Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelem-önkormányzat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelem-önkormányzat"— Előadás másolata:

1 Környezetvédelem-önkormányzat
Dolgozatom témája a helyi önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben. Tudjuk, hogy a környezet és természetvédelem napjaink égető problémái közé tartoznak, ezért fontos, hogy kellő módon tájékozódjunk a környezetvédelem lehetséges módozatairól, illetve az abban szerepet vállaló intézményekről. Tanuló: Czimbalmos Lóránd Imre Iskola: Salamon Ernő Elméleti Líceum Felkészítő tanár: Barabás Tibor

2 Ember-környezet kapcsolat
Faanyagok beszerzése → erdőirtás Vadászat → vadállomány csökkenése Halászat → halállomány csökkenése Ipari forradalom → levegő, talaj és vízszennyezés Kulturális forradalom → zaj és fényszennyezés Először a környezet fogalmát szeretném tisztázni, illetve az ember kapcsolatát környezetével. Környezetnek nevezzük az élő szervezeteket körülvevő élő és élettelen tényezők együttes rendszerét. Az ember megjelenése óta állandó hatással van környezetére, sajnos a legtöbb esetben negatív hatással. Ezek mindig összefüggésben álltak az ember mindennapi tevékenységeivel, mint faanyagok beszerzése, vadászat, halászat, ipari tevékenységek, kulturális tevékenységek. Ezek együtt jártak az erdőirtással, a vad és halállomány csökkenésével, különböző szennyezésekkel.

3 Emberi tevékenység globális következményei
Környezetszennyezés Iható édesvízkészletek leapadása Üvegházhatás Vagyis ha összefoglaljuk az ember ráhatását az őt körülvevő világra akkor ezek környezetszennyezésben, iható vízkészletek drasztikus fogyásában, üvegházhatásban nyilvánul meg. A mellékelt diagram kiválóan tükrözi az üvegházhatást, a hőmérséklet emelkedésének tükrében.

4 Bolygónk „múltja” 4,6 milliárd éve → Föld kialakulása
3,8 milliárd éve → első élőlények megjelenése 400 millió éve → ózonréteg, első szárazföldi növények, halak, kétéltűek, hüllők 200 millió éve → madarak, emlősök megjelenése, kihalnak az őshüllők 100 ezer éve → az ember (Homo sapiens) Hogy érdemleges képet kapjunk Földünk fejlődéséről, és hogy felmérhessük, valójában hány millió év munkáját tennénk tönkre néhány évezred alatt tekintsük át néhány lépésben a bolygónk történelmét.

5 A Föld kialakulása 4,6 milliárd éve 4,6 milliárd éve létrejön a Föld.

6 Az élet eredete 3,6 milliárd éve
3,6 milliárd éve megjelenik az élet első csírája.

7 Élőlények eredete 400 millió éve → ózonréteg, első szárazföldi növények, halak, kétéltűek, hüllők 200 millió éve → madarak, emlősök megjelenése, kihalnak az őshüllők A következő időszakban kifejlődik az élőlények sokasága, majd számos faj, sőt csoport el is tűnik.

8 Az ember megjelenése 100 ezer éve
100 ezer évvel ezelőtt megjelenik a gondolkozó, mai ember őse, és ezzel kezdetét veszi Földünk „kálváriája’. Az évezredek során az ember eljut arra a szintre, amikor meg kell tanulnia egy új fogalmat – a környezetvédelmet.

9 Környezetvédelem társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul A környezetvédelem mai megfogalmazásban: egy olyan társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul.

10 Környezetvédelem hivatalos szervei
Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium Környezetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Főfelügyelőség Környezetvédelmi Felügyelőségek Nemzetipark- igazgatóságok Természetvédelmi igazgatóságok Földművelésügyi Miniszter Ipar és Kereskedelmi Minisztérium És a környezetvédelem fogalmával együtt megjelenik egy új társadalmi szerveződés, mely felel a már meglévő problémák elhárításáért, illetve újabbak megelőzéséért, és ez a környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium illetve a vele együtt dolgozó szervezetek, amint a képen is látható.

11 Környezetvédelmi hivatalok célkitűzési irányzatai
Levegőtisztaság védelme A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme A természetvédelem Általános tájvédelem Zaj- és rezgésvédelem Hulladékkezelés A környezet radioaktív sugárzás elleni védelme Az erdővagyon védelme Az ásványvagyon védelme és a termőföldvédelem Az élővilág védelme A környezetvédelmi hivatalok számtalan célkitűzést fogalmaztak meg, mint: Levegőtisztaság védelme A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme A természetvédelem Általános tájvédelem Zaj- és rezgésvédelem Hulladékkezelés A környezet radioaktív sugárzás elleni védelme Az erdővagyon védelme Az ásványvagyon védelme és a termőföldvédelem Az élővilág védelme

12 EU-s irányelvek Megelőzés elve A károkozó felelősségének elve
Együttműködés és összehangolás elve Kompatibilitás elve Globális felelősség elve A környezetvédelmi hivatalok munkáját meghatározzák, esetenként segítik a különböző Uniós szabályok, melyek a következő irányelveket követik: Megelőzés elve A károkozó felelősségének elve Szubszidiaritás elve Együttműködés és összehangolás elve Kompatibilitás elve Globális felelősség elve

13 Európai Unió környezetvédelmi politikája
Akcióprogramok megalkotása Első Környezeti Akcióprogram ( ) Második Környezeti Akcióprogram ( ) Harmadik Környezeti Akcióprogram ( ) Negyedik Környezeti Akcióprogram ( ) Ötödik Környezeti Akcióprogram (1992) Hatodik Környezeti Akcióprogram (2002) Az Európai Unió környezetvédelmi politikája hat környezeti akcióprogram révén valósul meg, melyek 1973-ban kezdődtek és napjainkban is zajlanak.

14 Helyi önkormányzatokra vonatkozó környezetvédelmi rendelkezések
A helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések A Fővárosi Önkormányzat környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladat- és hatáskörei A megyei önkormányzat környezet- és természetvédelemmel összefüggő feladatai és hatásköre A települési önkormányzat képviselő-testületének környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozik A polgármester (főpolgármester) környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörébe, illetőleg államigazgatási hatósági hatáskörébe tartozik Az eu-s rendelkezések mindig helyi szinten érvényesülnek, mégpedig a helyi önkormányzatok révén, ahol különböző részlegek felelnek az egyes rendelkezések meghozásáért, végrehajtásáért.

15 Helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések
Épített és természetes környezet védelme Oktatási intézményekről való gondoskodás Kulturális, sport tevékenységek támogatása A helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések közül a fontosabbak: Épített és természetes környezet védelme Oktatási intézményekről való gondoskodás Kulturális, sport tevékenységek támogatása

16 Megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatköre
Idegenforgalmi értékek feltárása, hasznosítása, megőrzése Térségi foglakoztatási feladatok összehangolása A megyei önkormányzatokra hárul többek között az: Idegenforgalmi értékek feltárása, hasznosítása, megőrzése Térségi foglakoztatási feladatok összehangolása

17 Természeti értékek védetté nyilvánítása
A települési önkormányzat képviselő-testületének környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozik Természeti értékek védetté nyilvánítása Zajvédelmi előírások kidolgozása levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) létrehozása helyi jelentőségű természeti értékek megóvása, őrzése, fenntartása A képviselő testületek felelnek sok egyéb mellett a: Természeti értékek védetté nyilvánítása Zajvédelmi előírások kidolgozása levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) létrehozása helyi jelentőségű természeti értékek megóvása, őrzése, fenntartása

18 A polgármester környezetvédelmi és természetvédelmi feladatköre
levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) kidolgoztatása és végrehajtása helyi védelem alatt álló természeti területen a jogszabályban előírtak teljesítésére történő kötelezése, valamint a közlekedés és a tartózkodás korlátozása A polgármester hatáskörébe tartozik a: levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) kidolgoztatása és végrehajtása helyi védelem alatt álló természeti területen a jogszabályban előírtak teljesítésére történő kötelezése, valamint a közlekedés és a tartózkodás korlátozása

19 Települési önkormányzatok környezet- és természetvédelmi feladatai
biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, szervezetekkel a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra A települési önkormányzatok feladata, hogy: biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, szervezetekkel a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra

20 Gyergyószentmiklós és önkormányzata a környezetvédelem tükrében
És most néhány gondolat erejéig visszatérnék városomba, Gyergyószentmiklósra, megvizsgálva a környezetvédelem hatékonyságát és a helyi önkormányzatok részvételét a környezetvédelmi programokban.

21 Pozitívumok A Békás szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park létrehozása
Környezetbarát szeméttárolók kihelyezése Ipari létesítmények fokozottabb ellenőrzése környezetvédelmi szempontból Szelektív hulladékgyűjtés bevezetését megcélzó intézkedések Jobb együttműködés a környezetvédelmi szervezetekkel Jobb együttműködés az oktatási intézményekkel Pozitívumként megemlíthetőek a következők: A Békás szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park létrehozása Környezetbarát szeméttárolók kihelyezése Ipari létesítmények fokozottabb ellenőrzése környezetvédelmi szempontból Szelektív hulladékgyűjtés bevezetését megcélzó intézkedések Jobb együttműködés a környezetvédelmi szervezetekkel Jobb együttműködés az oktatási intézményekkel

22 Képek a pozitívumokról
Itt a pozitívumokra utaló képek.

23 Negatívumok Nehezen körvonalazódik az önkormányzatban a környezetvédelemmel foglalkozó személy(ek) hatásköre Illegális erdőkitermelés Hulladékkezelés problémája Zöldövezetek nem szakszerű manipulálása Sajnos negatívum legalább annyi van, mint pozitívum, ugyanis: Nehezen körvonalazódik az önkormányzatban a környezetvédelemmel foglalkozó személy(ek) hatásköre Illegális erdőkitermelés Hulladékkezelés problémája Zöldövezetek nem szakszerű manipulálása

24 Képek a negatívumokról
És képekben.

25 Javaslatok Jobb együttműködés az oktatási intézményekkel a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében Fiatalok motiválása a környezetvédelmi tevékenységekben való részvételre Környezetükért tenni akaró személyek beválasztása az önkormányzatokba Büntetések szigorítása úgy a cégek, mint magánszemélyek fele Energiatakarékos közvilágítás Szabályszerű hulladéklerakók létesítése Személyes javaslataim, elsősorban a negatívumok orvoslását céloznák meg, mely szerint szükséges lenne egy: Jobb együttműködés az oktatási intézményekkel a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében Fiatalok motiválása a környezetvédelmi tevékenységekben való részvételre Környezetükért tenni akaró személyek beválasztása az önkormányzatokba Büntetések szigorítása úgy a cégek, mint magánszemélyek fele Energiatakarékos közvilágítás Szabályszerű hulladéklerakók létesítése

26 Következtetés nagyon sokat tehetnek a közigazgatási szervek, ha akarnak, és nem az egyéni hasznot állítják előtérbe, mert csak egy Földünk van és az sem a sajátunk, hanem csak kölcsön kaptuk, használatra, és utódainknak tovább is kell azt adnunk, de egyáltalán nem mindegy, hogyan. Végül levonható a következtetés, hogy nagyon sokat tehetnek a közigazgatási szervek, ha akarnak, és nem az egyéni hasznot állítják előtérbe, mert csak egy Földünk van és az sem a sajátunk, hanem csak kölcsön kaptuk, használatra, és utódainknak tovább is kell azt adnunk, de egyáltalán nem mindegy, hogyan.

27 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Környezetvédelem-önkormányzat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések