Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Webkamerás folyami jégmegfigyelés alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Webkamerás folyami jégmegfigyelés alapjai"— Előadás másolata:

1 Webkamerás folyami jégmegfigyelés alapjai
Gálai Antal, Baja

2

3 Zsuffa: 197x-es jégzajlásfotók perspektívikus maszkja jégborítottsági vizsgálatokhoz
perspektívikusan torzított celákban a zajló jég-víz arány becslése szemrevételezéssel

4 Az egymást pl félpercenként követő felvételeken a zajló alakzatok jellemző pontjait
követő keresztszelvénybeli elmozdulási ábra arányos a felszíni sebességeloszlással

5 E sávonkénti sebességérték s a fedési arány szorzatösszegéből kapjuk a jéghozamot.
A sebesség állandóbb, a jégborítottsági arány sávonkénti átlagolt értékeivel kellett számolni E fárasztó s a szubjektív becslés miatt hibákkal terhelt munka mérőműszerért kiáltott, s az elgémberedett kezű fotós is telente automatikus képtovábbításért fohászkodott…

6 És akkor jött. (a Tenkes kapitánya. ) Buzetzky Győző
És akkor jött? (a Tenkes kapitánya?) Buzetzky Győző!, s hozta a HTIs Szántó Istvánt... aki analóg áramkörös perspektívikus visszatorzítás és kontrasztállítás utáni kondenzá-toros töltésösszegzést kijelző analizátor „preInternet Networking Set Top Box”-ot fabrikált

7 A kábelTV-ket évtizedekkel megelőző hálózati kamera képtovábbítását a Várhalmi Miklós vezette aduviziges hírközlési csoport végezte, a szükséges analóg elektro-technikai barkácsolásból a csanádi Felső István is derekasan kivette részét. Majd jött a globális(?) felmelegedés, ‘s az extrém jó képességeit veszni hagyó, sem-miben nem alapos, de mindenhez jó érzékkel nyúló Traviczky Albert, ki a „Jézus szíve” szocialista brigáddal együtt magához vette az „ipari kamerát” is. A nagyobb ér-téket képviselő monitor és settopbox mérőműszer is az átszervezések és selejtezé-sek titkai folytán valószínűleg nem „csak” átvitt értelemben került kalapács alá. Közben Bajáról Zsuffa el, s semmi jég, nem hogy zajlás/torlasz/gátszakadás!… Ettől kezdve a Zsuffa tanítvány Keve Gábor (KG) színrelépését követő jeges mocorgásáig se kép se hang. A közbenső évtizedekben Gálai Antal (GA) exZsuffa munkatárs játszadozott koraszülött gondolataival az első computerrel összemadzagolt kamerák láttán, az OCR, rajzoló csapadék-/vízmérce digitalizálás és jégmérésért. GA a TanKépzős Gyaxi iskolaTVstudióját drótnélküli hálózati AV elemekről segítve akadt először a beépített RISC processzoros AXIS kamerákra, s a Viking Szupremácia ékes köveit vulkánként okádó „kékfogú” lundi egyetemi ipari park portékáját indította javaslatával KG felé, aki a teendőket a sikerig fokozta. A „hűledező” időjárás és az évtizedek alatt kiérlelt ügyintézési módszerek kedvező konstelláció alatti koincidenciája 2003 februárára szárba szökkent, s a javaslat gyümölcse, a duna.baja.hu AXIS 2120-as webkamera elcsípte a mára egyenlőre oly ritka jégzajlások utolsó tábláit. Sikeresen megküzdve a nagyközönséget a vizuális információözöntől, s a kamerát meg a jegesárak közti túlzott mechanikai kopástól óvó vezetői erőfeszítésekkel, az emberi faj behálózott része azóta is vígan nézheti a bogarak, lepkék tavaszi meleg fölötti örömtáncát a Duna híd alatti szelvényében. S lám a webkamerák, a közbeszerzések e kinek édes, kinek naspolya fanyarságú gyümölcsei szépen szaporodnak, s mára ott vagyunk, mint a Zsuffa féle feldolgozás a fényképezőgép feltalálásakor, már „csak” a képfeldolgozó tudást kellene évszázadtól rövidebb idő alatt elszaporítani Nos kedves mérnökpalánták, akkor vágjunk bele!

8

9 mottó: a gerenda a keresztmetszeti inerciából tudja merre forduljon, hova hajoljon; ergo: az inerciákból megtudjuk merre fordult, hova ment! (©Gálai.BME®1982)

10 Kamera kalibráció Merthogy nem elég a képek xy pontjait ismerni, azok így vagy úgy jól eltorzítva vannak!

11 Kezdeti egyenletek http://www.water.hu/ice/webcam/
Kamera belső jellemzői (+torzítások A) , külső (=elhelyezés R); leképezési egyenlet, zaj… Lencse precizitás és fényérzékelő lapka elhelyezés szuperponálódó hibái A megfigyelt tértartomány vízszintes sík! A*R=H meghatározása, majd R ortonor-malitásából A és R faktorizációja. Tangenciális és radiális torzítás, Nemlineáris statisztikai (pl Maximum Likelihood) paraméterbecslés és ciklikus iteráció tovább finomítja az ismételten újraszámolt kalibrációs eredményeket

12 http://www.water.hu/ice/webcam/ Hiba minimalizálásának kezdete…
… A többi oldal, s a magyarázó szöveg a fenti címen vannak!

13 Zárt alakra hozás folytatása => http://www.water.hu/ice/webcam/
Integrálás a térbe(li síko)n => integrálás a képen = A Jacobi determináns ... és helyszíni kalibráció hiányában? etc… etc… folyt.köv. Zárt alakra hozás folytatása =>

14 Képek közti elmozdulás/elfordulás detektálásának képenkénti alappontjai
SIFT(scaleInvariantLocalFeatures) léptékfüggetlen helyi jellemzők módszere ©Lowe.ubc.ca.US®6,711,293

15 Digitális kamerák kalibrációja ©Zhang.ms.US®6437823
Digitális kamerák kalibrációja ©Zhang.ms.US®


Letölteni ppt "Webkamerás folyami jégmegfigyelés alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések