Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az érettségikről Nem csak az Informatika tantárgy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az érettségikről Nem csak az Informatika tantárgy."— Előadás másolata:

1 Az érettségikről Nem csak az Informatika tantárgy

2 Miről is lesz szó • Az informatika érettségi fajtái, szintjei • Közismereti Középszint • Közismereti Emelt szint • Szakmai Középszint • Szakmai Emelt szint • Értékelés • Vizsgafajták • Vizsgaidőszak • Pontszámítás • Idegen nyelv

3 Informatika érettségi • Közismereti – Középszintű – Emelt szintű

4 A középszintű érettségi vizsga • Jelentős változás, hogy szinte minden tantárgyból lesz írásbeli és szóbeli vizsga is. • Az írásbeli feladatlap és az értékelési útmutató az összes tantárgyból központilag készül, a javítás és az értékelés azonban a középiskola feladata. • A szóbeli vizsgához a konkrét tételeket az iskola tanárai helyben állítják össze, értékelésüket, pontozásukat - a vizsgatantárgy követelményeiben megadott szempontoknak megfelelően - maguk végzik. • A vizsgázók saját iskolájukban oldják meg az írásbeli feladatokat minden tárgyból, az előre kijelölt napokon, majd ugyanott az iskola tanáraiból, és egy, az iskolában nem tanító elnökből álló érettségi vizsgabizottság előtt szóbeliznek.

5 Középszintű érettségi TémakörIdőPont Szövegszerkesztés 60 perc40 pont Prezentáció, grafika, weblapszerkesztés 40 perc30 pont Táblázatkezelés 50 perc30 pont Adatbázis-kezelés 30 perc20 pont

6 Az emelt szintű érettségi vizsga • Az emelt szintű vizsga külső vizsga lesz, azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítő iskolától és tanáraitól. • Az írásbeli dolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és értékelik, hanem ezt független értékelők teszik (nem ismerik a dolgozat íróját). • Az emelt szintű írásbeliket az iskolában vagy az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgáztatási Központ (OKÉV) által kijelölt helyszíneken írják, tantárgyanként a középszintű írásbelivel azonos időpontban. • Egyes tantárgyakból a szóbeli vizsga is külső tantárgyi bizottság előtt fog zajlani.

7 Emelt szintű érettségi Témaköridőpont Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapszerkesztés 60 perc30 pont Táblázatkezelés 30 perc15 pont Adatbázis-kezelés 60 perc30 pont Algoritmizálás, adatmodellezés 90 perc45 pont

8 A szakmai érettségi • Szakmai érettségi szintjei – Középszintű – Emelt szintű

9 Szakmai érettségi KözépszintPercPontsz ám Írásbeli vizsga Teszt jellegű, illetve egyszerű, rövid szöveges választ igénylő írásbeli feladatok megválaszolása 6050 Programozási-, illetve adatbázis feladatok számítógépes megoldása 12050 Szóbeli vizsga „A” Informatika alkalmazási témakör elméleti kifejtése 1550 „B” Informatika alkalmazási témakör szóbeli, illetve gyakorlati bemutatása Emelt szint PercPontszá m Írásbeli A Egyszerű, rövid, illetve kifejtendő szöveges választ igénylő írásbeli feladatok megoldása. 6050 B Programozási feladatok számítógépes megoldása. 12050 Szóbeli vizsga ATematikus bemutatás 2050 B Az informatika szakmai gyakorlati alapismereteinek bemutatása

10 Szakmai középszintű érettségi A feladattípusok értelmezése: 1.feladat: Algoritmus kódolása. (Valamely a tantervben szereplő algoritmus leíró eszközzel megadott „rövid” program kódolása, adott programozási nyelven. A nyelvet a tantervben meghatározott lehetséges nyelvek közül a vizsgát szervező intézmény határozza meg.) Beadandó: Az elkészített forráskód. VAGY Valamely programozási nyelven megadott „rövid” forrásnyelvű program ábrázolása valamely a tantervben megadott algoritmus leíró eszközzel. Az algoritmus leíró eszközt meghatározza a feladatsor kitűzője. Az algoritmus szövegszerkesztővel, vagy megfelelő CASE eszközzel illetve rajzolóprogrammal készíthető el. Beadandó: Az elkészített algoritmust tartalmazó fájl. 2.feladat: Kevés bemenő adaton dolgozó, a feladat szövegében meghatározott algoritmus alapján működő program készítése a vizsgát szervező intézmény által megadott (a tantervben szereplő) programozási nyelven. Beadandó: Az elkészített forráskód. 3.feladat: Nem túl hosszú, (max. 10–15 elemből álló) input adatsoron dolgozó program elkészítése a vizsgát szervező intézmény által megadott (a tantervben szereplő) programozási nyelven. A feladat magába foglalja az adatok beolvasását billentyűzetről, az eredmény kiszámítását, és kiíratását. Az eredmény meghatározásához valamely programozási tétel használata szükséges. A feladat szövege nem adja meg a felhasználandó tételt. Beadandó: Az elkészített forráskód. 4.feladat: A feladat kitűzője által megadott nevű adatbázis létrehozása. Egy adott adattábla létrehozása és feltöltése a megadott adatokkal. (A tábla mérete: 3-4 attribútum és 8-10 konkrét adatsor.) Lekérdezés az adattáblából Beadandó: A táblát tartalmazó adatbázis és a lekérdezés. (Azon adatbázis kezelőknél, ahol adatbázisokat nem tudunk létrehozni, csak táblákat, pl. Dbase, ott adatbázis helyett alkönyvtárt készítsünk, és ebben hozzuk létre a táblát megvalósító fájlt. Ekkor a beadandó a kérdéses alkönyvtár és tartalma. Amennyiben az adatbázis létrehozása és feltöltése nem az adott keretrendszerből, hanem valamilyen programnyelvi kóddal történik, beadandó a használt forrásnyelvű kód is.)

11 Szakmai emelt szint • A) rész • Az A rész teszt jellegű feladatokból és szöveges (kifejtendő) feladatokból állhat. A feladatsor 20–25 feladatból áll. • Szöveges (kifejtendő) feladatok típusai • Ezen típusok közül bármelyik, de legalább egy szerepel az írásbeli vizsga A) részében: A 1.Adott hardver vagy szoftver eszköz működési leírása (6-8 sorban ismertetni a jellemzőket) 2.Adott fogalom részletes kifejtése (4-6 sorban ismertetni a meghatározást és a rendszerezési jellemzőket) 3.Adott adatbázisból megadott feltételeknek megfelelő adatok lekérdezése, megjelenítése (utasítások összeállítása) 4.Egyszerű lekérdezések SQL alkalmazásával (a szükséges utasítás alkalmazása) 5.Eszközök, vagy programok elemző bemutatása (10-15 sorban) 6.Hasonló feladatokat ellátó eszközök, rendszerek, vagy programok elemző összehasonlítása (10–15 sorban)

12 Szakmai emelt szint B) Rész Programozási feladatok • A feladatsor megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc • A feladattípusok értelmezése: – 1.feladat: Kevés bemenő adaton dolgozó, a feladat szövegében meghatározott algoritmus alapján működő program készítése a vizsgát szervező intézmény által megadott (a tantervben szereplő) programozási nyelven. Beadandó: Az elkészített forráskód. – 2.feladat: Nem túl hosszú, (max. 10–15 elemből álló) input adatsoron dolgozó program elkészítése a vizsgát szervező intézmény által megadott (a tantervben szereplő) programozási nyelven. A feladat magában foglalja az adatok beolvasását billentyűzetről, az eredmény kiszámítását, és kiíratását. Az eredmény meghatározásához valamely programozási tétel használata szükséges. A feladat szövege nem adja meg a felhasználandó tételt. Beadandó: Az elkészített forráskód.

13 A feladattípusok értelmezése: folytatás – 3.feladat: Hosszabb összetett adatsoron (több dimenziós tömb vagy rekordokból álló tömb, mely lehet véletlenszerűen generált, szöveg fájlban adott, vagy az 1-es ill. 2-es feladatban megadott program által generált) dolgozó 1-3 db. programozási tétel felhasználását igénylő program készítése a vizsgát szervező intézmény által megadott (a tantervben szereplő) programozási nyelven. Beadandó: Az elkészített forráskód. – 4.feladat: A feladat kitűzője által biztosított „nagyobb” méretű adatbázis lekérdezése. A megadott „nagyobb” méretű adatbázis a korábban publikált a vizsgára való felkészülés során is használható néhány nagyméretű adatbázis valamelyikéből származó 2-6 táblát tartalmazó metszet. A feladat kitűzője az adatbázist MS ACCESS és DBASE III formátumban bocsátja a vizsgáztató intézmény rendelkezésére. Az esetlegesen szükséges, ettől eltérő formátum létrehozása a vizsga szervezőjének a feladata. A feladat 2-4 darab lekérdezést tartalmaz az adatbázisról. Ezek között szerepelhet módosító, vagy törlő lekérdezés is. Az egyes lekérdezésekre adható részpontszámot a feladatsor kitűzője megszabja. Beadandó: A lekérdezéseket is tartalmazó adatbázis VAGY azok megvalósításának forrásnyelvi változata. (a használt adatbázis kezelő lehetőségeitől függően)

14 Értékelés • 60–100% (90–150 pont) elérése esetén jeles(5) • 47–59% (70–89 pont) elérése esetén jó(4) • 33–46% (50–69 pont) elérése esetén közepes(3) • 20–32% (30–49 pont) elérése esetén elégséges(2) • 0–19% (0–29 pont) elérése esetén elégtelen(1)

15 Vizsgafajták  Rendes  Javító  Pótló  Előrehozott  Kiegészítő  Szintemelő  Ismétlő

16 Vizsgafajták részletesen Rendes: a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga. Javító: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények teljesítése miatt sikertelen érettségi vizsga megismétlése. Pótló: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, szintemelő érettségi vizsga folytatása. (pl.betegség)

17 Előrehozott: a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga, amely az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, korábbi évfolyamokon is letehető. Kiegészítő: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő vizsgatárgyból tett vizsga. Szintemelő: a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető. Pótló-és javítóvizsga természetesen ebben az esetben is tehető. Ismétlő: az érettségi bizonyítvány kiadása után, iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból megismételhető az egyes tantárgyból korábban sikeresen letett vizsga. !

18 Időrend 1234A középiskola kezdete Közism. Közép- szintű Közism. Emelt szintű Szakmai közép v emelt. sz. tanévek Közism. Közép-szintű

19

20

21 28 (40) 50

22 A max. 480 pont számítása • Tanulmányi pontok Maximum 200 pontot lehet szerezni. – Öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, választott idegen nyelv, választott tantárgy) utolsó két éves osztályzatainak összegét kell megduplázni. Ez maximum 100 pont lehet (ha a jelentkezőnek mind az öt tárgyból csak jelesei voltak). – Ugyancsak 100 pontot lehet szerezni az érettségi eredmények alapján, az öt érettségi tantárgy százalékos eredményének átlagolásával.

23 Érettségi pontok • Maximum 200 pontot lehet szerezni. • A felvételhez szükséges két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos eredményeit pontnak véve kapjuk meg a maximum 200 pontot (például ha az egyik tárgyból 75, a másikból 82 %-ot ért el a jelentkező, akkor 75+82, összesen 157 pontot szerzett). • Ha az adott képzési területen kettőnél több előírt érettségi tárgy közül lehet választani, akkor annak a két tárgynak az eredményét veszik figyelembe, amelyen a jelentkező a legjobb eredményt érte el.

24 Többletpontok • Különböző jogcímeken összesen legfeljebb 80 többletpontot lehet szerezni. – Jogszabály alapján kötelezően jár többletpont (ha a jelentkező a jogosultságot igazolja): • emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, (30% felett 50 p) • nyelvtudásért (max. 40 p ; B2-> 28 p, C2-> 40 p), • előnyben részesítés okán. ( max. 40 p HH, HHH, fogyatékosság) – Bizonyos képzési területeken többletpont jár: • tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, • szakképesítés alapján, • sporteredmény alapján.

25 A „nyelv” • Emelt szintű érettségivel, ha legalább 60%-os teljesítményt ért el az érettségiző, középfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítványt szerez. • Ha a teljesítménye 40 és 59% közé esik, akkor alap-fokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítványt kap.

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az érettségikről Nem csak az Informatika tantárgy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések