Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Örvendező szívvel buzdítunk minden gyülekezetet, jöjjetek el minél nagyobb számban, ünnepeljünk együtt Debrecenben május 22-én!” Tarr Zoltán zsinati tanácsosCsányi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Örvendező szívvel buzdítunk minden gyülekezetet, jöjjetek el minél nagyobb számban, ünnepeljünk együtt Debrecenben május 22-én!” Tarr Zoltán zsinati tanácsosCsányi."— Előadás másolata:

1 „Örvendező szívvel buzdítunk minden gyülekezetet, jöjjetek el minél nagyobb számban, ünnepeljünk együtt Debrecenben május 22-én!” Tarr Zoltán zsinati tanácsosCsányi János szervezés vezető

2 Időpont:  Debrecen, 2009. május 22. (péntek) Résztvevők:  az alkotmányozó zsinat és a Generális Konvent tagjai, valamint a meghívott vendégek  az egyes részegyházakból szervezetten érkező hívek, gyülekezetek és más érdekl ő d ő k (kb. 4-8.000 fő)

3 „Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!”

4 megőrizte hitbeli és teológiai egységét  A magyar reformátusság a kényszerű szétszakítottság ellenére tanúságtételében és szolgálatában mindvégig megőrizte hitbeli és teológiai egységét. bizonyságtételének hitelessége és ereje  Az egységben az egyház bizonyságtételének hitelessége és ereje növekszik. hálaadás ünnepe  A május 22-i debreceni Alkotmányozó Zsinat a hálaadás ünnepe. lelki folyamat  A magyar református egység meger ő sítése els ő sorban lelki folyamat. megbékélést  A Magyar Református Egyház közössége a megbékélést kívánja szolgálni a részegyházak között létrejövő szorosabb együttműködés által a Kárpát-medence népei között.

5 olvasható A gyökérzet és a korona "olvasható”:  az ágak – az egyesülő egyházrészek (földrajzi elhelyezkedést tükrözve, sorrendben)  az elágazások – az egyházkerületek  a levelek – az egyházmegyék  a gyökérzet – a Kárpát-medencét szimbolizálja variálható: Sokféleképpen variálható:  pl. maga a logó alakul bannerré, nem pedig mint egy "pecsét" szerepel a banneren  ugyanígy plakáttá, belépőjeggyé, háttérképpé stb. alakítható, és színezhet ő

6 “EGY MARÉKNYI FÖLD”  09.30 – 10.00 “EGY MARÉKNYI FÖLD” (nyitó esemény) ALKOTMÁNYOZÓ ZSINAT  10.00 – 12.30 ALKOTMÁNYOZÓ ZSINAT ülés (Nagytemplom) BEMUTATKOZÁSOK  10.00 – 14.00 Egyházkerület/ Részegyház BEMUTATKOZÁSOK (pavilonok) PROGRAMOK  10.00 – 14.00 Közösségi kulturális PROGRAMOK (református köt ő dés) EGYESÍTŐ MENET  14.00 – 16.00 EGYESÍTŐ MENET a belváros körül KIHIRDETÉS  16:00 – 16.15 KIHIRDETÉS (felolvasás, harangszó a Kárpát-medencében)  16.15 – 16.30 Ünnepi köszöntő ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET  16.30 – 18.00 Szabadtéri ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET (Kossuth tér) PROGRAMOK  18.05 – 22.00 Közösségi PROGRAMOK (református kötődés)

7 Csonkatemplomtól a Református Kollégiumig a főtéren és a Nagytemplomban

8  ‘Az életfa’ (Kárpát-medence installáció) “…Az ‘életfa’ így változik. Ahogy gyökerei alá a medencébe az idősebbek lent a maroknyi földeket, a gyermekek fent fehér virág-üzeneteket helyezhetnek el. Ha a gyülekezetek 22-én sok földet hoznak, a medencére az élet feltétele, földszőnyeg terül, s ha a magasba sok üzenet ékezik, május 22-én az életfa virágba borul.”  ‘A harangláb-kapuk’ “Az egyesítő menet 5 állomáshelyét fagerendákból ácsolt szerkezetek, egyfajta ‘harangláb/kapuk’ szimbolizálják. (…) Tetejükben harangok függnek, melyek megkondíthatóak. (…) A ‘harangláb-kapuk’ szabálytalan ácsolatai (…) egy-egy részegyház templomának stilizált formáit idézik.”

9  „Egy maréknyi föld”  Alkotmányozó Zsinat  Református egyesítő menet  Istentisztelet  Kihirdetés

10 .  “…A kislány énekelni kezd, fájdalmasan szép közösségi ének/ egyházi himnusz szól. A Zsinat tagjai az énekszó alatt egyenként a cserépnyi földbe markolnak, fellépnek a medence peremére, és a földet a (Kárpát-)medencébe teszik…”  “A kislány énekét közösségi kórus követi. Ekkor a körben álló gyülekezetek tagjai jönnek előre, és az otthonról magukkal hozott maréknyi földet, ki-ki a maga anyaföldjét a medencébe teszi. Sok-sok maréknyi föld, az élet feltétele, a felajánlás gesztusa, amely egész nap folytatódik. Estére a medence-installációra, a kiszakított életfa gyökere alá a Kárpát-medence minden tájáról elhozott maréknyi földek szőnyege terül.

11  az alkotmányozás folyamatának, előzményének ismertetése  az egységes alkotmány rövid ismertetése  részegyházak alkotmányra vonatkozó határozatainak ismertetése  az alkotmány szövegének véglegesítése, elfogadása  ratifikációs nyilatkozat  a Zsinat üzenetének megvitatása, elfogadása

12  házigazda köszönt  moderátor vezeti le  az egyházalkotmányi bizottság ügyrendi bizottságként folyamatos szolgálatban

13  A menet útvonala Debrecen belvárosára vetített szimbolikus körút, amely a Kárpát- medence mesterségesen leválasztott egyházrészeit járja körbe és köti össze, állomáshelyről állomáshelyre összegyűjtve az elszakított gyülekezetek.  Az állomáshelyek sorrendben: Kárpátalja/Beregszász, Felvidék/Komárom, Délvidék/Bácsfeketehegy, Erdély/Kolozsvár, Partium/Nagyvárad.  “…Egy pillanatra áll minden. Majd a belső csöndben ima/ fohász hangzik fel (…) a csönd körében az érkező egyházi vezetők a kapuban várakozókhoz lépnek. Kezet nyújtanak/ megölelik egymást. Az üdvözlés gesztusaira megszólal a harangláb harangja.(…) A haragszó verdeső szárnyai alatt a gyülekezetek kezet fognak, vérmérséklettől függően üdvözlik/ megölelik egymást.(…)”

14  ünnepi istentiszteleti rend  az éneklést közös kórus vezeti  teljes liturgia a kiosztandó tájékoztató füzetben  kivetítés  úrvacsoraosztás nélkül kb. 40 perc  úrvacsoraosztás a résztvevők számának függvényében több helyszínen  a Zsinat üzenetének felolvasása (idegen nyelveken is)  Kárpát-medencei harangszó

15  szállás  étkezés  utazás

16  kizárólag a zsinat tagjai és kiemelt meghívottai részére  helyi szervezők szálláslehetőséget gyűjtenek össze – amit közzéteszünk a honlapon  a szállás ügyintézése önállóan történik  hangsúlyos elem a testvér-gyülekezeti kapcsolatok er ő sítése és lehet ő ségeinek felhasználása, ill. a Debrecen és környéki gyülekezetek, intézmények felajánlása

17  étkezés szervezett és térítésmentes formában csak az esemény meghívottainak  az eseményre érkező gyülekezetek és érdeklődők a Kossuth téren és környékén felállított „Lacikonyhákban”, ill. egyéb kioszkokban vásárolhatnak maguknak élelmet  debreceni éttermek esetleg kedvezményes étkezési lehetőséget biztosíthatnak

18  minden csoport utazását maga szervezi, költségeit is maga téríti

19  húsvéti körlevél  egyházi sajtó  honlap: www.majus22.org www.0522.orgwww.majus22.orgwww.0522.org  sajtótájékoztató  gyülekezeteknek szánt praktikus körlevél  közös vasárnapi éneklés és az üzenet felolvasása

20  MRE Zsinati Hivatal (központi koordináció)  rendezvényirányítás (szervezésvezető)  TRE Püspöki Hivatal (helyi szervezés)  Kapcsolattartó: Kiss Tibor – puspokihivatal@reformatus.ro kisstibor@reformatus.ro puspokihivatal@reformatus.ro kisstibor@reformatus.ro  kommunikációs stáb (külső és belső kommunikáció)

21  szervezett résztvevők irányszáma április 15-ig  javaslatok a tematikus bemutatkozáshoz, és a programokhoz  akik tehetik, testvérgyülekezetükkel közösen vegyenek részt a programokon  „Örvendező szívvel buzdítunk minden gyülekezetet, jöjjetek el minél nagyobb számban, ünnepeljünk együtt Debrecenben május 22-én!” Tarr Zoltán zsinati tanácsosCsányi János szervezés vezető


Letölteni ppt "„Örvendező szívvel buzdítunk minden gyülekezetet, jöjjetek el minél nagyobb számban, ünnepeljünk együtt Debrecenben május 22-én!” Tarr Zoltán zsinati tanácsosCsányi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések