Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energiaültetvény telepítéséhez kapcsolódó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energiaültetvény telepítéséhez kapcsolódó"— Előadás másolata:

1 Energiaültetvény telepítéséhez kapcsolódó
szabályozás és várható támogatások Varga Tamás Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Nagykanizsa, február 2.

2 Megújuló energiaforrások kulcsterületei szempontjai - Magyarország
A. Energiapolitika (energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggőség mérséklése) B. Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés) C. Környezet és természetvédelem (ÜHG kibocsátás csökkentése, szerves hulladék és szennyvíz hasznosítás) D. EU elvárások teljesítése (szankciók megelőzése, 2001/77/EK, 2003/30/EK irányelvek, Biomass Action Plane, Biofuels Strategy, Zöld Könyv) E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés (GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)

3 Mezőgazdasági kulcsterület
- Pótlólagos kereslet a gabonafélék piacán; Alternatív, termőhelyi adottságokhoz jobban igazodó racionális földhasználat; Melléktermékek értékesítése; Korszerű, produktív tárgya kezelés (biogáz); Feldolgozottabb, magasabb jövedelmet biztosító termékek előállítása; Energiaköltségek csökkentése (pl. szárítás). „Háromlábú” mezőgazdaság, új értékesítési, fejlesztési lehetőségek Termelők jövedelemszerzési lehetőségeinek megőrzése, javítása új munkahelyek, vidékfejlesztés

4 Felhasználás/kultúra
Gabonapiaci helyzet 1. Felhasználás/kultúra Búza Egyéb gabona Kukorica Összesen Őrlés 1.550 30 170 1.750 Ipari felhasználás 150 500 680 Vetőmag 300 130 50 480 Takarmány 1.100 3.000 5.200 Veszteség 90 40 280 Összes felhasználás 3.070 1.450 3.870 8.390

5 Gabonapiaci helyzet 2. Termelés 13, millió t Hazai felhasználás 8, millió t Exportálandó 4,8-5,4 millió t „Biztos” exportpiac 2-2, millió t Felesleg jelenleg kb. 2,8-3 millió t Várható felesleg 2013-ra? kb. 3,5-4 millió t WTO tárgyalások Fokozódó nemzetközi verseny Exporttámogatások leépítése Intervenciós rendszer változása ezer ha területen termelési- és piaci struktúraváltás szükséges! ezer termelő jövedelemszerzési lehetősége (vidéki munkahely)

6 Felesleg levezetése versenyképes, piacorientált termelés
gabonafélék termelési költségeinek csökkentése (pl. korszerűsítés, egészségesebb birtokszerkezet); piacra jutás feltételeinek javítása (pl. agrárlogisztika); új piacok felkutatása; kereslet bővítése (pl. állattenyésztés). - termelési és piaci struktúraváltás három lábú mezőgazdasági termelés élelmezési cél; takarmány; ipari, energetikai cél. Bio-üzemanyagok Alternatív növénytermesztés

7 Bioenergia Bio-üzemanyagok Biogáz - Szilárd biomassza
Biológiai eredetű energiaforrások előállítása, felhasználása Bio-üzemanyagok Biogáz - Szilárd biomassza

8 Biomassza tüzelés 1. Alapanyagok: Erdőgazdasági termék (tüzifa, vágástéri nyesedék, tuskó, ág stb.) Faipari hulladék (pl. forgács) Öregfa, használt fa begyűjtéséből származó hulladék fa Mezőgazdasági melléktermék (szár, szalma, csutka stb.), hulladék (nyesedék stb.) Élelmiszeripari hulladék (pl. olajosmag-héj) Fás szárú energiaültetvény Szántóföldi energianövény termesztésből (pl. Miscanthus, kender, energiafű stb.) Fosszilis energiahordozók árának emelkedése Növekvő zöldáram felhasználás (2001/77/EK – EU átlag 22,1%!) Várható kötelezettségek a megújuló energiaforrásokra Megnövekvő szilárd biomassza kereslet minden szegmensben! 40 kW alatti kiskazánok (lakosság, KKV) 40 kW – 1,5 MW közepes berendezések (önkormányzatok, KKV, mg. üzemek) 1,5 MW feletti fűtőművek, kis kogenerációs erőművek (önkormányzatok, nagyobb gyárak) 20 MW feletti erőművek

9 Növekvő kereslet = piac
Biomassza tüzelés 2. Mit jelenthet a termelőknek? Saját felhasználás Növekvő kereslet = piac melléktermékek, hulladékok célirányos energetikai növénytermesztés (alternatív, a termőhelyhez igazodó kultúrák termesztése) Lágy szárú energianövények Energiafű (szikes talajok, szárazságtűrés) Miscanthus (magas vízkapacitású talajok) kender-, cirok-, fűfélék stb., stb., stb. Fás szárú energianövények Salix (belvizes területek) Akácfa (gyenge talajok) nyárfa, éger, mályva stb.

10 Energetikai növénytermesztés
„Aranyigazság” – alapelv: 1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát! 2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembe- vételével kell összeállítani! Prognosztizált országos szükséglet, igény: 3.992 GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi fűtőművek) alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 – 8 millió tonna/év A jelenlegi erdőállomány és az új telepítések 2010, 2013, 2015 stb. -re nem képes biztosítani ezt a mennyiséget, helyenként jelenleg is feszültéségek tapasztalhatóak. Több forrásból: erdészeti termékek, apadék, lágy szárú (szántóföldi) energianövények, fás szárú energiaültetvények, melléktermékek és hulladékok.

11 Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására
Anyag- és energiaáramlás Pénz- és jövedelemáramlás Fogyasztó (piac) Energia előállító Beavatkozások Alapanyag termelő Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok Illeszkedjen a kitűzött célokhoz; Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya); Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége; Verseny semleges, EU konform legyen; Forrásallokációs hatékonyság Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés)

12 Bioenergia elterjesztése ösztönzésének beavatkozási logikája 2.
1. Piaci (értékesítési) oldal 2. Bioenergia előállító oldal - nagyobb kapacitású, teljes vertikumú egységek; kétfázisú, végfeldolgozó egységek; nagyobb erőművek; kisebb helyi erőművek; biogáz erőművek. - VET - Jöt. - GTSZ környezetbarát gépjárművek elter- jedésének ösztönzése 3. Alapanyag termelői oldal Termelési támogatások Termelés, létesítés támogatása normatív földalapú támogatás; energy crops premium; ösztönző szabályozás (ugaroltatás). technológiai (termelő) eszközök; energiaültetvények telepítési tám. Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése kisüzemi elsődleges feldolgozók létesítése; logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.); termelői szerveződések, összefogások ösztönzése. 4. Horizontális, addicionális intézkedések kutatás-fejlesztés, koordináció, ismeretátadás, szabályozás stb.

13 Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013
Beruházási támogatások Nemzeti Fejlesztési Terv II Új Magyarország Fejlesztési Terv jogcímek Terv Prog. prioritás jogcímek Környezeti és Energia OP (KEOP) Gazdaságfejlesztési OP (GOP) Közlekedésfejlesztési OP (KözOP) Humán Infrastruktúra Fejlesztése OP (HIOP) Regionális Operatív Programok (ROP + KMROP) jogcímek Lehatárolások: OP – ipari jellegű beruházások ROP – helyi jelentőségű beruházások EMVA – termelés és elsődleges feldolgozás

14 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv ÚMV Program
Az Európai Tanács 1698/2005. Rendelete EMVA: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (AVOP+NVT) I. Tengely versenyképesség II. Tengely környezet és vidék fejlesztése III. Tengely vidéki diverzifikáció IV. Tengely Leader Tengely – intézkedés (cikk) – jogcím (pályázati felhívás) 21. cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás 26. cikk: nem specifikus termelőeszközök és specifikus termelőeszközök (pl. Class J.) álltatartó telepek korszerűsítése, biogáz termelés, pelletáló, brikettáló gépek 28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára 30. cikk: telephelyen belül történő energiaellátás bioenergiával 35. cikk: Termelői Csoportok (biomassza termelésre is) 43. cikk: fás szárú energiaültetvények telepítése

15 Fás szárú energiaültetvények
várható konstrukciója az EMVA-ban (tervezet!) Jogcím szám: 43. cikk, alintézkedés Jogcímen belül támogatható: fás szárú energiaültetvények telepítése; Célcsoport: mg. termelők (regisztrációs szám, TEÁOR besorolás, mg. árbevétel aránya); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont); Kérelem beadása: erdészeti hatóság, évente meghatározott időszak(ok)ban; Specifikus feltétel: telepítési engedély megléte; Kizáró feltételek: csőd- felszámolási eljárás, megkezdett beruházás (kérelem beadását követően saját kockázatra megkezdhető), jogosulatlanul igénybevett agrártám.-ból származó kötelezettség; Alkalmazható fafajok: invazív fajok (pl. bálványfa, gyalogakác) nem, akác csak meghatározott területeken; Elbírálás, elszámolás: jogszabálynak (FVM rendelet) megfelelően, kérelem alapján; Támogatási forma: vissza nem térítendő, maximált áras, normatív jellegű. Támogatási intenzitás: 50-60%, de hektáronként maximált értékben, eltérő maximummal a gyors növekedésű (hengeres fa) és a sarjazásos ültetvény; Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, telepítés elvégzéséről szóló Hatósági igazolás; Utólagos ellenőrzés, fenntartási kötelezettség.

16 Fás szárú energiaültetvények területalapú támogatása
SAPS jogosult Kiegészítő területalapú támogatások (energia prémium) EU konform támogatási forma (1973/2004. EK rendelet) korábbi évek: 74/2005. (VIII.28.) FVM rendelet, 25/2006. (III.31.) FVM rendelet Agrárdiplomáciai siker: az Energy Crops Premium közvetlen alkalmazása 2007-től! - kiegészítő támogatás nagysága 45 €/ha EU rendszer közvetlen átvétele az EU felülvizsgálja a rendszert, egyszerűsítések (60 €/ha garancia felváltása)

17 SPS-re történő áttérés főbb hatásai az energetikai
növénytermesztésre Intézményi felkészülés, IIER; „decoupling” – termeléstől történő elválasztás. Ugaroltatás - országonként meghatározott referenciahozam (kb. 98 t gabona) alapján bizonyos terület felett (kb. 20 ha) kötelező 10%-os ugaroltatás; gazdálkodónként összevonható az ugaroltatott terület; az ugaroltatott területet kultúrállapotban kell tartani, vagy az ugaroltatott területen nem élelmiszeripari célú termesztés folytatható (pl. fás szárú energetikai ültetvény telepíthető).

18 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 1.
Telepítése engedélyhez kötött tevékenység (miért?) ellenőrizhetőség (erdőtől történő lehatárolás); szaporítóanyag nyomon követése (növény eü. előírások); jogviták, visszaélések elkerülése; ellenőrzött, hézagmentes nyilvántartás (ld. energy crops premium); szakmai szempontok érvényesítése; természetvédelmi oltalom alatt álló területek védelme; invazív fajok elterjedésének megakadályozása; talajvédelem, termőképesség visszaállításának ellenőrzése. Rendelet (tervezet) felépítése: - lehatárolások, definíciók - kérelem benyújtásának feltételei - eljárás mente (telepítés – felszámolás) - hatósági ellenőrzés köre, szankciók - záró és átmeneti rendelkezések (hatálybalépés, korábban telepített ültetvények)

19 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 2.
Ki, hol, milyen szaporítóanyagból? Kicsoda: földhasználó (regisztrációs szám) Hol: saját vagy bérelt földterületen (HRSZ, blokkazonosító, bérleti szerződés, tulajdon- os hozzájáruló nyilatkozata). Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a Term. Hatóság szakhatóságként jár el. Milyen szaporítóanyagból: ellenőrzött forrásból (engedélyes csemetekert, import, szállítói származási bizonylat, EK növényútlevél, GMO mentes csemete)

20 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 3.
Eljáró hatóság: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Eljárás menete: - telepítési kérelem beadása; 15 napon belül értesítés a kérelem befogadásáról v. hiánypótlás (30 nap); engedély; telepítést követő 15 napon belül bejelentés a telepítés elvégzéséről; helyszíni ellenőrzés (engedélyben foglaltak), Hatósági nyilatkozat, nyilvántartás; fenntartás ideje alatti Hatósági ellenőrzés (pl. változtatás, invazív terjeszkedés); felszámolást, helyreállítást követő bejelentés 15 napon belül; Hatóság helyszíni ellenőrzése (szakszerű megszüntetés), Hatósági nyilatkozat. Kérelem elemei (formanyomtatvány): azonosító adatok (név, lakhely, székhely, regisztrációs szám stb.); terület azonosító adatai, csatolt dokumentumok (bérleti szerződés, tulj. Nyilatkozat stb.) felvásárlóval kötött előszerződés, v. nyilatkozat saját felhasználásról; telepítési terv: szaporítóanyag származása, alkalmazott technológia, élettartam, fel- számolás/megszűntetés során szükséges intézkedések stb.

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Elérhetőség:


Letölteni ppt "Energiaültetvény telepítéséhez kapcsolódó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések