Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tőkebefektetések a KKV-szektorban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tőkebefektetések a KKV-szektorban"— Előadás másolata:

1 Tőkebefektetések a KKV-szektorban
Előadó: Dr. Arató Krisztina vezérigazgató

2 A Társaság küldetése: Fejlesztési tőkebefektetéssel erősíteni a növekedési potenciállal rendelkező hazai kis- és középvállalkozásokat

3 Mi a Társaság alapításának a célja?
A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. által nyújtott tőkeinjekció révén a vállalkozások piaci potenciálja, megítélése és hitelképessége jelentősen javul, képesek lehetnek a fejlődéshez szükséges forrásokat a kapott tőkén felül bankhitellel is kiegészíteni A vállalkozásokba fektetett tőkével segíteni termék-, eszköz- és technológiafejlesztésüket, a vállalkozás hozzáadott értékének növekedését Befektethető tőke: 3,4 milliárd Ft

4 Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Rt.
Jegyzett tőke: Ft Saját tőke: Ft Alapítás: december 20-án Bejegyezve: január 15-én Tulajdonosi szerkezet: Magyar Állam (GKM) 88,24% Hitelgarancia Rt. 1,47% Budapest Bank Rt. 1,47% Erste Bank Rt. 1,47% KVFP Rt. OTP Bank Rt. 1,47% Magyar Export-Import Bank Rt. 1,47% Magyar Fejlesztési Bank Rt. 1,47% Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2,94%

5 Mely vállalkozások lehetnek érdekeltek?
A Társaság jellemzően olyan korlátolt felelősségű társaságokba (Kft) vagy részvénytársaságokba (Rt) fektet tőkét, amelyek legalább két teljes lezárt üzleti évvel, eredményes gazdálkodási múlttal és további fejlődési potenciállal rendelkeznek A Társaság számára egy üzletileg alaposan átgondolt induló vállalkozás is lehet partner, amennyiben jó üzleti elképzeléssel, ehhez kapcsolódó üzleti tervvel és megfelelő referenciájú tulajdonosokkal, vezetéssel rendelkeznek. Nem fektethet be tőkét a Társaság mezőgazdasági-, és pénzügyi vállalkozásokba

6 Mely vállalkozások NE jelentkezzenek?
Felszámolás vagy csődeljárás alatt álló vállalkozások Lejárt köztartozással rendelkező vállalkozások A tőkebefektetést banki hitel vagy tagi kölcsön kiváltására felhasználni tervező vállalkozások

7 Mekkora lehet a befektetés összege?
A befektetés minimális összege 10 millió Ft, felső határa 100 millió Ft (egyszerűsített tőkeemelési eljárásnál -termelőeszköz beszerzésre - a felső határ 20 millió Ft). A befektetés összegének megfelelő nagyságú tőkével a vállalkozásnak is rendelkeznie kell. A beruházás nagyságrendjétől függően ez kiegészülhet a Társaság valamelyik részvényes bankja által nyújtott hitellel.

8 Kik lesznek a tulajdonosok?
A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. (KvfP. Rt.) - egy előre meghatározott időtartamra - társtulajdonossá válik a vállalkozásban. A KvfP Rt. tulajdoni hányada - a tőkebefektetés után - a felemelt (jegyzett) tőkében kevesebb, mint 50 %, így a vállalkozás nem veszti el az őt megillető adó- és egyéb kedvezményeket

9 Ki fogja vezetni a vállalkozást?
A vállalkozás irányítása a jelenlegi tulajdonos (a jelenlegi menedzsment) kezében marad, de a KvfP Rt. - mint társtulajdonos - rendszeres információ-szolgáltatást ír elő, és meghatározott kérdésekben döntési jogokat szerez. Az információ-szolgáltatás (monitoring) havi, negyedéves /féléves, illetve éves gyakoriságú, az üzletmenet legfontosabb jellemzőire tér ki.

10 Milyen információt kell benyújtani?
Amennyiben az előzetes értékelés alapján a vállalkozás befektetésre formailag alkalmasnak bizonyul, úgy a KvfP Rt. megküldi részére a részletes Adatlapot, amelyben a következők tömör kifejtését várja: Éves beszámolók (két évre visszamenőleg) A megvalósítani kívánt projekt vagy fejlesztés műszaki leírása Jövőkép bemutatása (a kitűzött projekt megvalósítása után a vállalkozás piaci helyzetének változása) Éves bontású üzleti terv a futamidő végéig

11 Mennyi időre fektet be a Társaság?
A tőkebefektetés időtartama maximum 5 év, jellemzően 3 és 5 év közötti, amelynek leteltével a KvfP Rt. tulajdonhányadát a társtulajdonosok megvásárolják A kivásárlás kedvező üzletmenet esetén a tervezettnél korábban is megtörténhet A kivásárláshoz szükség esetén banki hitel is igénybe vehető, amihez a KvfP Rt. segítséget nyújt.

12 Mekkora az elvárt hozam?
A KvfP Rt. a befektetett tőkéje után hozamot vár el. A szerződésben rögzített hozam a tőke kivonásakor esedékes A KvfP Rt. hozamelvárása szerény, gyakorlatilag a tőke forrásköltségét fedezi és egy, a vállalt kockázat mértékével arányos felárat tartalmaz Az elvárt hozam mértéke: BUBOR + 0,5%–3% p.a.

13 Egyszerűsített tőkeemelés
Jellemző Normál tőkeemelés Egyszerűsített tőkeemelés Működési idő Akár induló vállalkozás is Minimum 2 lezárt mérlegév Eredmény Nyereségesség az elbírálásnál pozitívum A legutóbbi két lezárt mérlegévben összességében nyereséges. Igényelhető 10 MFt MFt között 10 MFt - 20 MFt között Saját tőke Eredménytartalék + tőketartalék + jegyzett tőke összege meghaladja a kért tőkeemelést, vagy tulajdonosi tőkepótlás (készpénzes tőkeemelés) Saját erő Az elbírálásnál pozitívum Minimum 20%-os saját erő (készpénzállomány) szükséges Beruházási cél A tervezett projekthez kapcsolódó - előre megadott - termelőeszközök beszerzésére + a projekt egyéb költségeire kell fordítani a kért tőkeemelést A cégnek az előre megadott termelőeszközök beszerzésére kell fordítania a tőkeemelés összegét. Tevékenység Új tevékenységi kör beindítása is lehetséges Csak a jelenlegi tevékenységi kör fejlesztése (profilváltás kizárva) Megtérülési számítás Megfelelően alátámasztott ered-mény- és mérlegterv a teljes kihelye-zési időtartamra. A tőkeemelésből tervezett beruházás kihelyezési időtartam alatti megtérülésének alátámasztása. 

14 A tőkebefektetés technikája
A befektetés minden esetben készpénzes tőkeemelés útján történik. A befektetett tőke ellenében a KvfP Rt. a vállalkozásban tulajdonhányadot szerez, ennek mértéke kevesebb mint 50%. E korlát célja, hogy a vállalkozás vezetése egyértelműen a jelenlegi tulajdonos kezében maradjon, továbbá a vállalkozás ne veszítse el a jogot azokra a kis- és középvállalkozásokat megillető támogatásokra vagy kedvezményekre, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján megilletik. A tőkebefektetésre vonatkozó döntést követően a vállalkozás és a Társaság között Együttműködési szerződés (szindikátusi szerződés) kerül megkötésre. Ez tartalmazza a rendszeres információszolgáltatás módját és egyéb, a befektető érdekei védelmében vagy az üzleti tervtől lényegesen eltérő működés esetén teendő intézkedéseket.

15 Monitoring A vállalkozás üzletmenetének követése havi, negyedéves/ féléves és éves rendszeres adatszolgáltatás útján Normál üzletmenet esetén nincs beavatkozás a vállalkozás irányításába Az üzleti tervtől jelentősen eltérő eredmények vagy a szindikátusi szerződésben rögzített feltételek nem teljesítése esetén megszorító intézkedések, beavatkozás.

16 Exit: a KvfP Rt. tulajdonhányadának értékesítése
A KvfP Rt. eladási opciója: A vállalkozás és tulajdonosai a szindikátusi szerződésben vállalják, hogy a futamidő végén a KvfP Rt. üzletrészét (részvényhányadát) az előre meghatározott képlet szerint megvásárolják. A vállalkozás vételi opciója: A vállalkozásnak és tulajdonosainak joguk van a futamidő alatt bármikor ugyanezen az áron kivásárolni a KvfP Rt. üzletrészét (részvényhányadát).

17 Gyakran elkövetett hibák
Nem megfelelő cégforma, mikrovállalkozás A tőke felhasználási célja átgondolatlan Az üzleti terv rosszul összeállított Hiányos a dokumentáció

18 Statisztika Tőkebefektetési igények: Megvalósult befektetések:
2003: 273 db Megvalósult befektetések: 2003: 15 db 2004: db Egy-egy vállalkozásba fektetett tőke 35 MFt – 90 MFt Eddig befektetett (szerződött) tőke összesen 1052 MFt Szektor Gépipar Élelmiszeripar Orvosi műszerek és szolgáltatás Vegyipar Gyógyturizmus

19 Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.
Információ: Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. 1053 Budapest, Szép utca 2. Telefon: (1) Fax: (1)

20 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Tőkebefektetések a KKV-szektorban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések