Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A lokális tudástermelés koordinációja: egy új, lehetséges könyvtárosi szerepkörről Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A lokális tudástermelés koordinációja: egy új, lehetséges könyvtárosi szerepkörről Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete."— Előadás másolata:

1 A lokális tudástermelés koordinációja: egy új, lehetséges könyvtárosi szerepkörről Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XV. Országos tanácskozása 2008 július 9. Győr Z.Karvalics László

2 Trendszemle – kiinduló megfontolások 1. Az információs-és tudásfolyamatok szakembereinek és intézményeinek funkcionális integrációja 2. A könyvtárosi szerepkör és identitás újraértékelése a „digitális prés” alatt 3. Az információs és tudásszakmák hozzáadott érték-szerkezetének felgyorsuló átalakulása 4. A Tudomány kontrollválsága és az állampolgári tudomány előretörése

3 Az információs-és tudásfolyamatok szakembereinek és intézményeinek funkcionális integrációja •Tanár •Népművelő •Programszervező •Gyűjteményvezető •Könyvtáros •Postás •Mentor, teleház-gazda •Kulturális (kis)vállalkozó •Falugazdász, ügysegéd, •Iskola •Kultúrház •Tájház/Múzeum •Könyvtár •Posta •Teleház •Könyv-és folyóiratterjesztés •Közigazgatási végpont

4 A könyvtárosi szerepkör és identitás újraértékelése a „digitális prés” alatt •Hálózatosodás •Digitalizálás •Elektronikus gyűjtemények •Internet •Multimedialitás •Hozzáférés •Alternatív olvasási felületek

5 Az információs és tudás-szakmák hozzáadott érték-szerkezetének felgyorsuló átalakulása MenedzserBrókerTechnológusMérnökKutató Tudás   Információ   Információs rendszer  

6 A Tudomány kontrollválsága és az állampolgári tudomány előretörése •Forráshiány •Irányítási és visszacsatolási gátlások •A tervezés távolodik a társadalomtól •Az agyak szűkössége  •Kooperatív és horizontális tudásközösségek •Állampolgári-részvételi tudomány (Pro-Ams) •Környezet-és tevékenységvezérelt tudástermelés-és elsajátítás

7 Az átalakulások szükségszerűek, de a változások esetlegesek és nem irányítottak •Az önreflexió kora •Identitásválasztáson, világképen és extrapoláción alapuló egyéni döntések •Az egyéni döntések és választások összességéből alakul ki új trend

8 A közös többszörös: a lokális (közösségi) tudásfolyamatokat alakító tevékenység •Tudás-állapot rögzítése, tudástérképezés •Tudásvagyon-mérés •Tudásfejlesztés, tudásbővítés •Tudásőrzés, tudás-megújítás •Tudás-alkalmazás •Tudástermelés

9 Irányok és elvek A tárgyaktól  az agyak felé A leírt dokumentumoktól és képektől  az „oral history” felé Az utólagos rekonstrukciótól  a szimultán megőrzés felé A lokális relevanciától  a regionális és globális relevancia felé A belső erőforrásoktól  külső erőforrások bevonásáig A zárt, helyi visszacsatolásoktól  a külső térbe irányuló tudások termeléséig

10 Megfontolások vízbe ugrás előtt •Ahány hely, ahány közösség, annyiféle lehetőség, annyiféle szerkezetben •A nemzetközi és hazai legjobb gyakorlatok jó kiindulópontot jelentenek •Kísérletezés nélkül ritkán van „találat” •A tudástermelés végzése nem azonos a tudástermelés koordinációjával •A stratégiai-fejlesztési kontextus és a kíváncsiság egyformán autentikus kiindulópont

11 Kettős feladat •A lokalitással kapcsolatos új tudások szervezett és minőségbiztosított létrehozása •Helyi „agyak” (tipikusan a fiatalok és az idősek) lokalitáson túli tudás-és tevékenység- közösségekbe való integrálódásának elősegítése

12 Üres tábla

13 Félig tele tábla •Ökológiai komplexum (növények és gyógynövények, állatok, madarak, tájhoz és időjáráshoz igazodó építészeti és tájrendezési megoldások, védekezés) •Társadalmi-történeti komplexum •Csillagászat •Fenntarthatósági komplexum (meteorológia, klíma, víz, energia) •…. ?

14 Köszönöm a figyelmet! zkl@hung.u-szeged.hu Folytassuk a közös gondolkodást, indítsunk közös projekteket!


Letölteni ppt "A lokális tudástermelés koordinációja: egy új, lehetséges könyvtárosi szerepkörről Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések