Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az energetikai ültetvények szerepe a mezőgazdaságban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az energetikai ültetvények szerepe a mezőgazdaságban"— Előadás másolata:

1 Az energetikai ültetvények szerepe a mezőgazdaságban
telepítésüknek, ösztönzésüknek szabályozása Varga Tamás FVM Moha 2008. október 14.

2 Megújuló energiaforrások kulcsterületei szempontjai - Magyarország
A. Energiapolitika (energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggőség mérséklése) B. Környezet és természetvédelem (CO2 kibocsátás csökkentése, energetikai szennyvíz és szerves hulladék hasznosítás) C. Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés) D. EU elvárások teljesítése (szankciók megelőzése, új EU célkitűzések, 2001/77/EK, 2003/30/EK irányelvek) E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés (GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)

3 Mezőgazdaság szerepe a megújulók területén
Fenntartható módon biztosítani a szükséges biomassza mennyiséget 2. Helyben felhasználással hozzájárulni az országos célokhoz - Diverzifikálható a piaci szerkezet; Alternatív, termőhelyi adottságokhoz jobban igazodó racionális földhasználat; Melléktermékek értékesítése; Korszerű, produktív tárgya kezelés (biogáz); Feldolgozottabb, magasabb jövedelmet biztosító termékek előállítása; Energiaköltségek csökkentése (pl. szárítás). Termelők jövedelemszerzési lehetőségeinek megőrzése, javítása új munkahelyek, vidékfejlesztés

4 Biomassza tüzelés 1. Alapanyagok: Erdőgazdasági termék (tüzifa, vágástéri nyesedék, tuskó, ág stb.) Faipari hulladék (pl. forgács) Öregfa, használt fa begyűjtéséből származó hulladék fa Mezőgazdasági melléktermék (szár, szalma, csutka stb.), hulladék (nyesedék stb.) Élelmiszeripari hulladék (pl. olajosmag-héj) Fás szárú energiaültetvény Szántóföldi energianövény termesztésből (pl. Miscanthus, kender, energiafű stb.) Fosszilis energiahordozók árának emelkedése Várható kötelezettségek a megújuló energiaforrásokra Megnövekvő szilárd biomassza kereslet minden szegmensben! 40 kW alatti kiskazánok (lakosság, KKV) 40 kW – 1,5 MW közepes berendezések (önkormányzatok, KKV, mg. üzemek) 1,5 MW feletti fűtőművek, kis kogenerációs erőművek (önkormányzatok, nagyobb gyárak) 20 MW feletti erőművek

5 Megnevezés (átlagos fűtőérték)
Energiaforrások összehasonlítása Megnevezés (átlagos fűtőérték) Átlagos egységár* Fajlagos ár** Földgáz (34 MJ/m3) 100 Ft/m3 2,95 Ft/MJ Keményfa brikett bigbag (14 GJ/t) 35 ezer Ft/t 2,5 Ft/MJ Vásárolt faapríték (14 GJ/t) 14 ezer Ft/t 1 Ft/MJ Termelt faapríték (14 GJ/t) 7,5 ezer Ft/t 0,53 Ft/MJ Nyesedék (12 GJ/t) 6 ezer Ft/t 0,5 Ft/MJ Szalma (12 GJ/t) Vetőmagszárításkor képződő kukoricacsutka (14 GJ/t) 1,5 ezer Ft/t 0,11 Ft/MJ *az átlagos előállítási, beszerzési árak tájékoztatóak a helyi adottságok függvényében jelentősen szóródhat! ** energiahordozó árára vetítve, hatásfokkal nem korrigált (10%) Karbantartási igénnyel, tárolás, hatásfokkal stb. korrigálva 50-70%-os megtakarítás!

6 Növekvő kereslet = piac
Biomassza tüzelés 2. Mit jelenthet a termelőknek? Saját felhasználás Növekvő kereslet = piac melléktermékek, hulladékok célirányos energetikai növénytermesztés (alternatív, a termőhelyhez igazodó kultúrák termesztése) Lágy szárú energianövények Energiafű (szikes talajok, szárazságtűrés) Miscanthus (magas vízkapacitású talajok) kender-, cirok-, fűfélék stb., stb., stb. Fás szárú energianövények Salix (belvizes területek) Akácfa (gyenge talajok) nyárfa, éger, mályva stb.

7 Energetikai növénytermesztés
„Aranyigazság” – alapelv: 1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát! 2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembe- vételével kell összeállítani! Prognosztizált országos szükséglet, igény: 3.992 GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi fűtőművek) alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 – 8 millió tonna/év A jelenlegi erdőállomány és az új telepítések 2010, 2013, 2015 stb. -re nem képes biztosítani ezt a mennyiséget, helyenként jelenleg is feszültéségek tapasztalhatóak. Több forrásból: erdészeti termékek, apadék, lágy szárú (szántóföldi) energianövények, fás szárú energiaültetvények, melléktermékek és hulladékok.

8 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 1.
71/2007. (IV.14.) Korm.r., 45/2007. (VI.11.) FVM r. Telepítése engedélyhez kötött tevékenység (miért?) ellenőrizhetőség (erdőtől történő lehatárolás); szaporítóanyag nyomon követése (növény eü. előírások); jogviták, visszaélések elkerülése; ellenőrzött, hézagmentes nyilvántartás (ld. energy crops premium); szakmai szempontok érvényesítése; természetvédelmi oltalom alatt álló területek védelme; invazív fajok elterjedésének megakadályozása; talajvédelem, termőképesség visszaállításának ellenőrzése. Korm. R. felépítése: - lehatárolások, definíciók (hengeres, sarjaztatásos) - kérelem benyújtásának feltételei - eljárás mente (telepítés – felszámolás) - hatósági ellenőrzés köre, szankciók - záró és átmeneti rendelkezések (hatálybalépés, korábban telepített ültetvények)

9 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 2.
Ki, hol, milyen szaporítóanyagból? Kicsoda: földhasználó (tulajdonos, bérlő) Hol: saját vagy bérelt földterületen (HRSZ, blokkazonosító, bérleti szerződés, tulajdon- os hozzájáruló nyilatkozata). Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a Term. Hatóság szakhatóságként jár el. Termőhelyi megfelelősség. Natura 2000 és természeti oldatom alatt álló területen akác nem telepíthető. Milyen szaporítóanyagból: ellenőrzött forrásból (engedélyes csemetekert, import, szállítói származási bizonylat, EK növényútlevél, GMO mentes csemete), amelyik meg- velel a Vhr. 2.§-ban foglaltaknak.

10 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 3.
Eljáró hatóság: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Eljárás menete: - telepítési kérelem beadása; 15 napon belül értesítés a kérelem befogadásáról v. hiánypótlás (30 nap); engedély; telepítést követő 15 napon belül bejelentés a telepítés elvégzéséről; helyszíni ellenőrzés (engedélyben foglaltak), Hatósági nyilatkozat, nyilvántartás; fenntartás ideje alatti Hatósági ellenőrzés (pl. változtatás, invazív terjeszkedés); felszámolást, helyreállítást követő bejelentés 15 napon belül; Hatóság helyszíni ellenőrzése (szakszerű megszüntetés), Hatósági nyilatkozat. Kérelem elemei (formanyomtatvány): azonosító adatok (név, lakhely, székhely, regisztrációs szám stb.); terület azonosító adatai, csatolt dokumentumok (bérleti szerződés, tulj. nyilatkozat stb.) telepítési terv: szaporítóanyag származása, alkalmazott technológia, élettartam, fel- számolás/megszűntetés során szükséges intézkedések stb.

11 Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására
Anyag- és energiaáramlás Pénz- és jövedelemáramlás Fogyasztó (piac) Energia előállító Beavatkozások Alapanyag termelő Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok Illeszkedjen a kitűzött célokhoz; Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya); Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége; Verseny semleges, EU konform legyen; Forrásallokációs hatékonyság Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés)

12 Bioenergia elterjesztése ösztönzésének beavatkozási logikája
1. Piaci (értékesítési) oldal 2. Bioenergia előállító oldal - kis- és közepes kapacitású bio-üzemanyag gyárak; nagyobb erőművek; kisebb helyi erőművek; biogáz erőművek; lokális alkalmazás (lakosság, vidék, mg.). - VET - Jöt. - GTSZ környezetbarát gépjárművek elter- jedésének ösztönzése 3. Alapanyag termelői oldal Termelési támogatások Termelés, létesítés támogatása normatív földalapú támogatás; energy crops premium; technológiai (termelő) eszközök; energiaültetvények telepítési tám. Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése kisüzemi elsődleges feldolgozók létesítése; logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.); termelői szerveződések, összefogások ösztönzése. 4. Horizontális, addicionális intézkedések kutatás-fejlesztés, koordináció, ismeretátadás, szabályozás stb.

13 Támogatási rendszer Nemzeti forrású támogatások
Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Kutatási-fejlesztési támogatások (NKTH) Top-up stb. Közösségi (EU) támogatások SAVE I-II. ALTENER EU 7. Keretprogram Interreg EMGA EIB hitel stb. (Norvég Alap, Svájci Alap) Közösségi társfinanszírozott támogatások ÚMFP (NFT II.) ÚMVP (EMVA)

14 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Közösségi (EU) társfinanszírozott támogatások Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia OP (KEOP) – Közép Magyarországi ROP (KMOP) KEOP 4.1. hő- és villamos energia előállítása biomasszából (max. 20 MW) biogáz rendszerek pelletálás, brikettálás 10-50% VNT szektoralitás KEOP 4.2. - közepes és nagykapacitású bioetanol üzemek (40-60 kt, kt) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alapanyag termesztés, biomassza begyűjtés helyben történő felhasználás, alapanyag előkészítés mezőgazdasági célú hasznosítás

15 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (bioenergia)
Az Európai Tanács 1698/2005. Rendelete EMVA: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (AVOP+NVT) I. Tengely versenyképesség II. Tengely környezet és vidék fejlesztése III. Tengely vidéki diverzifikáció IV. Tengely Leader cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás 26. cikk: specifikus és nem specifikus termelőeszközök álltatartó telepek korszerűsítése, trágyakezelés kapcsolt biogáz előállítással lágy- és fás szárú energiaültetvények telepítése biomassza kazánok beszerzése (önállóan, kertészetben, szárítóknál) 28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára 35. cikk: bioenergia, biomassza Termelői Csoportok 43., 45. cikk: erdőtelepítés + preferálás az egyes intézkedések mentén.

16 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám.
2007. évi XVII. tv. 23/2007. (IV.17.) FVM r. (Vhr.) 72/2007. (VII.27.) FVM r. (jogcímrendelet) 117/2008. (X.7.) MVH közlemény (nyomtatványok, útmutató) Jogcímen belül támogatható: sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítése; Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre igénybevett telepítési támogatás; Kérelem beadása: október 1 – november 2. (több parcellára együttesen adható be); Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó) vissza nem térítendő, hektáronkénti max. Specifikus feltétel, kötelezettségek: - névre szóló telepítési engedély megléte; - értékesítés/felhasználás igazolása; - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; - ültetvény fenntartása; - (képzés). Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, telepítés elvégzéséről szóló Hatósági igazolás;

17 Energetikai növénytermesztés kiegészítő területalapú támogatása
Agrárdiplomáciai siker: az Energy Crops Premium közvetlen alkalmazása 2007-től! 1782/2003/EK rendelet 88. cikk 1793/2004. EK rendelet közvetlen alkalmazása kiegészítő támogatás nagysága: 45 €/ha (2 millió ha) támogatás kedvezményezettje: mezőgazdasági termelő Kultúra függvényében: - SAPS, GOFR top-up jogosult + 45 €/ha Támogatás feltételei: - támogatható terület (SAPS jogosult); - elismert piaci szereplővel (felvásárlóval, vagy elsődleges feldolgozóval) kötött szerződés; - reprezentatív hozamok elérése; - szállítási, betakarítási bizonylat. Jogszabály: 63/2008. (V.6.) FVM rendelet

18 23/2007. (IV.26.) FVM rendelet (EMVA Vhr.)
Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 1. 78/2007. (VII.30.) FVM rendelet 23/2007. (IV.26.) FVM rendelet (EMVA Vhr.) 2007. évi XVII. tv. (MVH tv.) Támogatható tevékenység: mg. célú energiafelhasználást szolgáló biomassza kazán beszerzése, kapcsolódó szerelvények (kémény, puffer tartály stb.) szekunder oldal, installálási költségek (értésítési célú szárított takarmány más jogcím – State aid); Benyújtás: 2009-től (2008-ban más jogcímek fedik le, kertészet, szárítók); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME), termelői csoportok; Támogatás mértéke: VNT, 35%, kérelmenként max. 30 millió Ft (85 m.Ft-os fejlesztés); Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetett számlák alapján, kifizetési kérelem benyújtásával, beruházás befejezésére vonatkozó gépészmérnök által kiállított igazolással; Jogcím specifikus feltételek: - gépészmérnök által jóváhagyott technológiai terv; - nyilatkozat a felhasználni tervezett biomassza forrásáról, formájáról; - (kötelező képzés).

19 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 2.
(folytatás) Jogcím specifikus kötelezettségek: - fejlesztés megvalósítása, üzemben tartása; - állagmegóvás; - előállított energia mezőgazdasági célú felhasználása (max. 25% egyéb); - vállalt kötelezettségek (létszám, naturális adat) szinten tartása; - induló vállalkozásnak a 4 EUME elérése; - (képzésen történő részvétel). Pontozás: - fejlesztés szükségessége; - kertészetre, állattenyésztésre gyakorolt hatás (számított); - korszerűség (automatizáltság, szabvány, hatásfok); - foglalkoztatási hatás; - megvalósítás helye (hátrányos helyzetű térség); - nők, csökkent munkaképességű foglalkoztatása, roma felzárkóztatás, - költség-haszon elemzés.

20 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 3.
35/2007. (III.27.) FVM rendelet Terményszárítókhoz kapcsolt biomassza kazán Benyújtási határidő: május 30.! 25/2007. (III.7.) FVM rendelet Kertészethez kapcsolt biomassza kazán Benyújtási határidő: május 30.!

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Az energetikai ültetvények szerepe a mezőgazdaságban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések