Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aditus Pályázati Tanácsadó Kft szeptember 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aditus Pályázati Tanácsadó Kft szeptember 5."— Előadás másolata:

1 Aditus Pályázati Tanácsadó Kft. 2007. szeptember 5.
Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és a szociális gazdaság fejlesztése érdekében Aditus Pályázati Tanácsadó Kft. 2007. szeptember 5.

2 A projekt célja Átfogó célok: Konkrét célok:
A helyi foglalkoztatási célú kezdeményezések és a szociális gazdaság keretében innovatív kezdeményezések megvalósításával a foglalkoztatás bővítése és a helyi társadalmi kohézió erősítése Konkrét célok: A feltételeknek megfelelő újszerű projektötletek projekttervvé formálása (Strukturális Alapok elvárásainak megfelelően) Ezzel a fejlesztési források megszerzésének támogatása A fejlesztési lehetőségek kiterjesztése olyan célterületekre, és célcsoportokra melyek korábban nem részesültek intenzív támogatásból.

3 Ennek érdekében projekt keretében folyamatos szakértői segítségnyújtás, tanácsadás történik
A projekt kidolgozása A pályázat elkészítése során. A program keretében pénzügyi támogatást nem kapnak a pályázók!

4 Prioritások Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű települések, illetve onnan származó helyi közösségek nonprofit szervezetei nyújtják be a pályázatot- hátrányos helyzetű település: 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti besorolás alapján Partnerség: többcélú kistérségi társulással igazolt pályázati együttműködésben pályázók, vagy már sikeres pályázatot benyújtók Piacképes, hosszú távon fenntartható szolgáltatást nyújtó és terméket előállító ötlet A prioritásnak való megfelelést a szakmai értékelés során vesszük figyelembe!

5 A projekt várható eredményei
1. Legalább projektötlet generálása 2. Összesen (országosan) legalább 40 projektötlet projekttervvé formálása 3. Projekttervek pályázati anyaggá összeállítása Projektek regionális megoszlása: Észak-alföldi régió: 9 db Észak-magyarországi régió: 8 db Dél-alföldi régió: 6 db Dél-dunántúli régió: 6 db Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli régió: 8 db Közép-magyarországi régió: 3 db

6 Regionális lefedettség biztosítása

7 Kapcsolattartás A projekt keretében többirányú és többcélú kapcsolattartásra van szükség. A különböző szereplők közötti gördülékeny, gyors és jól dokumentált kapcsolattartás alapvető a projekt sikeres szempontjából. Kapcsolattartási technikák: OFA-ROP Hálózat és az Aditus Hálózat közötti kapcsolattartás Potenciális majd később a támogatott pályázókkal központi, nyilvános kapcsolattartás Támogatott pályázókkal egyéni szakértői kapcsolattartás

8 Pályázat beadása alatt ügyfélszolgálat:
2007. augusztus 21. – szeptember 15. között Tanácsadó: Ökrös Éva Tel: 20/ , OFA-ROP Hálózat honlapján elektronikusan: GYIK, kérjük olvassák!

9

10 Projektötletek generálása
Az OFA-ROP hálózat körébe tartozó projektek elemzése Foglalkoztatási Paktumok keretében meghatározott projektek áttekintése A ROP keretében benyújtott kiemelt projektek vizsgálata, melyik tartozhat foglalkoztatási/szociális gazdasági projektek kategóriájába Új projektötletek generálása Az OFA-ROP hálózat körébe tartozó, már megvalósult projektek elemzése, kategorizálása, a „jó gyakorlatok” kiválasztása Potenciális pályázók közvetlen elérése az OFA-ROP Hálózaton keresztül Információs Napok szervezése az érdeklődők számára

11 Pályázat megjelent: 2007. augusztus 21. Benyújtási határidő:
2007. szeptember 17. postára adással A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető: az OFA-ROP Hálózat honlapjáról

12 A pályázatot benyújthatja (főpályázó):
Pályázók köre: A pályázatot benyújthatja (főpályázó): helyi önkormányzatok (községi önkormányzatok, városi önkormányzatok, a főváros és kerületei önkormányzatai, valamint a megye önkormányzata), illetve ezek társulásai kisebbségi önkormányzatok (települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok) költségvetési szervek települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai társadalmi szervezetek, (kivéve pártok és szakszervezetek) közhasznú szervezetek, alapítványok egyházak szervezetei, intézményei gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások), amelynek: nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása nem áll felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy egyéb, a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás alatt az Európai Unió pénzügyi eszközeiből finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből nincs kizárva

13 Számos helyen legördülő menü alapján kitölthető.
Pályázati űrlap Word formátumban, csak elektronikusan lehet kitölteni és utána kinyomtatni Számos helyen legördülő menü alapján kitölthető. A szakmai tartalom projektötlet szinten dolgozandó ki!

14 Elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek esetében
A pályázó nem felel meg a felhívásban meghatározott pályázói körnek nem a megfelelő példányszámban küldte be a pályázatot nem a szervezet képviselője írta alá a pályázatot a pályázati adatlap minden oldala nem szignált a nyilatkozatokat a pályázó nem töltötte ki, illetve nem írta alá vagy nem a szervezet képviselője írta alá a pályázati adatlap kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázat esetében a beadási határidőt követően hiánypótlásra NINCS lehetőség!

15

16 Első körös bírálat: a kizáró kritériumok vizsgálata
Amennyiben ezeknek nem felel meg a projekt, nem támogatható. Szakmai relevancia vizsgálat – foglalkoztatási célú kezdeményezés/szociális gazdaság projekt Fenntarthatósági kritériumok – biztosítható-e a projekt hosszú távú pénzügyi és szakmai fenntarthatósága Kizárásra kerülnek azok a pályázók, akiknek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy egyéb a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás alatt állnak vagy az Európai Unió pénzügyi eszközeiből finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből ki vannak zárva 2005. december 31. után bejegyzett cégek, vagy szervezetek esetében szakmai bírálatra kerül a projektötlet, és annak megfelelősége esetén új gesztor keresése történhet meg.

17 Szakmai bírálat Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű települések, illetve onnan származó helyi közösségek nonprofit szervezetei nyújtják be a pályázatot- hátrányos helyzetű település: 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti besorolás alapján 10 pont 12,5% Partnerség: többcélú kistérségi társulással igazolt pályázati együttműködésben pályázók, vagy más sikeres pályázatot benyújtók 10 pont 12,5% Piacképes, hosszú távon fenntartható szolgáltatást nyújtó és terméket előállító ötlettel pályáznak 15 pont 18,75% Projektötlet szakmai hozzáadott értéke, innovatív tartalma Célcsoport megfelelősége 5 pont 6,25%

18 Eredményesség, projekthatás
5 pont 6,25% Problémaérzékenység, valós, jól meghatározott problémára reflektál 10 pont 12,5% OP prioritásra vagy más forrás szempontjait figyelembe vevő, később benyújtható 5 pont 6,25% Pályázó intézmény megfelelősége (tapasztalat, méret) 5 pont 6,25% Összes pont 80 pont

19

20 Minden kategóriából az első kerül be a támogatható körbe
Horizontális szempontok vizsgálata: célja az Optimális Projektmix létrehozása Szempontok: Méret Gesztor típusa Hatókör Célcsoport Minden kategóriából az első kerül be a támogatható körbe

21 A pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról a benyújtási határidőtől számított 14 napon belül döntés születik. A háromoldalú megállapodások (OFA-ROP Hálózat, Aditus Tanácsadó Kft. és főpályázó) megkötésére az ezt követő két héten belül tartandó projektgenerálási műhelymunka alapján kerül sor, melyen a partnereknek is részt kell venniük. A bírálat során a szakértők további új partnerek bevonására is tehetnek javaslatot, melyet a műhelymunkáig meg kell valósítania a pályázónak, ellenkező esetben kizárható a támogatásból.

22 A szakértői támogatás szerkezete:
Projektgenerálás 2 hét A kiválasztott támogatott szervezetek számára műhelymunka szervezése és lebonyolítása, partnerség szélesítése és háromoldalú együttműködési megállapodás kialakítása Projekt kidolgozás 3 hét A projektötlet kidolgozásának szakmai támogatása, szükségletfeltárás és fenntarthatósági, megvalósíthatósági tanulmány készítése, forrástérkép készítése Minőségértékelés I. – projektek 1 hét Pályázat elkészítése 3 hét A kidolgozott projekt alapján, a megcélzott forrás pályázati dokumentációja szerint a konkrét pályázat elkészítésének támogatása Minőségértékelés II. – pályázatok végső értékelése 1 hét Projektek időtartama A projektek kidolgozása és a pályázatok elkészítésének időtartama október 1. – december 15.

23 Projekt kidolgozás: 3 hét
Szakértői támogatás: 2-szeri ügyféltalálkozó Workshop a partnerekkel Háttérelemzések elkészítése Projekt összeállítás Horizontális szakértői támogatás: jogi, közbeszerzési, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi, pénzügyi Online, telefonos rendelkezésre állás 16 órán belül

24 Projekt kidolgozás – logikai keretmátrix módszer
Hatások Átfogó/általános célok Eredmények Konkrét célok Outputok Operatív célok Projekt tevékenységek Inputok

25 Beavatkozási stratégia
Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében ? Az a legmagasabb szintű cél, amihez a projekt hozzájárul ÁTFOGÓ CÉLOK Az a cél, amit a projekt időtartamának végére el kívánunk érni (ideális esetben egy ilyen van) PROJEKT CÉLJA A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei VÁRT EREDMÉNYEK A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek TEVÉKENYSÉGEK

26 Indikátorok – horizontális logika
CÉL INDIKÁTOR INFORMÁCIÓ FORRÁSA Jó indikátor – SMART kritériumok Specific Konkrét Measurable Mérhető Elérhető, rendelkezésre áll Achievable Realistic Reális Time-based Időhöz kötött

27 A probléma meghatározása - szükségletelemzés
Szükséglet, probléma meghatározása A probléma által leginkább érintett népesség/csoportok meghatározása A projekt iránti szükséglet igazolása Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükség a projektre?

28 Stratégiai séma (példa projekten)
Közmunka munka program fejlesztése Sármellék kistérségben Bevonható tartós munkanélküliek, hátrányos helyzetűek Települési/lokális igények Környezet- és természetvédelem Szociális ellátás Köztisztaság Egészségügyi ellátás Illegálisan lerakott hulladékok elszállítása Otthoni idősgondozás Erdészeti közmunkák Hajléktalanok étkeztetése

29 A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi felépítése I.
Bevezetés Vezetői összefoglaló Társadalmi-gazdasági kontextus Intézményi és szakpolitikai kontextus Szükséglet bemutatása - potenciális szükséglet vizsgálata létező alternatív szolgáltatások elemzése A projekt leírása - projekt céljai kapcsolódás más programelemekhez, projektekhez Projekt helyszín Módszertani, szakmai megvalósítás A projekt elemzése logikai keretmátrix módszertan segítségével - érdekcsoport-elemzés, probléma- és cél elemzés Megvalósítás - a megvalósítási folyamat főbb elemei Ütemterv Pénzügyi elemzés - fejlesztési költségek - finanszírozás forrásai működési költségek és bevételek Hatáselemzés Kockázatelemzés Fenntarthatóság elemzése Projektelőkészítés - tevékenységek - menedzsment - ütemezés Forrástérkép

30

31 Pályázat kidolgozása: 3 hét
Forrástérkép alapján meghatározzuk, mely forrásra, vagy forrásokra kerül majd benyújtásra Konkrét pályázat elkészítése, ha a forrás már megnyílt Ha a forrás még nem nyílt meg: általános modell pályázati űrlapon történik a pályázat elkészítése FONTOS: A pályázatot a pályázó készíti, a szakértő támogatást és tanácsot ad, javítja az elkészült pályázati anyagot.

32 Második minőség-ellenőrzés után
A pályázat kész, benyújtható: Projektzárás: 2007. december 20.

33 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Aditus Pályázati Tanácsadó Kft szeptember 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések