Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciója „Kezdeményezés, Koordináció és Kooperáció” Gergely Péter 2009. április 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciója „Kezdeményezés, Koordináció és Kooperáció” Gergely Péter 2009. április 6."— Előadás másolata:

1 Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciója „Kezdeményezés, Koordináció és Kooperáció” Gergely Péter 2009. április 6.

2

3 A koncepció célja • A fiatalok érdekérvényesítésének biztosítása • Igényeikre való érzékeny reagálás • Az ifjúság társadalmi erőforrásként való definiálása, hasznosítása

4 K K K • Kezdeményezés Budapest Főváros Közgyűlése dönthet arról, hogy „hogyan gondoskodik gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásáról”, illetve arról, hogy „több kerületet érintő feladatokat” milyen módon kíván ellátni. • Koordináció A feladatokat összehangolhatja és dönthet arról, hogy milyen módon. • Kooperáció Egy feladat végrehajtásában együtt működhet kerületi önkormányzatokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel és meghatározhatja az együttműködés formáját, módját, időtartamát, szervezeti és személyzeti feltételeit, erőforrásait.

5 A koncepció megvalósításának lehetőségei • A fiatalok helyzetének feltárása • Lehetőség véleményeik, javaslataik megfogalmazására • Teret adunk kezdeményezéseik érvényre juttatására • Releváns intézményi rendszer kialakítása

6 Budapest Ifjúságtérképe • Az ifjúság élethelyzetét befolyásoló tényezők számbavétele Szempontok lehetnek: – Korosztály – Területi eloszlás – Ifjúság specifikus szolgáltatások / intézmények (látogatottsági mutatók) – Egészségügyi adatok – Munkaerő-piaci helyzet

7 Budapest Ifjúságtérképe – Speciális tanácsadást igénybevevő fiatalok száma – Iskola – képzés • Közoktatásban résztvevők teljes száma – Ebből: budapesti állandó lakos – Nem budapesti állandó lakos – Kollégiumi, diákotthoni ellátásban részesül – Stb – Szakképzés – Felsőoktatás

8 Budapest Ifjúságtérképe – Nem iskolarendszerű képzésben részt vevők száma • Nyelvtanulás • Egyéb jellemző kategória (pld.: gépkocsi-vezetői tanfolyam) – Új technológiák használata • ITC képzésben résztvevő fiatalok száma • Közösségi Internet-pontok száma • Otthoni Internet-elérés • Egyéb közösségi Internet elérés (net-café, stb.)

9

10 Budapest Ifjúságtérképe – Részvétel, (állam)polgári aktivitások, civil társadalom • Egyesületek száma (tagok száma) • Önkéntes tevékenységek • Az indikátorok változása segít a beavatkozási pontok meghatározásában és a beavatkozások hatékonyságáról is tájékoztat.

11 Budapesti Jövőműhely • Nyitott reprezentatív testület • A Főváros stratégiai tervei vonatkozásában kezdeményező fórum • Budapest közéletének jeles képviselőiből áll (a Főpolgármester meghívása alapján) • Évente 1-2 alkalommal ülésezik • Elkötelezettek a fiatalok helyzetének alakulása iránt

12 Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet Kerületekkel való egyeztetések, együttműködések, közös kezdeményezések fóruma. • Üléseinek eredményeiről a Főpolgármester tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést. • Feladatai, funkciói: – a fővárosi kerületekben a fiatalokkal kapcsolatos elképzelésekről, megvalósult tervekről, intézményesített megoldásokról folytatott vélemény- és információ-csere – közös programok, projektek előkészítése, – együttműködések szervezése a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között ifjúsági ügyekben

13 Budapesti Ifjúsági Tanács • Tagjai a fiatalokkal foglalkozó közösségek • Területei: – az iskola, a képzés, a tanulás világa, – gyermek- és ifjúságvédelem – fiatalok önszerveződéseinek világa – sport- és szabadidő tevékenységek világa • Jogosultságai: – kezdeményezési – tanácskozási és javaslattételi jog a Fővárosi Közgyűlés, Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság és Albizottsága ülésein

14

15 Budapesti Ifjúsági Tanács lehetséges tagjai • Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet képviselője • A fővárosi fenntartású iskolák igazgatóinak képviselője • A budapesti közművelődési intézményrendszerben dolgozó közművelődési szakemberek képviselője • A budapesti szociális intézményrendszerben dolgozó szociális munkások képviselője • Az ifjúságsegítők/ifjúsági profilú szolgáltatásokat működtetők képviselője • A budapesti iskolák diákönkormányzatainak képviselője (FŐDISZ), • A budapesti egyetemek hallgatói önkormányzatainak képviselője (HÖK), • A Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács képviselője (agglomerációs övezet), • A keresztény egyházak ökumenikus együttműködése ifjúsági ügyekben • A budapesti sportélet képviselői (diák-, verseny- és szabadidős sportok, fogyatékosok sportja), • Olyan ifjúságsegítői megközelítésekkel foglalkozó egyesületi képviselő, akinek a szervezete iskolán kívüli neveléssel/képzéssel, demokráciára-neveléssel vagy önkéntes tevékenységek, illetve nemzetközi / európai kapcsolatok szervezésével foglalkozik. • A Nagycsaládosok Országos Egyesülete vagy/illetve Szülői Egyesületek – az eltartók képviseletében, • Fővárosi gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények képviselője • Olyan ifjúsági egyesület, illetve ifjúsági egyesületi szövetség képviselője, amely alapvetően és meghatározóan fiatalok tagságára épül.

16

17 Ifjúságügyi koordinátor • Feladatai: – ágazati döntések előkészítése során az ifjúsági koncepció érvényesülésének elősegítése, – az ifjúság élethelyzetét befolyásoló szempontok képviselete az önkormányzati döntés előkészítésben, – tájékoztató készítése a Budapesti Jövőműhely ülésén született eredményekről a Fővárosi Közgyűlés részére, minden év december 31-ig.

18 Budapesti Ifjúsági Portál Információt szolgáltat a fiatalok, a fiataloknak szolgáltatást nyújtók, illetve az önkormányzati döntéshozók részére. Közéleti felületként is funkciónál. • Iskola- vagy munkaválasztás, • Egészségmegőrzés, • Családalapítás, • Kulturális aktivitás, • Vállalkozásalapítás, • Demokratikus jogok

19

20 Ezek a testületek együttesen és közösen teremthetik meg annak a feltételeit, hogy ifjúsági ügyekben egy olyan Agóra (Közös Közéleti Tér) alakuljon ki, amely lehetővé teszi a találkozásokat, az egyeztetéseket, a döntések előkészítését, a párbeszédet és az együttműködést.

21 Budapesti Erőforrás Központ – Lehetőség a fiataloknak • Kezdeményezések működési feltételeinek biztosítása • Több funkciós létesítmény: – működési támogatás (támogatott, illetve önköltségi áron irodai infrastruktúra) – ügyviteli szolgáltatás – szakmai módszertani szolgáltatás (facilitátori- és animátori szolgáltatások) – befogadó szolgáltatás (közösségek időszakos befogadása rövid távú projekt erejéig)

22 Ifjúsági Alap ?

23 Köszönöm figyelmüket! Gergely Péter GergelyP@budapest.hu


Letölteni ppt "Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciója „Kezdeményezés, Koordináció és Kooperáció” Gergely Péter 2009. április 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések