Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája"— Előadás másolata:

1 Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája
PRIMARIA ODORHEIU SECUIESC PROIECTUL PHARE NR. 2005/ HR 852 Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája Intézkedési Lista

2 A stratégiaalkotás lépései
Helyzetelemzés - a város és térségének sajátosságainak feltérképezése, elemezve a helyi gazdaság és társadalom helyzetét SWOT analízis Stratégiaalkotás – közép- és rövidtávú fejlesztési célok, prioritások Konkrét fejlesztési lehetőségek: tevékenységek, finanszírozás, előkészítettség, megvalósíthatóság, stb.

3 SWOT-elemzés Erősségek (strenght) Gyengeségek (weaknesses)
Lehetőségek (oppotunities) Veszélyek (threats)

4 Erősségek Tradicionális térségközpont Könnyű közúti megközelíés
Tőkeerős nagyvállalatok (ipar) Nagyszámú KKV, növekvő tercier szektor Turisztikai potenciál Fiatal, képzett munkaerő Gyermekszám növekedése, fiatal lakosság Diplomások számának növekedése Nagyszámú civil szervezet Viszonylag sok zöldterület, jó átszellőzés Értékes épített örökség Lakásépítés Viszonylag jól elkülönülő iparzónák Természeti erőforrások Magas arányú közművesítettség Tradicionális oktatási, egészségügyi központ Szociális háló Aktív kulturális és sportélet

5 Gyengeségek Alacsony színvonalú közlekedési infrastruktúra
Adminisztratív funkciók hiánya Egyoldalú ipari gazdaságszerkezet Erőtlen KKV és tercier szektor Turisztikai mutatók romlása Önellátó mezőgazdaság Szakmunkáshiány, munkenélküliség Nyelvismeret hiánya Elvándorlás, népességfogyás Közösségi terek hiánya Egyenlőtlenül eloszló, leromló zöldfelületek Leromló műemlékek Leromló panelek, lakáshiány Hasznosítatlan ipari területek Környezetszennyezés Elavult közmű-infrastruktúra Zsúfolt közlekedés Nem piacorientált szakképzés, felsőoktatás hiányossága Szociális ellátás hiányosságai Kulturális, sport-élet elmarad a lehetőségektől

6 Lehetőségek Közúti közlekedés fejlesztése Fejlesztési pólussá válás
Munkahelyteremtés, szakképzés Mezőgazdaság piacképessé tétele Ipari infrastuktúrafejlesztés, ipari park Turisztikai programcsomagok, városmarketing Szejkefürdő Befektetői tőke bevonzása Közösségi terek kialakítása Identitás erősítése, visszatelepedés Környezetvédelem, szemlélet alakítása Lakásépítés Zöldfelület fejlesztés Városrendezési terv Szabadidősport, versenysport feltételei Kulturális programhelyszínek, programok Felsőoktatás fejlesztése, felnőttképzés Szociális ellátások fejlesztése (bölcsőde, öregotthon, stb.)

7 Veszélyek Autópálya megépülése késik Térségi szerep gyengülése
Elvándorlás Szejkefürdő elveszti a gyógyhatását Piacok megszűnése, helyi termékek iránti kereslet csökkenése Gazdasági helyzet romlása Feldolgozóipar hanyatlása Etnikai bezárkózás Együttműködés hiánya (civil) Felsőoktatás expanziója nem piacorientált Küküllő vízminőségének romlása, természeti katasztrófák Város szabályozatlan terjeszkedése Zöldterületek fogyása Épületek állagromlása Közmű-infrastruktúra felújítások elmaradása Gépjárműforgalom nem zárható ki a belvárosból Múzeum ellehetetlenedése Oktatás gyengülése Egészségügy forráshiánya

8 1. Városrehabilitáció 1.1. Közlekedésfejlesztés
1.1.1 Terelőút építése az áthaladó forgalom átvezetésére – megyei jelentőségű projekt, Segesvár-Csíkszereda útvonal prioritása 1.1.2 Gyorsforgalmi út építése a készülő autópályáig Forgalomdinamika megváltoztatása a városban (pl. egyirányúsítás, körforgalmak) Parkolási rendszer átalakítása parkolóházak kialakítása (belváros, Bethlen I,II.) új parkolóhelyek kialakítása (belvárosi zsák utcák, külső negyedekben patakok befedése, garázsok felszámolása) belvárosi parkoló zóna lehatárolása és parkolási díj bevezetése Utak, járdák felújítása 1.1.6.Balesetmentes és akadálymentes közlekedés feltételeinek kialakítása 1.1.7.Kerékpáros közlekedés fejlesztése kerékpár utak kialakítása kerékpártárolók elhelyezése a belvárosban és a fontosabb intézmények előtt 1.1.7.Tömegközlekedés fejlesztése közszállítás racionalizálása, buszmegállók kiépítése, utastájékoztató rendszer, szuburbánus tömegközlekedés fejlesztése helyi vasút bevonása a tömegközlekedésbe (Székelyudvarhely-Fenyéd) Vasúti összeköttetés kialakítása Csíkszeredával

9 1.2. Közmű-infrastruktúra fejlesztése
1.2.1.Távfűtés-rendszer rehabilitációja kazánrekonstrukció, hálózat cseréje (elnyert támogatás 13 M Ft) 1.2.2.Ivóvízellátás korszerűsítése vízkiemelő állomás felújítása víztisztító állomás rehabilitációja városi vízhálózat felújítása (ISPA) 1.2.3.Szennyvízkezelés korszerűsítése szennyvíz derítő állomás modernizációja szennyvíz- és esővíz elvezető csatornarendszer különválasztása 1.2.4 Városi csatornahálózat felújítása és kapacitásbővítése 1.2.5 Közvilágítás bővítése és racionalizálása (energiatakarékos égők) 1.2.6 Hulladékgazdálkodás fejlesztése szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése régi szeméttelep rekultivációja hulladék újrahasznosítás lehetőségeinek megteremtése

10 1.3.1. Városközpont rehabilitációja
1.3. Ingatlangazdálkodás Városközpont rehabilitációja műemlék épületek felújítása sétálóutca, közösségi terek kialakítása Székely Támadt vár felújítása, idegenforgalmi-kulturális funkcióval való ellátása városközpont és vár közötti kapcsolat megteremtése turisztikai információs rendszer kialakítása ipari funkciók kitelepítése a városközpontból Zöldövezetek fejlesztése meglévő zöldfelületek rehabilitációja Városi Park funkcióbővítő rehabilitációja bicikliút és sétáló övezet kiépítése a Küküllő partján Küküllő és a patakok védelme, rehabilitációja ( (árvízvédelem, medrek tisztítása) zöldfelületek, játszóterek kialakítása (új lakóterületek prioritása) Új lakások építése új társasházak építése meglévő lakóházak manzárdosítása újonnan kialakuló lakóövezetek infrastruktúra bővítése(kialakítása) Panelházak rekonstrukciója panel program (hőszigetelés) folytatása megújuló energiaforrások használata (geotermikus energia, napelemek) Kertvárosi környezetek kialakítása A városhoz tartozó falvak csatornarendszerének kialakítása (pl. Kadicsfalva)

11 2. Gazdaságfejlesztés 2.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése
2.1.1.Ipari területek koncentrációja ipari területek kijelölése (PUG) ipari egységek kitelepedése a városközpontból (PPP) Ipari területek infrastrukturális adottságainak javítása Ipari park létrehozása (PPP konstrukció) Logisztikai és szállítmányozási szolgáltatások fejlesztése, logisztikai központ kialakítása Inkubátorház létrehozása Kiskereskedelem ösztönzése agropiac felújítása, csarnoképítés barompiac revitalizációja vagy elköltöztetése – kistérségi érdek Munkahelyteremtés távmunka ház kialakítása, otthonról végzett munka feltételeinek biztosítása 2.2. „Soft” gazdaságfejlesztés Vállalkozások megtelepedésének támogatása (pl. adókedvezmény) Helyi vállalkozások és termékek promóciója E-marketing ösztönzése, közös marketing lehetőségek kihasználása

12 2.3.1. Örökségvédelem, műemlék épületek felújítása
2.3. Turizmusfejlesztés Örökségvédelem, műemlék épületek felújítása Szejke-fürdő felújítása és fejlesztése (helyi és regionális érdekeltségű fürdőváros) jelenlegi létesítmények (pl. mofetta) felújítása uszoda, strand, szabadidő eltöltéséhez szükséges infrastruktúra megteremtése wellness és konferencia funkciók Bicikliutak, gyalogos turistautak kialakítása a város térségében Kilátók építése a környező magaslatokon Turisztikai programcsomagok kialakítása (pl. borvizek útja) a környéki települések bevonásával Rendezvényszervezés (pl. városnapok) Városmarketing fejlesztése (pl. tájékoztató kiadványok, honlap, információs táblarendszer)

13 3. Humán infrastruktúra fejlesztése
3.1. Oktatás 3.1.1.Bölcsődeépítés 3.1.2.Óvodák, általános iskolák fejlesztése jelenlegi épületek felújítása, tornatermek építése óvodák, iskolák „kivitele” a város azon részeire, ahol szükség van rájuk általános iskolai oktatás minőségének javítása, alternatív pedagógiai programok adta lehetőségek kihasználása Középfokú szakképzés fejlesztése új, piachoz igazodó szakoktatási képzéslehetőségek kialakítása szaktantermek infrastrukturális ellátottságának javítása Felsőoktatás fejlesztése új felsőoktatási képzőhelyek, tagozatok létrehozása (piacorientált) felsőoktatási campus létrehozása szociális, egészségügyi szakemberképzés fejlesztése 3.1.5.Felnőttképzés fejlesztése felnőttképzési rendszer egységesítése felnőttképzési programok a munkaerőpiacról kihullóknak hátrányos helyzetűek képzése a munkaerő-piaci integráció érdekében gazdasági, szakmai szervezetek és oktatási intézmények közötti együttműködés fejlesztése

14 3.2. Egészségügy, szociális helyzet
Szociális étkeztetés feltételeinek biztosítása Bentlakásos szociális intézmények létrehozása idősek otthona építése hajléktalan szálló létesítése átmeneti szállás létrehozása a családi erőszak áldozatainak Nappali szociális intézmények fejlesztése szabadidőközpont a fogyatékkal élők számára idősek nappali otthona rehabilitációs központ modernizációja Szociális foglalkoztatás feltételeinek megteremtése (mintaprojekt) Romák, hátrányos helyzetűek integrációját biztosító programok fejlesztése Polgárőrség létrehozása Helikopter leszállópálya létesítése a kórházhoz kapcsolódóan

15 3.3. Kultúra, sport 3.3.1.Sportcentrum, uszoda létesítése 3.3.2.Rekreációs, szabadidősport lehetőségek bővítése: (extrém pálya, tekepálya, stb.) 3.3.3.Mozi revitalizációja 3.3.4.Csillagvizsgáló befejezése 3.3.5.Programszervezésre alkalmas közösségi ter(ek) kialakítása 3.3.6.Rendezvényszervezés

16 4. Térségi kapcsolatok fejlesztése
4.1. Térségi központi szerep megerősítése 4.1.1.Közigazgatási alközponti funkciók megszerzése (adórendszer, bér/nyugdíj-folyósítás, cégügyek, személyi okmányok stb.) 4.2. Kistérségi együttműködés erősítése 4.2.1.Kistérségi társulás kialakítása a környező településekkel (ADI) 4.2.2.Közös fejlesztési projektek keresése a környező falvakkal 4.2.3.Kistérségi turisztikai stratégia és kistérségi turisztikai programcsomag kialakítása 4.3. Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése 4.3.1.Testvérvárosi kapcsolatok szorosabbra fűzése 4.3.2.További külföldi kapcsolatok létesítése, kooperáció 4.3.3.Határon átnyúló projektekben való részvétel

17 5. Koncepcióalkotás, stratégiai tervezés
5.1. Stratégiai dokumentumok Városrendezési Terv (PUG) és Helyi Építési Szabályzat kidolgozása Oktatásfejlesztési Stratégia kidolgozása Kistérségi Turisztikai Stratégia kidolgozása Kulturális Program kidolgozása Szociális Stratégia felülvizsgálata Sport program, stratégia kidolgozása Közlekedésfejlesztési stratégia kidolgozása 5.2. Városháza működésének racionalizálása E-ügyintézés bevezetése Hivatali kommunikáció javítása, hivatal image-ának javítása Hivatalon belüli munka racionalizálása, minőségbiztosítása Pályázatfigyelés, projektelőkészítés (megvalósíthatósági tanulmányok) Szorosabb együttműködés a rendőrséggel Városi közműellátás és egyéb szolgáltatások irányítási modelljének kidolgozása

18 Székelyudvarhely 2008. október 21
Köszönjük a figyelmet! Székelyudvarhely 2008. október 21


Letölteni ppt "Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések