Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Látvány-csapatsport támogatás elszámolása(áttekintés)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Látvány-csapatsport támogatás elszámolása(áttekintés)"— Előadás másolata:

1 Látvány-csapatsport támogatás elszámolása(áttekintés)
Magyar Jégkorong Szövetség támogatott sportszervezetek tájékoztatása dr. Géczi Mariann március 9.

2 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Személyi jellegű ráfordítás Sportfejlesztési programban szereplő munkaköröket ellátó személyi jellegű ráfordításai a számviteli tv. 79. § alapján: Munkabér, munkadíj, megbízási díj Személyes közreműködés ellenértékeként kivett összeg (sportvállalkozás tagja) Személyi jellegű egyéb kifizetések (béren kívüli juttatások: pl otthoni internet, képzési támogatás, munkahelyi étkezés, lakástámogatás, helyi bérlet stb.) Bérjárulékok (TB járulék, eü. hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás stb.) Játékosok bére, díjazása nem számolható el Hivatásos sportszervezetek esetében max. 200e EUR támogatás / 3 év (de minimis szabályok)

3 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Képzéssel összefüggő költségek a 800/2008 EK bizottsági rendelet szerint: 1. „szakképzés”: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken; támogatási intenzitás: 25 % 2. „általános képzés”: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad,amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. A képzés akkor tekintendő „általánosnak”, ha például: a) különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja. támogatási intenzitás: 60 %

4 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Képzéssel összefüggő költségek Oktatók személyi jellegű költségei Oktatók, résztvevők utazási és szállásköltségei Képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök Tanácsadói szolgáltatási díjak Eszközök, berendezések amortizácíója Képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai

5 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatása Amatőr sportszervezet részéről – a szakszövetség részére –fizetendő díjak, kiadások: Csapat- és egyéni nevezési díj Bírók, játékvezetők, szakszövetségi ellenőrök díjazása és költségtérítése Szakszövetségi tagsági díj Pályahitelesítés díja Játékengedélyek kiállításának díja Igazolási, átigazolási díjak Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására az országos sportági szakszövetség nyújthat be sportfejlesztési programot, de a támogatást kizárólag az amatőr sportszervezetek fenti költségeire használhatja díjcsökkentés, vagy díj-visszatérítés útján.

6 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (nem teljes körű felsorolás) Edzésen, mérkőzésen a felnőtt sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz, A kötelező adatközlés miatti honlap-fejlesztés költsége Sportcélú ingatlanra irányuló építési beruházás (közoktatási, felsőoktatási intézmény tornatermét, sportcélú ingatlant is ideértve) Biztonság-technikai fejlesztések / akadály-mentesítés Legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési, versenyeztetési feltételeit javító beruházás, felújítás Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog és személygépkocsi a támogatási időszaktól kezdődően kizárva! 10 millió Ft feletti építési beruházás esetén nyílt pályázat és utófinanszírozás!

7 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Utánpótlás-nevelés költségei Sportfelszerelés, sporteszköz (mezek, labdák, sportruházat, stb), felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő személyszállítás, szállás és étkezés költsége, munkaidejét tekintve legalább 75%-ban utánpótlásban közreműködő sportszakember személyi jellegű ráfordítása, Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja –az igazolt használat alapján, logisztikai feladatok ellátásával összefüggő gépjármű –kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár –bérleti díja, Sportorvos által igazolt gyógyszerek, diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök beszerzése, a verseny, mérkőzés nevezési költsége, utánpótlás mérkőzés / esemény / verseny rendezésével kapcsolatos közvetlen költségek (ideértve: mentő, biztonságiak, játékvezetők, szövetségi ellenőrök díja), utánpótlás-korú sportszakemberek (játékvezetők, versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek, a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja.

8 TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
A támogatást jogcímenként elkülönített bankszámlán kell tartani. Az elkülönített számláról kifizetést kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra, számlák vagy más bizonylat ellenében, a maximum támogatási mértéknek megfelelő arányban, az önrész együttes felhasználásával lehet költeni. Felhasználás fő szabály szerint átutalással történjen, de lehetséges készpénzben is fizetni, ilyenkor a házipénztárra vonatkozó szabályokat kell megtartani. 10 millió Ft feletti építési beruházás/felújítás támogatása esetén csak utófinanszírozás lehetséges. Közreműködői díjak a támogatás 3%-áig (de összességében legfeljebb 50 millió Ft-ig) számolhatók el .

9 ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
1. Naptári negyedévenként tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet: A befolyt támogatás összegéről, A már felmerült költségekről. A program megvalósításának lépéseiről (már beszerzett eszközök, megvalósult események stb. bemutatása). 2. Alapesetben számlákat / szerződéseket nem kell mellékelni. 3. Amennyiben a Nemzeti Sport Intézet ezt külön kéri, az előrehaladási jelentésekhez tételes bizonylati elszámolást (számlák, szerződések, stb.) is mellékelni kell. 4. Helyszíni ellenőrzés bármikor lehetséges.

10 ELSZÁMOLÁS & ZÁRÓ PÉNZÜGYI JELENTÉS
1. Az elszámolási időszak lezárását követő 30 napon belül (vagyis július 30-ig) záró jelentést kell benyújtani A felmerült költségekről (számlák, számviteli bizonylatok, a kiadásokat alátámasztó dokumentumok mellékelésével) Az ehhez igénybe vett támogatás mértékéről (pénzügyi teljesítés bizonylatolása) A fel nem használt támogatás rendelkezésre állásáról 2. 20 millió Ft feletti támogatás esetén a zárójelentést könyvvizsgálóval is hitelesíttetni kell. A könyvvizsgálónak a felvett támogatás mértékéig vagyoni felelősséget kell vállalni, amelyet érvényes felelősségbiztosítással kell fedezni (max millió Ft-ig). 3. A jogosulatlanul felvett támogatás adók módjára behajtható, illetve a sportszervezet súlyos szankciókkal sújtható. (legfeljebb 3 évre a sporttámogatási rendszerből kizárható)

11 Elszámolási dokumentáció tartalma
Szakmai beszámoló Pénzügyi elszámolás összesített elszámolási táblázat (R. 1. sz. melléklet) könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok (R. 2. sz. melléklet) Számviteli bizonylatok (záradékolva, fénymásolva, hitelesítve) Számviteli bizonylatokat alátámasztó dokumentumok (elszámolási útmutatóban kiadásonként részletezve) Könyvvizsgáló felelősségbiztosítási kötvénye Bankszámlatörténet

12 Szükség esetén, legfeljebb két alkalommal hiánypótlásra kerülhet sor
ELLENŐRZÉS Ellenőrző szervezet az elszámolási dokumentációt 60 napon belül megvizsgálja Szükség esetén, legfeljebb két alkalommal hiánypótlásra kerülhet sor Az elszámolás elfogadásáról, vagy elutasításáról az ellenőrző szervezet értesíti az országos sportági szakszövetséget

13 A FEL NEM HASZNÁLT TÁMOGATÁS
A támogatott szervezet köteles bankszámláján tartani és ezt igazolni Az ellenőrző szervezet felhívására a Magyar Állam részére meg kell fizetni A sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelmet lehet előterjeszteni a jóváhagyó szervezetnél (a jóváhagyott programmal tartalmában egyező felhasználás)

14 A FEL NEM HASZNÁLT TÁMOGATÁS
A támogatott szervezet köteles a fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által megnevezett közzétett számlára befizetni, az összeget az up nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani. Amennyiben a fel nem használt támogatás a jóváhagyott sportfejlesztési program 20 %-át meghaladja, a 20%-on felüli részt a jegybanki alapkamat terheli. Országos sportági szakszövetség a támogatás értékének 20 %-át, kamatozó tartalékként a támogatási időszakot követően is felhasználhatja a sportfejlesztési programjával azonos célra.

15 Első megvalósult beruházás

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dr
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Géczi Mariann Nemzeti Sport Intézet Tel: Budapest, március 9.


Letölteni ppt "Látvány-csapatsport támogatás elszámolása(áttekintés)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések