Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2008 Szeptember 22. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szigetköz-Mosoni-Sík HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2008 Szeptember 22. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szigetköz-Mosoni-Sík HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2008 Szeptember 22. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szigetköz-Mosoni-Sík HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. „VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT”

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Szigetköz-Mosoni-Sík HK – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 3 A térségben összesen 14 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 57%-a, 8 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 26 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 7 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó- csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 22 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Szigetköz-Mosoni-Sík HK területe 34 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 53,305 fő, a városokban élő lakosok száma 6,013 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 53,305 34 1 0 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Jánossomorja 6,013 fő 3,560 fő 3,158 fő 2,953 fő Hegyeshalom Lébény Halászi Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 2 3 0 3 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 22 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 14 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 26 Szigetköz-Mosoni-Sík HK – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,364,861 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve Szigetköz-Mosoni-Sík HK – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪Falumegújítás és -fejlesztés ▪A kulturális örökség megőrzése ▪Leader közösségi fejlesztés ▪Leader vállalkozás fejlesztés ▪Leader képzés ▪Leader rendezvény ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Leader komplex projekt HPME-k száma (db) ▪1▪1 ▪3▪3 ▪1▪1 ▪4▪4 ▪2▪2 Allokált forrás (EUR) ▪272,972 ▪1,364,861 ▪40,288 ▪322,787

6 5 Szigetköz-Mosoni-Sík HK - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A térség hiányos, leromlott infrastruktúrája, a természeti értékek (elsősorban élővizek) – épített környezet rossz állapota, védelmének alacsony szintje, értékeink felmérésének hiánya. Kevés a komplex és az összehangolt turisztikai szolgáltatás, program. Feledésbe merülnek a térségünk hagyományos, ősi, kézműves mesterségei, hiányoznak a tájegységünkre egykor jellemző mezőgazdasági termékek, piacra jutásuk feltételei nem adottak. Kevés a hatékony és összehangolt működésű civil szervezet, kihasználatlanok az alternatív - természeti energiaforrások. A helyi vállalkozások jövedelemtermelő, munkahelyteremtő és megtartó képessége gyenge. ▪A Szigetköz, Mosoni-sík és a Hanság páratlan természeti környezete biztos alapot szolgáltat a sajátos turisztikai adottságaink - épített és természeti örökségünk, felszíni és felszín alatti vízkincsünk – kiaknázásához. Mindezek fejlesztése révén megóvjuk gazdag hagyományainkat. Lehetőséget teremtünk a felértékelődő vidéki életmód megismertetésére, az egyedi termékek piacra juttatására, a felnövekvő nemzedék identitástudatának és környezettudatos magatartásának erősítésére, innovatív munkahelyek létrehozására és támogatására. Az egyes szférák együttműködése által az esélyegyenlőség és a hosszú távú fenntarthatóság biztosított.

7 6 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk partnerségi együttműködéssel az esélyegyenlőség, fenntarthatóság érvényesülését figyelembe véve készült, elősegítve a helyi közösség egyes települései között található fejlettségbeli egyenlőtlenségek mérséklését. Fejlesztési elképzeléseink legfontosabb problémáinkra - mint településeink leromlott infrastrukturális állapota, a folyók, vízfolyások rendezetlensége, a településeket összekötő utak, kerékpárutak hiánya, a meglévők rossz állapota – keresik a megoldást. Stratégiánk alapvető célja, hogy a vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen az integrált helyi fejlesztéseknek köszönhetően a lakosság életminősége, jövedelemszerző képessége – a természeti értékek megőrzése és a vállalkozások erősítése mellett – javuljon. A megfelelő infrastruktúrával rendelkező, gondozott, egyedi arculatukat megőrző virágos települések az itt élők, az idelátogató turisták számára vonzóak legyenek. Az identitástudat erősödését segítik a megerősödő helyi közösségek és programjaik, valamint a kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosítása. Energiaszükségletünk egy részét a természet tudatos védelme mellett megújuló energiaforrásokból fedezzük. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk partnerségi együttműködéssel az esélyegyenlőség, fenntarthatóság érvényesülését figyelembe véve készült, elősegítve a helyi közösség egyes települései között található fejlettségbeli egyenlőtlenségek mérséklését. Fejlesztési elképzeléseink legfontosabb problémáinkra - mint településeink leromlott infrastrukturális állapota, a folyók, vízfolyások rendezetlensége, a településeket összekötő utak, kerékpárutak hiánya, a meglévők rossz állapota – keresik a megoldást. Stratégiánk alapvető célja, hogy a vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen az integrált helyi fejlesztéseknek köszönhetően a lakosság életminősége, jövedelemszerző képessége – a természeti értékek megőrzése és a vállalkozások erősítése mellett – javuljon. A megfelelő infrastruktúrával rendelkező, gondozott, egyedi arculatukat megőrző virágos települések az itt élők, az idelátogató turisták számára vonzóak legyenek. Az identitástudat erősödését segítik a megerősödő helyi közösségek és programjaik, valamint a kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosítása. Energiaszükségletünk egy részét a természet tudatos védelme mellett megújuló energiaforrásokból fedezzük. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Szigetköz-Mosoni-Sík HK – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A LEADER elvek mentén létrejött, közös célokat megvalósítani kívánó Szigetköz-Mosoni-sík Helyi Közösséghez tartozó 34 település a Duna, a szlovák és az osztrák határ által körülhatárolt területen, a Szigetközben, Mosoni-síkon valamint a Hanságban helyezkedik el. Térségünk jól megközelíthető az itt áthaladó M 1-es autópályának és a Budapest – Bécs – Pozsony vasútvonalnak köszönhetően, ugyanakkor a községek belső és a településközi úthálózat minősége rossz, ez negatívan befolyásolja az itt élők és az idelátogatók életminőségét. Infrastruktúránk kb. 80 %-ban kiépített, de a meglévő létesítmények is nagymértékű fejlesztésre szorulnak. A településeink közötti, évszázadokra visszanyúló szoros kapcsolatokat nagyban meghatározta viszonylagos zártságuk, valamint függőségük a térséget keresztülszelő folyóktól, a gyakori ár- és belvizektől. A Duna és mellékágrendszere, a Mosoni-Duna, a Lajta, a Kelet-Hanság, az itt található sajátos növény és állatvilág, természeti erőforrások, jó termőképességű mezőgazdasági földek számos lehetőségeket nyújthatnának a térségben élőknek. A földrajzi fekvés mellett, a hasonló gazdasági, társadalmi jellemzők, a közös történelmi, kulturális hagyományok is elősegíthetik az összefogást, az együtt gondolkodást. A hasonlóságok mellett fejlettségbeli különbségek mutatkoznak a városok agglomerációjához tartozó és azon kívül elhelyezkedő települések között az alábbi területeken: a telefonhálózat kiépítettsége, az internet hálózat minősége, az alapfokú oktatás és az egyéb szolgáltatások színvonala, valamint a helyi munkahelyek száma, foglalkoztatás aránya, stb.. Az eltérő természeti környezet és kulturális hagyományok színesítik a Szigetköz és a Mosoni-síkság településeinek közösségi életét. Településközi kapcsolatainkban Mosonmagyaróvár és Győr központi szerepkörrel rendelkezik. A helyi közösségünket alkotó települések mindegyike tagja a városi központtal működő Többcélú Kistérségi Társulások valamelyikének. Többen éltek a törvény által kínált lehetőségekkel és társultak egyéb feladatok ellátására is. Az országon belüli és az országhatáron túli önkormányzatok közötti együttműködések az 1990-es évektől újabb lendületet kaptak. Napjainkban az egymástól tanulás, a közös projektek egyre inkább felértékelik a meglévő kapcsolatokat, és lehetőséget adhatnak a civil szervezeteknek és a nemzetiségeknek is az új kapcsolatok kialakítására. A LEADER elvek mentén létrejött, közös célokat megvalósítani kívánó Szigetköz-Mosoni-sík Helyi Közösséghez tartozó 34 település a Duna, a szlovák és az osztrák határ által körülhatárolt területen, a Szigetközben, Mosoni-síkon valamint a Hanságban helyezkedik el. Térségünk jól megközelíthető az itt áthaladó M 1-es autópályának és a Budapest – Bécs – Pozsony vasútvonalnak köszönhetően, ugyanakkor a községek belső és a településközi úthálózat minősége rossz, ez negatívan befolyásolja az itt élők és az idelátogatók életminőségét. Infrastruktúránk kb. 80 %-ban kiépített, de a meglévő létesítmények is nagymértékű fejlesztésre szorulnak. A településeink közötti, évszázadokra visszanyúló szoros kapcsolatokat nagyban meghatározta viszonylagos zártságuk, valamint függőségük a térséget keresztülszelő folyóktól, a gyakori ár- és belvizektől. A Duna és mellékágrendszere, a Mosoni-Duna, a Lajta, a Kelet-Hanság, az itt található sajátos növény és állatvilág, természeti erőforrások, jó termőképességű mezőgazdasági földek számos lehetőségeket nyújthatnának a térségben élőknek. A földrajzi fekvés mellett, a hasonló gazdasági, társadalmi jellemzők, a közös történelmi, kulturális hagyományok is elősegíthetik az összefogást, az együtt gondolkodást. A hasonlóságok mellett fejlettségbeli különbségek mutatkoznak a városok agglomerációjához tartozó és azon kívül elhelyezkedő települések között az alábbi területeken: a telefonhálózat kiépítettsége, az internet hálózat minősége, az alapfokú oktatás és az egyéb szolgáltatások színvonala, valamint a helyi munkahelyek száma, foglalkoztatás aránya, stb.. Az eltérő természeti környezet és kulturális hagyományok színesítik a Szigetköz és a Mosoni-síkság településeinek közösségi életét. Településközi kapcsolatainkban Mosonmagyaróvár és Győr központi szerepkörrel rendelkezik. A helyi közösségünket alkotó települések mindegyike tagja a városi központtal működő Többcélú Kistérségi Társulások valamelyikének. Többen éltek a törvény által kínált lehetőségekkel és társultak egyéb feladatok ellátására is. Az országon belüli és az országhatáron túli önkormányzatok közötti együttműködések az 1990-es évektől újabb lendületet kaptak. Napjainkban az egymástól tanulás, a közös projektek egyre inkább felértékelik a meglévő kapcsolatokat, és lehetőséget adhatnak a civil szervezeteknek és a nemzetiségeknek is az új kapcsolatok kialakítására. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Fontos hagyományaink ápolása, felelevenítése, a vízhez, természethez kötődő nagy múltú rendezvények – fesztiválok (Aranymosó), vízikarneválok - szervezése, ismertségének növelése. Több, nemzetiségi múlttal rendelkező település őrzi hagyományait így is színesítve a mindennapokat. Épített örökségünk között országos jelentőségű műemlékek is találhatók (lébényi templom, hédervári kastély). Kiemelendő természeti környezetünk. A térségünk gazdag élővilága ritka hazai fajokat (pl. túzok, fekete gólya, kosbor, kúszózeller) máshol már nem található növénytársulásokat is megőrzött. Közösségünk legfontosabb feladatának tartja a természeti, kulturális örökségünk megőrzését, bemutatását. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A termőterület legnagyobb része szántó és erdő művelési ágba tartozik, sok a rét, legelő, kevés a gyümölcsös. A vetésszerkezetről elmondható, hogy a fő növények (búza, kukorica, napraforgó) aránya a szántóterületen belül meghaladja az 50 %-ot. Egyre nagyobb területen folyik zöldségtermesztés (burgonya, sárgarépa, zeller, paszternák, stb.). A nagyüzemi állattenyésztés mellett visszaszorulóban van a háztáji állattartás. Térségünkben tudatos és tervezett vadgazdálkodás folyik a helyi vadászati közösségek keretében. A természeti adottságokra épülő turizmus (horgász, vízi, kerékpáros, lovas, bakancsos …) jellemző vidékünkre, de a wellness-turizmus is megkezdte térhódítását. A természeti értékeink védelmére és bemutatására a turizmus jelenlegi feltételrendszere nem megfelelő. A térségben működő vállalkozások részben az utak rossz állapota miatt jelentősen terhelik környezetünket. A termőterület legnagyobb része szántó és erdő művelési ágba tartozik, sok a rét, legelő, kevés a gyümölcsös. A vetésszerkezetről elmondható, hogy a fő növények (búza, kukorica, napraforgó) aránya a szántóterületen belül meghaladja az 50 %-ot. Egyre nagyobb területen folyik zöldségtermesztés (burgonya, sárgarépa, zeller, paszternák, stb.). A nagyüzemi állattenyésztés mellett visszaszorulóban van a háztáji állattartás. Térségünkben tudatos és tervezett vadgazdálkodás folyik a helyi vadászati közösségek keretében. A természeti adottságokra épülő turizmus (horgász, vízi, kerékpáros, lovas, bakancsos …) jellemző vidékünkre, de a wellness-turizmus is megkezdte térhódítását. A természeti értékeink védelmére és bemutatására a turizmus jelenlegi feltételrendszere nem megfelelő. A térségben működő vállalkozások részben az utak rossz állapota miatt jelentősen terhelik környezetünket. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 A Szigetköz – Mosoni–sík helyi közösség területe három tájegység a Szigetköz, a Mosoni-sík és a Hanság egy részén fekszik. A Közösség területének egy részét a 9157 ha-os tájvédelmi körzet, illetve a Natura 2000 minősítés alá tartozó területek alkotják. Hazánk legnagyobb szigete a 375 km2-es Szigetköz, a Duna és a Mosoni-Duna által határolt tájegység. A hajdani vízi világ maradványa, sajátos és rendkívül gazdag növény- és állattársulások élettere, ami sok ritka fajt megőrzött. A Dunában és mellékágrendszerében 16 védett halfaj él (pl. botos kölönte, tarka géb). 200 madár faj költ itt, vagy vonul át a területen; közülük 15 fokozottan védett (pl. fekete gólya, barna kánya, cigányréce). Az emlősök közül legjelentősebb a vidra. A Mosoni-sík a Duna hordalékkúpján alakult ki. Magasabban fekszik, mint a Szigetköz, nyugati területén folyik a Lajta. Alapvető talaja a mészlepedékes csernozjom, melyet gorondok tagolnak. E terület a túzok kedvelt élőhelye. A Fertő-Hanság Nemzeti Park része Lébény, Mosonszentmiklós, Jánossomorja települések külterülete. A Hanság mocsár – és lápvilága egyedülálló növény, állattani, tájképi érték. Az 1300 ha-on számos védett állatfaj él, a tőzegvagyon egyedi jelleget kölcsönöz a térségnek. A kistérség vízbőségét a Duna és mellékfolyói biztosítják. A Duna 1992-es elterelése óta a főágába az eredeti vízhozam 10-20%-a érkezik. Az elterelés nemcsak a főágat és annak közvetlen parti sávját, hanem az ártér mellékágrendszereinek területét és a gátakon kívüli mentett oldalt is jelentős mértékben károsította. A morotvatavak közül legnagyobb a lipóti Holt-Duna, a mesterséges tavak közül a hegyeshalmi kavicsbánya. A térség felértékelődő természeti kincse a Duna hordalékkúpjában található az ország egyik legnagyobb ivóvízbázisa, mely kiemelkedően fontos természeti erőforrás és termálvíz kincsünk is jelentős. A hulladékkezelés tekintetében előrelépés történt az utóbbi években, minden településen szervezett hulladékgyűjtés folyik. Térségünk éghajlata kontinentális, atlanti hatásokkal. Az évi középhőmérséklet 9-11 C. A csapadék éves átlaga 540 mm. Magyarország egyik legszelesebb vidéke, a szélcsendes napok száma 15- 20 körül van. A Szigetköz – Mosoni–sík helyi közösség területe három tájegység a Szigetköz, a Mosoni-sík és a Hanság egy részén fekszik. A Közösség területének egy részét a 9157 ha-os tájvédelmi körzet, illetve a Natura 2000 minősítés alá tartozó területek alkotják. Hazánk legnagyobb szigete a 375 km2-es Szigetköz, a Duna és a Mosoni-Duna által határolt tájegység. A hajdani vízi világ maradványa, sajátos és rendkívül gazdag növény- és állattársulások élettere, ami sok ritka fajt megőrzött. A Dunában és mellékágrendszerében 16 védett halfaj él (pl. botos kölönte, tarka géb). 200 madár faj költ itt, vagy vonul át a területen; közülük 15 fokozottan védett (pl. fekete gólya, barna kánya, cigányréce). Az emlősök közül legjelentősebb a vidra. A Mosoni-sík a Duna hordalékkúpján alakult ki. Magasabban fekszik, mint a Szigetköz, nyugati területén folyik a Lajta. Alapvető talaja a mészlepedékes csernozjom, melyet gorondok tagolnak. E terület a túzok kedvelt élőhelye. A Fertő-Hanság Nemzeti Park része Lébény, Mosonszentmiklós, Jánossomorja települések külterülete. A Hanság mocsár – és lápvilága egyedülálló növény, állattani, tájképi érték. Az 1300 ha-on számos védett állatfaj él, a tőzegvagyon egyedi jelleget kölcsönöz a térségnek. A kistérség vízbőségét a Duna és mellékfolyói biztosítják. A Duna 1992-es elterelése óta a főágába az eredeti vízhozam 10-20%-a érkezik. Az elterelés nemcsak a főágat és annak közvetlen parti sávját, hanem az ártér mellékágrendszereinek területét és a gátakon kívüli mentett oldalt is jelentős mértékben károsította. A morotvatavak közül legnagyobb a lipóti Holt-Duna, a mesterséges tavak közül a hegyeshalmi kavicsbánya. A térség felértékelődő természeti kincse a Duna hordalékkúpjában található az ország egyik legnagyobb ivóvízbázisa, mely kiemelkedően fontos természeti erőforrás és termálvíz kincsünk is jelentős. A hulladékkezelés tekintetében előrelépés történt az utóbbi években, minden településen szervezett hulladékgyűjtés folyik. Térségünk éghajlata kontinentális, atlanti hatásokkal. Az évi középhőmérséklet 9-11 C. A csapadék éves átlaga 540 mm. Magyarország egyik legszelesebb vidéke, a szélcsendes napok száma 15- 20 körül van. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 Nem releváns. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 20%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 7% 11% 20% 8% 6% 18% 8% 0% 18% 4%

17 16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 37%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 11% 37% 9% 4% 9% 3% 2% 15% 9% 1% Egyéb tevékenység 0%

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 2.9%, ami 0.3 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 2.9% ▪Változás 2003-hoz képest 0.3 százalékpont

19 18 Helyi Közösségünk területén a foglalkoztatási helyzet első olvasatra kedvezőbb képet mutat az országos átlagnál. A legtöbb lakost foglalkoztató, legfontosabb szektor a „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás”, ahol a dolgozók számát tekintve a megadott szektorok közül 37%-al rendelkezik. A fenti szektoron belüli iparágak közül közösségünk területén a feldolgozóipar a meghatározó. Ezt támasztja alá az a táblázatunk, amely a térség tíz legnagyobb foglalkoztató vállalkozását mutatja be. Jelentős még a második legnagyobb foglalkoztató szektor a közigazgatás, oktatás és egészségügyi ellátás a maga 15%-val. A mezőgazdaságból élők száma eléri a 11 %-ot. Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 3 %. Az utóbbi években ezen a téren számottevő változás nem történt, ami Mosonmagyaróvár, Győr és a szomszédos Ausztria munkaerő elszívó hatásával magyarázható. A Közösség területén az egyes települések foglalkoztatási mutatóiban nagy különbség mutatkozik. Jánossomorja, Dunakiliti, Mosonszolnok és Győrladamér településen kiemelkedően magas a helyben foglalkoztatottak száma, továbbá ide a környező településekről is szép számban érkeznek munkába. Más települések munkavállalói viszont a rossz tömegközlekedés és a hiányzó közúti kapcsolatok (összekötő út és kerékpárút) miatt nehezen vagy egyáltalán nem jutnak el a távolabbi munkahelyekre, ezért próbálnak megélhetést keresni saját településükön. Az álláskeresők az inaktív szektorba menekülnek. Ezzel ugyan a munkanélküliek aránya nem nő, de az eltartottak száma igen. Ha a vállalkozásokat vizsgáljuk, akkor a kereskedelem, gazdasági szolgáltatás területén található a legtöbb belőlük (38%), ezen kívül még jelentős az építőipari vállalkozások száma. Viszont kevésnek mondható a szálláshely-szolgáltatás vállalkozások aránya főleg ott, ahol elsődleges fejlesztési elképzelés a turizmus. Ehhez tudni kell, hogy a turizmusban működő vállalkozások jelentős része családi vállalkozás, amiben a családtagok is besegítenek a fő munkahelyük mellett, ezért kevés a ténylegesen megjelenő foglalkoztatott. Helyi Közösségünk területén a foglalkoztatási helyzet első olvasatra kedvezőbb képet mutat az országos átlagnál. A legtöbb lakost foglalkoztató, legfontosabb szektor a „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás”, ahol a dolgozók számát tekintve a megadott szektorok közül 37%-al rendelkezik. A fenti szektoron belüli iparágak közül közösségünk területén a feldolgozóipar a meghatározó. Ezt támasztja alá az a táblázatunk, amely a térség tíz legnagyobb foglalkoztató vállalkozását mutatja be. Jelentős még a második legnagyobb foglalkoztató szektor a közigazgatás, oktatás és egészségügyi ellátás a maga 15%-val. A mezőgazdaságból élők száma eléri a 11 %-ot. Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 3 %. Az utóbbi években ezen a téren számottevő változás nem történt, ami Mosonmagyaróvár, Győr és a szomszédos Ausztria munkaerő elszívó hatásával magyarázható. A Közösség területén az egyes települések foglalkoztatási mutatóiban nagy különbség mutatkozik. Jánossomorja, Dunakiliti, Mosonszolnok és Győrladamér településen kiemelkedően magas a helyben foglalkoztatottak száma, továbbá ide a környező településekről is szép számban érkeznek munkába. Más települések munkavállalói viszont a rossz tömegközlekedés és a hiányzó közúti kapcsolatok (összekötő út és kerékpárút) miatt nehezen vagy egyáltalán nem jutnak el a távolabbi munkahelyekre, ezért próbálnak megélhetést keresni saját településükön. Az álláskeresők az inaktív szektorba menekülnek. Ezzel ugyan a munkanélküliek aránya nem nő, de az eltartottak száma igen. Ha a vállalkozásokat vizsgáljuk, akkor a kereskedelem, gazdasági szolgáltatás területén található a legtöbb belőlük (38%), ezen kívül még jelentős az építőipari vállalkozások száma. Viszont kevésnek mondható a szálláshely-szolgáltatás vállalkozások aránya főleg ott, ahol elsődleges fejlesztési elképzelés a turizmus. Ehhez tudni kell, hogy a turizmusban működő vállalkozások jelentős része családi vállalkozás, amiben a családtagok is besegítenek a fő munkahelyük mellett, ezért kevés a ténylegesen megjelenő foglalkoztatott. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1

20 19 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Jánossomorja székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 10 db 2 db 3,573 fő 17% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 17%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

21 20 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 10 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Fogl. száma (fő) ▪890 ▪850 ▪750 ▪282 ▪230 Árbevétel (ezer Ft) ▪39,526,4 88 ▪35,023,6 80 ▪8,812,57 4 Működés helye a térségben ▪Dunakiliti ▪Mosonszolnok ▪Győrladamér ▪Jánossomorja Főtevékenység ▪3430 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása ▪2661 Építési betontermék gyártása Név ▪Veritas Kft. ▪Visiocorp Hungary Bt. ▪Bos Automatic Products Magyarország Bt. ▪Voltz Boss Hungária ▪Leier Kft. 1 2 3 4 5

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪150 ▪137 ▪120 ▪103 ▪61 ▪6,825,89 4 ▪Jánossomorja ▪Lipót ▪Kimle ▪Halászi ▪Lébény ▪1588 Homogenizált és diétás étel gyártása ▪1581 Kenyér, friss tésztaféle gyártása ▪2524 Egyéb műanyag termék gyártása ▪1824 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása ▪2852 Fémmegmunkálás A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 10 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Hipp Kft. Név ▪Biella Kft. ▪Kötöttárugyár Kft. ▪Kiener Hungária Kft. ▪Proteus-Gold Kft. 6 7 8 9 10

23 22 Térségünkben lévő vállalkozások mind tevékenységben, méretben és eloszlásban is változatos képet mutatnak. A legnagyobbak a határ mentén és az autópálya lehajtóknál telepedtek le. A távolabbi településeken magasabb létszámot foglalkoztató vállalkozást csak elvétve találunk. A bevételekre vonatkozóan nem kaptunk adatszolgáltatás, ezért a 10 legnagyobb vállalkozás kiválasztásánál a foglalkoztatottak létszámát vettük alapul. Ők összesen 3 573 főt alkalmaznak, az összes létszám 17 %-át. A vállalkozások összetételét tekintve a térség legjelentősebb szektora a kereskedelem, aránya 20 %-ra tehető. A természet adta lehetőségeinkhez képest kevés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, nincs kiépítve a megfelelő infrastruktúra, nem túl változatos a kínálat. Jelentős problémánk a piaci lehetőségek kihasználását akadályozó tőkehiány, a vállalkozások indítását megkönnyítő, felszerelt, kedvező fenntartású műhely/iroda, továbbá a tőkeerős, közepes méretű vállalkozások hiánya. A piacon jelenlévők közül is kevesen vesznek részt az innovációs együttműködésekben, nem vesznek közösen igénybe szolgáltatásokat, így az itt rejlő költségcsökkentési lehetőségeket sem használják ki. Nincs meg a kellő összefogás, koordináció. Középfokú iskoláink nem veszik figyelembe kellő mértékben a helyi vállalkozók igényeit, nem alkalmazkodnak a kereslethez, így nagyon sok a un.” hiányszakma”. A vállalkozói szféra a munkahelyteremtésben is jelentős szerepet tölt be. A KKV-szektor elsősorban a településeken élőket foglalkoztatja, de a gyengeségei miatt a helyi munkalehetőségek korlátozottak. Nincs kialakult rendszer a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására (pl. nők, segítséggel élők). A térség jelentős része jó termőképességű földekből tevődik össze, melyek alkalmasak lennének tradicionális élelmiszerek termesztésére, de azt a lehetőséget is csak korlátozottan tudjuk jelenleg kihasználni. A mezőgazdaságon belül a termékszerkezet folyamatos átalakulásának lehetünk tanúi. Alacsony szintű a környezettudatos és a biogazdálkodás, de ezek szervezett keretek közti megvalósítása jelentős erőlelépés lehet a mezőgazdasági kemikáliák használatának visszaszorításában. Csökkentene a természetvédelmi – Natura 2000 területek környezetterhelésén és elősegítené a speciális, a területre kifejlesztett termelési módszerek bevezetését. Térségünkben lévő vállalkozások mind tevékenységben, méretben és eloszlásban is változatos képet mutatnak. A legnagyobbak a határ mentén és az autópálya lehajtóknál telepedtek le. A távolabbi településeken magasabb létszámot foglalkoztató vállalkozást csak elvétve találunk. A bevételekre vonatkozóan nem kaptunk adatszolgáltatás, ezért a 10 legnagyobb vállalkozás kiválasztásánál a foglalkoztatottak létszámát vettük alapul. Ők összesen 3 573 főt alkalmaznak, az összes létszám 17 %-át. A vállalkozások összetételét tekintve a térség legjelentősebb szektora a kereskedelem, aránya 20 %-ra tehető. A természet adta lehetőségeinkhez képest kevés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, nincs kiépítve a megfelelő infrastruktúra, nem túl változatos a kínálat. Jelentős problémánk a piaci lehetőségek kihasználását akadályozó tőkehiány, a vállalkozások indítását megkönnyítő, felszerelt, kedvező fenntartású műhely/iroda, továbbá a tőkeerős, közepes méretű vállalkozások hiánya. A piacon jelenlévők közül is kevesen vesznek részt az innovációs együttműködésekben, nem vesznek közösen igénybe szolgáltatásokat, így az itt rejlő költségcsökkentési lehetőségeket sem használják ki. Nincs meg a kellő összefogás, koordináció. Középfokú iskoláink nem veszik figyelembe kellő mértékben a helyi vállalkozók igényeit, nem alkalmazkodnak a kereslethez, így nagyon sok a un.” hiányszakma”. A vállalkozói szféra a munkahelyteremtésben is jelentős szerepet tölt be. A KKV-szektor elsősorban a településeken élőket foglalkoztatja, de a gyengeségei miatt a helyi munkalehetőségek korlátozottak. Nincs kialakult rendszer a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására (pl. nők, segítséggel élők). A térség jelentős része jó termőképességű földekből tevődik össze, melyek alkalmasak lennének tradicionális élelmiszerek termesztésére, de azt a lehetőséget is csak korlátozottan tudjuk jelenleg kihasználni. A mezőgazdaságon belül a termékszerkezet folyamatos átalakulásának lehetünk tanúi. Alacsony szintű a környezettudatos és a biogazdálkodás, de ezek szervezett keretek közti megvalósítása jelentős erőlelépés lehet a mezőgazdasági kemikáliák használatának visszaszorításában. Csökkentene a természetvédelmi – Natura 2000 területek környezetterhelésén és elősegítené a speciális, a területre kifejlesztett termelési módszerek bevezetését. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

24 23 Értékesítési szempontból tekintve az egyes szektorok helyi piacra jutási lehetőségei korlátozottak, a meglévő piacok fejletlenek (pl: tradicionális élelmiszerek, kisipari termékek) az egyébként relatíve erős fizetőképes kereslet mellett. A vállalkozások promóciós, reklámozási ismerete alacsony szintű, így nagyon sok lehetőségről lemaradnak, nem tudják eladni magukat. Fejlődési lehetőségeink közé tartozik a hátrányos helyzetű csoportok (40 év feletti nők, kisgyermekes anyák, stb.) munkaerő piaci integrációja, a helyi vásárlóerőnek a helyben előállított termékek, illetve a tradicionális élelmiszerek iránti figyelemfelkeltése, továbbá a helyi oktatás közreműködésével a képzett munkaerő biztosítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

25 24 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység17 Vallással kapcsolatos tevékenység7 Sporttal kapcsolatos tevékenység32 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység50 Oktatással kapcsolatos tevékenység29 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 3 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 24 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 5 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 35 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 0 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 1 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 12 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok1 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 6 Politikai tevékenység0 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

26 25 Az utóbbi években élénkülést tapasztalunk a civil szervezetek életében, mely nagymértékben köszönhető a LEADER programnak. Ezek többsége sportegyesület, önkéntes tűzoltó egyesület, polgárőr egyesület, a vöröskereszt helyi szervezete, de jelentős a nyugdíjasklubok és művészeti csoportok száma is. Találunk még a felsoroltakon kívül hagyományőrző, faluszépítő, kulturális egyesületeket, ifjúsági klubokat, valamint a nemzetiségek civil szervezeteit (horvát, német). Ezek a szervezetek nagyon fontos elemei a társadalomnak egyrészt gyakorlati haszonnal bírnak, másrészt nagy szerepet játszanak a közösségek építésében, a kapcsolattartásban, így stabilizálják társadalmunkat. A civil szervezetek többsége közösségünk széles rétegeinek egyik fontos mozgatóereje. Tagságuk vegyes, színes, minden korosztály képviselteti magát. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek fontos szerepet játszanak térségünk életében. Összefogják a korosztályokat, életben tartják a hagyományokat, ismertté teszik településeinket, programokat szerveznek, melyek lehetővé teszik a szabadidő kulturált eltöltését. Ezért bír nagy jelentőséggel, hogy ezek a civil szervezetek fennmaradjanak, erősödjenek és fejlődjenek. Hagyományőrző egyesületeink fontos munkát végeznek el a népszokások, térségre jellemző népdalok, táncok gyűjtéséve és előadásával. Tevékenységükkel öregbítik településeink hírnevét. Egyesületeink települési szinten működnek (pl. a Halászi Hagyományőrző Egyesület, a Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület, az ifjúságot összefogó dunaszegi Rezeda Népművészeti Egyesület, valamint a Jánossomorjai Fúvós Egyesület, stb.) ugyanakkor tevékenységük az egész közösség életét pozitívan befolyásolja. Önkéntes tűzoltó egyesületeink több mint 100 éves múltra tekintenek vissza, míg polgárőr egyesületeink az utóbbi évtizedben alakultak. Jelenlétük, működésük növeli a lakosság biztonságérzetét. Aktivitásukkal a települések közösségi életének fontos részévé váltak. Több civil szervezet működése ismert az ország határain túl is. A Felső-Szigetközi Szabadidő és Vízisport Egyesület természetvédelmi tevékenységével, a hullámtéri mellékágrendszerben szervezett túráival, országos hírű rendezvényeivel járul hozzá térségünk hírnevének öregbítéséhez. Az utóbbi években élénkülést tapasztalunk a civil szervezetek életében, mely nagymértékben köszönhető a LEADER programnak. Ezek többsége sportegyesület, önkéntes tűzoltó egyesület, polgárőr egyesület, a vöröskereszt helyi szervezete, de jelentős a nyugdíjasklubok és művészeti csoportok száma is. Találunk még a felsoroltakon kívül hagyományőrző, faluszépítő, kulturális egyesületeket, ifjúsági klubokat, valamint a nemzetiségek civil szervezeteit (horvát, német). Ezek a szervezetek nagyon fontos elemei a társadalomnak egyrészt gyakorlati haszonnal bírnak, másrészt nagy szerepet játszanak a közösségek építésében, a kapcsolattartásban, így stabilizálják társadalmunkat. A civil szervezetek többsége közösségünk széles rétegeinek egyik fontos mozgatóereje. Tagságuk vegyes, színes, minden korosztály képviselteti magát. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek fontos szerepet játszanak térségünk életében. Összefogják a korosztályokat, életben tartják a hagyományokat, ismertté teszik településeinket, programokat szerveznek, melyek lehetővé teszik a szabadidő kulturált eltöltését. Ezért bír nagy jelentőséggel, hogy ezek a civil szervezetek fennmaradjanak, erősödjenek és fejlődjenek. Hagyományőrző egyesületeink fontos munkát végeznek el a népszokások, térségre jellemző népdalok, táncok gyűjtéséve és előadásával. Tevékenységükkel öregbítik településeink hírnevét. Egyesületeink települési szinten működnek (pl. a Halászi Hagyományőrző Egyesület, a Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület, az ifjúságot összefogó dunaszegi Rezeda Népművészeti Egyesület, valamint a Jánossomorjai Fúvós Egyesület, stb.) ugyanakkor tevékenységük az egész közösség életét pozitívan befolyásolja. Önkéntes tűzoltó egyesületeink több mint 100 éves múltra tekintenek vissza, míg polgárőr egyesületeink az utóbbi évtizedben alakultak. Jelenlétük, működésük növeli a lakosság biztonságérzetét. Aktivitásukkal a települések közösségi életének fontos részévé váltak. Több civil szervezet működése ismert az ország határain túl is. A Felső-Szigetközi Szabadidő és Vízisport Egyesület természetvédelmi tevékenységével, a hullámtéri mellékágrendszerben szervezett túráival, országos hírű rendezvényeivel járul hozzá térségünk hírnevének öregbítéséhez. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

27 26 A Szigetközi Falusi Turizmusért Egyesület fogja össze a környező településeken működő, falusi turizmussal foglalkozó vállalkozásokat..Tanfolyamokat szervez, turisztikai kiállításokon képviseli a térség vállalkozásait,, bemutatja a települések turisztikai kínálatát. Jelentős a Pisztráng Kör Egyesület, mely erdei iskolájával, az ökoturizmus fejlesztésével jelentős látogatottságot és országos hírnevet szerzett. Az említetteken kívül még számos nonprofit szervezet tevékenykedik térségünkben, s mivel a helyi közösség lakosságának jelentős részét tagjaik sorában tudhatják, stratégiánk elkészítésében, társadalmasításában jelentős szerepet szánunk nekik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,178 fővel nőtt, ami arányosítva 2%-os növekedést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,178 fővel nőtt ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal nőtt Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 52,12752,28352,61952,97653,305 156336 357329

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 66%, ami 6 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 66% 18% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 1% 10% 6% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 8% 30% 10% 5% 24% 9% 26% 12% 10% 17%

31 30 A Szigetköz – Mosoni-sík helyi közösség 34 településén jelenleg 53 305 lakos él. Ebből a legnagyobb településen, a városi rangú Jánossomorján 6013 fő, míg a legkisebb településen, Véneken mindössze 166 fő él. A térségre a közepes településnagyság jellemző, túlnyomó többségben vannak az 1000 és a 2000 lakos közötti települések. A térség lakosság számának alakulását 2002 és 2006 közötti időintervallumban vizsgálva, és ezt arányosítva 2 %-os növekedést tapasztalhatunk. Ez idő alatt a térség összesített lakossága 1178 fővel nőtt. Jellemző a kitelepülés a városokból, azt azt körülvevő agglomerációba. Győrből az utóbbi években nagyon sokan költöztek Alsó – Szigetközbe, ami azt eredményezte, hogy néhány falu szinte egybeépült, a közigazgatási határokat látcatra eltörölve. Mosonmagyaróvárról szintén gyakori a környező településekre való kiköltözés. Félő, hogy ezek következményeként úgynevezett alvó falvak alakulnak ki, ha nem sikerül a kiköltözőket bevonni a helyi közéletbe, közösségek-civilek munkájába. A közelmúltban, ha nem is számottevően, de az ország keleti részéből való áttelepülés is megfigyelhető. Új jelenség, hogy a Rajka környéki, határ menti településekre Szlovákiából költöznek át nagy számban. Bár a születések száma évről évre csökken a migrációnak köszönhetően a lakosság számának változásában ez nem mutatkozik meg. Az összesített lakosság számában lassú növekedést tapasztalunk ez nem jellemző minden településünkre. A lakosság elvándorlása, stagnálása figyelhető meg a periférián található, nehezen megközelíthető településeken (pl: Várbalog). Az iskola, óvoda hiánya a rossz tömegközlekedési viszonyok miatt átköltöznek a szomszédos falvakba, városokba az itt élők. A térségben az aktív korú – 15 - 59 év közötti - lakosság aránya 66%, mely 6 százalékponttal magasabb az országos átlagnál. Ezzel szemben 3 százalékponttal kevesebb közösségünk területén az 59 év felettiek aránya. Sajnos ugyanez mondható el a 6-14 éves korosztályra is, ez a jelenség az utóbbi évben több iskola megszűnését is maga után vonta. A lakosság iskolai végzettség szerinti megoszlását vizsgálva megfigyelhetjük, hogy kevés az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők száma, mindössze fele az országos átlagnak. Ez az arány annak fényében, hogy a közeli Győr és Mosonmagyaróvár egyaránt egyetemi város elkeserítő. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

32 31 A térségben elsősorban a középiskolai, gimnáziumi érettségi nélkül, szakmai oklevelet igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő számú munkaerő. Kétségtelen tény, hogy növelni kell a szakképesítéssel rendelkezők az érettségizett, és a felsőfokú intézményekben végzettek számát. Közösségünk versenyképes gazdaságának megteremtéséhez a megfelelő képzettséggel és készségekkel rendelkező munkavállalók szükségesek. A változó munkaerő-piaci igényekhez szükséges az életen át tartó tanulás megteremtése, a felnőttoktatás lehetőségeinek kiszélesítése. A képzéseket az igényeket figyelembe véve lehetőség szerint minden érdeklődő számára hozzáférhetővé kell tenni, s úgy kell kialakítani, hogy rugalmasan igazodjanak a munkáltatók igényeihez. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

33 32 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 2 3 0 29 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 6% 9% 0% 85% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

34 33 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Repülőtér Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Középiskola ▪Kollégiumi feladat-ellátási hely ▪Felnőtt átképzési központ Mozgatórugó alcsoport

35 34 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ▪Időskorúak otthona ▪Szülészeti ellátás ▪Mentőállomás ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Gazdaságfejlesztési szervezet ▪Ipari kamara ▪Agrárkamara Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

36 35 A térség infrastruktúrával való ellátása részben állami (pl. közút), részben önkormányzati feladat (pl. gázellátás, csatornahálózat). Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik a helyi hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, energiaellátás biztosítása, a tulajdonukban lévő utak karbantartása. Ezen infrastrukturális szolgáltatások egyben gazdaság letelepítő tényezők is, míg a lakosság kényelmét, mindennapi életét is szolgálják. A településeket összekötő állami tulajdonban lévő közúthálózat hiányos, a meglévők minősége rossz, elhasználódtak. Ez sok esetben gátolja a térség fejlődését, nem települnek le a falvakba a vállalkozások, nem teremtenek új munkahelyeket. A térség ivóvíz ellátottsága szinte majdnem 100 százalékos. Ehhez szorosan kapcsolódik a közüzemi szennyvízcsatorna hálózat megléte, kiépítése. Ez számunkra kiemelten fontos mutató, hiszen a Szigetközben található ivóvízbázisok védelme szükségessé teszi ezen infrastrukturális elemek meglétét. Mint egy 90 % körül van a szennyvízcsatorna hálózatra rácsatlakozók száma, ez az arány a 2005-ben bevezetett talajterhelési díj, valamint a szolgáltatók és az önkormányzatok határozott fellépésének köszönhetően fokozatosan javul. A hulladékkezelés szervezett, de a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladékok szabályszerű elszállítása még nem mindenki számára természetes. Településenként más-más napokon, heti egy alkalommal szállítják el a kommunális hulladékot. Az akciócsoport valamennyi települése részt vesz a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásban, amelynek központja Mosonmagyaróvár, illetve Győr. A térség villamos áram ellátása 100%-osnak tekinthető, mindenhol biztosított a gázvezetékhez való csatlakozás egy-két település kivételével. A XXI. század gazdaságfejlődést támogató infrastruktúrák közül a vonalas és rádiós szélessávú internet elérhetőségben különbözőség mutatkozik. A statisztika szerint a mobil hálózat lefedettsége is elfogadható, hiszen 3 település kivételével mindhárom szolgáltató elérhető. A gyakorlatban nem ilyen szép a helyzet. A térség infrastruktúrával való ellátása részben állami (pl. közút), részben önkormányzati feladat (pl. gázellátás, csatornahálózat). Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik a helyi hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, energiaellátás biztosítása, a tulajdonukban lévő utak karbantartása. Ezen infrastrukturális szolgáltatások egyben gazdaság letelepítő tényezők is, míg a lakosság kényelmét, mindennapi életét is szolgálják. A településeket összekötő állami tulajdonban lévő közúthálózat hiányos, a meglévők minősége rossz, elhasználódtak. Ez sok esetben gátolja a térség fejlődését, nem települnek le a falvakba a vállalkozások, nem teremtenek új munkahelyeket. A térség ivóvíz ellátottsága szinte majdnem 100 százalékos. Ehhez szorosan kapcsolódik a közüzemi szennyvízcsatorna hálózat megléte, kiépítése. Ez számunkra kiemelten fontos mutató, hiszen a Szigetközben található ivóvízbázisok védelme szükségessé teszi ezen infrastrukturális elemek meglétét. Mint egy 90 % körül van a szennyvízcsatorna hálózatra rácsatlakozók száma, ez az arány a 2005-ben bevezetett talajterhelési díj, valamint a szolgáltatók és az önkormányzatok határozott fellépésének köszönhetően fokozatosan javul. A hulladékkezelés szervezett, de a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladékok szabályszerű elszállítása még nem mindenki számára természetes. Településenként más-más napokon, heti egy alkalommal szállítják el a kommunális hulladékot. Az akciócsoport valamennyi települése részt vesz a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásban, amelynek központja Mosonmagyaróvár, illetve Győr. A térség villamos áram ellátása 100%-osnak tekinthető, mindenhol biztosított a gázvezetékhez való csatlakozás egy-két település kivételével. A XXI. század gazdaságfejlődést támogató infrastruktúrák közül a vonalas és rádiós szélessávú internet elérhetőségben különbözőség mutatkozik. A statisztika szerint a mobil hálózat lefedettsége is elfogadható, hiszen 3 település kivételével mindhárom szolgáltató elérhető. A gyakorlatban nem ilyen szép a helyzet. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

37 36 A természeti adottságaink (a vizek menti magas nyárfák) gyakran árnyékolnak és akadozik a mobilszolgáltatás, illetve a mobil internet használhatósága is. Jelen pillanatban 5 település rendelkezik kiépített ipari parkkal. Ezek elérése nem minden esetben megoldott más településekről, így a munkába járás, a megfelelő munkaerő biztosítása időnként gondot okoz. A kistelepüléses szerkezet révén középiskola, kollégium, felnőttképzés nincs a Közösségek területén. Ezeknek a feladatoknak az ellátását a két közeli város Mosonmagyaróvár és Győr biztosítja. Hiányzó infrastrukturális elemek közül a tartós és átmeneti ellátást nyújtó szociális intézmény és idősek otthonának hiánya az egyik legjelentősebb probléma. A mai korban a generációk külön költözése, a magas nyugdíjkorhatár nem teszi lehetővé a családon belüli idős hozzátartozó gondozását, rendszeres ápolását. Az elkövetkező évek feladata ezen szolgáltatások megteremtése, a hiányosságok megszüntetése, a meglévő infrastruktúra felújítása, karbantartása. A természeti adottságaink (a vizek menti magas nyárfák) gyakran árnyékolnak és akadozik a mobilszolgáltatás, illetve a mobil internet használhatósága is. Jelen pillanatban 5 település rendelkezik kiépített ipari parkkal. Ezek elérése nem minden esetben megoldott más településekről, így a munkába járás, a megfelelő munkaerő biztosítása időnként gondot okoz. A kistelepüléses szerkezet révén középiskola, kollégium, felnőttképzés nincs a Közösségek területén. Ezeknek a feladatoknak az ellátását a két közeli város Mosonmagyaróvár és Győr biztosítja. Hiányzó infrastrukturális elemek közül a tartós és átmeneti ellátást nyújtó szociális intézmény és idősek otthonának hiánya az egyik legjelentősebb probléma. A mai korban a generációk külön költözése, a magas nyugdíjkorhatár nem teszi lehetővé a családon belüli idős hozzátartozó gondozását, rendszeres ápolását. Az elkövetkező évek feladata ezen szolgáltatások megteremtése, a hiányosságok megszüntetése, a meglévő infrastruktúra felújítása, karbantartása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

38 37 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.020.03 0.020.04 96%72% 1.420.30 1.810.68 78%44%

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,979 ▪Község▪1,526 ▪Község▪1,580 ▪Község▪1,860 ▪Község▪248 ▪Község▪1,909 ▪Község▪699 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Ásványráró Bezenye Darnózseli Dunakiliti Dunaremete Dunaszeg Dunaszentpál Munkanél- küliség (%) ▪1.50% ▪1.70% ▪1.60% ▪3.32% ▪3.00% ▪3.76% ▪2.00% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪561,654 ▪472,275 ▪556,306 ▪535,366 ▪490,701 ▪698,087 ▪683,041 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪6.748 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.474 ▪0.000 ▪0.141 ▪1.726 ▪0.000 ▪0.228 ▪0.009

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,506 ▪Község▪501 ▪Község▪1,386 ▪Község▪1,255 ▪Község▪2,039 ▪Község▪2,953 ▪Község▪1,135 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Dunasziget Feketeerdő Győrladamér Győrújfalu Győrzámoly Halászi Hédervár Munkanél- küliség (%) ▪3.49% ▪3.30% ▪2.02% ▪2.22% ▪1.90% ▪3.12% ▪2.66% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪486,050 ▪538,000 ▪649,184 ▪816,263 ▪727,839 ▪535,292 ▪606,843 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.852 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.207 ▪0.000 ▪0.245 ▪0.000 ▪0.226 ▪0.267 ▪0.764

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Nagyközség▪3,560 ▪Város▪6,013 ▪Község▪558 ▪Község▪2,327 ▪Község▪809 ▪Község▪380 ▪Nagyközség▪3,158 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Hegyeshalom Jánossomorja Károlyháza Kimle Kisbajcs Kisbodak Lébény Munkanél- küliség (%) ▪3.06% ▪4.10% ▪3.94% ▪3.80% ▪2.14% ▪2.00% ▪0.42% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪560,976 ▪529,047 ▪495,817 ▪543,991 ▪746,165 ▪530,724 ▪638,844 Magas** kat. (db/fő) ▪10.347 ▪0.020 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.057 ▪0.001 ▪0.000 ▪0.167 ▪0.000

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 4/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,803 ▪Község▪699 ▪Község▪1,632 ▪Község▪624 ▪Község▪2,468 ▪Község▪1,636 ▪Község▪937 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Levél Lipót Máriakálnok Mecsér Mosonszentmiklós Mosonszolnok Nagybajcs Munkanél- küliség (%) ▪2.84% ▪0.46% ▪2.62% ▪2.15% ▪1.90% ▪3.33% ▪3.29% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪511,001 ▪568,408 ▪459,776 ▪556,961 ▪586,900 ▪513,945 ▪702,391 Magas** kat. (db/fő) ▪1.484 ▪26.506 ▪0.000 ▪1.365 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪1.202 ▪6.465 ▪0.024 ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 5/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪678 ▪Község▪2,575 ▪Község▪837 ▪Község▪1,426 ▪Község▪443 ▪Község▪166 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Püski Rajka Újrónafő Vámosszabadi Várbalog Vének Munkanél- küliség (%) ▪0.51% ▪2.68% ▪3.00% ▪3.19% ▪10.00% ▪6.96% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪526,426 ▪583,874 ▪493,479 ▪820,894 ▪413,633 ▪657,927 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.759 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.481 ▪0.237 ▪0.000

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 1/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Ásványráró ▪„A településünk úthálózatának állapota és a hiányzó kerékpárutak.” ▪Bezenye ▪„Települési útjaink állapota nem megfelelő” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A Dunai nemzetközi viziút közelségének turisztikai célú kihasználása” ▪„Turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 2/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Darnózseli ▪„Az EUROVELO kerékpárút belterületi szakasz hiányzik, a településen áthaladó Szigetközi főút rossz állapotú” ▪Dunakiliti ▪„Közútjaink és kerékpárút hálózatunk fejlesztésre szorul, turista útvonalaink hiányoznak” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Civil társadalmunk erős, amatőr művészeti csoportjaink országosan és nemzetközileg elismertek, több irányú nemzetközi kapcsolattal rendelkeznek” ▪„Kis-és középvállalkozások segítésével stabil, jól fizető munkahelyeket teremthetünk a helyi munkaerő számára”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 3/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Dunaremete ▪„Településünk megközelítése nehézkes” ▪Dunaszeg ▪„Településünk jövőjét megalapozó fejlesztések maradnak el a forráshiány miatt” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turisztikai szolgáltatásaink bővítése, megújítása a vizi, kerékpáros és vadászturizmus összekapcsolásával” ▪„A földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan turisztikai (elsősorban ökoturisztikai) lehetőségeinket tudjuk kihasználni”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 4/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Dunaszentpál ▪„A közeli nagyváros elszívó hatása miatt a csökkenő gyerekszám és elvándorló lakosság miatti elöregedés” ▪Dunasziget ▪„A szétszórt településrészeket összekapcsoló belterületi úthálózat elhasználódott” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A Mosoni-Duna közelsége és a település fekvéséből adódó nyugodt, pihenésre csalogató táborozási lehetőségek és a viziturizmus” ▪„Munkahelyteremtés és helybenfoglalkoztatás lehetőségének biztosítása a turizmus és helyi termékek előállítása kapcsán”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 5/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Feketeerdő ▪„TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELYEK HIÁNYA” ▪Győrladamér ▪„Településünkön nincsenek rendezvényeink megfelelő színvonalú lebonyolítására alkalmas közösségi terek” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„TERMÉSZETI ÉRTÉKEKBEN GAZDAG KÖRNYEZETÜNK SEGÍTSÉGÉVEL TURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK LÉTREHOZÁSA” ▪„Turizmus fejlesztése szabadidőpark létesítése és helyi szolgáltatások által”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 6/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Győrújfalu ▪„A községnek minimális mozgástere van a források hiánya miatt ( minimális ingatlanvagyon és anyagi tartalékok), emellett a társadalmi kohézió is csak most kezd újjáépülni.” ▪Győrzámoly ▪„Közlekedési infrastruktúránk minősége elavult” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az új letelepülők és a régi falusi lakosság közötti feszült kapcsolat feloldása után mindkettő bevonása az érdemi fejlesztésekbe. Emberi, szakmai és anyagi eszközök mozgósítása a „ Mi falunk ” tudat kialakítása” ▪„Győr közelsége és természeti értékeink adta lehetőségeink”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 7/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Halászi ▪„Bel és külterületi utjaink rossz állapotban vannak.” ▪Hédervár ▪„Településünk jövőjét megalapozó fejlesztések maradnak el a forráshiány miatt” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A Szigetköz adottságainak /ivóvízkincs, természeti lehetőségek, turizmus/ kihasználása” ▪„A földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan turisztikai (elsősorban kerékpáros és lovas) lehetőségeinket tudjuk kihasználni”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 8/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hegyeshalom ▪„Olyan munkahelyek teremtése, melyek a helybenfoglalkoztatást segítik elő” ▪Jánossomorja ▪„Hiányzik a városunkat Ausztriával összekötő kerékpárút” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalmunk olyan irányú fejlesztése, hogy az áthaladó forgalmat megállítsuk, az érdeklődést felkeltsük a környezet adta vizi, ökológiai természetjáró lehetőségek iránt” ▪„A Fertő-tó - Hanság - Szigetköz kerékpárutak összekapcsolásával ltrehozhatunk egy, a mainál komplexebb turisztikai szolgáltatást Jánossomorján és a kistérségben.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 9/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Károlyháza ▪„Településünkön kevés a munkalehetőség, nem megoldott a helybenfoglalkoztatás.” ▪Kimle ▪„Központi földrajzi fekvésünk ellenére a tömegközlekedés nem biztosítja a munkába járást településünkről.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Ipari terület kialakításában és vállalkozások támogatásában látunk fejlődési lehetőséget” ▪„A településen keresztül folyó Mosoni-Duna természeti környezetét kihasználó és a nemzetiségi hagyományokra, helyi kulturális rendezvényekre építő turizmus.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 10/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kisbajcs ▪„Településünkön az egyik legfontosabb problémát a rossz tömegközlekedés jelenti. Kisbajcs, Győrtől, mindössze 2 km-re helyezkedik el, de a tömegközlekedés kritikusnak mondható Kisbajcs és a megyeszékhely között.” ▪Kisbodak ▪„Településünk útjai rossz állapotúak” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Nyugodt környezet, melyet pihenőparkok és etlegesen kúltur- és sportközpont kilakításával még vonzóbbá lehetne tenni a pihenni vágyók számára.” ▪„Turisztikai, idegenforgalmi lehetőségeink kiaknázása”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 11/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Lébény ▪„Leromlott és hiányos közlekedési és turisztikai infrastruktúra: rossz állapotú utak, hiányzó túristautak, hiányos kerékpárút hálózat, nincs megfelelő szállás és étkezési lehetőség a potenciális vendégek számára.” ▪Levél ▪„Kevés a helyi munkalehetőség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Lébény építészeti, természeti és földrajzi adottságai: Önálló lehajtóval rendelkezik a település az M1-es autópályáról, így könnyen és kényelmesen megközelíthető a 800 éves román kori templom és a csodálatos Hanság természeti világa egyaránt.” ▪„A község földrajzi fekvése (város közelsége, határközeliség) és jó közlekedési lehetőségek (vasút, M1-es út, M1-es és M15-ös autópályák csomópontja), ezáltal kis és közepes vállalkozások letelepedésének lehetősége, különösen szállítás, raktározás, stb területén.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 12/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Lipót ▪„Közlekedési infrastruktúra színvonala nem megfelelő” ▪Máriakálnok ▪„Közlekedési infrasturtúránk nagyon rossz állapotban van, nincs kerékpárút, az 1406 sz. állami közút erősen leromlott, nem alkalmas biztonságos kerékpáros és gépjármű forgalomra, az önkormányzati utak burkolata nagyobb részt hiányos.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalom fejlesztésében, termálvízben rejlő lehetőségek kihasználása” ▪„Kiváló idegenforgalmi adottságokkal, termálvízzel, idegenforgalmi fejlesztési tervekkel, elfogadott rendezési tervvel, jó ökoturisztikai feltételrendszerrel, kiváló fejlettségű lovasbázisokkal rendelkezünk.”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 13/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Mecsér ▪„Utak, járdák burkolata hiányos, a Mosoni- Duna partszakasza rendezetlen” ▪Mosonszentmi klós ▪„Közintézményeink fejlesztésre, felújításra, bővítésre szorulnak” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalmi lehetőségek kihasználása (falusi, vizi, kerékpáros turizmus).” ▪„Nagyon jó közlekedésföldrajzi helyzettel és termálkúttal rendelkezünk”

57 56 Települések egy mondatos jellemzése 14/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Mosonszolnok ▪„Mosonszolnok belterületén és külterületén található állami útjainak javítása (Ausztria felé is), új telkek kialakítása.” ▪Nagybajcs ▪„Kerékpárút és szálláshelyek hiánya elsősorban zsáktelepülési jellegünkből adódóan.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munka-, szabadidős-, sportolási- és turisztikai lehetőségeka település,a kistérség, a megye lakosainak.” ▪„Öko- és viziturizmus fejlesztése, horgásztó és vendéglátás, lovaspanzió és bértartás, fedett lovarda, természeti értékekben gazdag táj együttes adottságainak kiaknázása”

58 57 Települések egy mondatos jellemzése 15/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Püski ▪„Közintézményeink állapota, leépülése, megszűnése” ▪Rajka ▪„Duna elterelésével kapcsolatos természeti- környezeti kár.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalmi, turisztikai lehetőségek javítása, fejlesztése, kihasználása” ▪„Osztrák-szlovák határon való elhelyezkedés.”

59 58 Települések egy mondatos jellemzése 16/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Újrónafő ▪„A község belterületi utjainak állapota rossz, kátyuzással már nem javítható, indokolt az útfelület teljes felújítása.” ▪Vámosszabad i ▪„Településünk legfontosabb problémája a fejlesztéseket szolgáló források hiánya. A leromlott állapotú állami kezelésű belterületi utak, a lakosságnak nyújtható szolgáltatások hiányosságai, a vendéglátás alacsony szinvonala.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A községben lévő 11 ha ipari park.” ▪„Településünk legfontosabb lehetősége a szép természeti környezet. Az öko- és aktív turizmus (horgász-, vadász-, kerékpáros) fejlesztését szolgáló alapvető infrastruktúra kiépítésével, jó marketinggel vonzóvá tehetjük községünket, amely földrajzi fekvése (Szlovákia és Győr közelsége) révén jól megközelíthető.”

60 59 Települések egy mondatos jellemzése 17/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Várbalog ▪„Belterületi utak állapota nem megfelelő” ▪Vének ▪„Véneken a legfontosabb probléma az alacsony lélekszám, illetve az elöregedés, melyhez jelentősen hozzájárul az infrastruktúra hiány és zsáktelepülés jellegünk.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az idegenforgalmi lehetőségek növelése a falusi turizmuson keresztül” ▪„Vének községben a legnagyobb lehetőség a gönyűi kikötő közelségében, és az ott folyó fejlesztésben rejlik”

61 60 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

62 61 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 22 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Településfejlesztés” ▪„Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése” ▪„Helyi turizmus ágazat fejlesztése” ▪„Helyi természeti erőforrások kiaknázása, újrahasznosítás előnyben részesítése” ▪„Természeti értékek védelme” Fő fejlesztési prioritás ▪„Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése” 61 4 db 3 db 4 db 3 db 10,735,203 4,872,897 4,462,431 3,418,468 1,260,173 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 4 db290,144

63 62 ▪Helyi szolgáltatások fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 A legtöbb forrás – 95,233 EUR – a(z) Helyi termékek előállítása, piacra segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Épített örökség védelme, hasznosítása ▪Települési infrastruktúra fejlesztése ▪Településkép javítás Fő fejlesztési prioritás: Településfejlesztés Allokált forrás (EUR) 5,123,720 4,195,918 240,000 1,175,565

64 63 ▪Helyi termékek előállítása, piacra segítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 A legtöbb forrás – 95,233 EUR – a(z) Helyi termékek előállítása, piacra segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Vállalkozási ismeretek terjesztése ▪Környezettudatos termelési módszerek ösztönzése ▪Innovatív helyi munkahelyek létrehozása Fő fejlesztési prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése Allokált forrás (EUR) 95,233 409,459 4,272,972

65 64 ▪Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 A legtöbb forrás – 95,233 EUR – a(z) Helyi termékek előállítása, piacra segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Turisztikai rendszer fejlesztése ▪Hagyományos mezőgazdasági és kézműves tevékenységek a turizmus szolgálatában Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 4,087,946 238,000 136,485

66 65 ▪Vízi közlekedés fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 A legtöbb forrás – 95,233 EUR – a(z) Helyi termékek előállítása, piacra segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Megújuló energiaforrások hasznosítása ▪Újrahasznosítás elősegítése ▪Termál, gyógyvíz hasznosítása Fő fejlesztési prioritás: Helyi természeti erőforrások kiaknázása, újrahasznosítás előnyben részesítése Allokált forrás (EUR) 318,468 3,100,000 0 0

67 66 ▪Természeti értékek védelme, bemutatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 A legtöbb forrás – 95,233 EUR – a(z) Helyi termékek előállítása, piacra segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Környezettudatosságra nevelés ▪Természet fenntartható hasznosítása Fő fejlesztési prioritás: Természeti értékek védelme Allokált forrás (EUR) 752,687 65,712 441,774

68 67 ▪Helytörténeti értékek feltárása, bemutatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 A legtöbb forrás – 95,233 EUR – a(z) Helyi termékek előállítása, piacra segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Hagyományőrzés, kulturális értékek megőrzése ▪Civil szervezetek megerősítése ▪Helyi és térségi rendezvények szervezése Fő fejlesztési prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése Allokált forrás (EUR) 63,489 25,396 137,770

69 68 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

70 69 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 7% 11% 20% 8% 6% 18% 8% 0% 18% 4% 12% 43% 11% 5% 11% 4% 2% 0% 10% 1% 0% 100% 0% 7% 0% 14% 7% 0% 57% 7% 0% 14% 0% 71% 14% 0%

71 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” ▪„A modern berendezések beszerzésének, fejlett technológia alkalmazásának támogatása. Ösztönözni kell az innovatív megoldások meghonosítását. Továbbá a vállalkozások technológia-fejlesztését célzó kapcsolatrendszerének, együttműködési körének szélesítését.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A vállalkozások versenyképessége erősödik, a térség foglalkoztatási helyzete javul, a térség vállalkozói nem „követőek” lesznek, hanem „meghatározóak”. ▪A fejlődőképes vállalkozások technikai, technológiai felzárkózása piaci stabilitást és új munkahelyeket eredményez.”

72 2 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” ▪„A fogyasztók figyelmének a felkeltése a helyi termékek iránt. A helyi specialitások támogatása, egységes, a térségre jellemző márkanév kialakítása. A vállalkozók, kistermelők, egyéb terméket előállítok részére lehetőséget biztosítunk a saját, egyedi márkanevének, promóciós anyagának elkészítésére, annak levédésére. A termékeknek a hazai és nemzetközi vásárokon való megjelenésére, a márkanévvel ellátott termékek reklámozására, a márkanév használatát lehetővé tévő rendszer kifejlesztése, kidolgozása és működtetése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyre több helyi márkanéven ismert termék kerül piacra. A marketing hatására a térség fogyasztói szokásaiba beépül a helyi termékek vásárlása. Mindez munkalehetőséget, bevételt, az egyénnek társadalmi hasznosságot és a helyi kötődés megerősödését jelenti. Évente 1-2 új márkanév jelenik meg a piacon, továbbá 3-4 vállalkozó vásáron való megjelenését támogatjuk.”

73 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„A turisztikai szolgáltatók kínálati elemeinek bővítése érdekében az eszközbeszerzések és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra, valamint fenntartásukhoz, nyomon követésükhöz szükséges immateriális javak támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma.”

74 ▪„Kereskedelem, javítás” 4 ▪„Településeken, közel az előállítás helyszínéhez a megfelelő árusító helyek, piacok kialakítása, a meglévők fejlesztése. A hozzájuk tartozó infrastruktúra kialakításának támogatása, üzlethelységek felújítása, kialakítása, akadálymentesítése a berendezésükhöz szükséges eszközbeszerzések, szoftverek támogatása.” ▪„A fejlesztés eredményeként a helyi termékek értékesítése ott valósul meg ahol szükség van rá a lehető legkisebb ráfordítással. Ezzel előtérbe kerül a helyi termékek előállítása, értékesítése és fogyasztása. Ennek hatására erősödik a termelői kedv, javul a megélhetés, nő a megelégedettségi szint. A pályázat eredményeként évente 3-4 értékesítő hely alakul ki. Hosszútávon ez javítja a település lakosságmegtartó képességét.” 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

75 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„A helyi, különféle szolgáltatásokat biztosító épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése. A szolgáltatások eléréséhez, működtetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése a helyi/országos védelem alatt nem álló épületekben.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A szolgáltatások fejlesztésével komfortosabb, élhetőbb és szerethetőbb környezet alakul ki, amely az alapvető emberi, családi és közösségi szükségletek minél szélesebb és jobb színvonalú kielégítését szolgálja. A tervezési időszak végére a térségben évente legalább 2-3 db megfelelő minőségű szolgáltatás elérhetésének a lehetőségét biztosítjuk. Az életminőség javulásával a település népességmegtartó ereje nő, az elvándorlás csökken.”

76 ▪„Egyéb szolgáltatás” 6 ▪„A turisztikai szolgáltató egységek építése, felújítása, hiányzó elemeinek pótlása, akadálymentesítése a mai kor szellemének megfelelően. A turizmust szolgáló, különböző kategóriájú szálláshelyek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a már meglévők bővítése, korszerűsítése. A jelenlegi szálláshelyek felújítása, esetlegesen magasabb kategóriába való sorolása. Új szálláshelyek kialakítása a sátorozó helytől kezdve a gyermek és ifjúsági táborokon keresztül a falusi szálláshelyeken át a kis ágyszámú szállodákig. A megoldási javaslat kapcsolódik a 700-as, 713-as és 2650-es HPME-khez.” ▪„Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma. A komplex projekt lévén gyermekeink rendezett településen, megfelelő minőségű szálláshelyen tölthetik el szabadidejüket, minőségi oktatásban részesülnek.” 75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

77 76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, de azzal együtt is létesíthető (nem mezőgazdasági jellegű) bemutatóhelyek kialakítása ahol az adott terméket elő lehet állítani, az adott turisztikai látványossághoz kapcsolódó anyagokat, eszközöket meg lehet ismerni. A működtetésükhöz szükséges infrastruktúra kiépítése, a helységek berendezésének, felszerelésének támogatása. A működtetéshez szükséges inmateriális javak, eszközök beszerzésének támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A szolgáltatások fejlesztésével, bővítésével az itt élők (pl.: iskolások is részt vehetnek egy ilyen programban valamely gazdánál, vállalkozónál) és az ide látogatók megismerkedhetnek a helyben megtermelt árúkkal, itt élő állatokkal, növényekkel, történelmükkel, felhasználási lehetőségeikkel. Egy komplex program keretében, aktív együttműködéssel kapják kézhez a kész termékeket, a tudást. A pályázati kiírást követően évente egy–két bemutatóhely létesül.” Szektor

78 ▪„” 8 77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

79 78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„”

80 10 ▪„” 79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

81 80 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Az országos és helyi védelem alatt nem álló épületek, építmények átalakítását, bővítését felújítását, környezetüknek rendbetételét, közösségi vagy gazdasági célú funkciókkal, élettel való megtöltését szolgáló projektek támogatása. Az épületek helyreállításával, esetleg új funkcióval való megtöltésével és az építmények és azok környezetének felújításával jól szolgálják a helyi lakosságot, közösségeket, az ide látogatókat.” Megoldási javaslat ▪„Az elkövetkezendő időszakban csökken a kihasználatlan létesítmények száma, felújításukkal, akadálymentesítésükkel javul az épületek és környezetük állapota. Funkcióval való megtöltésük következtében a lakosság ellátására új szolgáltatások jelennek meg, összességében javul a településkép és a szolgáltatások minősége. 2010- től évente 5 épület, építmény felújításra kerül.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A közterületek, járdák, parkok, felújítását, funkcióval való bővítését szolgáló projektek támogatása, melyek keretében burkolatok, közterületen elhelyezett használati és látványelemek, parkosítás, fásítás és virágosítás valósulhat meg. Új közterületek létrehozásával, a meglévők rendbetételével, fejlesztésükkel, folyamatos gondozásukkal és tartalmas funkcióval való megtöltésükkel értékes, hasznos multifunkciós közterületek valósulhatnak meg.” Megoldási javaslat ▪„Növekszik (évente 10 %) az esztétikailag rendezett, vonzó faluképet szolgáló közterületek aránya, ezek új vagy bővített funkciókkal jobban szolgálják a közösségi célú hasznosításukat. A helyben lakók komfortérzete javul, a települések népességmegtartó ereje nő. Az idelátogató turisták szebb, vonzóbb környezetben tölthetik el szabadidejüket.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„A helyi és az országos védelem alatt álló épületek és építmények felújításának, akadálymentesítésének ösztönzése, a körülöttük lévő zöldfelületek rekultivációja. A létesítmények látogathatóvá tétele. A területen lévő természeti és történelmi értékeink helyreállítása, környezetük rendbetétele, rehabilitációja. Elérhetőségük, megközelíthetőségük biztosításának támogatása. A fenti fejlesztésekhez kapcsolódó identitástudat fejlesztését, megőrzését, a környezettudatos viselkedési mód elősegítését kezdeményező intézkedések támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Természeti értékeink feltárulnak, az épített örökségünk, műemlékeink mindenki számára láthatóvá és megismerhetővé válnak. A projekt indításától számított 1 éven túl, évente legalább 2 db védett hely felújítását, rekultivációját tudjuk elvégezni, a látogatók számára megnyitni.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„A természeti adottságoknak megfelelő, az élővilágra is tekintettel lévő megfigyelőhelyek, tanösvények, tematikus utak, turista útvonalak, vízi útvonalak létrehozása, a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévők felújítása, akadálymentesítése. Ezen útvonalak tanösvényeinek megtervezése, kitáblázása, ezeket népszerűsítő kiadványok megjelentetése, folyamatos aktualizálása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 705-ös, 6476-os, és a 716-os HPME-khez.” Megoldási javaslat ▪„A térség teljes területét behálózó vízi, szárazföldi tanösvények- útvonalak jönnek létre melyek szinergiában vannak egymással. Bemutatják a teljes területünk élővilágát részben oktatási lehetőségként, részben turisztikai látványosságként. A komplex projekt lévén az információs pontok egy olyan korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk egyedülálló természeti szépségeit, épített örökségeinket, jó minőségű szálláshelyeinket, sokszínű kulturális életünket az idelátogatók megismerhetik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Környezettudatos, környezetvédő magatartást, szelektív hulladékgyűjtést elősegítő képzések, foglalkozások, versenyek támogatása mind az óvodai, iskolai és intézményeken kívüli oktatás keretein belül. Ezen kívül rendszeres szemétgyűjtési akciók támogatása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 2650-es, a 6-os, 713-as számú HPME- khez.” Megoldási javaslat ▪„Jobban fogunk figyelni életterünkre, környezetünkre. A környezettudatos nevelést a térség óvodáinak, iskoláinak legalább 50%-a beépíti a nevelési oktatási tervébe. Ezáltal csökken a térségünkben a környezetszennyezés mértéke. A felnövekvő nemzedék életmódja alapjaiban változik meg, környezettudatosabb, egészségesebb lesz. Komplex projekt lévén gyermekeink egy rendezett településen lévő, felújított szálláshelyen táborozhatnak, ahol minőségi képzéseket kapnak.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Oktatás”

87 86 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„A 35 ezer vendégéjszaka/év alatti teljesítményű területeket a szabadidős tevékenységeket összefogó információs pontok, irodák, a működésüket szolgáló infrastruktúra, szoftverek beszerzése és működtetése, ehhez szükséges kiadványok, bemutatóanyagok készítése és azok népszerűsítése belföldön és külföldön. A rendszerezett, egységes programajánlat létrehozásával egész éves, „időjárás független” szabadidő eltöltés lehetőségét tudjuk biztosítani. A megoldási javaslat kapcsolódik a 705-ös, 708-os, 716-os és a 719-es HPME-khez.” Megoldási javaslat ▪„Az egymásra épülő programok segítségével több szabadidős lehetőséghez juthatunk, megszűnik a rendezvények közti párhuzamosság, átfedés. Évente 1-2 új infópontot hozunk létre, 2-3 kiadványt jelentetünk meg és 1-2 kiállításon veszünkr részt. A komplex projekt lévén az információs pontok korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk egyedülálló természeti szépségeit, épített örökségeinket, jó minőségű szálláshelyeinket, sokszínű kulturális életünket az idelátogató vendégek megismerhetik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

88 87 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„A térség településeinek életében jelentős szerepet játszó, az UMVP III tengelyének keretében nem támogatható, kulturális, történelmi örökségünk szempontjából is fontos, helyi és országos védettéget nem élvező azon épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése, esetleg funkcióbővítése, berendezése, akadálymentesítése, jelen kor követelményeinek megfelelő energetikai átalakítása. A környezetük rendbetételének, az ezekhez szükséges infrastruktúra kiépítésének támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Nő a helyi közösségek számára fontos, de nem védelem alatt álló felújított épületek elemek száma, rendezetté válik környezetük, a megközelíthetőségük biztosítható lesz. Javul a településkép, fenntartásuk gazdaságosabb lesz. Pályázat kiírását követően évente kb.: 2-3 projekt valósul meg.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

89 88 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A gazdák körében a hagyományokra épülő, ökológiai gazdálkodásban fontos szemléletmódok elterjesztése fórumok,tanulmányutak szervezésével a fenntartható mezőgazdasági termelés jegyében. A fórumokon a gazdák közti kapcsolattartás, folyamatos konzultáció elősegítése annak érdekében, hogy a megtermelt áruknál a kínálat közelítsen a kereslethez.” Megoldási javaslat ▪„Az ökológiai szemlélet teret nyer. Ezzel javul a környezeti egyensúly, csökken a környezetkárosító tevékenységek aránya. ▪A képzéseken évente legalább 20 fő részt vesz a térségből.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

90 89 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„A viziturizmust elősegítő infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, az életmentéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A térségbe érkező vízituristák száma a fejlesztést követő 2 év múlva 10%-al nő. A viziturizmus fejlesztésével áttételesen nő a falusi turizmus, az itt élők is szabadidejüket a festői környezetben lévő vízpartok mellett töltik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

91 90 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„A bel- és kültéri rendezvények és programhelyszínek kialakítása, megfelelő minőségűvé tételének érdekében azokhoz szükséges eszközbeszerzések, szoftverek beszerzésének támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Az önkormányzatok és civil szervezetek, vállalkozások eszközállománya várhatóan 8%-kal nő. A bel- és kültéri helyszínek minősége 5%-kal javul. A saját tulajdonú eszközök alkalmazásával a helyi és térségi rendezvények száma és minősége nő, miközben a szervezők anyagi terhei nagymértékben csökkennek, ezért színesebb kínálat jelenik meg a "rendezvénypalettán".” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma 10

92 91 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

93 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/40 Kód: NyD-2-SzF-B-04 Sorszám: 4383 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Településfejlesztés Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Településeinken és településeink között kevés a biztonságos közlekedést szolgáló kerékpárút, a meglévők nem teremtenek összefüggő kapcsolatot a térségünk két legtávolabbi pontja között. Probléma/ lehetőség ▪A hiányos kerékpárút hálózat miatt a kerékpáros turizmus elkerüli a vidékünket, e fejlesztés nagyban elősegítené a térségbe látogatók számának növelését, helyi turisztikai vállalkozások fejlődését és a foglalkoztatás növelését. Megoldási javaslat ▪Kerékpárutak építése egy, két három számjegyú belterületi utak mentén és négy, öt számjegyű külterületi utak mentén. ▪A kerékpárúthálózat fejlesztésével megteremtődik annak lehetősége, hogy az emberek a rövid távú helyváltoztatási igényüket kerékpárral oldják meg biztonságos körülmények között. A határon belépő túrista kerékpáron körbejárhatja térségünk településeit. 2013-ra térségünk kb. 60 km új kerékpárút szakasszal gazdagodik.

94 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret770654 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5000000 EUR 6250000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 80% % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret38533 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪NYDOP - 4. prioritás - Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 1/40 Kód: NyD-2-SzF-B-04 Sorszám: 4383

95 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/40 Kód: NyD-2-GF-1-02 Sorszám: 7 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Településfejlesztés Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség településein hiányosak, vagy nem teljes körűek az emberi-, családi-, és közösségi szolgáltatások. A meglévő egészségügyi, sport- és szabadidős, szociális, kommunális (pl. temetői szolgáltatás), információs és szolgáltató terek ellátási szintje, színvonala nem kielégítő, kívánnivalót hagy maga után. Probléma/ lehetőség ▪A településen jelenleg igénybe vehető szolgáltatások minősége nem kielégítő, nem a mai kornak megfelelő színvonalú, de nagyon sok szolgáltatást nem is tudunk helyben elérni. A hiányzó és nem megfelelő helyi szolgáltatások rontják az itt élők életminőségét, színvonalas ellátását, hosszútávon ezáltal csökken a település lakosságmegtartó képessége. Megoldási javaslat ▪A helyi, különféle szolgáltatásokat biztosító épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése. A szolgáltatások eléréséhez, működtetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése a helyi/országos védelem alatt nem álló épületekben. ▪A szolgáltatások fejlesztésével komfortosabb, élhetőbb és szerethetőbb környezet alakul ki, amely az alapvető emberi, családi és közösségi szükségletek minél szélesebb és jobb színvonalú kielégítését szolgálja. A tervezési időszak végére a térségben évente legalább 2-3 db megfelelő minőségű szolgáltatás elérhetésének a lehetőségét biztosítjuk. Az életminőség javulásával a település népességmegtartó ereje nő, az elvándorlás csökken.

96 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága83432 EUR 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 2/40 Kód: NyD-2-GF-1-02 Sorszám: 7

97 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/40 Kód: NyD-2-GF-A-02 Sorszám: 2901 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Településfejlesztés Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Térségünk lakosságának körében igény van a helyben előállított zöldségre, gyümölcs és egyéb élelmiszeripari termékekre, kiskereskedelmi árukra, virágokra. Jelen vannak a településeken az olyan őstermelők, mikrovállalkozók akik saját termékeiket helyben szeretnék értékesíteni. Erre sok esetben nincsen lehetőségük, ezért a termékeiket nehezen tudják eladni. Probléma/ lehetőség ▪A helyben megtermelt mezőgazdasági, otthon előállított kiskereskedelmi termékek étékesítése sok esetben a megfelelő értékesítési helyek hiánya miatt megoldatlan. Ezért a vállalkozó, gazda sem tudja megfelelően eladni a helyben megtermelt, előállított áruját, és a vevő sem tudja megvenni az általa kiválasztott termékeket. Szükség van megfelelő elárusító helyek kialakítására ahhoz, hogy a termékek eljussanak a vevőkhöz Megoldási javaslat ▪Településeken, közel az előállítás helyszínéhez a megfelelő árusító helyek, piacok kialakítása, a meglévők fejlesztése. A hozzájuk tartozó infrastruktúra kialakításának támogatása, üzlethelységek felújítása, kialakítása, akadálymentesítése a berendezésükhöz szükséges eszközbeszerzések, szoftverek támogatása. ▪A fejlesztés eredményeként a helyi termékek értékesítése ott valósul meg ahol szükség van rá a lehető legkisebb ráfordítással. Ezzel előtérbe kerül a helyi termékek előállítása, értékesítése és fogyasztása. Ennek hatására erősödik a termelői kedv, javul a megélhetés, nő a megelégedettségi szint. A pályázat eredményeként évente 3-4 értékesítő hely alakul ki. Hosszútávon ez javítja a település lakosságmegtartó képességét.

98 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40288 EUR 50000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 3/40 Kód: NyD-2-GF-A-02 Sorszám: 2901

99 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/40 Kód: NyD-2-SzF-B-05 Sorszám: 4418 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Településfejlesztés Intézkedés: Épített örökség védelme, hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Történelmi és kulturális értékeink megóvása nem történt meg az elmúlt évtizedekben, kevés az ezekkel kapcsolatos turisztikai célú fejlesztés. Probléma/ lehetőség ▪Megvédendő értékeink rossz állapotban vannak, nincsenek kialakítva a látogatóbarát szolgáltatások, fejlesztések, nem végeztek rajtuk energiahatékony működést biztosító beruházásokat. Megoldási javaslat ▪Örökségvédelmi szempontból fontos védett épületek, objektumok felújítása, rendezvényhelyszínek kialakítása, infrastruktúrális fejlesztése. ▪Az elkövetkezendő 4 évben 3 kulturális értéket képviselő objektum megújul, látogatóbarát szolgáltatásokat biztosít, valamint 2 rendezvényhelyszín infrastruktúrális fejlesztése történik meg.

100 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3082614 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága4000000 EUR 4705882 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 85% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret77065 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 4/40 Kód: NyD-2-SzF-B-05 Sorszám: 4418

101 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/40 Kód: NyD-2-SzF-1-09 Sorszám: 4214 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Településfejlesztés Intézkedés: Épített örökség védelme, hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség településeinek életében jelentős szerepet játszó kulturális, történelmi örökségünk szempontjából is fontos, de nem védett épületek, építmények nincsenek jó állapotban, állaguk leromlott, fenntartásuk a szerkezetek elavultsága miatt magas. Megközelíthetőségük akadálymentes módon nem megoldott, ezek miatt a épületek, építmények nem hasznosíthatóak hatékonyan. Probléma/ lehetőség ▪Az épített örökséghez tartozó épületek, építmények, szobrok, keresztek, stb. állaga a folyamatos karbantartás hiányában egyre romlik, félő, hogy egy részük nem marad fenn az utókor számára. A hozzájuk elvezető, őket ellátó infrastruktúra rossz állapotú, fenntartásuk gazdaságtalan. Megoldási javaslat ▪A térség településeinek életében jelentős szerepet játszó, az UMVP III tengelyének keretében nem támogatható, kulturális, történelmi örökségünk szempontjából is fontos, helyi és országos védettéget nem élvező azon épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése, esetleg funkcióbővítése, berendezése, akadálymentesítése, jelen kor követelményeinek megfelelő energetikai átalakítása. A környezetük rendbetételének, az ezekhez szükséges infrastruktúra kiépítésének támogatása. ▪Nő a helyi közösségek számára fontos, de nem védelem alatt álló felújított épületek elemek száma, rendezetté válik környezetük, a megközelíthetőségük biztosítható lesz. Javul a településkép, fenntartásuk gazdaságosabb lesz. Pályázat kiírását követően évente kb.: 2-3 projekt valósul meg.

102 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága195918 EUR 300000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 5/40 Kód: NyD-2-SzF-1-09 Sorszám: 4214

103 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/40 Kód: NyD-2-SzF-A-07 Sorszám: 711 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Településfejlesztés Intézkedés: Településkép javítás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Térségünk településeinek egy részén pl. Újrónafő, Dunaszeg, Kimle, Püski, Kisbodak, Vámosszabadi stb. kihasználatlanul vagy csak részlegesen kihasználtan, funkció nélkül állnak épületek, építmények pl. egykori intézmények, szobrok, régi vizi létesítmények, ezért állaguk fokozatosan romlik, rontják a települések összképét. Probléma/ lehetőség ▪A kihasználatlan, funkció nélküli jelenleg is már leromlott állapotú épületek, építmények környezetükre is negatív hatást gyakorolnak, a települések összképét zavarják. A látvány nagyban kihat a lakosság és a turisták életérzésére, "szépérzékére" a látogatók számára sem nyújt vonzó képet, a település lakosságmegtartó képességét is befolyásolja. Megoldási javaslat ▪Az országos és helyi védelem alatt nem álló épületek, építmények átalakítását, bővítését felújítását, környezetüknek rendbetételét, közösségi vagy gazdasági célú funkciókkal, élettel való megtöltését szolgáló projektek támogatása. Az épületek helyreállításával, esetleg új funkcióval való megtöltésével és az építmények és azok környezetének felújításával jól szolgálják a helyi lakosságot, közösségeket, az ide látogatókat. ▪Az elkövetkezendő időszakban csökken a kihasználatlan létesítmények száma, felújításukkal, akadálymentesítésükkel javul az épületek és környezetük állapota. Funkcióval való megtöltésük következtében a lakosság ellátására új szolgáltatások jelennek meg, összességében javul a településkép és a szolgáltatások minősége. 2010-től évente 5 épület, építmény felújításra kerül.

104 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága669692 EUR 800000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret12000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma40 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 6/40 Kód: NyD-2-SzF-A-07 Sorszám: 711

105 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/40 Kód: NyD-2-SzF-A-08 Sorszám: 712 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Településfejlesztés Intézkedés: Településkép javítás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Településeinken 80%-os arányban vannak olyan közterületek (járdák, belvízelvezető árkok, parkolók, stb.), parkok, zöldterületek, fasorok, stb. amelyek állapota, esztétikai képe rontja a település arculatát, megjelenését. Állapotuk miatt korlátozott a közösségi célú használatuk is. Probléma/ lehetőség ▪A rendezetlen, gondozatlan, funkció nélküli területek rontják a faluképet, akadályozzák a közösségi célú hasznosításukat. A rossz állapotú járdákon való közlekedés balesetveszélyes, a segítésggel élők közlekedését lehetetlenné teszi. A járdák, útszakaszok rossz irányba való lejtésük miatt a víz a házakra folyik, rontja azok állapotát is. Megoldási javaslat ▪A közterületek, járdák, parkok, felújítását, funkcióval való bővítését szolgáló projektek támogatása, melyek keretében burkolatok, közterületen elhelyezett használati és látványelemek, parkosítás, fásítás és virágosítás valósulhat meg. Új közterületek létrehozásával, a meglévők rendbetételével, fejlesztésükkel, folyamatos gondozásukkal és tartalmas funkcióval való megtöltésükkel értékes, hasznos multifunkciós közterületek valósulhatnak meg. ▪Növekszik (évente 10 %) az esztétikailag rendezett, vonzó faluképet szolgáló közterületek aránya, ezek új vagy bővített funkciókkal jobban szolgálják a közösségi célú hasznosításukat. A helyben lakók komfortérzete javul, a települések népességmegtartó ereje nő. Az idelátogató turisták szebb, vonzóbb környezetben tölthetik el szabadidejüket.

106 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága505873 EUR 630000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma45 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 7/40 Kód: NyD-2-SzF-A-08 Sorszám: 712

107 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/40 Kód: NyD-2-SzF-A-09 Sorszám: 713 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Településfejlesztés Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településeinek nagy részén lévő játszóterek felújításra, korszerűsítésre szorulnak a jelenleg érvényben lévő szabványoknak megfelelően.Több helyen új, korszerű játszótér kialakítására van szükség. Probléma/ lehetőség ▪Forráshiány miatt nincs elegendő játszótér, a meglévők nem szabványosak, balesetveszélyesek. Új szabványos játszóterek kialakítása, meglévők előírás szerinti korszerűsítésére van szükség, hogy gyermekeink biztonságosan játszhassanak, anélkül, hogy veszélyeknek legyenek kitéve. Megoldási javaslat ▪A településeken kültéri korszerű játszóterek kialakítása, felújítása, meglévők korszerűsítése. A megoldási javaslat kapcsolódik a 700-as, 6-os és 2650-os HPME-khez. ▪A szabványoknak is megfelelelő játszóterek száma legalább 20%-al nő a térségben. A komplex projekt lévén gyermekeink rendezett településen, megfelelő minőségű szálláshelyen tölthetik el szabadidejüket és mellete minőségi oktatásban részesülnek.

108 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága240000 EUR 300000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma34 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 8/40 Kód: NyD-2-SzF-A-09 Sorszám: 713

109 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/40 Kód: NyD-2-GF-B-02 Sorszám: 4405 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése Intézkedés: Innovatív helyi munkahelyek létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪Hazánkon keresztül áthaladó hatalmas közúti áruszállítás jelenik meg az utakon. Probléma/ lehetőség ▪A nagyszámú, közúti közlekedésben részt vevő nemzetközi áruszállító terheli a közútakat igényli a logisztikai szolgáltatásokat, terheli környezetünket. Megoldási javaslat ▪Környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztése, melyek a szolgáltatások bővítését és minőségi javítását biztosítják a KKV-k számára. ▪A komplex szolgáltatásokat nyújtó logisztikai központok eredményeként a KKV-k versenyképessége javul.

110 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2889951 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága3000000 EUR 6000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 50% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret192663 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 9/40 Kód: NyD-2-GF-B-02 Sorszám: 4405

111 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/40 Kód: NyD-2-GF-B-01 Sorszám: 4399 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése Intézkedés: Innovatív helyi munkahelyek létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A vállalkozások nem rendelkeznek megfelelő információs és kommunikációs technológiákkal, melyek piaci érzékenységüket, piacra jutásukat és hatékonyságukat növelnék. Probléma/ lehetőség ▪A megfelelő információs-kommunikációs technológia hiánya miatt a kereskedelmi kapcsolatok korlátozottak, innovatív fejlődésük nem biztosított. A versenyképességük ezen eszközök bevezetésével és alkalmazásával növelhető. Megoldási javaslat ▪Elektronikus kereskedelmi üzleti rendszert biztosító informatika bevezetésének támogatása. Elektronikus szerződéskötés, fizetési módok, számlázás rendszerének kialakítása. Virtuális bevásárlóközpont és ügyfélszolgálati szolgáltatás beindítása ▪A KKV- szektor versenyképessége 20%-kal nő.

112 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret400000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1000000 EUR 2200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 40% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret40000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪GOP - 1. prioritás - K+F és innováció a versenyképességért Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 10/40 Kód: NyD-2-GF-B-01 Sorszám: 4399

113 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/40 Kód: NyD-2-GF-A-04 Sorszám: 8 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése Intézkedés: Innovatív helyi munkahelyek létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Térségünk helyi vállalkozásainak egy része gazdaságilag nem versenyképes, ez megmutatkozik a technikai és technológiai színvonal elavultságában. A szakképzett munkaerő-utánpótlás nem biztosított. A fejlesztések elsősorban nem a munkahelyteremtést célozzák meg. ▪A térségünkben nincsenek a vállalkozások indítását, működtetését segítő, innovatív megoldásokon alapuló szolgáltatóházak, megoldási módszerek. Probléma/ lehetőség ▪A forráshiány és a költséges technikai fejlesztések akadályozzák az előrelépést. ▪Az innovatív megoldások hiánya gyengíti a vállalkozások indításának, működtetésének lehetőségét, a legkorszerűbb technológiákhoz való hozzáférést, a magas hozzáadott értékű tevékenységek terjedését, gyengíti a vállalkozások versenyképességét. Megoldási javaslat ▪A modern berendezések beszerzésének, fejlett technológia alkalmazásának támogatása. Ösztönözni kell az innovatív megoldások meghonosítását. Továbbá a vállalkozások technológia-fejlesztését célzó kapcsolatrendszerének, együttműködési körének szélesítését. ▪A vállalkozások versenyképessége erősödik, a térség foglalkoztatási helyzete javul, a térség vállalkozói nem „követőek” lesznek, hanem „meghatározóak”. ▪A fejlődőképes vállalkozások technikai, technológiai felzárkózása piaci stabilitást és új munkahelyeket eredményez.

114 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága272972 EUR 455000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 60% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 11/40 Kód: NyD-2-GF-A-04 Sorszám: 8

115 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/40 Kód: NyD-2-SzF-A-11 Sorszám: 718 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése Intézkedés: Környezettudatos termelési módszerek ösztönzése Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪Természeti értékeink sérülékenyek, fokozott védelmükre van szükség, emellett globálisan is egyre nagyobb jelentőségű a környezet megóvásának kérdése. A térségben működő vállalkozások nem mindegyike alkalmaz környezetkímélő technológiát. Az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági melléktermékek újra feldolgozása nem megoldott. Szél és napenergia a mezőgazdasági telepeken és a kisüzemek területén nincs kihasználva. Probléma/ lehetőség ▪Az újrahasznosításhoz és átalakításhoz szükséges berendezések drágák (présgép, daráló, adagoló stb.) nehezen beszerezhetők. A beruházások hosszú idő alatt térülnek meg és nem az előállítást célozzák ezért a vállalkozások nem tudják azokat megfinanszírozni. ▪Ezáltal többségük nem alkalmazza a környezetkímélő technológiákat, a szükségesnél nagyobb környezeti terhet jelent a térségnek. Megoldási javaslat ▪A mikrovállalkozások szektorában ösztönözni és támogatni kell a környezetbarát technológiák alkalmazását. A megfelelő tüzelő- és átalakító berendezések, napkollektorok, kisteljesítményű szélerőművek telepítésének támogatásával védjük környezetünket, gyermekeink jövőjét. ▪A vállalkozásoknál néhány éven belül alkalmazási szinten megjelenik a környezettudatos gazdálkodás. Ez a termék- és térségmarketing szempontból is előnyös termeléstechnológiai elem. Kevesebb károsító anyag kerül ki a környezetbe. Gyermekeink egy tisztább és élhetőbb környezetet örökölnek tőlünk.

116 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága409459 EUR 685000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 60% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 12/40 Kód: NyD-2-SzF-A-11 Sorszám: 718

117 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/40 Kód: NyD-2-GF-1-03 Sorszám: 9 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek előállítása, piacra segítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Térségünkben nagy lehetőségek rejlenek a helyi termékek előállításában. Az ehhez szükséges, még meglévő tradíciók, szaktudás, helyi adottságok, minőségi alapanyagok (zöldség, gyümölcs, tej, hús …) rendelkezésre állnak. Az ezekből készült élelmiszerekre, hagyományőrző kézműves termékekre a fizetőképes kereslet rendelkezésre áll, de a megtermelt árúkat nem tudják a vállalkozók eladni mert az ismeretségük alacsony. Probléma/ lehetőség ▪A helyben megtermelt termékek minőségileg kiválóak, de a keresletük mégis alacsony, nem lehet őket gazdaságosan eladni, mivel azokat csak szűk körben ismerik. A globalizmus hatására a fogyasztók nem a helyben előállított termékeket vásárolják, hanem a jellegtelen külföldi árukat fogyasztják mert azokat jobban, erőteljesebben reklámozzák. Megoldási javaslat ▪A fogyasztók figyelmének a felkeltése a helyi termékek iránt. A helyi specialitások támogatása, egységes, a térségre jellemző márkanév kialakítása. A vállalkozók, kistermelők, egyéb terméket előállítok részére lehetőséget biztosítunk a saját, egyedi márkanevének, promóciós anyagának elkészítésére, annak levédésére. A termékeknek a hazai és nemzetközi vásárokon való megjelenésére, a márkanévvel ellátott termékek reklámozására, a márkanév használatát lehetővé tévő rendszer kifejlesztése, kidolgozása és működtetése. ▪Egyre több helyi márkanéven ismert termék kerül piacra. A marketing hatására a térség fogyasztói szokásaiba beépül a helyi termékek vásárlása. Mindez munkalehetőséget, bevételt, az egyénnek társadalmi hasznosságot és a helyi kötődés megerősödését jelenti. Évente 1-2 új márkanév jelenik meg a piacon, továbbá 3-4 vállalkozó vásáron való megjelenését támogatjuk.

118 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága95233 EUR 115000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 13/40 Kód: NyD-2-GF-1-03 Sorszám: 9

119 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/40 Kód: NyD-2-SzF-3-02 Sorszám: 702 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése Intézkedés: Vállalkozási ismeretek terjesztése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térségben lévő szakképző iskolák kínálata nem felel meg a helyi foglalkoztatók igényeinek. A kikerülő szakmunkások képzettségi szintje alacsony, illetve nem a keresletnek és a piaci igényeknek megfelelő. A vállalkozások, kiváltképp az induló vállalkozások csak hosszú utak megtétele árán férhetnek hozzá a korszerű vállalkozási ismeretekhez. Probléma/ lehetőség ▪A nem piacképes végzettséggel kikerülő fiatalok elhelyezkedése a munkaerőpiacon nehézkes, ezért sok a pályakezdő munkanélküli. A fiatalok egy idő után megélhetésük érdekében kénytelenek nem a képesítésüknek megfelelő, alulfizetett munkalehetőségeket elfogadni, vagy a térségből elvándorolni. ▪A vállalkozók ismeretek hiányában alacsonyabb szinten tudják vállalkozási tevékenységüket optimalizálni, fejleszteni. Megoldási javaslat ▪A helyi foglalkoztatók, szakmai szervezetek által szervezett tanfolyamok, ÚMVP III-ból nem támogatható helyi, speicális képzések támogatása. Továbbá a köztük lévő együttműködés, koordináció elősegítése, hogy működjenek együtt helyi szakmai képzések szervezésében és vállalkozási ismeretek terjesztésében. ▪A szervezett képzések következtében a képző intézményekből kikerült fiatalok helyi foglalkoztatásának nagyobb lesz az esélye. A képzésük során szerzett ismeretek segítségével bátrabban kezdenek vállalkozásba, hosszú távra megalapozzák a térség munkaerő-piaci stabilitását.

120 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága95233 EUR 140000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 14/40 Kód: NyD-2-SzF-3-02 Sorszám: 702

121 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/40 Kód: NyD-2-SzF-B-03 Sorszám: 4414 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪Térségünkből hiányzik az összehangolt, programszerű turisztikai szolgáltatás, mely az idelátogatóknak természeti értékeken alapuló, azokat bemutató, aktív időtöltést biztosít. Probléma/ lehetőség ▪Kevés a forrás, nem történtek természetvédelmi területek látogathatóságát elősegítő fejlesztések, nem kerültek kialakításra mindenki által hozzáférhető téma- és kalandparkok. Megoldási javaslat ▪Pályázati forrás bevonásával természeti értékeken alapuló, természeti értékeket megismertető turisztikai szolgáltatások kialakítása, szabadidő aktív eltöltését biztosító téma-kalandparkok, szabadidőparkok, víziturizmus fejlesztése fürdés, evezés céljára. ▪Tervezési időszak végére 2 kalandpark, 3 természetvédelmi megfigyelőhely és 1 viziturizmust szolgáló fürdőhely és csónakázó hely épül ki.

122 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1926634 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága2500000 EUR 2941176 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 85% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret77065 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 15/40 Kód: NyD-2-SzF-B-03 Sorszám: 4414

123 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/40 Kód: NyD-2-GF-A-03 Sorszám: 6 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben jelentős az idegenforgalom, sok szolgáltató működik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos, elavult (kölcsönzők, kempingek, szociális helyiségek, stb.), felújításra szorul. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg. Probléma/ lehetőség ▪A jelenlegi szolgáltatásaink túlságosan egysíkúak, nem elégítik ki az egyre növekvő, többfajta igényt. A vállalkozók eszközparkja, infrastruktúrája hiányos és/vagy leromlott állapotú. Lehetőségünk a hiányzó szolgáltatások kiépítésében, felújításában, kínálat bővítésében rejlik. Megoldási javaslat ▪A turisztikai szolgáltató egységek építése, felújítása, hiányzó elemeinek pótlása, akadálymentesítése a mai kor szellemének megfelelően. A turizmust szolgáló, különböző kategóriájú szálláshelyek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a már meglévők bővítése, korszerűsítése. A jelenlegi szálláshelyek felújítása, esetlegesen magasabb kategóriába való sorolása. Új szálláshelyek kialakítása a sátorozó helytől kezdve a gyermek és ifjúsági táborokon keresztül a falusi szálláshelyeken át a kis ágyszámú szállodákig. A megoldási javaslat kapcsolódik a 700-as, 713-as és 2650-es HPME-khez. ▪Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma. A komplex projekt lévén gyermekeink rendezett településen, megfelelő minőségű szálláshelyen tölthetik el szabadidejüket, minőségi oktatásban részesülnek.

124 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1128376 EUR 1700000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 60% 100% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma90 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 16/40 Kód: NyD-2-GF-A-03 Sorszám: 6

125 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/40 Kód: NyD-2-GF-1-04 Sorszám: 2629 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben jelentős az idegenforgalom, sok turisztikai szolgáltató működik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos a kínálat. Nincsen elég kölcsönözhető kerékpár, csónak, túrafelszerelés. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg. Probléma/ lehetőség ▪A jelenlegi szolgáltatásaink túlságosan egysíkúak, nem elégítik ki az egyre növekvő, többfajta igényt. A vállalkozók eszközparkja, infrastruktúrája hiányos és/vagy leromlott állapotú. Lehetőségünk a hiányzó szolgáltatások kiépítésében, felújításában, kínálat bővítésében rejlik. Megoldási javaslat ▪A turisztikai szolgáltatók kínálati elemeinek bővítése érdekében az eszközbeszerzések és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra, valamint fenntartásukhoz, nyomon követésükhöz szükséges immateriális javak támogatása. ▪Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma.

126 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága118727 EUR 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 17/40 Kód: NyD-2-GF-1-04 Sorszám: 2629

127 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/40 Kód: NyD-2-SzF-1-06 Sorszám: 708 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség települései által szervezett szabadidős szolgáltatásokat, programokat, rendezvényeket, látványosságokat az egyes szervezetek, illetve rendezők koordinálatlanul propagálják. Nincsen egységes kínálati rendszerünk, melyből az itt élők és az ide látogatók kiválaszthatják hogyan szeretnék eltölteni a szabadidejüket. Probléma/ lehetőség ▪Nincsen egy egységes stratégia és az azt mozgató munkaszervezet mely a térségben lévő rendezvényeket, programokat, stb. összefogja, rendszerezi, majd nyilvánosságra hozza. Megoldási javaslat ▪A 35 ezer vendégéjszaka/év alatti teljesítményű területeket a szabadidős tevékenységeket összefogó információs pontok, irodák, a működésüket szolgáló infrastruktúra, szoftverek beszerzése és működtetése, ehhez szükséges kiadványok, bemutatóanyagok készítése és azok népszerűsítése belföldön és külföldön. A rendszerezett, egységes programajánlat létrehozásával egész éves, „időjárás független” szabadidő eltöltés lehetőségét tudjuk biztosítani. A megoldási javaslat kapcsolódik a 705-ös, 708-os, 716-os és a 719-es HPME-khez. ▪Az egymásra épülő programok segítségével több szabadidős lehetőséghez juthatunk, megszűnik a rendezvények közti párhuzamosság, átfedés. Évente 1-2 új infópontot hozunk létre, 2-3 kiadványt jelentetünk meg és 1-2 kiállításon veszünkr részt. A komplex projekt lévén az információs pontok korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk egyedülálló természeti szépségeit, épített örökségeinket, jó minőségű szálláshelyeinket, sokszínű kulturális életünket az idelátogató vendégek megismerhetik.

128 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága116913 EUR 145000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 18/40 Kód: NyD-2-SzF-1-06 Sorszám: 708

129 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/40 Kód: NyD-2-GF-A-05 Sorszám: 6477 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben jelentős az idegenforgalom, sok turisztikai szolgáltató működik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos a kínálat. Nincsen elég kölcsönözhető kerékpár, csónak, túrafelszerelés. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg. Probléma/ lehetőség ▪A jelenlegi szolgáltatásaink túlságosan egysíkúak, nem elégítik ki az egyre növekvő, többfajta igényt. A vállalkozók eszközparkja, infrastruktúrája hiányos és/vagy leromlott állapotú. Lehetőségünk a hiányzó szolgáltatások kiépítésében, felújításában, kínálat bővítésében rejlik. Megoldási javaslat ▪A turisztikai szolgáltatók kínálati elemeinek bővítése érdekében az eszközbeszerzések és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra, valamint fenntartásukhoz, nyomon követésükhöz szükséges immateriális javak támogatása. ▪Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma.

130 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR 170000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 60% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 19/40 Kód: NyD-2-GF-A-05 Sorszám: 6477

131 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/40 Kód: NyD-2-SzF-3-04 Sorszám: 2650 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség óvodáiban - iskoláiban, az ifjúság körében nagy igény mutatkozik a gyermekek - diákok táboroztatására, vándortáboroztatására, ahol megismerhetik a természeti környezet és épített örökség értékeit, népi hagyományokat. Probléma/ lehetőség ▪Gyermekeink, a fiatalság nem kellően ismeri környezetünket. Szüleik elsősorban (aki megteheti) távoli tájakra viszik nyaralni őket, vagy aki nem teheti meg sajnos nem megy sehová. Így gyermekeink nem ismerik közvetlen környezetük szépségeit, természeti értékeit, kultúráját. Nem tudják, hogy térségünkben milyen népi mesterségek léteztek, így azok megőrzésére sem nyílik mód. Megoldási javaslat ▪Tematikus táborok helyszíneinek kialakítása, oktatási anyagok elkészítése a térség és az ország más részéből érkező érdeklődők számára, ahol megismerkedhetnek a helyi értékekkel, érdekességekkel. A megoldási javaslat kapcsolódik a 700-as, 713-as és 6-os HPME-khez. ▪Környezetünket jobban megismeri a fiatalság, nagyobb lesz a szülőhelyhez való kötődésük, nő a helyben maradók száma. A térségben évente 10 tábor támogatásával nő a településeken élő fiatalok együttműködése. Jó, kiépített kapcsolatrendszer jön létre a hasonló érdeklődési körű fiatalok és az iskolák között. A tematikus táborok által a ma már kuriózumnak számító népi mesterségek újra felélednek. A komplex projekt lévén gyermekeink rendezett településen, megfelelő minőségű szálláshelyen tölthetik el szabadidejüket, minőségi oktatásban részesülnek.

132 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága98535 EUR 130000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma40 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 20/40 Kód: NyD-2-SzF-3-04 Sorszám: 2650

133 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/40 Kód: NyD-2-GF-1-01 Sorszám: 6476 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben jelentős az idegenforgalom, sok szolgáltató működik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos, elavult (kölcsönzők, kempingek, szociális helyiségek, stb.), felújításra szorul. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő szolgáltatók nem tudják a keresletet megfelelő minőségben és mennyiségben kielégíteni, nem olyan a kínálat amilyet a szolgáltatást igénybe vevők keresnek. Nincsenek nagyon olcsó szálláshelyek, un. kulcsos házak, vándortáboroztatásra alkalmas szálláshelyek, kevés a kemping és a falusi vendéglátóhely. Megoldási javaslat ▪A turizmust szolgáló sátorozó helyek, gyermek és ifjúsági táborok, vándortáborok, kulcsos házak, falusi vendéglátó helyek fogadóhelyeinek kialakítása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 705-ös, 716-os és a 719-es HPME-khez.

134 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága25395 EUR 35000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 21/40 Kód: NyD-2-GF-1-01 Sorszám: 6476

135 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/40 Kód: NyD-2-GF-7-01 Sorszám: 6516 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Nem tudjuk kihasználni természet adta értékeinket. A fiatalság egy része elvándorol, nem érzi "otthonának" lakhelyét. A turisták csak átutazóban vannak jelen. Probléma/ lehetőség ▪Térségünkben jelentős az idegenforgalom, viszont a szolgáltatások minősége nem megfelelő. A szálláshelyek, kiszolgáló létesítmények nem tudják nyújtani az elvárásoknak megfelelő színvonalat. Továbbá a településeken lévő közterületek és azokon lévő játszóterek nem felelnek meg az uniós követelményeknek. Az itt élő gyermekek és fiatalok életviteléből, magatartásából is hiányzik a környezettudatosság a térséghez való ragaszkodás. Nem ismerik közvetlen környezetüket, nincs kötődésük, nem vigyáznak é Megoldási javaslat ▪Térségünkben jelentős az idegenforgalom, viszont a szolgáltatások minősége nem megfelelő. A szálláshelyek, kiszolgáló létesítmények nem tudják nyújtani az elvárásoknak megfelelő színvonalat. Továbbá a településeken lévő közterületek és azokon lévő játszóterek nem felelnek meg az uniós követelményeknek. Az itt élő gyermekek és fiatalok életviteléből, magatartásából is hiányzik a környezettudatosság a térséghez való ragaszkodás. Nem ismerik közvetlen környezetüket, nincs kötődésük, nem vigyáznak értékeinkre. Az idelátogatók csak egy-két napig maradnak a térségben, átutazó turisták. Komplex projekt, mely a 6-os, 700-as, 713-as és 2650-es HPME-kre épül.

136 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Komplex projekt Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 22/40 Kód: NyD-2-GF-7-01 Sorszám: 6516

137 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/40 Kód: NyD-2-GF-7-02 Sorszám: 6517 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Jelentős természeti és épített értékekkel rendelkezünk, melyeket nem tudnuk a megfelelő hatékonysággal a keresletnek megfelelően bemutatni. Probléma/ lehetőség ▪Nagyon sok program, szálláshely, természeti és épített látványosság található térségünkben. Ezek nincsenek rendszerezve, többségük csak szájhagyomány útján terjed. Nincsen olyan egységes információs rendszer, mely lehetővé teszi az idelátogatóknak és az itt élőknek az aktív szabadidő hasznos eltöltésének megtervezését mind jó illetve rossz idő esetére. Megoldási javaslat ▪Az országos és megyei szintű desztinációs menedzsmentre épülve a helyi szinten megtalálható információs irodák, pontok tájékoztatást adnak, megoldási javaslatot biztosítanak a térségben lévő szálláshelyekről, látványosságokról, érdekességekről, programokról. Ezeken a helyeken egységes módon rendszerezve megtaláljuk az itt lévő szálláshelykínálatot, az aktív időtöltést szolgáló megfigyelőhelyek, túraútvonalak, tanösvények helyi és elérési útvonalát. Mindezeket az információkat elektronikusan és papíralapon is elérhetjük, többnyelvű forrásokból gyűjthetjük össze. Komplex projekt, mely a 716-os, 6476-os, 719-es, 708-os, 705-ös HPME-kre épül.

138 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Komplex projekt Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 23/40 Kód: NyD-2-GF-7-02 Sorszám: 6517

139 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/40 Kód: NyD-2-SzF-B-06 Sorszám: 716 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai rendszer fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A térség települései között hiányzik a koordinált turisztikai együttműködés. A térség turisztikai marketingje, a szakmai érdekképviselete, összefogása és irányítása hiányos. Probléma/ lehetőség ▪Nincs a térség turizmusának igazi gazdája, nincs, aki ellássa a turizmus irányítási és fejlesztési feladatait. Olyan tevékenységet kell megvalósítani, melynek célja a versenyképes és fenntartható turizmus rendszerének kialakítása és működtetése a térségben. Megoldási javaslat ▪A térség turizmus szereplőinek létre kell hozniuk a saját turizmusirányító szakmai szervezetüket, egy térségi turisztikai desztinációs menedzsmentet. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 705-ös, 6476-os és a 719-es HPME-khez. ▪A turizmus irányítását átveszik az érintettek, céljaik elérése érdekében összefognak, egymás partnereivé válnak. Hatékonyabb marketing végezhető, a vonzerők erősítik egymást, a térség egésze könnyebben eladhatóvá válik. 3 éven belül legalább egy szervezet alakul, amely térség több települését összefogva működik. Komplex projekt lévén az információs pontok egy olyan korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk természeti szépségeit, jó minőségű szálláshelyeinket az idelátogató megismeri.

140 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret173397 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR 250000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 80% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret57799 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 24/40 Kód: NyD-2-SzF-B-06 Sorszám: 716

141 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/40 Kód: NyD-2-SzF-1-05 Sorszám: 705 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Turisztikai rendszer fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪A térségbe érkező látogatók keresik a természeti és épített értékekről, turisztikai kínálatról, programokról, szabadidő eltöltésének lehetőségéről, látnivalókról szóló kiadványokat, információs anyagokat. Forráshiány miatt mennyiségük nem megfelelő. Probléma/ lehetőség ▪A térség belföldi és külföldi ismertsége nem megfelelő, nincs egységes marketingstratégia. Ezért térségünk nem tud elég koncentráltan megjelenni a turisztikai piacon. A szolgáltatók nem rendelkeznek elegendő forrással, tudással az önálló marketinganyag elkészítésére. Megoldási javaslat ▪A térséget bemutató többnyelvű, megfelelő mennyiségű-minőségű nyomtatott információs anyag kiadása, kisfilmek készítése, médiában való megjelenése, honlapok létrehozásának támogatása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 6476-os, 716-os és a 719-es HPME-khez. ▪Létrejön a térség egységes marketingstratégiája, ezáltal könnyebben eladhatóvá válik. A projekt indítását követően 5 új kiadványcsalád születik, honlapok, kisfilmek jelennek meg. Komplex projekt lévén az információs pontok egy olyan korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk egyedülálló természeti szépségeit, épített örökségeinket, jó minőségű szálláshelyeinket, sokszínű kulturális életünket az idelátogató vendégek megismerhetik.

142 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38000 EUR 65000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 25/40 Kód: NyD-2-SzF-1-05 Sorszám: 705

143 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/40 Kód: NyD-2-GF-A-06 Sorszám: 4246 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Hagyományos mezőgazdasági és kézműves tevékenységek a turizmus szolgálatában Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben csak kevés, vagy talán egy sincs olyan turisztikai látványosság, vendéglő, falusi szálláshely mely az alkalmi falusi-, agro-, lovas-, vadász-, erdei-, horgász, gasztroturisztikai, stb. látványosságokat biztosít. A felmérések alapján erre is volna kereslet mind a térség lakossága, mind a messzebbről érkező turisták felöl. Probléma/ lehetőség ▪Hiányzik az a szolgáltatás ahol a látogató részt vehet pl.: a répa kitermelésében, a feldolgozásában. Segédkezne a zöldségből előállított étel készítésénél, vagy a belőle készülő szobor alkotásánál. Szükség volna még az adott termékről szóló tájékoztatásra is, melyet a „szakács” a vendégnek elmesélhet. Ugyanez elmondható a lovas turistáról is, csak ott ő az állatot gondozza, részt vesz a napi életében. Megoldási javaslat ▪Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, de azzal együtt is létesíthető (nem mezőgazdasági jellegű) bemutatóhelyek kialakítása ahol az adott terméket elő lehet állítani, az adott turisztikai látványossághoz kapcsolódó anyagokat, eszközöket meg lehet ismerni. A működtetésükhöz szükséges infrastruktúra kiépítése, a helységek berendezésének, felszerelésének támogatása. A működtetéshez szükséges inmateriális javak, eszközök beszerzésének támogatása. ▪A szolgáltatások fejlesztésével, bővítésével az itt élők (pl.: iskolások is részt vehetnek egy ilyen programban valamely gazdánál, vállalkozónál) és az ide látogatók megismerkedhetnek a helyben megtermelt árúkkal, itt élő állatokkal, növényekkel, történelmükkel, felhasználási lehetőségeikkel. Egy komplex program keretében, aktív együttműködéssel kapják kézhez a kész termékeket, a tudást. A pályázati kiírást követően évente egy–két bemutatóhely létesül.

144 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága136485 EUR 190000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 60% 100% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 26/40 Kód: NyD-2-GF-A-06 Sorszám: 4246

145 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/40 Kód: NyD-2-SzF-B-08 Sorszám: 4434 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi természeti erőforrások kiaknázása, újrahasznosítás előnyben részesítése Intézkedés: Megújuló energiaforrások hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪Településeinken hagyományos energiahordozókat használnak az intézmények, gázt, fát, szenet. Ezek ára folyamatosan emelkedik. Probléma/ lehetőség ▪Az egyre dráguló hagyományos energiaforrásokkal nehezen lehet biztosítani a fűtést, energiaszolgáltatást. Korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre alternatív energiaforrás térségünkben, melynek kihasználására lehetőség van. Megoldási javaslat ▪Alternatív energiaforrások (nap, szél, geotermikus és megújuló energia) felhasználásával működési költség csökkentése. ▪Az épületek energiaszolgáltatásánál alternatív hőszolgáltató berendezések kiépítése, hő-és villamosenergia szolgáltató berendezések telepítése (pl. szélerőmű, napkollektor, vizierőmű, stb.)

146 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3082614 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága3100000 EUR 6000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 50% 30% 50% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 27/40 Kód: NyD-2-SzF-B-08 Sorszám: 4434

147 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/40 Kód: NyD-2-SzF-A-10 Sorszám: 715 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi természeti erőforrások kiaknázása, újrahasznosítás előnyben részesítése Intézkedés: Vízi közlekedés fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A Szigetköz – Mosoni-sík településeinek mindegyike rendelkezik vagy álló (természetes, mesterséges tavak), vagy folyó vízfelületekkel (Duna, Mosoni-Duna, Lajta). Így a falvakban adottak a viziturizmus objektív feltételei, azok kihasználásra várnak. Probléma/ lehetőség ▪A turizmus iránt az utóbbi években a kereslet egyre nő, de a szükséges infrastruktúra hiányos. Nincsenek kikötőhelyek, nem adottak a vízre szállás feltételei. Hiányoznak a feltételek a megfelelő tájékozódáshoz, az útjelző táblák, a folyamkilométert jelölő kövek. A vízpartokon kevés a pihenőhely, a megfelelő szociális blokk, a rendezvények környezetkímélő szociális blokk, a rendezvények lebonyolítására alkalmas hely. Megoldási javaslat ▪A viziturizmust elősegítő infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, az életmentéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása. ▪A térségbe érkező vízituristák száma a fejlesztést követő 2 év múlva 10%-al nő. A viziturizmus fejlesztésével áttételesen nő a falusi turizmus, az itt élők is szabadidejüket a festői környezetben lévő vízpartok mellett töltik.

148 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága318468 EUR 450000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 60% 100% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 28/40 Kód: NyD-2-SzF-A-10 Sorszám: 715

149 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/40 Kód: NyD-2-SzF-A-12 Sorszám: 719 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Természeti értékek védelme Intézkedés: Természeti értékek védelme, bemutatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A Szigetköz és a Mosoni-sík térségében számos különleges, táj specifikus természeti érték található mind szárazföldön és vízen, melyek egy része védett (Dunaszegi Morotva-tó, Lipóti Holt-Duna, Hanság, stb.) illetve fokozottan védett (túzok, fekete gólya, kúszó zeller, stb). Jelenleg ezeket a tájegységeket, élőlényeket nem tudjuk a keresletnek megfelelő módon és mennyiségben bemutatni, nincs megfelelő infrastruktúránk értékeink „eladhatóvá tételére”. Probléma/ lehetőség ▪Védett és fokozottan védett területeinken nagyon sok a látnivaló mind a táj és élőlények szempontjából. A térségben nincs elég megfigyelőhely, tanösvény, kiépített infrastruktúra, mely lehetővé tenné a vadregényes tájak megtekintését, azok feltárását. Az egy-két megfigyelőhely, amely a területen található, nem felel meg a mai kor követelményeinek, nem akadálymentesített, nem természetbarát. Megoldási javaslat ▪A természeti adottságoknak megfelelő, az élővilágra is tekintettel lévő megfigyelőhelyek, tanösvények, tematikus utak, turista útvonalak, vízi útvonalak létrehozása, a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévők felújítása, akadálymentesítése. Ezen útvonalak tanösvényeinek megtervezése, kitáblázása, ezeket népszerűsítő kiadványok megjelentetése, folyamatos aktualizálása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 705-ös, 6476-os, és a 716-os HPME-khez. ▪A térség teljes területét behálózó vízi, szárazföldi tanösvények-útvonalak jönnek létre melyek szinergiában vannak egymással. Bemutatják a teljes területünk élővilágát részben oktatási lehetőségként, részben turisztikai látványosságként. A komplex projekt lévén az információs pontok egy olyan korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk egyedülálló természeti szépségeit, épített örökségeinket, jó minőségű szálláshelyeinket, sokszínű kulturális életünket az idelátogatók megismerhetik.

150 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága545945 EUR 700000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 70% 100% 70% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 29/40 Kód: NyD-2-SzF-A-12 Sorszám: 719

151 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/40 Kód: NyD-2-SzF-A-13 Sorszám: 720 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Természeti értékek védelme Intézkedés: Természeti értékek védelme, bemutatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A Szigetköz, a Hanság és a Mosoni-sík nagyon gazdag a természeti és történelmi látnivalókban, örökségekben. Nagyon sok fa, fasor, füzes, növényritkaság (pl. lipóti és kimlei gesztenyesor, hédervári Árpád-fa, bodaki botló füzes, stb.), láp, tó található a térségben. Továbbá jelentős számú műemlék, illetve helyi védelem alatt álló épület, épületegyüttes és építmény is található környezetünkben. Ezekről sajnos még a közvetlen közelben élő lakosság sem rendelkezik megfelelő információkkal, védelmük, hosszú távú fenntarthatóságuk sem biztosított. Probléma/ lehetőség ▪Értékeinket meg kell védeni a jövő nemzedék számára, rossz állapotban vannak, érdektelenné váltak. A műemlékek, a helyi védelem alatt álló építmények már nyilvántartásban vannak, megtettük az első lépést fenntartásuk érdekében. Sokan veszik bele a rendezési tervükbe a tájképek védelmét, jelölik a tervekben a védelemre szánt területeket. Ezzel lehetőséget adva arra, hogy beépüljenek a települések életébe. Megoldási javaslat ▪A helyi és az országos védelem alatt álló épületek és építmények felújításának, akadálymentesítésének ösztönzése, a körülöttük lévő zöldfelületek rekultivációja. A létesítmények látogathatóvá tétele. A területen lévő természeti és történelmi értékeink helyreállítása, környezetük rendbetétele, rehabilitációja. Elérhetőségük, megközelíthetőségük biztosításának támogatása. A fenti fejlesztésekhez kapcsolódó identitástudat fejlesztését, megőrzését, a környezettudatos viselkedési mód elősegítését kezdeményező intézkedések támogatása. ▪Természeti értékeink feltárulnak, az épített örökségünk, műemlékeink mindenki számára láthatóvá és megismerhetővé válnak. A projekt indításától számított 1 éven túl, évente legalább 2 db védett hely felújítását, rekultivációját tudjuk elvégezni, a látogatók számára megnyitni.

152 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága181982 EUR 230000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 70% 100% 70% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 30/40 Kód: NyD-2-SzF-A-13 Sorszám: 720

153 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/40 Kód: NyD-2-SzF-1-08 Sorszám: 4212 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Természeti értékek védelme Intézkedés: Természeti értékek védelme, bemutatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A Szigetköz, a Hanság és a Mosoni-sík is gazdag a természeti látnivalókban. Sok az érdekes fa, fasor, növényritkaság (pl.: kúszózeller, botló fűz, békalencse) láp, tó. Ezeket sajnos nem ismerjük kellőképpen, így sajnos az idelátogatók részére sem tudjuk bemutatni, nem tudunk több napos elfoglaltságot biztosítani az ökoturisták részére, pedig az adottságaink megvannak hozzá. Probléma/ lehetőség ▪Egyedi értékeink nincsenek felmérve, rendszerbe foglalva. Így nem tudjuk, ki miért felelős, ki mire vigyáz. Nincsen semminek gazdája, mindenki a másiktól várja a csodát. Továbbá az ide látogató turisták részére nem tudunk ajánlatokat biztosítani, hogy mit, merre látogassanak meg. ▪Az értékeink felmérésével lehetőségünk nyílik arra, hogy azokat megvédjük, megismertessük gyermekeinkkel, a lakossággal, és a turistákkal. Megoldási javaslat ▪A Helyi Közösség természeti értékeinek felmérése, katalogizálása, rendszerezése, védelem alá helyezése, kezelésük, fenntartásuk kezdeményezése. Ezek alapján védelembe helyezés kezdeményezése, az összegyűjtött anyagok kiadványban való megjelentetése. ▪A térségben lévő természeti értékeink feltárulnak, mindenki számára láthatóvá és megismerhetővé válnak. A projekt indításától számított 2 éven belül legalább 10 %-kal nő a védelemre szánt helyek száma, évente egy –egy hely látogathatóvá válik.

154 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret24760 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24760 EUR 30000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 31/40 Kód: NyD-2-SzF-1-08 Sorszám: 4212

155 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/40 Kód: NyD-2-GF-A-01 Sorszám: 1 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Természeti értékek védelme Intézkedés: Természet fenntartható hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség több településén nagy igény mutatkozik a gazdaságokban a szerkezetváltásra a mezőgazdasági munkaerő életkor szerinti megoszlásának javítására, az itt megtermelt termékek árusítására. Hiányoznak a helyi tájspecifikus termékeket árusító piacok, a kereskedelemben sem lelhetőek fel ezek az áruk. A lakosság nehezen éri el a helyben megtermelt terményeket. Probléma/ lehetőség ▪A mezőgazdaságban elöregedett a vállalkozói réteg, a fiatal gazdák nem rendelkeznek a termékek előállításához szükséges megfelelő technológiákkal, termelési feltételekkel. ▪Nincsenek például megfelelő fóliasátrak, öntözőrendszerek, stb. a primőr áruk megtermeléséhez. A termelők nem rendelkeznek a szükséges méretű, kisüzemet is ellátó kisgépparkkal. Megoldási javaslat ▪A helyi termék előállítását és a gazdálkodást segítő technológiák, innovatív megoldások, és a hozzájuk kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása. ▪Nő a helyi termékek kínálata, megerősödnek a fiatal gazdálkodók, számuk hozzávetlőegesen 15%-kal nő.

156 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága400000 EUR 500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 80% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 32/40 Kód: NyD-2-GF-A-01 Sorszám: 1

157 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/40 Kód: NyD-2-SzF-4-01 Sorszám: 701 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Természeti értékek védelme Intézkedés: Természet fenntartható hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térségben az elmúlt 50 évben kialakult un. szocialista nagyüzemi (egykori TSZ-ek és állami gazdaságok), iparszerű gazdálkodási szemlélete él tovább. Ennek eredményeként a mezőgazdasági termelés táj idegenné vált, az un. monokultúrális termelési mód túlzott környezetterhelést eredményezett. Magyarországon lévő oktatási intézmények ezt a termelési módot tanították több évtizeden keresztül. Ma már ritka a hagyományokra épülő termelési módot alkalmazó gazdálkodó, kistermelő. Probléma/ lehetőség ▪A monokultúrális termelési módhoz szokott termelők nem tudnak átállni a keresletnek megfelelő, környezetbarát, biogazdálkodási formára. Nincs meg a vállalkozók összehangolása, hogy ki mit, és mennyit termeljen. Így a kereslet és a kínálat nincsen egyensúlyban. A fasorok kivágásával, tájidegen növények termesztésével csökkentettük az őshonos állatvilág élőhelyét, több faj eltűnését idéztük elő. Megoldási javaslat ▪A gazdák körében a hagyományokra épülő, ökológiai gazdálkodásban fontos szemléletmódok elterjesztése fórumok,tanulmányutak szervezésével a fenntartható mezőgazdasági termelés jegyében. A fórumokon a gazdák közti kapcsolattartás, folyamatos konzultáció elősegítése annak érdekében, hogy a megtermelt áruknál a kínálat közelítsen a kereslethez. ▪Az ökológiai szemlélet teret nyer. Ezzel javul a környezeti egyensúly, csökken a környezetkárosító tevékenységek aránya. ▪A képzéseken évente legalább 20 fő részt vesz a térségből.

158 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága41774 EUR 70000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret500 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 33/40 Kód: NyD-2-SzF-4-01 Sorszám: 701

159 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/40 Kód: NyD-2-SzF-3-01 Sorszám: 700 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Természeti értékek védelme Intézkedés: Környezettudatosságra nevelés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A lakosságunk mindennapi életéből hiányzik a környezettudatos élet, magatartásmód és gazdálkodás. Nem tiszteljük megfelelő módon környezetünket, a mindennapok során romboljuk természeti értékeinket. Évente több tonna szemetet gyűjtünk össze, melyet a felelőtlen életvitelünk folyamán elszórunk a természetben. Környezeti kultúránk nem megfelelő színvonalú, nem tudjuk értékelni csodálatos életterünket. Probléma/ lehetőség ▪A környezettudatosság hiánya veszélyezteti a környezeti fenntarthatóságot, a további élet lehetőségét, fenyegeti életterünk fennmaradását. Nagyon sokat szemetelünk, a hulladékot nem szelektív módon gyűjtjük, nem tanuljuk meg, hogy bizonyos esetekben kevesebb energiával ugyanazt az eredményt is elérhetjük. Viszont a környezettudatosság erősítése a természeti értékek védelmét, környezetünk fenntarthatóságát segíti. Megoldási javaslat ▪Környezettudatos, környezetvédő magatartást, szelektív hulladékgyűjtést elősegítő képzések, foglalkozások, versenyek támogatása mind az óvodai, iskolai és intézményeken kívüli oktatás keretein belül. Ezen kívül rendszeres szemétgyűjtési akciók támogatása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 2650-es, a 6-os, 713-as számú HPME-khez. ▪Jobban fogunk figyelni életterünkre, környezetünkre. A környezettudatos nevelést a térség óvodáinak, iskoláinak legalább 50%-a beépíti a nevelési oktatási tervébe. Ezáltal csökken a térségünkben a környezetszennyezés mértéke. A felnövekvő nemzedék életmódja alapjaiban változik meg, környezettudatosabb, egészségesebb lesz. Komplex projekt lévén gyermekeink egy rendezett településen lévő, felújított szálláshelyen táborozhatnak, ahol minőségi képzéseket kapnak.

160 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága45712 EUR 70000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret500 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 34/40 Kód: NyD-2-SzF-3-01 Sorszám: 700

161 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/40 Kód: NyD-2-SzF-B-07 Sorszám: 2601 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Természeti értékek védelme Intézkedés: Környezettudatosságra nevelés Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪Térségünk települései nagy részében a fenntartható életmód és viselkedésminták elterjedése a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő) nem megfelelő. Probléma/ lehetőség ▪A környezettudatosság hiánya veszélyezteti a környezeti fenntarthatóságot, erősítése a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának fejlesztésével a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információkkal, közösségi együttműködésekkel a természeti értékek védelmét, a környezeti fenntarthatóságot segíti elő. Megoldási javaslat ▪A kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és jobb hozzáférés biztosítása a fenntarthatóság tanulásának nem iskolai formáihoz (tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása, fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása, térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása, lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése). ▪A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben tudatosul a fenntarthatóság értékrendje, ismertté válnak a fenntartható alternatívák, használatuk módja, és a települések lakossága megismeri a fogyasztás környezeti hatásait.

162 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19265 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR 22200 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 90% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 6. prioritás - Fenntartható életmód és fogyasztás Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 35/40 Kód: NyD-2-SzF-B-07 Sorszám: 2601

163 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/40 Kód: NyD-2-SzF-4-04 Sorszám: 706 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése Intézkedés: Helyi és térségi rendezvények szervezése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben kevés a színvonalas, meghatározó, nagy tömegeket megmozgató, regionális, nemzetközi hírű, határokon átnyúló fesztivál, rendezvény. Vannak olyan településeink, amelyeken a kisebb helyi rendezvények száma is csekély. A településeken élők közösségi életére és az ide látogatók hangulatára negatív hatással bír a közösségi rendezvények, események hiánya. Probléma/ lehetőség ▪A nagyszabású, tömegeket mozgató és minőségi rendezvények lebonyolítása összetett és hatékony szervezőmunkát igényel. A rendezvények költségesek, a rendelkezésre álló források szűkösek. Egy-egy rendezvény megvalósítása a résztvevők folyamatos és szoros együttműködését feltételezi, melyre az anyagi feltételek nem biztosítottak. Megoldási javaslat ▪Helyi, térségi, regionális, határokon átnyúló rendezvények megvalósításának, támogatása. Néhány jelentős, hagyományteremtő illetve már a köztudatban élő belföldi és nemzetközi hírű fesztivál támogatása. Együttműködések ösztönzése a civil szervezetek között a fenti célok elérésében.

164 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76820 EUR 120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 36/40 Kód: NyD-2-SzF-4-04 Sorszám: 706

165 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/40 Kód: NyD-2-SzF-1-07 Sorszám: 714 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése Intézkedés: Helyi és térségi rendezvények szervezése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség bizonyos településein a rendezvények szervezésének egyik gátja a megfelelő infrastruktúra és a lebonyolításukat szolgáló eszközök (pl. színpad, fény- és hangtechika) hiánya. A nem megfelelő feltételek ellenére, egyre növekvő igény van a legkülönfélébb, magas technikai igényű rendezvényekre, előadásokra. Probléma/ lehetőség ▪A települések, és az ott működő civil szerveződések, vállalkozások nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, eszközökkel, technikával minőségi rendezvények megtartására. A költségvetésüket évről-évre nagymértékben növeli a technikai és egyéb eszközök bérleti díja, a belépőjegyek ára és az egyéb költségek egyre nőnek, ezért a látogattság egyre csökken. Megoldási javaslat ▪A bel- és kültéri rendezvények és programhelyszínek kialakítása, megfelelő minőségűvé tételének érdekében azokhoz szükséges eszközbeszerzések, szoftverek beszerzésének támogatása. ▪Az önkormányzatok és civil szervezetek, vállalkozások eszközállománya várhatóan 8%-kal nő. A bel- és kültéri helyszínek minősége 5%-kal javul. A saját tulajdonú eszközök alkalmazásával a helyi és térségi rendezvények száma és minősége nő, miközben a szervezők anyagi terhei nagymértékben csökkennek, ezért színesebb kínálat jelenik meg a "rendezvénypalettán".

166 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60950 EUR 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 60% 100% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 37/40 Kód: NyD-2-SzF-1-07 Sorszám: 714

167 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/40 Kód: NyD-2-SzF-4-02 Sorszám: 703 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése Intézkedés: Helytörténeti értékek feltárása, bemutatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség mindegyik településén található valamilyen a közösség számára értékkel bíró helytörténeti érték, mind tárgyi, mind szellemi tekintetben. Sajnos ezek mivel sok esetben „láthatatlanok” az idő múlásával lassan feledésbe merülnek. Probléma/ lehetőség ▪Alapvetően a pénzhiány miatt a helytörténeti értékeink nincsenek felmérve, nincsen egy egységes adatbázisunk róluk mint pl.: a műemlékekről, így ha keresünk valamit sok esetben akkor sem találjuk meg. Nem tudjuk gyermekeink és az ide látogatók részére bemutatni értékeinket, így nem válunk érdekessé számunkra. Megoldási javaslat ▪A helyi identitástudat erősítése céljából az értékeink összegyűjtése, rekonstruálása, szakemberek bevonásával történő feltárása, rendszerezése, katalogizálása, vándorkiállításokon, fórumokon, egyéb rendezvényeken való megjelentetéshez szükséges beruházások támogatása. ▪Rövidtávú eredményként évente egy – két kiadvány megjelenése, kiállítások, vándortáborok szervezése válik lehetővé. Elérhetővé válnak a helyi értékeink a lakosság és a turisták számára. Hosszútávon erősödik a helyi identitás.

168 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága63489 EUR 78000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 38/40 Kód: NyD-2-SzF-4-02 Sorszám: 703

169 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/40 Kód: NyD-2-SzF-4-03 Sorszám: 704 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése Intézkedés: Hagyományőrzés, kulturális értékek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Térségünk településeinek nagy részében élőknek csak egy szűk rétege találkozik a hagyományainkkal. Nem ismerik a gyökereiket, nincsen meg a megfelelő kötődésük a szülőföldjükhöz. Az utolsó órában vagyunk, hogy még a fellelhető hagyományainkat megőrizhetjük utódaink számára. Probléma/ lehetőség ▪Nincsenek egységesen felmérve, összegyűjtve hagyományaink. Egy-egy sikertelen próbálkozás már elindult ezek megmentésére. Ezek közt sok az átfedés, a hiányosság. Nem adottak a gyűjtőmunka feltételei, nincs szakember. Továbbá a térség művészeinek támogatása sem megoldott. A kortárs alkotók kiszorulnak a világából, fejlődésük megreked. Pénzhiány miatt az amatőr művészek sem tudnak megjelenni a közönség előtt, fórumokon Megoldási javaslat ▪A térségben még fellelhető hagyományaink, ősi mesterségeink (kézműves, az ÚMVP I. és II-ből nem támogatható élelmiszer előállítók) felmérése, rendszerezése, hozzáférhetővé tétele. Az így létrejövő anyagokból egy internetes és egy papír alapú adatbázis létrehozása. Az egyes mesterségek, hagyományok integrálása az oktatásba, képzések szervezése. A kortárs és amatőr művészek támogatása. Alkotótáborok, rendezvények, művészeti előadások, kiállítások szervezése, népszerűsítése. Fesztiválokon való megjelenésük támogatása, közös fesztiválok szervezésének elősegítése. ▪Olyan kiadványok jelennek meg, Internetes felület alakul ki, amelyek bemutatják és felhasználhatóvá teszik a forrásanyagokat, az összehangolt és folyamatos együttműködést a civilek és a szakemberek között. Évente egy–egy hagyomány – mesterség katalogizálása válik lehetővé. A kortárs és amatőr művészek évente egy-egy minőségi megjelenésre kapnak lehetőséget (pl.: kiállítás, könyv, reklámanyag). Hosszútávon erősödik az identitás tudat, a helyben maradás.

170 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága63489 EUR 85000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma35 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 39/40 Kód: NyD-2-SzF-4-03 Sorszám: 704

171 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/40 Kód: NyD-2-SzF-3-03 Sorszám: 707 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése Intézkedés: Civil szervezetek megerősítése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség településein vannak civilek, de kevés közöttük a jól működő, hatékony, együttműködő szervezet. A meglévők között a kapcsolat eseti, ritka, a teljes területre kiterjedő térségi együttműködés nincs. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő civil szervezetek erősödését sok esetben a tájékozatlanság, a lehetőségek kihasználásának a hiánya (pl. pályázatok) és a mérsékelt anyagi források akadályozzák. Így egy - egy jó kezdeményezés, ötlet már a kezdeteknél akadályokba ütközik, nem tudják megvalósítani, ezért nagyon sok további lehetőségtől esik el a térség. Megoldási javaslat ▪A civil szervezetek erősítését, a civilek térségi és területközi együttműködését szolgáló, a különböző civil szervezetek tevékenységi körüknek megfelelő képzések, a civilek által a lakosság száméra tartandó képzések, szakmai rendezvények megtartása, valamint a képzéshez kapcsolódó kisértékű eszközök beszerzése a költségvetés 20%-áig. ▪Erős, a települések életét meghatározó, azt pozitívan befolyásoló, aktív, a térségi civil együttműködést előtérbe helyező civil szervezetek jönnek létre.

172 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága25396 EUR 30500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret600 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 40/40 Kód: NyD-2-SzF-3-03 Sorszám: 707

173 172 A fő fejlesztési prioritásokat és intézkedéseket a térségben készült alapos, az itt lakókat széles körben megszólító, mélyreható felmérések alapján határoztuk meg. A kiküldött kérdőívek és a helyi közösség településein tartott fórumokon elhangzottak szerint fogalmazódott meg a 6 db prioritásunk. A Szigetköz – Mosoni-sík természeti értékekben nagyon gazdag (első prioritás: „Természeti értékek védelme”), változatos, fejlődésünk egyik legjelentősebb lehetősége az ebben rejlő adottságok kihasználása melyet elsősorban a turizmus lévén tehetünk meg. Második prioritásunk a „Helyi turizmus ágazat fejlesztése”, így kapcsolódik össze, épül egymásra az első két prioritásunk, majd a harmadik a „Településfejlesztés” is sorosan összefonódik velük. Ha természeti értékeink leromlottak, nincsenek megfelelően gondozva, védve, nem tartjuk fenn őket tudatosan a jövő nemzedékének a turisták sem mutatnak majd érdeklődést irányukba. A látogatókat a természeti értékeken kívül más-más programokkal, rendezvényekkel, látnivalókkal kell itt tartani több napra, illetve olyan benyomást kell kialakítani bennük, hogy az évek során vissza-visszatérjenek hozzánk. Ehhez szép faluképet mutató, felújított értékekben gazdag településeket kell kialakítanunk, meg kell tölteni falvainkat élettel, tartalommal. Ez az itt élők számára is fontos, elősegíti a helyben maradást, a térség népességmegtartó ereje nő. Hogy élhető, jó hangulatú települések legyenek a térségünkben fontos szerepe van a civileknek. Ezt fogja szolgálni negyedik pillérünk, a „Helyi identitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése”. Ezzel a községekben élők kapcsolatait erősítjük, továbbá az egyes települések közti kapcsolatépítést motiváljuk. Az összefogással egy hálós szerkezetű, egymásra épülő, de a szinergiát is erősítő kapcsolatrendszert hozunk létre. A turizmus fejlődése élénkíti, megerősíti a helyi vállalkozásokat, növeli számukat, mely a hatodik prioritásunk. Az első prioritás, a „Természeti értékek védelme” és az ötödik prioritásunk, a „Helyi természeti erőforrások kiaknázása” szoros, egymást erősítő kapcsolatban van az „Újrahasznosítás előnyben részesítése” -vel. A köztük lévő szinergia erősítése elengedhetetlen azért, hogy a települések „Mikro-, kis-, és középvállalkozásai fejlődjenek”, melyekre közvetlenül a 6. prioritásból biztosítottunk forrásokat. A HVS megvalósítása során a természetbarát technológiákat előnybe részesítve, óvjuk környezetünket, több turista érkezik a térségünkbe, a településeken átfogó infrastruktúrafejlesztés indul meg, a helyi lakosok erősebben kötődnek fejlődő lakóhelyükhöz. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/2

174 173 Aktív civil szervezeteink, egyre több programot szerveznek, erősödik a fizetőképes kereslet, fejlődnek a vállalkozások, és így záródik be a kör. De nemcsak a prioritások vannak vertikális és horizontális kapcsolatban egymással, hanem az ezek alá tartozó intézkedések és HPME-k is. Ennek eredményeképpen az egyes HPME-k egyenként is, de komplex módon is eredményesek, kifejtik hatásukat. Megvalósításuk során a rendelkezésre álló, fejlesztésre szánt összegek minél hatékonyabb felhasználása törekszünk. Ezt szolgálják a tervezésben megfogalmazott HPME-ek, melyek pl.: az oktatást, tanulmánytervek készítését, információk szolgáltatását biztosítják. Ezen a projekteken keresztül lehet alapos előkészítő munkát végezni a fejlesztésekhez, felújításokhoz, stb. A projektek minimális méretének meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a potenciális pályázók között lesznek olyanok, akik elsősorban a kisösszegű projekteket tudják eredményesen megvalósítani. A maximális megpályázható összeg meghatározásánál viszont szem előtt tartottuk, hogy legyen lehetőség látványos, a település, a térség életében meghatározó projekteket megvalósítására is. A stratégiánk megvalósulását követően 10 év múlva rendezett falukép és természeti környezet fogadja az ideérkező turistákat, akik a szervezett információs hálózat segítségével gazdag programkínálatból válogatva kellemes heteket töltenek el térségünkben. Ahol az itt élő emberek nem feledkeztek el az őket körülvevő értékekről, sőt azokat hasznosítva megélhetést találnak a saját lakóhelyükön. A hédervári mikrotérségi munkacsoport ülésén a következő fogalmazódott meg: ”2014-ben a megelégedett turista belépve az andaui határátkelőn kerékpárral bebarangolja térségünket. Vásárol a helyi termékeket forgalmazó boltokban, pihen a falusi szálláshelyeken és kempingekben, izgalmas napokat tölt el a jánossomorjai kézműves táborban, Mosonszolnokon a kalandparkban, Dunaszigeten az ökoparkban, és a nagybajcsi halásztanyán kifogja az aranyhalat, mely teljesíti 3 kívánságát...” Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/2

175 174 Közösségünk stratégiájának kidolgozása során egyik alapvető szempont az esélyegyenlőség biztosítása, míg a másik a hosszú távú fenntarthatóság volt. HPME-kben olyan a projekteket támogatunk, melyek által generált munkahelyek elsősorban a „hátrányos helyzetűek” által lesznek betölthetőek. Az egyik legérintettebb csoportot a 40 év feletti nők és a kisgyermekes anyák alkotják. Az otthon kialakított családi vállalkozások (pl.: turisztikai) elsősorban a nők, a munkanélküli fiatalok, a segítséggel élők elhelyezkedésében játszanak majd szerepet, ezzel elejét véve a szegregációnak. Biztosítjuk az egyenlő hozzáférést a projektek megvalósítása során. Nagy hangsúlyt fektetünk a romák vagy megváltozott munkaképességű emberek által vezetett, vagy őket jelentős arányban foglalkoztató vállalkozások indításának ösztönzésére, a hozzájuk kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, életvezetési programokra. Kiemelten kezeljük a fejlesztések között a komplex akadálymentesítésre irányuló elképzeléseket. Külön HPME foglakozik a térségben hiányzó mesterségek, vállalkozási ismeretek oktatási lehetőségével, ezzel is elősegítve a munkahelyek megteremtését és a meglévők szakszerű betöltését. A turisztikai programokban kaphatnak szerepet a roma folklór, illetve jellegzetes kézműves programok újjá élesztésére törekvő elképzeléseink. A Helyi Közösség a tervezés folyamatába mindvégig bevonta a kisebbségi – nemzetiségi szervezeteket, a hátrányos helyzetű közösségek képviselőit. Ők is tevékenyen részt vettek a napi tervezőmunkában, így biztosítva érdekeik érvényesítésének lehetőségét. Stratégiánk olyan projekteket tartalmaz, melyek mindegyikére jellemző a hosszú távú fenntarthatóságra való törekvés. Az egyes HPME-k környezeti szempontból a meglévő természeti értékeink védelmére (1. prioritás), a helyi természeti erőforrások kiaknázására, az újrahasznosítás előnyben részesítésére (5. prioritás) törekednek. Ezeken keresztül a támogatjuk a településfejlesztést (3. prioritás) és a helyi turizmus ágazat fejlesztését (2. prioritás). A lehetséges támogatási összegek meghatározásával, a projektek egymásra építésével, a komplexitás kialakításával átfogó fejlesztést kívánunk elindítani. Pl.: támogatjuk a közterületek- közparkok felújítását, akadálymentesítését, funkcióval való megtöltését, ezzel közvetlenül javítjuk a lakosság életkörülményeit, a szolgáltatásokhoz való hozzáférését, közvetve viszont a település lakosságmegtartó képességét erősítjük. Közösségünk stratégiájának kidolgozása során egyik alapvető szempont az esélyegyenlőség biztosítása, míg a másik a hosszú távú fenntarthatóság volt. HPME-kben olyan a projekteket támogatunk, melyek által generált munkahelyek elsősorban a „hátrányos helyzetűek” által lesznek betölthetőek. Az egyik legérintettebb csoportot a 40 év feletti nők és a kisgyermekes anyák alkotják. Az otthon kialakított családi vállalkozások (pl.: turisztikai) elsősorban a nők, a munkanélküli fiatalok, a segítséggel élők elhelyezkedésében játszanak majd szerepet, ezzel elejét véve a szegregációnak. Biztosítjuk az egyenlő hozzáférést a projektek megvalósítása során. Nagy hangsúlyt fektetünk a romák vagy megváltozott munkaképességű emberek által vezetett, vagy őket jelentős arányban foglalkoztató vállalkozások indításának ösztönzésére, a hozzájuk kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, életvezetési programokra. Kiemelten kezeljük a fejlesztések között a komplex akadálymentesítésre irányuló elképzeléseket. Külön HPME foglakozik a térségben hiányzó mesterségek, vállalkozási ismeretek oktatási lehetőségével, ezzel is elősegítve a munkahelyek megteremtését és a meglévők szakszerű betöltését. A turisztikai programokban kaphatnak szerepet a roma folklór, illetve jellegzetes kézműves programok újjá élesztésére törekvő elképzeléseink. A Helyi Közösség a tervezés folyamatába mindvégig bevonta a kisebbségi – nemzetiségi szervezeteket, a hátrányos helyzetű közösségek képviselőit. Ők is tevékenyen részt vettek a napi tervezőmunkában, így biztosítva érdekeik érvényesítésének lehetőségét. Stratégiánk olyan projekteket tartalmaz, melyek mindegyikére jellemző a hosszú távú fenntarthatóságra való törekvés. Az egyes HPME-k környezeti szempontból a meglévő természeti értékeink védelmére (1. prioritás), a helyi természeti erőforrások kiaknázására, az újrahasznosítás előnyben részesítésére (5. prioritás) törekednek. Ezeken keresztül a támogatjuk a településfejlesztést (3. prioritás) és a helyi turizmus ágazat fejlesztését (2. prioritás). A lehetséges támogatási összegek meghatározásával, a projektek egymásra építésével, a komplexitás kialakításával átfogó fejlesztést kívánunk elindítani. Pl.: támogatjuk a közterületek- közparkok felújítását, akadálymentesítését, funkcióval való megtöltését, ezzel közvetlenül javítjuk a lakosság életkörülményeit, a szolgáltatásokhoz való hozzáférését, közvetve viszont a település lakosságmegtartó képességét erősítjük. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2