, és nem mellesleg a barátokkal és a családokkal való kapcsolat fenntartására. A szerzők rávilágítottak arra is, hogy az IM-ezést nemcsak villámkommunikációra használják a munkahelyen, hanem arra is, hogy megbeszéljék rajta keresztül az információcsere majdani idejét, helyét és módját. Ezt az interakció kifejezésből kiindulva outerakciónak nevezték el: ami annak megbeszélése tehát, hogy a másik mikor érhető el, mikor lehet vele beszélni. (Meg kell jegyeznünk, hogy a munkahelyi IM-ezés kétoldalú dolog: az IM használata a munkahelyi kommunikációt egyrészről elősegíti a gyors információcserével, másrészről a munka közbeni folyamatos IM-félbeszakítások lehetősége miatt akadályozza is). A szerzők szerint az IM tág teret hagy arra, hogy közös megegyezés alapján döntsék el a felek, hogy mikor kívánnak és tudnak a másikkal beszélni (Nardi et al. 2000). 2 elmélet: kapcsolatvesztés felszabadítás kapcsolatközpontú információközpontú

20 IM a munkahelyen Folyosói beszélgetések „helyett” – akik nem közvetlenül dolgoznak együtt, de azonos munkahelyen, más osztályon – más munkahelyekkel nem csak oldotta a kommunikációs korlátokat. Kapcsolat és kommunikációjavító hatás

21 Kapcsolatmező (Nardi)
Az IM-ezők napjában többször is ránéznek a számítógépükön arra, hogy ki van online a rendszerben, ki érhető el. Ez az elérhetőségi lehetőség teremt egy közösségélményt, egy virtuális egy térben levést. A tudat, hogy „más is dolgozik” pozitív érzést nyújt. Esetünkben az, hogy valaki „ott van”, azaz a puszta könnyen elérhetőség tudata keltheti ezt az érzést.

22 Több, egyidejű IM-ezés Rövid válaszok (kevesebb figyelem)
Kognitíven megterhelő Külön ablaknál félre/ mellébeszélés Kváziszinkron - aszinkron Ablakbezárás – minimalizálás helyett „Innovációk” sűrűsödése

23 Rendszeres IM-ezők Kezdő IM-ezők Hosszabb , gyorsabb ütemű interakciók Rövidebb, lassabb interakciók Rövidebb fordulók Hosszabb fordulók Többszálú IM-ezés Egyszálú IM-ezés Több párhuzamos, egyidejű cselekvés Csak IM-ezés

24 Saját vizsgálat

25 Miért választják az azonnali üzenetküldést telefon vagy ímél helyett?
Mert a telefont sokan sokkal durvább kapcsolatfelvételi módnak tartják, mint az IM-et Mert munkahelyen észrevétlenül, csendben lehet IM-ezni Mert olcsó Mert folyamatos kapcsolatot biztosít Mert a vevő fél megválaszthatja, mikor válaszol az IM-re az IM újraértelmezi az alapvető kommunikációs aszimmetriát a „hívó” és a „hívott fél” között, azaz nagyobb teret hagy a hívott félnek annak eldöntésére, hogy akar-e, illetve mikor akar válaszolni, mint a személyes kommunikációnál illetve a telefonálásnál. Ez a szabadság azonban az ímél és a telefon stb. esetében is lehetséges véleményem szerint. A személyes beszélgetésben a kommunikáció elől való kitérés azonban valóban kellemetlenséget (akár arculatfenyegetést/arculatvesztést is) okozhat. Nardiék vizsgálatában mindenestre a válaszadók kevésbé drasztikusnak gondolták az IM-ben való kommunikációra kérés jelzését, mint a telefonálás általi megzavarását a másiknak.

26 Szövegelemző szoftver

27 A kutatás 45 beszélgetés 15 „diádtól” (20-on éves egyetemisták)
234 (szellős) oldal karakter szóköz nélkül szó sor 4977 elküldött szegmens 2620 beszédlépés A beszélgetések átlagos hossza 44,5’. A legrövidebb 1’-en belül, a leghosszabb beszélgetés 185’ 1 sorban átlagosan 3 szó, 5-6 karakteres szavak, 1,9 elküldött szegmens 1 beszédlépés/forduló

28 Más, írott és beszélt /formális és informális szövegekkel való összehasonlításnak a problémái
Visszalépés Formális írott szövegekkel való összehasonlítása: mondattagolási probléma Informális írott szövegekkel való összehasonlítása ? (magánlevél? Asztali üzi?) Formális beszéddel történő összehasonlítása nem releváns Informális transzkribált élőbeszéddel való összehasonlítása – nem történt meg

29 Szövegszervezési sajátosságait mivel lehet összevetni?
Interaktív informális diskurzusokkal beszéd – informális, interaktív dialógussal, a beszélgetés transzkribált változatával írott – informális, interaktív dialógusokkal – regénybeli párbeszédek, kétszemélyes cset, MUD?

30 Az otthoni beszélgetések időpontjai
Munkahelyen napközben

31 6’ 10 szegmens (14:31) KT: rajtad vagyok elég rendesen csak ne szúrkálódj,és hidd el,kurva jó lesz (14:32) J: miből kéne észre vennem? csak úgy kíváncsi lennék (14:33) KT: tegnap is írtam,hívtalak,rám sem szartál... (14:34) KT: és tudom,h szarul esett,h nem mentem le,és kurvára akartam de így jött össze (14:34) KT: nekem meg a tegnapi napom jött össze ugy h nem birtam irni (14:35) KT: jólvan én nem cinkelek (14:35) J: ja ok csá? (14:35) KT: és ha így megbeszéljük,akkor nem cink ja hát fölbasztál nem bírom ha flegma vagy (14:35) KT: mert akkor én is az vagyok és nem szertek veled flegmázni (14:36) J: rendben ugy tüntem mint akoi berágott az ok csá-ra?

32 1’ 7 szegmens (16:42) Cicafiu -Th:mámint te mint tapasztalt öreg,van valami véleményed csaktán nem? (16:43) Bullimre:☺☺ (16:43) Bullimre:hát figyi, azért én jártam olyan sok csajjal... érted... (16:43) Bullimre:inkább csak felszedtem őket (16:43) Bullimre:de ha szereted a csajt, vagy látsz benne vmit (16:43) Bullimre:ami miatt érdemes miatta utazgatni (16:43) Bullimre:akkor... (16:43) Bullimre:hajrá (16:44) Cicafiu -Th:hát akkor ezt még kitalálom,mert még csak most ismerkedünk (16:45) Bullimre:van képed róla?

33 Az IM cset? Prototipikus megközelítés

34 „A chatet egyre inkább felváltja az online telefonálás
„A chatet egyre inkább felváltja az online telefonálás. Az internetezők közel fele alkalmanként, 25 százaléka pedig rendszeresen hívja fel ismerőseit a világhálón keresztül - derült ki az NRC és a TNS VMR2007 első félévére vonatkozó felméréséből.”

35 Offline kapcsolat

36 3.-ról való beszélgetés témája: közös ismerősök
(20:06) Lego: Harmos Zsolti együtt van még barátnéddal (20:06) Lego: ? (20:07) `●๑**·.¸¸«-.¸.: hááh:D hát már nem a barátnőm, de igen együtt vannak (20:07) `●๑**·.¸¸«-.¸.: miért? (20:13) Lego kijelentkezett

37 Bocsánatkérés, magyarázkodás témájában találkozásra utalás
(22:09) Patrik: vok (22:09) Patrik: h h nem irtál ma h talizzunk?? (22:09) мǿηịκα: mert fáradt voltam ez az egyik (22:10) мǿηịκα: a másik, h nem volt túl jó kedvem (22:10) мǿηịκα: meg már tök rég beszéltünk (22:10) мǿηịκα: ezek voltak az okok (22:10) Patrik: csak azért nem voltam msnen mert anyám használja mindig a gépet (22:11) Patrik: azon dolgozik (22:11) Patrik: és ezért nem beszéltünk (22:11) Patrik: :(

38 Múlt: közös „előélet” (9:49) Padme: remélem együtt vagytok még (csak mert wiwen nem láttam a közös képet), olyan aranyosak vagytok tényleg együtt (9:50) Otta: jah még együtt (9:50) Otta: és te Petivel (9:51) Padme: nem, már több mint 3 hónapja nem (9:51) Otta: h h (9:51) Otta: ??? (9:51) Otta: mi történt (9:52) Padme: furcsa azt pont Veled megbeszélni,...de...egye fene (9:53) Otta: ha nem akarod ne kell

39 Névválasztás reális nevek álnevek Máté Lego Macskalámpás lány Jenny
Szabirnya Lego Jenny Macskalámpás lány Pantani mónika bullimre Padme Lali patrick Alexa szelleme Cicafiú csillka Otta chris NAGY Játékos

40 Témák 1. film Közös buli és járulékos elemei Iskola és tanulás
Szex, szerelem, csábítás Főzés, evés bocsánatkérések házimunka munka Pszichikai állapot

41 Témák 2. család Önreflexiók/ a másik jellemzése viszony egészség
Közös ismerősök sport

42 Témaszerveződések

43 Példa a többszemélyes csetelés témaszerveződésére
19:26 [Jelmezbálka] tudod mit eszgetek????? 19:26 [edepapa] Vivi szia 19:26 [eywa4] * 19:26 [kéksas-szem] Nézzed meg ! 19:26 [throne] Szia vivike 19:26 [szívlövés] utolsónak köszöntél nekem 19:26 [DEBORAH666] huhh, de sokan vagytok 19:26 [KisKö] sziasztok)) 19:26 [(CINKI)] - 19:26 [petsala] mit ? 19:26 [(CINKI)] hú 19:26 [kercerece63] hová sietsz, mondd hová????????? 19:26 [Nicklós] nem 19:26 [kéksas-szem] Vivi szia 19:26 [(CINKI)] he 19:26 [Jelmezbálka] annyira hogy csak nah 19:26 [vivi48] throne szia 19:26 [hess007] Apáca szia) 19:26 [DEBORAH666] akkor nem szólsz 19:26 [throne] * 19:26 [petsala] oroszlánt? 19:26 [Jelmezbálka] hagymásbabot 19:26 [vivi48] hess szia 19:26 [Jelmezbálka] kérsz egy csókot??:DDDD Chat.hu 40-en túl március 7.

44 IM - lineáris szerveződés
(1:24) Pantani: igaz de minek neked kocsi? (1:25) Jenny: mert az a mindenen ha vezethetek (1:25) Jenny: akkor nem érzem magam egyedül (1:26) Pantani: mit vezetsz? (1:27) Jenny: most volt csere mert eddig közös volt apummal most egy kis twingo (1:27) Pantani: édes :: (1:27) Jenny: mind1 ha megy és most megint csere lesz (1:27) Pantani: te csak körmözöl? (1:28) Jenny: meg apámnak besegitek (1:28) Jenny: takaritási vállalatunk van papirok számlák ezek az én feladataim (1:29) Pantani: érteleeekk (1:29) Jenny: de van amikor elmegyek neki dolgozni ha nincs neki embere

45 IM – látszólagos késleltetett reakció
(20:06) мǿηịκα: piacozni? (20:07) мǿηịκα: vmit árulni? (20:07) мǿηịκα: amúgy ugyanez ment nálam az elmúlt 3 évben (20:07) мǿηịκα: és most meg ez a hirtelen rohanás (20:07) мǿηịκα: és hogy alig vagyok itthon (20:07) Patrik: hát krumplit (20:07) мǿηịκα: elképesztő. nem tudom ebbe mikor fogok belejönni (20:07) Patrik: egyszer majd belejössz

46 A szövegszerű megjelenés kohéziója laza, a kommunikációé erős
(22:28) Padme: mit vigyek: (22:29) Padme: türcsi, tusfürdő, fehérnemű, megvnmi ruha (22:29) Padme: nem? (22:29) Máté: ja (22:29) Padme: hol alszok? (22:29) Máté: ettől függetlenül valami hippiruhád nincs? (22:29) Máté: kád? jó nagy (22:29) Padme: milyen hippiruha?? (22:29) Máté: olyan hippihippi (22:30) Padme: 3-as lett a maim (22:30) Máté: az GÖRBÜL (22:30) Máté: de nincs valami hippiruhád... ilyen izépóló meg faszomizé (22:31) Padme: de az a hippiruha??magamnak?? (22:31) Padme: vagy mibe menjek? (22:31) Padme: h kell egerben megjelenni?

47 Következtetés Az IM beszélgetések szövegszerű megjelenése többnyire lineáris strukturáltságú a közvetlen offline kommunikációhoz hasonlóan, mert nincs a csetre jellemző szóhozjutási /beszédjogszerzési verseny.

48 Átfedések, közbevágások
Az együttbeszélés fogalmának újraértelmezése : Az IM-ben a közel azonos időben elküldött a két fél részéről más, egymástól független topicok megjelenése, és az azokra adott „késleltetetten” megjelenő keresztszekvenciák által alkotott párszekvenciát bizonyítják az „együttbeszélés” tényét. A technika sajátosságaiból adódóan nem igazolhatók az offline, közvetlen kommunikációra jellemző együttbeszélések.

49 Belebonyolódási stratégiák: kapcsolatfelvételi (pár)szekvenciák
1. virtuális találka 2. virtuális együttlakás / fluens kommunikáció 3. „rányitási” stratégia - kérdéstámadás 4. Bekopogás – beleegyezés-kérés a beszélgetéshez 5. virtuális „telefonálás” 6. üres lakásban köszöngetés – sikertelen kapcsolatfelvétel – a látszat ellenére, válasz nem fogadás

50 1. Virtuális találka (20:03) Patrik: szia (20:03) Patrik: mizujs?
(20:03) Patrik: már vártlak nagyon (20:04) мǿηịκα: szio (20:04) мǿηịκα: ebben a pillanatban értem haza (20:04) мǿηịκα: hulla vagyok teljesen (20:05) Patrik: elhiszem

51 2. Virtuális együttlakás (fluens kommunikáció)
Példa1. (13:45) Padme: nyugodj meg (13:46) Máté: már az vagy, fél doboz cigi után (13:46) Padme: ajjj (13:46) Padme: nem ér ennyit (13:46) Máté: amikor beértünk berénybe, láttam egy csajt ünneplőben az utcán - gondoltam évzáró... (13:47) Máté: és igen, neki is az volt!... Példa 2. (17:59) Máté: nem Böbének, hanem Mandulának nevezted el? (17:59) Máté: vagy miaz,Benő... (17:59) Padme: nem,mert másikat vettem (18:00) Padme: 5perc wiwen kép (18:00) Máté: áááááááááá

52 3. Rányitási stratégia A Köszönés és témábavágás - B köszönés és válasz Példa 1. (20:56) Macskalámpás lány: szia (20:56) Macskalámpás lány: mikor intézed az ingyenes cuccokat (20:57) мǿηịκα: szioo (20:57) мǿηịκα: elméletileg jövőhéten már minden meglesz (20:57) мǿηịκα: szerintem hétfőn még nem Példa 2. (21:22) NAGY Játékos $: szia (21:22) NAGY Játékos $: nah mien volt a munka?:É (21:22) NAGY Játékos $: házid megcsináltad holnapra? (21:23) мǿηịκα: szioo (21:23) мǿηịκα: azt a horoszkóposat? (

53 4. Bekopogás (21:22) Szabirnya: Ráérsz? (21:22) Padme: igen

54 Virtuális „telefonálás”
Példa1. (20:00) mónika Szia (20:01) Lego: szia (20:01) mónika Csak van vmi, amit nem kérdeztem meg, amikor beszéltünk Példa 2. (16:20) Pantani: na hali szitu? (16:20) Jenny: szia semmi haza értél? (16:20) Pantani: én? :A inkébb te..? (16:21) Pantani: írtam ,nem válaszoltál

55 Aszimmetrikus kommunikáció: üres lakásban köszöngetés
(12:35) PT: azért drága holnap is irhatnál smst ha nem vok fent msnen (12:35) PT: légszi (12:35) PT: csók (12:35) PT: szia (12:35) мǿηịκα bejelentkezett (Rejtve kapcsolódik) VÉGE

56 Beszédjog-megtartási stratégia

57 1. beszédjog-megtartás explicitált előre jelzése:
Beszédjog megtartása szintaktikai/szemantikai/startégiai egységek határán 1. beszédjog-megtartás explicitált előre jelzése: (22:09) мǿηịκα: mert fáradt voltam ez az egyik (22:10) мǿηịκα: a másik, h nem volt túl jó kedvem

58 2. befejezetlen megnyilatkozások, „intonációs” befejezetlenség
(22:11) мǿηịκα: értem (22:11) мǿηịκα: hát én mindenre gondoltam már (22:11) мǿηịκα: csak erre nem (22:11) Patrik: de haragszol rám?

59 3. Befejezetlen stratégia
Homlokzatóvási igény elvárása/kielégítése (22:21) мǿηịκα: vagy csütörtökön írok (22:21) мǿηịκα: de most lefekszem (22:21) мǿηịκα: mert a holnapi nap... az nagyon durva lesz (22:21) мǿηịκα: jóéjt (22:21) мǿηịκα: szio (22:21) Patrik: megadod a számod?

60 Írásjel helyett enter (22:03) Máté: akkor inkább a kettővel hamarabbival gyere az átszállások miatt (22:03) Máté: de én annak is örülök, ha a 10:18-sal jössz (22:28) Jenny: látom azért neked a foci a mindened (22:28) Pantani: mert? nem a mindenem (22:29) Pantani: miel nem űzöm olyan magas szinten de szeretem és hát zsebpénz is jár érte, (22:29) Pantani: így aztán kötelező is

61 Elbúcsúzás (22:22) мǿηịκα: na most megyek heti hetest nézni
(22:22) мǿηịκα: pussz (22:22) мǿηịκα: szio (22:22) мǿηịκα: jóéjt (22:22) Macskalámpás lán: bazz holnap másfél óráé kell bemenni:S:S nme hiszem el.:S (22:22) Macskalámpás lán: okok (22:22) мǿηịκα: jaja (22:22) Macskalámpás lán: jó tvzést (22:22) Macskalámpás lán: jó8 (22:22) Macskalámpás lán: szia (22:22) Macskalámpás lán: pusy (22:22) мǿηịκα: tiszta hülyék, h nem másik napra tették (22:22) мǿηịκα: na szio

62 (22:21) мǿηịκα: de most lefekszem
(22:21) мǿηịκα: mert a holnapi nap... az nagyon durva lesz (22:21) мǿηịκα: jóéjt (22:21) мǿηịκα: szio (22:21) Patrik: megadod a számod? (22:21) Patrik: mert a tiéd sincs meg (22:21) Patrik: :( (22:22) Patrik: vagy csörögj rám (22:22) мǿηịκα: majd én kereslek (22:22) мǿηịκα: :P (22:22) мǿηịκα: nyugi nem felejtelek el (22:22) мǿηịκα: na jóéjt (22:22) Patrik: okok (22:22) Patrik: :P (22:22) Patrik: én se (22:23) Patrik: nem akarlak (22:23) Patrik: :P (22:23) Patrik: jó éjt (22:23) Patrik: csók (22:23) Patrik: szia

63


Letölteni ppt "Juhász Valéria SZTE JGYPK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések